nilsmartin.no

 nilsmartinno 

USAs historie

For 600 millioner år siden.  Superkontinentet Laurasia besto av Nord-Amerika og Eurasia.

For 200 millioner år siden.  En asteroide som slo ned i Middlesboro i Kentucky, kan ha vært 500 m i diameter.

For 160 millioner år siden.  Atlanterhavet åpnet seg.

For 3,5 millioner år siden.  Sør-Amerika og Nord-Amerika ble forent i Panama.

Istiden

16000 år siden.  Scablands ble dannet.
Missoula, en stor bresjø ble holdt på plass av en isbre-demning, i Nordvest-USA.
Den lå 320 km lenger øst for det som skulle bli Scablands.
Da demningen brast, flommet over 2500 km³ vann ut samtidig.
En stor bølge med isblokker buldret nedover fra isdemningen.
Dette var verdens største flom. Flomvannet var minst 120 m dypt.
Store blokker med basalt og grunnfjell ble revet løs.
Flomvannet raste gjennom landskapet og grov ut en 32 km lang kløft.
I enden ble det dannet enorme hesteskoformasjoner som er over 120 m høy og 8 km brede.
Scablands landskapet ble formet iløpet av noen få dager.

For 15 tusen år siden.  De første menneskene gikk fra Sibir over Beringstredet til Amerika.

6350 år fvt.  En iskalott i Nord-Amerika smeltet og førte til en havstigning på over 1 m.
Svartehavet ble dannet.

459.  Kineserne oppdaget trolig Amerika lenge for Colombus, ved at kinesiske buddhistmunker kan ha utført en sjøreise til Amerika.

Rundt år 1000.  Vikingen Leiv Eiriksson (970-1020), en norskættet islending, gikk i land og stiftet bosetninger i det han kalte Vinland (dagens Newfoundland).
1492.  Columbus oppdaget Amerika.
Han reiste vestover fra Kanariøyene for å finne ny handelsrute til Asia.    ☞ Verdenshistorie.html.

11.11.1620.  Mayflower kastet anker utenfor kysten av Massachusetts. Omtrent 100 pilegrimer fra England gikk i land i den nye verden. De var puritanere, radikale protestanter fra Plymouth i England og grunnla kolonien Plymouth Massachusetts. Det ble en tøff vinter. Femti av dem døde før et år var gått.
Slik startet koloniseringen av Amerika.
Pilegrimene fra Plymouth fikk følge av millioner i de neste hundre og femti år.

24.07.1728.  Vitus Bering oppdaget Beringstredet og at Amerika og Russland ikke hang sammen.

1728.  Den første jødiske synagoge kom i Amerika.

1756.  Syvårskrigen brøt ut i Europa da Storbritannia erklærte krig mot Frankrike.
Det var egentlig en liten verdenskrig som foregikk over hele verden, selv om bare europeiske land var med.
Storbritannia var alliert med Preussen og Hannover.
Frankrike med Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen.
Krigen foregikk i Europa, Afrika, India, Nord-Amerika, Filippinene og varte tilsammen i over ni år.

1775.  En engelsk hærstyrke gikk i land i Boston.

1789–1797.  George Washington  (Uavhengig) ble unionens første president.

1797-1801.  John Adams  (Føderalist) var USAs 2dre president.


1800-tallet

USA var verdens frieste land, totalt dominert av liberale ideer til utpå 1800-tallet.
Da importerte USA studenter og professorer fra Tyskland.
Alle amerikanske universiteter ble bygget på tysk filosofi (dvs. fascisme og nasjonalsosialisme).
I løpet av noen få tiår klarte de intellektuelle i USA å trene opp en hel hærskare av professorer, økonomer, journalister, jurister og statsvitere i en filosofi som nærmest er en vandrende krigserklæring mot ideene USA er bygget på.

1801-09.  Thomas Jefferson  (Det demokratisk-republikanske parti) ble USAs 3dje president.

1808.  Valg.

1809-17.  James Madison  (Det demokratisk-republikanske parti) ble USAs 4de president.

1817-25.  James Monroe  (Det demokratisk-republikanske parti) var USAs 5te president.

Før 1820  var USA et agrart land som var i ferd med å koloniseres.
09.10.1825.  Sluppen Restauration la til kai i New York City, fullastet med norske kvekere.
Med det startet den organiserte utvandringen fra Norge til USA.

1825-29.  John Quincy Adams  (Det demokratisk-republikanske parti) ble USAs 6. president.

1829-37.  Andrew Jackson  (Demokrat) ble USAs 7de president.

1837-41.  Martin van Buren  (Demokrat) ble USAs 8de president.

1841-41.  William H. Harrison  (Whig) var USAs 9de president.

1841-45.  John Tyler (uavhengig) ble USAs 10de president.

1845-49.  James K. Polk (Demokrat) ble USAs 11te president.

