nilsmartin.no 


Kinas historie

Det vestlige ordet «Kina» har gått gjennom mange fremmede tungemål langs Silkeveien før det nådde Europa.
– Ordet kan komme fra «Zhongguo» som betyr «Midtens rike» eller «Landet i sentrum» og har hatt litt ulike betydninger geografisk og kulturelt og politisk.
– Navnet kan også komme fra Qin-dynastiet og Kinas første keiser Qin Shi Huangdi.

Førhistorisk tid

For to millioner år siden. Homo erectus vandret ut av Afrika og kom til Europa, Kaukasus, Indonesia og Kina.

500 tusen år siden. Beijing-mennesket (Peking-mannen) var av arten Homo erectus.

For 70 tusen år siden. Menneskene (Homo sapiens) vandret ut fra Afrika til Midtøsten.

For 50 tusen år siden. Befolkningene spredte seg østover til Sør-Asia.

For 40 tusen år siden. Den andre utvandringsbølgen fra Afrika. Majoriteten av den asiatiske befolkningen, inkludert indere, kinesere, indonesere og stillehavsfolk stammer fra den denne bølgen. Homo erectus ble borte. Kineserne har like mye neandertalgener som europeere, selv om neandertalerne aldri levde i Kina.

5 tusen fvt. Yangshao-kulturen. De første tegnene etter jordbruk langs Den gule elven. Det ble dyrket hovedsakelig hirse, men også hvete, kål og ris. Husdyrhold. Keramikk.

5000 fvt. Skriftspråket. De første primitive tegnene.

Kineserne lærte seg å utnytte silkeormen for å lage silke. Silkeormer spiser blad fra morbær-trær. Kokongen har en sammenhengende tråd opptil 900 m.

2800 fvt. Hjulet ble trolig oppfunnet i Kina.

2697 fvt. Huang Di (Den gule keiseren) var den første keiseren i Kina.

2200 fvt. Det første fullstendige skriftspråket.


Xia-dynastiet

Xia-dynastiet ble grunnlagt av keiser Yu den store, var det første dynastiet i Nord-Kina. Dette eksisterte frem til 1750 fvt.


Bronsealderen

I årtusener hadde Asias arméer kjempet med stein- og bambusvåpen.

Bronse ga soldatene nye, sterke våpen som spyd og pilspisser.


Shang-dynastiet

1700 fvt. Shang-dynastiet. Bambuspinner ble brukt til å skrive på.

Kommunikasjon med gudene i det hinsidige foregikk vha. orakelbein som var sprekkdannelser i brente dyreknokler.

Shang-folket sikret seg en avgjørende fordel på slagmarken da de oppdaget bronsens hemmelighet.

Bronsestøperier fremstilte også varer til hverdagsbruk, slik som kniver, skåler og offerkar.

1401 fvt. Shang-dynastiet byttet navn til Yin-dynastiet ved skifte av hovedstad.


Zhou-dynastiet

1100 fvt. Zhou-dynastiet var egentlig en rekke småstater som hadde tatt igjen dynastiet i våpenteknikk. Kommunikasjon med gudene i det hinsidige foregikk med klokker. Klokker ble også brukt for å kommunisere over store avstander. Standardisering: Skriftspråk. Mynter. Lengdemål. Vekt. Høyde. Historiens første armbrøst.

Etter 600 fvt. Taoismen ble grunnlagt av Laozi (den gamle mester) som skrev verket «Tao Te Ching».

– «En reise på tusen mil begynner med ett skritt.»
– «Jo flere lover, desto flere tyver og røvere.»
– «Den beste lederen er den hvis eksistens knapt merkes av folket.»
– «Den Vise er beskjeden og ordknapp.»
– «Når arbeidsoppgaven hans er fullført, sier alle det var vi selv som oppnådde det!»

551 fvt. Konfutse.

467 fvt. Halleys komet kan ha blitt observert av kinesiske krønikere.


Qin-dynastiet

221 fvt. Qin-dynastiet samlet Kina for første gang under keiser Qin Shi Huangdi.

Den store muren ble anlagt som en utvidelse og sammenkobling av tidligere murer som beskyttelse mot nordlige nomadestammer.

