nilsmartin.no

 

 


Indias historie

India er en føderal republikk som består av av 29 delstater og 7 territorium.
Delstatsregjeringene er ansvarlige for områder som skole, sykehus, kollektivtrafikk og jordbruk.
Sentralregjeringen bestemmer over utenrikspolitikk, forsvar, utviklingsplanlegging og valuta.
Det politiske systemet er arvet etter britene (Westminster-modellen).

Arealet er nesten 3,3 millioner km², verdens sjuende største land.


Geologisk tid

For 600 millioner år siden. Gondwana var et superkontinent som besto av Antarktis, Syd-Amerika, Afrika, Australia, India, Madagaskar, Ny-Guinea, New Zealand, Ny-Caledonia, Arabia.
Superkontinentet Laurasia besto av Nord-Amerika og Eurasia.

For 299 millioner år siden. Megakontinentet Pangea ble dannet da Gondwana støtte sammen med Laurasia og Baltika.
Hele Pangaea-kontinentet var omgitt av kjempehavet Panthalassa.

For 251 millioner år siden. Gondwana brakk opp i Vest-Gondwana (Sør-Amerika og Afrika) og Øst-Gondwana (Australia og India). Øst-Antarktika skilte seg fra de andre kontinentene.

For 220 millioner år siden. Laurasia drev nordover og bort fra Gondwana.

For 160 millioner år siden. Afrika løsrev seg og drev nordover.

For 150 millioner år siden. India og Australia skilte seg fra Afrika.

For 130 millioner år siden. Vest-Gondwana revnet i nord-sør retning; slik at Sør-Atlanteren splittet Sør-Amerika og Afrika.
New Zealand og India løsrev seg fra Øst-Gondwana.

For 100 millioner år siden. India drev nordover.

For 80 millioner år siden. Australia og Antarktis skilte lag.

For 65 millioner år siden. Madagaskar løsrev seg fra India.

For 45 millioner år siden. India kolliderte med Sør-Asia og presset opp Himalaya.

For 30 millioner år siden. Sør-Amerika slapp taket i Antarktis og dannet Drakestredet. Det kalde vannet i Sørishavet sirkulerte rundt Antarktis, uten å tvinges nordover. Antarktis ble til dagens kalde kontinent.
Havtemperaturen sank nesten 10°, og det globale klimaet ble mye kaldere.

For 15 millioner år siden. Ny-Guinea med kolliderte Sør-Asia.

For 3,5 millioner år siden. Sør-Amerika og Nord-Amerika ble forent i Panama.

500 tusen år siden. Homo erectus kan ha bodd i India.

Istiden

For 40 tusen år siden kom det moderne menneske til Europa, som en sidegren av befolkninger i Midtøsten, India og Nord-Afrika.

12 tusen år siden. Mot slutten av forrige istid slo moderne mennesker seg ned på subkontinentet.

Førhistorisk tid

7000 fvt. Bhimbetka-kulturen i Madhya Pradesh. Steinhuler og veggmalerier.

3300 fvt. Indussivilisasjonen i den nordvestlige delen av det indiske subkontinent varte fram til 1300 fvt. Landbruk. Byer. Handel. Skriftsystem.

2600 fvt. Harappan-perioden varte til 1900 fvt.

2500 fvt. 卐 Hakekorset oppsto trolig i Indusdalen i dagens Pakistan.

Før 2000 fvt. Ayurveda (indisk medisin) oppsto.
Hygiene og medisin var høyt utviklet i oldtidens India. Sykehus. Plastisk kirurgi. Offentlig næringsmiddelkontroll.


1500 fvt. Den vediske periode.

1500 fvt. Vedisk tid.
Arierne var et rytterfolk kom til Indusdalen og de nordvestlige områdene av dagens India og Pakistan. Arierne kom fra det nordøstlige Europa, Kaukasus, Russland eller Mellom-Asia nord for Svartehavet.
De var bondekrigere som dyrket jorden og alte opp kveg og hester. Det oppsto yrker som smed og tømrer.
Standsdeling: Brahmaner (prestene), Kschatrijas (riddere og godsherrer) og Waischjas (bønder, kjøpmenn og håndverkere).
Kastevesenet oppsto trolig pga. motsetninger mellom de lyshudede arierne og dravidene (den opprinnelige befolkningen).
Likbrenning. Enkebrenning.

Den vediske periode oppsto, og varte fram til 1000 fvt. Hinduismen ble grunnlagt.

