nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Sjakkordbok

aCPL  –  Average Centipawn Loss, er en rating gitt av en sjakkmaskin.
Det er et mål på hvor dårlig en spiller, (i relasjon til en sjakkdatamaskin). Et lavt tall betyr at maskinen vurderer trekket som godt og høyt tall for dårlig trekk.
En centipawn er en hundredels bonde.
En CPL på 100 betyr at en har gjort et trekk som teoretisk taper en bonde, (i relasjon til et tilnærmet perfekt trekk).
aCPL er gjennomsnittet gjennom hele partiet.
Se også:  aCPL  CP  CPL 
AlphaZero  –  er et sjakkprogram basert på kunstig intelligens.
Det er selvlærende og således annerledes fra tidligere sjakkprogrammer.
Se også:  AlphaZero 
Armageddon  –  Hvit får 5 min tenketid, mens svart får 4 min.
Det trekkes lodd før partiet, og vinneren av loddtrekningen får velge farge.
Det blir ingen ekstra tid på klokkene før trekk 61. Etter trekk 61 er det tre sekunder ekstra pr. trekk.
Hvit må vinne for å gå videre.
Dersom det blir remis, erklæres svart som vinner.
Se også:  Armageddon 
⚛ 
Atom  –  Antall atomer i det kjente univers er 1080.
Se også:  Atom  Kombinasjonseksplosjonen  Universet 
Fysikkordbok.html  Astronomiordbok.html 
Avdekkersjakk  –  er når en brikke flyttes slik at den åpner for en annen brikke, som sjakker.
Se også:  Avdekkersjakk  Sjakkordbok.html 
Blindsjakk  –  Det er ikke lov å se på brettet. Spillerne sier trekkene og hjelpere flytter brikkene.
Se også:  Blindsjakk 
     Bonden   går normalt ett skritt frem, men fra utgangsfeltet kan den gå to skritt.

Bonden slår på skrå.

Èn passent er et spesialtilfelle hvor bonden kan slåes som om den bare hadde gått ett skritt fram.

Når bonden kommer frem til sisteraden, kan den forvandles til en offiser etter fritt valg.

Dobbeltbonde er to bønder med samme farge i samme linje.

Fribonde er en bonde som ikke har motstanderens bønder foran eller på sidene, slik at den har fri bane frem til bondeforvandling på forvandlingsfeltet.

Isolert bonde er en bonde som ikke har egne bønder ved siden av, og kan derfor være mer utsatt for motstanderens angrep.

En randbonde er en bonde i a- eller h-linjen.

Se også:  ♙    ♕   iqp  ♔   ♗   ♘   ♖   ep  Gaffel  Sjakkbrikker  Sjakkhistorie  Sjakknotasjon 
Bondesjakk  –  eller Tripp-trapp-tresko.
Det er to spillere som trekker hver for seg innenfor et endelig strategirom.
Den spilleren som åpner, kan garantere minst uavgjort.
Se også:  Bondesjakk 
Noen tror på gudinnen;
andre tror bare på gode trekk.
Caïssa  –  er sjakkgudinnen som hjelper gode sjakkspillere.
Se også:  Caissa 
^  –  Cirkumfleks kan brukes i tekstbaserte medier for å uttrykke matematisk potens.
Eksempel:  a «opphøyd» i andre potens blir a^2  =  a²  =  a×a.
Oppgave:  Hvor stort tall er 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 +  …  + 2^63
 =  2^64 - 1  =  2**64 - 1  =  264 - 1  =  ?
Se også:   ^   Kombinasjonseksplosjonen 
CP  =  Centipawn  =  1/100 dels bonde  =  en hundredels bonde.
Se også:  CP  aCPL  CPL 
CPL  –  Centipawn Loss er et litt svakt trekk som tilsvarer tap av en hundredels bonde.
Det er et mål på hvor dårlig en spiller, (i relasjon til en sjakkdatamaskin).
Et lavt tall betyr at maskinen vurderer trekket som godt og høyt tall for dårlig trekk.
En CPL på 100 betyr at en har gjort et trekk som teoretisk taper en bonde, (i relasjon til et tilnærmet perfekt trekk).
Se også:  CPL  aCPL  CP 
# Dobbelkryss  –  brukes som symbol for matt i sjakknotasjon, dersom en mangler dobbelkors (††).
Se også:  ††  ++  ASCII-sjakkbrett  Sjakkmatt  Sjakkmatt.html 
 –  syboliserer at kongen sjakkes.
Se også:  †  ††  × 
††  –  betyr sjakkmatt.
Se også:  ††  ++  †  × 
++  –  Doble plusstegn kan sybolisere at kongen er sjakkmatt.
Se også:  ++  ††  × 
     D  –  Dronningen kan bevege seg i alle retninger, etter rader, linjer og diagonaler, men ikke hoppe over andre brikker.
 
