nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Russlands historie

Russland er verdens største land med et areal på over 17 millioner km².
Landet spenner fra 30°Ø til 180°Ø, over elleve tidssoner og mellom 70°N og 40°N.

 

Polarsirkelsenteret, krigsminnesmerke.
Polarsirkelsenteret, krigsminnesmerke på Saltfjellet i Nordland:
Krigsminnesmerke fra andre verdenskrig over jugoslaviske og russiske krigsfanger som omkom under tvangsarbeid på Nordlandsbanen over Saltfjellet 1942-45.    [Foto: Nils Martin Aslaksen.]

Befolkningen er på over 140 millioner (verdens niende mest befolkede).

Russisk et øst-slavisk språk i den indoeuropeiske språkfamilien og er verdens åttende største språk. Alfabetet skrives med kyrilliske bokstaver: А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я.

Russland består av fem naturlige soner:
– Tundrasonen er en treløs, myrlendt slette. Bare mose og busker gror i den ufruktbare permafrosten.
– Taigaen består av endeløs barskog.
– Steppesonen er verdens største belte av gresskledde sletter.
– Den halvtørre fjellsonen.

Uralfjellene er grensen mellom Europa og Asia.

Russland har rike mineralforekomster slik som sink, jernmalm, bauksitt, kobber, bly, gull og edle metaller. Landet har verdens største naturgass-reserver og verdens nest største kull-reserver.

Svanesjøen, Nøtteknekkeren og Tornerose er blant verdens mest kjent balletter. Flere russiske forfatterne har hatt stor innflytelse på verdenslitteraturen, (f.eks. Dostojevskij, Tolstoj, Pusjkin, Gogol, Tsjekhov).

Filosofi styrer verdens utvikling. Fundamentale filosofiske ideer som er akseptert i befolkningen bestemmer den politiske utvikling. Hvem var ansvarlig for disse grunnideene? Hvem ga ideene en form og en begrunnelse, slik at de ble akseptert?

Kultur oppleves som uttrykk for virkelighetens vesen. Levemønster, måter å jobbe på og etiske prinsipper kan være et resultat av et lands vilkår, slik som klima, historie, kultur, næringsliv og politikk. Sivilisasjoner vokser og blomstrer når skattene er lave, og forfaller og går til grunne når høye skatter kveler produktiv virksomhet.

Sverige har ved flere anledninger vært innblandet i krig mot Russland. Danmark-Norge og Russland var ofte forbundsfeller i allianser rettet mot bla. Sverige. Norge har aldri vært i krig med Russland.

Ladoga er europas største ferskvannssjø med et areal på over 17 tusen km².

Kaspihavet er jordens største innsjø med et areal på over 370 tusen km² med et volum på 78200 km³. Havoverflaten ligger 28 muh. og har ikke noe utløp, men reguleres av balansen mellom tilsig og fordampning. Volga med lengde på 3700 km er europas lengste elv, renner ut i Kaspihavet.

Bajkalsjøen er verdens:
– dypeste innsjø på over 1600 m.
– største ferskvannssjø i volum med over 23000 km³.
– nest største innsjø i volum etter Kaspihavet.
– blant innsjøene med klarest sikt.
– eldste innsjø.


Geologisk tid

For 252 millioner år siden.  Massiv vulkanisme i Sibir førte til at oksygennivået sank og giftig gass forgiftet omgivelsene.
Dette var trolig en av årsakene til historiens tredje masseutryddelse, Perm-trias-utryddelsen, hvor over 70% av artene på landjorda og nesten alt liv i havet forsvant.

For 40 millioner år siden. Bajkalsjøen ble dannet som en riftdal som følge av at India kolliderte med Eurasia og lagde Himalaya.

For 300 tusen år siden. Mammuten dukket opp på den kalde og tørre tundraen i nord. Med fem-meters skulderhøyde er den blant de største pattedyr som har eksistert.


Istiden

For 90 tusen år siden. Under istiden stengte den veldige iskappen for elvene som renner ut i Polhavet, slik at det ble dannet enorme innsjøer sørover i kontinentet på begge sider av Uralfjellene.

For 70 tusen år siden. Menneskene (Homo sapiens) vandret ut fra Afrika til Midtøsten.

For 40 tusen år siden. Stepper ga gode livsvilkår for store dyr, slik som mammut, hester, neshorn og mennesker.

For 15 tusen år siden, gikk de første menneskene fra Sibir over Beringstredet til Amerika.

For 12 tusen år siden, var Ladoga og Østersjøen del av Den baltiske issjø.
For 11 tusen år siden, ble sjøen tømt gjennom Sverige og vannstanden sank og dannet Yoldiahavet. Ladoga ble isolert.

8 tusen fvt. Landet hevet seg og Østersjøen ble isolert fra verdenshavene og ble oversvømt av ferskvann og dannet Ancylussjøen som inkluderte Ladoga.

8 tusen fvt. Mammuten forsvant fra fastlandet, trolig på grunn av jakt.
En liten gruppe overlevde på Vrangeløya mellom Sibir og Alaska.


Førhistorisk tid

For 7 tusen år siden. Verdenshavene steg pga. issmeltingen. Saltvann fløt inn via Danmark og dannet Littorinahavet.

For 7000 år siden. På de Pontiske steppene sør i Russland levde det mennesker som snakket proto-indoeuropeisk. De vandret vestover og inn i Europa og ble forfedrene til den europeiske bronsealderbefolkningen. På samme måte som språket har spredt seg med menneskenes folkevandringer, har sagn, tradisjoner og skikker fulgt med.

1650 fvt. Innavl tok til slutt knekken på Vrangeløy-mammuten.
Den siste mammut døde på Wrangel-øya nord for Sibir.


Bronsealderen

I årtusener hadde arméer kjempet med stein- og bambusvåpen. Bronse ga soldatene nye, sterke våpen som spyd og pilspisser.

1000 fvt. Statsdannelser vokste frem i Sentral-Asia og ved Svartehavet.

700 fvt. Grekerne kom inn i deler av Russland.

657 fvt. Byen Bysants ble opprettet av grekere i Bosporos-stredet ved inngangen til Svartehavet.
Den ble snart en blomstrende handelsby med en strategisk beliggenhet som kontrollerte adkomsten til Svartehavet og sjøveien mellom Asia og Europa.

88 fvt. Bysants inngikk i Romerriket.

100-tallet

100-tallet. Hunerne var et nomadisk folk som kom fra steppene nord for Kaspihavet.
Trolig hadde de haplogruppe Q som DNA-markør, samme som indianerne.
Deres fremste militære teknikk var som ridende bueskyttere.
De kom vestover til Svartehavet, Hellas og Frankrike. De bygde ikke nasjonalstater eller etablerte politiske systemer, men drev med plyndring.


200-tallet

200-tallet. Germanske gotere trengte seg inn i området ved Svartehavet.


300-tallet

330. Bysants ble omdøpt til Konstantinopel og ble hovedstaden til Østromerriket (det bysantinske riket). Med sin strategiske posisjon kontrollerte Konstantinopel sjøveien mellom Asia og Europa, foruten adkomsten til Svartehavet.

376. Hunerne gikk over Volga og presset goterne til Krim. Overalt hvor de invaderte, krevde de gull og skatter fra makthaverne. Hunerriket ble et stort imperium over mesteparten av Europa nord for Donau og øst for Rhinen. Det var en løs statsdannelse med et overherredømme i form av krigsvante menn.


400-tallet

453. Hunerkongen Attila giftet seg med ei germansk jente Ildico. På bryllupsnatten sprengte han et blodkar i nesen og blødde ihjel. Etter at kongen døde gikk Hunerriket i oppløsning. Kanskje flyktet mange hunere til Skandinavia, fordi mange sør-skandinavere har haplogruppe Q i sine gener.

476. Vest-Romerrikets fall.


500-tallet

I skogene i Sentral-Europa i Polen og Hviterussland bodde slavere.


600-tallet

600-tallet. Slaverne trakk øst- og nordøstover og ble gradvis dominerende i det vestlige Russland.
De finsk-ugriske folkegruppene i området ble sakte og fredelig assimilert.


700-tallet

700-tallet. Svenske nybyggere slo seg ned på kysten av av Finland, Estland og Latvia. Fra Mälaren-området og Gotland i Sverige reiste de langs de russiske elvene til Svartehavet og Kaspihavet for å hente sølv. I bytte fikk arabere og bysantiere pelsverk og slaviske slaver. Etterhvert vokste det frem støttepunkter hvor de kunne bytte båter, proviantere og søke beskyttelse fra fiender.


800-tallet

800-tallet. Skandinaviske vikinger grunnla den russiske staten.

Fra midten av åttehundretallet. Skandinaviske vikinger dominerte vannveiene i det vestlige Russland og Ukraina.
Rus var et folk av norrøn opprinnelse. Rus kan komme fra det svenske Roslagen eller det skandinaviske «ro». Folk fra Skandinavia kom til Russland nettopp med robåter.
Fremdeles kaller finnene Sverige for Ruotsi; dvs. roernes land. Og Rootsi på estisk.
Senere overtok slaviske stammer navnet og forandret det til «Rus». Rus ble først brukt på eliten, og deretter spredte det seg til alle innbyggere underordnet fyrsten og til selve landet.

Flere russiske navn er introdusert av vikingene og slavifisert; f.eks, Ivan (Jon), Igor (Ivar), Fjodor (Theodor), Oleg (Helge), Olga (Helga), Rogneda (Ragnhild), Rogvolod (Ragnvald), Vladimir (Valdemar) og Rurik (Rørik).

Finske og slaviske stammer nektet å betale skatt til vikingene, og drev dem tilbake over sjøen, og forsøkte å regjere selv. Pga. innbyrdes strid fant de ut at det beste var å invitere vikingene tilbake.

860. Den norrøne vikinghøvdingen Rurik (830-879) tok en tur til Norden og kom tilbake med en hustru Ingerid og en svoger Oleg.
Rurik-dynastiet ble grunnlaget for det russiske rike.

862. Rurik gjorde Holmgard (Novgorod) til hovedstad i Gardariket sør for Ladogasjøen.

879. Oleg av Novgorod (Ruriks svoger) overtok som regent.


Kievriket

882. Kievriket. Hovedstaden ble flyttet fra Novgorod til Kiev.
Kiev ble raskt et rikt handelssentrum med kontroll over store deler av det vestlige Russland. Kievriket omfattet deler av det som i dag er Russland, Ukraina, Hviterussland og Polen. Riket ble kalt Rus og var sentrert om byene Kiev og Novgorod. Den dominerende folkegruppen var østslavere, men herskerslekten var av skandinavisk avstamning.


