nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Skip.2vk

«Admiral Graf Spee»  –  Tysk lommeslagskip.
Det 186 m lange og 16000 tonn tunge skipet fikk navn etter den tyske admiralen Maximilian Reichsgraf von Spee.
21/8-1939. Gikk ut fra Wilhelmshaven med kurs for en venteposisjon i Sør-Atlanteren. Skipets kaptein var admiral Hans Langsdorff.
I løpet av noen høstmåneder i 1939 senket lommeslagskipet ni britiske handelsskip i det sydlige Atlanterhavet og Indiahavet. Det var «Newton», «Beech», «Ashlea», «Huntsman», «Trevanion», «Africa Shell», «Doric Star», «Tairoa», «Streonshalh» og «Clement».
«Admiral Graf Spee» utmerket seg ved at besetningene fikk evakuere, før fiendens skip ble senket med kanoner.
Overlevende sjøfolk ble tatt som fanger, og stuet under dekk i hjelpekrysseren «Altmark».
Desember 1939. Et hardt slag ved La Plata-elvas munning med tre engelske kryssere, «Exeter», «Ajax» og «Achilles».
«Graf Spee» ble skadet og måtte søke nødhavn i Montevideo i Uruguay.
Det nøytrale Uruguay ga tyskerne en så knapp tidsfrist til å forlate landet at de ikke rakk å utføre nødvendige reparasjoner.
17/12-1939 ble skipet senket på 12 m dyp utenfor kysten, ved å detonere egne torpedoer.
Tre dager etter skjøt Langsdorff seg selv.
1997. Marinearkeologer fra Storbritannia og Uruguay fastslo at skipet er i god stand.
2004. Skipet skal heves, restaureres og omdannes til museum.
Se også:   Admiral Graf Spee  Lommeslagskip  Altmark 
«Altmark»  –  Tysk flåtetankskip for Kriegsmarine. 11000 brt. Toppfart 25 knop.
5/8-1939. Gikk fra Tyskland til Port Arthur i USA for å fylle bunkers (dieselolje).
Deretter var «Altmark» hjelpeskip (Trosschiff) og forsynte «Admiral Graf Spee» med olje i Sør-Atlanteren.
Overlevende sjøfolk, som Graf Spee hadde tatt fra senkede britiske handelsskip, ble tatt som fanger og stuet under dekk.
Fangene kom fra «Newton», «Beech», «Ashlea», «Huntsman», «Trevanion», «Africa Shell», «Doric Star», «Tairoa» og «Streonshalh». Ingen fanger fra «Clement».
Tidlig i januar 1940 søkte HMS «Effingham» etter «Altmark».
I to måneder gjemte «Altmark» seg i det sydlige Atlanterhav.
«Altmark» fulgte så en nordlig rute gjennom Danmarkstredet mellom Grønland og Island.
Den 14/2-1940 kom «Altmark» inn i norsk sjøområde nord for Trondheimsfjorden.
Den 14/2-1940 kl. 0340 ble «Altmark» oppdaget av Linesøy kystvaktstasjon. Den norske torpedobåten «Trygg» visiterte fartøyet. Fenrik Evju godtok opplysningene fra den tyske kapteinen og «Altmark» kunne gå videre sørover i norsk territorialfarvann under eget navn og tysk statstjenesteflagg.
Etter folkeretten hadde skipet rett til å bruke nøytrale farvann til fredelig gjennomfart, også med fanger om bord.
I Sognefjorden ble skipet undersøkt på ny av NK på torpedobåten «Snøgg».
I Hjeltefjorden ble skipet undersøkt for tredje gang av sjefen for 2. Sjøforsvarsdistrikt admiral Tank-Nielsen på jageren «Garm». Den tyske kapteinen nektet dem å undersøke om det var fanger ombord. Kommanderende admiral Diesen ga tillatelse til at skipet kunne passere under eskorte.
Skipet fortsatte sørover langs norskekysten med norsk marineeskorte, noe som var brudd med nøytralitetsreglene. Den norske eskorten besto av torpedobåtene «Skorv» og «Kjell» og bevoktningsbåten «Firern».
Den 15/2-39, utenfor Egersund, ble skipet oppdaget av tre britiske speiderfly.
En time senere dukket en gruppe på 6 britiske destroyere opp.
For å unngå engelskmennene søkte «Altmark» ly i den islagte Jøssingfjorden, mellom Egersund og Flekkefjord, eskortert av de norske marinebåtene.
Kl. 2220 den 16/2-1940. «Altmark»-episoden.
Den britiske destroyeren «Cossack» med kaptein Philip Vian, krenket norsk nøytralitet og gikk inn i Jøssingfjorden med lyskasterne på.
«Altmark» bakket rett mot jageren for å klemme den mot land, men gikk selv på grunn.
Britene skjøt en rekke skudd, men tyskerne besvarte ikke ilden.
Et parti med to offiserer og tredve menige bordet skipet. Det oppstod kamp mann til mann.
Ca. 299 britiske sjøfolk ble befridd.