Se også:   ♕   ♙   ♔   ♗    ♘     Sjakkbrikker 
ELO-rating  –  er et mål for spillestyrken, oppfunnet av professor Arpad Elo.
Ratingen er gjennomsnittlig, relativ og empirisk. Den regnes ut fra praktiske resultater, og er ikke et mål for eksakt spillestyrke, men er relativ i forhold til andre spillere.
Ratingen fastsettes etter hvem en spiller mot.
F.eks. dersom en svakt ratet spiller vinner mot en spiller med høy rating, går den høyt ratede spilleren ned og den lavt ratede går opp i rating-tall.
I tillegg til internasjonal FIDE-rating finnes det nasjonale ratinger, f.eks. norsk NOR-rating.
Ratingen kan beregnes etter formelen n / (1 + 10^((a-b)/400)).
hvor n = antall partier. a og b er ratingen for de to spillerne. Altså 10 opphøyd i det som er i parentesen bak. 400 er et tall for skaleringen, slik at negative ratingpoeng unngåes.
Ratingkalkulator:   ratings.fide.com.
Se også:  ELO  Sjakkhistorie.html 
ep  –  Èn passent er et spesialtrekk som kan oppstå når hvits bonde er flyttet over til svarts banehalvdel på rad fem eller seks, samtidig som svart velger å flytte sin bonde to felter fram.
Da kan hvit bonde slå svart bonde som om den hadde gått kun ett skritt.
Muligheten må benyttes med en gang.
 