210. Keiseren døde, trolig pga. kvikksølvpiller som skulle gjøre han udødelig. Huangdi ble gravlagt i et mausoleum med tusener terrakottakrigere.


Han-dynastiet

206 fvt. Han-dynastiet (Vestre Han). Konfusianismen ble Kinas offisielle statsfilosofi. Silkeveien vokste frem.

121 fvt. Kompasset ble oppfunnet. «Sørpeker» var en magnetisk stein på et trebrett som flytende i vann kunne vise sør-retningen.

100 fvt. Kunstig vanning ble oppfunnet.

100 fvt. Papir ble oppfunnet og brukt til forpakning.

12 fvt. Halleys komet ble observert av kinesiske astronomer.


Xin-dynastiet

9 fvt. Xin-dynastiet var et midlertidig opprørsdynasti som regjerte til 25 evt.
Keiser Wang Mang erklære all landeiendom som statseiendom.

År 0. Det første papir med skrevet tekst.

25. Han-dynastiet (Østre Han) ble gjeninnsatt.

105. Papirfremstilling ble forbedret og laget av bark, hamp og gamle silkekluter.

220. Buddhismen kom til Kina.

459. Kineserne oppdaget trolig Amerika lenge for Colombus, ved at kinesiske buddhistmunker kan ha utført en sjøreise til Amerika.

605. Keiserkanalen ble bygd.


Tang-dynastiet

618. Tang-dynastiet til 907.

Porselen ble oppfunnet og videreutviklet gjennom flere hundre år.

710. Boktrykkerkunsten ble oppfunnet.

868. Diamantsutraen er verdens eldste trykte bok som er bevart. Den handler om å krysse verdenslidelsenes hav for å komme til opplysningens bredde. Begreper har ikke egen-eksistens utenom våre forestillinger. F.eks. et stearinlys som blir tent om morgenen og slukket om kvelden er egentlig ikke det samme lyset. Nirvana er konsekvensen av opplysning. Det som slukkes er de selvforsterkende årsakene til lidelse slik som grådighet, hat og uvitenhet.

900. Kruttet ble oppfunnet. Den kvinnelige lotusfoten ble et skjønnhetsideal.


Song-dynastiet

960. Song-dynastiet. Kaifeng ble hovedstad. Uret ble oppfunnet.


1200-tallet

1275. Marco Polo kom til Kina.


Yuan-dynastiet

1279. Yuan-dynastiet. Mongolene erobret hele Kina. Beijing ble hovedstad. Keiserkanalen ble forlenget. Den gikk fra Hangzhou i sør til Beijing i nord.

1280. Mongolene hersket i Kina fram til 1368.


Ming-dynastiet

1368. Ming-dynastiet. Nanjing ble hovedstad. Ming-kodeksen var en altomfattende lovsamling bygd på tusenårig rettspraksis. Porselen ble verdenskjent eksportvare.

1405. Sjøreiser til India, Arabia og Afrika. Kinesiske djunker av bambus og tre var verdens beste skip. Skott hindret forlis. Justerbare seil laget av flettede bambusmatter. De største skipene var åtti meter lange, med seks dekk.

1433. Den sjuende oppdagelsesferden ble den siste.

1557. Macao ble portugisisk koloni.


Qing-dynastiet

1644. Qing-dynastiet. Mandsjuria erobret Kina. Herredømmet ble utvidet til Mongolia, Turkestan, Tibet og Burma.

1700-tallet. Vesten fikk mer innflytelse i Kina. Storbritannia ble stormakt i India og åpnet et globalt handelsnettverk. De kjøpte te og silke fra Kina med sølvpenger, men kineserne var selvforsynt og hadde alt de trengte og kjøpte ingenting, med unntak av opium.

1839. Opiumskrigen med Storbritannia.

1843. Hongkong ble britisk kronkoloni. Flere havner ble åpnet for fri handel.


Taiping-opprøret

1850. Taiping-opprøret var et bondeopprør mot Qing (mandsjudynastiet) ledet av Hong Xiuquan.

1894. Den første kinesisk-japanske krig.
Kampen sto om hvem som skulle ha herredømmet over Korea. Japan vant og Korea og Taiwan ble japanske kolonier.