1300 fvt. Mitra-feiring i hinduismen. 卐 Svastikaen, et likarmet høyrevinklet hakekors, var et symbol for Mitra og solen.

Rundt 1000 fvt. Veda-tekstene som opprinnelig var muntlige overleveringer ble nedtegnet.


1000-500 fvt. Den episke tid.

700–500 fvt. Upanishadene ble nedtegnet.

684 fvt. Magadhariket ble grunnlagt av Haryanka-dynastiet.
Magadhariket var et av de første tegn til større statsdannelser.

500 fvt. Shramanismen i Nord-India. Religiøse asketer søkte ut i ødemarka for å meditere og praktisere yoga.

400-tallet fvt. Buddha ble født.

320-185 fvt. Mauryariket blomstret under Ashoka den store og la under seg det meste av India.
Buddhismen ble statsreligion.

326 fvt. Aleksander den store invaderte India. Han kom fra Makedonia og Hellas, og hadde allerede lagt under seg Persia og Afghanistan og deler av dagens Pakistan. En indisk hærstyrke stoppet Aleksander som trakk styrkene sine ut av India.

300 fvt. Buddhismen ble den viktigste religionen i Sør-Asia.

Før år 0. Vismannen Sibba Ibn Dahir i India oppfant sjakkspillet til underholdning for kong Sjiram. Kongen ble så begeistret at han ga befaling om at sjakkbrett skulle stilles opp i alle hindu-templene, og han lot Sissa selv velge sin belønning. Vismannen ville bare ha ett riskorn for den første ruten og deretter en fordobling for hver rute. Dvs. to for den andre, fire for den tredje, åtte for den fjerde og 16 korn for rute nr. 5, osv.
Kongen ble forbauset over denne beskjedenhet, men regnemestrene beklaget seg.

320–550. Guptadynastiet.
Vitenskap. Kunst. Astronomi. Filosofi. Arkitektur. Matematikk. Medisin.
Hinduismen ble revitalisert. Buddhismen ble fortrengt.

450. Hunerne plyndret Guptadynastiet.

500. Purana-tekstene ble nedskrevet på sanskrit. Inneholder fortellinger om de viktigste gudene, som Brahman, Vishnu, Krishna, Rama og Shiva.

528. Gupta-tiden tok slutt.

600. Tallet null ble definert av den indiske astronomen og matematikeren Brahmagupta.
Han innførte også negative tall.

712. Islam erobret Nord-India.

Før 800. Romfolk har opprinnelse i nomadiske folkegrupper fra Nord-India, i øvre del av Indusdalen.
Fra India dro de i bølger, presset ut av de invaderende muslimene ledet av hærføreren Mahmud al-Ghazni.
Sigøynerne har status som en eksterritoriell indisk folkegruppe.

1000. Islamsk invasjon begynte for alvor med Mahmud al-Ghaznis plyndringstog.

1000. Buddhismen forsvant fra det indiske subkontinentet.

1100-tallet. Møte mellom hinduisme og Islam var et møte med to helt forskjellige religioner.
Monoteisme. Bildeforbud. Muslimskatt.

1198. Delhisultanatet i Nordindia var et stort rike med Delhi som hovedstad grunnlagt av Muhammad av Ghor.

1206. Slavedynastiet ble grunnlagt av Qutb al-Din Aibak.

1290–1320. Khalji-sultanatet.

1320–1413. Tughluq-dynastiet.

1347. Svartedauen kom fra India og Asia til Europa.

1414–51. Sayyid-herskerne.

1451–1526. Lodi-dynastiet.

1498. Vasco da Gama reiste fra Portugal via Kapp det Gode Håp til Øst-Afrika, over det Indiske hav og til Malabarkysten og fant sjøveien til India.

1525. Trolig ble over 80 millioner hinduer drept i perioden fra år 1000.

1526. Mogul- eller Mughalriket var et muslimsk dynasti etablert av Babar.
Mughal betyr Mongol på persisk. Det var tyrkisk-mongoler som var blitt muslimer. De regjerte store deler av India fram til Aurangzeb døde i 1707.

1600. Det britiske handelskompaniet British East India Company ble stiftet.

1616. Danmark opprettet et ostindisk selskap i Trankebar og Bengal. Overtatt av britene i 1843.

1631. Taj Mahal ble bygd av mughalene.

18.02.1665. Portugal avsto Bombay til britene.

1680–1818. Marathariket.