900-tallet

912. Storhertug Igor av Kiev etterfulgte Oleg. Han var Ruriks sønn.
945. Igor ble myrdet fordi han prøvde å kreve inn for mye skatt.
Kona Olga overtok som regjerende storfyrstinne på vegne av den treårige sønnen Svjatoslav.

Mannens mordere og tilhengere ble straffet nådeløst. Hun befalte at alle skulle gi en due i gave til henne. Etterpå knyttet hun brennende papir til beina og slapp dem fri slik at de satte fyr på stråtakene, og hele byen ble ødelagt.

Olga utvidet og styrket sentralmakten i Kiev. Den første kjente lovreform i Øst-Europa reduserte makten til lokale småfyrster. Jaktområder ble definert. Systemet for skatteinnsamling ble endret fra en årlig innsamlingsreise til et system av lokale sentre med ensartede skatter. Russlands første statsgrenser ble etablert.

Sommeren 954. Olga dro med en stor flåte til Konstantinopel. Der ble hun kristen og døpt av patriarken av Konstantinopel.
Bysantinske misjonærer kom inn i riket og spredte kristendommen og bysantinsk kultur.

956. Fjorten år gammel fikk Svjatoslav sønnen Vladimir med hushjelpen Malusja som var «nøkkelbærer» for fyrstinnen.

964. Svjatoslav ble myndig.

969. Khazarenes makt i imperiet ble ødelagt. Midtre delene av Volga ble dominert av handelsfolk fra Volga-Bulgaria. Volga-bulgarerne konverterte til islam, noe som lettet handelen med Midtøsten og Sentral-Asia.

969. Olga døde i Kiev og ble gravlagt etter ortodoks rituale.

972. Svjatoslav ble drept i en krig med Bysants. Arvingene sloss om makten. Sønnen Vladimir flyktet til Skandinavia og kom tilbake med en stor leiehær og beleiret Novgorod og drepte halvbroren.

980. Vladimir I «den store», lot seg utrope til storfyrste av Kiev.

988. Russland ble kristnet med ortodoks kristendom fra Det bysantinske rike.

Olav Tryggvasons far, Trygve Olavsson, var blitt drept i Bohuslän i 963. Moren Astrid Eiriksdatter ble forfulgt og rodde ut på et vann og gjemte seg på en holme hvor Olav ble født. Hun flyktet med barnet via Jæren, til Sverige og videre mot Gardarike hvor broren Sigurd var i tjeneste hos fyrst Vladimir.
På Østersjøen ble de kapret av estiske vikinger. Olav ble skilt fra moren og gitt til en som het Klerkon og solgt videre som trell til en bonde som het Reas.
Da Olav var rundt ni år kom onkelen Sigurd Eiriksson til Estland for å kreve inn skatt. På torget traff han Olav og fikk kjøpt han fri og tok han med til Holmgard.
En dag Olav sto på torget fikk han øye på Klerkon og slo ei øks i hodet på han «så den sto langt inn i hjernen». En mobb samlet seg for å ta gutten, for det var ikke lov å drepe noen innenfor Holmgards bygrense. Olav flyktet til sin onkel Sigurd, som tok han med til dronning Allogia, som betalte han fri.
Olav ble etterhvert høvding over hæren.
Etter ni år i Holmgard reiste han via Bornholm til Vendland (Polen) hvor han giftet seg med kong Burislavs datter Geira.
Tre år etter ble Geira syk og døde. I fire år reiste han ute i viking.
Høsten 988 seilte han til England hvor han giftet seg med dronning Gyda i Dublin på Irland.
I 995 reiste Tryggvason til Norge hvor han ble konge, etter at trellen Kark hadde drept Håkon jarl.


1000-tallet

1000-tallet. Russerne fikk kjennskap til sjakk av tatarene (mongolene) som kom dit fra det indre av Asia.

1015. Vladimir døde etter trettifem år med makten. Jaroslav kjempet om tronen mot sine brødre.

1019. Med hjelp av svenske vikinger tok Jaroslav makten og ble storfyrste av Kievriket. Jaroslav giftet seg med den svenske prinsessen Ingegjerd Olofsdatter.

1028. Norge ble erobret av Knut den mektige.
Norges konge Olav II (som senere ble hellig) flyktet med sin svenske kone Astrid til storfyrst Jaroslav og Ingegjerd i Holmgard i Gardarike.
Året etter øynet han en mulighet for å gjenvinne riket og reiste tilbake til Norge. Sønnen Magnus ble igjen i Gardarike.
Olav ble istedet drept av bondehæren på Stiklestad i 1030. Magnus vokste opp ved Jaroslavs hoff i Kiev.

Etter slaget på Stiklestad rømte halvbroren Harald Hardråde til Gardarike og videre til den bysantiske keiser i Miklagard.

1035. Stormennene i Norge fant ut at de ville dra til Kiev for å hente Magnus til å bli norsk konge. De krysset Østersjøen og seilte inn Finskebukta og opp elven Neva til Ladogasjøen og ned til Holmgard. Videre over Ilmen-sjøen, oppover elven Lovat og over Valdaj-høydene til Dnjeprs øverste løp hvor de ankom Kiev etter en kort seilas. Magnus var da elleve år.
Sommeren 1035 kom Magnus til Trøndelag hvor han ble hyllet som Norges konge uten et sverdslag.
I 1042 ble Magnus også konge over Danmark.

I 1043 kom Harald Hardråde tilbake til Norge etter å ha giftet seg i Gardarike. Magnus og Harald styrte sammen i ett år.
I 1047 døde Magnus etter et fall fra hesten og Harald Hardråde og hans russiske dronning ble eneherskere i Norge.

Under Jaroslavs styre var den første lovboken «Russkaja pravda» blitt utgitt. St. Sofia-katedralen var blitt bygd. Kievriket, kirken, kulturen og den militære makten hadde blomstret.
1054. Jaroslav I døde.


1100-tallet

1169. Byen Vladimir ble hovedstad.


1200-tallet

Mongolriket underla seg Kina, Sentral-Asia, Russland og helt vest til Polen og Ungarn.


Mongolriket

1236. Mongolene invaderte Sør-Russland. Etter invasjonen gikk Kievriket i oppløsning.

1240. Mongolstaten «Den Gylne Horde» oppsto i deler av Russland, Ukraina og Kasakhstan. De dominerte Russland fra sin vestlige hovedstad Saraj.

1242. Bjarmene flyktet fra Djengis Khans fremrykkende hær og fikk slå seg ned i Malangen utenfor Tromsø.

Novgorod unnslapp direkte ødeleggelser. De veldige skog- og myrstrekningene i nord og øst gjorde det vanskelig å foreta masseangrep til hest. Novgorod var samtidig truet fra vest.

1279. Mongolene erobret Kina.

1293. Sverige og Novgorodriket kriget om Karelen. Karelen ligger øst for Finland.

1294. Mongolriket var verdens største sammenhengende imperium. Det strakte seg fra Korea til Ungarn og fra Sibir til India; et område på 35 millioner km² og omfattet mer enn 100 millioner mennesker.

1294. Kublai Khan døde av sykdom 78 år gammel.
Mongolriket sprakk opp. Det oppsto fire separate khanater (riker):
– Den gylne horde i nordvest.
– Tsjagatai-khanatet i vest.
– Ilkhanatet i sørvest.
– Yuan-dynastiet i Beijing i øst.

1300-tallet

1300-tallet. Storfyrstedømmet Moskva ble gradvis den dominerende makten i Russland.

12.08.1323. Nöteborgstraktaten var en fredsavtale som avsluttet de svensk-novgorodske krigene som hadde vart i tredve år. Karelen ble delt. Sverige fikk Vest-Karelen, som på den tiden innbefattet nåtidens Finland. Viborg ble hovedstad i den svenske provinsen.

1380. Slaget ved Kulikovo ved Don. Russerne seiret over mongolene.

1389. Hovedstaden ble flyttet fra Vladimir til Moskva.


1400-tallet

1400-tallet. Moskva vokste.

1453. Osmanerne hadde bygd verdens største kanon i bronse som var ni meter lang med kaliber på over 70cm som kunne skyte 600 kg tunge marmorkuler.
1453. Konstantinopel ble utsatt for et intenst bombardement i over en måned fra mange større og mindre kanoner. En fulltreffer åpnet et hull i muren. Og osmanerne fikk overmannet forsvarerne. Konstantin XI ble drept i kampene. Byen ble massakrert. Blodet fløt i gatene. Antall drepte osmanere var stort, men ukjent. Fire tusen drepte konstantinoplere, inkludert sivile. Tredve tusen sivile ble deportert som slaver. Hovedstaden i det muslimske osmanske rike ble flyttet fra Edirne til Konstantinopel.


Moskvastaten

Moskvastaten betraktet seg selv som arvtakerstaten etter Bysants; med Moskva som det nye Konstantinopel; og Storfyrstedømmet Moskva som det nye Roma og det nye Jerusalem. Storhertugen av Moskva ble den nye beskytter av den gresk-ortodokse kirken.


1500-tallet

1500-tallet. Storfyrstedømmet omfattet nesten hele Russland. Republikken Novgorod inngikk i Russland.
1502. Mongolene ble fordrevet. Russland hadde da vært under mongolsk styre i 250 år. Under den mongolske okkupasjonen hadde russerne bygget ut et nettverk av veier, innført folketellinger, formalisert offentlige finanser og utviklet militærvesenet.


Storfyrstedømmet Moskva

Storfyrstedømmet med senter rundt byen Moskva utviklet seg gradvis til Tsar-Russland.

1547. Ivan IV («den grusomme») ble kronet til Tsar.

1565. «Opritsjnina.» Russland ble delt i to deler. Opritsjnina var Ivans private område.
– Landområder og eiendeler ble konfiskert.
– Den økonomiske og politiske makten til dem som hadde bygd opp landet ble ødelagt.
– Handelen forsvant.
– Bøndene flyttet fra Russland pga. økte skatter og voldstrusler.
– Store deler av landets beste jord ble liggende brakk.
– Kornprisen ble tidoblet.

