nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

IT-ordbok

AAC  –  Advanced Audio Coding er et åpent lydformat standardisert gjennom MPEG-gruppen.
Se også:  AAC  DRM  MP3  Proprietær  WMA  Lydformater 
ACM  –  Association for Computing Machinery.   acm.org
Se også:  ACM  Turing  Turing-prisen 
Ada Byron Lovelace (1815-1852)  –  var verdens første programmerer.
Se også:  Lovelace  Babbage  IT-historie.html 
ADSL  –  Asymmetrisk Digital Leid Linje.
Se også:  ADSL  Internettordbok.html.
AES  –  Advanced Encryption Standard.
AES-krypteringen er så sikker, at det ikke finnes noen datamaskin i verden som vil kunne klare å knekke en 256-bit AES-nøkkel som er helt tilfeldig generert, heller ikke i overskuelig fremtid.
USAs National Security Agency (NSA) har godkjent AES-256 for lagring av topp-hemmelig informasjon.
Se også:  AES  Kryptering  Kryptografi 
AGP  –  Accelerated Graphics Port er en kortplass på hovedkortet for tilkobling av grafikkort.
Hurtigere enn ISA og PCI.
Kortplassen for AGP er brun og er ved siden av de hvite PCI-plasser.
Se også:  AGP 
AIFF  –  Audio Interchange File Format.
Se også:  AIFF 
AIX  –  IBMs variant av Unix-operativsystem.
Se også:  AIX 
Aksent:
´   Akutt aksent.
`   Gravisaksent.
Se også:   ´   Aksent  ASCII   '    `   «»  Tastatur  Rettskrivning.html.
Alfabetet  –  ASCII inneholder de alfabetiske tegnene A-Z og a-z (store og små bokstaver), tallene 0-9 og mange styre- og spesialtegn.
– Men ASCII har ikke avsatt plass til f.eks tegnene Æ Ø Å æ ø å.
For å representere nasjonale tegn ble det laget et åtte-biters tegnsett; Extended ASCII (ISO 8859).
Alle åttebiters tegnsett sammenfaller for ASCII-tegnkodene 0-127 med det engelske alfabetet A-Z, tall og spesialtegn.
Problemet med åtte-biters tegnsett var at det ble så mange av dem. Og hvis filen selv ikke hadde informasjon om tegnsettet var det ingen annen mulighet enn å prøve det ut.
Unicode bruker to eller flere byte for å kode all verdens tegn.
UTF-8 er den vanligste Unicode-tegnkoding. UTF-8 er identisk med ASCII for tegn 0-127.
For kodene 128-256 er det identisk med ISO 8859-1.
For høyere koder brukes to eller flere byte.
Det er også slik at kodene 128-256 ikke skal brukes.
Derfor finnes det to representasjoner for ÆØÅ, som kode mellom 128-256, og som Unicode med to byters koding.
Se også:  Alfabetet  ASCII  Tegnkoding  Unicode  Rettskrivning.html 
Alfakrøll  –  brukes i epost-adresser for å skille brukernavnet fra maskinnavnet.
Kalles også «krøllalfa», «snabel-a», «ætt», «à», «grisehale», «kattehale» (finsk), «kuruke» og «kanelbolle».
Uttales «at» eller «hos» på norsk.
Mac med skandinavisk tastatur har en egen tast for @.
(På Windows-PCer må en trykke AltGr+2.)
Kan sees på som en ligatur av den latinske preposisjonen ad, som betyr hos, til, ved eller mot.
@ har historisk vært brukt i handel som et tegn for stykkpris ‘pr. enhet’. (Eks: 6 flasker øl @ kr 6,50.)
à har samme betydning, men kommer fra latin via fransk.
Morsekoden er bokstavene AC sammensatt:
prikk-strek-strek-prikk-strek-prikk eller  .--.-.  eller   didadadidaditt.
Se også:   @   ASCII  Ligaturer  Rettskrivning.html 
Algoritme  –  er egentlig bare en oppskrift på å løse et eller annet problem.
Gitt noen data som en har, eller noe en lurer på, er det et sett med matematiske instruksjoner som gir svaret.
Se også:  Algoritme  Matematikkordbok.html 
Alinea  –  markerer et hardt linjeskift i tekstbehandlingsprogrammer for å skille ut avsnitt.
(På engelsk heter det paragraph, som ikke må forveksles med § paragraf på norsk).
Se også:   ¶   Linjeskift   §   Unicode  Rettskrivningsordbok.html  
AMD  –  Advanced Micro Devices.
Se også:  AMD 
Ampere  –  er et mål for elektrisk strøm.
Se også:  Ampere  Effekt  Energi   Ω   Spenning  Elektronikkordbok.html.
Ampersand  –  er en ligatur for et, som betyr ‹og› på latin.
Se også:  Ampersand  Rettskrivning  Alfabetet  Ligaturer  Matematikkordbok.html 
ANSEL  –  ANSI Z39.47-1985. USMARC.
ANSEL bruker 2 byte for å representere tegn over ASCII 127.
Se også:  ANSEL  ANSI  Unicode.
ANSI  –  American National Standards Institute, er et tegnsettet som er så godt som identisk med det Microsoft kaller Western-1 og som ellers er kjent under Latin-1 og ISO-8859-1.
Western-1 og ISO-8859-1 er nesten identiske, men med noen forskjeller.
Se også:  ANSI  ANSEL  ISO 646-60  Unicode.  ansi.org
API  –  Application programming interface. Programmeringsgrensesnitt. Operativsystemets koblingspunkter mot programvaren.
Se også:  API 
Apostrof  –  ligner et hevet komma med form som et lite 9-tall.
Se også:  Apostrof  Rettskrivningsordbok.html  
Apple Computer  –  ble stiftet den 01.04.1976.
Forretningsideen har vært å beholde full styring over både operativsystemet og maskinvaren. Hensikten har vært å skape en god brukeropplevelse.
Ideen har vært at avansert høyteknologi skal være til glede og nytte også for dem som mangler teknologi-kompetanse.
Dette er en grunnleggende forskjell mellom Apple og Microsoft i forretningsstrategi.
Se også:     HFS  Linux  Mac  Mus  OS  PARC  Tastatur  Unix  Macordbok.html.
ARM  –  Advanced RISC Machines.
Før 1990. Acorn RISC Machine.
1990. ARM ble et børsnotert selskap med akronymet Advanced RISC Machines LTD, som et joint venture eid av Acorn Computers, Apple og VLSI.
2016. ARM ble solgt til japanske Softbank for 261 milliarder kr.
Se også:  ARM    
ARPA  –  Advanced Research Projects Agency. Amerikansk forskningsprogram.
Se også:  ARPA 
ASCII-tegnene fra
hex 21 til hex 7F:
  ! " # $ % & '
( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U V W
X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g
h i j k l m n o
p q r s t u v w
x y z { | } ~  
ASCII  –  American Standard Code for Information Interchange
er en 7-biters tegnsett med verdier fra 0 til 127 (0 til 7F heksadesimalt).
ASCII er sikker ved at stort sett alle datamaskiner forstår
bokstavene A–Z og a–z, tallene 0–9, mellomrom,
og tegnene:     !   "  %   &  '   (   )   *  +  ,  -  /   :   ;   <  =  >   ?   .
Tegnene:   #   $   @   [   \   ]  ^   _   `  {   |   }   ~   ble tidligere brukt i lokale nasjonale mappinger, f.eks. ISO 646-60 som hadde norske tegn.
Verdier under 31 (1F heksadesimalt) er kontrollkoder.
NUL (null, no character), BEL (bell, alarm), BS (backspace), HT (horizontal Tab), LF (linefeed, linjeskift), CR (carriage return, vognretur), ESC (escape), SP (space, mellomrom), DEL (delete).
Hvis tegnene skrives inn i en teksteditor, skal filen kunne flyttes over til en annen datamaskin med et annet operativsystem uten at tegnene endres underveis.
ASCII ble utviklet i 1960 av Robert Bemer fra IBM. En konkurrent var IBMs EBCDIC (1963).
ANSI-standard. US-ASCII. ANSI X3.4-1986. ISO 646.
ISO 8859-1 spesifiserer tegnene 128–256, bl.a. æøåÆØÅ
Og Unicode spesifiserer 16 biters tegn.
Se også:  ASCII  Alfabetet  ANSI  Binær  ISO-8859-1  ISO 10646  Unicode  UCS  Tastatur  Tekstformater.
ASIC  –  Application Specific Integrated Circuits.
Se også:  ASIC 
*  –  Asterisk.
Se også:  Asterisk  Rettskrivning.html.
ATA  –  Advance Technology Attachment brukes internt i maskinen for å koble til bl.a. harddisker og optiske disker.
En nyere standard S-ATA (Seriell-ATA) ble introdusert i 2003. Den gamle blir i ettertid betegnet som P-ATA (parallell ATA).
Se også:  ATA  SCSI  IDE  Diskformater  EIDE  Harddisk  PATA  SATA 
ASF  –  Advanced Streaming Format.
Se også:  ASF  Filmordbok.html.
AVI  –  Audio Video Interleaved er et Windowsformat for videofiler.
Se også:  AVI  Filmordbok.html.
Charles Babbage (1791–1871)  –  var en engelsk matematiker, oppfinner og pioner innen datamaskiner.
Se også:  Babbages maskin  Lovelace 
BankID  –  brukes som elektronisk legitimasjon og signatur.
BankID er en fullverdig elektronisk erstatning for penn og papir.
Den er også sikrere fordi en fysisk signatur er lettere å forfalske.
Det kreves både fødselsnummer og personlig kode og engangspassord fra kodebrikke eller sikkerhetskort.
BankID brukes bla. til:
– Innlogging i nettbank.
– Levere selvangivelsen.
– Signere låneavtaler.
– Legge inn bud i budrunder.
BankID på mobil kan brukes for enklere signering.
Ett av vilkårene er at en ikke skal røpe passordet til noen, verken til banken, politi eller andre i husstanden.
Se også:  BankID 
Batteri  –  er bygd opp av tre deler: anode, elektrolytt og katode.
Se også:  Batteri  Fysikkordbok.html.
Bedriftsskriver  –  i kontormiljø har ofte bedriftsfunksjoner.
F.eks. muligheten til å bruke en kortløsning for sikker utskrift.
Kostnad pr. side kan være viktig.
Se også:  Bedriftsskriver  Blekkskriver  Laserskriver  Skriver 
Bibliotek  –  er en samling bøker.
Se også:  Bibliotek  DRM  MARC  RDF  Ordbok.html  Internettordbok.html  
Bildeformater  –  er formater som JPG  og PNG 
Se også:  Bildeformater  
.bin  –  er kodingsformat for overføring av filer på nettet.
Ressursdelen bevares ved overføringen, forutsatt 8-biters tegnoverføring.
Nåtildags takler de fleste nett 8 biters tegn.
Se også:  bin  
BIOS  –  Basic Input/Output Operating System.
Se også:  BIOS  Boot UEFI 
Binær telling  –  Bokstaver representeres i datamaskiner med bit (digitale binære sifre); 0 eller 1. Disse er som regel satt sammen til 8 bit som er en byte.
Bokstaven Å blir er f.eks. representert av 1100 0101 som er tallet 197 desimalt og C5 heksadesimalt.
Den heksadesimale skrivemåten passer best sammen med en binære skrivemåten ved at man grupperer i 4 og 4 biter.
For å vise at det er et heksadesimalt tall kan man føye til en H bak, eller 0x foran: 0xC5.
D - desimalt. B - binært. H - heksadesimalt.
D B H
0 0000 0
1 0001 1
2 0010 2
3 0011 3
4 0100 4
5 0101 5
6 0110 6
7 0111 7
8 1000 8
9 1001 9
10 1010 A
11 1011 B
12 1100 C
13 1101 D
14 1111 E
15 1110 F
Se også:  Binær  ASCII  ISO-8859-1  Unicode 
Bit  –  kommer av «binary digit» og kan sees på som et siffer i det binære tallsystemet som kan være 0 eller 1.  
En byte består av en gruppe på 8 bit. 8 b = 1 B.
Bit og byte er enheter. I tillegg brukes et tall som angir hvor mye en har av enhetene. Det brukes også et prefiks når en har flere tusen enheter.
Eks:   56 kbps betyr 56000 bit pr. sekund.
56-tallet angir hvor mye en har av noe, k er prefikset og bit (b) er enheten.
Bit bøyes slik:   bit – biten – bit (eller biter) – bitene.
Eks. Det er åtte bit i en byte. Eller, det er åtte biter i en byte. Begge bøyninger er riktige.
(På nynorsk blir bøyningen:   bit – biten – bitar – bitane.)
Fysisk trengs det 100 tusen elektroner før en maskin kan oppfatte ett bit.
Se også:  Bit  bps  Byte 
Blekksalget utgjør den viktigste delen av inntektsgrunnlaget i blekkskrivermarkedet.
Blekkskrivernes oppgave
er å generere størst
mulig blekksalg.
Blekkskriver  –  har mindre omfattende behov for vedlikehold.
– På en blekkskriver er det kun blekkpatronen som må byttes.
Mye av besparelsene til blekkskriverne ligger dermed i at en ikke trenger å håndtere flere forbruksdeler enn selve blekket, sammenlignet med den lengre listen til laserskrivere.
– Strømforbruk. Blekkskriverne bruker mindre strøm enn laserskriverne. Under selve utskriften kan blekkskriveren forbruke mindre enn ⅙ av det en laserskriver gjør.
Se også:  Blekkskriver  Bedriftsskriver  Laserskriver  Skriver  Voksskriver 
BlueTooth  –  «Blåtann» trådløs overføring.
Navnet er inspirert av danskekongen Harald Blåtann.
Blåtann er norskutviklet på NTNU.
Se også:  BlueTooth  EDR  NFC  Internettordbok.html   Danmark.html 
Boken  –  brukte århundrer på å få et standardisert utseende.
Titler, indekser, innholdsfortegnelser og bruken av fonter og skrifttyper er alle presentasjonstekniske grep for å tolke og navigere i trykt informasjon.
– Bøker, tavler og kritt er også teknologi.
Se også:   📖  Tekster  Hypertekst  Skrifttype  Rettskrivning.html 
Boot  –  Oppstart av datamaskinen og lasting av operativsystemet.
Se også:  Boot BIOS  image 
Boot image fil  –  inneholder et ‹bilde› av kode og data som lastes inn i minnet av BIOS ved oppstart.
Se også:  Boot image 
BORE  –  Break Once Run Anywhere.
Se også:  BORE  
bps  –  bit pr. sekund er et mål for mengden informasjon som overføres pr. tidsenhet
Se også:  bps  Bps 
Bps  –  byte pr. sekund er et mål for mengden informasjon som overføres pr. tidsenhet.
Se også:  Bps  bps 
Brenselceller  –  er batterier som lades med hydrogen.
Se også:  Brenselceller  Batterier  Ordbok.html.
Brev  –  Det er prinsipielt ingen forskjell på en personlig dagbok under puten og en tekst man skriver på sin datamaskin.
Det samme gjelder brev i konvolutt og en e-post melding.
Se også:  Brev  Boken  Tekster 
Brukerfeil  –  er et begrep utviklere bruker for å skyve ansvaret over på brukeren.
I stedet for å utvikle et bedre grensesnitt og brukeropplevelse hvor sjansen for å gjøre feil utelukkes eller minimeres. Ofte prioriteres interaksjonsdelen ned eller at prosjektet ikke har fått mandat.
Se også:  Brukerfeil  Feil 
Brukergrensesnitt  –  De fleste av dagens brukergrensesnitt virker enkle til å begynne med, men er komplekse fordi de er akkumulert lagvis på gammel programvare som tar mye maskinkraft.
Se også:  Brukergrensesnitt  GUI  HCI  IT-prosjekter  MMK  PARC 
Brukervennlighet:
– Opplæring blir enklere.
– Opplæringskostnader går ned.
– Tilpasset funksjonalitet gir færre feil og bedre kontroll.
– Jobben kan gjøres raskere og mer effektivt, og man kommer fortere til målet.
– Man legger til rette for at systemet faktisk blir brukt, at rapporter blir lest og at feil blir registrert.
– Man fremstår som mer moderne, oversiktlig og ryddig mot ansatte, partnere og kunder.
– Bedriften blir mer kundevennlig og kan raskt og effektivt forbedre sin kundeservice.
– Man fremstår som et attraktivt sted å jobbe.
Se også:  Brukervennlighet  Kunstig intelligens  Regneark  TCO  
BSD  –  Berkeley Software Distribution eller Berkeley Software Designer en variant av operativsystemet Unix. Kommer opprinnelig fra Berkeley University i California.
Se også:  BSD 
Buffer  –  Mellomlager. Cache. Hurtigbuffer. Hurtigminne.
Brukes for midlertidig mellomlagring av data.
Oppgis i MB (eller MiB).
Buffer kan f.eks. brukes dersom maskinen ikke er stand til å behandle data like fort som de kommer inn, da kan det bli nødvendig å holde på dem i et mellomlager til maskinen rekker å behandle dem.
Se også:  Buffer  L2-hurtigminne  Byte  Harddisk  Diskformater  RAM 
Bus  –  Transportvei mellom prosessoren og perifer-enhetene.
Se også:  Bus 
BYOD  –  Bring Your Own Device.
Juridiske begrensninger. Arbeidsgiver ikke har innsynsrett i jobbdata lagret på privateid utstyr. Det er heller ikke tillatt å inngå en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for slikt innsyn.
Se også:  BYOD 
Byte  –  En byte (B) består av en gruppe på 8 bit (b).
(I tidligere tider har en byte bestått av mellom 6 og 9 bit.)
Eks:   8 kB betyr 8000 byte.
Åtte er tallet som angir hvor mye en har av noe, k er prefikset og byte (B) er enheten.
Byte bøyes slik:   byte – byten – byte (eller byter) – bytene.
(På nynorsk blir bøyningen:   byte – byten – bytar – bytane.)
Se også:  Byte  Bit  Bps 
CAD  –  Computer Aided Design. Computer Aided Drafting.
Se også:  CAD  DAK.
CCD  –  Charge Coupled Device er bildesensoren i digitale kameraer og skannere.
Se også;:  CCD 
Alle korthus som er bygd på leirføtter raser til slutt sammen.
ChatGPT  –  er maskinlæring levert av OpenAI, basert på GPT 3.5.
Den er spesialisert som chatte-robot.
Det er en venstrevridd kopi av gammelmedia og fake-media.
Den utelater gjerne viktige fakta og rett og slett lyver.
DeepAI er smartere enn ChatGPT, men begge lyver.
Det morsomme er at man får AI til å vedgå at det lyver ved å henvise til fakta og ekte kilder.
Det klarer man aldri med gammelmedia og resten av venstresiden.
Se også:  ChatGPT  GPT 
CISC  –  Complex instruction set computer.
Se også;:  CISC  RISC.
CD  –  Compact Disc.
Se også:  CD  DVD 
CGI  –  Common Gateway Interface.
Se også;:  CGI 
Chrome OS  –  er en linux distro laget av Google som benytter nettleseren Google Chrome som brukergrensesnitt.
Se også:  Chrome OS 
Cirkumfleks  –  Brukes i norsk språk. Eksempel dyrefôr.
 –  Kan brukes i tekstbaserte medier for å uttrykke matematisk potens.
Eksempel:  a^2  =  a «opphøyd» i andre potens  =  a²  =  a×a  =  a**2.
 –  Innen IT kan tegnet brukes for for å symbolisere kontrolltasten (ctrl) på datatastaturer.
Se også:   ^   x  Potens  Matematikkordbok.html  Macordbok.html  Rettskrivning.html 
Colossus  –  var verdens første digitale, programmerbare datamaskin.
Se også:  Colossus  Turing  Frederic  IT-historie.html 
Commodore 64  –  hadde en prosessor på 1 mhz.
Se også:  Commodore 64  IT-historie.html 
CP-1252  –  Windows Latin-1 er Microsoft Windows-1252 identisk med ISO 8859-1, pluss 28 av de 32 udefinerte tegnene.
Det er kodene 128-159 som ikke brukes til skrivbare tegn i latin-1, som har tolkninger i CP-1252. Linjeskift er CR LF.
Anbefales ikke brukt av kompatibilitetshensyn.
Se også:  CP-1252  ANSI  ISO-8859-1  ASCII 
CP/M  –  Control Program for Microcomputers.
Operativsystem utviklet av Gary Kildall i Digital Research Inc i Pacific Grove, California.
1976. CP/M ble markedsleder på mikromaskiner.
1980. IBM fant ut at de måtte introdusere en personlig datamaskin, og de måtte gjøre det fort. De ville ha CP/M som operativsystem.
Etter endel om og men, ble Bill Gates kontaktet og skulle hjelpe dem med det.
Se også:  CP/M  QDOS  MS-DOS  OS  IT-historie.html 
CPU  –  Central Processing Unit.
Se også:  CPU  GPU  OpenCL 
CRM  –  Customer Relationship Management. Kunderelasjonshåndtering.
Brukes bl.a. av selgere og markedsførere.
Kontaktregisteret registrerer all aktivitet mot kunden. Dokumenter og eposter lagres på kontakten. I tillegg telefonsamtaler.
Fordelen med dette er at alle saker, salg og kundekontakt blir registrert i et felles register hvor alle kan gå inn og sjekke hva som er sagt.
Dette er nyttig ved sykdom og ferier og gjør hele bedriften mer personuavhengig.
I tillegg løses mesteparten av problematikken rundt innsyn i personlig e-post og personlige dokumenter.
Se også:  CRM 
CRT  –  Katodestrålerør.
Se også:  CRT  Filmordbok.html.
CSCW  –  Datastøttet samarbeid. Computer Supported Cooperative Work.
Grunnleggende funksjoner for felles dokumentproduksjon (opplasting, fjerneditering, versjonskontroll, mm.)
Gruppevare (epost, konferanser, kalender, møteromskontroll).
Se også:  CSCW 
CSS  –  Cascading Stylesheets. Stilsett er en mekanisme for formatering av web-dokumenter.
Se også:  CSS  Internettordbok.html.
CUPS  –  Common UNIX Printing System. Kryssplattform skriverløsning for UNIX basert på «Internet Printing Protocol».
Se også:  CUPS  Skriver  cups.org.
C++  –  er programmerings språk.
Raskest. Alle store dataspill er laget i C++. Infrastruktur med høye ytelseskrav lages i C++ (eller C). Operativsystemer, browsere, Spotify etc, er laget i C++ (eller C).
Generelt vanskeligere å programmere i sammenlignet med f.eks. Java.
De raskeste programmene bruker minst strøm, og tar minst plass.
Se også:  C++  C# 
C♯  –  (C «sharp») er programmerings språk inspirert fra musikk verdenen.
«Krysset» er et annet tegn enn «skigard».
Se også:  C#  C++  Rettskrivning.html 
DAB  –  Digital radio.
Se også:  DAB 
DAK  –  Data Assistert Konstruksjon.
Se også:  DAK  CAD.
DARPA  –  Defense Advanced Research Projects Agency.
Se også:  DARPA 
Data  –  er tall, bokstaver, bilder ol, som fraktes rundt i datanett og som blir lagret og behandlet i datamaskiner.
Informasjon kodes som data.
Data må tolkes for å bli til informasjon.
Se også:  Data  Helsedata  Dataadministrasjon  Databaser   Datamaskin  Datamaskiner  Informasjon  Informasjonsteknologi 
Dataadministrasjon  –  Problemer:
– Dobbeltlagring. Samme data er lagret på flere steder.
– Inkonsistens og ulik representasjon.
– Viktige data kan mangle.
– Data kan være unøyaktig eller ikke komplette.
– Noen data kan være uregistrert og gått tapt.
– Det kan være vanskelig å finne nødvendige data.
Se også:  Dataadministrasjon  Databaser  Data  Standarder 
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet. [Grunnloven §102]
Det er på tide å slutte å skyve terror og pedofili foran seg for å skaffe seg flere fullmakter og mer overvåkning, når man ikke er i stand til å gjøre noe med informasjonen man allerede har.
Dataavlesning  –  betyr at politiet kan hacke datamaskiner til mistenkte, slik at de kan lese alt som blir gjort og skrevet på maskinen – også kryptert informasjon,
– Terskelen bør være høy for å hacke datamaskiner til mennesker som kan være uskyldige.
– Et tilleggsproblem er at «utro tjenere» kan misbruke tilgangen de får til sensitive opplysninger som fremkommer om en uskyldig tredjepart.
– Alle data som blir samlet inn og lagret kan komme til å bli brukt nå eller senere, av hackere som vil selge informasjon, eller av aggressive land i en kamp i nær eller fjern fremtid.
– Dataene blir aldri slettet, og kan bli brukt på mer og på flere farlige og kreativt måter.
Tenk på jødene under andre vk.
Ingen kunne gjemme seg, for nazistene ville visst hvor de har vært, hvor de pleier å gå, hvilke venner de har, politisk ståsted, hvor en hytte ligger, hva de har gjort, hva de ønsker å gjøre, generelle mønstre som man var avhengig av angivere for å få avdekket.
– En gang i fremtiden vil det ikke være landegrenser lenger. Det vil være ett stort maktapparat som har full kontroll på alt og alle, hvor det ikke lenger er mulig å protestere eller endre systemet.
– En annen ting er at all informasjonsinnsamlingen avslører ikke terrorplaner.
– I ett stort anlegg lagres all informasjon. Både ukryptert informasjon, og kryptert informasjon. Den krypterte informasjonen skal de en dag klare å dekryptere, slik at datagrunnlaget blir totalt.
Se også:  Dataavlesning 
Databaser  –  er en systematiske måter å organisere data på.
– Databasene bruker et programmeringsspråk som heter SQL, som ikke har endret seg siden 1980-tallet.
– Avanserte SQL-spørringer kan være svært komplekse og fortone seg komplett uforståelige for dem som ikke har inngående, datateknisk kunnskap.
– Datasystemer har mange abstraksjonslag. For hvert lag mistes ytelse.
– Målet er at geologen ikke skal være avhengig av it-konsulenten, men kunne beskrive informasjonsbehovet med sitt eget vokabular på et mest mulig normalt språk.
Se også:  Databaser  Data  Dataadministrasjon  DBMS  Klient  Kvantedatamaskin  Regneark  SQL 
Databrikke  –  (hardwarebrikke) er en fysisk konstruksjon bygd opp av bittesmå byggeklosser, slik som transistorer og logiske porter.
– Akkurat som veinettet i en by kan planlegges på utallige måter, finnes det mange milliarder måter å lage en brukbar databrikke på.
Se også:  Databrikke   Datamaskin  Datamaskiner 
Datafolk  –  het det tidligere;
– i dag kalles de informasjonsteknologer.
Se også:  Datafolk 
Datamaskiner er basert på binære systemer
(null og en – av og på) som kan manipuleres på forskjellig vis gjennom lag på lag av grensesnitt for at det skal kunne la seg betvinge av mennesker og utføre arbeid mye raskere, og ofte mer nøyaktig, enn de biologiske hjernene av kjøtt og blod.
Datamaskin  –  består av to hoveddeler; maskinvare og programvare.
Maskinvaren gjør det mulig å behandle symbolske koder i form av programvare.
Maskinvaren er bygd opp av mikroprosessorer, ledninger, tastatur, osv.
Grunnfunksjonene er lagring, fremhenting, addisjon og sammenligning av symboler (tall).
Se også:  Datamaskin  Data  Databrikke   Datamaskiner  Informasjon  Informasjonsteknologi 
Datamaskiner  –  er basert på data representert som bit og byte, hvor boolsk logikk utfører operasjoner på disse dataene, ved hjelp av digitale beregningsprinsipper.
En datamaskin inneholder en rekke ulike komponenter: Prosessor. Buss. Minne. Cache (mellomlager). Disk kontroller. Grafikkort. Andre kort som nettverk, lyd, osv.
Bus er transportsystem for data mellom enheter.
Se også:  Datamaskiner  Data  Databrikke   Datamaskin  Informasjon  Informasjonsteknologi  Menneske 
Datalagringsdirektivet  –  pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon i inntil to år.
Se også:  DLD  Overvåkning 
Dataprotokoller  –  er regler for utveksling av data.
Ett eksempel er ip-adresser.
Se også:  Dataprotokoller  IP 
Datarekonstruksjon  –  Data Recovery. Dataredning.
Analyse og rekonstruksjon av data er uavhengig av operativsystem.
Se også:  Datarekonstruksjon 
Datavisualisering  –  kan være effektfullt.
Menneskes øyne kan ta inn 10 millioner bit/s av informasjon som er overlegent andre sanser. Mennesker er ekstremt gode til å se mønstre, så lenge de presenteres riktig.
Datavisualisering handler om å presentere data visuelt gjennom å benytte attributter som plassering, lengde, form, farge, størrelse og bevegelse for å avdekke mønstre, trender og avvik, som ellers kunne bli oversett. Den ubevisste prosesseringen av visuell informasjon er raskere enn den bevisste. Derfor er det nyttig å vite hva slags visualiseringer som det ubevisste forstår, og hvilke som skaper utfordringer.
– Kakediagrammer med mer enn 3-4 verdier er vanskelige å tolke, og bør unngås. Menneskers persepsjonsevne har store vansker med å tolke relativ størrelse på sirkler. Stykker av sirkler er enda verre. Et kakestykkes størrelse tolkes forskjellig avhengig av hvor på kaken den sitter. Er kakediagrammet i tillegg i 3D blir det enda vanskeligere, fordi 3D-visualiseringer forvrenger størrelsesforholdet.
– Søylediagram er mye bedre. Da blir det straks mye lettere å se forskjellene i størrelse. Ikke trenger man å bruke unødvendige farger eller etiketter heller.
Se også:  Datavisualisering 
DBMS  –  Databasesystem. DataBase Management System.
Se også:  DBMS  Databaser  
DeCSS  –  Decrypting CSS er et Windows-program som dekrypterer og leser innholdet av en DVD-plate.
Se også:  DeCSS   Filmordbok.html.
DES  –  Data Encryption de facto-standard. 56 biters nøkkel.
Se også:  DES 
Deep Fritz  –  er et sjakkprogram laget av tyske ChessBase i Hamburg.
Se også:  DeepFritz   Sjakkordbok
Deep Junior  –  Sjakkprogram.
Se også:  DeepJunior  Sjakkhistorie
Digital  –  kommer fra latin som betyr finger eller tå; eller tall.
Se også:  Digital 
Digitalisering  –  kan gi samfunnsmessige konsekvenser.
– Digitale produkter slites ikke og kan kopieres nesten gratis. Fysiske produkter er et knapphetsgode.
– Banker med ansatte som foretar betalingstjenester for oss er borte . Nettbanker med selvbetjeningsfunksjoner har tatt over. Det har gitt reduserte arbeids- og kapitalkostnader.
– Teknologien har to ansikter: På den ene siden har den en stor effekt på den personlige frihet, og har dermed en demokratiserende effekt. På den annen side fører den til overvåkingssamfunnet.
Se også:  Digitalisering  Digitale arbeidsmetoder  eFaktura  eNorge  Papiraviser  Teknologiledelse  
Digitale arbeidsmetoder  –  kan gi mulighet for moderne samhandling.
– Dokumenter kan forberedes i store og små grupper, uten behov for å møte fysisk.
F.eks. kan budsjettutkast foreligge som interaktiv modell, der man kan prøve ut ulike løsningsforslag og skille ut det som ikke fungerer, slik at store konferanser ikke forsinkes unødvendig.
Deltakere kan få oversikt over helheten og ekte felles ansvar for sluttresultatet.
Poenget med digitalisering er nye og mer effektive arbeidsmetoder, med større åpenhet og medfølgende «mer demokrati».
Se også:  Digitale arbeidsmetoder  Digitale ferdigheter  Digitalisering  Papir 
Digitale ferdigheter  –  vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere.
– Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.
– Realiteten er imidlertid at digitale ferdigheter regnes som å kunne bruke datamaskiner til å skrive tekster i Word, lage enkle diagrammer i Excel, lage fancy presentasjoner i Power Point og søke etter informasjon via Google og på Wikipedia.
Se også:  Digitale ferdigheter  Digitale arbeidsmetoder  Digitalisering 
DIFI  –  Direktoratet for forvaltning og IKT.
Etableringen av DIFI er et godt grep for å sette norsk offentlig forvalting i stand til å møte stadig nye utfordringer, forventninger og endringsbehov.
Direktoratet kan bli viktig for utviklingen av forvaltningen fremover.
Det ligger trolig et urealisert potensial i skjæringsfeltet mellom flere av DIFIs hovedområder; eksempelvis mellom IKT og forvaltningsutvikling, mellom forvaltningsutvikling og ledelse, og mellom IKT og offentlige innkjøp.
Se også:  DIFI  eNorge  Offentlig IT 
Digimat  –  var en liten automatisk datastyrt telefonsentral for digital felttelefon.
Se også:  Digimat 
Digitalpenn  –  kan registrere håndskrift og overføre det til en datamaskin.
Se også:  Digitalpenn 
Digital-TV  –  Digitalfjernsyn.
Se også:  DTV  Filmordbok.html.
Diskformater:
– High Sierra standarden.
– ISO 9660 (CDFS – Compact Disc File System) er et hierarkisk filformat som bruker 8.3 filnavn.
Tillater kun de store bokstavene A–Z, tallene 0–9 og tegnene ; _ . ,
men ikke små bokstaver, ikke mellomrom og ingen andre tegn er tillatt i filnavn. Plattformuavhengig.
– Joliet er en utvidelse av ISO 9660 utviklet for Windows. Støtter 64 tegns filnavn og 8.3 filnavn. Unicode støttes.
Støttes ikke av DOS, Windows 3.1 og NT 3.51!   Micros~1.
– HFS Mac OS Standard, Hierarchical File System støtter 31 tegns filnavn og ressursgafler. Kan kun leses av Macintosh. Støtter ISO 9660.
– HFS+ (MacOS Extended). Maks filstørrelse er 16 EiB.
– UFS (unix file system).
– UDF (Universal Disk Format). Støtter disker med stor kapasitet, «packet writing», ikoner, ressursgafler og filtyper. Plattformuavhengig.
– Floppydiskettformatet kalles FAT12 (12 biters File Allocation Table). Disketter har to sider med 80 spor oppdelt i 18 sektorer som hver inneholder 512 B. Maks kapasitet er 2 sider × 80 spor × 18 sektorer × 512 B = 1474560 B = 1440 KB. En formatert diskett inneholder boot-data, filallokeringstabell (FAT), katalog.
– HPFS brukes av IBM OS/2.
– FAT16 støttes av alle Windows-versjoner og DOS. Best på små harddisker under 256 MB.
– FAT32 bruker et 32 biters felt hvorav 28 biter brukes til adressering. Maks filstørrelse er vanligvis 4 GB. Best på store harddisker. Støttes av Windows 95-OSR2, 98, ME, 2000, XP, (men ikke av MS-DOS, W95, NT).
– NTFS (New Technology File System) har vært standard filsystem i Windows NT, 2000, XP, Vista og Windows 7. (Støttes ikke av av Windows 95, 98 eller ME).
Støtter harddisker på 2 TB. Filtillatelser. Kryptering. Filkomprimering. Driv-mounting. Harde lenker. Distribuert link tracking. POSIX. Indekseringstjeneste. MOSX støtter lesing fra NTFS. Skriving til NTFS støttes, men må aktiveres. Det finnes også egne NTFS-drivere for Mac.
– UDF på DVD-plater.
– ZFS (Zettabyte File System) laget i 2004 av Sun Microsystems, bygget på åpen kildekode. Et kommende filsystem.
– Grensesnitt. IDE. SCSI.
Se også:  Diskformater  ATA  Harddisk  Filformater  Floppydisk  IDE  OS  PATA  POSIX  ReFS  SCSI  SATA  ZFS 
DisplayPort  –  er en åpen digital lisensfri royalty-fri skalerbar utvidbar skjerm-standard som erstatter VGA, DVI og LVDS. Kan bl.a. brukes på interne og eksterne dataskjermer, monitorer, TV-skjermer, HDTV, projektorer, mm.
Støtter større oppløsninger enn WUXGA (1920×1200), opptil WQXGA (2560×1600) og 8,64 gbps hastighet.
Skalerer bedre i forhold til fargedybde, (6, 8, 10, 12 og 16 bit).
Standarden forenkler signaleringen ved at den også erstatter LVDS-signalering og -elektronikk internt i maskinen. Signalet kan gå direkte fra grafikkortet til skjermen, (uten konverteringer til og fra LVDS). Dette gir mulighet for mindre maskiner og tynnere skjermer.
Klokkesignaler går sammen med datasignal (video og lyd).
Ikke kompatibel med DVI og HDMI, men kan slippe gjennom slike signaler.
Skjermkontakten er på størrelse med USB, (og mindre enn DVI).
Mikropakke-basert lagdelt protokoll gir fleksibilitet. F.eks. mulighet for flere videostrømmer over samme kabel. (Og fremtidige muligheter som f.eks. seriekoblede skjermer og skjermer i nettverk.) Returkanal.
Lav spenning. Mindre stråling (EMI).
DRM. DPCP (DisplayPort Content Protection).
Historikk:
2003. Dell startet utviklingen av standarden i samarbeid med flere industripartnere.
Mai 2006. DisplayPort 1.0 ble godkjent av VESA som industristandard.
Januar 2008. Dell 3008WFP 30" skjerm ble introdusert og var den første skjerm som støttet DisplayPort.
April 2008. Versjon 1.1. Støtter fiberoptisk kabel. Støtte for HDCP.
14.10.2008. Apple introduserte mini-DisplayPort i alle sine bærbare maskiner og en 24" skjerm LED Cinema Display. Mini-DisplayPort trenger egne kabler for tilkobling av eldre skjermer. Støtter analog VGA, DVI og dual-link DVI med egne overganger/adaptre.
Om noen år. Versjon 2. Dobbel hastighet.
Lenker: displayport.org  wikipedia.org.
Se også:  DP  VGA  DRM  DVI  HDMI  Light Peak  TV  VESA  Skjerm.
DivX  –  er et MPEG4 mediakomprimeringsformat.
Se også:  DivX  Filmordbok.html.
DL  –  Double Layer.
Se også:  DL 
DLD  –  Se Datalagringsdirektivet.
Se også:  DLD 
DLL  –  Dynamic Link Library.
Se også:  DLL 
DLNA  –  Digital Living Network Alliance.
Se også:  DLNA  Filmordbok.html 
DMCA  –  Digital Millenium Copyright Act. Amerikansk lov.
Det blir ulovlig å offentlig drøfte virkemåten til teknologi konstruert for å beskytte intellektuell eiendom.
Reverse engineering blir straffbart, selv om formålet kun er å få tilgang til egne data.
Eks: Hvis en mangler programvare for å lese et Word-dokument av eldre versjon er det ikke lov til å lage et leseprogram, selv om hensikten bare er å tolke sitt eget dokument.
Se også:  DMCA  Reverse engineering  Word  Palladium  DeCSS
DMA  –  Direct Memory Access.
Se også:  DMA 
DNA  –  er et molekyl som som effektivt lagrer alle typer informasjon om gener og hvordan et levende system fungerer.
Det er veldig kompakt og varig.
Se også:  DNA  Lagringsmedier  Lagring  Biologiordbok.html 
DND  –  Den Norske Dataforening har som formål nettverks- og kompetansebygging blant it-profesjonelle.
Det er et åpent, frittstående forum for it-fagfolk, uten partipolitisk tilknytning.
Se også:  DND 
DNS  –  Domenenavnsystemet (Domain Name Service) oversetter domenenavn til IP-adresser.
Se også:  DNS  Internettordbok.html.
dpi  –  dotter pr. tomme.
Se også:  dpi 
DRM  –  Digital Rights Management. Digitale Rettighets-Mekanismer. Digital rettighetsadministrasjon. Digital rettighetsstyring. Digitale Restriksjons-Mekanismer. Kopisperrer. Også omtalt som «tekniske beskyttelsessystemer» og «tekniske sperrer» i lovverket.
DRM er en mekanisme for distributøren å bestemme lesetilgang og kopieringsmuligheter for informasjon.
Hensikten er å hindre piratkopiering.
Eksempel på teknologiske brukssperrer er regionlåser på DVD-filmer, som kan gjøre det forbudt å spille av DVD-filmer på Linux-maskiner.
Men DRM medfører at kopiering til privat bruk begrenses, og virkningen er at betalende kunder får begrensninger i forhold til tidligere, ved at de innlåses i godseide formater i segmenterte beskyttede markeder, hvor det må betales omigjen og omigjen for det samme, gjennom planlagt foreldelse og inkompatible formater.
F.eks. kan ikke musikk kjøpt hos Microsoft spilles av på Apples iPod, og visa versa. Verkene kan ikke sikkerhetskopieres, slik at hvis harddisken eller CDen ødelegges eller foreldes, må musikken kjøpes på nytt.
Restriksjonene kan forsterkes av et lovverk som gjør det forbudt å bryte sperrene.
EUs InfoSoc-direktiv (EUCD) gjør det forbudt å åpne DRM. ÅVL har også begrensninger.
– DRM kan bli et problem dersom noe ikke funker eller man ikke er fornøyd. Og da er det ikke bare bare å bytte spiller.
– Det kan bli problemer når leverandøren plutselig bestemmer seg for å kutte støtte for plattformen.
Innhold levert i sine egne lesere. Og at det er ingen illusjoner om standard eller godkjennelse av organisasjoner som skal promotere standarder som skal gjøre at flest mulig kan kommunisere.
DRM for kjøp er en uting. Har en kjøpt noe, så skal en selv ha frihet il å velge hvilket device en skal se/høre/lese dette på. DRM er et problem for den type tjenester hvor en kjøper media til odel og eie. Man tror man kjøper det, men i virkeligheten er det bare en brukslisens som kan trekkes tilbake.
Veldig få leser en bok to ganger og da er det ingen katastrofe om bøkene forsvinner. Enkelheten og den lave prisen er verd det.
– DRM for leie. Hvis man låner en bok på biblioteket, har man lov å lese den, men ikke å kopiere.
I den digitale verden er kopiering i praksis mye enklere enn å kopiere en bok fra biblioteket.
Derfor er DRM (eller tilsvarende teknologier) for leiemarkedet nødvendig for at denne type tjenester skal fungere. Da er det bedre med en felles standard, enn at hver leverandør har sin.
– For strømming er DRM uproblematisk.
– DRM vil ikke hindre piratkopiering.
Se også:  DRM  AAC  Bibliotek  CSS  EFN  Filmformater  Lukkede formater  Lydformater  Pirat  Palladium  Proprietær  WMA  ÅVL.
dSLR  –  digitalt speilreflekskamera, digital SLR.
Se også:  dSLR 
DTD  –  Dokument type definisjoner en beskrivelse av hvordan dokumentet er oppbygd.
Se også:  DTD  HTML  Tekstformater.
DTP  –  Desktop Publishing.
Se også:  DTP 
DV  –  Digital video format.
Se også:  DV  Filmordbok.html 
DVB  –  Digital Video Broadcasting.    ☞ Filmordbok.html.
Se også:  DVB  Filmordbok.html 
DVD  –  Digital Versatile Disc.
Se også:  DVD  WORM  Filmordbok.html 
dvi  –  DeVice Independent.
Se også:  dvi  LaTeX 
DVI  –  Digital Visual Interface er proprietær standard for digitalt skjermsignal og skjermkontakter.
1999. Introdusert.
Se også:  DVI  DisplayPort  HDMI  Light Peak  Mini-DVI  SVGA  TFT  VGA  VESA  Skjerm  Filmformater.
DVR  –  Digital Video Recorder. (Digital VCR.)
Se også:  DVR   Filmordbok.html 

