nilsmartin.no

 nilsmartin.no 

 


Verdenshistorie

Steinalderen i Midtøsten er over 2 tusen år forut for den norske dateringen.

Før 10000 fvt. Eldre steinalder (paleolitikum) i Midtøsten. Fiske, jakt og samlervirksomhet var eneste næringsvei med hund som eneste husdyr. Redskapene besto av stein, flint, tre og bein. Hulemalerier.

10000 fvt. Mellomsteinalderen (mesolitikum) i Midtøsten. Fiske, jakt og samlervirksomhet. Feavl, jordbruk.

10000 fvt. Verdens befolkning var trolig under 1 million.
Jordbruket oppsto som et overskuddsfenomen i gode tider. Folk samlet seg tettere sammen og nye ideer utviklet seg. Og med flere folk samlet på samme sted, økte sannsynligheten for at ideene ble fanget opp av andre, diskutert og testet ut. De kunne leke med nye tanker uten å bruke alle krefter på å finne mat.

8000 år fvt. Yngre steinalder (neolitikum) i Midtøsten varte til 4000 fvt. Begynnende jordbruk med åker og fedrift.
Slipte steinredskaper. Keramikk.

8000 fvt. Jordbruket dukket for første gang opp i Midt-Østen.

3000 fvt. Arktisk steinalder er en periodebetegnelse på funn i Vest- og Nord-Skandinavia karakterisert ved mindre bruk av flint og utstrakt bruk av skiferredskaper. Bl.a. til pile- og spydspisser, kniver og økser. Ben til fiskekroker og harpuner. Veidekulturer ble påvirket av jordbrukskulturer i Sør-Skandinavia, og flintredskaper var blitt kopiert i skifer.
Ca. 3000 fvt. Fønikerne slo seg ned langs kysten i den østlige del av Middelhavet i det nåværende Syria og Libanon.
Ca. 3000 fvt. Det var skipsfart mellom Fønikia og Egypt.
Fra 1100 fvt. til 400 fvt. kontrollerte de handelen i Middelhavet og anla handelskolonier på Middelhavsøyene, i Spania, Frankrike og Nord-Afrika.
Fønikerne skapte et lydskriftsystem, som gjennom gresk ble utgangspunkt for de fleste alfabetiske skriftsystemer.
3000 fvt. Jamna-folket kom fra de østlige steppene inn til Europa i en tid der befolkningen i Europa skiftet arvemasse fullstendig.
2480 fvt. Kheopspyramiden ved Gizeh i Egypt ble anlagt.

1800 fvt. Bronsealderen. Yngre steinalder sluttet.
Klimaet ble tørt og varmt.

1800 år fvt. De første sivilisasjonene oppsto i Mesopotamia.
1628 fvt. Den minoiske erupsjonen ødela øya Santorini.
1424 fvt. Den egyptiske faraoen Tutankhamon døde bare 19 år gammel.

Før 1000 fvt. Gravrøyser av stein ble borte. Likbrenning ble mer vanlig.

940 fvt. Den trojanske krig.

800 fvt. Antikken begynte.

I det 6 århundre fvt. Pythagoras påsto at jorda var rund.
500 fvt. Eldre jernalder varte til 400 evt. Jern overtok som redskapsmateriale istedet for bronse og stein. Jernutvinning fra myrer.
Landbruk ble lettere.
Tidlig i jernalderen ble det kjøligere og fuktigere.
500–0 fvt. Keltisk jernalder.
500–0 fvt. Førromersk jernalder.

500 fvt. Man begynte å fermentere (gjære) mat.

Ca. 500 fvt. Perserkrigene.
Det begynte med at den mektige perserkongen Dareios I slo ned et antipersisk opprør blant de greske bystatene på Lilleasia-kysten år 500–494 fvt.
Kongen avsatte tyrannene og erstattet dem pussig nok med demokratiske institusjoner.
Perserkongen gikk så til krig mot Athen, som hadde støttet opprøret, men hans hær ble slått av de tallmessig underlegne athenske styrkene ved Marathon i 490.
20.09.490 fvt. Perserkrigene. Slaget ved Marathon. Perserne hadde trolig elitestyrker i sentrum. Grekerne trakk seg tilbake i sentrum og angrep på flankene i en knipetangsmanøver.
Myten om slaget er bakgrunnen for Maraton-løpet.
September 480 fvt. Perserkrigene. Slaget ved Salamis. Perserkongen Xerxes I (sønn av Dareios) angrep.
479 fvt. Perserkrigene. Slaget ved Plataiai.
De greske bystatene i Lilleasia ble befridd fra persisk overherredømme.
Grekerne fikk etter vinsten beholde sine sølvgruver og vestlig kultur fikk sitt oppsving. Nedgangen for Perserriket startet.
Seieren i perserkrigene ga støtet til en pan-hellensk og anti-østlig mentalitet blant grekerne.
Ca. 470 fvt. Sokrates ble født.
«Mennesket er alle tings mål.»   [Protagoras]

