nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Sjakkhistorie

For muligens mer enn to tusen år siden. Sjakk ble oppfunnet i India hvor det het tschaturanga (chaturanga)
som betød «fire medlemmer»
og refererte til de fire deler av den indiske hæren;
Ratha (chariot, tårn).
Hastin (elefanter, løpere).
Asva (kavaleri, ridder, hest, springer).
Padati (infanteri, fotsoldater, bønder).
Rajah (konge).
Mantrin (dronning).
Patt ble regnet som vinst.

Omkring år 537. Spillet spredte seg østover til Kina, hvor det het «Elefantspillet», og vestover til Persia.

Perserne kalte spillet tschatrang.
Kongen ble kalt «shah» som betyr «hersker».
De andre brikkene var:
Rukh (tårn).
Asp (springer).
Farzin (dronning).
Pil (løper) og piyada.
De innførte også «shah mat» (kongen er beseiret).
642. Ti år etter Muhammeds død, erobret araberne Persia for å spre muhammedanismen.
Spillet ble etterhvert hetende schatrandsch. Noen brikker fikk arabiske navn, som al-fil for elefant, baidaq for bonde, og firzan for dronningen, mens andre beholdt de persiske navnene, som shah, rukh, asp.
 –  Firzan (generalen) gikk bare ett felt diagonalt og kunne hoppe over en brikke.
 –  Baidaq gikk bare ett skritt fram og ble forfremmet til Firzan på åttende rad.
Spillet kunne vinnes ved mattseier, pattseier eller plyndringsseier ved å ta alle motstanderens brikker unntatt kongen.

Sjakkspillet ble solgt på Mekkas apotek som medisin mot alskens kval og kvider.
Arabernes erfaring var at sjakkspillet – det edle chatrandch – lindret smerte mere enn noen salve, noen urt og pille.

711. Muslimene erobret Spania.

732. Araberne forsøkte å erobre resten av Europa, men ble stanset i Frankrike.

783. Lindisfarne i England var et travelt sted med mange besøkende pilegrimer og handelsreisende, og en sterk tilknytning til konger, adelspersoner og geistlige.
«Hnefatafl» (Kongens bord) var et sjakkliknende brettspill brukt på Lindisfarne kloster, da det ble plyndret av norske vikinger.
Spillet går ut på å få kongen i sikkerhet i en borg i et av hjørnene på spillbrettet.
Kongebrikken var laget av blått glass med hvitt mønster og en liten krone av fem hvite glassdråper.

Det aller første nedtegnede sjakkparti finnes i et arabisk manuskript fra det tiende århundre. Spillerne var en historiker og hans elev i Bagdad.

Noe etter år 1000. Grekerne fikk kjennskap til Zatrikion (sjakk) gjennom araberne.

Sjakkspillet ble hetende:
 –  Scacchus på latin,
 –  Scacchi på italiensk,
 –  Chach på tysk,
 –  Chess på engelsk,
 –  Échecs i Frankrike.

Russerne fikk kjennskap til sjakk av tatarene (mongolene) som kom dit fra det indre av Asia.

Omkring 1000. Sjakk ble innført til Europa, trolig fra Nord-Afrika eller Spania, som på dette tidspunkt var under islamsk styre.
Bruken av arabisk sjakkterminologi tyder på det, i tillegg til brikkenes arabiske slektskap.
Sjakk-brikker med «arabisk» form er ikke-figurative/abstrakte brikker.
Denne typen har sitt opphav i islamske forbud mot figurative avbildninger.

Skáktafl (sjakk) var kjent i Norden tidlig på 1000-tallet.

Ca. år 1000 brakte vikingene sjakkspillet til Norge fra sydlige tokter.
I år 1027 endte et sjakkparti mellom Kong Knut og Ulv jarl i Roskilde i sistnevntes død.  
[Snorre Sturlason: «Norske kongesagaer»].

Noe etter år 1061. I Firenze i Italia, ble en biskop straffet av kardinalen for å ha spilt sjakk i et vertshus.
Straffen var å gå andektig gjennom salmenes bok 3 ganger og vaske føttene til 12 fattige og gi dem penger.

Noe etter år 1100. I Frankrike rettet den fromme Bernhard av Clairvaux (død 1153) i sin tempelorden en oppfordring om å sky sjakk og terningspill.

1150. Lewis-sjakkbrikker ble laget i Skottland.

1497. Èn passent og kvelematten var kjent.

Ca. år 1550 ble rokadetrekket innført.
Etter den tid har sjakkreglene vært slik de er i dag.

I middelalderen var de sju ridderlige ferdigheter ridning, svømming, bueskyting, fekting, jaging, sjakkspilling og verselaging.

1737. Araberen Stammas berømte sluttspillbok.

1769. «Tyrkeren», den første sjakkmaskin ble laget av den ungarske ingeniøren Baron Wolfgang von Kempelen.
Den høye spillestyrken skyldtes at en sjakkmester var skjult inne i enheten.

