nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Skipsordbok

⚓︎ 
Anker  –  brukes for å feste båten til stødig grunn, slik at den ikke rører seg når det blir storm.
Se også:   ⚓  
Babord  –  er venstre side på et skip.
Se også:  Babord  Styrbord 
bar  –  er trykket ved havoverflaten.
En millibar er en tusendel av normalt overflatetrykk.
Se også:  bar  Fysikkordbok.html 
BDS  –  Det Bergenske Dampskibsselskab.
Se også:  BDS  Rederier  Hurtigruten.html
🐙 
Blekksprut  –  er høyt utviklede vesener.
Se også:  🐙  🐋  Biologiordbok.html 
🐳 
Blåhvalen  –  er det største dyret som lever på jorda.
Se også:  🐳    🐬  🐋  Knølhval  Biologiordbok.html 
BMV  –  Bergens Mekaniske Verksteder.
Se også:  BMV  Hurtigruten.html 
Bruttotonnasjen har ikke noe med vekt å gjøre.
Bruttoregistertonn  –  er et gammelt volummål som representasjon for det totale indre volum. (Har ikke noe med vekt å gjøre.)
18.07.1994. brt ble erstattet av bt.
Begge er 100 engelske kubikkfot = 2,8317 m³, men er allikevel forskjellige pga. ulik oppmåling.
Se også:  BRT  BT  Register tonn 
Bruttotonnasjen er volumet av skipets totale innbygde rom.
(Skrog og overbygg, minus enkelte såkalte «fratrekksrom».
Brutto-tonnasje  –  (Gross tons) er skipets totale innelukkede volum målt i m³.
18.07.1994. bt erstattet brt.
Begge er 100 engelske kubikkfot  =  100 cft  =  100 cubic foot  =  2,8317 m³,
men er allikevel forskjellige pga. ulik oppmåling.
Brutto-tonnasjen benyttes bla. som grunnlag for beregning av mannskapsstørrelse og en del avgifter.
Se også:  BT  brt  GT   NT 
🌊 
Bølger  –  er matematiske funksjoner som kan beskrive posisjonen til partikler,
Se også:  Bølger  Fysikkordbok.html  Matematikk.htmlFilosofiordbok.html
Bøtte  –  Pøs.
Se også:  Bøtte 
🪢 
Båtmannsknute  –  eller båtmannsknop er en mange tusen år gammel knute som er enkel å knyte, lett gjenkjennelig og har symmetrisk utseende.
Den har god bruddstyrke og er relativt lett å få opp igjen.
Den er mye brukt når to like tau av samme tykkelse og materiale skal knytes sammen, men den er ikke spesielt god til dette pga. ustabilitet i knuten som kan forandre form og gli under belastning.
Istedet anbefales flaggstikk eller dobbel fiskeknute for å knyte to tau sammen.
– Kjerringknute er variant som er mye svakere og vanskeligere å få opp igjen.
– Fauske kommune har en rød båtmannsknute på en bunn av sølv i kommunevåpenet, som symbol på at stedet er et sentralt knutepunkt i Nordland.
Se også:  Båtmannsknute 
CTD  –  Conductivity Temperature Depth er et instrument som kan plasseres i bøyer som driver fritt rundt i havet og måler temperatur og saltholdighet.
Se også:  CTD 
🐬 
Delfiner  –  er sjøpattedyr.
Se også:   🐬  🐳    🐋  Biologiordbok.html 
Deplasementet  –  er vekten av fortrengt vannmengde.
Deplasement blir ikke større med «full ferje» og tyngre lettskipsvekt. Derimot blir dødvekten, og derav «pay load», mindre.
Skrog = Overbygg + Dekkshus + Hud + Spant ++…
Maskineri = Hovedmotorer + Hjelpemotorer + Generatorer + Kjølesystem ++…
Utrustning = Navigasjonsutstyr + Innredning + Anker + Kraner ++…
Lettskipsvekt = Skrog + Maskineri + Utrustning.
Payload = Last.
Forråd = Bunkers + Smøreolje + Ferskvann + Proviant ++…
Mennesker = Bagasje ++…
Dødvekt = Payload + Forråd + Mennesker.