 

 

ECC  –  Error Correction Code.
Se også:  ECC  
EDR  –  Enhanced Data Rate.  
Se også:  EDR  BlueTooth.
eFaktura  –  gir mange fordeler. Fakturaene går elektronisk rett i nettbanken eller økonomisystemet. Dermed unngås utsendelse på papir, konvoluttering og transport. Å behandle en papirfaktura er svært dyrt.
Fakturautsteder får:
– Redusert papir- og portokostnader.
– Mindre papirstrøm i bedriften.
– Redusert intern behandlingskostnad.
– Alltid korrekt faktura og betalingsinformasjon.
Fakturamottaker får:
– Mer effektive arbeidsprosesser.
– Færre feilkonteringer.
– Bedre kontroll på fakturaflyten.
– Økt sikkerhet og kvalitet.
Se også:  eFaktura  Digitalisering  Papir 
EFI  –  Extensible Firmware Interface er datamaskinens fastvare.
Fastvaren er en programvaren som setter igang datamaskinen når den skrus på.
Se også:  EFI  Firmware  BIOS  UEFI  Macordbok.html.
EFN  –  Elektronisk Forpost Norge er en elektronisk rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i cyberspace.    efn.no
Se også:  EFN 
EGA  –  Enhanced Graphics Adapter.
Se også:  EGA  Filmordbok.html 
EIDE  –  Enhanced IDE er en videreutvikling av ATA med støtte for hardisker opptil 8,4 gB.
Se også:  EIDE  ATA  IDE  Diskformater  Harddisk  PATA  SATA 
EISA  –  Extended Industry System Architecture.
Se også:  EISA 
Eliza  –  er kunstig intelligens fra 1960-tallet, laget av MIT-professoren Joseph Weizenbaum.
Eliza illuderer svarene en psykoterapeut ville gitt en pasient.
Eliza var kun et 200-linjers program som lette etter nøkkelord og omformet brukerens siste utsagn på en forutbestemt måte som vanligvis produserte grammatikalsk korrekte svar, men ikke så mye mer enn det.
Mange følte de hadde en nyttig samtale med Eliza og trodde at de kommuniserte med en psykoterapeut.
Se også:  Eliza  Turing-testen 
EMC  –  Elektromagnetisk kompatibilitet. Elektromagnetisk sameksistens. Elektronisk utstyr kan forstyrre hverandre på ulike måter.
Se også:  EMC  
Effekt  –  (P) er ytelse og måles i watt (W) =  spenning (U) i volt (V) × strøm (I) i ampere (A).
Effekt  =  energi/tid  =  joule pr. sekund (J/s)  =  watt (W).
Se også:  Effekt  A  U   Ω   Energi  Ordbok.html.
Energi  =  spenning  ×  strøm  ×  tid.  
Se også:  Energi  A  Effekt   Ω   U  Ordbok.html.
Datamusa ble oppfunnet av Douglas Engelbart som en del av Augment-prosjektet
Douglas «Doug» Engelbart  –  Amerikansk vitenskapsmann med norsk avstamning. Moren var kusine til Bjørnstjerne Bjørnson.
1957. 32 år gammel begynte han på Standford Research Institute (dagens SRI International).
Han etablerte den eksperimentelle forskingsavdelingen Augmentation Research Center.
I 1966 lagde han det første konseptet av en datamus. Den besto av en slags trekasse som dekket to metallhjul. Han tok patent på oppfinnelsen lenge før noen i det hele tatt visste hva en mus var.
På den tiden var en datamaskin en svær maskin som sto i kjølerom, ble betjent av mange mennesker og kostet masse penger. Kun tastatur ble brukt til å styre maskinene; Mus var et nytt konsept.
1967. Patent på datamusen med registreringsnummer 3541541 ble innsendt og godkjent i 1970.
Den 09.12.1968 demonstrerte han en enknappsmus, GUI og hyperdokumenter ved verdens største datakonferanse Fall Joint Computer Conferance Brooks Haal i San Francisco. 1000 deltagere var samlet for å høre et foredrag om «Datamaskinen som en utvidelse av det menneskelige intellekt». Konsept besto av en datamaskin, en mus, et skrivebord og informasjon knyttet til det som ble kalt hypertekst.
NLS (oN-Line System) var et revolusjonerende samarbeidssystem. Han viste samtidig at en datamaskin som kunne fungere som en personlig datamaskin ved fjernforbindelse til stormaskin på instituttet. Hvordan personlige datamaskiner kunne kobles sammen slik at flere kunne jobbe sammen om felles problemer til samme tid via telekommunikasjon, selv om de befant seg flere mil fra hverandre. Han viste hvordan man kunne åpne og lukke informasjonselementer med vinduer. Han fantaserte om en datamaskin som var helt og holdent til brukerens disposisjon, og som kunne brukes når en selv hadde lyst, uten å være avhengig av andre. Visjonen var at teknologien skulle utvide det menneskelige intellekt.
1984. Macintosh ble designet for at enknappsmus skulle være tilstrekkelig. Apple var det første selskapet som sørget for at musen og GUIet havnet på markedet for folk flest til priser folk hadde råd til. Apple gjorde musen anvendelig vet at de gjorde den utrolig billig, kunne brukes på hvilken som helst flate og beveges i alle retninger ikke bare x-y akse.
1997. Lemelson-MIT Prize.
1997. Turing Award.
2000. National Medal og Technology.
Tirsdag 02.07.2013. Engelbart døde 88 år gammel.
Se også:  Engelbart    FFM  Hypertekst  Mac  Mus  PARC  Tastatur 
ENIAC  –  var verdens første datamaskin med radiorør, presentert den 13.02.1946..
Se også:  ENIAC  NUSSE   π   Turingmaskin  IT-historie.html 
eNorge  –  har hatt mange handlingsplaner og stortingsmeldinger med store ambisjoner.
Man vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.
Offentlig sektor har foreløpig ikke klart å omgjøre ambisjoner til handling.
Se også:  eNorge  DIFI  Digitalisering  Digitale arbeidsmetoder  eFaktura  Offentlig IT  Papiraviser  Plattformer 
EPS  –  Encapsulated PostScript Format gir høy kvalitet ved skalering av tegninger og vektorgrafikk.
Se også:  EPS 
<···>   Ethernett  –  er en nettverksteknologi for sammenkobling av datamaskiner.
Se også:  <···>  PARC  Internettordbok.html
ESD  –  Electrostatic discharge. Elektrostatisk utladning.
Statisk elektrisitet, som lades ut ved direkte berøring, eller ved induksjon, kan skade følsomme elektroniske komponenter.
Når en bytter følsomme komponenter i datamaskinen (f.eks. minnebrikker), kan statisk elektrisitet fra kroppen lades ut gjennom komponenten, idet den får kontakt med maskinen (jord).
ESD avhenger både av spenning, strøm og tid.
Hurtigutladning over kort tid kan være skadelig, selv om total energi er beskjeden. I et brøkdels sekund kan effekten bli stor nok til å ødelegge komponenten.
Effekten (P) i watt (W) = spenning (U) i volt (V) × strøm (I) i ampere (A).
Energien (E) i Joule (J) eller Watt-sekund (Ws) eller Watt-time (Wh) = U × I × t = P × t (tid) i timer (h) eller sekunder (s).
For å minimalisere ESD bør en utlade kroppen ved å berøre godset i maskinen, like før en setter inn minnebrikken. Gjerne mens jordet støpsel er tilkoblet.
Se også:  ESD  Minne   Ω    Energi
EULA  –  End User License Agreement. Sluttbrukeravtale.
Se også:  EULA 

 

 