490 fvt. Den ateistiske greske sofisten Protagoras fra Abdera proklamerte at mennesket er alle tings mål.
Med ting mente han eiendeler, eiendommer, sosiale enheter, ideer, følelser, bedømmelser ol. Ikke f.eks. stjerner og vulkaner.
Dermed satte han mennesket i sentrum.
Protagoras var fenomenalist som mente at vi bare kan ha kunnskap om fenomenene
slik de viser seg for oss f.eks. gjennom sansning og erfaring, og ikke «den egentlige virkelighet».

427 fvt. Platon ble født.
384 fvt. Aristoteles ble født.
333 fvt. Den makedonske Alexander den Store knuste Perserriket totalt.
240 fvt. Eratosthenes beregnet jordas omkrets.
Ca. 100 fvt. Posidonius brukte Eratosthenes’ metode med stjernen Canopus mot byene Rhodes og Alexandria, men fikk feil resultat, med en omkrets som var mye mindre. Ptolemaios brukte dette tallet i sitt verk, som ble lest av rennesanse-oppdagerne og Columbus.

64 fvt. Fønikerne ble innlemmet i Romerriket.

46 fvt. Julius Cæsar etablerte den julianske kalenderen. Vintersolverv i Europa ble fastsatt til den 25te desember; og det stemte godt med virkeligheten.
Det er uvisst hvorfor nyttår ble lagt til første januar.
Det julianske året var 365,25 døgn og det naturlige året var 365,2421875 døgn. Pga. unøyaktigheten flyttet datoen seg tre dager hvert fjerde århundre.

43 fvt. Gaius Octavius (Augustus) kom til makten som den første romerske keiser. «Augustus» var en religiøs hederstittel.

Før år 0 ble sjakkspillet ble oppfunnet i India.

Før år 0. Runeskrift ble konstruert av germanere som kjente til Romerrikets skrift (latin). Trolig fordi de ville ha sitt eget alfabet og språk. Noen tegn ble overtatt, forandret litt på og noen ble funnet opp selv. Tegnene består av rette streker som gjorde dem lettere å risse inn i tre og stein. Alfabetet hadde 24 runer og het futhark etter de seks første tegnene.

2 fvt.  =  År -1 (astronomisk).

1 fvt.  =  År 0.

År 0.  Tidsregningen begynte.
– År null eksisterte ikke på den tiden.
– Og det gjorde heller ikke tallet null. Det kom først på 1100-tallet.
– Tidsregningen gikk fra 1 fvt. til 1 evt.  slik at  år 0  i astronomisk forstand  =  1 fvt.
(De som feiret år to tusen, feiret ett år for tidlig.)
År 0. Verdens befolkning var 170 millioner.

 

 

0–400 evt. Romertid. Romersk jernalder. Redskaper av jern som utvinnes av myrmalm. Faste bosetninger med rektangulære langhus for mennesker og husdyr. Handelsforbindelser med Romerriket.

24.08.79. evt. Vulkanutbrudd fra Vesuv.

100. Verdens befolkning var 176 millioner.
200. Verdens befolkning var 182 millioner.
271 evt. Kinesiske forskere oppfant det magnetiske kompass.
300. Verdens befolkning var 180 millioner.

25.07.325. Kirkemøtet i Nikea.

27.02.380. Kristendommen ble statsreligion under keiser Theodosius.

400. Yngre jernalder varte til 1015.
400. Verdens befolkning var 178 millioner.

400-550. Folkevandringstiden var en periode med stor migrasjon og uro i Europa etter Romerrikets fall.

412. Hypatia drept. Kristendommen vant over vitenskapen.
500. Verdens befolkning var 177 millioner.

532. Den kristne kirken innførte den julianske kalenderen.

536. Fimbulvinteren.
I år 536, 540 og 547, skjedde det tre store vulkanutbrudd som trolig fikk konsekvenser for både Europa og Asia. Utslipp blokkerte sollyset i lang tid. Sola ble borte. Det ble kalde og snørike vintre og ingen sommer. Det ble kaldt i mer enn hundre år. Dette ble etterfulgt av Justinian-pesten.

541. Justinian-pesten, oppkalt etter den tidas hersker Justinian.
541. Det kom et skip til Pelusium i 541.
Fra Pelusium spredte sykdommen seg til Alexandria og så til Konstantinopel.
Da det hele var over, hadde rundt 40% av innbyggerne strøket med.
Innen 544 var den kommet til Irland.
Pesten feide over store deler av Asia, Nord-Afrika, Arabia og Europa fram til 700-tallet.
25 millioner mennesker døde.
Det er sannsynlig at pestbakterien Yersinia pestis var årsaken.