1681. Dronten døde ut på øya Mauritius i Indiahavet.

1690. Calcutta ble grunnlagt av britene.

1757. Storbritannia annekterte Bengal.

1763. Syvårskrigen.

1763–1857. Det britiske ostindiske kompani.

12.08.1765. Det britiske ostindiske kompaniet tok over den politiske makten i Bengal.

1780. Det engelske Ostindia-kompaniet begynte systematisk import av opium fra India til Kina.

1793. I Bengal ble det innført skattlegging av dyrkbar jord.

1832. Kolera kom fra India via Europa til Norge.

1839. Krig med Afghanistan. Britene led nederlag.

1843. Sind ble annektert.

1849. Punjab ble annektert.

1856. Oudh ble annektert.


1857. Britisk India

1857–1947. Det britiske imperiet omfattet India, Pakistan, Bangladesh, Burma (Myanmar), Ceylon (Sri Lanka).
Nepal og Bhutan var på papiret selvstendige stater.
Britisk India var inndelt i provinser og resten var vasallstater (fyrstestater) som ikke var en del av Britisk India. Kashmir og Jammu var en vasallstat.

1857. Sepoyopprøret. (Den første indiske frihetskrig.)
Den britiske kronen overtok forvaltningen av India etter Det ostindiske kompani.

02.08.1858. India ble en britisk koloni styrt av en visekonge.

28.04.1876. Dronning Victoria ble keiserinne av India.

1925. Mohandas Gandhi ble valgt til leder av Kongresspartiet.

1927. Subhas Chandra ble generalsekretær i Kongresspartiet.

1938. Subhas Chandra Bose ble valgt til leder av Kongresspartiet.

1939. Bose trakk seg som leder av Kongresspartiet. Gandhi overtok.
Bose stiftet Indian National Army som kjempet sammen med japanerne under 2vk.

Mai 1942. Japan hadde okkupert hele Øst-Asia fra Burma i vest til Aleutenes ytterste øyer i nord, Gilbertøyene og Salomonøyene i sørøst, samt hele det Nederlandske India og størstedelen av Ny-Guinea i sør.

1947. Kongresspartiet ønsket et samlet India.
Den muslimske liga ville ha sin egen muslimske stat i stedet for å tilhøre samme sekulære stat som hinduer, buddister, kristne og tilhengere av andre religioner.

Hvorfor ville muslimene ha sin egen stat?
Fordi det er den eneste naturlige tilstand for Islam å eksistere under.
Koranen oppfordrer eller påbyr muslimer å gjøre ting som de må ha en muslimsk statsmakt i ryggen for å kunne foreta seg, f.eks. tvangsomvendelse, dødsstraff for frafall, føre krig for å utbre Islam, osv.

1947. Det moderne India.

14.08.1947. Storbritannia trakk seg ut av sitt indiske koloniområde.
Suvereniteten ble overdratt til de nye staters myndigheter.

Det er vanskelig å bli kvitt hodepine ved å kappe av seg hodet;
– men hodeverken forsvinner ikke selv om hodet er borte.

 

 

 

14de og 15de august 1947. De moderne statene India og Pakistan ble til.
– Bengal ble delt i Øst og Vest-Bengal.
– Vest-Bengal ble en del av India.
– Øst-Bengal fikk navnet Øst-Pakistan (nåværende Bangladesh), men lå langt unna Vest-Pakistan (nåværende Pakistan).
– Panjab (Punjab) ble delt. Vestre Panjab havnet i Pakistan og Østre i India.

Over ti millioner flyttet for å komme over på «riktig» side.
Omlag en million mistet livet i forbindelse med delingen.

Helt fra begynnelsen har India og Pakistan markert uavhengigheten hver sin dag. Pakistan feirer 14. august, mens India feirer 15. august.
De vil ikke feire sammen som et tydelig uttrykk for det dårlige forholdet.

Jawaharlal Nehru ble Indias første statsminister.

Oktober 1947. Den første Kashmirkrigen var den første indo-pakistanske krig.
Desember 1948. Krigen endte med at Kashmir ble delt i nordlige og vestlige områder styrt av Pakistan og sørlige, sentrale og nordøstlige områder styrt av India.

