nilsmartin.no

 nilsmartinno 


USA-ordbok

Abort  –  I enkelte stater i USA nå er det tillatt med abort helt til den dagen barnet er født.
Trump er personlig åpen for abort hvis kriterier som voldtekt eller fare for morens liv er inne i bildet.
Se også:  Abort  Trump.html 
Barack Obama  –  Tidligere president.
Se også:  Obama  Statsgjelden  Presidenter  USAs historie.html  Biden.html 
Brett Kavanaugh  –  Høyesterettsdommer utnevnt av Trump.
Se også:  Kavanaugh-saken  Trump.html 
Borgerkrigen  –  oppsto da elleve sørlige slavestater erklærte løsrivelse fra USA og dannet Amerikas konfødererte stater (Konføderasjonen).
Se også:  Borgerkrigen  USAhistorie.html 
Capitol  –  er en bygning som ligger på toppen av Capitol Hill i Washington, D.C og huser den føderale nasjonalforsamlingen (Kongressen).
Capitol er USAs nest best beskyttede bygning, med egen politistyrke på 900 mann som er underlagt kongressen, (og ikke presidenten).
Lenk:  capitol.gov 
Se også:  Capitol  Kongressen  Huset  Senatet  Valg2020.html  Trump.html  Stormingen.html 
CBP  –  U.S. Customs and Border Protection. Toll- og grensemyndighetene.
Se også:  CBP  ICE 
CIA  –  er den føderale etterretningsorganisasjonen med hovedansvar for etterretning og kontraspionasje utanlands.
Se også:  CIA  FBI 
CISA  –  Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Byrå for datasikkerhet og infrastruktur er USAs kybersikkerhetsbyrå.
Se også:  CISA 
Covid-19  –  er sykdommen forårsaket av Koronaviruset.
Se også:  Covid-19  Korona  Korona.html  Trump.html 
Cubanere  –  Florida har flest tidligere Cubanere.
Se også:  Cubanere  Trump.html 
Det libertarianske partiet  –  eller Libertarian Party.
Se også:  lp  Liberal  Liberalism  Liberalisme   Liberalister  Libertarianere  Libertarianism  Libertarianere  Lilla  Valg2020.html  Trump.html 
Diskusjon  –  kan føre til økt forståelse og innsikt og fremme evnen til kritisk tenkning.
Når folk må utestenges, er det fordi noen anser meningene deres som farlige.
Det er et dårlig tegn for demokratiet når folk ikke lenger kan føre siviliserte, velinformerte debatter.
Retten til å være uenig er fundamental for eksistensen av et demokratisk samfunn.
Det var den retten som forsvant først i nasjonene som snublet ned veien mot totalitarisme.
Se også:  Diskusjon  Trump.html 
DHS  –  Department of Homeland Security.
Se også:  DHS 
DNC  –  Democratic National Committee.
Se også:  DNC  Esel  RNC 
DoJ  –  Department Of Justice. Det amerikanske Justisdepartementet.
Leder: William Barr.
🔗justice.gov 
Se også:  DoJ  FBI  Valg2020.html 
Donald Trump  –  President. POTUS45.
Se også:  Trump  Joe Biden  POTUS  USAs historie.html  Biden.html  Trump.html 
EDT  –  Eastern Daylight Time.
Det er fire tidssoner mellom EDT og GMT.
Det er seks tiddsoner mellom EDT og norsk sommertid.
Se også:  EDT 
🐘 
Elefant  –  er uoffisiell maskot for republikanerne.
Se også:  Elefant  Esel  GOP  RNC 
Esel  –  er det demokratiske partiets uoffisielle maskot.
Se også:  Esel  DNC  Elefant 
Facebook  –  Sosialt medium.
Se også:  Facebook  SoMe  Valg2020.html  Trump.html 
FBI  –  Federal Bureau of Investigationm er underlagt det DOJ.
Det føderale politiet skal etterforske brudd på føderale lover og drive innenlands etterretning ift. rikets sikkerhet.
Det siste er spesielt for FBI.
26.07.1908. Forløperen BOI (Bureau of Investigation) ble opprettet av president Theodore Roosevelt.
1924. Edgar Hoover, FBIs mest kjente, og beryktede, direktør, ble sjef fram til 1972.
Perioden var preget av overvåking og trakassering av lovlige politiske bevegelser.
Maktmisbruk. Skjulte arkiver over belastende rykter om maktpersoner, inkludert presidenter og høyesterettsdommere.