1831. Lewis-sjakkbrikker ble funnet i Skottland på øya Lewis.

1851. Med den internasjonale turneringen i London, begynte den moderne tid i sjakkspillets historie.

1866. Sjakk-klokker ble tatt i bruk for første gang.

1884. Norges første sjakklubb ble stiftet.

1914. NSF ble stiftet.

1924. FIDE ble stiftet i Paris.

1927. Det første Sjakk-OL ble arrangert i London.

1936. Uoffisielt Sjakk-OL i München.
Turneringen var uoffsiell fordi Tyskland ikke var medlem av FIDE.
Norge deltok med et landslag.
Jøder ble invitert til å delta.
Sigurd Heiestad valgte å gå av som visepresident i Norsk Sjakkforbund i protest mot Norges deltagelse i et Tyskland der jødene ble dårlig behandlet. Sjakkspillere i Arbeidernes Idrettsforbund holdt seg borte og markerte således avstand.
🥇 Ungarn vant med flere jødiske spillere på laget.
🥈 Polen på andreplass med flere jødiske spillere på laget.
🥉 Tyskland kom på tredjeplass, uten jødiske spillere.
Norge kom på femtende plass.

1997. Verdensmester Garry Kasparov (34) tapte mot IBMs sjakkmaskin «Deep Blue» i New York.

 

 


Lenker

🔗sjakkhistorie.no – Sjakkhistorisk Forum.


Ordliste

Arpad Emrick Elo  –  utviklet ELO-systemet.
25.08.1903. Arpad Emre Elö ble født i en bondefamilie nær Papa i Ungarn.
I 1913 emigrerte han til Cleveland, USA.
Studerte ved University of Chicago.
1926. Ble fysikkprofessor ved Marquette University, Milwaukee.
I 1935 ble han president i American Chess Federation.
I 1939 var en av grunnleggerne av USCF.
Vant Wisconsin state championship åtte ganger.
Han brukte tyve år på å utvikle og validere ELO-systemet.
Systemet angir spillestyrken relativt til andre spillere og er såpass enkelt at det kan utregnes på papir.
I 1960 ble ELO-systemet tatt i bruk av USCF.
I 1970 ble ELO-systemet adoptert av FIDE.
I 1978 ble boken «The Rating of Chessplayers, Past and Present» publisert.
Se også:  Arpad Elo  ELO 
ELO-rating  –  er et mål for spillestyrken, oppfunnet av professor Arpad Elo.
I 2004 var verdens høyeste rating litt over 2800. Beste norske rating var rundt 2600.
Se også:  ELO  Arpad Elo  Sjakkordbok.html 
ep  –  Èn passent er et spesialtrekk som var kjent i 1497.
Se også:  ep  Sjakkhistorie  Sjakkordbok.html 
FIDE  –  Det internasjonale sjakkforbundet. Verdenssjakkforbundet.
Grunnlagt 20.07.1924 i Paris.
Under andre verdenskrig ble hovedkvarteret flyttet til Argentina.
1950. De første 27 GMer ble utnevnt: Bernstein, Boleslavsky, Bondarevsky, Botvinnik, Bronstein, Duras, Euwe, Fine, Flohr, Gruenfeld, Keres, Kostic, Kotov, Levenfish, Lilienthal, Maroczy, Mieses, Najdorf, Ragozin, Reshevsky, Saemisch, Smyslov, Stahlberg, Szabo, Tartakower og Vidmar. Også 97 IMer og 17 International Women Master ble utnevnt.
1971. Første offisielle FIDE-ratingliste.
2018. Russeren Arkadij Dvorkovitsj overtok som leder.
Se også:  FIDE  fide.com Sjakkordbok.html 
FM  –  FIDE-mester.
Norge hadde 25 FM-er i 2004.
CM (Candidate Master) som nylig er innført, er den laveste tittelen, og krever 2200 i rating.
Se også:  FM  IM  FM  ELO  FIDE  Sjakkordbok.html 
GM  –  International Grand Master. Stormester.
2007. Det var over tusen stormestre i verden. Norge hadde ni GMer.
Se også:  GM  IM  FM  ELO-rating  FIDE  Sjakkordbok.html 
IM  –  Internasjonal mester.
Se også:  IM  GM  FM  ELO-rating  FIDE  Sjakkordbok.html 
NSF  –  Norsk sjakkforbund.
Se også:  NSF  Sjakkordbok.html 
Rokade  –  er et spesialtrekk hvor kongen og tårnet flyttes samtidig.
Se også:  Rokade  Sjakkordbok.html 
Sjakkhistorie  –  Sjakk er et av de eldste strategispillene som finnes.
For over to tusen år siden ble sjakk oppfunnet i India.
Legenden forteller at vismannen Sibba Ibn Dahir i India oppfant sjakkspillet.
Kongen brydde seg ikke om hvordan undersottene sine hadde det.
For å lære herskeren en lekse, oppfant den kloke Sibba et spill,
– der kongen var den viktigste brikken,
– men kongen var maktesløs uten de andre brikkene.
Spillet gjorde kongen til en rettferdig og omsorgsfull hersker.
Se også:  Sjakkhistorie  ep  FIDE  NSF  Rokade  Sjakkur 
Sjakkmatt  –  oppstår når ens konge er sjakk, og en ikke kan:
– Slå brikken som truer.
– Dekke med andre brikker.
– Eller gå unna.
Se også:  Sjakkmatt  Sjakkordbok.html 
Sjakk-titler  –  blir tildelt spillere av verdenssjakkforbundet FIDE når de har oppnådd en rekke krav.
Se også:  Sjakktitler  Sjakkordbok.html 
Sjakkur  –  er et spesialur som består av to sammenkoblede klokker, slik at bare en av klokkene går av gangen.
Se også:  Sjakkur  Sjakkhistorie Sjakkordbok.html 
U.S.C.F.  –  United States Chess Federation.
Se også:  USCF  Sjakkordbok.html 
VM  –  Verdensmesterskap.
Se også:  VM  Sjakkordbok.html 

 

 

 

Kasparov.