546. Den islandske vulkanen Katla hadde utbrudd.

550. I Europa gikk den store folkevandringstida mot slutten.

550 til 800 evt. Merovingertiden er en periode mellom den folkevandringstiden og vikingetiden. Perioden er oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne.

570 evt. Muhammed ble født i Mekka.

600. Verdens befolkning var 177 millioner.
700. Verdens befolkning var 190 millioner.

783. Vikingene plyndret Lindisfarne kloster i England.

800. Verdens befolkning var 203 millioner.

800. Vikingtiden begynte i Norden og varte til 1050 (tidlig middelalder).

800. Påskeøya ble befolket av polynesere fra de vestlige deler av Stillehavet for 1000 til 1200 år siden.

812. Norske vikinger inntok store deler av Irland.    ☞ Norge.html.

900. Verdens befolkning var 228 millioner.

900. Vikingene bosatte seg i Normandie.

985 evt. 25 skip reiste fra Island til Grønland med kvinner, barn, hester og kyr om bord.
15 skip kom frem til Grønland der det var isfrie fjorder med høye fjell og grønne strandsletter.
To bosetninger ble etablert: Austerbygd og Vesterbygd.
Tidlig på 1400-tallet ble det kaldere klima og bygdene ble ubeboelige. Fjordene frøs vinterstid, samtidig som det ble for lite mat for buskapen om sommeren.
Austerbygd, den sørligste bosettingen på Grønland, ble fraflyttet.

999. Leiv Eriksson fant Vinland.

1000. Verdens befolkning var 254 millioner.

Etter år 1000, i høymiddelalderen, ble de første universitetene ble grunnlagt. Det førte til at naturfilosofien og logikken fikk en ny blomstringstid.

1050. Tidlig middelalder begynte. Jernalderen sluttet. Vikingtiden sluttet.

1095. Pave Urban II oppfordrer alle kristne i Europa til å kjempe mot de tyrkiske muslimene. Dette var starten på korstogene.

1100. Verdens befolkning var 311 millioner.

1100-tallet. Temperaturen falt.

1200. Verdens befolkning var 360 millioner.

1299. Det ottomanske riket ble grunnlagt.

1300. Verdens befolkning var 383 millioner.

1319 til 1536 evt. Senmiddelalderen.

1341. Renessansen startet.

1347. Svartedauen. Pestbakterien Yersinia pestis startet et sted i østen.
I 1349 kom bakterien iland i den sicilianske byen Messina.
Etter 1350. Svartedauen hadde utryddet nærmere halvparten av Europas befolkning.
Dette førte til mangel på arbeidskraft i landbruket og lønnsøkning for arbeidsfolk.
Landbruket ble lagt om fra åkerbruk (som f.eks. korndyrking) til husdyrbasert landbruk. Dette førte til nye arbeidsmuligheter som gjetere og budeier som ga sysselsetting for kvinner.

På slutten av 1300-tallet tok varmeperioden slutt. Det ble en klimaforverring som kulminerte i «den lille istiden» på 1700-tallet.

1400. «Den Lille istid» begynte. Det var den kaldeste perioden siden siste «Store istid».
Svartedauen medførte tilbakegang i jordbruket. Skogen tok over jordbruksområder.
Karbondioksyd ble trukket ut av atmosfæren.
(Svartedauden skapte den «lille istid». Det var ikke den «lille istid» som forårsaket sult, avfolkning og sykdom.)
1860. Temperaturen begynte å stige.
1920. «Den Lille istid» sluttet. Først da hadde breene trekt seg tilbake.
1400. Verdens befolkning var 345 millioner.

1420. Troyes-traktaten avsluttet hundreårskrigen mellom Frankrike og England.

1452. Leonardo da Vinci ble født i den toskanske landsbyen Anchiano, i nærheten av Vinci. Hans mest berømte maleri inkluderer «Mona Lisa».

1455. Gutenberg oppfant trykkekunsten i Vesten.

1492. Columbus oppdaget Amerika.

1499. Kuskjellet «Ming» ble født. Det levde til det ble funnet utenfor Island i 2006. Det er verdens eldste vevsdyr, 507 år gammel.

1500. Verdens befolkning var 430 millioner.

31.10.1517. Martin Luther slo sine 95 teser mot Pavekirken opp mot domkirkedøren i Wittenberg. Reformasjonen begynte.

1530-tallet. Anatomiprofessoren Andreas Vesalius lagde den første detaljerte oversikten over kroppens indre. Han ga ut detaljerte tegninger av knokler, organer, intrikate nettverk av nerver, arterier og vener. Kroppsvæske-teorien ble forkastet. Istedet innså man at noe har gått galt inne i kroppen.
1537. Nyere tid begynte. Middelalderen sluttet.