1935. FBI fikk dagens navn og ble uavhengig etat.
1957. Den sovjetiske spionen Rudolf Abel ble arrestert.
1970-årene, Church-komiteen. En større granskning av systematisk maktmisbruk i USAs etterretningstjenester, inkludert CIA og NSA førte til begrensninger på tjenestenes arbeid.
1993–2001. Leder var Louis Freeh.
1993. Attentatet mot World Trade Center i New York.
1995. Eksplosjonen i Oklahoma City.
1996. Unabomber-saken.
Etter 11.09.2001. Fokus gikk mer over til terror-bekjempelse.
2001. Patriot Act utvidet fulllmaktene til å drive overvåking og etterretning.
2001–2013. Leder var Robert Mueller.
2013–2017. Leder var James Comey.
2016. Presidentvalget. FBI ble viklet inn i partipolitikken.
– Clintons eposttjener.
– Trumps samrøre med Russland.
Mai 2017. Trump ga Comey avskjed.
2017. Leder ble Christopher Wray.
2017. DOJ flyttet da etterforskningen av Trump til en en spesialetterforsker.
Tidligere FBI-sjef Robert Mueller ble utnevnt til oppdraget.
Lenk: 🔗fbi.gov
Se også:  FBI  DoJ  USAs historie.html  Trump.html 
Filibuster  –  er et verktøy en eller flere senatorer kan ta i bruk for å utsette, eller hindre at et forslag blir vedtatt i Senatet.
Dette gjør de ved å holde ulidelig lange talar og innlegg. Ingen forslag kan i utgangspunktet bli vedtatt før alle senatorene som ønsker det har fått sagt sitt.
Det er mulig å stoppe en filibuster, men det krever ⅗ flertall i Senatet.
Se også:  Filibuster 
🇺🇳
FN  –  De forente nasjoner.
Se også:  FN  WHO  Trump.html  FN.html 
Fracking  –  er en metode for å hente ut skifergass fra bergarter.
Det bores lange, horisontale brønner inn i svære lag av tett, oljeholdig skifer. For at oljen skal kunne flyte ut, blir brønnbanen sprengt (fracked) på et stort antall steder. Sand holder sprekkene åpne.
Fracking bruker enorme mengder vann og kan være skadelig for miljøet rundt, for ikke å snakke om mulige utslipp av den sterke klimagassen metan.
Skiferolje er storindustri i bla. i Pennsylvania.
Se også:  Fracking  Biden.html  Trump.html 
Fredsprisen  –  Nobel-komitéen gir prisen til dem de håper vil være snille og greie.
Det mange ikke vet er at mandatet faktisk er å gi prisen for å påvirke og ikke som mange tror, for hva mottakeren har gjort.
Se også:  Fredsprisen 
Føderalstat  –  er en union av delstater.
Se også:  Føderalstat 
GAB  –  er et alternativ til Twitter.
GAB har kun tre begrensninger:
1. Trusler og vold.
2. Doxxing.
3. Pornografi.
Lenk:  🔗gab.com 
Se også:  GAB  SoMe  Valg2020.html  Trump.html 
GOP  –  Grand Old Party. Det store, gamle partiet. (Republikanerne.)
Se også:  GOP  Elefant  RNC 
GSA  –  General Services Administration, er et føderalt organ som avgjør om den neste presidenten skal få tilgang til informasjon og midler for å starte overgangen til en ny regjering.
Se også:  GSA 
Gullstandarden  –  Før 1971 var verdien av $ knyttet til USAs gullbeholdning.
Se også:  Gullstandarden  Økonomisk vekst  USAhistorie.html 
ICE  –  U.S. Immigration and Customs Enforcement. Immigrasjonsmyndighetene.
Se også:  ICE  CBP 
IMF  –  Det internasjonale pengefond.
Se også:  IMF 
Iran  –  er en islamsk republikk.
Se også:  Iran  Islamordbok.html  Biden.html  Trump.html 
IRS  –  Internal Revenue Service. De amerikanske skattemyndighetene.
Se også:  IRS 
Joe Biden  –  President.
Se også:  Biden  Trump  POTUS  USAhistorie.html  Valg2020.html  Biden.html  Trump.html 
Kavanaugh-saken
Se også:  Kavanaugh-saken  Kavanaugh  Trump.html 
Kina  –  er verdens 4de største land med over av 9½ millioner km².
Se også:  Kina  KKP  Kina.html  Biden.html  Trump.html 
Kjernekraftverk  –  USA er verdens største produsert av kjernekraft, med 30% av verdens produksjon.
20% av USAs strømforbruk dekkes av atomkraftverk.
2020. Atomkraft er den mest effektive kilden til overflod av rimelig og klimanøytral energi.
Det er en langsiktig og bærekraftig måte å dempe verdens avhengighet av en begrenset ressurs som f.eks. fossilt brennstoff.