30.01.1948. Gandhi ble skutt av en hindunasjonalist som mente han var for ettergivende overfor muslimene.

26.01.1950. En ny grunnlov sa at India er et selvstyrende, uavhengig, sosialistisk, sekulær, demokratisk republikk med overhus og underhus innenfor Det britiske samvelde.
Rajendra Prasad ble republikkens første president som innførte en sentralisert sosialistisk planøkonomi.
Høy befolkningsvekst.

1951. Tibet ble okkupert av Kina.

1952. Fiskeriprosjektet i Kerala. Norsk utviklingshjelp etablerte sitt første bistandprosjekt.

1959. Tibet. Dalai Lama flyktet til India hvor han opprettet han en eksilregjering i Dharamsala i Nord-India.

1962. Den indo-kinesiske krigen. Kina okkuperte en del av indisk Kashmir (Aksai Chin).

1964. Nehru døde.
Lal Bahadur Shastri ble statsminister.

1965. Kashmirkrigen, Den andre indo-pakistanske krig.
Det største stridsvognslaget i militærhistorien siden 2vk.
Den fem uker lange krigen tok livet av tusenvis av mennesker på begge sider.
Krigen endte med en FN-mandatert våpenhvile og Tasjkent-erklæringen 10.01.1966.

1966. Indira Gandhi, Nehrus datter ble statsminister.

26.03.1971. Bangladesh (Øst-Pakistan) ble uavhengig.
26.03.1971. Bangladesh-krigen var en blodig frigjøringskrig om Øst-Pakistan.
Det var i utgangspunktet en pakistansk borgerkrig som ble til den tredje indo-pakistanske krig etter at India blandet seg inn.
Hundretusener sivile ble drept og millioner bengalere flyktet til India.

Mai 1974. India gjennomførte sin første kjernefysiske prøvesprengning.

1974. Steve Jobs reiste til India for å bli spirituelt opplyst Zen-buddhist.

Januar 1977. Nyvalg. Janata vant valget. Morarji Desai ble statsminister.

1980. Indira Gandhi vant valget og ble statsminister på nytt.

13.04.1984. Siachen-krigen i Kashmir. India utvidet territoriet med over 2590 km².

Juni 1984. Det gylne tempel i Amritsar ble angrepet av den indiske hær.
Templet ble brukt som festning av militante sikh-nasjonalister. Tusen menneskeliv gikk tapt.

31.10.1984. Indira Gandhi ble drept av sine egne livvakter.

1984. Kjemikaliefabrikken til Union Carbide i Bhopal forgiftet tusenvis av mennesker med insektmiddel.

23.06.1985. Air India Flight 182 på vei fra Toronto i Canada til Bombay styrtet i Atlanterhavet utenfor kysten av Irland etter at en bombe om bord detonerte. 329 personer omkom.

1991. India foretok en grunnleggende omstrukturering av økonomien, med liberalisering, redusering av det offentlige, sterk industri, sterkere privat sektor og skattekutting.

Etter 1991. India hadde en lengre periode med proteksjonisme (importbarrierer) hvor det ble bygd opp en innenlandsk produksjon.
Utenlandske investorer investerte i produksjon i India for salg i India.

1991. Rajiv Gandhi ble drept av en selvmordsbomber fra LTTE.

Fra midten av 1990-tallet. Importbarrierene ble gradvis avviklet.
India fikk en rask økonomisk oppgang.
Utenlandske investeringer økte kraftig som følge av redusert kontroll med handel og investeringer. Det oppsto en velstående middelklasse, men de fattige (⅔) ble fattigere enn før, fordi subsidier og støtteordninger ble redusert.
Rikelig tilgang på billig, velkvalifisert arbeidskraft.
Lavt lønnsnivå, også blant velkvalifiserte arbeidstakere.
Høy konkurranse. Stor arbeidsinnsats.

Mars 1993. Mumbai. 250 mennesker ble drept i en bombeaksjon. Det antas at ISI sto bak.

12.11.1996. Charkhi Dadri fly-kollisjon. En saudiarabisk Boeing 747 passasjerfly kolliderte i luften med et kasakhstansk Iljusjin-76 transportfly etter avgang fra New Dehli i India. 349 personer mistet livet.

1998. Pakistan gjennomførte sin første kjernefysiske prøvesprengning.

Juli 1999. Kargil-krigen i Kashmir.

1999. India passerte 1 milliard innbyggere.

2000. Visvananthan Anand ble FIDE-verdensmester i sjakk i Teheran i Iran.

2001. Bhuj-jordskjelvet tok 20 tusen liv.

2002. Gujarat-opptøyene. Det brøt ut voldsomme opptøyer mellom hinduer og muslimer, der over tusen mennesker ble drept.

August 2003. Terroraksjoner krevde 52 menneskeliv.