Deplasementet = Lettskipsvekt + Dødvekt.
Se også: Deplasementet  Bruttotonnasjen  Nettotonnasje  Register tonn  Brutto-tonnasje 
Destroyer  –  er en engelsk Jager.
Se også:  Destroyer  Jager 
Dreiemoment  –  er den kraft eller effekt motoren virker på drivakselen med ved et bestemt turtall.
Dreiemomentet = kraft × veivens radius.
Se også:  Dreiemoment  Fysikkordbok.html 
Dørken  –  Gulv.
Se også:  Dørken  Gulv 
Effekt  =  energi pr. tidsenhet og måles i kW (kilowatt).
Se også:  Effekt  Energi  Fysikkordbok.html 
Energi  –  måles vanligvis i joule eller kWh (kilowattimer).
Se også:  Energi  Effekt  Fysikkordbok.html 
favn  =  1,88 m.
Se også:  favn 
FFR  –  Finnmark Fylkesrederi.
Se også:  FFR  Rederier  Hurtigruten.html 
🐟 
Fisk  –  er en av Norges pengemaskiner.
– Fisk er Norges nest største eksportnæring.
– Kun olje og gass er større;  og man må slå sammen olje og gass for at den skal bli større.
– I tillegg er fisk en fornybar ressurs, sammenlignet med olje og gass.
Se også:  🐟  Fiskelykken  Havet  Kostholdsordbok.html  Biologiordbok.html 
Fiskestedet har
mye å si for
fiskelykken.
Fiskelykken  –  kan påvirkes.
– Fiskestedet har betydning.
– Strøm og vannutskiftning betyr næring for fisken. Bak små nes er det ofte sirkulerende vannstrømmer. Der står det ofte fisk i kantene.
– Flo og fjære. Ofte er det best når det flør, for da kommer det inn næringsstoffer.
– Lys er viktig.
– Tid på døgnet. Noen steder er det best om natten, for da trekker fisken oppover. Mange flyndrearter er aktive den siste timen før sola går ned.
– I ferskvann er det som regel bedre med god vannføring i elvene, (dvs. regn).
– Skiftende vær er det beste fiskeværet. F.eks. perioder med lavtrykk og regn som skifter til høytrykk og sol.
– Bytt plass. Hvis en ikke får fisk; forsøk et annet sted.
– Enkelt utstyr er ofte godt nok. (Men ikke på kveite, da funker det ikke med en enkel teleskopstang.)
– Agn av feit fisk er det mange arter som liker.
– Formen på agnet har betydning. Fra båt er det bra med lange biter for å få bevegelse.
– Lukt er viktig.
Se også:  Fiskelykken  🐟  Méd 
Paragrafbåtene
er langt unna
læreboka for
skipsdesign.
Fiskebåtene  –  har blitt korte, brede og høye som følge av et strengt regelverk
som har gjort at norske fiskebåter har est ut og blitt korte, brede og høye.
«Paragrafbåter» er designet for å oppfylle kravene i en paragraf, og ikke for å være mest mulig sjødyktige.
Både rederier og verft tilpasser seg regelverket og bygger nye båter akkurat innenfor påkrevd lengde. Når grensa er på 21 m blir båten 20,99 m lang.
2019. Kystfiskebåten «Fay» som forliste nord for Honningsvåg var 21 m lang lang, 10 m bred og hadde fem dekk i høyden. Forliset kunne vært unngått pga. stabilitetskrav og uklart regelverk.
Se også:  Fiskebåtene 
🦶 
Fot  =  feet  =  1 ft  =  1′  =  0,3048 m  =  30,48 cm  =  en engelsk fot  =  en internasjonal fot  =  12″  =  12 × 2,54 cm  =  30,48 cm.    
Se også:  Fot  Fysikkordbok.html  Ordbok.html
Fribord  –  er skipets høyde over vannet,
målt fra dekket og til vannlinjen.
Et lavt fribord øker risikoen for å ta inn vann.
Et høyt fribord gir god lasteevne og tåler høye bølger.
Fribordet henger også sammen med fartøyets stabilitet, styrke og oppdriftsevne.
