nilsmartin.no

 nilsmartin.no 

 


Andre verdenskrig

1914. Første verdenskrig. 37 millioner døde. Norge var nøytralt.    ☞ Norge.html.

1918. Spanskesyken. På verdensbasis døde trolig over 50 millioner.    ☞ Norge.html.

1919. Versaillesfreden.

25.01.1919. Folkeforbundet ble stiftet av seierherrene etter første verdenskrig.

1933. Tyskland fikk en lov for å forhindre arvelig syke i få avkom hvor tvangssterilisering ble legitimert.

02.08.1934. Hitler ble utnevnt til fører og rikskansler. Han overtok også ledelsen av Tysklands væpnede styrker.

Juli 1937. Krigen mellom Japan og Kina.    ☞ Kina.html 

Mars 1939. Tyskland besatte Tsjekkoslovakia.

April 1939. Italia besatte Albania.

21.08-1939. Lommeslagskipet «Admiral Graf Spee» gikk ut fra Wilhelmshafen til Sør-Atlanteren.
Ni britiske handelsskip ble senket.

23.08.1939. Ikke-angrepspakt mellom Hitler og Stalin. Molotov-Ribbentrop pakten.    ☞ Russland.html 

01.09.1939. Andre verdenskrig begynte  da Tyskland invaderte Polen.
03.09.1939. England erklærte Tyskland krig. Norge erklærte seg nøytralt.     ☞ Norge.2vk.html.

03.09.1939. «Athenia» ble senket av U-30, vest for De britiske øyer.

17.09.1939. Det britiske hangarskipet «Couragous» ble senket av U-29 i Bristolkanalen.

17.09.1939. Sovjet invaderte Polen.

29.09.1939. Tyskland og Sovjet delte Polen mellom seg.

«Skyggekrigen». Etter at Tyskland hadde erobret Polen følte ikke vestmaktene seg sterke nok til å starte en offensiv. Blokade hindret Tyskland i å skaffe forsyninger fra andre land. Det meste skjedde på sjøen. De fleste tyske overflateskipene lå innelukket i Østersjøen. De tyske divisjonene sto stille frem til niende april 1940. Denne perioden ble kalt «the phoney war», «skyggekrigen».

14.10.1939. HMS «Royal Oak» ble senket av U-47 inne i Scapa Flow.

23.11.1939. «Rawalpindi» ble senket i Nordsjøen av «Gneisenau» og «Scharnhorst».

30.11.1939. Finlandskrigen begynte. Vinterkrigen.    ☞ Russland.html 

Desember 1939. Tyske ubåter senket tre malmskip utenfor norskekysten.     ☞ Norge.2vk.html.

1939. Hitler iverksatte eutanasiprogrammet i Tyskland. 5000 åndssvake og funksjonshemmede og 70000 sinnssyke ble drept.
16.02.1940. «Altmark»-episoden.    ☞ Norge.2vk.html.

13.03.1940. Finlandskrigen sluttet.

08.04.1940. Operasjon «Wilfred». Engelsk minelegging i norske farvann.    ☞ Norge.2vk.html.

09.04.1940.  Norge kom med i andre verdenskrig.    ☞ Norge.2vk.html.

10/5-1940. Tyskland angrep Begia, Nederland og Frankrike.

11/5-1940. Churchill ble statsminister i England.

29.05.1940. Narvik ble befridd.    ☞ Norge.2vk.html.

3/6-1940. Dunkerque. 335000 elitetropper ble evakueret.

07.06.1940. Krysseren «Devonshire» seilte med den norske konge og regjering fra Tromsø.
08.06.1940. «Glorious» ble senket av «Scharnhorst».    ☞ Norge.2vk.html.

10.06.1940. Norge kapitulerte.    ☞ Norge.2vk.html.

10.06.1940. Italia erklærte krig mot Frankrike og Storbritannia.

22.06.1940. Frankrike kapitulerte formelt og betingelsesløst i Compiègne.

Mellom 10.7 og 31.10.1940. Luftslaget om Storbritania. Operasjon «Aldertag». «The Battle of Britain».

28.10.1940. Italia forsøkte å invadere Hellas.

24.05.1941. «Bismarck» ble senket.

