nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Sjakkmatt

Sjakkmatt oppstår når ens konge er sjakk, og en ikke kan:
– Slå brikken som truer.
– Dekke med andre brikker.
– Eller gå unna.
Epålett-matt er når kongen er sjakk matt og kan ikke komme unna pga. to egne tårn som blokkerer fluktfeltene.
Kadettmatten. Legalls matt.
1. e4 – e5
2. Sf3 – Sc6
3. Lc4 – d6
4. Sc3 – Lg4
5. h3 – Lh5
6. Sxe5! – Lxd1?
7. Lxf7† – Ke7
8. Sd5††.
Klovnematten. Narrematten. Idiotmatten.
Er den raskeste måte å bli sjakkmatt.
1. f3 – e5.
2. g4 – Dh4††.
Mestermatten. Skolematten.
1. e4 – e5.
2. Lc4 – Lc5.
3. Dh5 – Sc6.
4. D×f7††.
Sekkematt er matt med tårn på førsteraden, når hvit har egne bønder foran kongen. (Motsatt for svart.)
Se også:  Sekkematt  Sjakkmatt 

Ordliste

Avdekkersjakk  –  er når en brikke flyttes slik at den åpner for en annen brikke, som sjakker.
Se også:  Avdekkersjakk  Sjakkordbok.html 
# Dobbelkryss  –  brukes som symbol for matt i sjakknotasjon, dersom en mangler dobbelkors (††).
Se også:  Sjakkmatt  Sjakkordbok.html 
ep  –  Èn passent er et spesialtrekk som var kjent i 1497.
Se også:  ep  Sjakkordbok.html 
Epålett-matt  –  er når kongen er sjakk matt og kan ikke komme unna pga. to egne tårn som blokkerer fluktfeltene.
Se også:  Epålett-matt 
Kadettmatten  –  Legalls matt.
Se også:  Kadettmatten  Sjakkmatt 
Klovnematten  –  Narrematten. Idiotmatten. Er den raskeste måte å bli sjakkmatt.
Se også:  Klovnematten  Sjakkmatt  Brikkene.html.
   –  Kongenn er sjakk dersom den er angrepet av motstanderens brikker.
Når kongen er truet, og ikke kan flytte seg, eller dekke seg, eller at brikken som trues ikke kan slåes, er kongen sjakkmatt.
Patt, ligner på matt, men uten at kongen er truet, og partiet er remis.
Se også:  ♔   Avdekkersjakk  Remis  Rokade  Sjakkmatt  Sjakkordbok.html 
Mestermatten. Skolematten.
Se også:  Mestermatten  Sjakkmatt 
Patt  –  ligner på matt, men uten at kongen er truet, og partiet er remis.
Se også:  Patt  Remis  Sjakkmatt  Sjakkordbok.html 
Remis  –  er uavgjort og innebærer poengdeling.
Se også:  Remis  Patt  Sjakkmatt   Sjakkordbok.html 
Rokade  –  er et spesialtrekk hvor kongen og tårnet flyttes samtidig.
Se også:  Rokade  Sjakkordbok.html 
Sekkematt  –  er matt med tårn på førsteraden, når hvit har egne bønder foran kongen. (Motsatt for svart.)
Se også:  Sekkematt  Sjakkmatt  
Sjakkmatt  –  oppstår når ens konge er sjakk, og en ikke kan:
– Slå brikken som truer.
– Dekke med andre brikker.
– Eller gå unna.
Se også:  Sjakkmatt  Sjakkordbok.html