nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Naturlige variasjoner styrer klima!

Hva hører og leser vi om klima? Bare negativt, globalt og for Norge, dominert av menneskeskapte forhold med kritisk høye temperaturer og en rekke uheldige vær- og biologiske effekter.

Klimaet varierer naturlig, og menneskelig CO₂-utslipp har liten eller ingen effekt på klimaet.
Mao. – det foregår ingen menneskeskapt global oppvarming –
Det er heller ikke uvanlig havstigning. Og det er heller ikke mer uvær enn vanlig.
Bruk av fossilt brensel har enorme fordeler fordi bensin og olje er enkle og rene og sikre energikilder.
Og energi driver all produksjon. Og produksjon er velstand.
Reduseres energibruket, reduserer også velstanden. Og velstand er en god ting.

«Klimakrise» og at kloden skal gå til grunne med økt CO₂ og at vi derfor må kutte disse utslippene, er daglig omtale.

For 4000-8000 år siden var Norge 5°C varmere, isfritt og med furuskog på Hardangervidda og Valdresflya.
Verdens største innsjø, Megatchad, lå sør i Sahara og hadde aktivt dyreliv.

CO₂ er livets gass som all plantevekst og liv bygger på.
Kloden vil være et bedre sted for fattig og rik inntil vel 2,2°C økning.

Er IPCC ufeilbarlige mestre i å vurdere klimaforskningen?
Åpenbart ikke siden deres mandat er å belyse menneskeskapte forhold – ikke helheten.
Da hadde de heller ikke behøvd å dementere så mange tidligere alarmerende konklusjoner.

Informeres vi om disse?
Nei. Vi informeres om dramatiske resultater i publikasjoner fra enkeltforskere/grupper, – ikke om dementiene eller divergerende resultater.
Det er nesten alltid dramatiske værforhold et eller annet sted på kloden som kan fremheves.
«Mangelfulle vitenskapelige prosesser og sammenblanding av vitenskap og politikk» var konklusjonen fra evalueringen av IPCC.

Informeres vi om de naturlige, systematiske variasjoner av sol, vinder og havstrømmer? Nei.
– Heller ikke om den markante oppvarmingen på Grønland i 1920-40-årene med like høye temperaturer som i dag.
– Eller om fotografiene fra rettssaken om Øst-Grønland i 1933 der isbreene var krympet like mye som i dag?
– Eller om lignende forhold ellers i Arktis med nesten like lite is i 1945 som i dag, da Dagbladet meldte om snart isfritt til Nordpolen over et fåtalls spaltelinjer?

CO₂ er bare er en svak drivhusgass.
Sol, atmosfærens dominerende gasser (oksygen og nitrogen), variasjoner i vanndamp, vann og is, vinder og havstrømmer samt klodens geografi former og regulerer klima.

Økt drivhuseffekt observeres ikke slik IPCC beregner den.
Likevel legges beregningsmodeller til grunn for omstilling av samfunnet med nye teknologier. Til den nette sum av 20-30 milliarder årlig til klimafeltet over Norges statsbudsjett og over 300 tusen milliarder kroner for å stabilisere CO₂-nivået på et preindustrielt nivå.

Med liten effekt på klima.