FAQ  –  Frequently Asked Questions er en samling spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med et tema.
Blir noen ganger kalt OSS (Ofte Stilte Spørsmål) på norsk. En annen variant er OBS (Ofte besvarte spørsmål).
Se også:  FAQ 
Feil  –  100 % av alle feil skyldes menneskelig svikt.
Datasystemer er laget av mennesker, og det er alltid de som har laget feil i systemet. Datasystemer blir ikke bedre enn de som har laget dem.
– Programvarefeil er feil i programmene.
– Designfeil er en annen type feil.
– Det offentlige har aldri menneskelige feil. De har bare tekniske feil. F.eks. standardsvaret at en komponent bare gikk i stykker; Dermed slipper man å skylde på noen.
Vanligvis er menneskelig svikt årsak til de fleste feil; men i de sakene som det rapporteres om i offentligheten er andelen merkelig nok null.
Se også:  Feil  Brukerfeil  IT-prosjekter  IT-skandaler  Programvarefeil 
FFM  –  Fokus følger mus gjør at en ikke behøver å klikke på vinduer for at de skal bli aktive. Finnes på BeOS og Linux. På MacOS må en klikke på vinduer for å få fokus.
Se også:  FFM 
Filformater:   Diskformater  Filmformater  OOXML  HTML  JPEG  Lagringsformater  ODF  PDF  PNG  Proprietær  PSD  Regneark  Tekstformater  TIFF  Word  Åpen standard 
Filmformater:    ASF  AVI  CRT  DeCSS  DivX  DRM  DVD  DVB  fps  MPEG  TV
  Filmformater  Filformater  Bildeformater  Lydformater  Filmordbok.html.
Filstørrelser  –  oppgis best med store bokstaver KB, MB og GB.
Bruk ikke små bokstaver kb, mb og gb.
Liten b betyr bit og er en størrelsesorden forskjell i forhold til B (byte).  8 ganger for å være nøyaktig.
Stort prefiks KMG er også i samsvar med hvordan operativsystemet angir filstørrelser, (med unntak av liten k), og er i samsvar med KMG-notasjonen.
Se også:  Filstørrelser 
FireWire  –  (IEEE 1394, Ilink) er en standard for kommunikasjon med periferienheter. PnP.
Strømforsyning gjennom signalkabelen.
FireWire 400 har en teoretisk hastighet på 400 mbps, som gjør den velegnet til bruk sammen med multimediaenheter som videokameraer og andre høyhastighetsenheter, som for eksempel de nyeste harddiskene og skriverne.
Kan avlaste ethernett-nettverk.
FireWire800 har en teoretisk hastighet på 800 mbps.
Se også:  FireWire  IEEE  Light Peak  Tastatur  USB  Macordbok.html.
Firmware  –  Program og data lagret permanent i en ROM-lignende lagring.
Se også:  Firmware 
FLAC  –  Free Lossless Audio Codec.
Se også:  FLAC  Filmordbok.html 
Fleroppgavekjøring  –  Multitasking er at flere programmer kan kjøre samtidig.
Se også:  Fleroppgavekjøring 
Floppydisk  –  ble sjelden fra 2007.
Se også:  Floppydisk  Diskformater  IT-historie.html 
Font  –  brukes unøyaktig om nesten all typografisk skrift.
Se også:  Font  Boken  Skrifttype  Skriftfamilie  Rettskrivning.html 
Forbedring  –  kan oppnås gjennom forenkling og forandring.
Digtalisering av unødvendige og dårlige oppgaver er ikke alltid like lurt.
Se også:  Forbedring  Skjemaer 
Fornorskning  –  Eplemaskin. Mozilla Brannrev. Skadevare. Strålesporing. Veslemyk. Vinduer. Verdensvev.
Se også:  Fornorskning 
Prosjektmetodikken i f.eks. i bygg- og anleggsbransjen, kalles fossefallsmetoden.
Når man først er ferdig med ett steg, er det vanskelig å returnere til et avsluttet steg. Bygger man en oljeplattform er det kanskje best slik.
IT-bransjen lider under å ha arvet fossefalls­metodikken.
Fossefallsmetoden  –  deler utvikling opp i konkrete utviklingsoppgaver som forstudie, kravspesifikasjon, design, realisering, testing og igangkjøring.
– Kravspesifikasjon er et forarbeid hvor man er kommet til enighet om omfanget.
– Hver utviklingsoppgave danner grunnlaget for neste.
– Hver etappe kan avhukes som gjennomført med eventuell kontroll mot budsjett.
– Kravene er faste; Noe som gjerne er årsak til overskridelser.
Fossefallsmetoden egner seg til oppgaver med få usikkerhetsfaktorer. F.eks. oppbygging av et nytt datarom. Eller anskaffelse av ny datautrustning.
En systemtest kommer til slutt i fossefallsmetodikken. Da kan det være for sent å oppdage ytelsesproblemer.
Se også:  Fossefallsmetoden  Prosjekt  Smidig  Systemutvikling  Testing 
fps  –  Bilder pr. sekund. Frames pr. second.
Se også:  fps  Filmordbok.html 
FPU  –  Floating-point unit.
Se også:  FPU 
Frederic  –  var Norges første digitale datamaskin i 1957.
Se også:  Frederic  Colossus  IT-historie.html 
FSB  –  Frontside bus. Ekstern buss.
Se også:  FSB 
FSF  –  Free Software Foundation.
Se også:  FSF 
FTP  –  Filoverføringsprotokoll. File Transfer Protocol.
Se også:  FTP  Internettordbok.html.
Fri programvare  –  refererer til brukernes frihet til å
kjøre, kopiere, distribuere, studere, forandre på og forbedre programvaren.
For utviklere er fordelen at de kan dele løsninger, bedre feilretting og hurtigere ferdigstilling.
Kundene får bedre, billigere og mer fleksible produkter og blir uavhengige av én leverandør.
Samfunnsmessig gir det bedre sikkerhet.
Bedre kvalitetskontroll.
Åpenhet.
Flere får tilgang til relevant informasjon.
Færre teknologiske brukssperrer.
Større frihet ved valg av programvare og maskiner.
Mindre monopolmakt og maktmisbruk.
Små firmaer får bedre muligheter.
Se også:  Fri programvare  Åpen kildekode  Åpen standard  Patent  GNU  Proprietær

 

 

gB  –  giga Byte kan bety  109 byte =  10^9 B =  én milliard byte = Gigabyte.
Se også:  gB  GB  Gb 
GB  –  er én milliard byte = 109 byte etter SI-notasjon.
(Men kan i sammenheng med minne og filstørrelser også bety over 70 megabyte mer; nemlig 1073700000 byte = 2^30 B.)
Se også:  GB  gB  Gb 
Gb  –  er nesten alltid tull, fordi det betyr gigabit, og nesten ingenting måles slik.
Se også:  Gb  gB  GB 
GDPR  –  General Data Protection Regulation. EUs nye personvernlovgivning.
Mai 2018. EUs nye personverndirektiv trådte i kraft.
20.07.2018. den nye personopplysningsloven basert i EU-forordningen GDPR trådte i kraft i Norge.
EU-direktivet ble ny personvernlov i Norge som ga nye rettigheter til informasjon om seg selv.
– Retten til å bli glemt, ved borgernes rett til å få egne personopplysninger slettet.
Retten til å kreve begrensning. Dersom det ikke ønskes at opplysninger skal slettes eller bestrider at opplysningene er korrekte, kan du kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses.
Dersom noen behandler personopplysninger basert på samtykke, f.eks. for å oppfylle en avtale med deg, kan du kreve å ta med opplysningene dine til en annen virksomhet.
Se også:  GDPR 
Gevinster  –  (forretningsverdi) kan inkludere bl.a:
– Kostnadsreduksjoner
– Bidrag til å gjennomføre valgt strategi.
– Redusert risiko.
– Beskyttelse av viktige verdier.
Gevinster kan:
– Loves i forkant.
– Realiseres.
– Høstes i etterkant.
Det er ikke IKT-avdelingen alene som skal stå for høstingen. Avdelingene som utfører den daglige virksomheten skal bære hovedansvaret.
Se også:  Gevinster 
GIF  –  Graphic Interchange Format.
Se også:  GIF  Filmordbok.html 
Glyff  –  er tegnets utseende.
Se også:  Glyff   Rettskrivning.html.
GMA  –  Graphics Media Accelerator.
Se også:  GMA 
GNU  –  General Public License.
Se også:  GNU   gnu.org.
GPG  –  GnuPG. GNU Privacy Guardkrypteringsprogram med GPL-lisens. Privat og offentlig nøkkel. 
Se også:  GPG  PGP   gnupg.org 
GPL  –  Gnu General Public License.
GPL har Copyleft-lisens som betyr at videreutviklet programvare også skal ha fri lisens.
Se også:  GPL  GNU  ©   FSF  GPG  Åpen kildekode.
GPS  –  Global Positioning System er et satellittbasert posisjoneringssystem som kan gi høyde, lengde og breddegrad med en meters nøyaktighet.
Posisjonen beregnes ved å måle avstanden baset på tiden signalet bruker fra satellittene til GPS-mottakeren.
Se også:  GPS  Ordbok.html 
GPT  –  Generative Pre-trained Transformer er en språkmodell utviklet av OpenAI.
Se også:  GPT  ChatGPT 
GPU  –  Graphics Processing Unit. Grafikkortet er en dedikert prosessor som avlaster hovedprosessoren for 3D-beregninger.
Se også:  GPU  CPU  OpenCL.
Grid  –  er fri fordeling av ressurser.
F.eks. kan ti tusen datamaskiner over hele verden kobles sammen.
Grid sender automatisk jobben til der det er ledig maskinkapasitet.
– Partikkelfysikerne bruker det til å finne sorte hull, supersymmetri og ekstra dimensjoner i verdensrommet.
Grid brukes også av medisinere, astronomer, bioinformatikere, meteorologer og andre som må forholde seg til mye data og tallknusing.
Se også:  Grid 
GSM  –  Global System for Mobile communication.
Se også:  GSM  Internettordbok.html 
GUD  –  Globalisering, Urbanisering og Digitalisering er tre megatrender med stor slagkraft.
GUD gir og tar. Noen blir rike på kort tid og andre sliter hele livet.
GUD rår, omstillingen er global, og ingen slipper unna.
Se også:  GUD  Brukergrensesnitt 
GUI  –  Graphic User Interface. De fleste av dagens brukergrensesnitt virker enkle til å begynne med,
men er komplekse fordi de akkumulers lagvis på gammel programvare som tar mye maskinkraft.
Se også:  GUI  Brukergrensesnitt 
Harddisk  –  (HDD) består bl.a. av magnetiserbare plater.
Se også:  Harddisk  ATA  Buffer  Diskformater  EIDE  HDD  IDE  PATA  SATA  RAID  SCSI  SSD 
HCI  –  human-computer interaction.  (Se MMK.)
Se også:  HCI  Brukergrensesnitt  MMK 
HDD  –  Hard Disk Drive.
Se også:  HDD  Harddisk 
HDMI  –  High-Definition Multimedia Interface. Digitalt grensesnitt for HD-video.
Se også:  HDMI  DVI  Light Peak  Skjerm  Filmformater  Filmordbok.html
Helsedata  –  er ofte ustrukturerte.
Det kan være resultater fra blodprøver over mange år, journalnotater fra sykehuset og brev til fastlegen. Kanskje er det resultater fra røntgen- eller MR-undersøkelser, kopi av resepter og til og med video fra en mage-tarmundersøkelse.
– Enhver lege, bør når nødvendig, få rask tilgang til dem; fra alle steder i Norge.
– Helsedata bør lagres trygt.
– Pasienten bør ha en mulighet for å lese disse opplysningene selv, f.eks. hvis en har glemt hva kirurgen sa etter en operasjon for 5 år siden.
Se også:  Helsedata  Data  Informasjon 
Hg  –  Kvikksølv.
Se også:  Hg  Kjemiordbok.html 
Hjernen  –  har av over 100 milliarder nerveceller.
Antall forbindelser mellom nervecellene er beregnet til ca. 100 billioner (100×1012).
Dette gir en ufattelig prosesseringskraft som får dagens 64 biters prosessering til å se ut som bagateller.
Det betyr at våre tanker og språk er produktet av en ufattelig komplisert prosesseringsvirksomhet.
Se også:  Hjernen  Øye  Filosofiordbok.html  Biologiordbok.html.
HTML  –  Hyper Text Markup Language er et markup-språk for å beskrive innholdet i websider.
Se også:  HTML  ASCII  Hypertekst  ISO-8859-1  Unicode  Internettordbok.html.
.hqx  –  BinHex er et robust kodingsformat for overføring av filer på nettet.
Ressursdelen bevares ved overføringen.
Takler 7-bit tegnoverføring, slik at filen kan overføres via mange rare nettverk og maskiner,
uten at informasjon blir borte ved overføringen.
Nåtildags takler de fleste nett 8 biters tegn.
Se også:  hqx 
HTTP  –  Hypertext Transfer Protocol brukes for å hente websider fra tjeneren til surfeprogrammet.
Se også:  HTTP  Internettordbok.html.
HUB  –  brukes for sammenkobling av datamaskiner.    ☞ Internettordbok.html.
Se også:  HUB 
Hypertekst  –  er elektroniske dokumenter som inneholder kryssreferanser.
Se også:  Hypertekst  Boken  CSS  Engelbart  HTML  Tekster  XML  WWW  Internettordbok.html 
Hypertreading  –  er å hardwaredele fysiske kjerner i to logiske kjerner.
Se også:  Hypertreading 

 

 

IAP  –  In App Purchase. Kjøp i app.
Se også:  IAP 
IBM  –  International Business Machines.
Se også:  IBM  IT-historie.html 
IBM-OS2  –  Operativsystem fra IBM.
Se også:  OS/2  AIX  Diskformater  IBM  Microsoft  OS
ICGA  –  International Computer Game Association.
Se også:  ICGA 
ICT  –  Information and Communication Technology.  
Se også:  ICT  IKT.
IDE  –  Integrated Drive Electronics er et grensesnitt for tilkobling av harddisker internt i maskinen.
EIDE og ATA er videreutviklinger av IDE. Kablene kan være opptil en halv meter. En IDE-kontroller kan bare ha to disker tilkoblet.
Se også:  IDE  ATA  EIDE  Diskformater  Harddisk  PATA  SATA  SCSI 
IEC  –  The International Electrotechnical Commission.
Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen.
Se også:  IEC 
IEEE  –  Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Se også:  IEEE 
IETF  –  Internet Engineering Task Force.  ietf.org.
Se også:  IETF 
IGZO  –  (indium gallium zink oxid) er en videreutvikling av LCD-teknologien, produsert av Sharp, som bruker langt under halvparten så mye strøm som konvensjonelle LCDer.
Se også:  IGZO  LCD  LED  OLED  Skjerm 
IKT  –  Informasjons- og Kommunikasjons teknologi er en transformerende og integrerende teknologi
som endrer andre teknologier og sosiale prosesser og organisering, samtidig som den er skapt for interaksjon.
IKT kan sees på som et:
– verktøy.
– produkt.
– tjeneste.
– infrastruktur.
– eller som basis for samhandling og samarbeid.
Se også:  IKT  it  ICT  pc  tv 
iMac  –  ble lansert i 1998.
Se også:  iMac    Mac  Mus  OS  Tastatur  Macordbok.html.
Informasjon  –  er det mennesker får vite når de leser data.
Informasjon oppstår når mennesker leser data de har forutsetninger for å forstå.
Dataene må inneholde delvis nye opplysninger til leseren, og opplysningene må være korrekte, oppdaterte og relevante.
Informasjon kodes som data.
Data må tolkes for å bli til informasjon.
Se også:  Informasjon  Data 
Informasjonsteknologi  –  er mikroelektronikk (mikroprosessorer, hukommelsesbrikker og andre integrerte kretser) og bruken av denne og overføringsteknologi (datanett) for alle typer data (som f.eks. tall, bokstaver, lyd, bilder og video).
Se også:  Informasjonsteknologi  Data  Datamaskiner  IKT  Informasjon  Informatikk  it  Systemutvikling 
Informatikk  –  er læren om utvikling og bruk av datasystemer.
Dagens datasystemer er overalt. På skrivepulten, i kjøleskapet, i bilen, de finnes i og bak veggene, i lommen og noen ganger også inne i kroppen, de holder orden på pengene våre, vi bruker dem når vi handler, de er våre verktøy når vi kommuniserer med andre mennesker – over hele verden, vi blir informert gjennom datasystemer, vi lar oss underholde,
og av og til kan datasystemene til og med være til litt irritasjon.
Se også:  Informatikk  Informasjonsteknologi  programvare  Systemutvikling 
Intel  –  ble grunnlagt i 1968.
Se også:  Intel  Pentium  IT-historie.html 
iops  –  Innput/utput operasjoner pr. sekund.
Se også:  iops 
IP-adressen  –  er en adresse som alle datamaskiner som kommuniserer via Internett må ha.
Se også:  IP  Dataprotokoller  Internettordbok.html.
IPS  –  In-Plane Switching er en skjermteknologi som gir bedre innsynsvinkel.
Se også:  IPS  LCD  Skjerm  Macordbok.html  Filmordbok.html 
IP-telefon  –  telefon over Internett.
Se også:  IP-telefon 
IQ  –  er de kognitive egenskapene som er nødvendige for å oppnå sosioøkonomisk suksess.
Se også:  IQ  Mennesker  Datamaskiner  Datamaskin  Informasjon 
ISA  –  Industry System Architecture er en gammel og utdatert standard for for tilkobling av f.eks. lydkort og nettverkskort. Ble brukt i Pentium I og eldre maskiner som 486 og 386. ISA ble erstattet av nyere og raskere PCI-kortplasser med smalere kontakter.
Se også:  ISA  PCI.
ISO  –  International Standardization Organization.
Se også:  ISO   Filmordbok.html 
ISO 646-60  –  er norsk standard som er identisk med ASCII, med unntak av tegnene [\]{|} som er byttet ut med ÆØÅæøå.
~  ble tidligere brukt i lokale nasjonale mappinger, f.eks. ISO 646-60 som hadde norske tegn.
Se også:  ISO 646-60  ANSI  ASCII  CP-1252  ISO  ISO-8859-1  ISO10646  Unicode  UTF.
ISO 10646  –  ISO-8859-1 er en delmengde av ISO 10646, slik at alle tegn i førstnevnte, finnes på samme plass i sistnevnte.
Se også:  ISO  ASCII  ISO-8859-1  ISO10646  Unicode  UCS  UTF.
ISO-8859  –  er en 8 biters standard hvor de første 128 tegnene er identiske med ASCII. Tegnene fra 128 til 256 varierer i forhold til ulike versjoner av ISO 8859 for forskjellige språkgrupper.
8859-1 Latin Alphabet No.1. (Vest-Europa.)
8859-2 Lathin Alphabet No.2. (Øst-Europa, slavisk, albansk, ungarsk, romansk.)
8859-3 Esperanto, Malta.
8859-4 Baltic (obsolete).
8859-5 Cyrillic.
8859-6 Arabic.
8859-7 Greek.
8859-8 Hebrew.
8859-9 Turkish.
8859-10 Sami, Inuit.
8859-11 Thai.
8859-12
8859-13 Baltic.
8859-14 Celtic.
8859-15 Latin Alphabet No.9 (modernisert 8859-1, med euro-tegn).
Se også:  ISO-8859-1  Unicode 
ISO-8859-1  –  kalles også ISO/IEC 8859-1. Latin-1, ANSI. Latin Alphabet No. 1 Vest-Europa.
Det er en standard for koding av tegnene 128 til 255, som bl.a. inkluderer de særnorske tegnene: æøåÆØÅ  samt:
€   ‚  ƒ  „  …  †  ‡  ˆ  ‰  Š  ‹  Œ    Ž      ‘  ’  “  ”  • –  —  ˜  ™  š  ›  œ    ž  Ÿ
   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬  ­  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ·  ¸  ¹  º  »  ¼  ½
¾  ¿  À  Á    à Ä  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Π Ï  Р Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û
Ü  Ý  Þ  ß  à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï  ð  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ÷  ø  ù  ú
ú  û  ü  ý  þ  ÿ.
Området 128-159 (80–9F) er et område med kontrolltegn som vanligvis ikke brukes. Istedet kan tegn fra Windows-1252 brukes i disse posisjonene. Det gjelder tegnene:
€    ‚  ƒ  „  …  †  ‡  ˆ  ‰  Š  ‹  Œ    Ž     ‘  ’  “  ”  •  –  —  ˜  ™  š  ›  œ    Ÿ.
Disse tegnene vil også fungere i Unicode, men tegnene fra 128 til 256 bør ikke brukes i Unicode, fordi de skal kodes som to tegn.
ISO-8859-1 er en delmengde av Unicode-standarden (ISO-10646), slik at alle tegn i førstnevnte, finnes på samme plass i sistnevnte.
8859-2 er Latin Alphabet No. 2 (slavisk, albansk, ungarsk, romansk).
8859-3 er Latin Alphabet No. 3 (esperanto, maltesisk, gallisk).
8859-5 er Latin/Cyrillic Alphabet.
8859-6 er Latin/Arabic Alphabet.
8859-7 er Latin/ModernGreek Alphabet.
8859-8 er Latin/Hebrew Alphabet.
8859-9 er Latin Alphabet No. 5 (moderne tyrkisk).
8859-13 er Latin Alphabet No. 7 (islandsk, grønlandsk, baltisk, nordsamisk).
8859-14 er Latin Alphabet No. 8 (keltisk).
8859-15 er Latin Alphabet No. 9 (0) (modernisert 8859-1, med euro-tegn).
Western-1 er Windows-tegnsett. CP1252 er Microsoft Windows-1252 er identisk med ISO 8859-1 pluss 28 tegn.
Andre standarder er codepage CP865 som ble brukt i MS-DOS.
Det er et problem at linjeskift representeres forskjellig: PC bruker CR+LF (0x0D pluss 0x0A). Unix bruker LF (0x0A). Mac bruker CR (0x0D).
Se også:  ISO-8859-1  ASCII  Binær  CP-1252  IEC  ISO  ISO10646  QP  Unicode  UCS.
ISO-filer  –  er en konteinerformat som kan inneholde mange slags data.
Se også:  ISO-filer  Filmordbok.html 
ISP  –  Internettleverandør.
Se også:  ISP  Internettordbok.html.
IRC  –  Internet Relay Chat. Nettprat, tekstprat, chat, eller talk.
Se også:  IRC  Internettordbok.html
it  –  skrives med små bokstaver.
Se også:  it  IKT  Navn  pc  tv  Rettskrivning.html 
IT-politikk:
– Datalagringsdirektivet bør ikke innlemmes i norsk lovgivning.
– Digitale kart fra Kartverket bør være gratis for landets innbyggere.
– Offentlig sektor bør prøve å holde seg til åpne standarder.
– Samfunnshjulene bør smøres og effektiviseres vha. intelligent bruk av teknologi.
– Fildeling bør avkriminaliseres?
Se også:  IT-politikk 
IT-prosjekter  –  kan være store.
Det er en iboende empirisk og statistisk sammenheng at økt størrelse gir økt sannsynlighet for at et eller flere uventede hendelser inntreffer som gjør at prosjektet feiler.
Konsekvensen av å feile er større for et stort prosjekt.
– Kompleksiteten øker med antall mennesker involvert, antall grensesnitt til andre systemer og antall interessenter.
Administrasjon og koordinasjon av interessenter og ressurser øker mer enn lineært.
– Flere mindre prosjekter med hyppigere leveranser har betydelig lavere risiko for å feile.
Se også:  IT-prosjekter  Feil  Testing 
IT-prosjekter  –  Noen grunner til at IT-prosjekter ikke lønner seg:
1. Ledelsen er ikke kompetente til oppgaven som ledere.
2. Oppdragsgiverne vet ikke hva de skal ha.
3. Mange konsulenter er der for å tjene penger og samtidig fraskrive seg ansvar.
4. Konsulenter leies inn for at lederne ikke skjønner noe som helst, og helst vil fraskrive seg ansvaret, slik at ingen kan klandre dem.
5. Kravspekken er smekkfull av smådetaljer, mens det store overordnede bildet helt mangler.
6. Brukergrensesnittet er det få som skjønner viktigheten av.
7. Logiske framtidige utvidelser og endringer tenker altfor få på.
8. Det hele blir så omfattende at ingen har oversikt.
9. Pga. inkompetanse spesifiseres det begrensninger som lammer løsningen.
10. Koding igangsettes altfor tidlig. (Mange ganger burde prosjekter vært nedlagt eller restartet før en eneste kodelinje ble skrevet pga punktene 1- 9.)
11. De som programmerer vet ikke hva de skal fram til. Man tilpasser seg heller underveis.
12. Kostnadskontroll…
13. Kraftig underbudsjettering medfører kutt blir kritisk senere i prosjektet.
14. Brukerne blir ikke involvert. (De er bare ansatte som skal gjøre en jobb…)
Slike prosjekter er umulig å få lønnsomme. De er knapt nok mulig å fullføre.
Se også:  IT-prosjekter  Brukergrensesnitt  Fossefallsmetoden  Prestisjeprosjekter  Prosjekt  Prosjektstyring  Smidig  Systemutvikling 
IT-skandaler  –  forekommer også i privat sektor.
Forskjellen er at offentlig sektor er det skattebetalerne som betaler for dårlig utnyttelse av pengene.
I privat sektor er det aksjonærene og markedet som betaler. – Og kunder har som regel alternativer.
Positivt omdømme er viktig for staten fordi store samfunnsinteresser står på spill. Staten kan ikke undergrave sin egen legitimitet.
Når et IT-system er besluttet vedtatt igangsett i offentlig sektor, er det normalt ingen vei tilbake, uansett budsjettoverskridelser.
Dette vet IKT-leverandørene.
Gevinstberegningene er formidable når prosjektet settes i gang,
og blir mindre og mindre etter hvert som prosjektet skrider frem,
for til sist å vise seg å bli null ved prosjektets avslutning.
Store kostnader og budsjettoverskridelser i offentlig sektor rammer alle.
En manuell oppgaveløsning er mindre effektiv, men fordelen er at fleksibiliteten er stor og omstillingskostnadene små.
Digitalisering gir effektiv oppgaveløsning, men er mindre fleksible og har større omstillingskostnader.
IT-systemer bør være bygget slik at en reduserer ulempene som ligger i mindre fleksibilitet og større omstillingskostnader.
En måte å gjøre dette på er modularitet, byggeklosser og standarder, osv.
Dette gjør IT-prosjektene mer styrbare og fleksible.
Tverrfaglig utdanning er ofte like viktig som tverrsektorielt samarbeid.
Se også:  IT-skandaler  Feil 
ITU  –  International Telecommunications Union.
Se også:  ITU  Filmordbok.html  Internettordbok.html.