Da det hele var over, lå det 6 døde tyskere igjen, og én til døde senere på sykehus. Ingen briter mistet livet.
Rett etter midnatt den 17/2-1940 forlot «Cossack» Jøssingfjorden.
Berlin protesterte i Oslo mot overfallet. Og nordmennene protesterte i London mot nøytralitetsbruddet.
Film: 🔗tv.nrk.no – Jakten på Altmark.
Historien om de skjebnesvangre dagene da det tyske skipet «Altmark» fraktet britiske krigsfanger i norsk farvann.
Se også:  Altmark  Graf Spee  Cossack  Effingham  Westerwaldt  Norge.2vk.html.
Arado  –  Ar196A-3. Sjøfly.
Rekognoserings- og patruljefly.
Se også:  Arado  Scharnhorst  Tirpitz.
HMS «Ark Royal». Engelsk hangarskip.
16/11-1938 Bygd ved Cammell Laird and Company, Ltd. i Birkenhead, England.
14/9-1939. SS «Fanad Head» ble angrepet av U-30.
14/9-1939. «Ark Royal» sendte fly for å angripe U-30.
«Ark Royal» ble oppdaget av U-39 som sendte to torpedoer som bommet.
U-39 ble tvunget til overflaten av dypvannsbomber fra destroyere i eskorten, og senket.
I angrepet på U-30 krasjet to Skua-fly i sjøen pga. trykkbølger fra egne bomber.
U-30 torpederte «Fanad Head» og plukket opp pilotene i de to Skua-flyene, og kom seg unna.
Ark Royal returnerte til Loch Ewe.
25/9-1939 Ubåten HMS «Spearfish» var blitt angrepet og skadet av tyske krigsskip i Kattegat.
 –  «Ark Royal» deltok i redningsoperasjonen sammen med «Nelson» og «Rodney».
 – Tre Luftwaffe Dornier sjøfly fulgte etter. Tre Blackburn Skuaer avskar flyene og skjøt ned en Dornier.
 – Fem Heinkel bombefly angrep «Ark Royal». En bombe traff nær skipet uten å skade.
Oktober 1939. Til Freetown sammen med Force K for å finne «Graf Spee».
9/10-1939. «Altmark» ble oppdaget, men ble forvekslet med et amerikansk skip.
5/11-1939. Det tyske handelsskipet SS «Uhenfels» ble avskåret og kapret og satt inn i engelsk tjeneste som lasteskip.
Februar 1940. Eskorterte den skadde «Exeter» til Devonport.
16/4-1940. «Ark Royal» og «Glorious» gikk fra Middelhavet til Scapa Flow.
23/4-1940. Operasjon DX.
 –  Hangarskipene «Ark Royal» og «Glorious» gikk fra Scapa Flow til Norge sammen med krysserne «Curlew» og «Berwick» og destroyerne «Hyperion», «Hereward», «Hasty», «Fearless», «Fury» og «Juno».
 –  «Ark Royal» hadde 18 Skuaer fra skvadron 800 og 801 og 21 Swordfish fra skvadron 810 og 820 ombord.
27/4-1940. «Ark Royal» gikk til Scapa Flow for etterfylling av drivstoff.
27/4-1940. Gikk tilbake til Norge samme dag, sammen med slagskipet «Valiant». Ble angrepet av Ju-88 og He-111 under tilbaketuren uten å bli skadet.
30/4-1940. Dekket evakueringen fra Molde og Åndalsnes.
1/5-1940. Flere tyske luftangrep ble drevet tilbake.
3/5-1940. «Ark Royal» gikk til Scapa Flow.
1/6-1940. Gikk fra Scapa Flow for å dekke operasjon «Alphabet», evakueringen av allierte tropper fra Narvik.
13/6-1940. Angrep på «Scharnhorst» i Trondheim. Destroyerne «Antelope» og «Electra» kolliderte. Åtte av femten Skuaer ble skutt ned. «Scharnhorst» var uskadet.
Ca. 14/6-1940. Til Scapa Flow.
23/6-1940. Ankomst Gibraltar sammen med «Hood» og tre destroyere som sluttet seg til Styrke H.
Styrke H senket franske krigsskip i Mers-el-Kébir. Det franske slagskipet «Strasbourg» unnslapp.
8/7-1940. Force H gikk fra Gibraltar for å angripe italienske mål, men ble angrepet av italienske bombefly og returnerte til Gibraltar uten skader.
8/3-1941. Tre kaprete skip ble oppdaget. To senket seg selv. SS «Polykarp» ble kapret tilbake.
21/3-1941. «Scharnhorst» og «Gneisenau» ble oppdaget av Fairey Fulmar fra «Ark Royal», men radioen virket ikke så flyene måtte lande for å rapportere. Imens unnslapp de tyske skipene i tåken.
Ca. 22/3-1941. En feil i katapultsystemet gjord at en Swordfish falt i sjøen og eksploderte under skipet. «Ark Royal» måtte gå til Gibraltar hvor det ankom 24/3-1941.