Ordliste

Aerosoler  –  er små partikler i atmosfæren.
Se også:  Aerosoler  Vulkaner  Klimaordbok.html 
AMO  –  er en 140 års syklus i Atlanterhavet.
Se også:  AMO  PDO  Klimaordbok.html 
Antarktis  –  er 1½ større enn USA.
Se også:  Antarktis  Arktis  CO₂  Grønlandsisen  Havet  Havnivå  Isbre  Isbreene  Klimamodellene  Ozon  Klimaordbok.html 
Albedo  –  er evnen til å reflektere sollys.
Se også:  Albedo  Klimaordbok.html 
Arktis
Se også:  Arktis  Antarktis  Grønlandsisen  Havet  Havnivå  Isbreene  Polhavet  Klimaordbok.html 
Atlanterhavet  –  Klimavariasjoner i Atlanteren over tiårsperioder skyldes endringer i store havstrømmer.
Se også:  Atlanterhavet  Arktis  Grønlandsisen  Havet  Havnivå  Polhavet  Vulkaner  Klimaordbok.html 
bar  –  er trykket ved havoverflaten.
Se også:  bar  Klimaordbok.html 
Branner  –  frigir CO2.
Se også:  Branner  Klimamodellene  Skogbranner  Klimaordbok.html 
C-14  –  C-14 har en halveringstid på 5730 år.
Se også:  C-14  Klimaordbok.html 
CO₂  –  Karbondioksid består av et karbon og oksygen.
Se også:  CO₂  Antarktis  Kalkstein  Vulkaner  Klimaordbok.html 
CO₂-teorien  –  Tusenvis av forskere har helt ukritisk fått kommet med de villeste påstander om klimasensitiviteten for CO₂ uten å bli pepet ut av det gode selskap.
Se også:  CO₂-teorien  Solteorien  Klimaordbok.html 
Drivhuseffekten  –  er atmosfærens evne til å holde på varmen.
70% av drivhuseffekten skyldes av vanndamp.
Uten drivhuseffekten ville jorda hatt en snittemperatur på -18°C istedet for +15°C.
Se også:  Drivhuseffekten  Klimaordbok.html 
Dryppstein  –  blir formet av lag med mineraler.
Dette hinter om hvordan klimaet har vært gjennom århundrene.
Se også:  Dryppstein  Kalk  Klimaordbok.html 
ECS  –  Klimasensitiviteten for en teoretisk likevektssituasjon.
Se også:  ECS   TCR  Klimaordbok.html 
EISCAT  –  radaren på Svalbard.
Se også:  EISCAT  Klimamodellene  Klimaordbok.html 
Ekstremvær  –  var helt normalt og het uvær i gamle dager.
Se også:  Ekstremvær  Klimaordbok.html 
El Ninjo  –  er en ettårig varm periode i Stillehavet.
Se også:  El Ninjo  ENSO  La-Nina  Havet  PDO  Stillehavet  Klimaordbok.html 
ENSO  –  er en naturlig klimasvingning i Stillehavet.
Se også:  ENSO  El Ninjo  IOD  NAO  Klimaordbok.html 
Flatehogst  –  er samlet trefelling på et lite område.
Se også:  Flatehogst  Klimaordbok.html 
FN  –  De forente nasjoner.
Se også:  FN  FN.html  Klimaordbok.html 
Fotosyntesen  –  Plantene puster inn CO2 og puster ut oksygen.
Se også:  Fotosyntesen  Klimaordbok.html 
Gaia  –  er den store guddom for miljøbevegelsen.
Se også:  Gaia  Gaia-teorien  Klimaordbok.html 
Gaia-teorien  –  går ut på at Jorden er en selvregulerende planet.
Se også:  Gaia-teorien  Gaia  Livet  Mikroorganismer  Klimaordbok.html 
Global oppvarming  –  er gjennomsnittlig oppvarming av jordoverflaten.
2018. Temperaturen har ikke økt siden 1998 (i løpet av 10 år), til tross for markant CO2-økning.
Se også:   GO  Global temperatur  Middeltemperatur  Klimaordbok.html 
Global temperatur Høyere global temperatur vil sirkulere store vannmengder til luft.
Se også:   Global temperatur  Middeltemperatur  Solflekker  Klimaordbok.html 
Golfstrømmen  –  kommer inn i Norskehavet.