1543. Kopernikus fant ut at sola er sentrum i vårt solsystem, og framsatte det heliosentriske system.

1563. Den nordiske sjuårskrigen mellom Sverige mot Danmark-Norge, Polen og Lübeck.    ☞  Norge.html.

1582. Den gregorianske kalender ble innført i romersk-katolske land. Den reformerte kalenderen slik at den skulle harmonere bedre med det astronomiske året.
De ti dagene som var påløpt fra 325 til 1500 ble fjernet, men de tre dagene som var påløpt mellom 46 fvt. og 325 evt. ble ikke tatt med. Den nye kalenderen fastsatte vintersolverv til rundt 22. desember.

1596. Forløperen til det moderne vannklosettet ble konstruert. Sir John Harington lagde en toalettskål som kunne spyles ren fra en tank med en ventil.
1600. Verdens befolkning var 539 millioner.

På 1600-tallet preget det aristotelisk-skolastiske verdensbildet tenkningen.
Forholdet mellom tingens form og stoff var et dualistisk mysterium. Fysiske ting er kombinert stoff (mulighet) og form (aktualitet). Man trodde man at steiner falt til bakken fordi de har mye jordstoff i seg. De blir liggende i ro på bakken fordi de utelukkende består av «dødt stoff».
Planter vokser og dyr og mennesker beveger seg, fordi levende ting er «dødt stoff» besjelet på ulike måter.
Man trodde at kropp og bevissthet var forskjellige ting, og ikke samme ting sett fra to ulike perspektiver.

17.02.1600. Giordano Bruno ble brent på bål i Roma fordi han ikke trodde at jorda var universets midtpunkt.

1606. Den første europeeren som kom til Australia var Willem Janszoon.
Han gikk i land ved Pennefather-elva på nordkysten.
Han og andre hollendere kartla store deler av landets nord- og vestkyst, men gjorde aldri noe forsøk på å starte bosetninger.
1607. Teleskopet ble oppfunnet.
Det ble mulig å rutinemessig observere solflekker på soloverflaten (antall, størrelse, posisjon).

1618. Trettiårskrigen.    ☞ Norge.html.

1632. Locke ble født.

1633. Kirken fordømte Galilei fordi han hevdet at jorda beveger seg rundt sola.

1642. Newton ble født. Han utviklet bla. en gravitasjonsteori som kunne forklare Keplers baner.

1642. Blaise Pascal oppfant den mekaniske regnemaskinen.
1643. Kvikksølvbarometeret ble oppfunnet av E. Torricelli.

12.09.1683. Ottomanerne angrep Wien, men led et sviende nederlag.

1648. Slutten på trettiårskrigen. Freden i Westfalen besto av to fredstraktater som den tysk-romerske keiser som den tapende part inngikk med henholdsvis Sverige og Frankrike.
1700. Verdens befolkning var 595 millioner.
1700-tallet. Opplysningstiden.
Følelser oppsto på 1700-tallet.
Før det var det lidenskaper.

På 1700-tallet, etter Descartes, hadde man fått en fundamentalt ny forklaring for bevegelse. Omgivelsene kontrollerer steiners bevegelser. Og omgivelsene kontrollerer også dyrs og menneskers adferd. En mekanisk påvirkning av sanseorganene overføres mekanisk til muskelaktivitet. Når en sau ser en ulv, utløses mekaniske fluktbevegelser. Selve grunnlaget for adferdsteori var blitt grunnlagt.
Det er et gjensidig årsaksforhold mellom kropp og psyke. Det dualistiske mysteriet var redusert til spørsmålet om hvordan mekaniske bevegelser i hjernen kan gi bevisste opplevelser. Descartes fant ut at det var samvariasjon mellom bevegelser i hjernen og ulike typer opplevelser. Dette åpnet opp enda et forskningsfelt, nemlig biologisk psykologi.
(Hvordan hjerneaktivitet gir bevisste opplevelser er et like stort mysterium tre hundre år senere.)

1700. Den store nordiske krig mellom Sverige og en stor koalisjon av Sachsen-Polen, Danmark-Norge og Russland, samt Preussen og Hannover.    ☞ Norge.html.

08.07.1716. Peter Wessel Tordenskjold ødela den svenske forsyningsflåten i Dynekilen. Svenskene måtte heve beleiringen og trekke seg tilbake.