Eksempel: Hvis det står en hvit bonde på d5, og sort spiller e7-e5, kan hvit slå denne bonden som om sort hadde spilt e7-e6.
(Det samme gjelder også motsatt symmetrisk når svart bonde er på rad tre eller fire.)
Èn passent kommer fra fransk og betyr «i forbifarten». Uttales ‘ang passang’.
Se også:  ep    Fransk  Sjakkhistorie  Sjakknotasjon  Sjakkhistorie.html 
FEN-format  –  Forsyth-Edwards Notation er en standard for å beskrive en initiell sjakkstilling.
Eksempel:
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
beskriver startposisjonen.
Åttende rad er først, så sjuende rad adskilt med skråstrek, osv.
8 betyr åtte blanke felt.
Store bokstaver er hvits brikker.
w betyr at hvit er i trekket.
KQkq angir at rokade er tillatt (kort og lang for begge sider).
- angir en passent.
0 angir antall trekk siden siste bonde ble flyttet eller slått.
1 angir antall heltrekk og kompletteres etter svarts trekk.
Se også:  FEN  PGN  Sjakknotasjon  Sjakkbrett  Sjakkbrikker.
Fianchettere  –  gjøres ved å flytte b- eller g-bonden ett hakk frem, og løperen etter slik at den behersker diagonalen.
Se også:  Fianchettere  Løperen 
FIDE  –  Det internasjonale sjakkforbundet. Verdenssjakkforbundet. World Chess Federation. Fédération Internationale des Échecs.
Ratingliste:  ratings.fide.com
Se også:  FIDE  GM  IM  FM  VM  WGM  ELO-rating  Sjakkhistorie.html  fide.com.
Robert James «Bobby» Fischer  –  Tidenes største sjakkspiller.
15 år 6 måneder og en dag gammel ble han den yngste stormester noensinne.
Se også:  Fischer  Fischer-sjakk  Fischersjakk.html 
Fischer-sjakk  –  eller Fischer Random Chess ble formulert av Bobby Fischer i 1996.
Offiserene står ikke på samme sted som en er vant til.
Det trekkes hvordan de skal stå, men de alltid som speilbilde av hverandre.
Dermed har ikke spillerne fordelen av å huske åpningstrekk som i vanlig sjakk.
De må tenke ut trekkene sine der og da, – allerede fra trekk 1.
Fra første trekk er det sjakkferdigheter og sjakkforståelse som avgjør.
Se også:  Fischer-sjakk  Fischer  Fischersjakk.html  FischersjakkVM2019.html 
FM  –  FIDE-mester er nest laveste internasjonale tittel fra FIDE,
som oppnåes gjennom å ha en internasjonal rating på 2300.
Resultater fra visse turneringer kan kvalifisere direkte.
Norge hadde 25 FM-er i 2004.
Livsvarig tittel.
Den kvinnelige tittelen WFM krever en internasjonal rating på 2100.
CM (Candidate Master) som nylig er innført, er den laveste tittelen, og krever 2200 i rating.
WCM krever en internasjonal rating på 2000.
Se også:  FM  IM  FM  ELO  GM  FIDE  Sjakkhistorie.html 
Forhandlinger  –  er kommunikasjon og strategier som kan ligne på sjakkpartier.
– Noen ganger er det offensive utspill for å skape inntrykk av at man står sterkest, selv om man vet at trekket er beheftet med betydelig usikkerhet. Man skaper en illusjon av at ens sak er sterkere enn den i virkeligheten er. Da blir det oftere lettere å inngå forlik med motparten, eller vinne et sjakkparti.
– Andre ganger kreves en defensiv metode, hvor man gjør innrømmelser, eller vender oppmerksomheten mot den siden hvor man står sterkere.
Se også:  Forhandlinger  Kommunikasjon  Krangel  Overføringsverdi  Rettssaker  Sjakk  Strategi  Vitenskap 
Fransk  –  brukes mye i sjakk.
Eksempler er: Remis. Èn passent. FIDE. Jadoube.
Sjakkterminologien ble utviklet på slutten av 1800-tallet, hvor sosietetsspråket i Europa var fransk. Det ble brukt når aristokratiet, adelen og de kongelige møttes.
Se også:  Fransk  ep  FIDE  Jadoube  Remis  
Gaffel  –  er et dobbeltangrep med en springer (eller en bonde) mot to offiserer på en gang.
Se også:  Gaffel     
Gambit  –  betyr at en brikke ofres i åpningen.
Se også:  Gambit 
GM  –  International Grand Master. Stormester er den nest høyeste sportslige utmerkelsen innen FIDE etter verdensmestertittelen.
Stormestertittelen er livsvarig og oppnås gjennom å ha en rating over 2500 og oppnå tre stormesternapp.
Stormesternapp fåes ved å ha en ratingprestasjon på over 2600, i tre internasjonale turneringer, hvor en møter minst tre GMer.
2007. Det var over tusen stormestre i verden. Norge hadde ni GMer.
Se også:  GM  IM  FM  ELO-rating  FIDE  Sjakktitler  VM  WGM  WIM
Hurtigsjakk  –  er sjakk med begrenset tid.
Ca. en halv time på hele partiet.
Se også:  Hurtigsjakk  Lynsjakk  HurtigVM.html 
IM  –  Internasjonal mester er en livsvarig tittel,
som i tillegg til en rating på 2400 forutsetter, tre IM-napp.
IM-napp (norm, inntegning) fåes gjennom en ratingprestasjon på over 2450 i internasjonale turneringer, der en møter minst tre IM-er eller to GM-er. Et annet krav er deltakelse fra flere land.
Antall partier i de tre turneringene må være minst 27.
Se også:  IM  GM  FM  ELO-rating  FIDE  WGM  WIM
iqp  –  Isloated Queen Pawn er en isolert dronningbonde.
Se også:  iqp  ♙  
Rørt brikke skal flyttes ifølge dagens regelverk.
Unntak er hvis en sier «jeg retter» eller «J’adoube» før en retter.
Motstanderen må imidlertid klage til dommeren før han gjør sitt neste trekk.
Hvis han gjør neste trekk er det for sent å klage.
J’adoube  –  er et sjakkuttrykk som med opprinnelse i middelalder-fransk og betyr «jeg justerer» på brikker som står skjevt i rutene, og som ikke er hensikten å flytte i neste trekk.
I moderne fransk betyr det ingen ting.
– Ifølge de gamle reglene var det lov å ta på brikken så lenge intensjonen ikke var å flytte den.
– Regelen ble endret i 2018: Brikken må flyttes uansett, såfremt en ikke har sagt J’adoube på forhånd.
Åpenbare uhell tolereres vanligvis, f.eks. at en brikke veltes.
– Alle i verdenstoppen har levd med den gamle regelen så lenge, at det har blitt vanlig at man ikke sier ifra, når man åpenbart bare skal rette.
Problemet med dette er at man har en regel som ikke følges.
Da må enten regelen strykes eller så må toppspillerne følge regelen.
Se også:  Jadoube  Fransk 
Kombinasjonseksplosjonen  –  Sjakkspillet er bestemt av enkle regler.
– For hvert mulige trekk av f.eks. 30 er det i neste omgang omtrent like mange nye mulige trekk, tilsammen ca. 900 kombinasjoner.
– Økningen er eksplosiv, og selv de kraftigste datamaskiner kan bare regne noen få trekk framover, dersom alle muligheter skal tas i betraktning.
– For å hjelpe maskinen må man innføre prinsipper som skal «sile ut» meningsløse trekk, eller supplere med alternative strategier og kunnskaper.
– I det virkelige liv utenom sjakken er antall mulige kombinasjoner drastisk mye større.
Se også:  Kombinasjonseksplosjonen  Atom   ^   Sjakkbrettet  Universet  Fysikkordbok.html  Astronomiordbok.html 
