nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Fischersjakk

Fischer-sjakk, eller Fischer Random Chess, (også kalt Chess960)
er en variant av vanlig sjakk hvor offiserene har tilfeldig utgangsplassering.
Det brukes samme brett og brikker som i standard sjakk.

Startposisjonen for offisersbrikkene på første og siste rad trekkes rett før partiet starter.

Dette begrenser mulighetene til å ha en fordel ved å huske gjennomanalyserte åpninger i mange kombinasjoner.
Hensikten er å unngå innøvde spillmønstre og åpningsteori.

Fra første trekk er det sjakkferdigheter og forståelse som har størst betydning, og i mindre grad pugging av åpningsvarianter.

Det er 960 mulige åpningsposisjoner og kalles derfor også for sjakk-960.

Etterhvert utvikler partiet seg til noenlunde slik en er vant til.

Partiene ender sjelden i ufarlige remiser.

Denne måten å spille på ble introdusert av legenden Bobby Fischer, som ønsket å utfordre åpningsteori og kjedelige remis-partier.

Regler:
– Kongen skal stå mellom tårnene.
– Løperne skal stå på felter av ulik farge (man må altså ha én hvitfeltsløper og én sortfeltsløper).
– De sorte brikkene plasserers rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.
– Rokade utføres ved at kongen og tårnet flytter til der de normalt står etter vanlig rokade. Det må ikke være noen brikker imellom kongen og tårnet.

 

 

Fischersjakk-VM

2009. Uoffisielt VM mellom Levon Aronian og Hikaru Nakamura. Nakamura ble uoffisiell verdensmester.

09.02.2018. Uoffisielt VM mellom Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura på Henie-Onstad kunstsenter på Høvikodden i Bærum. Carlsen ble uoffisiell verdensmester.

27.10.2019. Offisielt VM på Henie-Onstad kunstsenter på Høvikodden i Bærum.    ☞ FischersjakkVM2019.html 

 

 

Ordliste

FIDE  –  Det internasjonale sjakkforbundet. Verdenssjakkforbundet.
Se også:  FIDE  fide.com Sjakkordbok.html  Sjakkhistorie.html 
Robert James «Bobby» Fischer  –  Tidenes største sjakkspiller.
15 år 6 måneder og en dag gammel ble han den yngste stormester noensinne.
Se også:  Fischer  Fischer-sjakk  Sjakkordbok.html 
Fischersjakk  –  eller Fischer Random Chess ble formulert av Bobby Fischer i 1996.
Offiserene står ikke på samme sted som en er vant til.
Det trekkes hvordan de skal stå, men de alltid som speilbilde av hverandre.
Dermed har ikke spillerne den fordelen av å huske åpningstrekk som i vanlig sjakk.
De må tenke ut trekkene sine der og da, – allerede fra trekk 1.
Fra første trekk er det sjakkferdigheter og sjakkforståelse som avgjør.
Se også:  Fischersjakk   Fischer  FischersjakkVM2019.html  Sjakkordbok.html 

 

 

Kasparov.