1569. Erkepastor Filip ble myrdet fordi han hadde nektet å velsigne tsar Ivan.

1572. Opritsjnina ble avskaffet, men hadde lagt grunnlaget for «Den store urotiden».

1584. Ivan døde av slag mens han spilte et parti sjakk.
Sønnen Fjodor som overtok døde barnløs i 1598. Rurik-slekten, som hadde hersket Russland i over syv hundre år, døde dermed ut.

18.05.1595. Freden i Teusina. Ingermanland ble overlevert til Russland. Den karelske grensen flyttet seg østover i svensk favør.


Smuta – Den store urotiden

1598-1613. «Smuta» var en urolighetstid som startet med borgerkriger og endret karakter til krig mot ytre fiender.
Store territorier gikk tapt i den polsk-russiske krig og den ingermanlandske krigen.


1600-tallet

1601-1603. Ekstremt kalde somre ødela avlingene. Dette førte til hungersnød og samfunnet gikk i oppløsning.

1605. Den polsk-russiske krig varte til 1618.

1610. Den ingermanlandske krigen førte til at Sverige vant store landområder i 1617; og la grunnlaget for den svenske stormaktstiden. Den karelske grensen flyttet seg østover i svensk favør.

Polen og Sverige fortsatte og krige seg imellom i den andre polsk-svenske krigen fram til 1629. Dette ga pusterom slik at Russland kunne bli gjenreist etter urotiden.


Tsar-Russland. Romanovdynastiet.

1613. Den seksten år gamle Mikhail Romanov ble valgt til ny tsar av en bredt sammensatt forsamling. Landet var krigsherjet, statskassen var tom og landsbyene var forfalt.

1618. Tredveårskrigen startet. Russland ikke var involvert.

1654. Den polsk-russiske krig til 1667. Russerne igjen fikk kontroll over Kiev og Ukraina. Russlands fremvekst som en stormakt i Øst-Europa startet.

Livegenskapet ble gradvis innført. Det var en lov om at gårdsarbeiderne lå under godseierne. Den jordeiende adelen og staten regulerte bøndene og påla dem en urimelig stor skattebyrde. Dette førte til tallrike bondeopprør. Mange bønder rømte til kosakkene rundt elva Don.

1667. Stenka Razin-opprøret. Det største bondeopprøret kom da kosakkene, frie nybyggerne i det sydlige Russland reagerte mot sentralmakten. Livegne bønder sluttet seg til. Kosakklederen Stenka Rasin fra Don-regionen ledet styrkene opp Volga og truet Moskva.
1671. Opprøret ble slått ned og Razin ble offentlig torturert og henrettet.

1672-1725. Peter den store var kreativ i å finne på ting å beskatte.
– I tillegg til at hver familie måtte betale skatt for antall familiemedlemmer, beskattet han mat, klær, hester, hatter, støvler, senger, møller, fiskerier, bikuber, kjellere, piper, vann og offentlige bad.
– Han beskattet fødsler, ekteskapsinngåelser, begravelser, skjegg, udøpte, og ikke-kirkemedlemmer.
– Det var stempelavgift på papir, og kontrakter måtte skrives på en spesiell type papir som ble solgt av myndighetene til latterlig høye priser.
– Det var statlige monopoler på salt, fisk, tobakk og en rekke andre varer som ble solgt til høye priser.
– Den eneste skatt han ikke ila var skatt for dødsfall. Det er vanskelig å forstå hvorfor han ikke beskattet eiendommer og arv.

Den store nordiske krig

1699. Peter manglet en sikker havn i nord. Hans eneste havneby var Arkhangelsk ved Kvitsjøen, som bare var isfri tre måneder i året. Tilgangen til Østersjøen var blokkert av Sverige, som omkranset Østersjøen på tre sider. Peter trengte et «vindu mot havet» og inngikk en hemmelig allianse med Polen-Litauen og Danmark mot Sverige, som førte til Den store nordiske krig.


1700-tallet

1700. Den store nordiske krig. Russland sammen med Sachsen-Polen, Danmark-Norge, Russland, Preussen og Hannover gikk til krig mot Sverige.

1713. Hovedstaden ble flyttet fra Moskva til St. Petersburg.

1721. Freden i Nystad etter den store nordiske krig. Etter dette var Sverige ikke lenger en europeisk stormakt.
Russland hadde vunnet Sveriges baltiske besittelser og ble europeisk stormakt og dominerende i Østersjøområdet.
Russland fikk det svenske Karelen.


Keiserdømmet

For å feire seirene tok Peter tittelen keiser, i tillegg tsar-tittelen. Keisertittelen symboliserte Russlands nye stilling som europeisk stormakt. Det russiske tsardømmet ble omdøpt til det russiske keiserrike.

1741-1743. Den russisk-svenske krig. Danmark-Norge erklærte krig mot Sverige ihht. traktatforpliktelser overfor Russland.

1756. Syvårskrigen brøt ut i Europa da Storbritannia erklærte krig mot Frankrike. Det var egentlig en liten verdenskrig som foregikk over hele verden selv om bare europeiske land var med. Storbritannia var alliert med Preussen og Hannover. Frankrike med Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen. Krigen foregikk i Europa, Afrika, India, Nord-Amerika, Filippinene og varte tilsammen i over ni år.

1762. St. Petersburg-traktaten avsluttet Syvårskrigen mot Preussen. Preussen kunne konsentrere seg om de andre fiendene.

1762. Katarina den store tok makten. Riket la under seg store deler av Polen og landområder ved Østersjøen.

1792. To kriger mot det osmanske rike flyttet den russiske sydgrensen til Svartehavet.

1796. Pavel I overtok etter at Katarina døde.

1799. Alaska ble annektert.


1800-tallet

1800-tallet. Pomorhandelen blomstret. Russiske skuter seilte til Nord-Norge med korn og trevirke i bytte mot fisk.

1808 Finskekrigen. Den russisk-svenske krigen.
1809. Svenskene tapte Finland til Russland.

1813. Napoleon led nederlag i Russland. Russland inngikk en allianse med Storbritannia og Sverige.

1814. Wienerkongressen i Østerrike. Seierherrene etter Napoleonskrigene møttes. Russland fikk Polen og beholdt Finland og Bessarabia (Moldova). Norge ble overført fra Danmark til den svenske kongen.

1856. Krimkrigen. En allianse av Frankrike, Storbritannia og Sardinia stanset en russisk fremmarsj.

1861. Livegenskapet ble opphevet.

1871. Dimitry Mendeleev ordnet grunnstoffene i det periodiske system.

1867. Alaska ble solgt rimelig til USA.

 

 


1900-tallet

Det russiske imperiet var like stort som USA, Kina og India tilsammen.

1903. Sions vises protokoller utkom i Russland.

1904. Den japansk-russiske krig startet med at Japan gjennomførte et overraskelsesangrep mot den russiske flåten i Port Arthur (dagens kinesiske bydistrikt Lüshunkou i Dalian ved Gulehavet). Den russiske hæren la en jernbanelinje tvers over isen på Bajkalsjøen og kjørte 65 tog over. Østersjøflåten ble sendt halve jorden rundt til for å forsterke stillehavsflåten. Da flåten kom frem til Korea med 12 slagskip, 7 kryssere og 6 destroyere, ble den tilintetgjort.
I Svartehavet gjorde gastene opprør og senket panserkrysseren «Potemkin» utenfor kysten av Romania.
Ved fredskonferansen i Portsmouth i 1905 mistet russerne Korea og Mandsjuria.

1905. Den transsibirske jernbane åpnet. Det dukket opp nye bosetninger og byer. Bl.a. Novosibirsk som vokste fra noen hundre innbyggere i 1893 til hundre tusen i 1918.

1905. Russland var først ute blant stormaktene til å anerkjenne det uavhengige Norge.

1908. Tunguskakrateret i Sibir kan ha vært nedslagsfeltet for en meteor eller en vulkansk gasseksplosjon. Eksplosjonen slo over ende 80 millioner trær over et område på 2150 km².


Første verdenskrig

1914. Første verdenskrig startet.
1914. St. Petersburg skiftet navn til Petrograd.

1915. Folkemordet i Armenia. Hundretusener av armenere døde i massedrap anklaget for å ha tatt russernes parti.


Revolusjonen

1917. Den russiske revolusjon skjedde i flere etapper. Lenin ble den første kommunistleder.

25.11.1917. Det første frie valget i Russland. Bolsjevikene fikk 168 representanter i den grunnlovgivende forsamling. Det sosialrevolusjonære partiet fikk 419.

Lenin oppløste forsamlingen og innførte proletariatets diktatur med løfter om et klasseløst samfunn. Politiske partier ble forbudt. Det ble slutt på pressefrihet og streikerett. Alle motstandere var «klassefiender» eller «kontrarevolusjonære». Tsjeka, et hemmelig politi, ble opprettet.

1918. Gregoriansk kalender ble innført i Russland.

1918. Tsarfamilien ble likvidert av bolsjevikene i Jekaterinburg.

1918. Hovedstaden ble flyttet fra Petrograd til Moskva.


Borgerkrigen

1918-1922. Den russiske borgerkrigen.
Det oppsto nye selvstendige nasjonalstater i Finland, Baltikum, Moldova og Polen.
Petsjenga ble overført til Finland.
Øst-Karelen ble innlemmet i Sovjet.

1921. Fridtjof Nansen ledet hjelpearbeidet mot hungersnøden i Sovjetunionen.
1922. Fridtjof Nansen fikk fredsprisen for hjelpearbeidet mot hungersnøden i Sovjetunionen.


Sovjetunionen

1922. Sovjetunionen ble opprettet.
Unionen besto etterhvert av 15 unionsrepublikker (Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Asjgabat, Ukraina, Usbekistan).
Samlet areal var over 22 millioner km², større enn USA og Kina tilsammen.

1923. Tyrkia ble etablert og Konstantinopel ble omdøpt til det tyrkiske navnet Istanbul.


Stalin-perioden

1924–1953. Stalin-perioden.
1924. Petrograd skiftet navn til Leningrad.

1924. Sovjet undertegnet Svalbard-traktaten. Andre land kan drive næringsvirksomhet der. Barentsburg er et russisk samfunn på norsk territorium.

1928. Den første femårsplanen. Omfattende industrialisering og tvangskollektivisering av jordbruket.

1930. GULAG ble etablert.

1930-1933. Sultkatastrofen. Over 5 millioner døde.

1935. Trotskij-affæren. Leo Trotskij ble utvist fra Sovjetunionen pga. opposisjon mot Stalin og fikk asyl i Norge. Etter to år i Norge dro Trotskij til Mexico, der han ble slått i hjel med en isøks av en sovjetisk agent.