Se også:  Kjernekraftverk 
KKP  –  Kinas kommunistiske parti.
Se også:  KKP  Kina  Kina.html 
Kongressen  –  er den lovgivende nasjonalforsamlingen
og består av to kamre, Senatet og Representantenes hus.
Kongressen har ansvar for lovgivning, beskatning og bevilgning.
Kongressen ligger på Capitol Hill.
Senatet består av 100 senatorer, to fra hver delstat.
Representantenes hus har 435 seter fordelt etter folketall.
Tilsammen 535 seter.
For en president er det enklere å få gjennom politikken hvis flertallet i Kongressen, altså både i Senatet og Representantenes hus, kommer fra samme parti som presidenten.
Men det er ikke alltid det er slik, og det har vært mange ulike kombinasjoner.
Se også:  Kongressen  Capitol  Representantenes hus  Senatet  USAs historie.html  Biden.html  Trump.html 
Korona  –  er et virus som forårsaker sykdommen Covid-19.
Se også:  Korona  Covid-19  Trump.html  Korona.html 
Liberalism  –  på amerikansk betyr venstrevridd ift. økonomisk politikk.
Liberalisme på norsk kalles libertarianism eller classical Liberal på amerikansk.
Ordene er forvirrende fordi de tildels betyr det motsatte på norsk og engelsk.
Se også:  Liberalism  Liberal  Liberalisme   Liberalister  Libertarianere  Libertarianism  lp  Lilla  USAs historie.html 
Liberal  –  på norsk betyr høyrevridd ift. økonomisk politikk.
På amerikansk betyr liberal venstrevridd ift. økonomisk politikk, – altså akkurat motsatt.
– Liberal kan også bety sosialliberal eller verdiliberal; og her er begrepene sammenfallende på norsk og engelsk.
(F.eks. i motsetning til verdikonservativ eller sosialkonservativ, som f.eks. gir seg utslag i abortspørsmålet.)
Se også:  Liberal  Liberalism  Liberalisme   Liberalister  Libertarianere  Libertarianism  Lilla  Liberalistene.html 
Libertarianere  –  er en stor paraply-samling av flere ideologiske retninger, som vanligvis også inkluderer liberalister.
Se også:  Libertarianere  lp  Liberalism  Liberalisme   Liberal  Libertarianism  Liberalister  Lilla 
Liberalister  –  på norsk, er for lavere skatt og mindre stat ift. økonomisk politikk.
– Liberalister er også verdiliberale eller sosialliberale.
– Liberalister er i tillegg også politisk liberale, og vil ha en demokratisk republikk med en liberalistisk konstitusjon (grunnlov).
Se også:  Liberalister  lp  Liberal  Liberalism  Liberalisme   Libertarianere  Libertarianism  Lilla  Liberalistene.html 
Liberalisme  –  er en filosofi for mest mulig frivillige transaksjoner mellom mennesker.
Liberalisme på norsk kalles libertarianism eller classical Liberal på amerikansk.
Se også:  Liberalisme   Liberalister  Det libertarianske partiet  Liberalism  Libertarianere  Libertarianism  Lilla  Liberalistene.html  Liberalisme.html 
Libertarianism  –  eller classical Liberal på amerikansk tilsvarer Liberalisme på norsk.
Se også:  Libertarianism  Liberalisme  Liberalister  Det libertarianske partiet  Liberalism  Libertarianere  Liberalistene.html  lp  Lilla  Liberalisme.html 
Lilla  –  er liberalistenes farge som symboliserer det beste fra begge sider; økonomisk politikk fra høyresiden og sosialliberalisme fra venstresiden.
2021. I Bidens innsettelsesseremoni var det flere av dem som var til stede som hadde kledt seg i lilla, bla. Kamala Harris, Michelle Obama og Hillary Clinton.
– Det kan signalisere at de ønsker forsoning mellom demokrater (blått) og republikanere (rødt).
– Eller det kan signalisere et tverrpolitisk samarbeid når partifargene rødt og blått blandes til lilla.
Se også:  Lilla  Liberalism  Libertarianere  Libertarianism  lp  Liberalistene.html 
Løgn  –  er en usann påstand som med hensikt fremsettes som sannhet.
Det motsatte av sannhet er usannhet.
Løgn er ikke det motsatte av sannhet.
Løgnens motstykke er sannferdighet, oppriktighet eller ærlighet.
Det går fint an å si en usannhet uten å lyve.
Man kan være i god tro, være feilinformert, ha misforstått, feiltolket, være ført bak lyset, osv.