1718. Kvikksølvtermometeret ble oppfunnet av G. Fahrenheit.

1722. Påskeøya ble oppdaget av hollenderen Jacob Roggeveen.

Bouvet-øya er en vulkansk øy med et areal på 49 km².
1739. Bouvet-øya ble oppdaget av franskmannen Bouvet, men han kom seg ikke i land.
Andre halvdel av 1700-tallet var opplysningsidéenes tidsalder. På begge sider av Atlanterhavet blomstret nye, radikale idéer om individenes friheter og rettigheter, om økonomisk og politisk fremskritt. De teoretiske stjernene i perioden var Locke, Montesquieu, Voltaire og Adam Smith.
1756–1763. Syvårskrigen ble utkjempet mellom Storbritannia, Preussen og Hannover på den ene siden og Frankrike, Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen på den andre.
Den 03.06.1769 ble avstanden til sola beregnet ved hjelp av en Venuspassasje.
1775. Det moderne vannklosettet ble utviklet. Alexander Cummings oppfant vannlåsen i form av et S-formet rør som hindrer lukt fra kloakken. Etter dette kom en rekke forbedringer, bl.a. flyteventilen som regulerer vanninnholdet i sisternen.
04.07.1776. USAs uavhengighetserklæring.

08.06.1783. Laki-sprekkene på Island hadde vulkansk utbrudd.

1789. Den franske revolusjon.

1796. Edward Jenner oppdaget vaksine.

 

 

1800. Verdens befolkning var 936 millioner.
1802. Elektromagnetismen ble oppdaget av italieneren Gian Domenico Romagnosi, men ble ikke publisert.
1807. Fulton oppfant dampskipet.
17.05.1814. Norges grunnlov.     ☞ Norge.html.
1814. Stephenson oppfant damplokomotivet.
April 1815. Vulkanutbrudd i Tambora i Indonesia var det kraftigste i moderne tid.
1815. Napoleons nederlag ved Waterloo.
1818. Karl Marx ble født.
1820. Dansken Hans Christian Ørsted (1777-1851) gjennoppdaget elektromagnetismen.
Han la merke til at en kompassnål beveget seg når han eksperimenterte med strømledninger.
1825. Aluminium ble fremstilt for første gang av fysikeren og kjemikeren Hans Christian Ørsted.
1830. Spinning Jenny.
Ca. 1831. Elektrisk induksjon ble oppdaget av Michael Faraday (1791-1867).
1844. Morse sendte den første telegrafiske beskjed.
Midten på 1800-tallet. Den moderne hvalfangsthistorien startet.

På midten av 1800-tallet. Kommersielt fremstilt gjær kom.

1852. Geirfuglen ble utryddet.

1856. Freud ble født.

1859. Charles Darwin kom med utviklingslæren i boken «Artenes opprinnelse».

1859. Solstorm. En tilsvarende idag vil tatt ut hele det elektriske nettet og all kommunikasjon.

1861. James Clerk Maxwell demonstrerte fargefotografi.
1861–1865. Den amerikanske borgerkrigen.

1870. Den fransk-tyske krig.

01.03.1872. Yellowstone, verdens første nasjonalpark, ble opprettet i USA.

1873. Elektromagnetismen ble oppdaget ved at elektrisk- og magnetisk kraft ble forent i én teori av Maxwell.

1873. Leprabasillen ble oppdaget av dr. med. Gerhard Armauer Hansen i Bergen.
1882. Den engelske naturviter og forsker Francis Galton oppfant eugenikken.
1883. Vulkanutbrudd på Krakatau i Indonesia.
22.12.1895. Wilhelm Konrad Röntgen oppdaget røntgenstrålene.
21.12.1898. Radium ble oppdaget av Marie og Pierre Curie.

 

 

1900. Verdens befolkning var 1,6 milliarder.
1900-tallet (og det tjuende århundre) begynte.
1903 Nordvestpassasjen ble funnet av Roald Amundsen med den lille polarskuta «Gjøa».
1905. Sam Eyde grunnla verdens første fabrikk for produksjon av syntetisk nitrogengjødsel.    ☞ Norge.html.
1907. Den første eugeniske tvangssteriliseringslov ble vedtatt i staten Indiana i USA.

14.12.1911. Amundsen var den første som nådde Sørpolen.

1912. Den første internasjonale kongress for eugenikk i London.
1913. Henry Fords bilfabrikk i USA begynte å lage biler på samlebånd.