1936. Den sovjetiske konstitusjon ble iverksatt av Stalin.

05.12.1936. Stalin-grunnloven innførte omfattende endringer av statsstyret. Grunnloven innførte allmenn stemmerett, og anerkjente rettigheter som rett til arbeid, hvile, fritid, helsetilbud, syke- og eldreomsorg, bolig, utdannelse og kulturtilbud.

1937. Moskvaprosessene. Stalin ryddet unna all opposisjon og etablerte et personlig diktatur.

1937. Militærutrenskning. De høyeste offiserene ble stilt for retten i en hemmelig prosess. 80% av alle oberstene og 35000 høyere offiserer ble skutt.


Andre verdenskrig

1939. Molotov-Ribbentrop-pakten var en ikke-angrepsavtale med Tyskland om å dele Europa mellom seg.
De to landene okkuperte Polen og andre verdenskrig startet.

1939. Vinterkrigen i Finland. Karelen ble opptatt som Sovjetunionens 12te unionsrepublikk under navnet Den karelsk-finske SSR. Sovjetunionen ble utstøtt fra Folkeforbundet etter overfallet på Finland.    ☞ Karelen.html 

1940. Estland, Latvia og Litauen ble okkupert av Sovjetunionen.

1941. Tyskland angrep Sovjetunionen. Finnene gjenerobret Karelen med tysk støtte.    ☞ Verden.2vk.html 

1943. Under andre verdenskrig gikk Murmanskkonvoiene fra England til Sovjet med materiell til Østfronten. Slagskipet «Tirpitz» ble sendt til Norge for å stoppe konvoiene.
1944. I operasjon «Paravane» fløy engelske bombefly fra Arkhangelsk og bombet «Tirpitz» i Altafjorden med femtonns bomber. Det strategiske bildet ble endret på en avgjørende måte; Forsyningene til frontene ble styrket og store sjøstridskrefter kunne settes inn andre steder.    ☞ Verden.2vk.html 

1944. Nærmere to hundre norske frontsoldater ble drept på Østfronten i Karelen ved de to høydene «Kaprolat» og «Hasselmann» vest for den lille karelske byen Louh.    ☞ Karelen.html 

1944. Etter Tysklands sammenbrudd ble Karelen avstått til Sovjetunionen. Petsjenga ble innlemmet i Sovjetunionen.    ☞ Karelen.html 

1944. Fangetransportskipet «Rigel» med over to tusen polske, russiske og serbiske krigsfanger ombord ble senket av HMS «Implacable» sør for Sandnessjøen i Nordland. Kun 267 mennesker ble reddet.

1945. Over hundre tusen sovjetiske krigsfanger ble iløpet av krigen sendt til Norge og fordelt på nærmere 500 fangeleirer. Fangene bygde jernbane, veier, flyplasser, fabrikker og festningsanlegg. De hogg og slepte på stein, losset grus, planerte jord og bar skinner. Bl.a. bygde tolv tusen krigsfanger Nordlandsbanen over Saltfjellet. Over 600 døde under arbeidet på E6 på strekningen over Korgfjellet sør for Mo i Rana. Det ble bygd aluminiumsfabrikk i Glomfjord.

Ved frigjøringen befant det seg 84 tusen sovjetiske krigsfanger på norsk jord. Halvparten var russere; resten var ukrainere, hviterussere, georgiere, tatarer, oa. Over 13 tusen var døde.
Etter krigen mente sovjeterne at det var ønskelig med flest mulig minnesmerker over det tyske tyranniet, som grunnlag for kampfellesskapet mellom det sovjetiske og norske folk. Istedet ble mange grav- og minnesteder ødelagt pga. spionasjefrykt. Under den kalde krigen ville ikke norske myndigheter at sovjetiske representanter skulle reise rundt på for mange steder.

1945. Etterkrigstid. Sovjetunionen annekterte Øst-Europa helt fram til midten av Tyskland.

1945. Potsdamkonferansen.

1945. FN ble født. Sovjet var en av grunnleggerne.

1947. Den norsk-russiske grense ble målt til 195,7 km. Den gang ble det brukt tabeller for å måle elvebuer.


Den kalde krigen

1947. Den kalde krigen startet.

1948. Berlinblokaden.

1949. DDR ble opprettet.

1949. Sovjetunionen fikk sin første atombombe.

1949. NATO ble opprettet.

1950. Koreakrigen.

1950. Trygve Lie ble gjenvalgt i FN.
Sovjetunionen la inn veto pga. generalsekretærens rolle i Koreakrigen.
I FN støttet Sovjetunionen konsekvent arabernes standpunkter og la ned veto mot resolusjoner som kritiserte araberstatene og som ikke uforbeholdent fordømte Israel.


Khrusjtsjov-perioden

1953. Khrusjtsjov-perioden.

1955. Sovjetunionen fikk sin første hydrogenbombe.

1956. Sovjet invaderte Ungarn.

1957. Sputnik 1 satellitten ble verdens første i bane rundt jorden.

1959. Luna 2 var verdens første månelanding.

01.05.1960. Spionflyet U2 som var på vei til Bodø, ble skutt ned over Sovjet.
Flyet hadde tatt av fra Peshawar i Pakistan og skulle lande i Bodø.

1960. Et amerikansk etterretningsfly av typen Boeing RB-47 ble skutt ned av et sovjetisk jagerfly over Barentshavet i internasjonalt luftrom.

1961. Gagarin i verdens første bemannede romferd.

1961. Berlin-muren ble bygd.

1962. Cubakrisen. Sovjet plasserte raketter på Cuba. USA truet med atomkrig.


Bresjnev-perioden

1964. Bresjnev-perioden.

1968. Tsjekkoslovakia ble invadert.

08.03.1968. Den sovjetiske ubåten K-129 sank nordvest for Hawaii på 4900 meters dyp. Sovjeterne fant aldri ubåten.

1972. Verdensmesterskapet i sjakk i Reykjavik på Island. Bobby Fischer møtte den sovjetiske verdensmesteren Boris Spasskij.

1974. USA bygde et spesialskip og forsøkte å heve K-129.

1975. Sakharov fikk fredsprisen.

18.08.1976. Luna 24 landet på månen og returnerte dagen etter til jorden.

1976. Viktor Kortsjnoj hoppet av fra Sovjetunionen. Spilte VM-match mot Karpov. Historien er udødeliggjort gjennom musikalen «Chess».

1976. En sovjetisk pilot flyktet med en MiG-25 og landet i Japan. Flyet ble plukket fra hverandre, og senere returnert i deler. Det viste seg at flyet ikke var så avansert som man trodde.

1977. Ny grunnlov.

1979. Sovjet invaderte Afghanistan.

1980. Sommer-OL i Moskva ble boykottet av mange land.

27.10.1981. Den russiske ubåten U-137 (russisk S-363) av «Whiskey»-klassen fra den sovjetiske østersjøflåten gikk på grunn ved innløpet til Gåsefjärden utenfor utenfor marinebasen i et svensk militært område i Karlskrona i Blekinge i Sverige.

1983. KAL-007, et koreansk sivilt passasjerfly av type Boeing 747 kom ut av kurs og ble skutt ned av sovjetiske Su-15 jagerfly over Sakhalin-øya, nord for Japan.


Gorbatsjov-perioden

1985. Gorbatsjov-perioden. Perestrojka og glasnost. (Reorganisering og åpenhet.)

1985. Garri Kasparov vant verdensmesterskapet i sjakk og ble tidenes yngste verdensmester 22 år gammel. Senere ble han den første verdensmester som tapte mot en maskin. Senere ble han leder for organisasjonen Den forente borgerfronten, som er i opposisjon til Putin.

26.04.1986. Tsjernobylulykken.

15.11.1988. «Buran», en ubemannet romferge ble skutt opp og gikk to runder rundt jorden før den landet ved Bajkonur kosmodrom i Kasakhstan.

1989. Berlin-muren falt.

07.04.1989. Den sovjetiske atomubåten K-278 «Komsomolets» sank på 1680 m sørvest av Bjørnøya i Norskehavet, etter at det hadde brutt ut brann ombord. 42 omkom av et mannskap på 69.

1990. Litauen meldte seg ut fra Sovjetunionen.

1990. Gorbatsjov fikk fredsprisen.


Jeltsin-perioden

1991. Jeltsin-perioden.
1991. Leningrad skiftet navn tilbake til St. Petersburg.

26.12.1991. Sovjetunionen gikk over i historien.


Den russiske føderasjon

26.12.1991. Russland ble uavhengig av Sovjetunionen.

1992. «Havørn», en kopi av Gokstadskipet, seilte på de russiske elvene fra Finskebukta til Miklagard.

1996. Et russisk passasjerfly styrtet på Operafjellet på Svalbard.

1998. Rubelkrakk, førte til dyre importvarer.

1999. Fire boligblokker eksploderte i Russland.

1999. Den andre Tsjetsjenia-krigen.


Putin-perioden

1999. Putin overtok som fungerende president.

 

 


2000-tallet

2000. Kursk-katastrofen. En russisk atomubåt sank på 108 m dyp i Barentshavet 10 mil utenfor kysten, like øst for norskegrensen. Kursk ble lokalisert av britiske miniubåter. Norske dykkere åpnet nødlukene og lagde hull i skroget. Et nederlandsk firma hevet ubåten. Ulykken førte til at det ble slutt på den frie journalistikk.

2000. Brann i det 537 meter høye TV-tårnet Ostankino i utkanten av Moskva. Tårnet var verdens høyeste da det ble bygd i 1967.

2002. Et russisk passasjerfly kolliderte med et fraktfly over Bodensjøen i Syd-Tyskland.

2002. Gisseldramaet i Dubrovka-teateret i Moskva.

2004. Tsjetsjensk terroraksjon på skole nr. 1 i Beslan i Nord-Kaukasus.

2006. Litvinenko-saken. Den tidligere KGB-obersten Aleksandr Litvinenko ble forgiftet med det radioaktive stoffet polonium-210 i London. Han hadde tidligere avslørt korrupsjon i FSB og avslørt brudd på menneskerettighetene i Tsjetsjenia.

2009. Nato-utvidelser. Mange østblokk-land var blitt medlemmer (Polen, Tsjekkia, Ungarn, Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania og Kroatia).