24.01.1848.  Gullfunn i South Fork American River i Coloma-dalen øst for dagens Sacramento i California.

1849-50.  Zachary Taylor  (Whig) ble USAs 12. president.

Etter 1850.  Koloniseringen nådde fram til Stillehavet.
09.09.1850.  California ble USAs 31. stat.

1850-53.  Millard Fillmore  (Whig) ble USAs 13de president.

1853-57.  Franklin Pierce  (Demokrat) ble USAs 14de president.

1857-61  James Buchanan  (Demokrat) ble USAs 15de president.

1861–1865.  Den amerikanske borgerkrigen.
1861.  Abraham Lincoln (1809–1865) (Republikaner) ble USAs 16de president.

Perioden fra ca. 1865 til ca. 1913 var den frieste i USAs historie og er det nærmeste vi har vært en fritt samfunn med ren kapitalisme.
Resultatet var en eksplosiv velstandsutvikling.

1867.  Alaska ble solgt rimelig fra Russland til USA for 7,2 millioner $.

1867.  Stillehavsøya Midway ble annektert.

01.03.1872.  Yellowstone, verdens første nasjonalpark, ble opprettet i USA.

1865-69.  Andrew Johnson  (Demokrat) ble USAs 17de president.

1869-77.  Ulysses S. Grant  (Republikaner) var USAs 18. president.

1877-81.  Rutherford Hayes  (Republikaner) var USAs 19de president.

1879.  Edison fant opp glødelampen og tok ut patent i 1880.
1881.  Lewis Latimer forbedret glødelampen og tok patent i 1882.

1881.  James A. Garfield  (Republikaner) ble USAs 20de president.

1881-85.  Chester A. Arthur  (Republikaner) ble USAs 21. president.

1885-89.  Grover Cleveland  (Demokrat) ble USAs 22dre president.

1889.  Benjamin Harrison  fra Indianapolis ble USAs 23dje president.

1893-1897.  Grover Cleveland  (Demokrat) var USAs 24. president. (Han regnes som to presidenter.)

1893.  En kopi av Gokstadskipet ble seilt til verdensutstillingen i Chicago.

1897-1901.  William McKinley  (Republikaner) ble USAs 25. president.

1897.  The Dingley act. Lov om nye tollsatser.
Det var en importskatt slik at USA kunne utvikle sin egen industri.
Den slo fast at varer mindre enn 7,5 kubikktommer slapp å betale toll.
De norske sardineskene var på 8,25 kubikktommer, akkurat litt for store til å komme gratis inn til USA.
Men Norge har alltid vært kreativ når det kommer til å slippe å betale skatt.
Hermetikkindustrien utviklet en ny type boks, med redusert volum som kom under tollgrensen.
Derfor veier en standard norsk sardineske i dag 106 gram.

1898.  USA annekterte Hawaii.

1898.  USA gikk til krig mot Spania.

1898.  USA annekterte Filippinene.


1900-tallet

1901.  William McKinley  (Republikaner) ble gjenvalgt.
06.09.1901.  Skutt og drept.

1901-09.  Theodore Roosevelt  (Republikaner) ble USAs 26te president.

1906.  Jordskjelvet utenfor San Francisco.

1908.  Spanskesyken.    ☞  Spanskesyken.html 

1909-13.  William H. Taft  (Republikaner) ble USAs 27de president.

1913.  Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, ble grunnlagt.

1913-21.  Woodrow Wilson  (Demokrat) ble USAs 28de president.

1914. Første verdenskrig.

05.03.1918.  Spanskesyken: En epidemi startet blant rekrutter i øvelsesleiren Funston i Kansas, USA.
Noen uker etter ble en halv million soldater sendt med skip over Atlanterhavet til vestfronten.

1920–1933.  Forbudstiden. Alkoholomsetningen ble kriminalisert.
Det ble forbudt å omsette, transportere og produsere alkohol.
Resultatet ble at to milliarder $ ble overført til mordere og kjeltringer, og skapte grunnlaget for organisert kriminalitet.

1920.  Det 19de tillegg til grunnloven ga kvinner stemmerett.

1921-23.  Warren G. Harding  (Republikaner) ble USAs 29de president.

1923-29.  Calvin Coolidge  (Republikaner) ble USAs 30. president etter at Harding døde.

1924.  Calvin Coolidge  ble gjenvalgt.

1929-33.  Herbert Hoover  (Republikaner) ble USAs 31ste president.

1929.  Smoot-Hawley Tariff Act ble vedtatt. To dager etter kom krakket.

1929.  Krakket skyldtes ikke liberalismen, men i hovedsak innføringen av «The Smooth Hawley Tariff Act» i 1930, som økte tollen på mer en 20 000 importvarer.
Investorer forsto at dette ville medføre handelsproblemer, og solgte seg ut i forkant.
Dette var utgangspunktet for krakket og «de harde «30-åra».
Under liberalismen har man ingen tollbarrierer.
1930.  Det ble innført omfattende reguleringer av økonomien.
F.eks. Smooth-Hawley-loven med bla. økt proteksjonisme, som medførte omfattende handelsrestriksjoner med utlandet, og påla 50% toll på import fra utlandet.
 