6/5-1941. Eskortere en konvoi med fem store transportskip fra Gibraltar over Middelhavet til Alexandria. Eskorten besto av «Ark Royal», slagskipene «Renown» og «Queen Elizabeth», krysserne «Sheffield», «Naiad», «Fiji», «Gloucester» og destroyere fra 5te Destroyer Flotilje.
8/5-1941. To Fulmar gikk tapt da konvoien ble angrepet.
«Empire Song» ble senket av miner.
26/5-1941. Fly fra «Ark Royal» angrep «Bismarck».
29/5-1941. «Ark Royal» og Force H returnerte til Gibraltar.
10/11-1941 «Ark Royal» ble truffet midtskips av en torpedo fra U-81. En omkom.
11/11-1941, kl. 0619. «Ark Royal» rullet rundt, brakk i to og sank øst for Gibraltar.
Se også:  Ark Royal  Altmark  «Bismarck»  Curlew  Glorious  Graf Spee  Scharnhorst Sheffield  U-30  U-39  U-81 
U-81  –  xxx
13.11.1941. Torpederte og senket «Ark Royal».
Se også:  U-81 
«Athenia»  –  Passasjerskip. 13581 tonn.
03.09.1939, kl. 2100. «Athenia» hadde 1400 sivile passasjerer ombord da det ble torpedert av U-30.
«Athenia» sank 200 nm vest for Hebridene.
118 mennesker omkom, av dem var 28 amerikanere.
Det norske motorskipet «Knute Nelson» deltok i bergingen.
Se også:  «Athenia»  U-30.
«Augusta»  –  Tung krysser.
02.07.1928. Bygging startet i Newport News, Virginia.
01.02.1930. Sjøsatt.
30.01.1931. Ferdig.
Deplasement: 9200 tonn. Lengde: 183 m. Fart: 32,7 knop. Bevepning: Ni 8". Åtte 5". Åtte 7,62 mm. Seks 21" torpedorør.
21.05.1931. Flaggskip for Commander Scouting Force Vice Admiral Arthur L. Willard.
Juli 1931. Klassifisert som tung krysser, CA-31.
August 1931. Reklassifisert som tung krysser, CL-31.
08.01.1932. Trening ved Guantanamo Bay, Cuba.
Februar 1932. Stillehavet.
20.10.1933. Kina.
Desember 1933. Filippinene.
Våren 1934. Kina.
04.06.1934. Japan.
20.10.1934. Australia.
03.12.1934. Overhaling i tørrdokk på Filipinene.
16.03.1935. Kina.
25.05.1936. Japanbesøk.
07.07.1937. Krigen mellom Japan og Kina begynte.
I slutten av juli ble Peking inntatt.
28.07.1937. Ankom Vladivostok sammen med fire destroyere.
01.07.1937. Augusta dro tilbake til Tsingtao og destroyerne dro til Chefoo.
13.08.1937. Ankom Shanghai.
20.08.1937. Utenfor Shanghai ble hun bombet av kinesiske lette angrepsbombefly av typen Northrop 2-E, som forsøkte å bombe japanske stillinger. Bombene traff ikke og det oppsto ingen skader.
06.01.1938. Fra Shanghai til Filipinene for årlig overhaling.
09.04.1938. Shanghai.
25.7.1939. Admiral Thomas C. Hart ble ny CinCAF.
25.11.1939. Ankom Filippinene og opererte der til april 1940.
22.11.1940. «Augusta» seilte til USA. Søsterskipet «Houston» overtok i Kina.
11.04.1941. Overhaling på Mare Island Navy Yard, bla. fire nye 5" kanoner og 3" AA.
17.04.1941. Gikk gjennom Panamakanalen og ble flaggskip i Atlanterhavsflåten i mai.
23.06.1941. Ankom New York Navy Yard. Installering av CXAM radar og 1,1" (28 mm) AA.
03.08.1941. Fraktet Roosevelt til Atlanterhavskonferansen på Newfoundland.
09.08.1941.  Statsminister Churchill ankom Argentia med «Prince of Wales».
12.08.1941.  Atlanterhavserklæringen ble undertegnet på USS «Augusta».
15.08.1941. «Augusta» returnerte til Narragansett.
Resten av 1941 og ut i 1942. Vest-Atlanteren.
07.12.1941 «Augusta» lå for anker i Newport.
05.01.1942. Rear Admiral Royal E. Ingersoll ble Commander in Chief, United States Atlantic Fleet.
16.07.1946. Tatt ut av tjeneste og ble reserve i Philadelphia Navy Yard.
09.01.1959. Solgt for opphugging.
Se også:  «Augusta»  Prince of Wales
Etter senkingen av «Bismarck» ble OKM  overbevist om at den britiske flåten var så overlegen at det ikke var tilrådelig å føre krig med slagskip i Atlanteren.
Bismarck  –  Tysk slagskip. Søsterskip til «Tirpitz».