2010. Delelinje mellom Norge og Russland. Det omstridte området på 155 tusen km², handlet om hvilket prinsipp som skulle brukes; sektorprinsippet eller midtlinjeprinsippet. Løsningen ble en delelinje mellom disse linjene. Norges område økte med 85 tusen km². Dette har betydning for bl.a. petroleumsforekomster, fiskeressurser, militærstrategi og sikkerhetspolitikk.    ☞ Norge.html.

2013. En meteor falt ned over Tsjeljabinsk i Russlands Ural-region. En meteoride med en diameter på rundt sytten meter og vekt på over ti tusen tonn kom mot jorden i over 60 tusen km/t i en så lav vinkel ift. sola at den ikke ble oppdaget på forhånd. Den traff atmosfæren 90 km over bakken og skapte en trykkbølge som tilsvarer 500 kilotonn TNT (over ti Hiroshimabomber). Gass og glødende støv gjorde at meteoren fikk en lysende hale. 30 km over bakken gikk meteoren i mindre biter. Over 70% ble til gass. Trykkbølgen knuste vindusruter i tusenvis av bygninger i mange byer over et stort område. I byen Jemanzjelinsk ble vinduskarmer blåst inn. Den største biten, som veide et halvt tonn, hadde en hastighet på 800 km/t da den traff isen i innsjøen Tsjebarkul. Steinmeteoritten, som er like gammelt som solsystemet, er blitt hentet opp og satt på museum.

2012. I Russland var levealderen 66,5 år. (60,1/73,2 år for menn/kvinner.)

2014. Vinter-OL i Sotsji.

18.03.2014. Russland annekterte Krim-halvøya.

2014. Det sivile malaysiske passasjerflyet MH17 ble skutt ned over Ukraina.

2017. Den norsk-russiske grense hadde vokst med to kilometer til 197,7 km.
En årsak er erosjon. Rundt tre fjerdedeler av grensen går gjennom vann, og rennende vann medfører erosjon. Over tid vil djupål og elvesvinger endre seg, fordi vannet graver ut elveløpet.
En annen årsak er bedre teknisk måleutstyr. Dagen datamaskiner regner mye mer nøyaktig enn for 70 år siden da man brukte tabeller til å måle opp elvebuer.

På norsk side er det tillatt å gå helt inn til grenselinja, mens det på russisk side er en sperresone med et gjerde som går langs grensa i en avstand på inntil 18 km hvor vanlige folk ikke har lov å oppholde seg.
Grensa er strengt overvåket, og det er straffbart å krysse den. Ulovlig kryssing resulterer som regel i en bot på flere tusen kr.

 

 