1914. Europa hadde opplevd hundre år med fred etter de blodige napoleonskrigene.

1914. Første verdenskrig. 37 millioner døde. Norge var nøytralt.    ☞ Norge.html.

1918. Spanskesyken. På verdensbasis døde trolig over 50 millioner.    ☞ Norge.html.

1919. Versaillesfreden.

25.01.1919. Folkeforbundet ble stiftet av seierherrene etter første verdenskrig.

1922. Sverige opprettet verdens første Institutt for rasehygiene i Uppsala.
1927. Fjernsynet ble demonstrert for første gang i New York.
1927. Sonja Henie tok sitt første VM-gull på Frogner stadion, 14 år gammel.
1929. Steriliseringslov i Danmark.
1929. Aksjeprisene steg til himmels og satte rekord etter rekord. Stadig flere ble lokket inn i aksjemarkedet og bankene lånte ut penger som aldri før.
24.10.1929. Børskrakk på New York børsen. «Den svarte torsdagen». «Den store depresjonen».
1930. «The Smooth Hawley Tariff Act» økte tollen på mer en 20000 importvarer.
Investorer som forsto at dette ville medføre store handelsproblemer ved at andre land da også ville innføre tollrestriksjoner, solgte seg ut i forkant av at den ble vedtatt.
Dette var utgangspunktet for krakket i 1929.
1933. Tyskland fikk en lov for å forhindre arvelig syke i få avkom hvor tvangssterilisering ble legitimert.
1939. Hitler iverksatte eutanasiprogrammet i Tyskland. 5000 åndssvake og funksjonshemmede og 70000 sinnssyke ble drept.

01.09.1939.  Andre verdenskrig begynte.

09.04.1940.  Norge kom med i andre verdenskrig.    ☞ Norge.html.

06.08.1945.  Atombomben over Hiroshima.

24.10.1945. FN ble offisiellt opprettet. FN-charteret trådte i kraft.

1946. ENIAC, en amerikansk datamaskin ble utviklet ved University of Pennsylvania.
1946. Percy Spencer oppfant mikrobølgeovnen.

10.12.1948. FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt.

1947. Kon-Tiki-ekspedisjonen.
1949. Nobelprisen i medisin gikk til lobotomi.
1951. NUSSE, norges første elektroniske regnemaskin.    ☞ Norge.html.

1951. «Jeep 1». Norge var det sjette landet i verden som greide å bygge en atomreaktor.    ☞ Norge.html.

1952. Tyrkia ble medlem av NATO.
1952. Hellas ble medlem av NATO.

1959. Norge solgte 20 tonn tungtvann til Israel i all hemmelighet.    ☞ Norge.html.

Rundt 1960. Elektronmikroskopet ble oppfunnet.
01.05.1960. Spionflyet U-2 ble skutt ned.

1961. Jurij Gagarin i «Vostok 1» ble verdens første menneske i verdensrommet.

I midten av 1960-årene kom P-pillen og spiralen.

1968. Nordmannen Lars Onsager fikk Nobelprisen i kjemi.     ☞ Norge.html.

Den 09.12.1968 ble datamusa, GUI og hyperdokumenter demonstrert ved San Francisco datakonferanse av Douglas Engelbart fra Stanford Research Institute.
21.12.1968. Apollo 8 ble skutt opp og ble den første sonden til å gå i bane rundt månen.

1969. Ragnar Frisch fikk nobelprisen i økonomi.

1969. Innføring av 9-årig grunnskole.

1969. Nordmannen Odd Hassel fikk nobelprisen i kjemi.    ☞ Norge.html.

1969. Ragnar Frisch fikk nobelprisen i økonomi.    ☞ Norge.html.

21.07.1969. Apollo 11 landet på månen.

1972. Skuddsekundsystemet ble innført.

1973. Nordmannen Ivar Giæver fikk Nobels fysikkpris.    ☞ Norge.html.

Mai 1973. Ethernett ble utviklet av Robert Metcalfe.
1975. Verdens befolkning var 4 millarder. Norges befolkning passerte 4 millioner.    ☞ Norge.html.

23.09.1975. Microsoft ble stiftet.
01.04.1976. Apple Computer ble stiftet.

1978. Louise Brown, verdens første prøverørsbarn, ble født.

1979. Det første «reagensglassbarn» fra kunstig befruktning.

1979. «Atlantic Empress» forliste utenfor Tobago. 287 tusen tonn olje ble sluppet ut.

1982. Vulkanutbrudd fra El Chichón i Mexico. 2000 mennesker mistet livet.

1986. Kjernekraftulykken i Tsjernobyl.
1986. Lake Nyos katastrofen i Kamerun. 1700 mennesker omkom som følge av CO2-utslipp fra en innsjø.