 

 

Java  –  er et Objekt Orientert programmeringsspråk, en API og en virtuell maskin som kan avvikle java-bytekode.
Se også:  Java  JavaScript  Objekter  OOP  Internettordbok.html
JavaScript kan brukes til å programmere vevsider.
JavaScript  –  er et skriptspråk som kan brukes til å programmere websider.
Se også:  JavaScript  Ajax  CSS  HTML  Java  Nettleser  OOP  Internettordbok.html
JPEG  –  Joint Photographic Experts Group. Filformat for bildekomprimering.
Se også:  JPEG  Filformater  Filmordbok.html 

 

 

K  =  binærkilo = kilobinary = 210 = 1024 = datakilo.
Se også:  K  k 
k  =  kilo = 103 = 10³ =   1000.
Se også:  k  K  kBps  kbps 
Alan Kay  –  oppfant vinduer.
archive.org Doing with Images Makes Symbols Pt 2 (1987).
Se også:  Kay  
kbps  =  kilo bit pr. sekund = 103 bit pr. sekund = 10³ bit pr. sekund = 1000 bit pr. sekund.
Se også:  kbps  kBps 
kBps  =  kilo byte pr. sekund= 103 byte pr. sekund = 10³ byte pr. sekund = 1000 byte pr. sekund..
Se også:  kBps  k  kbps 
Kildekode  –  er programvare skrevet i et språk som er forståelig for mennesker.
For å kunne kjøre programmet må kildekoden oversettes til maskinkode og kompileres til binærkode.
Binærkoden er tilpasset prosessoren.
Kildekoden kan i noen tilfeller kompileres til ulike prosessorer, avhengig av kompilator og api-er.
Se:  Kildekode  programvare  Åpenkildekode  Åpenstandard
Klient/tjener  –  er en måte å organisere datamaskiner og programmer på hvor en håndfull pc-er er koblet til en felles tjenermaskin gjennom et lokalnett.
Klientene tar seg av input og presentasjon av data.
Tjeneren holder orden på felles databaser.
Sammen utføres selve databehandlingen.
Se også:  Klient  Databaser  
Klippekortet  –  var en papp-plate som det kunne klippes hull i.
Konduktøren klippen med en tang. Han visste når han hadde klippet hull, og passasjeren kunne se at han gjorde det.
Ingen mulighet for feil eller juks.
Man visste hvor mange klipp som var igjen.
Papp-platen trengte ikke strøm, og det var aldri tekniske feil.
Enkelt. Praktisk. Og klimavennlig.
Se også:  Klippekortet 
Komprimering  –  kan være tapsbringende eller ikke.
Se også:  Komprimering  MPEG  Videokomprimering  DivX  HDMI  JPEG  Kinofilm  Kodek  Filmordbok.html
Konsulenter  –  brukes bl.a. til å gi råd om implementering av IKT-systemer innen ett gitt fagfelt.
Da kreves det en kombinasjon av kunnskap om både IKT og det aktuelle fagfeltet. Denne erfaringen må bygges over tid.
Se også:  Konsulenter 
Konvergens  –  kommer fra det latinske con vergere.
Se også:  Konvergens  Filmordbok.html
Kopiering  –  er en forutsetning for holdbarhet og tilgjengelig informasjon.
Se også:  Kopiering  Filmordbok.html 
Kroppsnær teknologi  –  kan hente informasjon om: puls, blodtrykk, glukosenivå, pust, antall skritt, antall forbrukte kalorier, søvnkvalitet.
– Kan brukes bl.a. til livstilsforbedrende tiltak og til forebyggende og behandlende helsearbeid.
– Mennesker kan bli istand til å forebygge egen sykdom og få bedre livskvalitet.
– Et uttall løsninger med ymse sensorer her og der, koblet trådløst til apper på dingsene våre, som igjen er koblet til nettskyen, der vår høyst personlige helseinformasjon blir små biter av store datasett og crunches til «big data» med almen helsenytte, stor kommersiell verdi og betydelige personvernmessige implikasjoner.
– Lenger inn i framtiden kommer implanterte sensorer, piller med innbygde følere på størrelse med sandkorn, medsiner som sender informasjon om kroppens respons når de tas.
Se også:  Kroppsnær teknologi  Stordata 
Kryptering:
– Symmetrisk kryptering bruker samme nøkkel til både å kode og dekode innhold.
– Asymmetrisk kryptering bruker to ulike nøkler. Meldingen som krypteres med den ene nøkkelen kan kan bare låses opp med den andre.
Se også:  Kryptering  AES  DeCSS  DES  GPG  Kryptografi  Kvantedatamaskin  PGP  WPA 
Kryptografi  –  er kunsten å kode meldinger slik at de ikke kan leses av andre enn avsender og mottaker.
Se også:  Kryptografi  DeCSS  DES  GPG  Kryptering  PGP 
Krysset ethernettkabel  –  kan brukes ved sammenkobling av to maskiner.
Se også:  Krysset ethernettkabel  Internettordbok.html.
Krysskompetanse  –  er når man har kompetanse innen to eller flere områder og bruker dem i samme sammenheng.
Se også:  Krysskompetanse 
Kunstig intelligens  –  er intelligente systemer som tilpasser seg til oss, i stedet for at vi må tilpasse oss til teknologien.
– Vi gjør dette i form av selv-lærende metoder inspirert av biologien, både for å utforme systemet før bruk og justere virkemåten mens det er i bruk.
– Noen maskiner er allerede smartere enn mennesker innenfor en del områder, men de er ennå langt ifra generelt smartere enn oss. De er spesialister på avgrensede områder. Deep Blue, utviklet av IBM, klarte i 1997 å slå daværende verdensmester i sjakk, Garry Kasparov.
– Dagens datamaskiner er overlegen mennesker innen områder som matematiske utregninger og søk i store datamengder.
På den andre siden overgår vi datamaskinen innen de fleste områder av sansing og bevegelse. Våre mange sanser som syn, hørsel og lukt er viktige for vår oppfattelse av omgivelsene. Vi kan koordinere en rekke kroppsdeler samtidig, uten å observere hvordan de samvirker.
Smartheten er delvis avhengig av regnekraften og minnekapasiteten tilgjengelig.
– Kunstig intelligens utvikles i små skritt og inngår som en støtte og forbedring i tradisjonelle systemer.
Se også:  Kunstig intelligens  Brukervennlighet  Eliza  Nevrale nettverk  Turing-testen 
Kvalitet  –  bør være i systemet og ikke i komponenten.
Det er viktigere at komponenten støtter åpne grensesnitt for observerbarhet og orkestrering enn at den har noe bedre MTBF.
Se også:  Kvalitet 
Kvantedatamaskin  –  kan gjøre mange operasjoner samtidig.
Se også:  Kvantedatamaskin  Databaser   Kryptering  Fysikkordbok.html 
Kybernetikk  –  handler om styring og regulering av kompliserte systemer.
F.eks. levende organismer, maskiner og samfunnssystemer.
Ordet kommer fra gresk ‹styrmann›.
Se også:  Kybernetikk  Kyberrommet 
Det har vært et kyberangrep på kybersikkerheten i kyberrommet.
Kyberrommet  –  Kyberspace. Cyberrom.
Se også:  Kyberrommet   Kybernetikk 
L2-hurtigminne  –  Nivå-2 hurtigminne. Nivå-2 buffer. L2 cache.
Se også:  L2-hurtigminne  Buffer  Harddisk 
Lader:
16.12.2013. IEC publiserte den første globale spesifikasjonen for en standard lader for bærbare pc-er.
IEC 62700 spesifiserer standardlader for bærbare pc-er, inklusiv ledning og plugg. Standarden omfatter også krav til sikkerhet, ytelse og miljø.
Standarden gir et grunnlag for at alle nye bærbare pc-er skal kunne bruke samme lader.
Dette kan også bidra til å redusere mengden elektronisk søppel.
Se også:  Lader  Elektronikkordbok.html 
SSD, minnepinner og minnekort til kamera er smart til kortsiktig bruk, men ta ut bilder fra gamle mobiltelefoner og kamerakort i tide.
Skriv ut digitale bilder som papirkopier for å være sikker på at de lever like lenge som deg selv.
Lagringsmedier:
– SSD/Minnekort/USB-pinne/internminne på mobil og andre flashminner:
Fordel: Høy lesehastighet. Ingen bevegelig deler som kan gå i stykker. Egner seg til korttidslagring.
Ulempe: Lagringen skjer ved hjelp av transistorer som opprettholder spenningen bare i noen måneder eller år før data mistes. Anbefales derfor ikke for langtidslagring.
Så lenge den får strøm vil de vanligste SSDene gå i stykker etter ti tusen skrive/leseoperasjoner. Det bør være nok i løpet av datamaskinens livstid.
Dyr lagringsform.
– Harddisker:
Fordel: Billig. Kan lagre store mengder data.
Ulempe: Kan svekkes hvis de blir utsatt for magnetfelt eller varme. Magnetismen svekkes over mange år.
Svekkes ved bruk fordi den består av mekaniske deler som slites over tid.
Sårbar for støt.
– Diskett er helt utdatert.
Fordel: Ingen.
Ulemper: Taper seg på lik linje med magnetbånd og harddisker, men er ikke like sårbar. Det fins ikke lenger diskettstasjoner i datamaskiner.
– Magnetbånd, kassett, VHS, DV, VHS
Fordel: Er langt billigere enn harddisker.
Magnetbånd er tryggere og billigere enn harddisker.
Ulemper: Krever spesielt (og ofte gammeldags) utstyr og det tar lang tid å hente fram. Bør lagres under gode forhold.
– Papir og filmrull er et av de tryggeste lagringsmediene.
Fordel: Kan sees med det blotte øye uten digitalt utstyr og overlever uten stadig kopiering.
Ulemper: Tar plass og er sårbart for miljøpåvirkning som sollys, varme og fuktighet. Kan ikke kopieres uten kvalitetstap.
Forventet levetid: 8 til 200 år for papirfoto og 10 til 1500 år for film avhengig av lagringsmåte.
– Skylagring er et trygt og enkelt alternativ.
Fordel: Sikkerhetskopiering er overlatt til profesjonelle.
Filene er tilgjengelig over nettet på tvers av enheter.
Ulempe: Dyrere enn å lagre enn på egen hånd.
Det kan ta lang tid å kopiere filer fram og tilbake. Dataene kan bli overvåket.
Filene er stort sett trygge så lenge en betaler. Alt kan gå tapt hvis skylagringsleverandøren går konkurs. Til tross for dette, er skylagring den aller tryggeste formen for backup som ikke krever egeninnsats. Men sørg også for å ha egne sikkerhetskoper i tillegg.
Se også:  Lagringsmedier  Lagring  Lagringsformater  Diskformater  DNA  Filformater  OOXML  HTML  JPEG  Minnekort  Minnepinne  ODF  PDF  PNG  Proprietær  PSD  Regneark  SD Express  Tekstformater  TIFF  Word  Åpen standard 
Lagring:
– Ha alltid en eller flere sikkerhetskopier (backup) av filene.
– Bruk riktig format. (Gamle videofiler og dokumenter kan være vanskelig eller umulig åpne i dag.)
– Langtidslagre i de nyeste og mest anerkjente åpne filformater.
Se også:  Lagring  DNA  Diskformater  Filformater  HTML  JPEG  Lagringsformater  Minnepinne  OOXML  ODF  PDF  PNG  Proprietær  PSD  Regneark  Sikkerhetskopi  Tekstformater  TIFF  Word  Åpen standard 
Lagringsformater:  –  Anbefalte filformater for langtidslagring:
– Stillbilder: Bruk i prioritert rekkefølge: Tiff eller jp2 eller jpx framfor jpeg, png, gif
Ikke bruk: Raw, psd, pcd, eps.
– Video: Bruk i prioritert rekkefølge: Mpeg2, mpeg4/mp4, eller komprimerte avi, quicktime, wmv.
– Dokumenter: Bruk: PDF/A eller PDF, HTML, XML, TIFF, ODF
Unngå: Word (doc, docx), excel (xls, xlsx), wordperfect (wpd), QuarkExpress(qxp, qxd)
Se også:  Lagringsformater  Diskformater  Filformater  OOXML  HTML  JPEG  Lagring  ODF  PDF  PNG  Proprietær  PSD  Regneark  Tekstformater  TIFF  Word  Åpen standard 
LAN  –  Lokalnettverk (Local Area Network).
Se også:  LAN  Internettordbok.html.
Lansering  –  er å oppgi fulle spesifikasjoner for fysisk enhet.
Det krever mer enn å vise frem et konsept eller design i form av noe som likegodt kan være en tom boks.
Se også:  Lansering 
Laser  –  Light Amplified by Simulated Emission of Radiation.
Se også:  Laser  Fysikkordbok.html
Laserskriver  –  er basert på statisk elektrisitet.
– En lasersstråle sveiper over en sylinder som er blitt negativt ladet.
– Der laseren treffer trommelen nøytraliseres ladningen.
– Deretter blir trommelen belagt med negativt ladet pulver.
– Dette fester seg til trommelen bare der denne er blitt nøytralisert av laserstrålen.
– Papiret passerer så mellom trommelen og en positivt ladet «elektrode» som gjør at toneren «løsner» fra trommelen og legger seg på papiret.
– Papiret blir så ført gjennom en presse der det blir varmet opp slik at toneren fester seg ordentlig til papiret.
Vedlikehold. På laserskrivere må man først og fremst bytte toner.
I tillegg må man også fra tid til annen bytte tromlene, fuserene og transfer belt.
På en blekkskriver er det kun blekkpatronen som må byttes.
Strømforbruk. Laserskrivere må bruke energi på å varme opp, mens blekkskriverne bruker langt under halvparten av strømmen. Under selve utskriften kan blekkskriveren forbruke mindre enn ⅙ av en laserskriver.
Se også:  Laserskriver  Blekkskriver  Bedriftsskriver  Laser  PARC  Postscript  Skriver  Voksskriver 
LaTeX  –  er et markup-språk for å beskrive innholdet i dokumenter.
Opplegget tar seg av layout, typografi, tittelstørrelser, skrifttyper og formatering. Makrospråket har likheter med TeX.
Er velegnet for vitenskapelige dokumenter med formler og matematiske uttrykk.
Markupkodene er forholdsvis lesbare for mennesker.
Filosofien er basert på WYWIWYG. Dette i motsetning til WYSIWYG-dokumenter, som ofte begrenses til WYSIAYG.
Se også:  LaTeX  ASCII  CSS  .dvi  HTML  ODF  SGML  TeX  WYSIWYG  WYSIWYM  WYSIAYG  WYWIWYG  XML  Tekstformater
Lavkode programvare  –  (low code) er visuelle programmeringsmiljø som lar utviklere klikke-og-dra applikasjonskomponenter, knytte dem sammen og skape en mobil eller nettbasert app.
Se også:  Lavkode 
LCD  –  Liquid Crystal Display. Flytende krystall display.
Se også:  LCD-skjermer  CD  CRT  DVI  Energi  IGZO  LED  OLED  QLED  SVGA  TV  TFT  VGA  XGA  VESA  Skjerm  Filmformater  Filmordbok.html 
LCD-skjermer  –  er panel med mange små celler med væske. Væsken skifter egenskaper og farge etter hvor mye strøm hver celle tilføres.
Cellene avgir ikke lys og må derfor ha lys bakfra som skinner gjennom væsken og lyser opp skjermen.
LCD-skjermer med LED bakgrunnsbelysning selges ofte som LED-skjermer, men det er bare et reklametriks fra skjermprodusentene.
– Sammenlignet med CRT er LCD-skjermer:
mindre og lettere, har bedre design, er bedre i dagslys, flimmerfri, klarere, bedre skarphet. Mer behagelig for øynene. Påvirkes ikke av stråling. Stråler mindre. Mer miljøvennlig. Mindre strømforbruk. Digital. Fysiske justeringsmuligheter (bl.a. pivot).
Leseflaten er en god del større enn tilsvarende CRT-skjerm.
På grunn av at skjermen er mindre kan den være bedre for nakken. Dette er fordi den horisontale bevegelsesimpulsen, (som øynene gir til nakken), ved lesing kan være mindre på en mindre skjerm.
Et høyt kontrastforhold gjør det lettere å skille mørke farger fra hverandre.
Ulemper: Dårlig kontrast og innsynsvinkel. Vanskeligere å rengjøre.
Nativ idell oppløsning gjør at andre oppløsningener er uskarpe.
Hvis en ønsker store bokstaver kan en sette ned oppløsningen, men kvaliteten blir dårlig. Halv oppløsning blir imidlertid ok. F.eks. er 1600×1200 UXGA-skjerm ok på 800×600 SVGA oppløsning. Ulempen er at en må opp til QXGA-oppløsning for å få 1024×768 XGA, (en 2048×1536
For bærbare er strømforbruket i LCD-skjermer et problem som har betydning for batteritiden.
Se også:  LCD-skjermer  LCD  LED  OLED  TV  VESA  Skjerm 
LED  –  Light Emitting Diode.
Se også:  LED  LED-skjermer  Energi  Filmordbok.html 
LED-skjermer  –  Hver enkelt piksel er en LED-diode.
Finnes bl.a. i store skjermer på reklameskilt eller på sportsstadiumer.
Mindre energiforbruk sammenlignet med LCD-skjermer.
Bakbelysningen er rundt kantene.
Skjermer med bakbelysning bak hele skjermen er veldig dyr.
LCD-skjermer med LED bakgrunnsbelysning selges ofte som LED-skjermer, men det er bare et reklametriks fra skjermprodusentene.
OLED-skjerm har en organisk membran som lager lys uten bakgrunnsbelysning.
Se også:  LED-skjermer  LCD  CD  CRT  Energi  LCD  LED  OLED  TV  TFT  VESA  Skjerm  Filmordbok.html 
Lesebrett  –  er på størrelse med en paperbackbok, bare tynnere og kan inneholde opptil 1500 bøker.
Se også:  Lesebrett  Papir  Digitale arbeidsmetoder  Digitalisering  Papiraviser 
Ligaturer  –  er en sammenblandnig av bokstaver.
Se også:  Ligatur   @   Ampersand  Rettskrivning.html
=    Likhet.
Se også:  Likhet  Matematikkordbok.html.
Light Peak  –  er en overføringsstandard som gjør det mulig å bruke en type kabel til til ulike enheter.
Se også:  Light Peak  DP  DVI  HDMI  PCI  Skjerm  USB  VGA  Macordbok.html.
  __ _          
 / / (_)___ __ ____ __ 
 / /__/ / _ \/ // /\ \/ / 
/____/_/_//_/\_,_/ /_/\_\
Linux  –  GNU/Linux-prosjektet ble startet av Richard Stallman ved MIT i 1984.
1969. Unix utviklet av AT&T.
1991. Linus Torvalds lanserte Linux. Basert på Minix.
Resultatet ble etter hvert en Linux-kjerne med Stallmans GNU Unix på toppen av det.
Linux er en Unix.
UNIX, (med store bokstavar), er et registrert varemerke (®).
Linux er ikke UNIX.
Se også:  Linux  Mac  Minix  Windows  FFM  MIT  UFS  Unix 
Lots of Irritating Superfluous Parentheses.
LISP  –  er symbolsk programmeringsspråk. LISt Processing language.
Se også:  LISP 
LiveCode  –  har en historie som strekker seg tilbake til 1980-tallet og HyperCard.
Se også:  LiveCode 
LSI  –  Large Scale Integration kom med fjerde generasjon datamaskiner på slutten av 1960-tallet.
Se også:  LSI  IT-historie.html 
Lukkede formater  –  er proprietære ufrie formater.
Eks. 1: skrift som kun kan leses med spesialbriller kjøpt fra forlaget.
Eks. 2: skrift som kun kan leses med programvare kjøpt fra M$.
Formateieren kontrollerer videreutviklingen av spesifikasjonen. F.eks. ved å utelukke og forby andre å bruke formatet ved hjelp av tekniske eller juridiske sperrer.
F.eks. kan dokumentets struktur være lukket og hemmelig, slik at bare den som har et kundeforhold til standard-eieren får tilgang til informasjonen.
Standarden får en nettverkseffekt, ved at det blir et press for å skaffe seg spesialbriller eller et bestemt tekstbehandlingsprogram for å lese innholdet. Nettverkspresset favoriserer den mest dominerende aktøren og fører til uheldige monopoltilstander.
– Det kan tjenes penger både på å produsere verker og «briller» for å lese verkene, men formatet bør være fritt. Alle som vil må kunne lage «briller» for å lese formatet. Det å eie et medieformat er veldig forskjellig fra det å eie et verk. I frie samfunn bør medieformatene være basert på åpne standarder.
– Bevaring av informasjon for fremtiden kan medføre problemer.
Tusenvis av år gamle leirtavler kan leses den dag i dag, mens 10 år gamle proprietære dokumenter i word-format, er å regne som tapt i historiens mørke.
Det kan være brudd på arkivloven å langtidslagre i medieformater som ikke kan brukes for ettertiden.
Det kan være brudd på forvaltningsloven dersom informasjon fra offentlige registre ikke kan leveres ut, uten at det kreves spesielle produkter på brukersiden.
– Sikkerheten blir svekket fordi dokumentasjonen ikke er tilgjengelig, og det er derfor vanskelig å kjenne til svakheter i formatet. En viss sikkerhet er det allikevel fordi få kjenner til formatet, men dette er en dårlig form for sikkerhet. En har heller ingen garantier for at det ikke er lagt inn «bakdører».
– Kan gi avhengighet av firmaer som tilstreber monopolmakt og som unndrar seg kvalitetskontroll av hemmeligholdt middelmådig eller dårlig programvare, og som bruker ulike maktmidler mot konkurrenter og kunder, som f.eks. tvungne oppdateringer, teknologiske brukssperrer og misbruk av lisensieringsmetoder. Det medfører gjerne også høye priser.
Lukkede formater dominerer i offentlige systemer og offentlig datautveksling. Eksempel: Word.doc.
Se også:  Lukkede formater  ODF  Proprietær  PDF  RTF  Tekstformater  Word  Åpen standard
Lydformater:    AAC  AIFF  CD  DRM  FLAC  MIDI  MP3  OGG  WAV  WMA  Filmformater  Bildeformater  Tekstformater 
LZW  –  Lempel-Ziv-Welch.
Se også:  Lydformater  Filmordbok.html 

 

 