Ordliste

Aleuter  –  er et folkeslag som opprinnelig er fra Aleutene i Alaska i USA og Russland. Det er beslektet med eskimoer og inuiter.
Se også:  Aleuter  Eskimoer  Inuitter  Yupik 
Alfabetet  –  skrives med kyrilliske bokstaver:
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я.
Se også:  Alfabetet  Kyrillisk  Russisk  
Bajkalsjøen  –  ligger 456 moh. og er den Asias største ferskvannsjø med et areal i underkant av 31500 km² (verdens syvende størsta).
Bajkalsjøen er verdens:
– dypeste innsjø på over 1600 m.
– største ferskvannssjø i volum med over 23000 km³.
– nest største innsjø i volum etter Kaspihavet.
– blant innsjøene med klarest sikt.
– eldste innsjø.
For 40 millioner år siden. Bajkalsjøen ble dannet som en riftdal som følge av at India kolliderte med Eurasia og lagde Himalaya.
1904. Den japansk-russiske krig. Den russiske hæren la en jernbanelinje tvers over isen på Bajkalsjøen og kjørte 65 tog over.
Se også:  Bajkalsjøen  Kaspihavet  Ladoga  Volga 
Basjkortostan  –  er en islam-dominert delrepublikk, vest for Uralfjellene.
Se også:  Basjkortostan 
Bjarmeland  –  ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina, tilsvarer dagens Karelen i Finland og Russland.
Se også:  Bjarmeland  Bjarmene  Samer  Karelen  Karelen.html 
Bjarmene  –  var et finsktalende folk fra Bjarmeland.
Se også:  Bjarmene  Bjarmeland  Samer  Samer.html  Norge.html  Karelen.html 
Bjørk  –  er Russlands nasjonaltre.
Se også:  Bjørk 
BRICS-landene  –  Russland, Brasil, India, Kina og Sør-Afrika.
Se også:  BRICS  India  Kina 
Bronse  –  er en blanding mellom kobber med tinn.
Se også:  Bronse 
Bysants  –  By.
657 fvt. Bysants ble opprettet av grekere i Bosporos-stredet ved inngangen til Svartehavet. Den ble snart en blomstrende handelsby med en strategisk beliggenhet som kontrollerte adkomsten til Svartehavet og sjøveien mellom Asia og Europa.
88 fvt. Byen inngikk i Romerriket.
330. Bysants ble omdøpt til Konstantinopel og ble hovedstaden til Østromerriket (det bysantinske riket). Med sin strategiske posisjon kontrollerte Konstantinopel sjøveien mellom Asia og Europa, foruten adkomsten til Svartehavet.
Se også:  Bysants  Istanbul  Kirken  Konstantinopel  Miklagard 
CIS  –  Commonwealth of Independent States.
Se også:  CIS  SUS 
Danmark
1699. Den russiske tilgangen til Østersjøen var blokkert av Sverige. Peter ville ha et «vindu mot havet».
1699. Peter inngikk en hemmelig allianse med Polen-Litauen og Danmark mot Sverige og innledet til den store nordiske krig.
1700. Den store nordiske krig mellom Sverige og en stor koalisjon bestående av Sachsen-Polen, Danmark-Norge og Russland, samt Preussen og Hannover.
1721. Freden i Nystad etter den store nordiske krig. Etter dette var Sverige ikke lenger en europeisk stormakt. Russland hadde vunnet Sveriges baltiske besittelser og ble europeisk stormakt og dominerende i Østersjøområdet.
Se også:  Danmark  Norge  Olav I  Sverige  Vendland  Østersjøen  Norge.html 
DDR  –  Den tyske demokratiske republikk.
Oktober 1949. Staten ble opprettet.
August 1961. Berlin-muren ble bygd.
November 1989. Berlin-muren falt.
Se også:  DDR 
Den Gylne horde  –  Mongolstaten.
Se også:  Den Gylne horde  Tatarene  Mongolriket 
Djengis Khan  –  ble født rundt 1162.
18.08.1227. Djengis Khan døde, ca. 60 år gammel.
Se også:  Djengis Khan  Kublai Khan  Mongolriket  Sibir 
Dobbeltørnen  –  er Russlands riksvåpen.
Se også:  Dobbeltørn  Flagg 
Elbrus  –  i Kaukasus er Russlands (og Europas høyeste fjell) høyeste fjell med 5642 moh.
Se også:  Elbrus  Volga  Sakhalin 
Eskimoer (Inuitter)  –  er en urbefolkning av mongolsk opprinnelse som lever på Grønland, Alaska og Canada.
Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene». Ordet eskimo foretrekkes i Alaska, men er gått ut av bruk på Grønland.
Se også:  Eskimoer  Aleuter  Inuitter  Yupik 
Estland  –  ble med i NATO i 2004.
Se også:  Estland  Latvia  Litauen  NATO  Novgorod 
Eurasia  –  er et kontinent som omfatter Europa og Asia.
Men ikke India, Arabia, Øst-Sibir og Filippinene.
Se også:  Eurasia  Sibir 
Finland  –  ble en republikk 1919.
Se også:  Finland  Karelen 
Flagg  –  Det russiske flagget er et trikolorflagg i rødt, blått og hvitt, som ble tatt i bruk i 1991.
Se også:  Flagg  Dobbeltørn  Russisk  Russland 
FN  –  De forente nasjoner.
Se også:  FN  Kosovo  FN.html 
Fyrste  –  er en en suveren hersker. Det er en fellesbetegnelse på alle monarker som f.eks. keiser, konge, hertug, osv.
Se også:  Fyrste   Regent  Prins  Storfyrste  Storhertug  Tsar 
Gardariket  –  er i norrøn sagalitteratur navnet på et rike i det nåværende Russland og Ukraina, omkring Novgorod og Kiev.
Se også:  Gardariket  Norge.html 
Garri Kasparov  –  Verdensmester i sjakk.
1985. Garri Kasparov vant verdensmesterskapet i sjakk og ble tidenes yngste verdensmester 22 år gammel.
Senere ble han den første verdensmester som tapte mot en maskin.
Senere ble han leder for organisasjonen Den forente borgerfronten, som er i opposisjon til Putin.
02.05.2008. Stilte til valg som Russlands president.
Se også:  Kasparov 
Gokstadskipet  –  er et norsk vikingskip.
1992. «Havørn», en kopi av Gokstadskipet, seilte på de russiske elvene fra Finskebukta, via Ladoga, Novgorod, Kiev, Svartehavet og til Istanbul.
Turen på 3 måneder, var første vikingskip på tusen år, som hadde seilt fra Østersjøen, gjennom Latvia, Hviterussland og Ukraina til Miklagard.
Se også:  Gokstadskipet  Miklagard  Norge.html.
Mikhail Gorbatsjov
Mikhail Gorbatsjov vokste opp på 1930-tallet, da Sovjet-diktatoren Josef Stalins undertrykking var på sitt verste.
Bestefaren hans ble sendt til straffarbeid i en Gulag-leir i ni år.
Den fremtidige Sovjet-lederens tidlige ungdom ble preget av andre verdenskrig.
Men Gorbatsjov var intelligent og arbeidet eksepsjonelt hardt.
Allerede som 16-åring fikk han en kommunistisk utmerkelse som skaffet ham plass ved det prestisjetunge statsuniversitetet i Moskva hvor han studerte juss.
Etter endt utdanning gjorde han karriere i kommunistpartiet og ble i 1979 historiens yngste politbyråmedlem.
1985. Han ble valgt til partiets leder.
1985. Gorbatsjov-perioden. Perestrojka og glasnost. (Reorganisering og åpenhet.)
1989. Berlin-muren falt.
1990. Gorbatsjov fikk fredsprisen.
Se også:  Gorbatsjov  Stalin 
GULAG  –  var et system av tvangsarbeid, straffe-, arbeids- og fangeleirer.
1930. GULAG ble etablert.
1953. GULAG ble nedlagt.
Se også:  GULAG 
Harald Sigurdsson  –  Norges konge.
1030. Slaget på Stiklestad. Halvbroren Olav Haraldsson døde, og ble senere hellig.
1030. Harald rømte til landflyktighet i Gardarike hos fyrst Jaroslav.
1034. Miklagard.
1043. Harald Hardråde giftet seg med Jaroslavs datter Ellisiv.
1045. Harald Harråde kom tilbake til Norge.
1047. Etter at Magnus døde ble Harald Hardråde og hans russiske dronning eneherskere i Norge.
Se også:  Harald Sigurdsson  Gardariket  Magnus den gode  Miklagard  Norge.html 
Holmgard  –  Novgorod.
Se også:  Holmgard  Gardariket  Novgorod  Oleg  Rurik  Petersburg  Norge.html 
Hviterussland  –  Belarus.
500-tallet. I skogene i Sentral-Europa i Polen og Hviterussland bodde slavere.
882. Kievriket omfattet Russland, Ukraina, Hviterussland og Polen.
1991. Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen. Hviterussland ble et selvstendig land.
Se også:  Hviterussland  Polen  Russland  Rutenia  Tsjernobyl 
Igor av Kiev  –  var Ruriks sønn. Storhertug.
Se også:  Igor  Oleg  Novgorod  Olga  Rurik  Storhertug 
India  –  India og Bharat er likestilte offisielle navn på landet.
Se også:  India  BRICS  Kina  India.html 
Ingermanland  –  var området ved dagens St. Petersburg.
Fra 1500-tallet. Ingermanland var svensk.
1610. Den ingermanlandske krigen.
Se også:  Ingermanland  Teusina  Estland  Latvia  Litauen  Sverige  Petersburg 
Inuitter  –  er orientalere som forlot Asia tidlig.
Se også:  Inuitter  Aleuter  Eskimoer  Yupik 
Islam  –  er den største minoritetsreligionen.
Se også:  Islam 
Istanbul  –  ligger i Tyrkia.
Se også:  Istanbul  Bysants  Konstantinopel  Miklagard  Tyrkia 
Josef Stalin
06.12.1878. Josef Vissarionovitsj Dzjugasjvili ble født i byen Gori i Georgia av jødiske foreldre.
På skolen fikk han tilnavnet Koba, etter en fjellkar som hadde kjempet for landets selvstendighet.
1894. Presteseminar i Tbilisi.
1898. Medlem i Russlands sosialdemokratiske arbeiderparti.
Mai 1899. Han mistet interessen for prestestudiene og ble utvist fra presteskolen, like før fullført utdannelse, fordi han ikke møtte til eksamener.
1902. Stalin ble arrestert for første gang og utvist til Sibir.
1903. Det marxistiske partiet ble splittet. Stalin sluttet seg til Lenins bolsjevik-fraksjon.
1904. Gift seg kirkelig med Jekaterina Svanidse som døde av tyfus i 1907 bare 22 år gammel.
Sønnen Jakov ble født og vokste opp hos sine georgiske besteforeldre.
1905. Møtte for første gang Lenin, under bolsjevikkonferansen i Tammerfors.
1912. Han tok i bruk pseudonymet Stalin som betyr «mann av stål» på russisk.
12.03.1917. Stalin kom som fri mann til St. Petersburg som var omdøpt til Petrograd.
1917. Giftet seg med Nadjesjda Sergejevna Allilujeva som tok selvmord i 1932.
1924. Lenin døde.
1936. Den sovjetiske konstitusjon ble iverksatt av Stalin.
05.12.1936. Stalin-grunnloven innførte omfattende endringer av statsstyret. Grunnloven innførte allmenn stemmerett, og anerkjente rettigheter som rett til arbeid, hvile, fritid, helsetilbud, syke- og eldreomsorg, bolig, utdannelse og kulturtilbud.
1937. Moskvaprosessene. Stalin ryddet unna all opposisjon og etablerte et personlig diktatur.
1937. Militærutrenskning. De høyeste offiserene ble stilt for retten i en hemmelig prosess. 80% av alle oberstene og 35000 høyere offiserer ble skutt.
14.04.1943. Stalins eldste sønn Jakov begikk selvmord ved å kaste seg mot et elektrisk gjerde i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Oranienburg.
1921. Sønnen Vassily ble født. Ble senere generalløytnant.
1926. Datteren Svetlana ble født. Hun hoppet av til USA i 1967.
Mars 1953. Stalin døde av slag.
Se også:  Stalin  Gorbatsjov  KPRF  Lenin  Trotskij 
Jul  –  Julaftan er den 7de januar.
Dette er fordi Russland er et religiøst ortodoks land som følger den gamle og utdaterte julianske kalenderen som ligger tretten dager etter den nye gregorianske kalenderen.
Se også:  Jul  Nyttår  Julen.html 
Karelen  –  ligger øst for Finland, i Russland, ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina. Tilsvarer det som var Bjarmeland i historisk tid.
Se også:  Karelen  Bjarmeland  Finland  Karelen.html 
Kaspihavet  –  Det kaspiske hav er jordens største innsjø med et areal på over 370000 km².
Havet har ikke noe utløp. Havoverflaten ligger 28 muh. og reguleres av balansen mellom tilsig og fordampning.