For India er det et irritasjonsmoment og en provokasjon at navngitte, terrormistenkte pakistanere, med tette bånd til ISI, lever et ubekymret liv i Pakistan og går fritt omkring til tross for at India ved en hver anledning overleverer navnelister og krever fortgang i samarbeidet mot terror.

Desember 2004. Tsunami i Indiahavet.

Juli 2006. Eksplosjon i togvogner. 187 passasjerer ble terrorofre.

30.09.2007. «Vishy» Anand ble sjakk-verdensmester i Mexico.

2008. Telekomdepartementet delte ut lisenser på ulovlig måte som gjorde at Unitech, Indias nest mest verdifulle eiendomsselskap, satt med alle 22 lisensene. Unitech oppfylte ingen av kriteriene for å få lisens.

2008. Telenor kjøpte over ⅔ av Unitech Wireless for over en milliard $ i 2G-lisenser, med norske monopolpenger.
Prisen var blitt flere ganger høyere på kort tid.
Staten eier 54% i Telenor. Resten av aksjonærene var ikke like ivrige med å gå inn med penger; aksjekursen stupte med 26%.
Konkurrentene satset på 4G.

26.11.2008. Terroraksjon i Mumbai.
Ti tungt væpnede menn kom sjøveien fra Pakistan og angrep kjente sivile landemerker. 163 mennesker ble drept.
Ting kan tyde på at tyder på at ISI sto bak finansieringen og planleggingen.

2008. «Vishy» Anand ble sjakk-verdensmester.

24.09.2009. Unitech Wireless (Telenor India) skiftet navn til Uninor.
2009. Driftsunderskudd: 1 milliard kr.
2010. Driftsunderskudd: 5 milliarder kr.
2011. Driftsunderskudd: 3,5 milliarder kr.
Januar 2012. Sigve Brekke overtok som adm. dir.
2012. Indisk Høyesterett: Uninor mistet alle 22 lisensene.

2010. «Vishy» Anand ble sjakk-verdensmester.

22.05.2010. Et Boeing 737 passasjerfly fra Air India Express skled av rullebanen og tok fyr under landing i Mangalore i India. 158 personer omkom.

2011. Folketallet var over 1,2 milliarder. Medianalderen var under 25 år. Bedre helsestell og økt matproduksjon har gitt en sterk befolkningsvekst.

2012. «Vishy» Anand ble sjakk-verdensmester.

2012. Verdens eldste far ble den 96 år gamle pensjonerte bonden Ramjit Raghav fra Kharkoda i staten Haryana i nordlige India.

22.11.2013. «Vishy» Anand tapte verdensmestertittelen til en nordmann.

02.06.2014. Telangana ble den 29de delstaten etter at Andra Pradesh ble delt.

10.10.2014. Indiske Kailash Satyarthi (60) fikk fredsprisen sammen med Malala Yousafzai (17) for kampen for barns rettigheter.

2014. BJP, et hindunasjonalistisk parti kom til makten i India.

2015. Uninor skiftet navn til Telenor India, og startet driften under navnet Telewings.
Konkurrenten Reliance Jio fikk på kort tid 240 millioner 4G-brukere. Vodafone var størst med 435 millioner brukere.
2016. Telenor India ble overdratt til Bharti Airtel Limited. Telenortap 30 milliarder kr.

2017. Befolkningen var over 1,35 milliarder.

2018. Verdens dyreste bryllupsfeiring i Udaipur i Rajasthan for opp mot en milliard kr, da Isha Ambani giftet seg med Anand Piramal.
Isha er datteren til asias rikeste mann, Mukesh Ambani, med en formue på 45 milliarder $ og eier av mobilselskapet Reliance Jio.
Hillary Clinton var blant gjestene.