Fribordet inneholder et luftvolum over vannlinjen som gir båten reserveoppdrift som kan være greit å ha i tilfelle det kommer sjø over dekk, ved ising eller lekkasjer.
Se også:  Fribord 
Gnisten  –  Skipstelegrafisten.
Se også:  Gnisten  Mayday  Morse  SOS 
Golfstrømmen  –  beveger seg i over 20 cm/s.
Se også:  Golfstrømmen  Moskstraumen  Klimaordbok.html 
GPS  –  Global System Position er et navigasjonsinstrument som angir båtens posisjon vha. satellitter i verdensrommet.
Se også:  GPS 
Grader  –  Rett nord er 0°. Rett øst er 90°. Rett sør er 180°. Rett vest er 270°.
1 breddegrad  =  1°  =  60′  =  60 nm.
Se også:   °   Fot  Gradminutt  Latitude  Longitude  nm  Fysikkordbok.html 
Gradminutt  =  1′ =  (1/60)° =  (π/10800) rad.
Se også:  Gradminutt  Fot   °   nm  Fysikkordbok.html 
gt  –  Gross-tonnage er en engelsk betegnelse som tilsvarer brutto-tonnasje på norsk.
Se også:  gt  brt  bt 
Gulv  –  Dørken.
Se også:  Gulv  Dørken 
H₂O  –  Dihydrogenoksid, er den kjemiske formelen for vann.
Se også:  H₂O  Vann  Kjemiordbok.html  Fysikkordbok.html 
Hamle  –  er å ro akterover slik at roeren har utsikt i fartsretningen.
Kan kombineres med å andøve.
Se også:  Hamle 
🌊 
Havet  –  er fiskens hjemsted.
Det lever mange artige skapninger i havet.
Se også:  Havet  Fisk  Klimaordbok.html 
Hg  –  Kvikksølv.
Se også:  Hg   Ordbok.html  Kjemiordbok.html   
hk  –  En hestekraft  =  735,75 W.
Se også:  hk  hp  Fysikkordbok.html 
hp  –  1 electric hp (US,UK) = 550 ft × lbs/s = 745,7 W = 746 W.
Se også:  hp  hk  Fysikkordbok.html 
Hurtigruten  –  er et beskyttet «merkenavn» eid av selskapet med samme navn.
Se også:  Hurtigruten  Hurtigruten.html 
Hvalens  –  nærmeste nålevende slektning er flodhesten.
Se også:  🐋  🐙  🐳   🐬  Fisk  Knølhval 
Jager  –  er et allround-skip med varierte oppgaver som ubåtforsvar, konvoieskorte, beskytte egne slagskip, og minelegging.
Se også:  Jager  Destroyer 
Jolle  –  er en liten båt.
Ofte kan den sees på slep etter en større fritidsbåt.
Jolla kan brukes til landgang etter at den større båten er betøyd.
Se også:  Jolle 
k = kilo = 103 = 10³ = 1000.
Se også:   k 
Kabellengde  =  1/10 nautisk mil  =  185,2 m.
Se også:  Kabellengde 
🐚 
Kalkstein  –  er fossiliserte alger, skjell og koraller.
Se også:  Kalkstein  Kjemiordbok.html  Fysikkordbok.html 
kg  =  kilogram  =  kg  =  10³ gram.
kp er den kraft et kg yter ved jordens overflate.
Massen (kg) er den samme i stor høyde, selv i vektløshet.
Referansen er et lodd laget av 90% platina og 10% iridium som oppbevares av BIPM.
Se også:  kg  kilo  lb  Fysikkordbok.html 
Kjøl  –  (norrønt kjolr) er konstruksjonsdetalj i midtlinjen i bunnen av et fartøy.
Kjølen går fra stevn til stevn.
«Å strekke kjølen» betyr å begynne bygging av en båt.
Se også:  Kjøl 
km  =  kilometer  =  1000 m.
Se også:  km  kilo 

KNM  –  Kongelig Norsk Marine.

Knop  =  er én nautisk mil pr. time.
1 kt  =  1 nm/t  =  1,852 km/t.
Se også:  kt  nm  Fysikkordbok.html  Ordbok.html
Knølhval  –  trenger 100 000 kalorier daglig for å drive kroppen.