Volum på 78200 km³.
Maxdypet er over 1000 m.
Se også:  Kaspihavet  Bajkalsjøen  Volga 
Katarina den store  –  var en tysk prinsesse som var gift med den tyske arvingen til den russiske tronen.
21.04.1729 (etter juliansk kalender). Hun ble født i Stettin som tysk prinsesse Sophie Augusta Fredericka.
1762. Katarina den store tok makten.
Se også:  Katarina  PeterIII  Petersburg 
Khanty-Mansiysk  –  ligger i Sibir i Russland, 225 mil øst for Moskva, like nord for Kazakhstan.
Se også:  Khanty-Mansiysk  Sibir 
Kiev  –  er hovedstad og største by i Ukraina.
Se også:  Kiev  Kievriket  Krimhalvøya  Krimkrigen  Storhertug  Ukraina 
Kievriket  –  ble grunnlagt på 800-tallet i dagens Ukraina.
Se også:  Kievriket  Kiev  Væringer  Varjagene 
Kina  –  er verdens 4de største land med over av 9½ millioner km².
Se også:  Kina  BRICS  India  Kina.html 
Kirken  –  var fra første stund av en datterkirke av den bysantinske.
Se også:  Kirken  Bysants  Kristendommen 
Konstantinopel  –  By.
330. Bysants ble omdøpt til Konstantinopel og ble hovedstaden til Østromerriket (det bysantinske riket). Med sin strategiske posisjon kontrollerte Konstantinopel sjøveien mellom Asia og Europa, foruten adkomsten til Svartehavet.
1204. Konstantinopel ble erobret og plyndret av korsfarere.
29.05.1453. Konstantinopel ble erobret. Osmanerne hadde bygd verdens største kanon som skjøt hull i muren med 600 kg tunge marmorkuler. Etter dette ble Konstantinopel hovedstaden i det muslimske osmanske rike.
Se også:  Konstantinopel  Bysants  Istanbul  Miklagard 
Kosovo  –  anerkjennes ikke i FN pga. av vetolandet Russland.
Se også:  Kosovo  FN 
KPRF  –  Dagens russiske kommunistparti.
Se også:  KPRF 
Krimhalvøya  –  kom til Russland på slutten av 900-tallet da Vladimir I Svjatoslavitsj kristnet Kievriket.
1856. Krimkrigen. En allianse av Frankrike, Storbritannia og Sardinia stanset en russisk fremmarsj.
1991. Sovjetunionen ble oppløst. Ukraina erklærte seg som en selvstendig stat.
Krim ble dermed folkerettslig en del av den suverene staten Ukraina.
1997. Russland og Ukraina signerte en vennskaps- og samarbeidsavtale.
Russland fikk flåtebasen i Sevastopol.
18.03.2014. Russland annekterte Krim-halvøya.
Se også:  Krimhalvøya  Kiev  Ukraina 
Krimkrigen  –  startet i 1853.
En allianse av Frankrike, Storbritannia og Sardinia ville stanse den russiske fremmarsj.
September 1856. Russland tapte Krimkrigen.
Se også:  Krimkrigen  Kiev  Krimhalvøya 
Kristendommen  –  kom til Russland på slutten av 900-tallet da Vladimir I Svjatoslavitsj kristnet Kievriket.
Se også:  Kristendommen  Kirken 
Kublai Khan  –  var Djengis Khans barnebarn.
Se også:  Kublai Khan  Djengis Khan  Kina  Mongolriket 
Kyrillisk alfabet  –  oppkalt etter Kyrillos (827–869), oppsto i Bulgaria i det 10. århundre.
Se også:  Kyrillisk  Alfabetet  Russisk  
Ladoga  –  er europas største ferskvannssjø i areal.
Se også:  Ladoga  Gardariket  Karelen  Novgorod  Rurik  Østersjøen 
Latvia  –  ble med i NATO i 2004.
Se også:  Estland  Latvia  Litauen  NATO  Novgorod 
Lenin  –  Vladimir Iljitsj Uljanov er bedre kjent under dekknavnet Lenin.
1917. Lenin ble den første kommunistleder.
03.04.1917. Lenin vendte hjem fra Sveits.
07.11.1917. Oktoberrevolusjonen. Bolsjevikene tok kontroll over strategiske punkter. Kraftverket, postkontoret og broene. Politiske fanger ble sluppet fri.
Det russiske tsardømme ble styrtet under oktoberrevolusjonen (etter den gamle russiske kalender). Bolsjevikene overtok makten og Lenin dannet regjering.
Trotskij ble folkekommissær for utenrikssaker.
24.01.1924. Lenin døde.
Se også:  Lenin  Leningrad  Stalin  Trotskij 
Leningrad  –  er et tidligere navn på Sankt Petersburg.
29.01.1924. Petrograd skiftet navn til Leningrad.
06.09.1991. Leningrad skiftet navn til St. Petersburg.
Se også:  Leningrad  Lenin  Petersburg 
Litauen
1363. Kiev ble innlemmet i det Litauiske riket.
01.03.1990. Litauen meldte seg ut av Sovjetunionen.
Se også:  Litauen  Estland  Latvia  Rutenia  Storhertug 
Magnus «den gode» Olavsson  –  Norges konge.
Sommeren 1029 dro han til fyrst Jaroslav i Gardariket.
1035. Stormennene i Norge fant ut at de ville dra til Kiev for å hente Magnus til å bli norsk konge. De krysset Østersjøen og seilte inn Finskebukta og opp elven Neva til Ladogasjøen og ned til Holmgard. Videre over Ilmen-sjøen, oppover elven Lovat og over Valdaj-høydene til Dnjeprs øverste løp hvor de ankom Kiev etter en kort seilas. Magnus var da elleve år.
Sommeren 1035. Magnus kom til Trøndelag og ble hyllet som Norges konge uten et sverdslag.
1047. Magnus døde etter et fall fra hesten.
Se også:  Magnus den gode  Harald Sigurdsson  Gardariket  Norge.html 
Miklagard  –  det norrøne navnet for dagens Istanbul (tidligere Konstantinopel og Bysants).
Se også:  Miklagard  Konstantinopel  Bysants  Istanbul 
Mongolriket  –  underla seg Kina, Sentral-Asia, Russland og helt vest til Polen og Ungarn.
Se også:  Mongolriket  Den Gylne horde  Djengis Khan  Kina  Kublai Khan  Sibir 
Moskva  –  er Russlands hovedstad og ligger i den europeiske delen av landet.
Moskva er Europas største by. Den brer seg over mer enn 2500 km² langs Moskvaelven og elven Oka en av Volgas sideelver.
1300-tallet. Storfyrstedømmet Moskva ble gradvis den dominerende makten i Russland.
1327. Den russisk-ortodokse kirke flyttet hovedkvarteret fra Vladimir til Moskva.
1389. Hovedstaden ble flyttet fra Vladimir til Moskva.
1400-tallet. Moskva vokste.
1480. Ivan III vant den endelige seieren over mongolene.
1500-tallet. Storfyrstedømmet med senter rundt byen Moskva utviklet seg gradvis til Tsar-Russland.
1667. Stenka Razin-opprøret.
1713. Hovedstaden ble flyttet fra Moskva til St. Petersburg.
12.03.1918. Den russiske revolusjon.
1918. Hovedstaden ble flyttet fra Petrograd til Moskva.
1937. Moskvaprosessene. Stalin ryddet unna all opposisjon og etablerte et personlig diktatur.
1950-tallet. Bunker-42 ble bygget for å tåle et direkte kjernefysisk angrep på Moskva.
1980. Sommer-OL i Moskva ble boykottet av mange land.
2000. Brann i det 537 meter høye TV-tårnet Ostankino i utkanten av Moskva. Tårnet var verdens høyeste da det ble bygd i 1967.
2002. Gisseldramaet i Dubrovka-teateret i Moskva.
Se også:  Moskva  Katarina  Russland  Petersburg 
Murmansk  –  kommer av ordet nordmann som betegnelse på de norske som bodde ved Barentshavet.
Den russisk uttalen av nordmann var vanskelig, derfor oppsto urman, som ble til murman.
Se også:  Murmansk  Norge.html 
NATO  –  er en forsvarsorganisasjon bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten, undertegnet 04.04.1949.
Fra begynnelsen besto NATO av 12 land; Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia og USA.
1952 Hellas og Tyrkia ble med.
1955. Forbundsrepublikken Tyskland (det gjenforente Tyskland fra 1990).
1982. Spania.
1999. Polen, Tsjekkia og Ungarn ble med.
2004. Sju land i Øst-Europa ble medlemmer: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia.
2009. Albania og Kroatia ble medlemmer. Dette var tredje utvidelse hvor tidligere Øst-blokkland ble med.
2009-14. Generalsekretær var Anders Fogh Rasmussen fra Danmark.
2014. Generalsekretær var Jens Stoltenberg fra Norge.
Se også:  NATO  Estland  Latvia  Litauen  Polen 
Nederlandene  –  er en historisk betegnelse på området som idag omfatter Nederland og Belgia.
Se også:  Nederlandene 
Nord-Korea  –  er et kommunistdiktatur av den gamle typen.
Se også:  Nord-Korea 
Norge  –  og Russland har aldri vært i krig med hverandre.
Se også:  Norge  Danmark  Norge.html 
Novitsjok  –  er en nervegift utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.
Se også:  Novitsjok 
Novgorod  –  Holmgard.
859. Byen var en viktig stasjon på væringenes (skandinavenes) handelsrute mellom Baltikum og Bysants.
Se også:  Novgorod  Holmgard  Gardariket  Oleg  Rurik  Petersburg 
Nyttår  –  feires to ganger.
Etter ny verdslig kalender (gregoriansk) slik som i vesten, første januar.
Og etter gammel kalender (juliansk) som ligger tretten dager etter, 14de januar.
13de januar, blir feiret som nyttårsaften, og ikke 31ste desember som i vesten.
Dette er fordi Russland er et religiøst ortodoks land som følger den gamle og utdaterte julianske kalenderen.
Se også:  Nyttår  Jul 
Olav II «den hellige» Haraldsson  –  Norges konge.
1028. Norge ble erobret av Knut den mektige.
Olav flyktet med sin svenske kone Astrid til storfyrst Jaroslav og Ingegjerd i Holmgard i Gardarike.
Året etter øynet han en mulighet for å gjenvinne riket og reiste tilbake til Norge.
Sønnen Magnus ble igjen i Gardarike.
1030. Slaget på Stiklestad. Olav Haraldsson ble drept av bondehæren, og ble senere hellig.
Magnus vokste opp ved Jaroslavs hoff i Kiev.
Se også:  Olav II  Gardariket  Harald Sigurdsson  Magnus den gode  Tryggvason  Norge.html 
Oleg av Novgorod  –  var Ruriks svoger og etterfølger.
879. Oleg overtok som regent etter Rurik.
882. Hovedstaden ble flyttet fra Novgorod til Kiev.
882. Kievriket ble grunnlagt.
Se også:  Oleg  Igor  Novgorod  Rurik  Storhertug 
Olga av Kiev  –  var skandinav («Rus») og tilhørte væringene.
879. Født i landsbyen Vybuty ved elven Velika, 12 km fra Pskov i Russland.
945. Igor ble myrdet.
945. Olga overtok styret av riket etter mannen. Hun regjerte som storfyrstinne på vegne av den treårige sønnen.
Hun straffet mannens mordere og deres tilhengere nådeløst.
En historie forteller at alle skulle gi en due i gave til henne. Hun bant brennende papir til beina og slapp dem fri slik at de satte fyr på stråtakene, og hele byen ble ødelagt.
Sommeren 954 dro hun med en stor flåte til Konstantinopel.
954. Olga ble kristen og ble døpt av patriarken av Konstantinopel. Etter dåpen fikk hun det kristne navnet Helena (russisk Jelena).
964. Svjatoslav ble myndig.
Se også:  Olga  Igor  Svjatoslav  Vladimir 
Opritsjnina  –  var landområder som ble styrt direkte av Ivan den grusomme i perioden fra 1565 til 1572.
Se også:  Opritsjnina  Tsar 
OSSE  –  Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.
Russland er medlem av OSSE.
Se også:  OSSE 
Peter I «den store»  –  arbeidet for å gjøre Russland til en moderne europeisk stat.
Se også:  PeterI  PeterII  PeterIII  Petersburg 
Peter II  –  var nevøen til Elisaveta Petrovna.
Se også:  PeterII  PeterI  PeterIII 
Peter III  –  var gift med Katarina den store.
17.07.1762. Peter døde.
Se også:  PeterIII  PeterI  PeterII  Katarina 
Polen  –  xxx
1563-1568. Den første polsk-svenske krig.
1619. Russland inngikk våpenhvile med Polen-Litauen.
1658–1667. Krig mellom Polen og Russland.
1999. Natomedlem sammen med Tsjekkia og Ungarn.
Se også:  Polen  Estland  Latvia  Litauen  NATO  Russland  Vendland 
Porselen  –  lages av leire (kaolin), kvarts og feltspat brent ved 1450°C.
Se også:  Porselen 