M2M  –  Maskin-til-maskin-kommunikasjon, brukes bl.a. til fjernmåling og trådløs overføring av måledata og tjenester og systemer.
Sensorer som ikke er avhengige av en lokal datamaskin, men har innebygget WLAN funksjonalitet og som snakker direkte med internett.
Se også:  M2M 
Mac  –  er forkortelse for Macintosh, ble introdusert den 24.01.1984.
Se også:  Mac    HFS  iMac  Linux  Mus  OS  PARC  Tastatur  Unix  Macordbok.html.
MAC-adresse  –  Media Access Control Adresse identifiserer nettverkskort.
Se også:  MAC-adresse  Internettordbok.html.
MARC  –  Machine Readable Cataloging metadataformat er en mer enn 40 år gammel bibliotekspesifikk standard som ble utviklet for å avløse de gamle katalogkortene i kartong.
Formatet ble utviklet i en tid da lagringsplass var et knapphetsgode. Dette gjør at dataformatet og reglene har innebakte begrensninger som idag er unødvendige.
– RDF er et semantisk web-format som kan brukes isteden.
RDF-formatet gir muligheter for å koble katalogdata sammen med relevant informasjon fra andre kilder.
– Det kraftige spørrespråket SPARQL kan brukes til å spørre og prosessere data.
Dataene i bibliotekkatalogen utnyttes bedre.
Deichmanske biblioteks samling av RDF-data ligger åpent tilgjengelig via data.deichman.no.
Se også:  MARC  Bibliotek  RDF 
MB  –  Megabyte kan være én million byte (1000000 B = 10^6 B).
(Men kan i sammenheng med minne og filstørrelser også bety over 40 kilobyte mer; nemlig 1048576 B = 2^20 B.)
Se også:  MB  Mb 
Mb  –  er nesten alltid tull, fordi det betyr megabit, og nesten ingenting måles slik.
Se også:  Mb  MB 
mbps  –  megabit pr. sekund = 106 bit/sekund.
Se også:  mbps 
MCA  –  MicroChannel Architecture.
Se også:  MCA 
Mennesker  –  er sosiale vesener som er formet av naturlig seleksjon i millioner av år.
Se også:  Mennesker  Datamaskiner  Datamaskin  Informasjon  IQ  Filosofiordbok.html  Biologiordbok.html 
I gamle dager beskyttet vi oss selv og markedet vårt ved å lage proprietære løsninger. Løsningene vi solgte gjorde det vanskelig å velge oss bort når vi først var valgt. Kunder ble hos oss fordi det ofte var nærmest umulig å forlate oss. Vi kompliserte integrasjon mot konkurrerende løsninger.   [Microsoft]
Microsoft  –  ble stiftet den 23.09.1975 i Albuquerque i New Mexico, USA av William H. (Bill) Gates III og Paul Allen.
Se også:  Microsoft  IBM  MS-DOS  MS-Windows  MSIE Mus Palladium  QDOS  RTF  Standarder  VBA  WAV  WMA  WMP  Word Verdenshistorie.html 
MIDI  –  Musical Instrument Digital Interface.
Se også:  MIDI  Lydformater.
MIME  –  Multipurpose Internet Mail Extensions er en spesifikasjon på hvordan lyd, bilde og video håndteres i epost eller HTML.
Se også:  MIME  Internettordbok.html.
MIMD  –  Multiple Instructions, Multiple Data; betyr at programmet splittes opp i mange små deler som kjøres parallellt og uavhengig av hverandre.
Se også:  MIMD  SIMD 
Mini-DVI  –  er en kontakt for tilkobling til eksterne skjermer via spesielle adaptre.
 –  Til DVI med mini-DVI-til-DVI-adapter.
 –  Til VGA med mini-DVI-til-VGA-adapter.
 –  Til Kompositt- og S-videoutgang med mini-DVI-til-video-adapter.
 –  Til SCART med SCART-til-analog-svideo adapter + mini-DVI-til-video-adapter + s-video eller analog skjøtekabel mellom adaptrene.
Adaptrene er ekstrautstyr.
Se også:  Mini-DVI  DVI  VGA  Skjerm 
Minix  –  er et Unix-lignendeoperativsystem.
1987. Minix ble lagd av forskeren Andrew S. Tanenbaum ved Free Amsterdam Universitybasert på 386 og 486-prosessorene. Ble brukt i undervisning.
1991. Linus Torvalds lanserte Linux. Linux var inspirert av designprinsippene i Minix.
Før 2000. Minix var utgitt med en proprietær lisens.
2000. Minix ble utgitt med en Berkley-lisens.
2005. Minix 3.
Minix kjøres på en egen prosessor inne i brikkesett fra Intel. Der har den langt mer kontroll over datamaskinen enn operativsystemet som brukeren ser noe til.
1991. Linux ble basert på Minix.
Se også:  Minix  Linux  Mac  Windows  FFM  MIT  UFS  Unix 
Minne  –  Hukommelse. Random Access Memory.
Se også:  Minne  RAM.
Minnekort  –  er et lagringsmedium.
Se også:  Minnekort  Lagringsmedier  Minne  Minnepinne 
Minnepinne  –  er et lagringsmedium.
Se også:  Minnepinne  Lagringsmedier  Lagring  Lagringsformater  Minnekort 
MIT  –  Massachusetts Institute of Technology.
Se også:  MIT 
MMK  –  Menneske-maskin-kommunikasjon.
Se også:  MMK  Brukergrensesnitt  HCI 
MMX  –  MultiMedia eXtensions. Forbedrer ytelsen på multimediaprogrammer og spill, (som er tilpasset Pentium MMX prosessoren).
Se også:  MMX 
Modem  –  modulator demodulator.    ☞ Internettordbok.html.
Se også:  Modem 
Modenhet  –  er evnen til å gjøre eller gjennomføre noe.
Dess høyere kompleksitet, dess høyere nivå av modenhet trengs.
Det viktigste modenhetskriteriet innen it er it-kompetanse.
Om det da mangler styringsmodeller, endringsorganisasjon eller lignende på spesifikke områder, har det fortsatt samme enkle årsak: Mangel på it-kompetanse.
Det er ingen vits å svi av milliarder på it i en organisasjon som ikke er it-kompetent.
Anskaffelsessiden må ha kompetanse.
Se også:  Modenhet 
Moores lov  –  Datakapasiteten dobles hver 18. måned.
I 1965 i aprilnummeret av tidsskriftet Elecronics publiserte Gordon Moore, loven om hvordan antallet transistorer på en brikke vil doble seg annethvert år. Moore var en av grunnleggerne av Intel. Loven har holdt stikk helt til 2005, og vil gjelde enda i mange år.
Se også:  Moores  Intel 
.mov  –  er et MPEG-4 format for Quicktime fra Apple.
Det trengs en egen kodek for å se .mov-filer.
Se også:  .mov  MPEG  Macordbok.html 
MP3  –  MPEG Audio Layer 3 lydformat.
Se også:  MP3 
MPEG  –  Moving Picture Experts Group.
Se også:  MPEG  Filmordbok.html 
MS-DOS  –  MicroSoft Disk Operating System var basert på QDOS.
Se også:  MS-DOS  CP/M  IBM  Microsoft  Windows  OS PC  QDOS 
MS-Windows  –  Operativsystem fra Microsoft.
Se også:  Win  IBM  Microsoft  MS-DOS  OS  CP/M  QDOS  MSIE  IT-historie.html 
MSIE  –  MicroSoft Internett Explorer. Nettleser. Surfeprogram.
Se også:  MSIE  Microsoft 
MTBF  –  Mean time between failure er midlere tid mellom svikt i en komponent.
Eks: «Diskene fra Hitachi har en MTBF på 1 million timer.»
Se også:  MTBF 
Multics  –  Multiplexed Information and Computing Service.
På 60-tallet. Unix ble utviklet fra Multics og UNICS (Uniplexed Information and Computing System).
Se også:  Multics  Unix 
Mus  –  Datamusa ble oppfunnet av Douglas Engelbart som en del av Augment-prosjektet ved Stanford Research Institute.
Den 09.12.1968 demonstrerte han en enknappsmus, GUI og hyperdokumenter ved en datakonferanse i San Francisco.
1973. Alto hadde treknappsmus.
1981. Star hadde toknappsmus.
19.01.1983. Lisa fra Apple var den første serieproduserte personlige datamaskin med grafisk brukergrensesnitt og mus.
I november 1983 lanserte Microsoft Windows på programvaremessen i Las Vegas, et nytt operativsystem med grafisk brukergrensesnitt og mus.
1984. Macintosh ble designet for at enknappsmus skulle være tilstrekkelig.
Se også:  Mus    Engelbart  FFM  Linux  Mac  PARC  Tastatur  Unix  Verdenshistorie.html Macordbok.html.

 

 

NAS  –  Network Attached Storage. Nettverkstilkoblet lagringsenhet.
Se også:  NAS 
NCSA  –  The National Center for Supercomputing Applications.
Se også:  NCSA 
Nettskyen  –  (Cloud Computing) tilbyr datamaskinressurser over nettet. Nettsky-modellen reduserer oppstartskostnadene for å utvikle og rulle ut nye tjenester på Internett; det er ikke nødvendig å investere i maskinvare eller lange kontrakter med underleverandører.
Tjenester som tilbys kan f.eks. være datamaskinressurser, nettverk, tjenere, lagring, applikasjoner og tjenester.
Nettskyen tilbys gjennom tre tjenestemodeller:
– SaaS (Software-as-a-Service) er programvare som tilbys som webapplikasjoner (eksempel: Webmail, Google Docs)
– PaaS (Platform-as-a-Service) er ferdig konfigurert og levert via nettet.
– IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Virtuelle maskiner konfigureres over nettet. Bare det som må være distribuert er det (slik som sensorer osv.). Ny programvare distribueres fra skyen, etter behov.
Se også:  Nettskyen 
Nevrale nettverk  –  er en type algoritme som simulerer måten hjernens nevroner fungerer, og brukes til analyse av bilder i f.eks. ansiktsgjenkjenning og OCR.
Nevrale nettverk er «noder» som kommuniserer med andre «noder» på et vis som emulerer måten nerveceller kommuniserer med hverandre.
Hver enkelt node gjør veldig lite, men tilsammen blir det fenomenalt mye.
Nodene er små dataprogrammer som kommuniserer med andre små dataprogrammer. Dvs. at dagens nevrale nettverk er programvarebasert som emulerer et nevralt nettverk.
Flere maskiner kan kobles sammen for å kunne kjøre flere noder og tråder og flere prosesser.
Signalene inn og ut måles i bit, (og ikke volt). Mao. så er det progamvare basert og således et abstrahert lag fra maskinvare.
Det hele er et nettverk av programmer strukturert på en viss måte med evnen til å lære oppgaver fra repetisjon.
Foreløpig er det langt unna virkelig «kunstig intelligens».
Se også:  Nevrale nettverk  Hjernen  Kunstig intelligens  Turing  Turing-testen  Biologiordbok.html 
NFC  –  Near Field Communication er trådløs overføring over korte avstander.
Radiosignalet har en frekvens på 13,56 mhz med rekkevidde mellom apparater som befinner mindre enn 10 cm fra hverandre.
2003. NFC ble godtkjent som trådløs overføringsstandard.
Det fungerer slik at at man legger apparatet mot et annet apparat som har NFC. Deretter kommuniserer de med hverandre.
I motsetning til Bluetooth og Wi-fi fungerer den ikke over lengre avstander.
NFC krever en egen antenne. På mobiltelefoner sitter den som regel bak.
Datahastigheten er litt over 400 kbps. Det er snakk om små datamengder. En fil på 20MB vil bruke: 20000kB*8bit/400kbps = 400s = over seks minutter.
Da kan det være hensiktsmessig å bruke Bluetooth eller Wi-Fi Direct.
Men dette kan mobilene ta seg av automatisk. Etter at kommunikasjonen er etablert med NFC kan selve filen sendes på andre måter. Da slipper man å koble sammen telefonene over Bluetooth eller Wi-Fi Direct manuelt.
NFC-brikker inneholder litt informasjon i form av tekst. De er passive som betyr at de ikke bruker batteri. Energien plukkes opp av antennen i det andre apparatet (telefonen).
NFC-brikker fungerer som regel ikke mellom produsenter.
NFC kan brukes for å betale for reiser med kollektivtrafikken bare ved å holde opp reisekortet eller sin håndholdte enhet foran et avlesningsapparat.
NFC kan brukes i butikken for betaling av varer. Man sveiper bare mobiltelefonen over en NFC-leser i butikken for å betale.
NFC kan brukes som nøkkelkort, og mye annet.
NFC er internasjonal webstandard (ISO/IEC 18092) for å implementere NFC på webben.
Med Web NFC API skal det bli mulig for webapplikasjoner benytte vanlig NFC-funksjonalitet.
Se også:  NFC  BlueTooth 
NIAM  –  Datamodelleringsspråk. Natural language Information Analysis Method eller Object-role Modeling (ORM). (Tidligere Nijssen Information Analysis Method.)  essentialstrategies.com
Se også:  NIAM 
NIC  –  Network Interface Card.
Se også:  NIC  Internettordbok.html.
NIST  –  National Institute for Standards and Technology.
Se også:  NIST 
NiMH  –  Nikkel-MetallHydrid batterier
Se også:  NiMH  Elektronikkordbok.html 
NMT  –  Nordisk Mobil Telefon.
Se også:  NMT  Internettordbok.html.
NORID  –  norid.no.
Se også:  NORID 
Norsar  –  har et eget prosesseringssenter på Kjeller.
Se også:  Norsar 
NorSIS  –  Norsk senter for informasjonssikring. Regjeringsoppnevnt sikkerhetsorgan.
Se også:  NorSIS    norsis.no.
NSF  –  Norges standardiseringsforbund.
Se også:  NSF 
#  –  Nummersymbol (number sign).
Se også:   #  Rettskrivning.html 
NUSSE  –  Norsk Universell Siffermaskin, Selvstyrt, Elektronisk.
Norges første elektroniske regnemaskin, laget i 1951, var programmerbar og kunne foreta 100 regneoperasjoner pr. sekund.
Se også:  NUSSE  ENIAC  Turingmaskin  IT-historie.html
NVMe  –  Non-volatile Memory Express.
NVM gjenspeiler hvordan protokollen er bygget fra bunnen av til å yte best mulig på brikkebasert lagring.
Se også:  NVMe  PCIe  SCSI  SSD 
Objekter  –  kan brukes som byggestener i modeller.
Hvis man skal forklare en litt komplisert sak bruker man ofte objekter; F.eks. kan man tegne en firkant og skrive «leverandør» i den. I en annen firkant skrives «kunde» og i en tredje «faktura» og i en fjerde «innbetaling». Med noen piler tegnes og forklares hva som skjer.
Med hjelp av objekter kan sammenhengene beskrives og klargjøres, systemer kan spesifiseres, brukerdialoger kan organiseres og programmer kan skrives.
Objekter kan symbolisere informasjon og adferd. Informasjonen gir egenskaper til objektet og adferden forteller hva det kan gjøre.
Eksempel, analogi med saksbehandling:
– Hver saksbehandler har sin inn/ut-kurv.
– De har sin egen notisbok hvor de noterer informasjon som de vil ta vare på.
– Og de har en ringperm med regler for hvordan arbeidet skal utføres.
– De samarbeider gjennom å sende meldinger til hverandre.
– Saksgangen kan f.eks. være at en melding plukkes ut av innkurven og behandles ihht. sine retningslinjer. Behandlingen kan bety å sende meldinger til andre saksbehandlere og notere eller endre informasjon i notisboken.
Denne analogien viser tre viktige ting:
– Unik identitet for hvert objekt skiller det fra andre objekter.
– Innkapsling av objektene i «svarte bokser» som sender og mottar meldinger. Innkurven, utkurven, notisboken og regelpermen er usynlige for de andre objektene.
– Polimorfisme betyr at en og samme melding kan bety forskjellige ting for ulike objekter.
Objektbegrepet er enkelt å forstå, men i praktisk bruk krever det stringente regler. Selv enkle systemer består av så mange objekter at beskrivelsene blir kompliserte.
Klasser (roller). Modellene og objektene bør kunne presenteres på et høyere abstraksjonsnivå med de essensielle egenskapene. Objektene må da kunne abstraheres eller grupperes. Gruppering er at objekter som spiller likeartede roller samles. Et objekt kan spille flere roller, og ved å vise forskjellene kan sammenhengene belyses bedre.
For en effektiv, industriell fremstilling av store datasystemer er objekter den beste måten, pga. gjenbruk av komponenter Hvis det bygges gjennomprøvede objekter med presise karakteristika, kan det utvikles store, pålitelige systemer i små prosjekter. Dessuten er det lettere å bytte ut elementer. Gjenbruk er først og fremst et spørsmål om organisering.
Objekter er for programvare hva halvlederbrikker er for maskinvare.
– Modeller er nyttige for alle som skal beskrive noe som finnes eller konstruere noe nytt. Våre begrensede hjerner klarer ikke å håndtere mange detaljer ad gangen, så vi er nødt til å konsentrere oppmerksomheten om ett og ett område og forenkle virkeligheten for å kunne forstå den. De finere detaljene fyller en på etterhvert, helt ned til programmeringsdetaljer.
Se også:  Objekter  Java  OOP  Systemutvikling 
OCR  –  Optical Character Recognition for gjenkjenning av tekst fra bildefiler.
Se også:  OCR 
ODF  –  Open Document Format et åpent dokumentformat for bl.a. OpenOffice, KOffice, Sun StarOffice, IBM Lotus Notes og mange andre.
ODF er obligatorisk format for offentlig publisering av dokumenter som skal kunne endres etter at de er lastet ned.
F.eks. skjemaer som skal fylles ut av brukeren.
ODF benytter en rekke filekstensjoner avhengig av dokumenttype. De vanligste er: .odt for tekst, .ods for regneark og .odp for presentasjoner.
OpenOffice bruker ODF som standardformat.
Microsoft Office kan bruke ODF som lagringsformat vha. programvaretillegg plugin.
Formatet ble utviklet i regi av organisasjonen OASIS, i samarbeid med utviklerne av bl.a. OpenOffice.org, koffice og abiword.
Se også:  ODF  HTML  Offentlig IT  OOXML  PDF  Proprietær  ren tekst  RTF  Tekstformater  Word  Åpen standard    no.openoffice.org 
OEM  –  Original Equipment Manufacturer selges under et annet merkenavn enn produsentens.
Se også:  OEM 
I prosjekt etter prosjekt ser man at IKT-prosjektene har et stort gevinstpotensiale når det søkes om penger til oppstart;
– men denne gevinsten blir mindre og mindre underveis
– for til sist å bli helt borte.
Offentlig forvaltning  –  Offentlig sektor har først og fremst et ledelsesproblem med sterk overtallighet, tafatthet og udugelighet som skyldes manglende eierstruktur.
Mange prosjekter ledes av folk som ikke er gode nok.
Og det er for lite kompetanse på riktig sted.
Det mangler god it-teknisk kompetanse i prosjektledelse. Mange havner i lomma på leverandører fordi de mangler kompetanse.
Den it-faglige kompetansen bør være i etatene, ikke i departementene eller i den politiske ledelsen.
Se også:  Offentlig forvaltning  Prestisjeprosjekter  Filosofiordbok 
Offentlig IT  –  Manglende IT-systemer kan være et demokratisk problem.
En rekke velferdstiltak blir vanskeliggjort, utsatt eller ikke gjennomført pga. manglende IKT-utvikling.
Det kommer aldri til politisk behandling fordi IT-systemer ikke kan realiseres.
Offentlige etater har hundrevis av ulike IT-systemer og undersystmer på ulike teknologiske plattformer, tildels gamle systemer fra mange titalls år tilbake.
– Mangelfulle avklaringer av grensesnitt, samhandling og avhengigheter mellom eksisterende og planlagte løsninger.
– Mangelfull kompetanse. Urealistiske planer. Lavere produktivitet.
– Manglende harmonisering av regelverket og av begreper. (Ordet «lønn» kan ha minst 24 ulike betydninger.)
– Det sitter altfor mange udugelige mennesker altfor langt opp i systemene som sperrer for det aller meste.
– Når prosjekter gjenstartes er det de samme menneskene som har feilet flere ganger tidligere som igjen starter dødsmarsjen. Og det har ingen konsekvenser å ikke gjøre jobben sin.
– Mange prosjekter blir aktivt sabotert. Det er feider mellom avdelinger.
– Konsulentselskaper er ofte mer interessert i å melke kunden enn å levere et produkt som holder.
Se også:  Offentlig IT  Offentlig forvaltning  DIFI  eNorge  Prestisjeprosjekter 
Offentlig sektor  –  Store overskridelser, løsninger som ikke fungerer etter hensikten og tjenester som ikke skalerer er gjennomgangstonen.
– Dette skyldes forskjellige faktorer, men kompetanse, organisering og politisk vilje er noen av de viktigste.
Se også:  Offentlig sektor 
Ogg Vorbis  –  er et åpent, lisensfritt, komprimert, patentfritt lydformatmed variabel bitrate.
Se også:  OggVorbis   Filmordbok.html 
Ogg Theora  –  er et åpent lisensfritt filmformat.
Se også:  Ogg Theora  Filmordbok.html.
Ohm  –  gir sammenhengen mellom strøm og spenning over en motstand.
Se også:   Ω    Spenning  Elektronikkordbok.html 
OLED  –  Organic Light-Emitting Diodes er en skjermteknologi med emitterende teknologi, uten behov for bakgrunnsbelysning og med mye lavere energiforbruk enn LCD.
Enfargede passiv matrise skjermer brukes i små håndholdte enheter som mobiltelefoner, MP3-spillere og bilstereoer.
Ulempe er levetidsproblemer.
Fordeler:
– Bedre bildekvalitet.
– Sterkere kontrast.
– Slankere skjermer.
Det røde punktet produserer kun rødt lys. Den blå cellen kun blå, og grønn kun grønn. Alt slipper ut til seeren.
Det produseres ikke hvitt lys hvor ⅔ må filtreres bort.
Det betyr i utgangspunktet tredoblet energieffektivitet.
Ved mørke bilderpartier kan det spares effekt ved å redusere effekten i fargepunktet, istedetfor å produsere full styrke og så filtrere med polafiltre.
Ved hvit skjerm spares halvparten. Mørke fargetoner sparer mye. Svart skjerm bruker null strøm.
Teoretisk effektbruk er 20% ift. bakbelyst LCD.
Se også:  OLED  AGP  CRT  DVI  EGA  Filmformater  GUI  LCD  LED  QLED  SVGA  Skjerm  TFT  TV  VESA  VGA  XGA Filmordbok.html 
Lagrer man data i et lukket format har man bare eierskap til egne data på lisensgivers premisser.
OOXML  –  OpenXML er et filformat utviklet av Microsoft for å gi fritt og «åpent» alternativ til tidligere lukkede og binære Office-filformater.
Filformatet brukes i nyere Microsoft Office-versjoner, og lagres som filtype .docx.
OOXML har blitt standardisert av Ecma (som ECMA-376). Senere av ISO og IEC (som ISO/IEC 29500).
OOXML er en konkurrent til ODF.
Libre/OpenOffice støtter OOXML, men støtten er ikke komplett. Grunnen er at Microsoft-implementert OOXML-format ikke er det samme som ISO-standarden, dvs. ikke åpent. OOXML er i tillegg ekstremt komplekst.
MS Office støtter ODF, men støtten er ikke komplett. Grunnen er trolig manglende vilje.
Dette medfører noen ganger problemer ved utveksling av dokumenter på disse formatene.
Omfavn, utvid og terminer (embrace, extend and extinguish) er en kjent Microsoft-stategi.
Hvis det skal være noen hensikt med en åpen standard så må den bli fulgt. Hvis Microsoft selv kan velge hvordan de skal implementere den, er det i praksis ingen standard.
Hvis Microsoft kan utvide standarden med egne tillegg som bare fungerer i egne programmer, og ikke implementere andre deler (eller til og med implementere disse feil), får man et sett med kontorprogrammer som ikke kan lese hverandres dokumenter.
Fri programvare handler om fri bruk. Produsenteide formater undergraver retten til fri bruk.
Microsoft har alltid tøyd grenser, og de følger aldri spesifikasjoner fullt ut.
– Å legge inne større eller mindre feil i implementeringen av en standard har blitt gjort før. Ved å tolke standarden feil kan Microsoft lagre dokumenter med små avvik; – slik at et dokument lagret med MS Office vises bedre i MS Office enn i andre kontorpakker. Da vil man tro at dette skyldes en feil i andre kontorpakker. Dette vil tvinge andre produsenter å begå de samme «feilene» og følge Microsofts implementering.
Dette skjedde med HTML. Det var ikke før man fikk validatorer som sjekket syntaksen at bevistheten rundt dette økte at situasjonen bedret seg. Først da ble Microsoft selv tvunget til å følge standarden.
Hvis OOXML skal tillattes må man kreve at dokumenter faktisk leveres i OOXML, og ikke i en feilaktig og produsenteid variant av dette formatet.
Lagrer man data i et lukket format har man bare eierskap til egne data på lisensgivers premisser.
Se også:  OOXML  Filformater  HTML  ODF  PDF  Proprietær  Tekstformater  Word  Åpen standard 
OOP  –  Objektorientert programmering.
Abstraksjon. Avbildning av essensielle egenskaper fra virkeligheten.
Innkapsling. Data og operasjoner samles.
Polymorfisme.
Arv. Klasser kan arve egenskaper fra foreldreklassen.
Se også:  OOP  Java  Objekter  PARC  Simula  Systemutvikling 
OpenCL  –  Open Computing Language.
Se også:  OpenCL  CPU  GPU  khronos.org  opengl.org 
Operativsystemer    OS  AIX  API  BIOS  BSD  CP-M  Diskformater  IBM  Linux  Mac  MS-Windows  MS-DOS  Palladium  POSIX  QDOS  Unix  Macordbok.html.
OSI-protokollen  –  Open Systems Interconnection er en 7-lags protokollreferansemodell.
Se også:  OSI-protokollen  Internettordbok.html.
OSI  –  Open Source Initative.
Se også:  OSI 
Overlappende virkelighet  –  Augmented reality. Utvidet virkelighet.
F.eks. at kamera kan brukes til å vise et bilde av virkeligheten med et informasjonslag lagt oppå. F.eks. tilleggsinformasjon om det objektet man ser på.
– Sykepleieren får alle pasientdata når de ser på pasienten
– Servicepersonen får instruksjonsmanualen presentert i virtuell bilder rett over maskinen som skal repareres.
Dette kan kombineres med smartbriller.
– Industriarbeidere, servicefolk, butikkfolk, helsevesenet oa. får nye verktøy som gjør dem mer effektiv.
– Feltservice i industrien kan gi de store besparelser.
– Mulighet til å fikse ting som ellers ville kreve mer kunnskap.
– Muligheten til læring mens man jobber.
– Hvis man trenger å lande et fly kan en pilot sitte i den andre enden og se det du ser og gi instruksjoner.
– En kirurg kan instruere hvis noen må operere blindtarmen på kompisen i ødemarka.
Se også:  AR  VR 
Overvåkning  –  Man registreres når man surfer på Internett, apper på mobilen, mobilselskapet, bomringer, betalingsautomater og bonuskort.
Se også:  Overvåkning  DLD  Internettordbok.html 

 

 

