nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Brochmann

Bertram Dybwad Brochmann (1881-1956) var stortingsmann, forfatter, folketaler, samfunnsrefser, forkynner og profet.

Han var leder av Samfunnspartiet i perioden 1933-1940 og redaktør av bladet Samfunnsliv og forfatter av ca. 40 bøker mm.

FNs lydigebisk.
Trygve Lie som stormaktenes lydige bisk.   [Den plagsomme profeten]

Bok: «Den plagsomme profeten».
Om stortingsmannen, forfatteren, folketaleren, samfunnsrefseren, forkynneren og profeten Bertram Dybwad Brochmann (1881-1956) – og hans livsprosjekt «Logokratiet» av forfatter Knut Straume. Lanser Forlag.

Masteroppgave. Den plagsomme profeten : om Bertram Dybwad Brochmann og hans forsøk på å ny-orientere det norske folk mot «Logokratiet - det sanne, kristne demokrati».
Mikrohistorisk studie av motkulturelle tanker i Norge ca 1920-1950.
Forfatter Knut Straume. 2014. UiA (Universitet i Agder).
Lenk:  uia.brage.unit.no

Se også  Brochmann.pdf 

 

 

 

xxx