Se også:  Knølhval  Blåhvalen  🐋  Fisk 
🧭 
Kompasset  –  kan vise himmelretningen.
271. Kinesiske forskere oppfant det magnetiske kompass.
1302. Favio Gioia fra Amalfi oppfant kompasset i Europa.
Se også:   🧭  Magneter  Nordpol    Verdenshistorie.html  Fysikkordbok.html 
Kvartmil  –  er det samme som nautisk mil.
Se også:  Kvartmil  nm 
Landstrøm  –  betyr at skip kan benytte strøm produsert av vannkraft når de ligger til kai.
Se også:  Landstrøm  Hurtigruten.html 
lb  =  pound  =  pund  =  0,4558 kg  =  ca. 0,46 kg  =  ca. 9,83 N.
Se også:  lb  kg 

Latitude   –   breddegrad.

Longitude   –   lengdegrad.

Lunner  –  er trestokker som ligger på tvers i båtstøa, og som gjør det lettere å dra opp båten eller å sette den ut. Det gir også mindre slitasje på båten.
Flere treslag kan egne seg til bruk som lunner, pga. salt har en konserverende effekt.
Problemet er at alger og tang henger seg fast i treverket og gjør at det råtner fortere.
Se også:  Lunner  Støa 
🧲 
Magneter  –  har en nordpol og en sørpol.
Se også:  Magneter  nordpol  sydpol  Fysikkordbok.html 
Magnetisk nordpol  –  er definert ut fra jordas magnetfelt.
Den magnetiske polen er det punktet på jordoverflaten hvor de geomagnetiske feltlinjene er vertikale på jordens overflate. Det punktet ligger i Canada, 1900 km sør for den geografiske polen.
Den magnetiske nordpolen endrer posisjon hele tiden pga. variasjoner i jordens magnetfelt.
Beliggenheten av den nordlige magnetpolen har flyttet seg med rundt 15 km/år.
Fra 1632, flyttet polen seg i sørlig retning.
1730. Polen var på nordsiden av Victoriaøya.
01.06.1831. Den magnetiske nordpol ble oppdaget av James Clark Ross på 70° 5′ N og 96° 46′ V ved Cape Adelaide Regina på vestsiden av Boothiahalvøya.
1859. Polen var på Kong Williams øy. Retningen skiftet mot nord.
03.05.1904. Roald Amundsen med «Gjøa» og hundespann fant den nye posisjonen på vestsiden av Boothiahalvøya på 70° 30′ N og 95° 30′ V og ble de de første som beviste at punktet flytter seg.
1948. Polen var ved nordspissen av Prins of Wales Island.
1962. Polpunktet var sør på Bathurstøya.
1973. Polpunktet var på Bathurstøya.
1984. Polpunktet var nord for Bathurstøya.
1986. Magnetpolen flyttet seg i retning Russland. Farten økte.
1990. Polpunktet lå på Ellef Ringnes øy i Canada.
1994. Polpunktet var på Ellef Ringnes Island. Senere flyttet den seg utover i Nordishavet.
1996. Polpunktet var på 78°35′42″N og 104°11′54″V og flyttet seg med 40 km/år nordover i Ishavet.    🔗openstreetmap.org
2001. Polpunktet var på 81°18′N og 110°48′V.
2003. Bevegelsen var oppe i 60 km/år.
2004. Polpunktet var på 82°18′N og 113°24′V.
2005. Flyttehastigheten økte til 50 km/år.
2007. Polpunktet var på 83°57′00″N og 120°43′12″V.
2020. Polpunktet er langt nord i Ishavet, vest for den geografiske.
Se også:  Magnetisk nordpol  sydpol   🧭  Magneter  Misvisning 
Magnetisk sydpol  –  er det punktet på jordoverflaten hvor de geomagnetiske feltlinjene er vertikale på jordens overflate.
Den magnetiske sydpolen endrer posisjon hele tiden pga. variasjoner i jordens magnetfelt.
2005. Den magnetiske sydpolen lå på 64,53°S og 137,86°Ø, utenfor kysten av Wilkes Land i Antarktis.
Etter 2005, har den sørlige magnetpolen stått nesten stille.
