nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Sjakkmatt

Sjakkmatt oppstår når ens konge er sjakk, og en ikke kan:
– Slå brikken som truer.
– Dekke med andre brikker.
– Eller gå unna.
Epålett-matt er når kongen er sjakk matt og kan ikke komme unna pga. to egne tårn som blokkerer fluktfeltene.
Kadettmatten. Legalls matt.
1. e4 – e5
2. Sf3 – Sc6
3. Lc4 – d6
4. Sc3 – Lg4
5. h3 – Lh5
6. Sxe5! – Lxd1?
7. Lxf7† – Ke7
8. Sd5††.
Klovnematten. Narrematten. Idiotmatten.
Er den raskeste måte å bli sjakkmatt.
1. f3 – e5.
2. g4 – Dh4††.
Mestermatten. Skolematten.
1. e4 – e5.
2. Lc4 – Lc5.
3. Dh5 – Sc6.
4. D×f7††.
Sekkematt er matt med tårn på førsteraden, når hvit har egne bønder foran kongen. (Motsatt for svart.)
Se også:  Sekkematt  Sjakkmatt 

Trappematt er matt med to tårn hvor de passer på hvert sitt trinn.

 

 

Ordliste

Avdekkersjakk  –  er når en brikke flyttes slik at den åpner for en annen brikke, som sjakker.
Se også:  Avdekkersjakk  Sjakkordbok.html 
# Dobbelkryss  –  brukes som symbol for matt i sjakknotasjon, dersom en mangler dobbelkors (††).
Se også:  ††  ++  Sjakkmatt 
 –  syboliserer at kongen sjakkes.
Se også:  †  ††  × 
††  –  betyr sjakkmatt.
Se også:  ††  ++  †  × 
++  –  Doble plusstegn kan sybolisere at kongen er sjakkmatt.
Se også:  ++  ††  × 
ep  –  Èn passent er et spesialtrekk som var kjent i 1497.
Se også:  ep  Sjakkhistorie.html  Sjakkordbok.html 
Epålett-matt  –  er når kongen er sjakk matt og kan ikke komme unna pga. to egne tårn som blokkerer fluktfeltene.
Se også:  Epålett-matt 
FIDE  –  Det internasjonale sjakkforbundet. Verdenssjakkforbundet.
Se også:  FIDE  fide.com Sjakkordbok.html  Sjakkhistorie.html 
Kadettmatten  –  Legalls matt.
Se også:  Kadettmatten  Sjakkmatt 
Klovnematten  –  Narrematten. Idiotmatten. Er den raskeste måte å bli sjakkmatt.
Se også:  Klovnematten  Sjakkmatt 
   –  Kongen er sjakk dersom den er angrepet av motstanderens brikker.
Når kongen er truet, og ikke kan flytte seg, eller dekke seg, eller at brikken som trues ikke kan slåes, er kongen sjakkmatt.
Patt, ligner på matt, men uten at kongen er truet, og partiet er remis.
Se også:  ♔   Avdekkersjakk  Patt  Remis  Rokade  Sjakkmatt  Sjakkordbok.html 
Matt med dronning  –  og konge mot konge.
Motstanderens konge drives mot førsteraden, åttenderaden, a-linja eller h-linja.
Deretter gjør dronningen og kongen jobben sammen om å sette matt.
Fordrivingen av kongen kan skje på to måter:
– ved at dronningen og kongen samarbeider,
– eller ved at dronningen gjør jobben alene.
Se også:  Matt med dronning  løper&springer  Matt med to løpere  Matt med tårn 
Matt med løper og springer  –  mot konge er vanskelig, men ikke umulig.
Kan deles inn i tre deler:
1) Sentralisere kongen, løperen og springeren.
2) Drive motstanderens konge til kanten av brettet.
3) Drive motstanderens konge til et hjørne med samme farge som den fargen løperen kontrollerer.
Se også:  Matt med løper&springer  Matt med dronning  Matt med to løpere  Matt med tårn 
Matt med to løpere  –  mot konge.
Motstanderens konge må drives til et av brettets hjørner.
Løperne er best når de er sentraliserte, og kan jobbe side om side.
Se også:  Matt med to løpere  Matt med dronning  løper&springer  Matt med tårn 
Matt med tårn  –  og konge mot konge.
Motstanderens konge må drives til et av brettets kanter.
Tårnet og kongen må samarbeide.
Det handler om å redusere antallet disponible felter for motstanderens konge.
Tripp-trapp-tresko mattsettingen med to tårn er ofte den første en lærer.
Se også:  Matt med tårn  løper&springer  Matt med dronning  to løpere  Trappematt 
Mestermatten. Skolematten.
Se også:  Mestermatten  Sjakkmatt 
×  –  symboliserer at en brikke blir slått.
Se også:  × 
Patt  –  ligner på matt, men uten at kongen er truet, og partiet er remis.
Se også:  Patt  ♔   Remis  Sjakkmatt  Sjakkordbok.html 
+  –  Et vanlig plusstegn kan sybolisere at kongen sjakkes.
Se også:  †  × 
Remis  –  er uavgjort og innebærer poengdeling.
Se også:  Remis  Patt  Sjakkmatt   Sjakkordbok.html 
Rokade  –  er et spesialtrekk hvor kongen og tårnet flyttes samtidig.
Se også:  Rokade  Sjakkordbok.html 
Sekkematt  –  er matt med tårn på førsteraden, når hvit har egne bønder foran kongen. (Motsatt for svart.)
Se også:  Sekkematt  Sjakkmatt  
Sjakkmatt  –  oppstår når ens konge er sjakk, og en ikke kan:
– Slå brikken som truer.
– Dekke med andre brikker.
– Eller gå unna.
Se også:  Sjakkmatt  Sjakkordbok.html 
Trappematt  –  er matt med to tårn hvor de passer på hvert sitt trinn.
Se også:  Trappematt  Matt med tårn  Sjakkmatt 
x  –  kan sybolisere at en brikke blir slått.
Se også:  ×  Sjakkordbok.html 

 

 

 

Kasparov.