Bokseropprøret

1900. Bokseropprøret mot imperialistene. Kineserne måtte betale 333 millioner $ i sølv i krigsskadeerstatning og som straff. Dessuten fikk utenlandske misjonærer og forretningsfolk fritt leide i landet.


Den Kinesiske Republikk

1912. Den Kinesiske Republikk. Yuan Shikai ble den første presidenten i republikken Kina.

1912. Tibet ble en uavhengig republikk.

1921. KKP ble stiftet i Shanghai.

1925. Chiang Kai-shek overtok som president.


Borgerkrig

1927. Borgerkrig. Kommunistene ble presset ut av basene i det sørlige og sentrale Kina.

1931. Oversvømmelse i Yangze (Chang Jiang).

1934–36. «Den lange marsjen».
Kommunistene flyktet fra nasjonalistene. Maos geriljastyrker trakk seg tilbake til Yanan er kalt «Den lange marsjen».


Japan

07.07.1937. Den andre kinesisk-japanske krig.
Japan gikk til fullt angrep på Kina, og okkuperte Kinas østkyst.

1938. Japan sikret kontroll over sentrale deler av Kina.
Nasjonalistene og kommunistene kjempet sammen mot japanerne.

1945. Taiwan ble en kinesisk provins.

1945. Korea ble delt i to midlertidige okkupasjonssoner. Demarkasjonslinjen ble trukket langs den 38de breddegrad. Planen var at Korea skulle gjenforenes etter frie valg. Slik gikk det ikke. FN fikk ikke adgang til Nord-Korea der var dannet en midlertidig kommunistisk regjering.

1945. Borgerkrigen mellom nasjonalistene og kommunistene fortsatte.

1948. FN–arrangerte valg i Sør-Korea.


Folkerepublikken Kina

1949. Folkerepublikken Kina. Kommunistene vant, og Nasjonalistene under ledelse av Chiang Kai Shek, flyktet til Taiwan og etablerte sin egen nasjon der.
Folkerepublikken ble anerkjent av Sovjet, men ikke av USA. Taiwan representerte Kina i FN.

01.10.1949. Beijing ble igjen Kinas hovedstad.

1950. Koreakrigen. Kinesiske styrker kjempet mot FN.

1951. Tibet ble okkupert.
Dalai Lama flyktet til India hvor han opprettet en eksilregjering i Dharamsala i Nord-India i 1959.

1955. Kollektivisering av jordbruk og nasjonalisering av industri. (Staten overtok.)

1960. Uår.

1964. Første kinesiske atombombe.


Kulturrevolusjonen

1966. Kulturrevolusjonen.
Revisjonisme. Kaos i næringslivet, undervisningsvesenet og det politiske liv.

1967. Første kinesiske hydrogenbombe.

1970. Kina sendte opp sin første satellitt.

1971. Kina ble medlem av FN. Taiwan ble utestengt.

1976. Kina var et lutfattig bondesamfunn med en befolkning på over 920 millioner.

September 1976. Mao Zedong døde.
Etter Maos død ble økonomien liberalisert, fordi lederne innså at kommunisme betyr evig fattigdom.


Studentdemonstrasjon

1989. Studentdemonstrasjon på Den himmelske freds plass i Beijing.
04.06.1989. Beijing-massakren. Studentopprøret endte i massakre på Den himmelske freds plass.

1990. Shanghai ble åpnet som et eksperimentelt frihandelsområde.
– Regler og hindringer for verdiskapning og produksjon ble fjernet.
– Liberalisering av bank, forsikring, finans, skipsfart, luftfart, kultur, underholdning, turisme, telekommunikasjon.
– Valutastabilisering.
– Bort med tyngende skatter, ekspropriasjon og reguleringer og korrupsjon.
– Ytringsfrihet, pressefrihet, religionsfrihet og bevegelsesfrihet.

1997. Hongkong ble tilbakeført til Kina.

1999. Macao ble tilbakeført til Kina.

2000. Økonomisk vekst.

2001. Kina ble medlem av WTO.

2004. Kina sendte opp sin første astronaut.

2008. Finanskrisen.

12.05.2008. Jordskjelv i Sichuan-provinsen.

2008. Sommer-OL.

2010. Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris av Den norske Nobelkomite.

Mars 2013. Xi Jinping ble Kinas president.