 

 

 

 


Ordliste

 

 

Ahmadiyya  –  (Ahmadiyya Muslim Jama'at) er en islamsk trosretning med menigheter i 210 land.
1889. Trossamfunnet ble etablert av Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908).
Se også:  Ahmadiyya 
Acem  –  meditasjon, har bakgrunn fra hinduisk tradisjon.
Se også:  Acem  Hinduismen 
Ayurveda  –  «lære om livet» er indisk tradisjonell medisin.
Før 2000 fvt. Ayurveda oppsto.
Hygiene og medisin var høyt utviklet i oldtidens India. Sykehus. Plastisk kirurgi. Offentlig næringsmiddelkontroll.
Ayurvediske medisinplanter har gitt grunnlag for utvikling av moderne farmasøytiske medikamenter. Naturlige produkter har bedre effekt og mindre bivirkninger.
Se også:  Ayurveda  Veda-tekstene 
Bhagavadgita  –  betyr «Den helliges sang». Det er en fortelling om et stort slag mellom noen av hinduismens mytologiske helter.
Innvevd i fortellingen finnes dype betraktninger om livet og guds natur.
Se også:  Bhagavadgita  Hinduismen 
Brahma  –  er skaperguden i hinduismen.
Se også:  Brahma  Brahman  Hinduismen 
Brahman  –  er den guddommelige urkraft som styrer verden.
Brahman er en evig og uforanderlig høyeste virkelighet.
Brahman omfatter alt det skapte. Andre guder kan oppfattes som aspekter av Brahman.
Brahman viser seg i tre hovedformer; som Brahma (skaperen), Vishnu (opprettholderen) og Shiva (ødeleggeren). Eller som gudinnene Durga, Kali og Sarasvati.
De personlige gudene trer fram i verden gjennom inkarnasjoner.
Se også:  Brahman  Brahma  Hinduismen 
BRICS  –  er en samlebetegnelse på Brasil, Russland, India, China (Kina) og Sør-Afrika.
Før 2011. Landene ble omtalt som BRIC før Sør-Afrika kom med.
Se også:  BRICS 
Bangladesh  –  var en del av Britisk India som ble opprettet etter andre verdenskrig.
1947. India og Pakistan ble delt.
Bengal ble delt i Øst og Vest-Bengal.
Øst-Bengal fikk navnet Øst-Pakistan (nåværende Bangladesh), men lå langt unna Vest-Pakistan (nåværende Pakistan).
Vest-Bengal ble en del av India.
1971. Øst-Pakistan ble til Bangladesh etter en blodig frigjøringskrig.
Se også:  Bangladesh  Bengal  Pakistan 
Bengal  –  var en provins i Britisk India frem til delingen i 1947.
Se også:  Bengal   Bangladesh  Pakistan 
Buddha
400-tallet fvt. Den historiske personen kongesønnen Siddharta Gautama på sanskrit (Siddhattha Gotama på pali), som senere ble kalt Buddha, ble født India, i nord mot grensen til Nepal.
Se også:  Buddha 
Chennai  –  (Madras).
Se også:  Chennai  Kolkata  Mumbai  New Delhi 
Dronte  –  (dodo) er en utryddet fugl som holdt til på øya Mauritius i Indiahavet.
1681. Dronten døde ut på øya Mauritius i Indiahavet.
Se også:  Dronte 
Himalaya  –  Fjellkjede.
Se også:  Himalaya 
Hindi  –  er Indias offisielle språk og forstås godt i Pakistan og Nepal.
Se også:  Hindi 
Hinduismen  –  Sanatana Dharma (den evige veien), regnes som verdens eldste nålevende religion.
– Atman er menneskes udødelige sjel.
– Reinkarnasjon gjør at atman blir gjenfødt uendelig antall ganger.
– Karma bestemmes ut fra oppførselen i tidligere liv.
– Moksha er en ekstatisk innsikt i maya som en kan få ved å bryte ut av rekken av gjenfødelser.
– Maya er livets grunnleggende illusoriske natur.
– Dharma er individets plass i samfunnet og i verden.
– Brahman er en evig og uforanderlig høyeste virkelighet.
Se også:  Hinduismen  Acem  Bhagavadgita  Brahman  Indus  Yoga 
India  –  India og Bharat er likestilte offisielle navn på landet.
Bharat kommer fra det gamle sanskritnavnet Bhāratavarṣa, landet til den mytologiske kongen Bharata.
Se også:  India  Kashmir  Panjab  Subkontinent 