Kommunikasjon  –  handler om språk, ord og begreper.
I sjakkpartier kommuniserer man med trekk.
Se også:  Kommunikasjon  Forhandlinger  Overføringsverdi  Rettssaker  Sjakk  Vitenskap  Filosofiordbok.html.
     K  –  Kongen  kan bevege seg i alle retninger, men kun med ett skritt om gangen.
Kongen er sjakk dersom den er angrepet av motstanderens brikker.
Når kongen er truet, og ikke kan flytte seg, eller dekke seg, eller at brikken som trues ikke kan slåes, er kongen sjakkmatt.
Patt, ligner på matt, men uten at kongen er truet, og partiet er remis.
Se også:  ♔   ♙    ♕   ♗    ♘     Avdekkersjakk  Remis  Rokade  Sjakkbrikker  Sjakkmatt  Sjakkmatt.html 
Krangel  –  Sjakkspillet kan sees på som en krangel om hvem som har mest rett og hvem som tar minst feil.
Se også:  Krangel  Forhandlinger  Kommunikasjon  Rettssaker  Sjakk  Vitenskap 
Kvalitet  –  er forskjellen mellom to brikkers verdi.
– Vanligvis er det tårn mot løper eller hest.
– «Den lille kvaliteten» er løper mot hest. Løperen har større aksjonsradius som kan være en fordel f.eks. i åpne stillinger. Den kan stoppe en springer eller tilogmed låse den fast i noen stillinger.
– Kvalitet kan også bety å vinne en turnering på kvalitet; som betyr at en har møtt sterkere spillere gjennom turneringen.
Se også:  Kvalitet       
Lynsjakk  –  er sjakk med begrenset tid,
som regel 5 minutter pr. spiller for hele partiet.
Se også:  Lynsjakk  Hurtigsjakk  LynVM.html 
Løperen er raskere enn hesten, men den er fargeblind.
    L  –  Løperen  (B – Bishop)  kan bevege seg langs diagonalene og kan ikke hoppe over andre brikker.
Løperen har omtrent samme verdi som tre bønder. I åpne stillinger regnes imidlertid løperen som sterkere fordi den har lengre rekkevidde. Den kan også stoppe en springer eller endog låse en springer fast ved randen.
Løperparet regnes i de fleste tilfeller som en liten fordel. Hvis alt annet er likt, er løperparet verdt en halv bonde, men styrkeforholdet må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Ulikfargede løpere kan øke sjansen for remis, især om det er få brikker igjen på brettet.
En «dårlig løper» er en løper som har samme farge som ens egne, blokkerte bønder, og dekker ikke svekkede feltene av motsatt farge.
Se også:  ♗   ♙    ♕   ♔    ♘     Fianchettere  Kvalitet  Løperparet  Sjakkbrikker    Storbonde 
Løperparet  –  er som regel sterkere enn løper og springer eller springerparet.
Løper og springer er like sterke, men forskjellen oppstår når den ene part har begge løperne.
Løperparet, en trygg kongestilling og terrengfordel er ofte langvarige fordeler.
Se også:  Løperparet    Kvalitet   
Magnus Carlsen  –  har vært verdensmester flere ganger i både langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk.
Se også:  Carlsen  🇳🇴 
Match  –  betyr et oppgjør der de samme spillerne møter hverandre i flere partier etter hverandre.
Se også:  Match  Match-partier 
Match-partier  –  Det er ikke så viktig å vinne mange partier. Det holder å vinne ett parti mer enn motstanderen.
Se også:  Match-partier  Match 
×  –  er et multiplikasjonstegn brukes som symbol for at en brikke blir slått.
Se også:  × 
NM  –  Norgesmesterskapet.
Se også:  NM  NNM 
NNM  –  Nord-Norsk mesterskap.
Se også:  NNM  NM 
🇳🇴 
Norge  –  Vikingene brakte sjakkspillet til Norge rundt år 1000.
Se også:  🇳🇴  Carlsen  Norge.html  Sjakkhistorie.html 
NSF  –  Norsk sjakkforbund, stiftet i 1914, er tilsluttet Nordisk Sjakkforbund, European Chess Union og det internasjonale sjakkforbundet FIDE.   
Se også:  NSF  sjakk.no
OL  –  Olympiske leker.
Se også:  OL  Sjakk-OL 
Overføringsverdi  –  mellom sjakk og andre ting handler om at en har økte muligheter for:
– læring på andre areaner, som f.eks. forretninger, forhandlinger, kommunikasjon og rettssaker.
Det betyr ikke at hvis man kan Berlinerforsvaret i Spansk, at man da automatisk kan masse annen fagkunnskap.
Selv om man har god intuisjon for sjakk betyr ikke det at man har god intuisjon innen andre fagområder.
– Essens handler om å komme til kjernen i et problem. Det handler om å kunne skille mellom avgjørende og irellevant informasjon.
Gode sjakkspillere kan iløpet av få sekunder identifisere det avgjørende og viktigste momenter i en ukjent stilling. De går straks til kjernen og ser etter relevante trekk.
– Fremgangsmåter, slik som f.eks i rettssaker.
Se også:  Overføringsverdi  Forhandlinger  Kommunikasjon  Rettssaker  Sjakk  Vitenskap 
Patt  –  ligner på matt, men uten at kongen er truet, og partiet er remis.
Se også:  Patt  Remis  Sjakkmatt  Sjakkmatt.html 
PGN  –  Portable Game Notation er en standard for å overføre sjakkpartier mellom ulike programmer.
Se også:  PGN  FEN  Sjakknotasjon  Sjakkbrett  Sjakkbrikker 
+  –  Et vanlig plusstegn kan sybolisere at kongen blir sjakket.
Se også:  †  × 
Posisjonsspill  –  handler bl.a. om:
– Sterke og svake felter.
– Sterke og svake bønder.
– Sterke og svake offiserer.
– Sentrum.
– Terrengfordel.
– Trygg kongestilling.
– Aktive brikker.
– Initiativ.
– Hull.
– Rokadestillinger.
– Løperparet.
– Frarøve motstanderen sjanser.
– Bygge sten på sten.
– Sunn struktur. Harmoni mellom brikkene.
– Spille på små ting og skape noe større av summen av det lille.
– Brikkesamarbeid.
– Bonde-strukturer.
Alt må telles og veies, og tilslutt må dette vektes mot hverandre.
Se også:  Posisjonsspill  Strategi 
Remis  –  er uavgjort og innebærer poengdeling.
Se også:  Remis  Patt  Sjakkmatt 
Rettssaker  –  Å prosedere i en rettssak kan ligne på det å forberede seg til et sjakkparti.
I sjakk kan det være avgjørende å kjenne til tidligere spilte partier, f.eks. mønsterpartier og vite hvordan angrep best pareres eller om forbedringsmuligheter.
I rettspraksis kan det være avgjørende å kjenne til tidligere høyesterettsdommer.
I rettslig argumentasjon kan det være ulike tolkninger, forståelse og vekting av gamle dommer. Man kan plukke noen setninger og se på om de er betydningsfulle og avgjørende.
I sjakk er dommen absolutt i spillet selv.
Se også:  Rettssaker  Kommunikasjon  Krangel  Overføringsverdi  Sjakk  Vitenskap 
Rokade  –  er et spesialtrekk hvor kongen og tårnet flyttes samtidig.
Mange rokerer på autopilot.
Man man bør alltid ha en grunn til å rokere.
Hvis man ikke rokerer, kan man tjene et tempo, gi initiativ og mulighet for å spille på momentum.
Kongen har ofte en fremtid i sentrum i sluttspill.
Se også:  Rokade    Sjakkbrikker   
🇷🇺 
RSF  –  Det russiske sjakkforbundet.
Se også:  RSF  Russland.html 