1988. Verdens befolkning var 5 milliarder.

1989. Trygve Haavelmo fikk Nobelprisen i økonomi.

24.03.1989. Exxon Valdez-ulykken i Alaska. Supertankeren gikk på grunn i Prince William-sundet. Over 33 tusen tonn råolje rant ut. Store mengder sjøfugl og dyr ble drept, og leveområder ødelagt. Alaskas fiskeindustri ble skadet.
09.11.1989. Berlinmuren falt.
Murens fall var et viktig historisk vannskille som viste at den mest radikale sosialismen hadde spilt fallitt.
1989. Massakren på Den himmelske freds plass i Beijing. Kinesiske, militære styrker slo ned på omfattende studentdemonstrasjoner der flere hundre personer ble drept.
Ca. 1990. Internett (Gutenberg 2.0) gjorde gjorde nyhets- og informasjonsformidling billig for alle. Internett har samme rolle som trykkekunsten hadde.
1993. EF endret navn til EU, Europeisk Union.
1990. Den britiske forskeren Tim Berners-Lee ved CERN oppfant verdensveven WWW, nettverksprotokollen HTTP og hypertekstspråket HTML.
1991. Linux ble lansert.
1991. Irak-krigen. Operasjon «Ørkenstorm». USA gikk i spissen for et FN-ledet angrep etter at Irak hadde invadert Kuwait.
34 land deltok i de internasjonale styrkene, deriblant Norge som bidro med et feltsykehus og kystvaktskipet KV «Andenes».
Koalisjonsstyrkene mistet 482 soldater i krigen, mens over 20 tusen irakere ble drept.
1991. Sovjetunionen ble oppløst.
12.06.1991. Vulkanutbrudd på Pinatubo på Filippinene.
En dampsøyle som skjøt 30 km opp i luften. Det regnet sand over enorme landområder (så langt unna som Vietnam) og utbruddet ble etterfulgt av flere jordskjelv og nye utbrudd.
Vulkanen slapp fra seg aerosol i form av små partikler med damp av svoveldioksid. Dette absorberte sollys som ga en treårig global nedkjøling på ca. ½°C.
800 mennesker omkom.
1993-2001. William Clinton (Demokrat) ble president i USA.

August 1997. Verdens eldste person, den franske kvinnen Jeanne Calment (f. 1875), døde 122 år og 164 dager gammel. Ingen har siden nådd så høy alder.

 

 

Det 20. århundre var det minst voldelige noensinne regnet i antall døde i relasjon til folketallet.
Regnet i antall døde er det mest.
Verden har aldri vært et bedre sted. Årsakene finnes i utbredelsen av demokratiske sentralstater, velstand, trykkekunst og internasjonal handel.

2000. De som feiret år to tusen, feiret ett år for tidlig. (År null fantes ikke på den tiden.)

2000. Verdens befolkning var 6,1 milliarder.

2001. George Walker Bush (Republikaner) ble president i USA.
11.09.2001. Terroristangrep i USA.
2003. USAs invasjon i Irak.

19.11.2002. Det greske tankskipet «Prestige» forliste utenfor Galicia utenfor Spanias nordkyst i en voldsom storm i Biscayabukta. Det sank på på 3500 m dyp. Flere tusen kilometer kystlinje ble forurenset i Spania, Portugal og Frankrike.

2004. EU ble utvidet med ti nye medlemsland.

2004. Nobels økonomipris gikk til nordmannen Finn Kydland.    ☞ Norge.html.

2004. «Old Tjikko» verdens eldste tre, 9550 år gammel norsk rødgran, ble funnet i Sverige.    ☞ Norge.html.

2007. Levealderrekorden. Japanske kvinner hadde verdens lengste levealder med 86 år. Japanske menn var på 79,2 år.

Høsten 2008. Internasjonal finanskrise.
2009. Barack Obama (demokrat) ble USAs 44de president.
2009. Influensa-pandemi. Svineinfluensa, A(H1N1) herjet, men ble senere en vanlig sesonginfluensa.

2010. Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris av Den norske Nobelkomite.    ☞ Norge.html.

2011. Fukushima.

August 2011. Verdens befolkning passerte 7 milliarder.

2012. I Russland var levealderen 66,5 år. (60,1/73,2 år for menn/kvinner.)     ☞  Russland.html 
Levealder i USA var 78,5 år. Levealder i EU var 79,8 år.

2012. Verdens eldste far ble den pensjonerte indiske bonden Ramjit Raghav fra Kharkoda 96 år gammel da hans andre sønn, Ranjeet, kom til verden. Han er bosatt sammen med kona Shakuntula Devi (54) i staten Haryana i nordlige India.

2013. Offisiell verdensrekord for torsk ble på 47,02 kg tatt av Michael Eisele utenfor Sørøya i Finnmark og registrert hos IGFA (The International game fish association).
04.02.2013. Verdens høyeste offisielle bølge rullet over en målebøye i havet vest for Hebridene utenfor Skottland. var på over nitten meter signifikant bølgehøyde.
06.10.2014 Nobelpris i medisin til Edvard og May-Britt Moser sammen med briten John O´Keefe.
2014. Det var 1826 $milliardærer i verden. Av dem var det 197 kvinner.
USA hadde 536, Kina 213, Tyskland 103, India 90, Russland 88 milliardærer.
2015. Verdens befolkning var 7,3 milliarder.
31.12.2016. Kl. 23.59.60 UTC. Et skuddsekund ble lagt til, ved at året ble forlenget med ett sekund.
2017. Verdens befolkning var 8 millarder.