F.eks. Irak-krigen i 2003 var basert på falske påstander om masseødeleggelsesvåpen som Pentagon og beslutningstakerne visste var løgner.
Det er mange typer løgn. F.eks:
– direkte løgn,
– taktisk vaghet,
– tilbakeholdelse av relevant informasjon,
– unngåelse av spørsmål,
– tendensiøs vinkling,
– over- og underdrivelser og
– generell taushet.
Se også:  Løgn  Sannferdighet  Trump.html 
Maktfordeling  –  mellom lovgivende og utøvende makt.
Kongressen skal passe på at Presidenten ikke gjennomfører gale ting.
Se også:  Maktfordeling 
Mellomvalgene  –  avholdes mellom presidentvalg.
Hele Representantenes hus og en tredel av Senatet (36 plasser) velges annethvert år.
Representantenes hus har 435 plasser. Senatet har 100 plasser.
Se også:  Mellomvalgene  Kongressen  Representantenes hus  Senatet  USAs historie.html 
NAFTA  –  var en frihandelsavtale med Canada og Mexico.
2018. Frihandelsavtalen NAFTA ble reforhandlet og omdøpt til USMCA.
Se også:  NAFTA  Trump.html 
NATO  –  er en forsvarsorganisasjon.
Se også:  NATO  Trump.html  USAs historie.html 
NRA  –  National Rifle Association.
Se også:  NRA 
Oligarki  –  er et et fåmannsvelde av mektige personer.
Se også:  Oligarki  Valg2020.html 
Plutokrati  –  Langsomt har det gått opp for mange om ikke flertallet, at USA ikke er et demokrati eller republikk, men et plutokrati ledet av den 1% rikeste delen av befolkningen.
Se også:  Plutokrati 
Poststemmer  –  Brevstemmer.
Se også:  Poststemmer  Biden.html  Valg2020.html 
POTUS  –  Presidenten i USA.
🔗POTUS@twitter 🔗FLOTUS@twitter
Se også:  POTUS  Trump  Biden  Valg2020.html  Biden.html  Trump.html 
Presidenter  –  i USA.
Se også:  Presidenter  USAs historie.html 
🇵🇷
Puerto Rico  –  er en selvstyrt øygruppe i Karibia, som tilhører USA.
Se også:  Puerto Rico  Stater  USA  USAhistorie.html 
Representantenes hus  –  har 435 seter fordelt etter folketall.
Se også:  Representantenes hus  Kongressen  Senatet  USAs historie.html  Valg2020.html  Biden.html  Trump.html 
RINO  –  Republican In Name Only.
Se også:  RINO 
RNC  –  Republican National Committee. Republikanernes nasjonalkomité.
Se også:  RNC  USAs historie.html 
Sannferdighet  –  består av de to sannhetsdydene oppriktighet og nøyaktighet.
– Man er ærlig dersom man sier det man tror er sant; samtidig som det er gjort en rimelig innsats med begrunnelsen.
– Nøyaktighet handler om at man ikke villeder med vaghet og uklarhet.
– Sannferdighetens motstykke er løgnen.
Se også:  Sannferdighet  Løgn 
SCOTUS  –  Supreme Court of the United States. USAs høyesterett er den øverste føderale domstolen.
Lenk:  supremecourt.gov 
Se også:  SCOTUS  USAs historie.html  Valg2020.html 
Senatet  –  er en del av kongressen og består av 100 senatorer, to fra hver delstat.
Se også:  Senatet  Kongressen  Representantenes hus  USAs historie.html  Biden.html  Trump.html 
Sentralbanken  –  Federal Reserve er den amerikanske sentralbanken.
Se også:  Sentralbanken  USAs historie.html 
SoMe  –  Sosiale medier.
Se også:  SoMe  Trump.html  Valg2020.html 
SSDI  –  Social Security Death Index.
Se også:  SSDI 
Stater  –  Det er 50 stater i USA.
Se også:  Stater  USAs historie.html 
Statsgjelden  –  er stor.
Se også:  Statsgjelden  USAs historie.html 
Svarte  –  blir arrestert oftere fordi de er mer kriminelle.
3% av USAs befolkning (Svarte unge menn) utfører over 50% av alle mord i USA.
Det er selvsagt helt greit at de ble arrestert minst 10 ganger oftere enn hvite.
Se også:  Svarte   USAordbok.html  USAs historie.html 
TPP  –  Trans-Pacific Partnership. Frihandelsavtalen for Stillehavslandene.
Se også:  TPP  USAs historie.html 
🇺🇸
USA  –  er en føderalstat.
Se også:  USA  Stater  USAs historie.html 
USPS  –  USAs postvesen.