Sjakk  –  I sjakk starter spillerne likt.
(Til forskjell fra f.eks. kortspill hvor også flaks kan være en faktor.)
Det er kun to hjerner som kjemper, og fysiske forskjeller har ingen betydning.
Prestasjoner kan måles objektivt. Vinst, tap eller remis måles eksakt.
Ratingsystemet kan måle fremgang og tilbakegang hos en spiller over tid.
I sjakk er målet å angripe motstanderen konge, og å sørge for at den ikke slipper unna.
Klarer man det har man vunnet.
Kongen er det viktige symbol som alt dreier seg om; det er dens skjebne som er avgjørende.
– Sjakk er et krigsspill, men noe forenklet i forhold til virkelig krig.
Den som vinner er den som er best til å forutse trekkene i spillet.
Man prøver å presse motstanderens konge og beskytte sin egen,
Se også:  Sjakk 
Sjakkbrettet og hvetekornene.
Legenden forteller at vismannen Sibba Ibn Dahir i India oppfant sjakkspillet til underholdning for kong Sjiram.
Se også:  Sjakkbrettet  Kombinasjonseksplosjonen  Sjakkhistorie.html.
Sjakkhistorie  –  Sjakk er et av de eldste strategispillene som finnes.
For over to tusen år siden ble sjakk oppfunnet i India.
Se også:  Sjakkhistorie  ep  FIDE  NSF  Rokade  Sjakkur  Sjakkhistorie.html 