Indus  –  er en elv som har gitt navn til India.
På sanskrit heter elva Sindhu som har gitt benevnelsen hindu.
Se også:  Indus  Hinduismen 
IOD  –  er et uttrykk for havstrømforholdene i Indiahavet.
Se også:  IOD 
ISI  –  Pakistans Etterretningsvesen.
Se også:  ISI 
Kastesystemet  –  er forbudt.
Se også:  Kastesystemet 
Kashmir  –  er i det nordvestlige Himalaya.
250 fvt. Keiser Ashoka innførte buddhismen.
1586. Kashmir kom under stormogulen Akbar.
1756. Ahmed Shah Durani erobret landet.
1819. Sikhene fra Punjab, under Ranjit Singh tok landet.
1846. Gulab Singh, herskeren av det lille land Jammu, fikk tittel av maharaja.
I denne perioden ble Kashmir integrert i India.
1947. Muslimsk Azad Kashmir (Fritt Kashmir).
Pakistan okkuperte den vestlige og nordlige delen (Azad Kashmir) med ⅓ av arealet med ¼ av folketallet.
1949. FNs megling. Våpenstillstandslinje delte Kashmir i et indisk/pakistansk dominert område på henholdsvis 140 000 km² og 83 000 km².
Både India og Pakistan gjorde krav på hele Kashmir. (Motparten ble betraktet som okkupant.)
November 1956. Jammu og Kashmir ble en delstat i den indiske union, ¾ av arealet.
FNs sikkerhetsråd godtok ikke dette.
1962. Den indo-kinesiske krigen. Kina okkuperte den nordøstlige delen av Ladakh i indisk Kashmir (Aksai Chin), ⅕ av arealet.
1965. Den indo-pakistanske krigen mellom India og Pakistan.
07.12.1971. Krig mellom India og Pakistan.
13.04.1984. Siachen-krigen.
Juli 1999. Kargil-krigen i Kashmir. Kashmirske geriljastyrker og pakistanske paramilitære gikk over grensen. Indiske angrep og internasjonalt diplomati førte til at de pakistanske styrkene trakk seg tilbake.
Se også:  Kashmir  Kina  Siachen 
Kina
1780. Det engelske Ostindia-kompaniet begynte systematisk import av opium fra India til Kina.
1951. Tibet ble okkupert av Kina.
1962. Kina okkuperte en del av indisk Kashmir (Aksai Chin).
1962. Kina okkuperte den nordøstlige delen av Ladakh i indisk Kashmir (Aksai Chin), ⅕ av arealet.
Se også:  Kina  Kashmir 
Kolkata  –  (Calcutta).
Se også:  Kolkata  Chennai  Mumbai  New Delhi 
Korrupsjon  –  er et ikke ukjent problem.
81. plass av 180 land på Transparency internationals korrupsjonsindeks.
Landet kommer også dårlig ut når det gjelder pressefrihet og at journalister og aktivister som kjemper mot korrupsjon og maktmisbruk er utsatt for trusler og angrep.
Se også:  Korrupsjon  
LTTE  –  Liberation Tigers of Tamil Eelam. De tamilske tigrene.
Srilansk opprørsgruppe som kjemper for en selvstendig stat for tamilar på Sri Lanka.
Se også:  LTTE  Sri Lanka 
Mahatma Gandhi
02.10.1869. Mohandas Karamchand Gandhi ble født i Porbandar i Gujarat.
1883. Gift med Kasturbai Makhanji Kapadia.
1885. Faren døde.
1888. Jusstudier i London.
1893. Natal i Sør-Afrika.
1888. Sønnen Harilal ble født.
1892. Sønnen Manilal ble født.
1897. Sønnen Ramdas ble født.
1899-1902. Boerkrigen. Frivillig i Natal Indian Ambulance Corps.
1900. Sønnen Devdas ble født.
1915. Returnerte til India.
1915. Fikk tilnavnet Mahatma som betyr «stor sjel».
1925. Leder av Kongresspartiet.
1930. Saltmarsjen.
1939. Gandhi overtok som leder av Kongresspartiet etter Bose.
30.01.1948. Frigjøringslederen Gandhi ble skutt og drept i New Delhi av en hindunasjonalist som mente han var for ettergivende overfor muslimene.
Kremert ved bredden av floden Jamuna i Delhi.
Se også:  Mahatma Gandhi  Bose  Saltmarsjen 
Mumbai  –  (tidligere Bombay).
Se også:  Mumbai  Chennai  Kolkata  New Delhi 
New Delhi  –  Hovedstad.
Se også:  New Delhi  Chennai  Kolkata  Mumbai  Varanasi 
 0  –  Null.