22.06.1941. Operasjon «Barbarossa». Tyskland angrep Sovjetunionen.
25.06.1941. Finland angrep Sovjetunionen. Fortsettelseskrigen.    ☞ Karelen.html 

09.08.1941. Atlanterhavserklæringen ble undertegnet ombord på USS «Augusta».    ☞ FN.html 

07.12.1941. Japanerne angrep Pearl Harbor på Hawaii.

06.03.1942.  Operasjon «Sportpalast». Tysk angrep på Murmanskkonvoiene PQ-12 og QP-8.    ☞ Norge.2vk.html.

18.04.1942. Tokyo ble bombet av B-25 bombefly fra hangarskipet USS «Hornet».

Mai 1942. Japan hadde okkupert hele Øst-Asia fra Burma i vest til Aleutenes ytterste øyer i nord, Gilbertøyene og Salomonøyene i sørøst, samt hele det Nederlandske India og størstedelen av Ny-Guinea i sør.    ☞  India.html 

I mai 1942 var en formidabel flåte samlet i norske farvann.    ☞ Norge.2vk.html.

4/6-1942. Slaget om Midway.

27.06.1942. Konvoi PQ-17 seilte fra Island.    ☞ Norge.2vk.html.

19.08.1942. Dieppe Raid. Operasjon «Jubilee»
Over 200 skip med 6000 tropper. Over 1000 fly deltok.

19.08.1942. Slaget om Stalingrad varte til 16.01.1943.

08.11.1942. Operasjon «Torch». Operasjon «Fakkel». Landgangen i Nord-Afrika truet Rommel vestfra. Hensikten var å få kontroll i Middelhavet og skape grunnlag for invasjon av Sicilia. 106000 amerikanske og britiske tropper ble landsatt på kysten av Marokko og Algerie.

19.11.1942. Operasjon «Freshman» mot Vemork.    ☞ Norge.2vk.html.

16.01.1943. Stalingrad ble gjenerobret. Det markerte et vendepunkt i krigen på Østfronten.

27.02.1943.  Operasjon «Gunnerside». Vemork-aksjonen. Sprengningen av tungtvannsanlegget på Vemork.    ☞ Norge.2vk.html.

22.03.1943.  «Tirpitz», «Scharnhorst» og «Lützow» ankom Altafjord.    ☞ Norge.2vk.html.

11.05.1943. Tyskerne trakk seg ut av Afrika.

10.07.1943. Alliert landgang på Sicilia.

03.09.1943. Alliert landgang på fastland-Italia. Italia kapitulerte.

22.09.1943.  Operasjon «Source». Dvergubåter angrep «Tirpitz» i Kåfjord i Altafjorden.    ☞ Norge.2vk.html.

26.12.1943. «Scharnhorst» ble senket, 60 nm NV av Nordkapp.    ☞ Norge.2vk.html.

20.02.1944. Hydroferga ble senket på Tinnsjø i Telemark.     ☞ Norge.2vk.html.

06.06.1944. D-dagen. Operasjon «Overlord».

20.07.1944. Hitler forsøkt myrdet under et politisk møte.

25.08.1944. Paris frigjort av de allierte.

15.09.1944.  Operasjon «Paravane». «Tirpitz» ble bombet av Lancaster bombefly i Kåfjord fra baser i Sovjet.    ☞ Norge.2vk.html.

17.09.1944. Slaget ved Arnhem. Operasjon «Market Garden».

Oktober 1944. Russerne angrep Murmanskfronten, passerte norskegrensen og inntok Kirkenes.    ☞ Norge.2vk.html.