ASCII-sjakkbrett.
          Svart
  ---------------------------------------
8 | #T | #S | #L | #D | #K | #L | #S | #T |
 |---------------------------------------|
7 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | #B | #B |
 |---------------------------------------|
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |---------------------------------------|
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |---------------------------------------|
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |---------------------------------------|
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |---------------------------------------|
2 | ^B | ^B | ^B | ^B | ^B | ^B | ^B | ^B |
 |---------------------------------------|
1 | ^T | ^S | ^L | ^D | ^K | ^L | ^S | ^T |
  ---------------------------------------
  a  b  c  d  e  f  g  h
          Hvit
T = Tårn (R = Rook).
S = Springer (N = kNight).
L = Løper (B = Bishop).
D = Dronning (Q = Queen).
K = Konge (K = King).
B = Bonde (P = Pawn).
x  Slag.
+  Sjakk.
#  Sjakkmatt.
Svarte brikker har et #-symbol til venstre, og hvite brikker har ^-symbol til venstre. F.eks. er #L svart løper, mens ^L er hvit løper.
Se også:   ASCII-sjakkbrett   Sjakkbrett  Sjakknotasjon  Unicode 
Sjakkbrettet   har 8×8 = 64 sorte og hvite felter.
8
7
6                
5                
4                
3                
2
1
  a b c d e f g h
Brettet er delt inn i rader fra 1 til 8 og linjer fra a til h.