P2P  –  peer-to-peer. Fildelingsprogrammer.
P2P-fildeling består av et distribuert og desentralisert nettverk av klienter. Bedre utnyttelse av båndbredden, bedre hastighet, bedre oppetid, bedre kapasitet.
Se også:  P2P  FTP 
Papir  er:
– Tungt å bære.
– Det framstilles industrielt, på ikke alt for miljøvennlig vis.
– Det belaster råvarer og arealer som det finnes andre og bedre anvendelser for.
– Det krever mye tung transport.
– Det er også unødvendig. Det er det som står på papiret som teller. Med få unntak er alt innhold som i dag formidles på papir, fullt ut definert digitalt før det når papiret.
Se også:  Papir  Digitale arbeidsmetoder  Digitalisering  eFaktura  Lesebrett  Papiraviser  Skjemaer  Filosofiordbok.html  Rettskrivning.html  Ordbok.html 
Papiraviser:
– Nyheter er ferskvare, og allerede når avisen går i trykken er mye utdatert. Daglige aviser for å formidle gårsdagens nyheter er det ikke noe fremtid i.
– Et ukentlig magasin for å oppsummere hva som har skjedd siste uke, og komme med utdypende/gjennomarbeidede artikler kan være greit for noen.
– Papirpublikasjoner kan fremstå som litt mer gjennomarbeidet. På nett kan det av og til gå litt for fort, men en gang imellom går det på bekostning av struktur, språk og lesbarhet.
– Vektig av saker blir tydeligere. På papir har man alt fra saker som går over flere sider til korte en-spaltere. Redaktøren forteller meg hva hun mener er viktigst. På nett fremstår stort og smått ganske likt.
– Bedre rytme. En avis har en fast og gjennomtenkt struktur. Det er ikke tilfeldig hvilken rekkefølge sakene og temaområdene kommer i. Det gir en god rytme med en begynnelse og en slutt.
– Færre distraksjonsmomenter. Det er veldig lett å spore av når man er på nett. Man følger en link eller blir fristet til å sjekke noe innimellom. Å ha denne friheten er fint, men krever stor selvdisiplin og konsentrasjon.
– Det er ofte bedre bilder f.eks. i trykksaker. Sammenlignet med mobil og nettbrett, fremstår de fleste bilder mye bedre på papir. Ikke minst i magasiner.
– Avslutningsfølelse. På papir kommer man til en avslutning. Man har lest det man mente var interessant. På nett er det alltid mer man kan lese.
– Raskere blaing. Det er mye raskere å bla igjennom en papiravis enn en tilsvarende i en elektronisk utgave dersom man vil ha med seg mer enn overskriften. Bl.a. fordi papiravisene har et fast oppsett som gjør at du hele tiden vet hvor i avisen du befinner deg.
Se også:  Papiraviser  Lesebrett  Papir  Internettordbok.html 
Papirutskrifter.
– Alle skrivere vannmerker utskriftene med små, gule prikker. Det gjør det mulig å spore hvor og når dokumentet er skrevet ut.
Med riktig utstyr kan man få detaljert informasjon om bla. produsent, modell og maskinens serienr.
Se også:  Papirutskrifter 
§  –  paragraf.
Se også:  §  Macordbok.html  Rettskrivning.html.
Parallellmaskiner  –  har multicore CPUer med hyperthreading og hardware-mekanismer for deling av cache mellom prosessorene.
Se også:  Parallellmaskiner  
PARC  –  Palo Alto Research Center.
På slutten av 1960-årene. Fotokopieringsfirmaet Rank Xerox etablerte forskningssentret i Palo Alto i nærheten av Stanford-universitetet i Silicon Valley.
August 1971. Smalltalk ble utviklet av Alan Kay.
November 1971. Laserskriveren ble utviklet.
Mai 1973. Ethernett utviklet av Robert Metcalfe.
April 1973. Alto var den første personlige datamaskinen med skjerm som kunne vise bilder og tekst interaktivt. Senere fikk Alto grafisk brukergrensesnitt, (ti år før Macintosh). Musa hadde tre knapper. SmallTalk ble laget på denne maskinen. Alto hadde overlappende vinduer, men kunne ikke oppdatere det bakenforliggende vindu, hvis man flyttet et vindu ble det et hull i vinduet bak.
Juni 1978. Notetaker, den første bærbare datamaskin.
Desember 1979. Den første datamaskin for tredimensjonal grafikk laget av James Clark vha. VLSI.
27.04.1981. Datamaskinen The Star Xerox 8010 hadde grafisk brukergrensesnitt, tekstbehandling, mus med to knapper, cursor, objektorientert programmering og Ethernett.
Andre produkter fra PARC var Bravo og PostScript.
Se også:  PARC  Alan Kay    Brukergrensesnitt  Ethernett  Laserskriver  Mus  OOP  VLSI  Internettordbok.html  Macordbok.html.
Passord  –  Mange er dårlige til å lage gode passord.
Passord skal huskes og derfor brukes passord som er lett å huske. Gjenbruk er vanlig.
Det er vanskelig for folk å huske kanskje flere hundre passord.
Derfor brukes de samme omigjen.
Som oftest navn, steder, datoer. Ting som betyr noe for dem.
Enkelte passord er mye vanligere enn andre. «Passord» og «slipp meg inn» er mye brukt.
Mange bruker tall i tillegg. Ofte tall som betyr noe. Husnummer, fødselsdato, alder …, er vanlig.
– Passord bør være unikt, langt og bestå av både små og store bokstaver og tall. Det viktigste er at det er langt, og ikke er ord i ordbøker.
Man kan kombinere flere ord, f.eks. ta enkeltbokstaver fra en regle eller sang.
Eksempel: «alfusmdeer» (alle fugler små de er) eller «esas,peogpaa» (espen askeladd, per og pål).
Det bør ikke være ord som finnes i ordbøker eller navn på mennesker eller dyr.
Det vanligste passordet er 12345678, og bør ikke brukes.
Norske tegn som æøå kan gi problemer ved bruk av utenlandske tastaturer.
For å huske passordet kan en lage en regle eller bruke fragmenter fra flere ord.
Et kort passord med både tall og bokstaver er lett for en maskin å knekke, men vanskelig for mennesker å huske.
Et langt passord er lett for mennesker å huske, men vanskelig for maskiner å knekke.
F.eks. vil passordet «somforeksempel» ta lang tid å knekke, men er ekstremt lett for mennesker å huske.
Det er vanlig at passord bruker stor forbokstav, noen små bokstaver og noen tall. F.eks: «Sommeren2014». Det er et langt passord men kan knekkes på få sekunder. Hovedproblemet er at det består av ord som kan finnes i en ordbok. Det andre problemet er at det følger et mønster som er vanlig for passord.
Se også:  Passord 
P-ATA  –  parallell ATA brukes internt i maskinen for å koble til bl.a. harddisker og optiske disker. 28 biters adressering av 512 B blokker begrenser maks harddiskstørrelse til 137 gB (128 GB). Eksterne harddisker har ikke denne begrensningen.
Maks kabellengde er 46 cm.
1981. ATA.
1994. ATA-2. 16 mBps.
1997. ATA/33. 33 mBps. PIO.
1999. ATA/66 med UDMA (Ultra DMA). Teoretisk båndbredde er 66 mBps. 40 pinner, men 80 ledninger. Fullt kompatibel med ATA/33.
2000. ATA/100. 100 mBps. Fullt kompatibel med ATA/66 og ATA/33.
2001. ATA/133.
2003. Se S-ATA.
DMA (Direct Memory Access) bruker et chipset på hovedkortet for overføring mellom hardisk og minne, slik at CPU-en avlastes.
PIO (Programmed I/O) bruker CPU-en til overføring mellom hardisk og minne.
LBA (Long Block Addressing) har 48 biters adressering som i praksis gir uendelig adressering.
Se også:  PATA  ATA  IDE  Diskformater  EIDE  Harddisk  SATA  SCSI 
PC  –  er en forkortelse for Personal Computer.
Se også:  PC  IBM  MS-DOS  IT-historie.html 
PCI  –  Peripheral Component Interconnect.
Bus-standard internt i maskinen.
Brukes for tilkobling av ekstra kort til hovedkortet på datamaskinen.
F.eks. modemkort, ISDN-kort, nettverkskort, grafikkort, TV-kort og mye annet.
Kortene har 32-bits buss med klokkehastighet 33 mhz (som gir 133 mBps) eller 66 mhz. Utviklet av Intel.
Se også:  PCI  ISA Light Peak  PCIe  USB 
PCIe  –  Peripheral Component Interconnect Express er et seriellgrensesnitt.
PCIe 2.0. PCI Express.
PCIe 3.0. PCI Express.
Se også:  PCIe  NVMe  PCI 
PCM  –  Pulse Code Modulation.
Se også:  PCM  Internettordbok.html 
PDA  –  Personal Digital Assistant.   «Lomme-PC».
Se også:  PDA 
PDF  –  Portable Document Format. Portabelt DokumentFormat er et postscriptbasert åpent format for dokumenter,
utviklet av Adobe, med kompatibilitet på kryss av programmer og plattformer.
PDF er gunstig dersom dokumentets utseende skal bevares uendret når det gjelder typografi, fonter, farger, orddeling, linjedeling, sidedeling, illustrasjoner og layout. Dette er utmerket for utskrift.
PDF er et sluttformat slik at det normalt ikke er mulig å arbeide videre med dokumentet.
PDF kan inneholde hyperlenker internt i dokumentet, eksternt til filer på maskinen og Internett-lenker.
HTML er bedre dersom logisk struktur er viktigst, men i html kan utseende variere i ulike surfeprogrammer, og med brukerstyrt CSS.
HTML-filer er kontinuerlige uten sidetall, mens PDF er sideorientert.
PDF er bedre enn Postscript for utveksling av dokumenter.
Gratis PDF-lesere finnes til de fleste plattformer.
PDF-formatet er offentlig tilgjengelig, kan brukes fritt, er avgiftsfri, plattformuavhengig, patentfritt.
– Spesifikasjonen eies av Adobe, som kontrollerer videreutviklingen og er således et åpent proprietært format. Dette kan være en fordel ved enhetlig utvikling, og utviklingen går raskere ved at en slipper godkjenning av en rekke instanser.
Se også:  PDF  CSS  HTML  LaTeX  ODF  Postscript  Åpen standard  Tekstformater 
Penryn  –  Intel Core 2 Duo Penryn prosessor.
45nm kjerne. Høyere frekvens. Opptil dobbelt så mye L2-hurtigminne. Mindre strømforbruk pr. mhz.
Se også:  Penryn  Intel  Bus  GPU  Moore  MMX  PCI 
Pentium-prosessoren  –  ble produsert med 800 nm prosessorteknologi i 1993.
Se også:  Pentium  Intel  IT-historie.html 
PGP  –  Pretty Good Privacy kryptering laget av Philip Zimmermann i 1991. Kommersiellt.
Se også:  PGP  GPG   pgpi.org
π  =  pi  =  forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel  =  O/d  =  2πr/2r  =  3,14… osv.
Se også:   π   Fysikkordbok.html  Matematikkordbok.html 
Piratkopiering  –  De som kopierer et produkt får et bedre og mer fleksibelt produkt enn de som betaler.
De som betaler, og som dermed finansierer kunstnere og forlag, får et underlegent, låst produkt.
Et alternativ er å betale for varen, samtidig som man laster ned det åpne alternativet. Men i lovens øyne er man allikevel kriminell.
DRMs fungerer bare til unødvendig bry for lovlige kunder. F.eks. at de tvinges til å se reklame. Eller lange filsnutter om piratkopieringens farer.
DRM svekker produktkvaliteten. Kombinert med at produkter uten DRM (piratkopier) som oftest er gratis, har piratkopiene to konkurransemessige fordeler: høyere kvalitet og lavere pris.
Se også:  Pirat  DRM  ÅVL.
Plattformer  –  er redskaper til å bygge løsninger på.
Det er forretningsarkitekturen som skal bygges på dem som er det avgjørende.
Se også:  Plattformer  eNorge  Digitalisering  Digitale arbeidsmetoder  PDF 
Plattformuavhengig  –  betyr at man kan utvikle og kompilere på en plattform.
Når programmet er ferdig kan det kjøres på andre plattformer uten at en trenger å gjøre endringer.
Se også:  Plattformuavhengig 
PNG  –  Portable Network Graphics er et filformat for tapsfri bildekomprimering.
Se også:  PNG  Filformater  Filmordbok.html 
Port  –  Engelsk: Gate.
Se også:  Port 
POSIX  –  Portable Operative System Interface.
Se også:  POSIX  Diskformater 
Postscript  –  er et programmeringsspråk for dokumenter.
Standard for styring av store laserskrivere.
Postscript er et sluttformat slik at det ikke er mulig å arbeide videre med dokumentet.
– PDF er bedre enn Postscript for utveksling av dokumenter. Mindre plass. Raskere utskrift. Bedre søkemuligheter. Sikrere. Kan skjøtes. Sider kan fjernes.
Se også:  Postscript  CSS  EPS  HTML  Laserskriver  LaTeX  ODF  PDF  Tekstformater
PowerPC  –  Performance Optimization With Enhanced RISC.
Se også:  PPC  CISC  RISC  Sjakkordbok.html  Macordbok.html.
ppi  –  pixels pr. inch.    ppi = ppt.
Se også:  ppi  ppt  Filmordbok.html 
ppt  –  piksler pr. tomme.    ppt = ppi.
Se også:  ppt dpi  piksel  ppi  Filmordbok.html 
Prestisjeprosjekter  –  i det offentlige handler mer om å stille seg selv i en lukrativ vokterposisjon enn å formidle verdier til andre.
Et gjennomgående problem for det meste som finnes av offentlige data, er at de reelle verdiene pakkes inn i prestisjeprosjekter som er mer til hinder enn hjelp.
F.eks. kan det være en bedre ide å heller utvikle gode, åpne datakilder (API-er) først. Deretter kan andre ta seg av å lage omfattende nettløsninger rundt dette.
Istedet stiller de seg selv i en lukrativ vokterposisjon, heller enn å formidle verdier til andre.
Se også:  Prestisjeprosjekter  API  Offentlig forvaltning  Offentlig IT  Prosjekt 
Programmering  –  handler om
– å lage færrest mulige kodelinjer, samtidig som systemet skal bli mest mulig avansert.
– å gjøre det bedre enn det har vært gjort tidligere, ikke større.
– tålmodighet, nøyaktighet og rett tenkemåte.
– å være smart.
Se også:  Programmering Programvare  Systemutvikling
Programvare  –  (software) kan sees på som en matematisk formel.
Kvalitetsprogramvare krever god design og skikkelig implementasjon. Selv om ideen er god og designet flott, kan programmet være verdiløst, dersom programmet er tregt, ustabilt og usikkert.
Kildekode som kan inspiseres av alle kan ofte gi bedre sikkerhet.
Se også:  Programvare  Fri programvare  Åpen kildekode  Åpen standard  Patent  Proprietær  Systemutvikling
Programvarefeil  –  (bug) er feil i programmene.
Noen har ingen effekt, mens andre får programmene til å henge, ikke svarer på museklikk eller at hele programmet krasjer.
Bugger er vanligvis ikke feil i datamaskinen, siden den bare utfører instruksjonene den får. Bug er som oftest resultat av feil i programmeringen.
Se også:  Programvarefeil  Brukerfeil  Feil 
Proprietær standard  –  (eng: proprietary) er en standard eid av en privat organisasjon.
Proprietær programvare kan ha lisensbestemmelser som legger sterke begrensninger på bruk av programmet.
De fleste proprietære formater er lukket slik som f.eks. MS-Word.
De fleste åpne formater er ikke-proprietære, slik som f.eks. HTML, Ogg, Theora og ivaretaes av organisasjoner (som f.eks. W3C eller ISO).
PDF og RTF som er eksempler på åpne proprietære formater.
Se også:  Proprietær  Lukkede formater  Patent  DRM  PDF  HTML  ODF  Vorbis  Theora  OOXML  RTF  Word  Tekstformater  Lydformater  Åpen standard  Åpen kildekode  Ordbok.html.
Programvarepatent  –  Patent på programvare kan sees på som en juridisk sperre.
Programvare kan sees på som en matematisk formel. Matematiske formler er ikke patenterbare. Derfor bør heller ikke programvare kunne patenteres.
Det er f.eks. mindre ressurkrevende å komme fram til nye produkter innen IT,
sammenlignet med farmasøytisk industri.
Etter patentets utløpstid på 20 år vil de fleste programvareprodukter være utdatert.
– Et eksempel på patent innenfor bildebehandling er GIF, som har fått et patentfritt alternativ i PNG.
– De fleste patenter er defensive patenter, hvor hensikten er å sikre seg mot at andre patenterer det samme. Dersom det ikke var mulig med patenter på programvare, ville det heller ikke være noen grunn til bruke ressurser på defensive patenter.
– En stor del av patentene som benytter rettsystemet er kriminelle, hvor hensikten er å patentere noe banalt for å tilby forlik, fordi det koster mer for motparten å forsvare seg i retten. Lemelson Research Foundation var et slikt selskap.
Samfunnet er ikke tjent med å støtte opp om et patentregime som misbrukes.
– Programvarepatenter er en trussel mot åpen kildekode, åpne standarder og fri konkurranse.
– Ideen og designet er verdiløs uten skikkelig implementasjon. Patenteieren kan implementere ideen på en dårlig måte og utelukke konkurrenter. Implementasjonen kan være treg, usikker, ustabil og uten konkurrerende alternativer.
– Hvis et patent er relatert til noe som er synlig fra utsiden, f.eks. en handlevogn eller en progresjonslinje vil en overtredelse være enkel å identifisere. Patenter som relateres til interne funksjoner, som f.eks. minneadministrasjon, er vanskeligere å identifisere som overtredelser.
– Åndsverksloven gir tilstrekkelig beskyttelse mot plagiat av implementasjoner.
Lenk: nosoftwarepatents.com.
Se også:  Programvarepatent  Programvare  Åpen kildekode  Åpen standard  GIF  PNG  Ordbok.html.
Prosjekt  –  er en arbeidsform for en engangsoppgave. Prosjekter er midlertidige.
Kan benyttes i forbindelse med uttesting av nye arbeidsmetoder, mulige tjenester og organisasjonsformer.
– Løsninger kan bli utviklet av en prosjektorganisasjon uten tilknytning til noen bedrift. Organisasjonen oppløses etter prosjektet er gjennomført, hvoretter kunden selv er ansvarlig for resultatet og forvaltningen.
– Prosjekter feiler ofte pga. kombinasjonen av mange faktorer.
Et problem er ofte at ledelsen blir opphengt i rapporteringen. Tiden skal brukes på ledelse, i mindre grad på byråkrati.
– Prosjektstyringen bør kontinuerlig vurderes mot budsjettet for å finne ut når det begynner å bli overskridelse. Ved overskridelse må det vurderes tiltak ihht. omfang og funksjonalitet.
– Ved visse mellomrom må det gjøres vurderinger av personellbehov siden personalkostnader er den vesentligste bidragsyteren til kostnadssprekk.
– Utviklingsgruppen må orienteres kontinuerlig om hvordan man ligger an slik at de tar eierskap og ikke overbelaster prosjektet med lite produktivt arbeid.
– Omfanget må vurderes. Oppgaver i produktkøen fjernes eller legges til eller forskyves til neste versjon.
– Arkitektur og avhengighetsforhold til andre it-systemer kompliserer ofte prosjektutviklingen.
– Det kan være nødvendig å kjøre systemet i produksjon tidlig selv om det mangler funksjonalitet.
Se også:  Prosjekt  Fossefallsmetoden  Prestisjeprosjekter  Prosjektstyring  IT-prosjekter  Smidig  Systemutvikling  Testing 
Prosjektstyring  –  Det finnes ulike teorier og tilnærminger for styring av kompliserte IT-prosjekter.
En av mange anbefalinger kan være:
– Velg kortsiktige og problemløsende tilnærminger, istedet for de store visjonære målsetninger.
– Vær hard og kritisk på prioritering av mål og rekkefølge av mål.
– Koble investering og gevinstrealisering tett, og følg opp med fortløpende gevinstrealisering.
– Unngå politisk styring, men oppnå politisk og ledelsesmessig støtte.
Se også:  Prosjektstyring  Fossefallsmetoden  IT-prosjekter  Prestisjeprosjekter  Prosjekt  Smidig  Systemutvikling 
Prosjektets usikkerhetsprinsipp  –  sier at hvis man forstår et prosjekt, så vil man ikke vite kostnaden, og visa versa.
Se også:  Usikkerhetsprinsipp 
Prototyping  –  går ut på å lage et utkast til hvordan det endelige systemet skal være.
Benyttes tidlig i utviklingsprosessen.
Se også:  Prototyping  Testing 
PSD  –  er filformatet til Adobe Photoshop.
Se også:  PSD  Filformater 
Pålogging  –  handler om at et datasystem skal kunne sjekke hvem en bruker er.
Se også:  Pålogging 
MS-DOS
var basert
på QDOS.
QDOS  –  Quick and Dirty Operating System.
1980. Microsoft kjøpte QDOS.
Senere ble programmet omdøpt til MS-DOS.
Se også:  QDOS  CP/M  Microsoft  MS-DOS  OS  IT-historie.html 
QLED  –  bygger vidare på LED-teknikken.
Bedre farger.
TV-apparater kan bli svært tynne pga. at de ikke krever bakgrunnsbelysning.
Se også:  QLED  LCD  OLED  Filmordbok.html 
QoS  –  Quality of Service. Tjenestekvalitet.
Se også:  QoS 
QuickTime  –  Digital video og multimedia.
Se også:  QuickTime  Beholderformat  Filmordbok.html 
Quoted-printable  –  brukes til å kode 8 bits tegn vha. 7 bits tegn.
Se også:  Quoted-printable  Internettordbok.html
QWERTY-tastaturet  –  stammer fra skrivemaskinens dager.
Det ble laget slik at bokstav-stemplene ikke skulle treffe hverandre for de mest normale bokstavsekvenser.
Se også:  QWERTY  Tastatur 

 

 

RAID  –  Redundant Array of Independent Disks. Redundant Array of Inexpensive Disks
kombinerer flere små rimelige disker slik at de får større kapasitet enn en enkelt stor disk.
RAID-0. Data lagres (stripes) ikke-redundant over flere disker. Raskest og mest effektiv, men feil på en disk kan resultere i datatap.
RAID-1 er speiling av disker, slik at hvis en disk havarerer så er alle data tilgjengelig på den andre. Gir god ytelse og feiltoleranse.
RAID-2 er for disker uten feilkorreksjon, og er lite brukt fordi de fleste av dagens disker har innebygd feilkorreksjon.
RAID-3 striper data på byte-nivå over flere disker, med paritet på en disk. Egner seg til en-brukermiljø med store sekvensielle filer.
RAID-4 striper data på blokknivå over flere disker, med paritet på en disk.
Ved RAID-5 er paritet fordelt på flere disker. Egner seg for flerbrukermilø.
Paritet sikrer at en kan gjenvinne feil på en disk.
Se også:  RAID  Diskformater  Harddisk 
RAM  –  Random Access Memory. Minne. Hukommelse.
DIMM  –  Dual Inline Memory Modules er sokkel for minnebrikker. DIMMer har 72, 144, 168 eller 184 pinner. Enkel eller dobbelsidig. Raskere enn SIMM og kreves ikke parvis montering.
DDR  –  Double Data Rate SDRAM er en minnetype som overfører data to ganger pr. klokkesyklus. F.eks. betegnes en 133 mhz DDR minne som DDR266 eller PC2100. PC2100 kommer av minnebåndbredden, at det overføres 8 B 266 millioner ganger i sekundet som gir en gjennomstrømnignshastighet på ca. 2100 millioner B pr sekund = 2,1 gBps. 184 pinner.
FPM  –  Fast Paged Mode.
EDO  –  Extended Data Out DIMM.
DRAM  –  Dynamisk RAM er den vanligste typen RAM. Må ha strøm for å holde på data og dataene må oppfriskes.
SDRAM  –  SDR Synkron DRAM (single data rate synchronous DRAM) har en klokkesyklus som er synkronisert med CPUen. 20% raskere enn EDO. Ble introdusert i 1996 med Intels 430VX-brikkesett.
SGRAM  –  Synchronous Graphics RAM er grafikkminne som fungerer som SDRAM.
SO-DIMM  –  Small Outline DIMM. Lavprofil. 144 pinner. Brukes bl.a. i bærbare maskiner og iMac-er.
SIMM  –  Single Inline Memory Module. Sokkel for minnebrikker. 30 pinners SIMM ble brukt på 286, 386. På 486 og pentium-maskiner ble det brukt 72 pinners SIMM.
RIMM  –  Rambus Inline Memory Module. Sokkel for RDRAM.
RDRAM  –  Rambus DRAM (eller DRDRAM  –  Direct RDRAM). Overfører data to ganger pr. klokkesyklus slik som DDR. Dyrt. Har ofte en kjølekappe.
ROM  – Read-Only Memory. Permanent minne som ikke kan endres.
Cache er et hurtigminne for mellomlagring.
Virtuelt minne er at harddisken brukes som en utvidelse av minnet ved at det swappes og pages.
 –  Latens. CAS-latency. CLx. x er antall klokkesykler fra data etterspørres til data er levert fra minnet. Latens kan også måles i nanosekunder. F.eks. kan minne med CL3 gi 5 ns latens avhengig av klokkehastigheten.
 –  CAS. Column Address Strobe Latency. Column Address Select.
 – Nyere minnemoduler bruker ikke paritet.
 – Minnebåndbredde  =  er bussbredde × hastighet. F.eks. 128 biters bredde × 400 mhz minnebusshastighet / 8 = 6400 mBps.
 –  Med 32-biters minne-adressering kan en ha maks 2 GB minne (eller maks 4 dersom minne deles mellom OS og applikasjoner). Med 64-biters adressering kan en ha maks 4 GB minne uten deling mellom OS og applikasjoner. Begrensningen ligger i brikkesettet.
 –  ECC. Error correcting code. Dataintegritetskontroller en mekanisme for å korrigere minnefeil. Brukes ikke på vanlige datamaskiner.
 –  Unbuffered. Ubufret minne er raskere enn registered.
 –  Buffered Registered. Bufret minne senker overføringen med en klokkesykel. Brukes ikke i vanlige datamaskiner.
Se også:  RAM  Buffer  Byte  ESD  ROM  Macordbok.html.
RDF  –  Resource Description Framework.
Se også:  RDF  Bibliotek  MARC 
RDC  –  Remote Desktop Connection.
Se også:  RDC 
ReFS  –  Resilient File System.
Se også:  ReFS  Diskformater  Filformater  ZFS 
Regneark  –  tilbyr kraftige funksjoner med lav brukerterskel.
Se også:  Regneark  Brukervennlighet  Databaser   Filformater 
Ren tekst  –  er tekst uten formateringer.
Teksten blir «renere» dersom den er kodet i en åpen standard.
7-bits ASCII er det reneste og tolkes riktig av alle datamaskiner. Men den dekker ikke alle tegn, bl.a. de norske spesialtegn som æøå.
ISO 8859-1 er standard for 8-bits tegn og bruker tegn fra 125 til 256. Den er kompatibel med 7-bits ASCII og dekker norske spesialtegn som f.eks. æøå. Men det er mange andre nasjonale og spesialtegn som ikke dekkes. Derfor finnes det egne tegnsett som f.eks. ISO 8859-15, m.fl.
Unicode for alle verdens tegn er kompatibel med 7-bits ASCII og ISO 8859-1.
Tekst fra tekstbehandlingsdokumenter, som kopieres og limes inn i epost-meldingen, blir renere pga. at epostprogrammer følger standarder for tekstkoding.
Tekstvedlegg fra tekstbehandlingsprogrammer med lukkede formater forutsetter at mottakeren har samme programmet.
Da er det bedre å bruke RTF, ved å eksportere fra tekstbehandlingsprogrammet eller fra en teksteditor.
Enda bedre enn RTF, er PDF, HTML og ren tekst. (Unngå proprietære formater.)
Se også:  RenTekst  ASCII  ISO 8859-1  ODF  RTF  Unicode  Tekstformater 
Reverse engineering  –  (rekonstruksjon) er å ta et dataprogram fra hverandre
for å se hvordan det virker, og deretter sette det sammen igjen, gjerne på en bedre måte.
– DMCA gjør reverse engineering straffbart, selv om formålet kun er å få tilgang til egne data.
Se også:  Reverse engineering  DMCA  Systemutvikling 
RFID  –  Radio Frequency Identification.
Små radiomerkelapper (brikker) som kan reflektere radiosignaler med en unik ID.
Kan brukes til å identifisere gjenstander, utstyr og folk. F.eks. i varehus, for å holde styr på kasser og paller.
Uavhengig av optisk sikt.
Lengere rekkevidde enn f.eks. barcode strekkoder.
Flere gjenstander kan identifiseres samtidig.
Varetilgjengeligheten øker. Tyveri minker.
Near Field Communication (NFC) er en form for RFID designet for personlig bruk, som kan komme til å bli brukt i mobiltelefoner. Kompatibel med Felica, en teknologi som brukes i transportbilletter i Japan.
Søkeord: EAN, UCC, EPC, HSH, Verisign, Wavedancer.
Se også:  RFID 
RISC  –  Reduced instruction set computer.
Datamaskin med redusert instruksjonssett benytter færre transistorer og er enklere, utvikler mindre varme, raskere, billigere og lettere å lage. De mest brukte instruksjonene eksekveres fort.
Ulempen er at instruksjoner som er sjelden brukes må ha flere klokkesykler.
Se også:  RISC  CISC  PowerPC.
ROM  –  Read-Only Memory.
Se også:  ROM  RAM 
RTF  –  Rik Tekst Format kan brukes til dokumenter med enkel tekstformatering.
RTF-formatet er offentlig tilgjengelig, kan brukes fritt, er avgiftsfri, plattformuavhengig, patentfritt. Spesifikasjonen eies av Microsoft, som kontrollerer videreutviklingen. RTF er derfor et åpent proprietært format. Ok for enkle tekstdokumenter.
Se også:  RTF  HTML  Microsoft  ODF  PDF  Proprietær  ren tekst  Åpen standard  Åpen kildekode  Word  Tekstformater
Ruby  –  er et dynamisk, objektorientert programmeringsspråk.
Ruby on Rails er et rammeverk som webapplikasjoner.
24.02.1993. Ruby ble unnfanget av Yukihiro Matsumoto.
1995. Den første offentlige utgivelsen.
2012. Språket ble gjort til internasjonal ISO/IEC-standard.
Se også:  Ruby 
Ruter  –  er en boks som brukes for sammenkobling av datamaskiner.
Se også:  Ruter  Internettordbok.html.