28.10.1944. Operasjon «Nordlicht». Brenningen av Finnmark og Nord-Troms.    ☞ Norge.2vk.html.

12.11.1944.  Operasjon «Catechism». «Tirpitz» ble senket av Lancaster bombefly.    ☞ Norge.2vk.html.

29.11.1944. Kl. 1035. Hitlers postfly ble skutt ned.
Hitler brukte en Focke Wolf 200 også som sitt private transportfly. Hitlers plass i flyet var utstyrt med et utskytningssete som kunne utløses under flyet.
Flyet av typen Focke Wulf 200 Condor, med registreringsnummer D-ARHW, opererte som kurértransport og fløy jevnlig med diplomatpost mellom Berlin og Stockholm.
Skyene lå tungt over Østersjøen denne formiddagen, sikten var varierende og været ble stadig verre.
Den tyske vaktbåten «Nordsturm» avfyrte et skudd mot det tyske flyet som fløy mot nordvest.
Flyet kan ha kommet ut av skyene rett ved det tyske skipet, som ved et uhell reagerte med å skyte. FW 200 ligner litt på «Den flygende festningen» B17 rett forfra.
Vakthavende ved Falsterbo fyr hørte et drønn og ser et kraftig, rødhvitt lysglimt.
Snart etter styrtet flytet i sjøen utenfor Falsterbo sørvest i Sverige.
Alle seks passasjerer og fire besetningsmedlem om bord døde.

04-11.02.1945. Jalta-konferansen. Møte mellom Roosevelt, Churchill og Stalin på den Sovjetiske halvøya Krim i Svartehavet. Opprettelse av FN.    ☞ FN.html 

07.03.1945. Broen ved Remagen ble erobret.
De allierte krysset Rhinen og var inne på tysk kjerneområde.

20.04.1945. Hitler fylte 56 år.

30.04.1945. Hitler skjøt seg med pistol i førerbunkeren under rikskanselliet i Berlin.

30/4-1945.  Dønitz ble Hitlers etterfølger.

02.05.1945. Tyske tropper i Italia kapitulerte.

07.05.1945.  Tyskland kapitulerte betingelsesløst.    ☞ Norge.2vk.html.

08.05.1945. V-E Day. Victory-in-Europe day.

16/7-1945. Den første atombomben eksploderte i New Mexicos ørken.

06.08.1945.  Atombomben over Hiroshima.

09.08.1945. Plutoniumbombe over Nagasaki.

14.08.1945. Japan kapitulerte.

24.10.1945. FN ble offisiellt opprettet. FN-charteret trådte i kraft.    ☞ FN.html 

1945. Potsdamkonferansen.

1945. Etterkrigstid. Sovjetunionen annekterte Øst-Europa helt fram til midten av Tyskland.

1947. Den kalde krigen startet.

10.12.1948. FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt.

1948. Berlinblokaden.

1949. DDR ble opprettet.

1949. Sovjetunionen fikk sin første atombombe.

1949. NATO ble opprettet.

 

 


Ordliste

Bismarck  –  Tysk slagskip.
Se også:  Bismarck  Tirpitz  Scharnhorst 
FN  –  De forente nasjoner. United Nations.
Se også:  FN  FN.html 
India
Se også:  India  Kina  India.html 
Kina
Se også:  Kina  India  Kina.html 
Limpet  –  Magnetisk tidsinnstillt mine.
Se også:  Limpet 
Nasjonalsosialismen  –  Tysk: Nationalsozialismus. Kort-form: na-zi.
Se også:  Nasjonalsosialismen  NSDAP 
nm  –  nautisk mil.
Se også:  nm 
Nortraship  –  The Norwegian Trading and Shipping Mission.
22.04.1940. Opprettet på regjeringsmøte.
Se også:  Nortraship 
Norge  –  Nordvegen = sjøvegen mot nord, frå Lindesnes til Troms.
Se også:  Norge  Norge.html. Norge.2vk.html.
NSDAP  –  National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei. Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti. Det tyske nazipartiet.
Se også:  NSDAP  Nasjonalsosialismen 
Scharnhorst  –  Tysk slagskip.
Se også:  Scharnhorst  Tirpitz  Bismarck 
SIPO  –  Det tyske sikkerhetspoliti.
Se også:  SIPO 
SOE  –  Special Operations Executive.
Se også:  SOE 
Tallboy  –  var over 6 meter lang, veide 5443 kg, hadde finner som ga hurtig rotasjon og sluppet fra stor høyde kunne den trenge inn i målet og eksploderte innenfra.
Se også:  Tallboy 
Tirpitz  –  Tysk slagskip.
Se også:  Tirpitz  Scharnhorst  Bismarck 
Tungtvann  –  (deuterium) består, (som vann), av 2 hydrogenatomer og 1 oksygenatom H2O.
I tillegg er det et ekstra nøytron i hydrogenkjernene.
Se også:  Tungtvann  

 

 

 


Lenker

Film: World War II films.   archive.org.