 

 

19.01.2038, kl. 03.14:08 UTC. Datasystemer som regner tid som et 32-bits antall sekunder siden 01.01.1970 vil rulle fra 2^31-1 til -2^31 og skifte til desember 1901.

2050. Verdens befolkning kan passere ni milliarder.
Den største økningen kommer i u-landene i Asia og Afrika.

2100. Verdens befolkning vil være rundt 11 milliarder. Av dette vil det være 2 milliarder barn (0-14 år).

Om 10000 år. Ny istid.

 

 


Ordliste

Antikken  –  er perioden fra 800 fvt. til 500 evt.
De fire klassiske imperiene i antikken:
550 fvt – 330 fvt. Perserriket.
322 fvt – 184 fvt. Det mauryanske riket.
275 fvt – 330 evt. Romerriket.
202 fvt – 220 evt. Han dynastiet.
Se også:  Antikken  Middelalderen  Renessansen 
Bronse  –  er en blanding mellom kobber med tinn.
Se også:  Bronse 
Doggerland  –  området lå i det sørlige Nordsjøen mellom Danmark og Storbritannia.
Se også:  Doggerland 
FN  –  De forente nasjoner.
Se også:  FN  Trygve Lie  FN.html 
Folkevandringstiden  –  fra slutten av 300-tallet til bortimot 800-tallet.
Se også:  Folkevandringstiden 
Hjulet  –  Opprinnelsen stammer antagelig fra Asia i yngre stenaldertid.
Til å begynne med var hjulet bare en rundt skive.
Etterhvert kom hjul med eiker, nav og krans.
2000 år fvt. De eldste eikehjul er funnet i Mesopotamia.
Se også:  Hjulet 
India
Se også:  India  Kina  India.html 
Jamna-folket  –  var nomadiske gjeterne.
Se også:  Jamna-folket 
Katter  –  ble temmet i Egypt for 9-10 tusen år siden.
Se også:  Katter 
Kina
Se også:  Kina  India  Kina.html 
Kull  –  er rester etter forhistorisk vegetasjon.
Se også:  Kull 
Landbruk  –  betyr opprinnelig åker-dyrking.
Se også:  Landbruk 
Mesopotamia  –  var landet mellom og rundt flodene» Eufrat og Tigris som i nåværende Irak, nordøstlige Syria og sørøstlige Tyrkia.
1800 år fvt. De første høykulturene oppsto i Mesopotamia.
Se også:  Mesopotamia  Landbruk 
Middelalderen  –  er perioden fra 400 til 1400-tallet.
Se også:  Middelalderen  Antikken  Renessansen 
Norge  –  Nordvegen = sjøvegen mot nord, frå Lindesnes til Troms.
Se også:  Norge  Norge.html.
Nyttår  –  Det var den romerske keiseren Julius Cæsar som bestemte at det nye året skulle starte 1ste januar.
Se også:  Nyttår 
Personalunion  –  To eller flere stater har et felles statsoverhode som regjerer over alle statene, men hvor hver enkelt stat er uavhengig av hverandre og derfor regnes som selvstendige.
Se også:  Personalunion 
Renessansen  –  på 14-1600-tallet markerer overgangen til nyere tid.
Se også:  Renessansen  Antikken  Middelalderen 
Republikk  –  er en statlig styreform der statsoverhodet velges for en bestemt funksjonstid.
Se også:  Republikk  Republikk.html 
Revolusjon  –  er en rask omveltning og gjennomgripende forandring.
Se også:  Revolusjon 
SAR  –  Den Sentralafrikanske Republikk.
Se også:  SAR  SAR.html 
Sigøynere  –  er en bred samlebetegnelse om reisende folk i Europa.
Se også:  Sigøynere  Romfolk 
Syvårskrigen  –  ble utkjempet i perioden 1756–1763 mellom Storbritannia, Preussen og Hannover på den ene siden og Frankrike, Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen på den andre.
Se også:  Syvårskrigen  Russland.html 
Trygve Lie  –  ble De forente nasjoners første generalsekretær i 1946.
Se også:  Trygve Lie  FN  Norge.html.
Vintersolverv  –  er årets korteste dag, 21te eller 22dre desember.
Se også:  Vintersolverv  Vårjevndøgn 
Vårjevndøgn  –  Dag og natt like lang.
Se også:  Vårjevndøgn  Vintersolverv