 

 

SATA  –  Seriell-ATA, introdusert i 2003, er IDE over en tynnere kabel, som gir enklere installasjon og bedre luftgjennomstrømning. Båndbredden er 150 mBps.
Den gamle standarden blir i ettertid betegnet som P-ATA (parallell ATA).
Et ekstra kontrollerkort kan gjøre det mulig å installere SATA-disker i gamle maskiner med PATA-buss.
Ved hjelp av et adapter kan en installere gamle PATA-disker i nye maskiner med SATA-buss.
eSATA er en ny kobling til eksterne harddisker, basert på SATA, med samme ytelese som intern hardisk.
Se:  SATA  ATA  Diskformater  EIDE  Harddisk  IDE  PATA  SCSI.
 
SCSI  –  Small Computer System Interface.
Se også:  SCSI  ATA  Harddisk  IDE  Diskformater  NVMe  PATA  SATA  Macordbok.html  IT-historie.html 
.sea  –  self extracting archive.
Se også:  sea 
Selvbetjeningsløsninger  –  gjør jobben, men man blir fortsatt ilagt gebyret som om en eller annen saksbehandler skulle jobbet med saken.
Se også:  Selvbetjeningsløsninger 
Sensorer  –  Bedre og billigere batteriteknologi, radioteknologi, sensorteknologi og miniatyriseringsteknologi gir en rivende utvikling av ulike typer sensorer.
Et eksempel er trådløse blodtrykksmålere som bruker lavenergi Bluetooth-kretser for å sende og motta signaler.
Se også:  Sensorer 
SD  –  Secure Digital.
SD har kapasitet fra 128MB til 2GB.
Se også:  SD  SDHC  SDXC  SD Express  Filmordbok.html 
SDHC  –  SD High Capacity er et SD minnekort basert på SDA 2.0 spesifikasjonen.
Kan gi kapasitet fra 4GB til 32GB.
Se også:  SDHC  SD  SDXC 
SDXC  –  SD Extended Capacity er et SD minnekort basert på SDA 3.0 spesifikasjonen.
Kan gi kapasitet fra 32GB opp til 2TB.
Bruker exFAT-filsystem. Fungerer derfor ikke med lesere som bare tar SD eller SDHC.
Se også:  SDXC  SD  SDHC 
SD Express  –  er en ny standard.
PCI Express og NVMe er integreret i minnekortet.
Stor lagringsplass og hastighet.
Se også:  SD Express  Minnekort  Lagringsmedier  NVMe  PCIe  SD 
SDK  –  Software Development Kit.
Se også:  SDK 
SDL  –  Specification Description Language.
Se også:  SDL 
SDL-protokoll  –  Secure Sockets Layer Protocol, kryptering av kortinformasjon.
Se også:  SDL-protokoll 
SET  –  Secure Electronic Transactions.
Se også:  SET 
SGML  –  Standard Generalized Markup Language.
Se også:  SGML  XML  Internettordbok.html
SI  –  Internasjonalt system for enheter og prefikser.
Se også:  SI 
Sikkerhetskopi  –  Backup.
Se også:  Sikkerhetskopi  Lagring  Passord 
Silicon  –  på engelsk er et grunnstoff som på norsk kalles silisium.
Se også:  Silicon  Silisium  Silikon  SiO2  Kjemiordbok.html 
Silikon  –  syntetisk stoff som inneholder silisium og oksygen. Brukes bl.a. til tetningsmasse og som inplantat i pupper. På engelsk heter dette silicone (legg merke til e-en på slutten).
Se også:  Silikon  Kjemiordbok.html 
Silisium  –  er en god isolator som kan ha god ledningsevne.
– Brukes bl.a. i halvlederkomponenter i elektronikk.
– Silisium fotodetektorer brukes bl.a. i CCD-elementer i skannere og er følsom for infrarødt lys (900-950 nm).
Se også:  Silisium  CCD  Silikon  SiO2  Transistor  Kjemiordbok.html  Fysikkordbok.html 
SiO2  –  Silisiumdioksyd, kiselsyre eller kvarts er et vanlig mineral i bergarter. Et krystall av SiO2 kan vibrere like stabilt som et kvartsur.
Lenke: caplex.net
Se også:  SiO2 
SIMD  –  Single Instruction, Multiple Data; betyr at en instruksjon kan manipulere mange dataelelementer.
Se også:  SIMD  MIMD 
Simula  –  Objektorientert programmeringsspråk utviklet tidlig på 1960-tallet og revidert i 1967.
– Programmeringsspråket som forandret verden. 07.02.2002.  aftenposten.no
Se også:  Simula  Java  Objekter  OOP  PARC 
Sitattegn.  –  Anførselstegn.
Se også:  Sitattegn  Rettskrivning.html.
Skipsnavigasjon  –  med trafikkstyring og informasjonsutveksling kan angi den mest kostnadseffektive og miljøvennlige seilingsruten for et skip.
Se også:  Skipsnavigasjon  Skipsordbok.html 
Skjemaer:
1. Papirskjemaer. Saksbehandling. Arkivering.
2. Digitale skjemaer som lastes ned. Utfylling for hånd. Innsending. Skanning.
3. Digitale skjemaer som fylles ut på datamaskinen. Deretter lastes de opp til et nettsted.
Se også:  Skjemaer  Digitalisering  Forbedring  Papir 
Skjermer  –  må ha visse egenskaper.
Se også:  Skjerm  AGP  CRT  DVI  EGA  Filmformater  GUI  LCD  LED  OLED  SVGA  Tastatur  TFT  TV  VESA  VGA  WYSIWIS  XGA  Macordbok.html  Filmordbok.html 
Skrivere  –  har litt vedlikehold.
Se også:  Skriver  Blekkskriver  Bedriftsskriver  CUPS  Laserskriver  Voksskriver  3D-skrivere 
Skyen er
egentlig
en tåke.
Skyen  –  er egentlig en tåke.
Tjener på Internett har vært i lange tider.
Lagring på nett har vært tilgjengelig for folk flest siden 1995. Det er ikke noe nytt.
– Det nye er tåkelegging av folks forståelse av Internett og tilbud av «nye» tjenester som egentlig ikke er nye i det hele tatt.
Se også:  Skyen 
.smi  –  Self Mounting Image er et format for distribusjon av disk images.
Se også:  smi 
Smidig  –  er en systemutvikligsmetodikk.
I utviklingsløpet er det en sprint der ett behov skal realiseres. I tid kan sprinten vare et par uker.
Fordelen er at metoden er testdrevet ved at behovet realiseres og testes før det igangkjøres.
Smidig passer hvor prosjekteier er aktivt med for å kvalitetssikre at det er de riktige behovene som realiseres, og når resultatene kan iverksettes umiddelbart etter godkjenning.
F.eks. web-applikasjoner hvor det er realisering av tjenester som ikke tidligere er definert.
Se også:  Smidig  Fossefallsmetoden  Prosjekt  SDL-beskrivelser  Systemutvikling 
Smilefjes       :-)     ☺     ☻ 
Se også:  Smilefjes  Internettordbok.html.
Spenning  –  måles i volt (V).
Se også:  Spenning   Ω   Ordbok.html.
Spudger  –  er et lirke-verktøy som brukes for å vippe opp ting med uten å lage riper.
Se også:  Spudger 
SQL  –  Structured Query Language er et programmeringsspråk for relasjonsdatabaser.
Se også:  SQL  Databaser 
SSD er i ferd med å overta for vanlige harddisker.
SSD  –  Solid State Disc er en lagringsenhet som inneholder en type flash-minne, uten bevegelige deler, som beholder informasjonen selv om strømmen kobles fra.
NVMe-baserte SSD-er benytter PCI Express som grensesnitt.
Se også:  SSD  Harddisk  HDD  NVMe 
SSI  –  Server Side Include.
Se også:  SSI  HTMLtips.
SSL  –  Secure Sockets Layer.
Se også:  SSL 
Standarder for programvare  –  inneholder spesifikasjoner, fremgangsmåter og terminologi.
Standarder kan være åpne (eks. HTML), delvis åpne (eks. PDF) og lukkete proprietære standarder (eks. Microsoft word.doc). Industristandarder (faktiske standarder, de facto standarder) kan være både åpne som Adobe PDF og lukket som Microsoft word.doc.
Eksempler på standardiseringsorganisasjoner ISO, ITU (tele), ANSI (amerikansk).
Se også:  Standarder  ANSI  HTML  ISO   ITU  Microsoft  ODF  OOXML  Proprietær  Patent  PDF  Systemutvikling  TekstformaterWord  Åpen kildekode  Åpen standard 
Stordata  –  Big Data er pålitelighet informasjon med høyt volum, variasjon og hastighet.
– Volum: Tilgjengelig data øker i omfang – IBM estimerer at det innen 2020 kommer til å genereres 2,3 trillioner gigabyte data hver dag, som tilsvarer 107 millioner blue-ray disker eller 4,2 milliarder fulle CD-er.
– Variasjon: Ulike typer data er tilgjengelig fra en rekke ulike datakilder - 400 millioner Twitter-meldinger sendes hver dag, og stadig flere datakilder kobles opp mot internett og genererer informasjon.
– Velocity (hastighet): Data er tilgjengelig raskere enn før og vi ønsker at dataene er tilgjengelige i tilnærmet sanntid.
Veracity (pålitelighet), viktigheten av å kunne stole på dataene og usikkerhet knyttet til kvaliteten.
Se også:  Stordata  Kroppsnær teknologi  Teknologiledelse  
Stormaskiner  –  Mainframes.
Før 1964 ble maskinene brukt til tekniske beregninger.
April 1964. IBMs System 360 ble lansert
med S/360 ble fokus rettet mot administrativ databehandling. Effektiv input/output av data ble viktigere enn tallknusing.
Se også:  Stormaskiner 
Systemarbeid  –  er et fag som handler om hvordan systemer kan lages som fungerer godt i forhold til brukernes behov.
Systemarbeid dreier seg om samspillet mellom teknologi, organisasjon og samfunn.
Erfaringer gir grunnlag for forskning om hvordan denne teknologien kan og bør utvikles.
Se også:  Systemarbeid  Data  Fossefallsmetoden  IKT  Informasjon  Informatikk  Informasjonsteknologi  it  Objekter  OOP  programvare  Prosjekt  Reverse engineering  SDL-beskrivelser  Smidig  Standarder  Systemutvikling  UML 
Systemutviklere  –  Typiske arbeidsoppgaver er:
– Kravspesifisering og funksjonelle avklaringer.
– Design og utvikling av fullstendige løsninger.
– Tilpasninger og grensesnitt.
– Fra konsept til implementering.
– Kobling av forretningsprosesser mot teknologisk automatisering.
– Enhets-, integrasjons- og modul-testing.
– Sparringspartner, støttespiller og pådriver for kunde og kollegaer på teamet.
– Bidra i team der kompetansen er etterspurt.
Se også:  Systemutviklere  Data  Fossefallsmetoden  IKT  Informasjon  Informatikk  Informasjonsteknologi  it  Objekter  programvare  Prosjekt  Reverse engineering  SDL-beskrivelser  Smidig  Standarder  Systemarbeid  Systemutvikling  Testing 
Systemutvikling  –  krever god programmering.
I tillegg kreves:
– Domenekunnskap.
– Evne til å forstå oppdragsgivers behov.
– Kunne se muligheter for gjenbruk.
– Å kunne finne fram til viktig informasjon.
– Lage bra design.
– Levere utvidbare løsninger.
– Evne til å jobbe i team.
– Selge inn gode løsninger.
– Oppdage forbedringsmuligheter.
Forskjellen mellom en god systemutvikler og en dårlig kommer mest tilsyne i vanskelige prosjekter.
I enklere oppgaver er forskjellen mindre.
Se også:  Systemutvikling  Data  Datamaskiner  Fossefallsmetoden  IKT  Informasjon  Informatikk  Informasjonsteknologi  it  Objekter  OOP  programvare  Prosjekt  Reverse engineering  SDL-beskrivelser  Smidig  Standarder  Systemarbeid  Systemutviklere 
SVGA  –  Super VGA. Super Video Graphics Array. (Super Video Graphics Adapter.)
SVGA har 800×600 oppløsning i 16 farger.
Definert av VESA i 1989.
Se også:  SVGA  CRT  Filmformater  LCD  Skjerm  VGA  VESA  XGA Filmordbok.html 
Svitsj  –  (switch) er en boks som brukes for sammenkobling av datamaskiner.
Se også:  Svitsj  Internettordbok.html.

 

 

Tastatur.    Se Tastatur  ASCII  Skjerm  QWERTY  USB  Macordbok.html 
TBF  –  Trebokstavers forkortelser.
Se også:  TBF  TLA 
TCO  –  Total Cost of Ownership. Totalkostnad er samlede levetidskostnader og inkluderer f.eks. brukskostnader, installasjon og oppdatering av programvare og drivere, plunder med å få periferienheter til å fungere, feil, krasj, vedlikehold, produktivitet, brukervennlighet og bruktverdi.
Se også:  TCO  Brukervennlighet  TCO-sertifisering 
TCO-sertifisering  –  for bærekraftig IT-utstyr gjøres av organisasjonen TCO Development, eid av det svenske Tjänstemännens Centralorganisation.
høsten 1982. TCOs daværende datagruppe startet diskusjoner om produkttesting av datamaskinskjermer.
Pga. at stadig flere hadde blitt rammet av belastningsskader og synsproblemer som følge av arbeid ved skjermer.
1992. Merkeordningen ble etablert med TCO ’92, som krevde at PC-skjermer skulle ha en energisparende hvilemodus.
Siden 1992 har det hvert tredje år blitt utgitt nye spesifikasjoner.
Desember 2018. Åttende generasjonen av TCO Certified er et stort skritt noen mot en bærekraftig livssyklus for IT-produkter.
Se også:  TCO-sertifisering  TCO 
TCPA  –  Trusted Computing Platform Alliance er et initiativ ledet av Intel.
Palladium er programvare innebygget i fremtidige utgaver av Windowsbasert på TCPA-maskinvare.
TCPA har byttet navn til TCG (Trusted Computing Group).
Se også:  TCPA  Palladium  DRM.
TCP/IP  –  Transmission Control Protocol / Internet Protocol.
Se også:  TCP/IP  Internettordbok.html.
Tegnkoding  –  En fil består av åtte biters byter (B) som kan tolkes som tall fra 0 til 255.
Et åtte biters tegnsett tilordner bokstaver og tegn til disse tallene. Fordelen er at det er en byte og ett tegn. Ulempen er at de er begrenset til 256 tegn. Unicode koder alle verdens tegn, men kan bruke flere byte pr. tegn.
Problemet med åtte-biters tegnsett er at det finnes mange av dem, og hvis filen selv ikke har informasjon om det er det ingen annen mulighet enn å prøve det ut. Alle åttebiters tegnsett sammenfaller for ASCII-tegnkodene 0-127 med det engelske alfabetet A-Z, tall og spesialtegn.
Den vanligste tegnkoding for Unicode er UTF-8 som bruker en byte for tegn med kode 0-127. For høyere koder brukes to eller flere byte. Hvis en UTF-8-kodet fil leses som Latin-1, vil norske tegn sees som to tegn, hvorav det første er Ã.
Macintosh brukte tidligere et eget tegnsett som heter Mac OS Roman. Linjeskift er CR. Anbefales ikke.
Latin-1 er standard åttebits tegnsett i vår del av verden, og det anbefales om en ikke vil bruke utf-8.
CP-1252 (Windows Latin-1) brukes normalt av Windows, er en utvidelse av Latin-1. Det er kodene 128-159 som ikke brukes til skrivbare tegn i latin-1, som har tolkninger i CP-1252. Linjeskift er CR LF. Anbefales ikke brukt av kompatibilitetshensyn.
I epost skjer konverteringen fra tegnsett automatisk. Hvis en f.eks. limer inn et tekst fra et dokument, så konverteres og kodes det riktig i epostprogrammet. I rene tekstvedlegg kan det imidlertid bli problemer, fordi det ikke ligger informasjon om tegnkodingen i selve tekstdokumentet.
Se også:  Tegnkoding  ASCII  ISO-8859-1  ISO 10646  ren tekst  UCS  Unicode  UTF  Tekstformater  Macordbok.html.
Teknologiledelse  –  er avgjørende for å lykkes med å lede virksomheter inn i en digital tid.
Se også:  Teknologiledelse   Stordata 
Teknologisk utvikling  –  fører ofte til at mange produkter og redskaper blir avleggs og forsvinner.
Men det finnes også mange eksempler på at gammel og ny teknologi fortsatter å eksistere side om side.
– Vi hører på radio selv om vi også har fått alternativer som tv og kino.
– Verken motorsykkelen eller bilen har greid å ta knekken på den gode, gamle tråsykkelen.
– Og mange koser seg med seilbåten selv om motorbåtene stadig kjører forbi dem ute på sjøen.
Ny teknologi gjør ikke uten videre gammel teknologi avleggs.
Se også:  Teknologisk utvikling 
Tekster  –  har alltid stått i relasjon til hverandre.
(Den etymologiske betydning av «tekst» er «vev».)
Å lese tekster krever læring.
Når man leser en ny tekst, danner alle de tekstene man tidligere har lest, en nødvendig forståelsesbakgrunn.
«Genre», «tradisjon» og «nasjonallitteratur» er kategorier som knytter sammen tekster.
Tekster refererer også til hverandre direkte, for eksempel i faglitteraturens henvisninger til annen litteratur i bibliografier og fotnoter.
– Hypertekster i papirmediet har eksistert lenge. The Canterbury Psalter fra 1140-tallet er bare ett eksempel på hvordan man har fått det til ved å plassere flere tekster og tekstvarianter innenfor samme fysiske dokument.
Papirmediet understøttr ikke hypertekst, fordi hvert dokument er en atskilt fysisk gjenstand uten forbindelser til neste.
Ved sine aktiviserbare koblinger understøtter derimot datamaskinell hypertekst disse relasjonene.
Samtidig framheves relasjonene og får større tyngde. Leseren ser etter dem og utforsker dem i større grad.
Se også:   📝   📖   Hypertekst 
Tekstformater:    ASCII  Bildeformater  DTD  Filmformater  HTML  ISO-8859-1  ISO 10646  LaTeX  Lydformater  ODF  OOXML  PDF  Postscript  ren tekst  RTF  SGML  Tegnkoding  Tekstformater  Unicode  Word  XML  Åpen standard  Proprietær standard 
Terne  –  Antiubåtvåpen.
Se også:  Terne 
Testing kan finne
tilstedværelse av feil,
men kan aldri vise dets fravær.
Testing  –  kan finne feil.
– Enhetstest tester at objektet fungerer isolert med testdata i simulerte omgivelser.
– Modultest tester at objektet fungerer sammen med andre objekter i modulen.
– Systemtest tester at hele systemet oppfører seg korrekt.
– Ytelsestest.
– Stresstest.
– Akseptansetest.
– Betatest. Utvalgte kunder tar i bruk systemet før offisiell lansering.
Se også:  Testing  IT-prosjekter  Feil  Fossefallsmetoden  Prosjekt  Prototyping  Systemutviklere  Systemutvikling  UML 
TeX  –  er et makrospråk utviklet av Donald Knuth.
Se også:  TeX  LaTeX  Tekstformater
TFT  –  Thin Film Transistor aktiv matrise skjerm med transistorstyrte piksler.
Nyere LCD-skjermer er TFT.
(Passiv matriseskjermer laget som ruteark, aktivert med strøm til koordinatene, var mindre nøyaktig sammenlignet med nyere aktiv matrise skjermer.)
Se også:  TFT  CRT  LCD  SVGA  VESA  VGA  Skjerm  Filmformater.
Thunderbolt  –  kjører både data- og videosignaler over samme kabel.
Se også:  Thunderbolt  3   4  DisplayPort  HDMI  Light Peak  PCI  USB  Macordbok.html 
Thunderbolt 3  –  har makshastighet på 40 gbps.
Se også:  Thunderbolt  3   4  USB 
Thunderbolt 4  –  samler alle de mange ulike USB Type-C-standardene til én kabel.
Makshastighet er 40 gbps (samme som Thunderbolt 3).
Se også:  Thunderbolt  3   4  USB 
TIFF  –  Tagged Image File Format er et filformat for tapsfri bildelagring.
Se også:  TIFF  Filformater 
Tilde
På mac kommer tilde-tegnet fram ved å trykke alt + cirkumfleks-tasten (til høyre for Å) og deretter mellomromstasten, (eller bare ctrl+^).
Se også:  Macordbok.html
Tjener  –  Server, (Sørver).
Se også:  Tjener 
TLA  –  Three Letter Acronyms. (Se TBF.)
Se også:  TLA  TBF 
Tomra  –  TOMflaske RegistreringsAutomat er et norsk selskap som sto bak verdens første pantemaskin.
1972. Firmaet begynte å produsere returautomater for glassflasker.
2020. Firmaet hade 75% av verdensmarkedet for slike maskiner.
Se også:  Tomra 
Transistor  –  er brytere som kan skru av og på en elektronstrøm.
Se også:  Transistor  Si  Fysikkordbok.html 
Turing var sentral i arbeidet med å knekke tyske kodemaskiner under andre verdenskrig.
Professor Alan Mathison Turing  –  var en britisk matematiker som la det teoretiske matematiske grunnlaget for de første digitale programmerbare elektroniske datamaskiner.
Han var sentral i arbeidet med å knekke de tyske Enigma-kodene, som var avgjørende for å snu krigslykken under andre verdenskrig.
23.06.1912. Født i London.
Studerte ved Kings College i Cambridge.
PhD ved Princeton i New Jersey, USA.
1936-1937. Arbeidet med de teoretiske prinsippene for programmerbare datamaskiner. Maskiner som følger disse prinsippene kalles Turingmaskiner.
Under krigen ledet han dekodingen av de tyske Enigma-kodene i Bletchley Park. Uten dette ville ubåtkrigen blitt anderledes.
1944. Bidro til å konstruere verdens første programmerbare digitale datamaskin, «Colossus» med 1600 radiorør.
1945 Mottok utmerkelsen OBE (Order of the British Empire). Innsatsen og arbeidet forble hemmelig til 1970-tallet.
1946. La frem grunnprinsippene for moderne datamaskiner.
I 1947 oppfant han den første sjakkmaskinen.
Pioner på kunstig intelligens.
Turing-testen er en test for å avgjøre om en datamaskin er intelligent.
1952. Turing gikk til politiet og anmelte et innbrudd i leiligheten i Manchester.
Da politiet kom, gjorde han ingen hemmelighet av at han hadde en homoseksuell elsker boende i leiligheten.
Han ble tiltalt for grov uanstendighet ifølge lov av 1885. Han ble dømt for homofil praksis som den gangen var ulovlig i Storbritannia.
Dermed mistet han sikkerhetsklareringen og muligheten til å jobbe videre med kryptografi og hemmelige tjenester.
Han ble dømt til å undergå psykiatrisk behandling.
Han ble tvunget til å gjennomgå hormonbehandling for å bli «kurert» for sin legning. Han fikk injeksjoner av østrogen ved påtvunget behandling.
Denne behandlingen gjorde ham impotent og overvektig og han gikk inn i en depresjon.
Den 07.06.1954 dyppet han et eple i cyanid og spiste flere biter. Han døde for egen hånd, bare 42 år gammel.
Sommeren 2012. Britiske parlamentarikere framla et forslag om posthum benådning og at det gis en offisiell unnskyldning. Problemet er å gi benådning for å angre effekten av lovgivning som nå anerkjennes som gal.
Se også:  Turing  Colossus  Nevrale nettverk  Turingmaskin  Turing-testen  Turing-prisen  IT-historie.html  Sjakkhistorie.html  2vk.html    turing.org.uk.