Feltene har navn angitt med bokstav-tall-koordinater.

Ruten nederst til venstre, heter a1 og ruten i øverst i høyre hjørne heter h8.

Hvit har fordelen med å begynne, som kan sammenlignes med å ha serven i tennis, eller hjemmebane i fotball.

For hvits første trekk er det 20 lovlige trekk, (16 bondetrekk og fire springertrekk). Hver av disse kan gi 20 lovlige mottrekk fra svart.
Antall mulige stillinger etter første trekk blir dermed 20×20 = 400.
Hvits andre trekk kan gi 400×20+ = over 8000 stillinger.
Sorts andre trekk kan gi 8000×20+ = over 160000.
Hvits tredje trekk kan gi 160000×20+ = over 3,2 millioner.
Sorts tredje trekk kan gi 3200000×20+ = over 64 millioner.
Hvits fjerde trekk kan gi 64M×20+ = over 1,28 milliarder.
Etter sorts fjerde trekk kan det oppstå 1280M×20+  = over 25,6 milliarder stillinger.
Det virkelige tallet er trolig over tre ganger så høyt som skissert over. Antallet lovlige mottrekk vil variere, men i skissen over er det regnet med i gjennomsnitt over tjue mulige trekk i hver stilling. Noen stillinger vil bli like selv om trekkfølgen er forskjellig.
Se også:  Sjakkbrett  ASCII-sjakkbrett  Sjakkbrikker  Sjakknotasjon 

Sjakkbrikker.  
     Konge.
     Dronning.
     Tårn.  
     Løper.
     Springer, hest.
     Bonde.
Se også:  Sjakkbrikker     ♙         Sjakkbrett  Sjakkmatt  Sjakknotasjon   ♖   Unicode 
Sjakkmatt  –  oppstår når ens konge er sjakk, og en ikke kan:
– Slå brikken som truer.
– Dekke med andre brikker.
– Eller gå unna.
Notasjon: # (ascii) eller †† (unicode).
Se også:  Sjakkmatt   #     Sjakkbrikker  Sjakkmatt.html 
Sjakknotasjon:
Brikkene benevnes med offiserens forbokstav:
D  –  dronning.    (Q – queen).
K  –  konge.    (K – king).
L  –  løper.    (B – bishop).
S  –  springer, hest.    (N – knight).
T  –  tårn.    (R – rook).
ep  –  en passent.
×  –  slag.
 –  sjakk.
††  –  sjakkmatt.
0-0  –  Kort rokade.
0-0-0  –  Lang rokade.
Se også:  Sjakknotasjon  ep  FEN  PGN  Sjakkbrett  Sjakkbrikker 
Sjakk-OL  –  Sjakk Olympiske leker.
2010. Sjakk-OL i Khanty-Mansiysk i Russland.
2012. Sjakk-OL i Istanbul i Tyrkia.
August 2014. Sjakk-OL i Tromsø.
Se også:  Sjakk-OL  OL 
Sjakk-titler  –  blir tildelt spillere av verdenssjakkforbundet FIDE når de har oppnådd en rekke krav.
Kravene kan være ratingmessige eller omfatte gitte prestasjoner i turneringer.
Stormester er den høyeste tittelen.
Se også:  Sjakktitler  GM  IM  FM  ELO-rating  FIDE  WGM  WIM
Sjakkur  –  er et spesialur som består av to sammenkoblede klokker, slik at bare en av klokkene går av gangen.
Etter at et trekk er utført, trykkes det på klokken slik at egen klokke stopper og motpartens klokke starter.
Klokkene har en klaff som faller når betenkningstiden er ute. Klaffen regnes som falt når en av spillerne gjør et gyldig krav om det, eller at turneringsledelsen ser det.
På forhånd kan det avtales et visst antall trekk på en viss tid. F.eks. er det i turneringspartier vanlig med to timer på førti trekk.
10.08.1866. Mekaniske sjakklokker i form av sandglass ble tatt i bruk for første gang i kampen Steinitz mot Anderssen. Tidsbegrensningen var 20 trekk på 2 timer.
Se også:  Sjakkur  Sjakkhistorie
    S  –  Springeren, hesten (N –  Knight)  kan bevege seg to felter frem og ett til siden, eller et felt frem og to til siden, og kan hoppe over andre brikker.
Legg merke til at en sentrumsplassert springer har 8 felter å gå til, mens en randplassert springer bare har fire felter.
 