Se også:  Magnetisk sydpol  nordpol   🧭  Magneter  Misvisning 
Mayday  –  er et internasjonalt nødrop.
Se også:  Mayday  Gnisten  Morse  SOS 
Méd  –  er en teknikk for å markere et punkt på sjøen vha. krysspeiling, f.eks. en god fiskeplass.
Se også:  Méd  Fiskelykken  🐟 
Meter  –  jordklodens omkrets er definert til 40000 km (Førti millioner kilometer).
Se også:   m  Fot  Fysikkordbok.html 
Misvisning  –  er vinkelen mellom magnetisk og geografisk pol.
Misvisningen varierer fra sted til sted.
I Norge er misvisningen nesten null på Vestlandet og opp mot 15° i Øst-Finnmark.
Det er også lokale variasjoner pga. magnetiske forhold i grunnen, som gjør at kompasset viser retningen mot lokalt magnetisk nord og ikke magnetisk pol.
Se også:  Misvisning  Magnetisk nordpol  sydpol 
Morse  –  er utveksling av informasjon, over en telegraf (elektrisk linje) ved å kode bokstaver og tall som korte og lange signaler.
Se også:  Morse  Gnisten  Mayday  SOS  Rettskrivning.html
Moskstraumen  –  går mellom sørspissen av Lofoten og øya Mosken.
Her er det relativt grunt, med dybder på mellom 40 og 100 m.
Norskehavet ligger utenfor og Vestfjorden innenfor.
Når tidevannet strømmer over det grunne sundet, oppstår det kraftige virvler.
Samtidig kan det være store bølger fordi det er åpent hav utenfor.
Mye strøm gir en opphopning av bølgeenergi.
Se også:  Moskstraumen  Golfstrømmen 
M/S  –  er en forkortelse for motorskip.
Se også:  MS  Hurtigruten.html 
Kan et naust ha vindu?
Naust  –  er en båtgarasje eller et et navarstad (et sjøhus hvor båten står); og som ligger noe over flomålet.
Gavlen vender mot vannet og har en stor dør med plass til en båt-bredde.
Naust har ikke:
– vinduer.
– platting eller veranda.
– innredning.
– faste innredninger mhp. overnatting.
– og benyttes ikke til bo-formål.
Naust kan ha pipe dersom bruken tilsier det. F.eks. røykovn for fisk eller tjærebrenning.
I tidligere tider kunne naustet også fungere som stabbur i kystmiljøet.
Se også:  Naust  Støa 
Nautisk mil  –  er buelengden av et vinkelminutt.
1 nm  =  1852 m  =  1 kvartmil  =  6080,2 fot  =  1/60°  =  jordens omkrets/360/60.
Måleenheten brukes fordi den er praktisk ved navigering til havs, på land og i luften.
F.eks. en båt som går med 6 knop i ti timer vil tilbakelegge 1°.
Se også:  nm  Gradminutt   °   kt  Kvartmil  Sjømil  Fysikkordbok.html 
Nettotonnasje  –  er skipets nyttekapasitet (inntjeningsevne).
– NT beregnes ut fra bla. skipets lasteromsvolum, antall passasjerer, osv.
– Netto-tonnasje ble opprinnelig innført som et beregningsgrunnlag for skatter og avgifter i skipsfarten, og fremdeles baseres enkelte avgifter på denne.
– Netto-tonnasje erstatter tidligere mål i netto-registertonn, som representerte volum basert på kompliserte beregninger.
Se også:   NT  BT  RT   Skatt.html 
NFDS  –  Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap.
Se også:  NFDS  FFR  Rederier  Hurtigruten.html 
NIS-flagg  –  Norsk Internasjonalt Skipsregister.
Se også:  NIS-flagg  NOR-flagg  Hurtigruten.html 
NOR-flagg  –  Norsk Ordinært Skipsregister har krav til norsk:
– kompetanse,
– bosatt mannskap,
– lønns- og arbeidsvilkår.
Se også:  NOR-flagg  NIS-flagg  Hurtigruten.html 
Nygle  –  er en bunnpropp i bunnen av båten.