14.02.1939. Sjøsatt.
18.05.1941.  Operasjon «Rheinübung» sammen med «Prinz Eugen».
21.05.1941.  «Bismarck» seilte til Bergen og ut i Atlanterhavet gjennom Danmarksstredet mellom Island og Grønland.
24.05.1941.  HMS «Hood» ble senket. «Prince of Wales» ble skadet.
Den 27.05.1941.  «Bismarck» ble angrepet og sank på 4763 m (15617 fot).
Se også:  Bismarck  Arado  Prince of Wales  PrinzEugen  Hood 
Breddeegrad  –  Latitude.
Se også:  Breddegrad  °   Gradminutt  Lengdegrad  Skipsordbok.html 
HMS «Courageous»  –  Britisk hangarskip. 22500 tonn.
17/9-1939. Skipet var i Bristolkanalen. Jagereskorten besto av fire destroyere. To av destroyere var på jakt etter en ubåt som var i ferd med å angripe et handelsskip.
I tussmørket dreide hangarskipet opp mot vinden pga. at egne fly skulle lande.
17/9-1939. Tilfeldigvis dukket ubåten U-29  opp.
17/9-1939, kl. 1930 avfyrte U-29  to torpedoer hver på 350 kg. Torpedoene traff.
Hangarskipet la seg over, flyene gled av flydekket og i sjøen. Deretter skled mennesker etter.
I femten minutter holdt hangarskipet seg flytende før det forsvant i Atlanteren.
Av en besetning på 1260, omkom 518 mann.
Se også:  «Courageous»  U-29.
Destroyer  –  er en engelsk Jager.
Se også:  Destroyer  Jager  Skipsordbok.html 
«Deutschland»  –  Lommeslagskip.
24.08.1939 Forlot Wilhelmshaven til venteposisjon syd for Grønland. To dager tidligere hadde flåtetanker «Westerwald» gått ut for å være forsyningstankskip.
Se også:  «Deutschland»  Westerwaldt 
«Devonshire»  –  Britisk krysser.
07.06.1940. «Devonshire» seilte med konge, kronprins og regjering fra Tromsø. Ingen eskorte.
Kl. 17 om ettermiddagen 08.06.1940 var den knappe 100 nm unna da «Scharnhorst» senket «Glorious». «Devonshire» var de eneste som oppfattet radiosignalene, men kapteinen turde ikke bryte radiotausheten av hensyn til sikkerheten for de kongelige.
Ca. 1941. Senket kaperskipet «Atlantis».
07.06.1945. Kong Haakon ankom Norge med «Devonshire» nøyaktig fem år etter flukten.
Se også:  Devonshire  Atlantis  Glorious  Scharnhorst
SS «Fanad Head»
14.09.1939. «Fanad Head» ble angrepet med torpedoer og senket av U-30.
Se også:  «Fanad Head»  Ark Royal  U-30 
Fot  =  feet  =  1 ft  =  1′  =  30,48 cm  =  en engelsk fot  =  en internasjonal fot.
Se også:  Fot  Fysikkordbok.html  Skipsordbok.html 
«Galtesund»  –  Kystrutebåt.
15.03.1942. «Galtesund» ble kapret og ført til Aberdeen.
I Kristiansand gikk løytnant Odd Kjeld Starheim sammen med fem andre kaprere ombord som vanlige passasjerer.
«Galtesund» var for vestgående utenfor Jøssingfjord 3 nm vest av Rekefjord da den ble kapret.
Skipet stakk til havs i en snebyge.
17.03.1942. Ankomst Aberdeen.
Se også:  Galtesund  Tromøsund  Norge.2vk 
Glasgow  –  Britisk bølgebryter og krysser. 11000 tonn.
30.04.1940. Kongen og Regjeringen reiste fra et brennende Molde med endel av Norges Banks gull. Resten av gullet ble sendt nordover på skøyter.
Se også:  Glasgow 
HMS «Glorious»  –  Britisk hangarskip.
Tidlig om morgenen den 8/6-40. Restene av de to flyskvadronene som hadde vært stasjonert på Bardufoss tok av for å evakuere med «Glorious». De besto av fem Swordfish, ti Gladiatorfly fra skvadron 263 og sju Hurricane fra skvadron 46.
 – Gladiatorene landet først, fulgt av Swordfish-flyene. De ble stablet under dekk sammen med de andre flyene, som var seks Sea Gladiatorer fra skvadron 802.
 – Hurricane-flyene, som ikke var hangarskipsfly, landet sist. De manglet bremser og hadde høy landingshastighet og hadde aldri tidligere landet på hangarskip. Alle landingene gikk greit.
I tillegg var det Skua-fly, og en halv skvadron Swordfish-fly ombord.
Tidlig om morgenen, kl 0300 den 8/6-40 skilte «Glorious» lag med hovedstyrken for å seile til Scapa Flow på egenhånd fordi den manglet olje. Hangarskipet ble eskortert av destroyerne «Ardent» og «Acasta».
«Glorious» var helt forsvarsløst fordi dekket var overlastet med fly slik at ingen speiderfly kunne ta av. HMS «Ark Royal» og resten av flåten var 200 sjømil bak for å eskortere hovedkonvoien. Radioforholdene var dårlige.