Se også:  Golfstrømmen  Grønlandsisen  Havet  Rocky Mountains  Klimaordbok.html 
Grønlandsisen  –  Ved en total nedsmelting vil verdenshavene stige med 7 m.
Se også:  Grønlandsisen  Arktis  Atlanterhavet  Golfstrømmen  Havet  Havnivå  Isbre  Isbreene  NAO  Polhavet  Klimaordbok.html 
Havet  –  tar opp CO2.
Se også:  Havet  Antarktis  El Ninjo  ENSO  Grønlandsisen  Havforsuring  Havnivå  Kalkstein  La-Nina  Stillehavet  Klimaordbok.html 
Havforsuring  –  Havet er basisk med ph rundt 8,2.
Se også:  Havforsuring  Havet  Havnivå  Landheving  pH  Klimaordbok.html 
Havnivå  –  kan endres som følge av at havbunnen endrer seg, at vannmengden endres, eller at tettheten endres pga. temperatur eller saltinnhold.
Se også:  Havnivå  Antarktis  Grønlandsisen  Havet  Landheving  Havforsuring  Klimaordbok.html 
Henrys lov  –  Når temperaturen går opp avgis CO2 til luft.
Se også:  Henryloven  Klimaordbok.html 
IOD  –  er havstrømforholdene i Indiahavet.
Se også:  IOD  ENSO  El Nino  La Niña  India.html  Klimaordbok.html 
IPCC  –  FNs klimapanel.
Se også:  IPCC  Klimaordbok.html 
Irmingerhavet  –  er et lite havbasseng mellom Grønland og Island.
Se også:  Irmingerhavet  Klimaordbok.html 
Isbjørnen  –  Hvorfor trur du evolusjonen har skapt isbjørnen til gå opp til 8 måneder uten mat?
Se også:  Isbjørnen  Klimaordbok.html 
Isbreer  –  vokser ovenfra.
Se også:  Isbreene  Isbre  Landheving  Klimaordbok.html 
Isbre  –  Dekker et avgrenset område, som for eksempel et dalsøkk.
Se også:  Isbre  Isbreer  Iskappe  Klimaordbok.html 
Isbreer  –  og iskapper inneholder mindre enn 1% av verdens is.
Se også:  Isbreer  Isbre  Klimaordbok.html 
Iskappe  –  Dekker fjell og et større område.
Se også:  Iskappe  Isbre  Klimaordbok.html 
Isbrem  –  er is som flyter, som har blitt skjøvet ut fra land.
Se også:  Isbrem  Isbre  Klimaordbok.html 
Isfjell  –  kan inneholde en god del sedimenter.
Se også:  Isfjell  Isbrem  Klimaordbok.html 
Ivar Giæver  –  er en norsk nobelprisvinner i fysikk i 1973.
Se også:  Ivar Giæver  Klimarealistene  Klimaordbok.html 
♁ Jorda  –  går i en ellipsebane.
Se også:  Jorda  Havet  Ozon  Klimaordbok.html 
Jordbruk  –  har tatt bort 40% av landjordas naturlige økosystemer.
Se også:  Jordbruk  N2O  Klimaordbok.html 
Jupiter  –  er den tyngste planeten.
Se også:  Jupiter  Sola  Klimaordbok.html 
Kalk  –  finnes i to former kalsitt og aragonitt.
Se også:  Kalk  Dryppstein  Kalkstein  Klimaordbok.html 
Kalkstein  –  er fossiliserte alger, skjell og koraller.
Se også:  Kalkstein  CO2  Havet  Jorda  Kalk  Klimaordbok.html 
KFK  –  Klorfluorkarbon-forbindelser.
Se også:  KFK  Ozon  Klimaordbok.html 
Klima  –  er gjennomsnittsvær over en 30-års periode.
Se også:  Klima  Vær  Klimaordbok.html 
Klimamodellene  –  handler om hvor mye en dobling av CO2 medfører av oppvarming.
Se også:  Klimamodellene  Klimaordbok.html 
Klimapådriv  –  er forskjellen mellom innstråling og utstråling.
Se også:  Klimapådriv  Vulkaner  Klimaordbok.html 
Den Kosmoklimatologiske hypotesen  –  het tidligere Solteorien.
Se også:  Kosmoklimatologiske  CO₂-teorien  Solteorien  Klimaordbok.html 
Klimagasser  –  Atmosfæren mottar kortbølget stråling fra sola. Bakken prøver å «kvitte» seg med varmen ved å sende ut energi som langbølget varmeutstråling, men blir absorbert av klimagassene.