Turingmaskin  –  består av en uendelig lang tape og et lese- og skrivehode tilknyttet en tilstandsmaskin.

Tape -3 -2 -1 0 1 2 3 Tape
Lese-/skrivehode
  Tilstands-
maskin
 
En Turingmaskin består av en uendelig lang tape og et lese- og skrivehode tilknyttet en tilstandsmaskin.
Tapen er inndelt i diskrete felter som kan inneholde tegn. De enkleste maskinene er binære og har bare to tegn, 0 og 1. Skrivehodet kan lese og skrive til posisjoner på tapen. Tapen symboliserer en uendelig stor hukommelse.
Tilstandsmaskinen er et register som inneholder instruksjoner om bevegelse av skrivehode og informasjon om neste tilstand. Tilstandene utgjør en algoritme eller oppskrift og tilsvarer programvaren i en datamaskin.
Tilstandsmaskinen har et endelig antall tilstander og kan tegnes som et flyt-diagram hvor inndata bestemmer bevegelsen mellom tilstander.
Maskinen begynner i en start-tilstand.
Når et tegn leses fra tapen skjer to ting. Tilstanden i maskinen sier hva som skal skrives til tapen og hva neste tilstand er.
Etter en tid ender tilstandsmaskinen i en slutt-tilstand og resultatet av beregningen står skrevet på tapen.
Turingmaskiner er teoretiske modeller for det som kan kalles ‹mekanisk utførbare algoritmer›.
Maskinen kan løse like vanskelige problemer som den mest avanserte datamaskin, dersom den får nok tid på seg.
Endelige tilstandsmaskiner har tradisjonellt blitt brukt til syntaks-analyse.
– Algoritmer kan brukes til å produsere tilfeldige tall, i den forstand at det i ettertid kan være vanskelig å avgjøre om de er laget av en algoritme.
Se også:  Turingmaskin  ENIAC  NUSSE  Turing  Turing-testen  Matematikk.html.
Turing-prisen  –  regnes som IT-verdenens «Nobelpris».
Se også:  Turing-prisen  Turing.
Turing-testen  –  er en test for å avgjøre om en datamaskin er intelligent.
Den går ut på at når et menneske kommuniserer med en maskin via en terminal, og ikke klarer å avgjøre om det er et en maskin eller menneske i den andre enden, da er maskinen intelligent.
Se også:  Turing-testen  Turing  Eliza  Kunstig intelligens  Nevrale nettverk  Turingmaskin 
TV  –  Televisjon. Fjernsyn.
Se også:  TV  Filmordbok.html 

 

 

UCE  –  Søplepost. Unsolicited commercial email.
Se også:  UCE  Internettordbok.html.
UCS  –  Universal Character Set.
ISO 10646. Unicode.
Eks. A = U+0041 = ASCII 41H = ASCII 65 = html &#65; = html &#x41; = A.
Se også:  UCS  ASCII  ISO-8859-1  ISO10646  Tegnkoding  UTF  Unicode.
UEFI  –  Unified Extended Firmware Interface.
Se også:  UEFI  BIOS  EFI 
UML  –  Unified Modelling Language er et internasjonalt standardisert modelleringsspråk som kan være velegnet til forbedret programvarekvalitet.
Faren for feil blir mindre og kvaliteten bedre.
UML krever mye kunnskap og erfaring for å utnytte alle diagrammer.
UML hjelper med sporbarhet, kodegenerering, testing og bedre konsistent dokumentasjon.
UML lager et automatisk skjelett med kode.
Se også:  UML  Data  Informasjon  Objekter  SDL-beskrivelser  Systemarbeid  Systemutvikling  Testing 
UMTS  –  Universal Mobile Telecommunication System. 3G.
Se også:  UMTS  Internettordbok.html.
Unicode  –  er en universell tegnkoding med alle verdens bokstaver og tegn samlet i ett tegnsett.
Tidligere var det problemer med å utveksle dokumenter skrevet på ulike språk, pga. ulike standarder for mapping av tegnene 128 til 256.
Og det var det nesten umulig å bruke flere språk i samme dokument.
De første 128 tegnene er identisk med ASCII.
De første 256 tegnene er identisk med ISO 8859-1, bortsett fra det ubrukte området i 8859-1.
Unicode koder bare ren tekst. Formateringer (fancy tekst) må legges inn utenom (eks. skriftstørrelse, type, fet, kursiv, linjeavstand, osv.).
For hvert tegn finnes en representativ glyff.
ISO 10646 definerer UCS som et 31-bits tegnsett, (dvs. mulighet for over to milloner tegn).
UCS-4, UCS-4LE, UCS-4BE, UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE, UTF-32, UTF-32BE, UTF-32LE er ulike måter å lagre Unicode. Noen bruker fire byter pr. tegn. UCS-2 bruker to byter pr. tegn.
Notasjonen for Unicode-tegn er på formen U+nnnn hvor nnnn er et firesifret heksadesimalt tall. Tallet kan brukes direkte i html, (slik: &#xnnnn;).
Se også:  Unicode  Alfabetet  Glyff  UCS  ISO10646  UTF-8  ASCII  ISO-8859-1  HTML  Tegnkoding  Tekstformater    unicode.org
Unix  –  Operativsystem utviklet av Dennis Ritchie og Ken Thompson i telefonselskapet AT&T.
På 60-tallet. Utviklet fra Multics (Multiplexed Information and Computing Service) og UNICS (Uniplexed Information and Computing System).
1970. UNIX ble offisielt navngitt. All kode var skrevet i assembler maskinkode.
1969. Utviklet som et maskinuavhengig operativsystem.
I 1973 ble Unix omskrevet i C og operativsystemet ble maskinuavhengig.
I 1975 kom piper som medførte mer modulær kode.
1977. En variant av UNIX i Berkeley under inspirasjon av Bill Joy.
1979. AT&T sluttet å frigi kildekoden til UNIX.
1984. X/Open ble dannet for å standardisere Unix-systemene.
1989 SVR4 (System V Release 4) smeltet sammen Xenix, BSD, SunOS og System V.
1991. Linus Torvalds lanserte Linux.
Se også:  Unix  Linux  Mac  Windows  Multics  OS  BSD  AIX  CUPS  UFS 
uPnP  –  Lar enheter finne hverandre over nettverket og koble seg opp til hverandre.
Se også:  uPnP 
UPS  –  Uninterruptible Power Supply.
Se også:  UPS 
USB  –  Universell Seriell Buss.
Se også:  USB  FireWire  Mus Tastatur  USB-C  Macordbok.html 
USB-C  –  er en standard som i dagligtale kalles kontakten, porten, pluggen og kabelen.
Den handler også om grensesnittet mot f.eks. USB-bussen og andre protokoller.
Standarden er definert i «Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2»,
og er et tillegg til bl.a. USB 2.0 og USB 3.1-spesifikasjonen.
USB-C en del av USB, HDMI, MHL, displayPort, PCI Express og Thunderbolt.
Se også:  USB-C  USB  Macordbok.html 
UTF-8  –  UCS Transformation Format 8 tegnkoding er en implementering av Unicode.
Tegn fra 0 til 127 representeres med 1 byte, (dvs kompatibel med 7-bits ASCII).
Tegn fra 128 til 2047 bruker 2 byter. (Det unngås å kode tegnene fra 128 til 256 i én byte).
Tegn fra 2048 til 65535 bruker 3 byter.
Tegn fra 65536 til 1114111 bruker 4 byter.
ISO/IEC 10646 standard (UCS). RFC-3629.   ietf.org 
Se også:  UTF  ASCII  ISO10646  ISO-8859-1  UCS  Unicode.
VBA  –  Visual Basic for Applications.
Se også:  VBA 
VESA  –  Video Electronics Standards Association.
4:3-skjermer (eller ca. 1,33):
CGA (Color Graphics Adaptor) har 320×200 oppløsning.
QVGA (quart VGA) har 320×240 oppløsning.
HVGA (halv VGA) har 480×360 oppløsning.
EGA (Enhanced Graphics *** Adaptor ***) har 640×350 oppløsning.
VGA (Video Graphics Array) har 640×480 oppløsning. (4:3)
PAL har 768×576 oppløsning i 4:3-format.
SVGA (Super VGA) har 800×600 oppløsning 4:3-format. 4 bit pr piksel gir 16 farger.
XGA (Extended Graphics Array) har 1024×768 oppløsning i 256 farger. (4:3)
XGA+ (Extended Graphics Array pluss) har 1152×864 (= 995328 piksler) i 4:3-format.
SXGA (Super XGA) har 1280×1024 oppløsning (= 1,310720 megapiksler) i 5:4-format. Kan vise to A4-sider ved siden av hverandre i 72ppt. På midten av 80-tallet passet størrelsen til en 1,25 MB minnebrikke (8 bits fargedybde).
SXGA+ (Super XGA pluss) har 1400×1050 oppløsning. (4:3)
QHD-oppløsning (2560×1440 piksler) er vanlig på 27"&xxx; skjermer.
QXGA (Quad XGA) har 2048×1536 oppløsning. (4:3) Har fire ganger så mange piksler som XGA.
QSXGA (Quad Super XGA) har 2560×2048 oppløsning (= ca. 5,2 megapiksler) i 5:4 format.
QUXGA (Quad Ultra XGA) har 3200×2400 oppløsning (= ca. 7,7 megapiksler) i 4:3 format.
 
16:10-bredskjermer (eller 1,6):
HVGA (halv VGA) har 480×270 oppløsning.
UXGA (Ultra XGA) har 1600×1200 oppløsning. (4:3) Fire ganger så stort areal som SVGA. (Kalles også UGA.)
UHD (tidligere 4K) har en oppløsning som er fire ganger full-HD. (3840×2160 piksler.)
WXGA+ (Wide XGA+) har 1440×900 oppløsning.
WXGA (Wide XGA):
 –  1280×800 oppløsning i 16:10-format på dataskjermer.
 –  1366×768 oppløsning i 16:9-format på TV-skjermer.
 –  1280×768 oppløsning i 15:9-format.
WSXGA (Wide Super XGA) har 1680×1050 pikslers oppløsning (= ca. 1,8 megapiksler) i 16:10-format.
WSXGA+ (Wide Super XGA+) har 1680×1024.
WUXGA (Wide Ultra XGA) har 1920×1200 widescreen-oppløsning i (= ca. 2,3 megapiksler) i 16:10-format.
WQXGA (Wide Quad XGA) har 2560×1600 oppløsning (= ca. 4,1 megapiksler) i 16:10 format.
WQSXGA (Wide Quad SXGA) har 3200×2048 oppløsning (= ca. 6,6 megapiksler) i 25:16-format. Fire ganger så mange piksler som WUXGA.
WQUXGA (Wide Quad Ultra XGA) har 3840×2400 oppløsning = 9216000 piksler (= ca. 9,2 megapiksler) i 16:10 format.
 
16:9-bredskjermer (eller ca. 1,78:1) er det beste formatet for visning av film:
HVGA (halv VGA) har 480×270 oppløsning.
1920×1080 (Full HD, 1080p) er standard for HDTV (= ca 2 megapiksler) i 16:9-format.
WQHD (Wide Quad High Definition) har 2560×1440 oppløsning (= ca. 3,7 megapiksler) i 16:9-format. Fire ganger så mange piksler som 720p HDTV video.
På større skjermer kan bredskjerm gi færre piksler. F.eks. har UXGA større areal og flere piksler enn WSXGA.
Se også:  VESA  ANSI  CRT  DVI  EGA  ISO  ITU  LCD  SVGA  TV  TFT  VGA  XGA  Skjerm  Filmformater    vesa.org 
 ---------------------
 \  01 02 03 04 05 /
  \ 06 07 08 09 10 /
  \ 11 12 13 14 15/
   ---------------
 Pinnene i HD15 pluggen.
VGA  –  Video Graphics Array. (Video Graphics Adapter.)
Standard for analogt videosignal mellom datamaskin og skjerm. Separate ledninger for rødt, grønt og blått.
1987. Lansert av IBM. Designet for CRT-skjerm.
Oppløsning 640×480 punkter i 16 farger. 31,5 kHz. Oppfriskningsfrekvens opptil 70 Hz. 4:3 format.
Oppfriskningsfrekens  =  vsync  =  VSF (vertikal skannefrekvens) = HSF (horisontal skannefrekvens) / antall rader × 0,95 = 31500 / 480 × 0,95  = 62 Hz.
Kontakten er High Density D-SUB, HD15.
Se også:  VGA  CRT  DVI  LCD  Light Peak  SVGA  TV  TFT  VESA  Skjerm  Filmformater.
Virus  –  er et program som kopierer seg selv til andre programmer (verter).    ☞ VirusTips.html.
Se også:  Virus 
VLC  –  Visible light communication er en teknologi som bruker synlig lys for kommunikasjon.
VLC bruker synlig lys mellom 400 og 800 terahertz.
Fordelen er at nettet blir sikrere fordi signalene holder seg innenfor veggene.
Se også:  VLC  Wi-Fi 
VLSI  –  Very Large Scale Integration.
Se også:  VLSI 
VMX  –  Vector multimedia extensions.
Se også:  VMX 
Voksskriver  –  virker ved å deponere smeltet voks på papiret.
En fordel med dette er at utskriften holder samme kvalitet, uavhengig av hva slags papir man benytter. Det gir anledning til å satse på resirkulerbart papir.
Voksen leveres i form av brikker, én type for hver av fargene sort, gult, blått og rødt. Man fjerner emballasjen rundt brikken og slipper den i et spor. Det er ett spor for hver farge, og man kan ha flere brikker i hvert spor. Er et spor i ferd med å gå tomt for farge, slipper man ned en ny brikke, uavhengig av om en utskrift er i gang eller ikke.
Voksen farger ikke av på den som håndterer brikken.
Voksen inneholder ikke giftstoffer, slik at eventuelt overflødig voks er husholdningsavfall, ikke spesialavfall.
Voksskriveren har også betydelig færre slitasjedeler og et lite servicebehov. Ingen trommel eller fuse skal skiftes ut, kun en rensemodul etter rundt 200000 utskrevne sider.
30% lavere strømforbruk ved utskrifter.
Fargeutskrifter er 60% rimeligere.
Ingen retur av tomme beholdere.
En fargeutskrift i voks koster i underkant av 12 øre. En fargeutskrift fra laser kommer på 45 øre.
Høy kvalitet, rimelige utskrifter og enkel håndtering. Solide maskiner.
Se også:  Voksskriver  Blekkskriver  Laserskriver  Skriver 
VR  –  Virtual Reality.
Se også:  VR  AR 
WAV  –  Lydformat.
Se også:  WAV 
Slik er det
i de fleste
tilfeller.
Webkamera  –  er hardkoblet slik at programvare ikke kan kobles opp uten at opptakslyset slås på.
Se også:  Webkamera 
WebM  –  er et videoformat.
Se også:  WebM  Filmordbok.html 
WiFi  –  Trådløst radiobasert lokalnett.
Se også:  WiFi  VLC  VoWiFi  Internettordbok.html 
WMA  –  er et lydformat.
Se også:  WMA  Filmordbok.html 
WMP  –  Windows Media Player.
Se også:  WMP  Filmordbok.html 
WMV  –  Windows Media Video.
Se også:  WMV  Filmordbok.html 
Word  –  er et eksempel på et godseid proprietært lukket ufritt dataformat, eid av av en privat organisasjon.
Word-formatet er forøvrig ikke ett, men mange formater,
f.eks. Word 2.0, Word 6.0, Word for Mac, Word X, Word 2004, Word 97, Word XP, m.fl.
Formatet er ikke foroverkompatibelt. Dvs. at gamle versjoner ikke kan ikke lese nyere versjoner.
Bakoverkompatibiliteten kan også være problematisk, ved at nye versjoner ikke kan lese gamle.
Formatet er ikke offentlig tilgjengelig. De som lager programmer som skal lese Word-dokumenter må basere seg på reverse engineering, som i flere land er en metode som er forbudt ved lov.
Word dokumenter:
 • Kan inneholde makrovirus.
 • Tar stor plass.
 • Egner seg ikke til lagring, pga mange hemmelige og inkompatible formater.
 • Til sammenligning gir åpne dokumentformater som ren tekst, HTML, PDF m.fl. varige dokumenter som kan leses for ettertiden. (Microsoft Office kan bruke ODF som arbeidsformat vha. plugin.)
Se også:  Word  HTML  Microsoft  Windows  ODF  OOXML  PDF  Proprietær  ren tekst  RTF  Tekstformater  Åpen standard  Åpen kildekode 
WORM  –  Write Once Read Many. F.eks. DVDer.
Se også:  WORM  DVD 
WPA  –  Wifi Protected Access er en krypteringsmetode for å sikre trådløse nett.
Se også:  WPA  Internettordbok.html
WWW  –  Verdensveven. World Wide Web.
Se også:  WWW  Hypertekst  CSS  HTML  XML  Internettordbok.html 
WYSIAYG  –  What You See Is All You Get. (Se også: LaTeX.)
Se også:  WYSIAYG  
WYSIWIS  –  What You See Is What I See.  (Like skjermbilder.)
Se også:  WYSIWIS 
WYSIWYG  –  What You See Is What You Get.
Se også:  WYSIWYG   LaTeX.
WYWIWYG  –  What You Want Is What You Get.
Se også:  WYWIWYG  LaTeX.
WYSIWYM  –  What You See Is What You Mean.
Se også:  WYSIWYM 
WYGIWYAF  –  What You Get Is What You Asked For.
Se også:  WYGIWYAF 

 

 

XML  –  eXtensible Markup Language.
Se også:  XML  Internettordbok.html.
Y2K  –  kommer ikke før i år 2048, (fordi K=1024.)
y2k derimot var i år 2000, (fordi k=1000).
Se også:  Y2K  K 
ZFS  –  Zettabyte File System.
Se også:  ZFS  Diskformater  Harddisk  ReFS 
Øye  –  Netthinnen (retina) har en oppløsning er 60 buesekunder og avhenger således av avstanden:
Hvis en skjerm skal være like bra må den ha samme eller bedre oppløsning på rimelig leseavstand.
Se også:  Øye  Hjernen  Lys  Mennesker  Biologiordbok.html  Filmordbok.html 
Åndsverkloven.        lovdata.no.
DRM kan forsterkes av et lovverk som gjør det forbudt å bryte sperrene for kopiering til privat bruk.
Betalende kunder får begrensninger i forhold til tidligere, mhp. til privat-kopiering, innlåsing i godseide formater i segmenterte beskyttede markeder, hvor det må betales omigjen og omigjen for det samme, gjennom planlagt foreldelse og inkompatible formater.
F.eks. kan det bli forbudt å bryte sperrene for kopiering til privat bruk, sikkerhetskopiering, samt avspilling på ulike avspillingsutstyr.
Se også:  ÅVL  DRM  EFN.
Åpen kildekode  –  «Fri programvare», (Open Source), kjennetegnes ved at kildekoden:
  1.   Er åpen for innsyn.
  2.   Kan modifiseres av alle.
  3.   Kan gjenbrukes i annen programvare.
  4.   Kan fritt distribueres til andre.
 (5)   GPL (GNU public license) har ett krav til, nemlig at også avledet programvare skal være åpen.
Fordeler med åpen kildekode:
 –  Feilretting. Mange har innsyn i koden slik at feil oppdages og rettes lettere og programmet blir sikrere.
 –  Bakdører. Det er relativt enkelt å oppdage bakdører.
(Til sammenligning er det enkelt å legge inn bakdører i lukket kildekode, uten at noen merker det.)
 –  Det er ikke økonomiske motiver bak selve koden.
 –  Utviklingskostnadene er spredt på mange aktører som utvikler på dugnad.
 –  Utviklingsmodellen har innsyn og bidrag fra mange ulike aktører. Arbeidsmodellen er tilpasset Internett og en desentralisert måten å jobbe på. Mange bidrar til koden av sin egen fritid, og fra der de bor eller jobber.
Det legges til rette for en bred diskusjon og analyse av koden. Det er en tidsbesparende, effektiv og ressursvennlig måte å jobbe på.
 –  Programkomponenter og kunnskap kan overføres og gjenbrukes i annen programvare.
 –  Fremtidsrettet kode, fordi den er uavhengig av enkeltaktører.
 –  Ingen lisenskostnader.
 –  Åpen kildekode er ikke nødvendigvis «gratis» og det er ikke krav om støtte for åpne standarder.
Kommersielle programvareselskap distribuerer sjelden kildekode, fordi det gir konkurrenter innsyn.
Opphavsretten gjelder for fri programvare. Brukeren eier ikke programmet, men har eksemplareierskap ved at brukeren har rett til sin kopi ihht. lisensbetingelsene.
Delt kildekode oppfyller bare punkt 1 over, og gir ikke rett til å benytte koden, eller å rette opp feil. Det skal rapporteres til programutvikleren, som velger hvordan det skal behandles.
(Til sammenligning er lukket kildekode en forretningsmodell, fordi det er i forretningens interesse å hemmeligholde koden slik at ingen andre kan kopiere den og tjene penger på å lage et konkurrerende program. Noen få mennesker kjenner koden og bidrar til den og er ansatt i et firma for å lage kode til nettopp det.)
Se også:  Åpen kildekode  Åpen standard  Patent  GNU.
Åpne standarder  –  for programvare og kommunikasjoner retningslinjer for lagring og utveksling av data.
Det kreves at standarden er:
  – Offentlig tilgjengelig spesifikasjon.
  – Kan brukes fritt.
  – Avgiftsfri.
  – Plattformuavhengig.
  – Patentfritt.
Referanseimplementasjoner er ikke et krav.
(Ulike lisenser nyanserer punktene over litt ulikt.)
Organisasjonsform. Bør forvaltes av ikke-kommersielle internasjonale organisasjoner, som ikke favoriserer enkeltbedrifter.
Alle bør ha mulighet til å sende tilbakemeldinger, delta i et diskusjonsforaog lese endringsloggen.
Dette gir leverandøruavhengighet og samvirke på tvers av produkter. Forbrukerne får bedre muligheter for å velge mellom konkurrerende produkter.
Positive virkninger kan være:
Færre uheldige nettverkseffekter, (sammenlignet med proprietære standardersom lett fører til at en dominerende aktør blir enda mer dominerende).
Bedre informasjonsutveksling mellom ulike programmer fra forskjellige produsenter. Plattformuavhengighet. Tilgjengelighet. Lavere priser.
Bevaring av informasjon for ettertiden, (f.eks. kan ASCII-filer fra 60-tallet fortsatt leses av dagens maskiner).
Bedret konkurransesituasjonen fordi en dominerende aktør ikke så lett kan utelukke andre.
Deltakelse fra dyktige innovative mennesker, som bidrar til at dårlige funksjoner blir borte og at nye viktige funksjoner kommer til.
Negative virkninger kan være:
Kan virke konserverende og innovasjonshemmende, fordi endringer krever godkjenning av en rekke aktører med forskjellig agenda.  (En proprietær standard fra en bedrift kan endres raskere og lettere.)
Eksempler på åpne standarder: HTML (web), XML, PDF (dokumenter), GSM (mobil), MP3 (musikk), MPEG (film).
PDF-formatet er offentlig tilgjengelig, kan brukes fritt, er avgiftsfri, plattformuavhengig, patentfritt. Spesifikasjonen eies av Adobe, som kontrollerer videreutviklingen. PDF er således et åpent proprietært format. RTF er et annet åpent proprietært format forvaltet av Microsoft. Og Java er kontrollert av Sun.
Om formateieren skulle gå konkurs eller gi opp formatet, kan hvem som helst lage en leser ut fra publiserte spesifikasjoner, slik at en er sikret lestbarhet i framtiden.
«Embrace and extend» er et triks som brukes for å korrumpere åpne standarder. Det utvikles tillegg til åpne standarder som bare egne programmer støtter. Et eksempel er html-filer laget av MS-Word, som inneholder HTML-elementer ikke er definert i W3C-standarden, men som fungerer ypperlig i MSIE.
Se også:  Åpen  Proprietær standard  Patent  ASCII  HTML  GSM  ITU  Microsoft  MP3  MPEG  MSIE  ODF  OOXML  PDF  RTF  XML  Bildeformater  Tekstformater  Lydformater  Filmformater  Åpen kildekode  Åpne formater.
Åpne formater  –  er ikke knyttet til en bestemt programvare (er ikke propretiære).
Hensikten er å ikke være avhengig av programvare fra en bestemt leverandør for å få tilgang til informasjon.
Det kreves at:
  – utviklingen av standarden skal ha vært en åpen prosess.
  – at standarden er anerkjent og kan forventes å bli vedlikeholdt av en ikke-kommersiell organisasjon
  – at standarden er publisert, og tilgjengelig enten gratis eller for en svært billig penge, og den skal være uten forbehold mht. gjenbruk.
Se også:  Åpne formater  Bildeformater  ASCII  Filmformater  HTML  Lydformater  ODF  PDF  Patent  Proprietær standard  RTF  Tekstformater  Åpen kildekode  Åpen standard.
3D-skrivere  –  kan bygge opp 3-dimensjonale strukturer lag for lag.
Teknikken ble først utviklet på 1980-tallet, og fikk navnet “3D-printer” på 1990-tallet.
For første gang i verden 3D-printet en amerikaner et funksjonelt skytevåpen.
3D-printere miniatyriserer, automatiserer og effektiviserer produksjon på en så dramatisk måte at det gjør produksjonsmidlene i samfunnet tilgjengelig for alle.
Innen 30 år er det meget sannsynlig at man for en billig penge kan 3D-printe helt fra molekylnivå til store strukturer som hus. Man kan trolig også printe med alt fra plast og karbonfiber til metall.
I dag kan visse typer kjemikalier lages. I fremtiden er det trolig at man kan lage de aller fleste legemidler (og narkotiske stoffer) hjemme i sin egen stue.
3D-printing er den nye trykkekunsten for atomer, og trykkefrihet vil få en ny betydning.
Se også:  3D-skrivere  Skriver