Se også:   ♘   ♙    ♕   ♔   ♗     Gaffel  Kvalitet  Kvalitet    Løperparet  Sjakkbrikker 
♗ 
Storbonde  –  er en løper, som er en forsvarsbrikke, som ikke utretter mere enn å være en bonde i forsvaret, og ikke har noen ambisjoner om å komme videre.
Se også:  Storbonde  ♗  
Strategi  –  er gå gjøre gode trekk når det ikke skjer noe.
Taktikk er å gjøre gode trekk når det skjer noe.
Hvis man har svart mot sterke motstandere; kan en strategi være å spille solid og ikke ta unødige sjanser.
Se også:  Strategi  Posisjonsspill  Taktikk 
Taktisk betyr konkrete varianter.
Taktikk  –  Taktikk er å gjøre gode trekk når det skjer noe.
Strategi er gå gjøre gode trekk når det ikke skjer noe.
Se også:  Taktikk  Strategi 
Terreng  –  Å ta terreng kan innebære en fordel.
Den part som har lite terreng kan få en trang og fastlåst stilling hvor brikkene står i veien for hverandre.
Den som har terrengfordel kan få en dynamisk stilling som lett kan endres.
Den som står trangest ønsker som regel å bytte brikker for å lette plassproblemet i egen leir.
Den som har romfordel ønsker å bevare flest mulig brikker på brettet.
Se også:  Terreng 
     Tårnet (T)  –  Rook (R) kan bevege seg langs rader og linjer. Kan ikke hoppe over andre brikker.
 
Se også:  ♖   ♙    ♕   ♔   ♗    ♘   Kvalitet  Rokade  Sjakkbrikker 
Unicode-sjakkbrikker.      .
Unicode-sjakkbrikker:  Miscellaneous Symbols. Range: 2600–26FF:   unicode.org/PDF/U2600.pdf.
Se også  Unicode  Sjakkbrikker 
Universet  –  Antall atomer i det kjente univers er 1080.
Se også:  Universet  Atom  Kombinasjonseksplosjonen  Fysikkordbok.html  Astronomiordbok.html 
U.S.C.F.  –  United States Chess Federation.
Se også:  USCF 
Vitenskap  –  Sjakk er en perfekt øvings-vitenskap.
Se også:  Vitenskap  Kommunikasjon  Krangel  Overføringsverdi  Rettssaker  Sjakk   
VM  –  Verdensmesterskap.
Se også:  VM 
WADA  –  Verdens antidopingbyrå.
Det er de samme dopingprøver som i annen idrett.
Se også:  WADA 
WGM  –  kvinnelig stormester i sjakk. Kravet er en internasjonal rating på 2300 og tre napp med ratingprestasjon på 2400.
Se også:  WGM 
WIM  –  Women International Master. Kravet er en internasjonal rating på 2200 og tre napp med ratingprestasjon på 2250.
Se også:  WIM 
WO  –  Walk Over.
Se også:  WO 
x  –  En vanlig x-tegn kan sybolisere at en brikke blir slått, dersom en ikke vil bruke multiplikasjonstegnet.
Se også:  × 
Å lære  –  de grunnleggende sjakkreglene, og hvordan brikkene flytter seg, er ikke spesielt vanskelig.
Å bli en god sjakkspiller er veldig vanskelig fordi kompleksiteten som kommer ut av konsekvensene av disse relativt enkle reglene blir så stor.
Men det er heller ikke nok å være god, man må også spille godt.
Se også:  Å lære  Å bli god
Å bli en god sjakkspiller  –  er lettere idag fordi man har mulighet for å lære raskere.
Tidligere hadde spillerne fra Sovjetunionen en fordel ved at de hadde tilgang til rikholdige partiarkiver på kartotekkort.
I dag kan man kjøpe den samme informasjonen med over 4,5 millioner partier for under 150€.
Dessuten finnes flere og bedre bøker.
I tillegg finnes raskere datamaskiner med sterkere og bedre programvare.
Se også:  Å bli god  Å lære
Selv om åpningen
ofte er lik, kan utfallet
bli vidt forskjellig.
Åpningen   
Åpning  Åpninger.html 

 

Kasparov.