Se også:  Klimagasser  Ozon  Klimaordbok.html 
Klimarealistene  –  i Norge er klimaskeptikere.
Se også:  Klimarealistene  Klimaordbok.html  klimarealistene.com 
Klimareligion  –  Guden heter Global Oppvarming.
Se også:  Klimareligion  Klimaordbok.html 
Klimasensitiviteten  –  handler om hvor mye en dobling av CO2 medfører av oppvarming.
Se også:  Klimasensitiviteten  Klimamodellene  TCR  Klimaordbok.html 
Kornprisen  –  i England var høy når det var kaldt og lav når det var varmere.
Se også:  Kornprisen  Klimaordbok.html 
Kosmisk stråling  –  fra verdensrommet kommer inn i jordas atmosfære.
Se også:  Kosmisk stråling  Skyer  Klimaordbok.html 
Kull  –  inneholder svovel som gir sur nedbør.
Se også:  Kull  Oljeutvinning  Naturgass  Klimaordbok.html 
La Niña  –  i Stillehavet kan påvirke global temperatur.
Se også:  La Niña  El Ninjo  Havet  Stillehavet  Klimaordbok.html 
Landheving  –  betyr at landet blir høyere for hvert år som en ettervirkning av istiden.
Se også:  Landheving  Havnivå  Klimaordbok.html 
Livet  –  Uten liv ville klimaet på Jorden vært en mellomting mellom Mars og Venus.
Se også:  Livet  Gaia-teorien  Mikroorganismer  Klimaordbok.html 
Metan  –  (CH4) er en viktig klimagass.
Se også:  CH4  Klimaordbok.html 
Middeltemperatun  –  er et mål for jordas energibalanse.
Se også:   Middeltemperatur  Global temperatur  Klimaordbok.html 
Milanković-syklusene  –  handler om jordas ellipsebane, jordaksens hellning, og jordaksens presejon.
Se også:  Milankovic  Klimaordbok.html 
Mikroorganismer i havet  –  Grumsete vann er fullt av næringsstoffer, og der er det nok av fisk.
Se også:  Mikroorganismer  Gaia-teorien  Livet  Klimaordbok.html 
Målestasjoner  –  ligger i storbyområder og på flyplasser og på land.
Se også:  Målestasjoner  Klimaordbok.html 
N2O  –  Lystgass.
Se også:  N2O  Klimaordbok.html 
Naturgass  –  inneholder 98% metan, som er en klimagass.
Se også:  Naturgass  Kull  Oljeutvinning  Klimaordbok.html 
NAO  –  Den nordatlantiske oscillasjon påvirker strømninger i atmosfæren.
Se også:  NAO  ENSO  Grønlandsisen  IOD  Klimaordbok.html 
Oljeutvinning  –  Det er slutt på avfaklingen av gass.
Se også:  Oljeutvinning  Kull  Naturgass  Ozon  Klimaordbok.html 
Ozon  –  er en gass som finnes naturlig høyt i atmosfæren, og beskytter livet mot UV-stråling.
Se også:  Ozon  KFK  Klimagasser  Jorda  Oljeutvinning  Ozonlaget  Plantealger  UV-stråling  Klimaordbok.html 
Ozonlaget  –  er et tynt ozonlag 20 km oppe i atmosfæren som beskytter mot solbrenthet.
Se også:  Ozonlaget  Ozon  Klimaordbok.html 
pH  –  er en logaritmisk skala for konsentrasjon av hydrogenioner.
Se også:  pH  Havforsuring  Klimaordbok.html 
PDO  –  Pasific Decadal Oscillation er Stillehavsstrømmen.
Se også:  PDO  AMO  El Ninjo  Klimaordbok.html 
Plantealger  –  produserer viktige fettsyrer til næringskjeden og absorberer CO2.
Se også:  Plantealger  Ozon  UV-stråling  Klimaordbok.html 
Partikler  –  i atmosfæren og virker avkjølende på klimaet.
Se også:  Partikler  Aerosoler  Branner  Kosmisk_stråling  Klimaordbok.html 
Polhavet  –  også kjent som Nordishavet, omkranser Nordpolen.
Se også:  Polhavet  Arktis  Klimaordbok.html 
Politikk  –  Det er ikke statens oppgave er å beskytte borgerne mot dårlig vær.