Prins  –  er et ikke-regjerende medlem av et fyrstehus.
Se også:  Prins  Fyrste   Regent 
Putin  –  Russlands president.
07.10.1952. Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad i nåværende St. Petersburg.
I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.
1999. Utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin.
31.12.1999. Da Jeltsin uventet gikk av ble Putin fungerende president.
Mars 2004. Gjenvalgt for en ny fireårsperiode.
08.05.2008. Tok over vervet som statsminister under president Dmitrij Medvedev. Russisk grunnlov slår fast at en ikke kan sitte i mer enn to presidentperioder på rad.
04.03.2012. Han vant presidentvalget og fikk seks nye år i presidentstolen.
Se også:  Putin 
Regent  –  er en fungerende hersker.
Se også:  Regent  Tsar  Storhertug  Fyrste  
Republikk  –  Russland er en republikk med en sterk presidentmakt.
Se også:  Republikk  Russland  Petersburg 
Roslagen  –  er navnet på skjærgården utenfor kysten av Uppland i Sverige.
Se også:  Roslagen 
RSFSR  –  Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk.
Se også:  RSFSR  Russland  SSSR  Sovjet 
Rurik  –  kommer fra norsk-islandske, Rørik. Rurik var grunnleggeren av den russiske staten.
830. Født.
Før 855. Gift med Sigrid «Ingerid» Helgesdatter. (Datter av Helge den Hvasse i Norge.)
860. Rurik ble konge i Novgorod.
879. Død.
Se også:  Rurik  Ladoga  Novgorod 
Ruserne  –  var slavernes, grekernes og arabernes navn på de nordiske vikinger som grunnla Gardarike eller Russland.
Rus kan komme fra det svenske Roslagen eller det skandinaviske «ro».
Folk fra Skandinavia kom til Russland nettopp med robåter.
Fremdeles kaller finnene Sverige for Ruotsi; dvs. roernes land.
Se også:  Ruserne 
Russer  –  er en innbygger i Russland. Han kan være en innbygger i Den russiske føderasjonen (rossijanin) eller etnisk russer (russkij).
Se også:  Russer  Flagg  Ruserne  Russisk   Russland 
Russland  –  er verdens største land med et areal på over 17 millioner km².
Se også:  Russland  Republikk 
Russisk  –  er et øst-slavisk språk i den indoeuropeiske språkfamilien og er verdens åttende største språk.
Se også:  Russisk  Alfabetet  Flagg  Kyrillisk  Russer  Russland 
Rutenia  –  er brukt om den vest-ukrainske provinsen Karpato-Ukraina.
Landskapet ligger på sørvestsiden av Karpatene.
I perioden 1938–1939 var Rutenia selvstendig stat under navnet Karpato-Ruthenia.
Se også:  Rutenia  Russland   Ukraina 
Sakhalin  –  i Stillehavet nord for Japan, er Russlands største øy med et areal på 78000 km².
1875. Den sørlige del av Sakhalin ervervet fra Japan i bytte mot Kurilene.
1983. KAL-007 ble skutt ned over Sakhalin-øya.
Se også:  Sakhalin  Volga 
Samer  –  er et folk som kommer fra et urhjem i mellom-øst-europa.
Se også:  Samer   Bjarmene  Bjarmeland  Samer.html  Norge.html 
Sankt Petersburg  –  er en by og føderal enhet i Russland ved elven Neva innerst i Finskebukta.
1914. Sankt Petersburg skiftet navn til Petrograd.
29.01.1924. Petrograd skiftet navn til Leningrad.
06.09.1991. Leningrad skiftet navn til St. Petersburg.
Se også:  Petersburg  Gardariket  Ingermanland  Katarina  Leningrad  Moskva  Novgorod  PeterI  Russland  Syvårskrigen  Ukraina 
Sannheten  –  er en sosial konstruksjon som vokser ut av pistolmunningen.
Den som har mest penger og det kraftigste våpenet, har alltid rett.
Se også:  Sannheten  Ukraina  Sannhet.html 
Sibir  –  dekker nesten ¾ av Russlands landareal.
Se også:  Sibir  Eurasia  Khanty-Mansiysk  Mongolriket 
Sions vises protokoller  –  utkom i Russland i 1903.
Se også:  Sions vises protokoller  Massene.html 
Sjakk  –  Russerne fikk kjennskap til sjakk av tatarene som kom dit fra det indre av Asia.
Se også:  Sjakk  Tatarene  Den Gylne horde 
Sovjetunionen  –  ble opprettet i 1922.
Se også:  Sovjet  Hviterussland  Polen  RSFSR  Russland  SSSR 
SSSR  –  Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker. Sovjetunionen.
Se også:  SSSR  RSFSR  Sovjet 
Storfyrste  –  er en tittel brukt om storhertuger i Øst-Europa som hadde overhøyhet over andre fyrstedømmer.
Se også:  Storfyrste  Fyrste   Regent  Storhertug  Tsar 
Storhertug  –  er en fyrstetittel.
Se også:  Storhertug  Regent  Fyrste   Tsar 
SUS  –  Samveldet av uavhengige stater (Commonwealth of Independent States), er en betegnelse på de tidligere sovjetrepublikkene som ble uavhengige land etter Berlinmurens fall.
Se også:  SUS  CIS 
Svjatoslav I
Ca. 942. Svjatoslav ble født.
945. Faren Igor ble myrdet.
972. Svjatoslav ble drept i en krig med Bysants. Arvingene sloss om makten.
Sønnen Vladimir flyktet til Skandinavia og kom tilbake med vikingsoldater.
980. Vladimir lot seg utrope til storfyrste av Kiev.
Se også:  Svjatoslav  Olga   Igor  VladimirI 
Sverige
Fra 1500-tallet. Ingermanland var svensk.
1610. Den ingermanlandske krigen.
1618-1648. Tredveårskrigen.
1700. Den store nordiske krig startet. Det var en stor koalisjon bestående av Sachsen-Polen, Danmark-Norge, Russland, Preussen og Hannover.
1709. Russland seiret over Sverige.
1788. Den russisk-svenske krigen.
1809. Finskekrigen. Sverige tapte Finland til Russland.
Se også:  Sverige  Finland  Ingermanland  Tredveårskrigen  Teusina  Østersjøen 
Syvårskrigen  –  ble utkjempet i perioden 1756–1763 mellom Storbritannia, Preussen og Hannover på den ene siden og Frankrike, Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen på den andre.
Se også:  Syvårskrigen  Petersburg  Russland.html 
Tatarene  –  var opprinnelig en mongolsk stamme av tyrkisk opprinnelse.
Se også:  Tatarene  Den Gylne horde  Mongolriket  Sjakk  Ukraina 
Teusina  –  var en by i Ingermanland, nær byen Ivangorod.
Se også:  Teusina  Ingermanland  Estland  Latvia  Litauen  Sverige 
Tredveårskrigen  –  var en fortsettelse av tidligere kriger og ble etterfulgt av nye kriger mellom de samme aktørene.
Se også:  Tredveårskrigen  Nederlandene  Sverige  FN.html 
Lev Trotskij  –  ble utvist fra Sovjetunionen og fikk asyl i Norge.
07.11.1879. Født (26.10.1879, ihht. til den julianske kalenderen) med navnet Lev Davidovitsj Bronstein.
1917. Trotskij ble folkekommissær for utenrikssaker.
1929. Leo Trotskij ble utvist fra Sovjetunionen pga. opposisjon mot Stalin.
Trotskij dro til Tyrkia og videre til Frankrike.
18.06.1935 Han søkte om politisk asyl i Norge.
1935. Trotskij-affæren.
19.12.1936. Etter to år i Norge ble han utvist og dro til Mexico.
I Mexico, der han ble slått i hjel med en isøks av en sovjetisk agent.
21.08.1940. Død.
Se også:  Trotskij  Lenin  Stalin  FN.html  Norge.html.
Olav Tryggvason  –  var norsk konge.
963. Faren Trygve Olavsson ble drept i Bohuslän.
Moren Astrid Eiriksdatter ble forfulgt og rodde ut på et vann og gjemte seg på en holme hvor Olav ble født.
Hun flyktet med barnet via Jæren, til Sverige og videre mot Gardarrike hvor broren Sigurd var i tjeneste hos fyrst Vladimir.
På Østersjøen ble de kapret av estiske vikinger. Olav ble skilt fra moren og gitt til en som het Klerkon og solgt videre som trell til en bonde som het Reas.
Da Olav var rundt ni år kom onkelen Sigurd Eiriksson til Estland for å kreve inn skatt.
På torget traff han Olav og fikk kjøpt han fri og tok han med til Holmgard.
En dag Olav sto på torget fikk han øye på Klerkon og slo ei øks i hodet på han «så den sto langt inn i hjernen». En mobb samlet seg for å ta gutten, for det var ikke lov å drepe noen innenfor Holmgards bygrense. Olav flyktet til sin onkel Sigurd, som tok han med til dronning Allogia, som betalte han fri.
Olav ble etterhvert høvding over hæren.
Etter ni år i Holmgard reiste han via Bornholm til Vendland (Polen), hvor han giftet seg med kong Burislavs datter Geira.
Tre år etter ble Geira syk og døde. I fire år reiste han ute i viking.
Høsten 988. Han seilte til England hvor han giftet seg med dronning Gyda i Dublin på Irland.
995. Tryggvason reiste til Norge hvor han ble konge, etter at trellen Kark hadde drept Håkon jarl.
Se også:  Tryggvason  Olav II  Holmgard  Gardariket  Novgorod  Norge.html 
Tsar  –  betydde opprinnelig keiser (Cæsar) med samme rang som en romersk keiser.
Se også:  Tsar  Regent  Fyrste   Storhertug 
Tsjernobylulykken  –  26.04.1986 var den alvorligste ulykken på et atomkraftverk.
Over hundre tusen mennesker måtte evakueres.
Se også:  Tsjernobyl  Ukraina 
Tyrkia  –  ble egen stat i 1923.
1735–1739. Russland-Tyrkia krigen.
Se også:  Tyrkia  Istanbul  Bysants  Konstantinopel  Miklagard 
Ukraina  –  er det nest største landet i Europa med nesten 45 millioner innbyggere.
Kiev er hovedstad og største by i Ukraina.
Se også:  Ukraina  Krimhalvøya  OSSE  Rutenia  Tsjernobyl  Kiev  Krimkrigen 
Uralfjellene  –  (sammen med Uralelven), regnes som grensen mellom Europa og Asia.
Se også:  Uralfjellene 
Varjagene  –  (væringene) var østlige vikinger som var dels finsk-ugriske og dels germanske.
Se også:  Varjagene  Ruserne  Væringer  Varanger  Samer.html 
Varanger  –  betyr «Fiskeværet ved fjorden».
Se også:  Varanger  Varjagene 
Vendland  –  var en del av dagens Polen ved Østersjøkysten, bebodd av venderne (et vestslavisk folk).
Se også:  Vendland  Danmark  Olav I  Polen 
Vladimir I av Kiev  –  var sønn av Svjatoslav I.
970-980. Han var fyrste av Holmgard.
980-1015. Storfyrste av Kiev.
15.07.1015. Vladimir døde etter trettifem år med makten.
Se også:  VladimirI  Svjatoslav  Olga   Igor 
Volga  –  er Europas lengste elv er 3700 km med en vannføring på 12600 m³/s og renner ut i Kaspihavet.
Andre kjente russiske elver er: Amur, Angara, Don, Dnepr, Daugava, Dvina, Indigirka, Irtysj, Jenisej, Kama, Kolyma, Lena, Oka, Ob.
Se også:  Volga  Bajkalsjøen  Kaspihavet  Sakhalin 
Væringer  –  eller varjager var østlige vikinger.
Se også:  Væringer  Kievriket  Varjagene  Ruserne 
WTO  –  Verdens handelsorganisasjon.
Se også:  WTO 
Yupik  –  er en arktisk urbefolkning bosatt i Alaska og Russland. De kaller seg også for eskimoer.
Se også:  Yupik  Aleuter  Eskimoer  Inuitter 
Zhokhov  –  er ei fjern øy som ligger 76°N nord for Sibir.
For 8000 år siden. Zhokhov var en del av fastlandet.
I steinalderen. En liten gruppe mennesker som bodde der kunne bevege seg til andre områder til fots.
Steinalderfolkene reiste til innsjøen Krasnoye øst i Sibir med hundesleder for å skaffe obsidian til å lage verktøy. Reiseveien var 150 mil unna i luftlinje og anslagsvis 200 mil på landjorda.
Eller de kan ha møtt handelsfolk med obsidian i bagasjen på halvveien f.eks. ved Kolyma-elven.
Obsidian er naturens svarte glass og er et ypperlig verktøy pga. skarpe kanter.
1989. Utgravingene startet. Det ble gravd ut mengder av verktøy, våpen, kjøkkenutstyr og rester etter spiste dyr.
Noen av de eldste restene etter tamme hunder og sleder ble funnet.
Se også:  Zhokhov 
Østersjøen  –  kalles også det Baltiske hav.
Se også:  Østersjøen  Finland  Karelen  Ladoga  Sverige