Kl. 1545 den 8/6-40. «Scharnhorst», som deltok i operasjon «Juno» oppdaget «Glorious» og eskorte-destroyerne.
Kl. 1630. 8/6-40. Kampene begynte på 25000 m hold. Ved tredje salve fikk «Glorious» direkte treff på broen. «Glorious» besvarte ilden med sine 10 cm kanoner.
Kl. 1720. 8/6-40. «Glorious» krenget.
«Devonshire» hørte radiosignalene knappe 100 nm unna.
Like før kl. 18 den 8/6-1940 sank hangarskipet. Det var 1515 mann ombord. 43 mann ble reddet.
Med «Glorious» gikk også filmmaterialet om britenes felttog i Norge tapt.
8/6-40. «Ardent» ble senket av «Scharnhorst».
Se også:  Glorious  Acasta  Ardent  Devonshire  Gneisenau  Scharnhorst.
«Gneisenau»  –  Tysk slagskip. Søsterskipet til «Scharnhorst».
Klassifisert etter kanonene var «Gneisenau» en slagkrysser pga. 11″ kanonene.
Klassifisert etter størrelsen var det et slagskip.
Deplasement 32100 tonn fullt utrustet. Lengde 299,8 m. Bredde 30 m. Motor 150000 hk. Toppfart 31,1 knop.
Hovedbatteri på ni 11″ hovedkanoner.
Tolv kanoner på 15 cm (5,9″), fjorten AA på 10,5 cm (4,1″) og seksten AA på 37 mm (1,45″) og ti 20 mm.
Seks 53,3 cm (21″) torpedorør. Fire Arado 196 sjøfly.
Besetning 1800 mann.
08.12.1936. «Gneisenau» sjøsatt.
21.11.1939.  «Scharnhorst» og «Gneisenau» gikk ut for å angripe Atlanterhavskonvoiene.
23.11.1939.  «Rawalpindi» ble senket i Nordsjøen av «Gneisenau» og «Scharnhorst».
18.02.1940.  Operasjon «Nordmark». «Scharnhorst», «Gneisenau», «Admiral Hipper» og jagerne «Wolfgang Zenker», «Wilhelm Heidkamp» og «Karl Galster» ble sendt ut for å angripe konvoier mellom Bergen og England, men ingen skip ble sett.
07.04.1940.  Operasjon «Weserübung». «Gneisenau», «Scharnhorst» og 10 jagere dekket invasjonen av Narvik.
12.04.1940.  «Scharnhorst» og «Gneisenau» ankom Wilhelmshaven.
04.06.1940  Operasjon «Juno». «Scharnhorst», «Gneisenau», «Hipper» og fire jagere forlot Kiel for å angripe allierte evakueringsskip på Harstad havn.
08.06.40  «Glorious» ble senket. Destroyerne «Ardent» og «Acasta» senket.
20.06.1940. «Gneisenau» ble truffet av en torpedo fra den britiske ubåten HMS «Clyde».
22.01.1941  Operasjon «Berlin». Angrep på atlanterhavskonvoier. 22 skip ble senket.
11.02.1942  «Kanalutbruddet», operasjon «Cerberus».   «Scharnhorst», «Gneisenau», «Prinz Eugen», seks jagere, seilte fra Bordeaux til Wilhelmshaven.
27.02.1942 ble «Gneisenau» skadet i et bombeangrep i havna i Kiel, mens hun lå i en flytedokk.
28.03.1945. Senket som blokkskip i Gotenhafen havn.
Se også:  Gneisenau  Arado  Gotenhafen  Rawalpindi  Scharnhorst

Gotenhafen  –  Gdingen før 1939. Gdynia etter 1945. Nåværende Gdansk i Polen.

Grader  –  Rett nord er 0°. Rett øst er 90°. Rett sør er 180°. Rett vest er 270°.
1 breddegrad  =  1°  =  60′  =  60 nm.
Se også:   °   Breddegrad  Fot  Gradminutt  Longitude  nm  Fysikkordbok.html  Astronomiordbok.html Skipsordbok.html 
Gradminutt  =  1′ =  (1/60)° =  (π/10800) rad.
Se også:  Gradminutt  Fot   °   nm  Fysikkordbok.html  Rettskrivning.html Skipsordbok.html 
Hg  –  Kvikksølv.
Se også:  Hg   Ordbok.html  Kjemiordbok.html  Skipsordbok.html 
hk  –  En hestekraft  =  735,75 W.
Se også:  hk  hp  Fysikkordbok.html  Skipsordbok.html 
USS «Hornet»  –  Hangarskip.
18.04.1942. Tokyo ble bombet av B-25 bombefly fra «Hornet».
Se også:  «Hornet» 
hp  –  1 electric hp (US,UK) = 550 ft × lbs/s = 745,7 W = 746 W.