Se også:  Politikk  Klimaordbok.html 
ppm  –  Deler pr. million. Antall gass-molekyler i forhold til antall molekyler i tørr luft.
Se også:  ppm  ppb  Klimaordbok.html 
ppb  –  Parts pr. billion. Deler pr. milliard.
Se også:  ppb  ppm  Klimaordbok.html 
Risiko  =  konsekvens × sannsynlighet.
Se også:  Risiko  Klimaordbok.html 
Rocky Mountains  –  betyr mye for klimaet i Norge.
Se også:  Rocky Mountains  Golfstrømmen  Klimaordbok.html 
Saltvannsdannelse  –  skjer når sjøvann fryser til is.
Se også:  Saltvannsdannelse  Klimaordbok.html 
Skogbranner  –  har alltid vært en naturlig forstyrrelse.
Se også:  Skogbranner  Branner  Klimaordbok.html 
Skyer  –  består av underkjølte vanndråper og iskrystaller.
Se også:  Skyer  Klimamodellene  Kosmisk stråling  Skymodellene  Vanndamp  Klimaordbok.html 
Skymodellene  –  er ikke godt nok representert klimamodellene.
Se også:  Skymodellene  Klimamodellene  Kosmisk stråling  Skyer  Vanndamp  Klimaordbok.html 
SO2  –  Svoveldioksid.
Se også:  SO2  Klimaordbok.html 
Sola  –  Høy solaktivitet gir mye elektromagnetisk stråling.
Se også:  Sola  Jupiter  Solsyklus  Klimaordbok.html 
Solsyklus  –  er elleve år i gjennomsnitt.
Se også:  Solsyklus  Sola  Klimaordbok.html 
Solflekker  –  er områder med lavere temperatur, som ser mørkere ut.
Se også:  Solflekker  Global temperatur  Klimaordbok.html 
Solteorien  –  sier at det er en sammenheng mellom den kosmiske strålingen, solens syklus og skymengden.
I dag heter teorien den kosmoklimatologiske hypotesen.
Se også:  Solteorien  Kosmoklimatologiske  Klimaordbok.html 
Sot  –  på snø og is absorberer varme.
Se også:  Sot  Klimaordbok.html 
Stillehavet  –  ENSO er et uttrykk for havstrømforholdene i Stillehavet.
Se også:  Stillehavet  Antarktis  El Ninjo  Global temperatur  Grønlandsisen  Havnivå  Kalkstein  La-Nina  Havet  ENSO  Klimaordbok.html 
Strålingspådriv  –  er balansen mellom innkommende og utgående energi.
Se også:  Strålingspådriv  Klimaordbok.html 
TCR  –  Transient klimarespons.
Se også:  TCR  ECS   Klimasensitiviteten  Klimamodellene  Klimaordbok.html 
TSI  –  Total Solar Irradiance.
Se også:  TSI  UV-stråling  Klimaordbok.html 
UNEP  –  FNs miljøprogram.
Se også:  UNEP  Klimaordbok.html 
UV-stråling  –  blir filtrert i ozon-laget.
Se også:  UV-stråling    Ozon  Plantealger  TSI  Klimaordbok.html 
Vann  –  tar minst plass ved 4° C.
Se også:  Vann  Vanndamp  Klimaordbok.html 
Vanndamp  –  er den viktigste årsak til drivhuseffekten.
Se også:  Vanndamp  Skyer  Vann  Klimaordbok.html 
Vitenskap  –  Klimadebatten er en debatt om politikk, ideologi og moral, – med vitenskapelige stråmenn.
En ekte vitenskapsmann som føler tvil bør skifte mening.
Se også:  Vitenskap  Klimaordbok.html 
Vulkaner  –  kan spre partikler til atmosfæren som kan motvirke oppvarmingen fordi de reflekterer solinnstråling.
Se også:  Vulkan  Aerosoler  Atlanterhavet  CO₂  Klimapådriv  Klimaordbok.html 
Vær  –  er målbare, kortvarige tilstander i atmosfæren.
Se også:  Vær  Klima  Været  Klimaordbok.html 
Været  –  drives av energimengde og energiutveksling.
Se også:  Været  Vær  Klimaordbok.html 
WMO  –  Verdens meteorologiorganisasjon.
Se også:  WMO  Klimaordbok.html 

 


Lenker