Se også:  USPS 
Valgmannskollegiet  –  (Electoral College) utgjøres av valgmennene.
Se også:  Valgmannskollegiet  Representantenes hus  Kongressen  Senatet  USAhistorie.html  Trump.html  Valg2020.html 
Valgmannsystemet  –  gir stemmer ulik tyngde avhengig av geografi, og skal sikre at presidenten ikke bare blir valgt fra områder med flest velgere, men også ivaretar interessene til delstater med få innbyggere.
Systemet gjør at den som får flest folkelige stemmer i hela unionen kan tape valet, slik det skjedde i 2016.
I Norge har vi et lignende opplegg, ved at f.eks. en stemme i Finnmark teller nesten dobbelt ift. en stemme i Oslo ift. å utløse et mandat.
Se også:  Valgmannsystemet  Representantenes hus  Kongressen  Senatet  Valgmannskollegiet  Valgmenn  USAhistorie.html  Valg2020.html 
Valgmenn  –  Valgdelegat. Elektor.
Hver delstat har samme antall medlemmer som i representantenes hus + antall senatorer = 435 + 100 valgmenn = 535.
I tillegg har District of Columbia (Washington D.C) tre valgmenn.
Tilsammen blir det 538 valgmenn. Som betyr at den som vinner må ha 270 valgmenn eller mer.
Antallet i «Huset» er basert på innbyggertallet.
I Senatet er det to valgmenn fra hver delstat.
Presidentvalget er et indirekte valg. Dvs. at stemmene egentlig går til valgmenn som til slutt velger presidenten.
– Valgmenn kan velge en annen enn den resultatet i delstaten viste.
I 2016 var det fem demokratiske valgmenn som heller ga Trump stemme,
og to republikanske valgmenn som heller ga Clinton stemme.
Men dette influerte ikke på sluttresultatet.
14.12.2020. Valgmennene ble samlet.
Se også:  Valgmenn  Representantenes hus  Kongressen  Senatet  Valgmannskollegiet  Valgmannsystemet  Valg2020.html  USAhistorie.html 
Valgsystemet  –  I det amerikanske valgsystemet tar vinneren alt. Det vil si at den kandidaten som får flertall i en stat, får alle statens valgmenn.
Unntak er Maine og Nebraska som har forholdstallsvalg ved at valgmennene fordeles ut fra oppslutning.
Se også:  Valgsystemet  USAs historie.html  Valg2020.html 
Velstand  –  forutsetter produksjon.
Se også:  Velstand  Verdiskapningen 
Verdiskapningen  –  går ned når de som foretar verdiskapningen ikke motiveres til å jobbe.
Se også:  Verdiskapningen  Velstand 
Verdikonservativ  –  er motsatt av sosialliberal (verdiliberal).
Se også:  Verdikonservativ  Trump.html 
Vippestater  –  (svingstater) er delstater hvor valgutfallet er usikkert.
Det er disse som i praksis avgjør valget.
Se også:  Vippestat  Valg2020.html 
Visepresidenten  –  er også senatsleder med dobbeltstemme.
Se også:  Visepresidenten  USAordbok.html 
Vitnemål  –  (affidavit) er ikke bevis i seg selv. De må være:
– Relevant.
– Detaljert.
– Troverdig.
– Samstemt.
Se også:  Vitnemål  Valg2020.html 
Våpen  –  USAs 2. grunnlovstillegg handler om folkets rett til å bære våpen, og slår fast at en velregulert milits er nødvendig for sikkerheten til en fri stat.
Se også:  Våpen 
Washington D.C.  –  Washington District of Columbia er USAs forbundshovedstad.
Se også:  DC  USAs historie.html 
WHO  –  Verdens Helseorganisasjon.
2021. Trump trakk USA ut fra WHO.
Se også:  WHO  FN  FN.html  Biden.html  Trump.html  USAs historie.html  Valg2020.html 
Økonomisk vekst  –  blir redusert når staten legger hindringer i veien for verdiskapning gjennom skatter og avgifter og byråkrati.
Noen land har økonomisk vekst fordi de deregulerer og liberaliserer, – dvs. øker friheten.
Land som har redusert vekst eller som har stagnasjon, er land som øker skatter og innfører reguleringer.
Kina som har liberalisert, har vekst.
EU-området, som i hovedsak har øket skatter og avgifter og reguleringer, har en mindre økonomisk vekst.
(Statlige reguleringer inkluderer manipulering av pengeverdien; en varig vekst kan man kun få dersom pengeverdien er stabil.)
Se også:  Økonomisk vekst  Gullstandarden  USAhistorie.html 

 

 

Ytringsrettigheter.