Se også:  hp  hk  Fysikkordbok.html  Skipsordbok.html 
Jager  –  er et allround-skip med varierte oppgaver som ubåtforsvar, konvoieskorte, beskytte egne slagskip, og minelegging.
Se også:  Jager  Destroyer  Skipsordbok.html 
k = kilo = 103 = 10³ = 1000.
Se også:   k  Skipsordbok.html 
kg  =  kilogram  =  kg  =  10³ gram.
Se også:  kg  kilo  Fysikkordbok.html  Skipsordbok.html 
km  =  kilometer  =  1000 m.
Se også:  km  kilo  Skipsordbok.html 
Knop  =  er én nautisk mil pr. time.
1 kt  =  1 nm/t  =  1,852 km/t.
Se også:  kt  nm  Fysikkordbok.html  Ordbok.html  Skipsordbok.html
Lengdegrad  –  Longitude.
Se også:  Lengdegrad  Breddegrad  °   Gradminutt  Breddegrad  Skipsordbok.html 
Lommeslagskip   –   Taschenschlactschiffe var supertunge kryssere, væpnet som slagskip og bygd under filosofien «hurtigere enn de som er sterkere og sterkere enn de som er hurtigere».
De skulle hamle opp med kryssere, samtidig som de kunne flykte dersom det ble sendt slagskip etter dem.
Se også:   Lommeslagskip  AdmiralHipper  AdmiralGrafSpee  Lützow.
«Lützow».   Tung krysser (lommeslagskip). Dieseldrevet.
Kl. 2200 den 07.04.1940. Operasjon Weserübung. Gruppe 5 besto av de tunge krysserne «Blücher» og «Lützow», den lette krysseren «Emden», tre jagere, artilleriskipet «Brummer», tre torpedobåter, og en rekke mindre skip. Gruppe 5 gikk fra Swinemünde til Oslo med omtrent 3000 soldater og stabsfolk ombord.
25.05.42.  «Lützow» til Bogen, hvor også Scheer lå.
02.07.42.  Operasjon «Rösselsprung» Angrep på PQ-17. «Lützow», «Hans Lody», «Karl Galster» og «Theodor Riedel» gikk på grunn og returnerte til Narvik.
04.03.1943. Tirpitz og «Lützow» fra Trondheim for å avskjære en østgående konvoi på 15 skip ved Jan Mayen. Den fant ikke konvoien den lette etter, men fant og senket et etterblitt skip fra vestgående konvoi.
11.03.1943.  «Scharnhorst» og «Lützow» lå i Bogenfjorden. «Tirpitz» ankom Bogenfjorden sammen med jagerne.
Den 21.03.1943  gikk «Tirpitz» fra Bogen og nordover, sammen med «Scharnhorst», «Lützow» og seks jagere.
23.03.43.  «Lützow» ankom Altafjord, sammen med «Tirpitz» og «Scharnhorst».
05.07.43.  Krigsspill sammen med «Tirpitz», «Scharnhorst», «Lützow» og tolv jagere.
06.09.1943.  Operasjon «Sizilien». «Lützow» la seg i nettet til «Tirpitz» i Straumsneset for kamuflasje, mens «Tirpitz» dro til Svalbard.
20.09.43.  Operasjon «Source».
22.09.43.  «Lützow» ble sendt tilbake til Tyskland for reparasjoner.
«Erich Steinbrink» var eskorte.
Ila. 1943. «Lützow» ble flyttet til Østersjøen.
Se også:   Lützow  Scheer  Blücher  Steinbrink  Lommeslagskip  Tirpitz  Norge.2vk
M/S  –  er en forkortelse for motorskip.
Se også:  MS  Skipsordbok.html 
Nautisk mil  –  er buelengden av et vinkelminutt.
1 nm  =  1852 m  =  1 kvartmil  =  6080,2 fot  =  1/60°  =  jordens omkrets/360/60.
Måleenheten brukes fordi den er praktisk ved navigering til havs, på land og i luften.
F.eks. en båt som går med 6 knop i ti timer vil tilbakelegge 1°.
Se også:  nm  Gradminutt   °   kt  Fysikkordbok.html  Skipsordbok.html 
«Newcastle»  –  Britisk krysser.
23.11.1939. «Rawalpindi» ble senket av «Scharnhorst».
«Newcastle» kom til og tyskerne trakk seg ut for å unngå kamp om natta.
Se også:  Newcastle  Rawalpindi  Scharnhorst  Gneisenau
«Nordsturm»  –  Tysk vaktbåt.
29.11.1944. Kl. 1035. Hitlers postfly ble skutt ned.
Se også:  «Nordsturm»  Verden.2vk.html 
OKM  –  Overkommando.
Se også:  OKM 
«Ortelsburg»  –  3800 brt.
27.04.1943. Operasjon «Mardonius» var en sabotasjeaksjon på Oslo havn.
«Ortelsburg» sank. «Tugela» fikk skader og slagside. En oljelekter sank.
Se også:  «Ortelsburg»  «Tugela»  Norge.2vk.html 
Radar  –  Radio Detection And Ranging.