600. Den indiske astronomen og matematikeren Brahmagupta definerte null, og sa at det kunne brukes som et hvilket som helst annet tall.
Imidlertid gjorde han noen grunnleggende feil. Bl.a. at 0/0 = 0.
Brahmagupta innførte også negative tall.
Se også:   0  
Pakistan  –  ble konstruert i 1933 som et akronym hvor første bokstaven står for Punjab.
1947. Innbyggertallet var 32,5 millioner.
2012. Innbyggertallt var 180 millioner,
Se også:  Pakistan  Bangladesh  Bengal  Kashmir  Subkontinent 
Panjab (Punjab)  –  er en delstat i India.
Navnet betyr landet med de fem elver. Elvene går sammen til elven Panjnad som flyter ut i Indus.
29.03.1849. Det Ostindiska Kompaniet annekterte Panjab og regionen kom under britisk styre.
1947. Vestre Panjab havnet i Vest-Pakistan og Østre Panjab i India.
Panjabs historiske hovedstad Lahore, havnet i Pakistan.
Chandigarh ble ny hovedstad i indiske Panjab.
Se også:  Panjab 
Saltmarsjen  –  er en av Gandhis mest kjente ikkevoldelige politiske aksjoner.
1930. Saltmarsjen. Titusener av indere som gikk til fots 40 mil fra Ahmadabad til Dandi der Gandhi bøyde seg ned og plukket opp en håndfull salt.
Dette var en direkte provokasjon mot britene som krevde inn saltskatt.
Se også:  Saltmarsjen  Mahatma Gandhi 
Siachenbreen  –  i Kashmir 6400 moh.
13.04.1984. Siachen-krigen i Kashmir mellom India og Pakistan var verdens høyeste slagmark og den kaldeste krigen med temperaturer ned mot -40°C.
India utvidet territoriet med over 2590 km².
Se også:  Siachen  Kashmir 
Sikh  –  betyr «elev».
Adi Granth er sikhenes hellige bok.
Sikher tror på karma og gjenfødsel.
1500-tallet. Sikhisme ble stiftet i Punjab av Guru Nanak.
1500-tallet. Amritsar («nektardammen») ble grunnlagt.
1600-tallet. Det gylne tempel i Amritsar ble bygd.
Amritsar ble sikhenes hellige by.
1966. Punjab ble delt i et hindudominert Haryana og et sikhdominert Punjab.
Se også:  Sikh 
Sri Lanka  –  er en tropisk øy-republikk sørøst for India.
26.12.2004. Tsunami i Indiahavet.
2006. Krig.
November 2005. Presidentvalg.
Se også:  Sri Lanka  LTTE 
Subhas Chandra Bose
23.01.1897. Født i Cuttack i India.
1937. Valgt til leder av Kongresspartiet.
1938. Valgt til leder av Kongresspartiet.
1939. Bose trakk seg som leder av Kongresspartiet. Gandhi overtok.
1939. Bose stiftet Indian National Army som kjempet sammen med japanerne under 2vk.
November 1941. Kringkasting fra Tysk radio.
August 1945. Bose var i Singapore og bestemte seg for å dra til Tokyo med et Mitsubishi Ki-21 tomotors bombefly.
18.08.1945. Mellomlanding i Taihoku på Formosa (Dagens Taipei i Taiwan). Ved avgang sviktet den ene motoren. Flyet krasjet og tok fyr.
Bose døde på Nanmon militærsykehus av brannskader.
Se også:  Bose  Gandhi 
Subkontinent  –  er en del av et kontinent med geografisk grense som f.eks. en fjellkjede eller tektonisk plate.
Det indiske subkontinent inkluderer India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Maldivene, Bhutan og noen andre sørasiatiske land.
Se også:  Subkontinent  Bangladesh  India  Pakistan 
Taj Mahal  –  er et muslimsk mausoleum i byen Agra i Nord-India.
1631–1648. Taj Mahal ble bygd av stormogulen og muslimen Shah Jahan til minne yndlingskona Arjumand Banu Begum.
Se også:  Taj Mahal 
Varanasi  –  er Indias helligste by.
Se også:  Varanasi  New Delhi  Chennai  Mumbai 
Veda-tekstene  –  består av fire store samlinger:
– Rigveda.
– Ajurveda.
– Atharvaveda.
– og Samaveda.
Rundt 1000 fvt. De muntlige Veda-skriftene ble nedtegnet.
Se også:  Veda-tekstene  Ayurveda 
Yoga  –  er en hinduisk praksis.
Se også:  Yoga  Hinduismen