14.12.2013. Romskipet Chang'e 3 landet på månen.

April 2017. Erna Solberg besøke i Kina, der hun bla. møtte president Xi Jinping.

03.01.2019. Romsonden Chang'e-4 landet på månen. Sonden gjennomføre eksperimenter og utforsket terrenget. 

 

 


Ordliste

 

 

Alibaba  –  ble grunnlagt av kineseren Jack Ma i 1999, som en B2B-netthandelportal som knyttet produsenter og fabrikker i Kina med utenlandske innkjøpere.
Se også:  Alibaba 
Beijing  –  Hovedstad.
1979. Peking ble til Beijing (da Pinyin ble standard for translitterering).
Se også:  Beijing  Peking  Pinyin 
Beijing-mennesket  –  (Peking-mannen) var av arten Homo erectus.
Se også:  Beijing-mennesket  Beijing  Mennesket.html 
BRICS-landene  –  Russland, Brasil, India, Kina og Sør-Afrika.
Se også:  BRICS 
Bronse  –  er en blanding mellom kobber med tinn.
Se også:  Bronse 
India  –  India og Bharat er likestilte offisielle navn på landet.
Se også:  India  Kina  India.html 
Kashmir  –  er i det nordvestlige Himalaya.
Se også:  Kashmir  Kina  India.html 
Kina
1780. Det engelske Ostindia-kompaniet begynte systematisk import av opium fra India til Kina.
1951. Tibet ble okkupert av Kina.
1962. Kina okkuperte en del av indisk Kashmir (Aksai Chin).
1962. Kina okkuperte den nordøstlige delen av Ladakh i indisk Kashmir (Aksai Chin), ⅕ av arealet.
Se også:  Kina  India  Kashmir 
KKP  –  Kinas kommunistiske parti ble stiftet i Shanghai i 1921.
Se også:  KKP 
Laozi  –  la grunnlaget for Taoismen.
Se også:  Laozi  Konfutse  Taoismen  Konfusianismen 
Luzon  –  var en spansk koloni.
Se også:  Luzon  Macau 
Macao  –  var en en portugisisk koloni.
Se også:  Macao  Luzon  Matteo Ricci 
Matteo Ricci  –  var en italiensk jesuitt.
Se også:  Matteo Ricci  Macao 
Mao Zedong
26.12.1893. Født i Hunan som sønn av en middels velstående bonde.
1937. Kinas kommunistparti ble grunnlagt.
09.09.1976. Død.
Se også:  Mao 
Nord-Korea  –  er et kommunistdiktatur av den gamle typen.
Se også:  Nord-Korea 
Peking
1979. Peking ble til Beijing.
Se også:  Peking  Beijing 
Pinyin  –  er standard for translitterering.
1979. Peking ble til Beijing.
Se også:  Pinyin  Beijing  Peking 
Porselen  –  lages av leire (kaolin), kvarts og feltspat brent ved 1450°C.
Se også:  Porselen 
Port Arthur  –  er dagens kinesiske bydistrikt Lüshunkou i Dalian i provinsen Liaoning i Folkerepublikken Kina ved Gulehavet.
Se også:  Port Arthur 
Shenzhen  –  er Kinas «techhovedstad».
Se også:  Shenzhen 
Taiwan  –  (Formosa).
1971. Taiwan ble kastet ut av FN. Setet ble overført til Folkerepublikken Kinas regjering i Beijing.
Se også:  Taiwan 
Tibet
1644. Qing-dynastiet i Mandsjuria erobret Kina.
1912. Tibet ble en uavhengig republikk.
1951. Tibet ble okkupert av Kina.
1959. Dalai Lama flyktet til India hvor han opprettet en eksilregjering i Dharamsala i Nord-India.
Mount Everest ligger på grensen mellom Tibet og Nepal.
Se også:  Tibet  India.html 
Uigurene  –  er en etnisk minoritet i Kina.
Se også:  Uigurene  
WTO  –  Verdens handelsorganisasjon.
Se også:  WTO 
Yangtze  –  er navnet på den nederste del av elven Chang Jiang.
Elven renner ut ved Shanghai i den sørlige delen av Kina.
Yangtze er verdens tredje lengste elv og går som en glitrende nerve gjennom Kina.
Se også:  Yangtze