Se også:  Radar  Skipsordbok.html  Fysikkordbok.html 
«Rawalpindi»  –  var en armert handelskrysser, en ominnredet linjedamper med fire gamle 15 cm (6″) kanoner.
Den 23.11.1939. «Rawalpindi» patruljerte mellom Island og Færøyene.
Den fikk øye på «Scharnhorst», men trodde det var lommeslagskipet «Deutschland». Kommandørkaptein Kennedy valgte å angripe.
«Scharnhorst» åpnet ild på 9100 m.
En granat traff brua og drepte kapteinen og de fleste offiserene. «Rawalpindi» sank, og kapteinen og 270 mann fulgte med til bunns.
27 ble tatt til fange.
Den britiske krysseren «Newcastle» kom til.
Tyskerne trakk seg ut for å unngå kamp om natta.
Etter trettiseks timer i det iskalde vannet ble 11 mann plukket opp av et britisk skip. Tilsammen 38 overlevde.
Se også:  Rawalpindi  Scharnhorst  Gneisenau Newcastle   
HMS «Royal Oak»
14.10.1939. HMS «Royal Oak» ble senket av U-47 inne i Scapa Flow.
Kl. 0058. U-47 var inne i Scapa Flow og fyrte av en torpedosalve. En torpedo traff i baugen.
Admiralen og skipssjefen på «Royal Oak» trodde ikke at det var en torpedo som hadde rammet dem.
Kl. 0122. Etter tjue minutter fyrte U-47 av en torpedosalve til. Denne gangen traff tre eller fire torpedoer midtskips.
Kl. 0130. «Royal Oak» sank på mindre enn to minutter. 786 menn omkom.
U-47 forsvant samme vei som den kom inn.
Se også:  Royal Oak  U-47 
RR  –  Rolls-Royce.
Se også:  RR 
rpm  –  turtall i omdreininger/minutt.
Se også:  rpm  Fysikkordbok.html  Skipsordbok.html 
RN  –  Royal Navy.
Se også:  RN 
«Scharnhorst».  Tysk slagskip. Søsterskipet til «Gneisenau».
Klassifisert etter kanonene var «Scharnhorst» en slagkrysser pga. 11″ kanonene.
Klassifisert etter størrelsen var det et slagskip. Tyskerne selv betegnet det som et slagskip.
26000 tonn. 32000 tonn fullt utrustet. Lengde 235 m. Bredde 30 m. Motor 150 000 hk. Toppfart over 30 knop.
Hovedbatteri på ni hovedkanoner (3x3). Hver kanon hadde en diameter på 28 cm (11″).
Tolv kanoner på 15 cm (5,9″), fjorten på 10,5 cm (4,1″) og seksten på 37 mm (1,45″).
Seks 21" torpedorør. Katapulter for fly.
Besetning 1800 mann.
Kurt Caesar Hoffmann var første kaptein.
23/11-1939.  «Rawalpindi» ble senket i Nordsjøen av «Gneisenau» og «Scharnhorst».
18/2-1940.  Operasjon «Nordmark». Sendt ut for å angripe konvoier mellom Bergen og England, men ingen skip ble sett.
7/4-1940.  Operasjon «Weserübung». «Gneisenau», «Scharnhorst» og 10 jagere dekket invasjonen av Narvik.
4/6-1940.  Operasjon «Juno». Allierte evakueringsskip angrepet.
8/6-40.  «Glorious» senket.
8/6-40.  Destroyerne «Ardent» og «Acasta» senket. «Scharnhorst» ble truffet av en torpedo i babords baug, bak andre kanon.
10/6-1940.  Til Trondheim for nødreparasjoner.
11/6-1940.  Bombefly fra RAF angrep i Trondheim. Ingen treff.
Juni 1940.  «Scharnhorst» gikk tilbake til Tyskland.
22/1-41  Operasjon «Berlin». Angrep på atlanterhavskonvoier. 22 skip ble senket.
5/2-1942.  Viseadmiral Ciliax heiste flagget på «Scharnhorst».
11/2-42  «Kanalutbruddet», operasjon «Cerberus». «Scharnhorst», «Gneisenau», «Prinz Eugen» og seks jagere, seilte fra Bordeaux til Wilhelmshaven.
29/3-1942.  Kontreadmiral Hüffmeier kommandant.
9/3-1943.  «Scharnhorst» til Bogenfjorden ved Narvik.
24/3-43  «Scharnhorst» og «Lützow» ankom Langfjorden, en sidearm i Altafjorden.
8/4-1943.  Eksplosjon ombord, 17 døde. Kort tid etter styrtet et av Arado sjøflyene.
5/7-43.  Krigsspill sammen med «Tirpitz», «Scharnhorst», «Lützow» og tolv jagere.
6/9-1943.  Operasjon «Sizilien».
17/10-1943.  Julius Hintze overtok som kommandant.
Kl. 1900 den 25/12-1943  seilte «Scharnhorst» ut Langfjorden for siste gang, i følge med fem jagere (Z-38, Z-28, Z-29, Z-30 og Z-33).