Når båten er på land kan den enkelt tømmes for vann ved å dra ut nygla.
Se også:  Nygle 
Payload  –  er et mål for den lasten et skip kan ta.
Payload fremkommer ved å trekke nødvendig bunkers, forråd osv. fra dødvekten.
Se også:  Payload 
Radar  –  Radio Detection And Ranging.
Se også:  Radar 
Rederier:
BDS – Det Bergenske Dampskibsselskab.
FFR Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap.
NFDS – Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
TFDS – Troms Fylkes Dampskibsselskap.
VDS – Vesteraalens Dampskibsselskab.
Se også:  Rederier  BDS  FFR  NFDS  TFDS  VDS  Hurtigruten.html 
Register tonn  –  kan være brutto eller netto volum.
Hvert registertonn er 100 engelske kubikkfot.
Se også:  Register tonn  brt   NT 
RN  –  Royal Navy.
Se også:  RN 
ROV  –  Remotely Operated Vehicle er en undervannsdrone som kan være både billigere og enklere
ift. en profesjonell dykker som kan være både dyrt og komplisert. For å sende en person ned i sjøen med kamera må det være minst fire mennesker med spesiell utdanning og kunnskap.
– Dykkeren i sjøen må ha overflateforsyning av luft, kablet kommunikasjon og sikkerhetsline.
Det kan være en ulempe i de tilfeller hvor dykkeren trenger mye frihet til å bevege seg i vannmassene.
– En ROV kan ikke gjøre det samme som det en bemannet profesjonell dykker, men kan gjøre andre typer oppdrag og enkle oppdrag.
Se også:  ROV 
rpm  –  turtall i rotasjoner pr. minutt (omdreininger/minutt).
Se også:  rpm  Fysikkordbok.html 
Seng  –  Køye.
Se også:  Seng 
Skipstransport  –  Når gods tar sjøveien reduseres:
– Utslipp.
– Veislitasje.
– Støy.
– Støv.
– Ulykker.
Se også:  Skipstransport  Skipstuneller   
Sjøbein  –  handler om å holde balansen når underlaget er ustabilt f.eks. under sjøgang.
Se også:  Sjøbein 
Sjøglidere  –  er farkoster som bruker bølger, vind eller oppdrift som framdrift.
De er selvgående og beveger seg langsomt.
Sammenlignet med motordrevne farkoster kan de være lenge i sjøen og dekke store avstander.
De brukes av forskere for å samle data om havet. Også forsvaret bruker dem bla. i ubåtjakt. Samt olje og fiskeindustrien.
Se også:  Sjøglidere 
Sjømil  =  4 kvartmil  =  4 nm.
Se også:  Sjømil  nm 
Skipstuneller  –  kan være et virkemiddel for å flytte transport fra vei til sjø.
Se også:  Skipstuneller   Skipstransport  Stad 
SOS   ...---...   Nødsignal. Save our Ship.  
Sendes sammenhengende (ikke som tre distinkte bokstaver).
Se også:  SOS  Gnisten  Mayday  Morse 
Spleise  –  går ut på å føye sammen to tau ved at de flettes inn i hverandre.
Se også:  Spleise  
Springflo  –  kommer to dager etter nymåne og fullmåne; dvs. omtrent hver 14de dag.
Fenomenet oppstår når kreftene fra månen og sola er på linje.
Se også:  Springflo  Stormflo  Tidevann  Fysikkordbok.html     
Spygatt  –  er en åpning i skutesiden som slipper ut vann fra dekket.
Se også:  Spygatt 
Stad skipstunell  –  Lengden blir 2,2 km mellom ytterendene. Selve tunellen blir 1,7 km. Bredden 36 m. Fendere på siden gjør at bredden i praksis blir 26,5 m. Høyden 37 moh. og 12 muh.
Risikoen for ulykker reduseres, mindre ventetid for skipsfarten og det blir lagt til rette for mer sjøtransport av gods.
Båter og skip, inkludert Kystruten og Hurtigruten, kan seile sikkert forbi det værutsatte Stadlandet.
