nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Sjakkhistorie

For muligens mer enn to tusen år siden. Sjakk ble oppfunnet i India hvor det het tschaturanga (chaturanga)
som betød «fire medlemmer»
og refererte til de fire deler av den indiske hæren;
Ratha (chariot, tårn).
Hastin (elefanter, løpere).
Asva (kavaleri, ridder, hest, springer).
Padati (infanteri, fotsoldater, bønder).
Rajah (konge).
Mantrin (dronning).
Patt ble regnet som vinst.

Omkring år 537. Spillet spredte seg østover til Kina, hvor det het «Elefantspillet», og vestover til Persia.

Perserne kalte spillet tschatrang.
Kongen ble kalt «shah» som betyr «hersker».
De andre brikkene var:
Rukh (tårn).
Asp (springer).
Farzin (dronning).
Pil (løper) og piyada.
De innførte også «shah mat» (kongen er beseiret).
642. Ti år etter Muhammeds død, erobret araberne Persia for å spre muhammedanismen.
Spillet ble etterhvert hetende schatrandsch. Noen brikker fikk arabiske navn, som al-fil for elefant, baidaq for bonde, og firzan for dronningen, mens andre beholdt de persiske navnene, som shah, rukh, asp.
 –  Firzan (generalen) gikk bare ett felt diagonalt og kunne hoppe over en brikke.
 –  Baidaq gikk bare ett skritt fram og ble forfremmet til Firzan på åttende rad.
Spillet kunne vinnes ved mattseier, pattseier eller plyndringsseier ved å ta alle motstanderens brikker unntatt kongen.

Sjakkspillet ble solgt på Mekkas apotek som medisin mot alskens kval og kvider.
Arabernes erfaring var at sjakkspillet – det edle chatrandch – lindret smerte mere enn noen salve, noen urt og pille.

711. Muslimene erobret Spania.

732. Araberne forsøkte å erobre resten av Europa, men ble stanset i Frankrike.

Det aller første nedtegnede sjakkparti finnes i et arabisk manuskript fra det tiende århundre. Spillerne var en historiker og hans elev i Bagdad.

Noe etter år 1000. Grekerne fikk kjennskap til Zatrikion (sjakk) gjennom araberne.

Sjakkspillet ble hetende:
 –  Scacchus på latin,
 –  Scacchi på italiensk,
 –  Chach på tysk,
 –  Chess på engelsk,
 –  Échecs i Frankrike.

Russerne fikk kjennskap til sjakk av tatarene (mongolene) som kom dit fra det indre av Asia.

Omkring 1000. Sjakk ble innført til Europa, trolig fra Nord-Afrika eller Spania, som på dette tidspunkt var under islamsk styre.
Bruken av arabisk sjakkterminologi tyder på det, i tillegg til brikkenes arabiske slektskap.
Sjakk-brikker med «arabisk» form er ikke-figurative/abstrakte brikker.
Denne typen har sitt opphav i islamske forbud mot figurative avbildninger.

Skáktafl (sjakk) var kjent i Norden tidlig på 1000-tallet.

Ca. år 1000 brakte vikingene sjakkspillet til Norge fra sydlige tokter.
I år 1027 endte et sjakkparti mellom Kong Knut og Ulv jarl i Roskilde i sistnevntes død.  
[Snorre Sturlason: «Norske kongesagaer»].

Noe etter år 1061. I Firenze i Italia, ble en biskop straffet av kardinalen for å ha spilt sjakk i et vertshus.
Straffen var å gå andektig gjennom salmenes bok 3 ganger og vaske føttene til 12 fattige og gi dem penger.

Noe etter år 1100. I Frankrike rettet den fromme Bernhard av Clairvaux (død 1153) i sin tempelorden en oppfordring om å sky sjakk og terningspill.

1150. Lewis-sjakkbrikker ble laget i Skottland.

1497. Èn passent og kvelematten var kjent.

Ca. år 1550 ble rokadetrekket innført.
Etter den tid har sjakkreglene vært slik de er i dag.

I middelalderen var de sju ridderlige ferdigheter ridning, svømming, bueskyting, fekting, jaging, sjakkspilling og verselaging.

1737. Araberen Stammas berømte sluttspillbok.

1769. «Tyrkeren», den første sjakkmaskin ble laget av den ungarske ingeniøren Baron Wolfgang von Kempelen.
Den høye spillestyrken skyldtes at en sjakkmester var skjult inne i enheten.

1831. Lewis-sjakkbrikker ble funnet i Skottland på øya Lewis.

1851. Med den internasjonale turneringen i London, begynte den moderne tid i sjakkspillets historie.

1866. Sjakk-klokker ble tatt i bruk for første gang.

1884. Norges første sjakklubb ble stiftet.

1914. NSF ble stiftet.

1924. FIDE ble stiftet i Paris.

1927. Det første Sjakk-OL ble arrangert i London.

1997. Verdensmester Garry Kasparov (34) tapte mot IBMs sjakkmaskin «Deep Blue» i New York.