26/12-1943.  «Scharnhorst» ble senket 60 nm nordvest av Nordkapp.
Senkningen av Scharnhorst, sammen med mini-ubåtangrepet på Tirpitz tidligere på høsten, endret det strategiske bildet i andre verdenskrig på en avgjørende måte. Etter at slagskipene var uskadeliggjort kunne bl.a. Murmanskkonvoiene gå friere, og sjøstridskreftene kunne settes inn andre steder.
Se også:  Scharnhorst  Arado  Belfast  Gneisenau  Ida  Rawalpindi  Tirpitz 
«Tirpitz»
06.03.1942.  Operasjon «Sportpalast». Tysk angrep på Murmanskkonvoiene PQ-12 og QP-8.    ☞ Norge.2vk.html.
22.03.1943.  «Tirpitz», «Scharnhorst» og «Lützow» ankom Altafjord.
22.09.1943.  Operasjon «Source». Dvergubåter angrep «Tirpitz» i Kåfjord i Altafjorden.    ☞ Norge.2vk.html.
15.09.1944.  Operasjon «Paravane». «Tirpitz» ble bombet av Lancaster bombefly i Kåfjord fra baser i Sovjet.    ☞ Norge.2vk.html.
12.11.1944.  Operasjon «Catechism». «Tirpitz» ble senket av Lancaster bombefly.    ☞ Norge.2vk.html.
Se også:  «Tirpitz»  Bismarck  Scharnhorst  Norge.2vk.html.
Tomme  =  inch  =  1″  =  2,54 cm.
Se også:   ″   ′  Fysikkordbok.html  Skipsordbok.html 
«Tugela»  –  5800 brt.
27.04.1943. Operasjon «Mardonius» var en sabotasjeaksjon på Oslo havn.
«Ortelsburg» sank. «Tugela» fikk skader og slagside. En oljelekter sank.
Se også:  «Tugela»  «Ortelsburg»  Norge.2vk.html 
U-29  –  Tysk ubåt.
17.09.1939. Det britiske hangarskipet «Courageous» ble senket av U-29 i Bristolkanalen.
Se også:  U-29  «Courageous» 
U-30  –  Tysk ubåt.
22-23.08.1939. U-30 og U-27 forlot Wilhelmshaven for å gå ut i Nord-Atlanteren.
03.09.1939. «Athenia»  ble senket av U-30.
14.09.1939. «Fanad Head» ble torpedert og senket.
«Ark Royal» sendte fly for å angripe U-30.
To Skua-fly krasjet i sjøen pga. trykkbølger fra egne bomber.
U-30 torpederte «Fanad Head» og plukket opp pilotene i det to Skua-flyene, og kom seg unna.
Se også:  U-30  Ark Royal  «Athenia»  «Fanad Head»  U-39 
U-39  –  Tysk ubåt.
14.09.1939. U-30 angrep «Fanad Head».
«Ark Royal» sendte fly for å angripe U-30.
U-39 oppdaget «Ark Royal», men bommet med to torpedoer. U-39 ble senket av destroyere i eskorten.
Se også:   U-39  Ark Royal  «Athenia»  U-30 
U-47  –  Tysk type VIIB ubåt.
25.02.1937. Byggingen startet ved Krupp Germaniawerft i Kiel.
17.12.1938. Aktiv tjeneste.
08.10.1940. U-47 forlot Kiel. Skipssjef var løytnant Günther Prien.
13.10.1940. U-47 lå utenfor Orknøyene.
14.10.1939. Royal Oak ble senket inne i Scapa Flow.
07.03.1941. U-47 ble senket ifb. med angrep på Atlanterhavskonvoien OB-293.
Se også:   U-47  Royal Oak 
T/T «Westerwaldt»  –  Lengde: 178 m. Toppfart: 20,75 knop. Søsterskip til Altmark.
06.01.1936. Kommisjonert som T/T Nordmark.
14.11.1936. Kjølstrukket.
05.11.1937. Sjøsatt.
1938. Bygd ved Schichau-Werke, Danzig, Tyskland.
22.08 – 12.11.1939. Forsyningsoppdrag for slagskipet «Deutschland»  i Nord-Atlanteren.
06.04 - 23.07.1939. Forsyningsoppdrag i Norge.
1939. Omdøpt til T/T «Nordmark».
21.07.1940. Skadet etter luftangrep ved Jylland.
12.09.1940-21.05.1941. Forsyningsoppdrag for lommeslagskipet Admiral Scheer.
Mars 1942 - April 1941. Forsyningsoppdrag i Norge.
April 1945. Skipet ble overført til København hvor det blir overtatt av Britiske styrker etter krigen.
06.06.1945. Seilt til Rosyth (UK) og omdøpt Northmark.
Juli 1947. Omdøpt til HMS Bulwayo etter en overhaling og tjenestegjorde for Royal Navy.
Oktober 1950. Dekommisjonert.
04.10.1955. Opphugget i Dalmuier.
Se også:  Westerwaldt  Altmark  Deutschland