2023. Byggestart.
2026. Verdens første skipstunnel blir ferdig.
Kostnaden er beregnet til 2,8 milliarder kr.
tunellen kan være samfunnsmessig lønnsom.
Se også:  Stad  skipstunell 
Stormflo  –  kan oppstå ved lavtrykk og pålandsvind, i kombinasjon med springflo.
Se også:  Stormflo  Springflo  Støa  Tidevann 
Styrbord  –  er høyre side på et fartøy.
Se også:  Styrbord  Babord 
Uten stø kunne det ikke være verken hjem eller gård;
for uten støa var det ikke mulig å livberge seg langs kysten.
Støa  –  er et sted hvor strandlinja er ryddet for stein og andre hindringer slik at en båt kan tas på land.
Støa er en permanent landingsplass. Den er også en godværshavn hvor båten kan ligge sjøen.
Støa må være høvelig bratt. Er ho for bratt kan det bli tungt å trekke opp båten. Er den for slak så blir den for lang. Passe stigning er rundt 1:15.
Støa har normalt lunner som gjør det lettere å trekke opp båten.
På siden er det lagt en vorr, som verner om støa. Det er steinur som holder lunnene på plass og som kan fungere som en enkel kai.
I øverenden av støa står det normalt et naust.
Definisjonene kan variere fra nord til sør bla. pga. tidevannet er mye større vest og nord i landet.
Se også:  Støa  Lunner  Naust 
SWH  –  Signifikant bølgehøyde.
Signifikant betyr at målingene er nøyaktige og ikke resultat av slump.
Se også:  SWH 
Talerør  –  ble brukt til kommunikasjon mellom bro og maskinrom på skip.
Se også:  Talerør  Kina.html 
Tallerken  –  Plett.
Se også:  Tallerken 
TFDS  –  Troms Fylkes Dampskibsselskap.
Se også:  TFDS  Rederier 
Tidevann  –  er en veldig lang bølge, som gjør at vannet går opp og ned.
Flo og fjære, er stort sett borte, sør for Stavanger, hvor den er knapt merkbar.
Se også:  Tidevann  Springflo  Fysikkordbok.html   
Tidssoner:
GMT    –   Greenwich Mean Time. Z. Zulu. Tilnærmet lik UTC. (GMT+0).
WET    –   Western European Time. (GMT+0).
BST    –   Britisk Sommer Tid. (GMT+1).
BST    –   Britisk Standard Tid.
DBST   –   Dobbel Britisk Sommer Tid. (GMT+2). Brukt i UK fra 1941 til 1945 og i 1947.
BDST   –   British Daylight Summer Time. Det samme som DBST.
UTC    –   Universal Time Coordinated. Tilnærmet lik GMT. (GMT+0).
Se også:  Tidssoner  UTC  Ordbok.html 
🚣 
Tofte  –  er en tverrstilt planke som danner en sitteplass i en åpen båt.
Se også:  Tofte 
Tomme  =  inch  =  1″  =  2,54 cm.
Se også:   ″   ′   m   Fysikkordbok.html 
Trappa  –  Leideren.
Se også:  Trappa 
Ubemannede skip  –  vil gjøre skipstransporten grønnere, billigere og mer fleksibel.
Øynene til skipperen erstattes med pålitelige sensorer.
Se også:  Ubemannede skip 
UTC  –  Universal Time Coordinated.
Se også:  UTC  Tidssoner 
💧 
Vann  –  er blått fordi rødt absorberes av vannmolekylet.
Vann er tusen ganger tyngre enn luft.
Se også:  Vann  H₂O  Kjemiordbok.html  Kostholdsordbok.html  Fysikkordbok.html 
VDS  –  Vesteraalens Dampskibsselskap A/S.
Se også:  VDS  Rederier 
Vekke  –  Purre.
Se også:  Vekke 
Yard  =  3′  =  36″  =  91,4399 cm. Lengdemål.
Se også:  Yard  ′   ″  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
🛶 
Åre  –  er verdens eldste fremkomstmiddel til sjøs.
Årer benyttes om bord i ulike typer robåter.
Kan også benyttes i kombinasjon med seil, f.eks. i vikingskip.
Se også:  Åre 

 

 

 

Ytringsrettigheter.