Amerikanske politikere forsto ingenting da de europeiske statene satte opp toll på amerikanske varer.
Plutselig falt verdenshandelen med 80%.

1933-45.  Franklin D. Roosevelt  (Demokrat) ble USAs 32. president.

01.09.1939. Andre verdenskrig begynte.    ☞ 2vk.html 

Under andre verdenskrig vant USA, sammen med de allierte, over de tyranniske regimene Tyskland og Japan.
Det var nødvendig å okkupere disse landene over flere år for å utradere ideologiene som disse krigshissige regimene var bygget på.
Etter at okkupasjonen var over fikk landene konstitusjoner og regimer bygget på Vestens verdier.
Og de ble store industrimakter med stigende velstand for befolkningen.

07.12.1941.  Japanerne angrep Pearl Harbor på Hawaii. 2403 amerikanere mistet livet.    ☞ 2vk.html 

27.12.1945.  Bretton Woods-avtalen ble inngått mellom 44 stater i Bretton Woods, New Hampshire, USA.
Avtalen regulerte etterkrigstidens penge- og valutasystem.
Avtalen dannet grunnlaget for opprettelsen av IMF og Verdensbanken.

1944.  IMF ble opprettet.

1945-53.  Harry S. Truman  (Demokrat) ble USAs 33. president.

06.08.1945.  Atombomben over Hiroshima.    ☞ 2vk.html

24.10.1945.  FN ble offisielt opprettet. FN-charteret trådte i kraft.    ☞  FN.html 

1946.  ENIAC, en amerikansk datamaskin ble utviklet ved University of Pennsylvania.

Mars 1947.  Truman-doktrinen, var et program for militær og økonomisk hjelp til lovlige regimer mot kommunistiske angrep eller undergravingsvirksomhet.

10.12.1948.  Menneskerettighetene. FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt.   ☞  FN.html 

1952.  Gullbeholdningen i USA var 20 tusen tonn. Pris 35 $/unse.

1953-61.  Dwight D. Eisenhower  (Republikaner) ble USAs 34. president.

1960.  Et amerikansk etterretningsfly av typen Boeing RB-47 ble skutt ned av et sovjetisk jagerfly over Barentshavet i internasjonalt luftrom.

01.05.1960. Et amerikansk U2 spionfly som skulle lande i Bodø, ble skutt ned over Sovjet.    ☞ Norge.html.

1961-63.  John F. Kennedy  (Demokrat) ble USAs 35te president.

1962.  Cubakrisen. Sovjet plasserte raketter på Cuba. USA truet med atomkrig.

1964.  Kongressen vedtok at den sittende presidenten i USA hvert år skal proklamere 9de oktober som nasjonal Leiv Eiriksson-dag. Formålet er å gi oppmerksomhet til amerikanere med nordisk opphav og den nordiske innflytelsen i amerikansk kultur og utvikling.

21.07.1969.  Apollo 11 landet på månen.

1963-69.  Lyndon B. Johnson  (Demokrat) ble USAs 36te president.

1969-74.  Richard B. Nixon  (Republikaner) ble USAs 37de president.

Dødsstraff.
Mellom 1967 og 1976  ble det ikke henrettet en eneste person i USA.
17.01.1977.  Gary Gilmore ble henrettet ved skyting.
Etter Gilmore har det vært 1276 henrettelser i USA.

1971.  Gullbeholdningen i USA var 8 tusen tonn. Prisen var 35$/unse.
15.08.1971.  Nixon skilte dollaren fra gullstandarden, fordi USA var i ferd med å gå tom for gull.

1974.  USA forsøkte å heve den sovjetiske ubåten K-129 som hadde havarert utenfor Hawaii.    ☞  Russland.html 

1974-77.  Gerald Ford  (Republikaner) ble USAs 38de president.

1977-81.  Jimmy Carter  (Demokrat) ble USAs 39de president.

1981-89.  Ronald Reagan  (Republikaner) ble USAs 40de president.

1986.  Iran–Contras-affæren.

03.07.1988.  Passasjerflyet «Iran Air Flight 655» ble skutt ned av en rakett fra USS Vincennes. Alle 290 passasjerene omkom.

24.01.1989.  Seriemorderen Ted Bundy ble henrettet i den elektriske stol.

1989-93.  George Bush  (Republikaner) ble USAs 41. president.

1991.  Irak-krigen. Operasjon «Ørkenstorm».

1993-2001.  Bill Clinton  (Demokrat) var USAs 42. president.

19.04.1995.  Oklahoma-bomben. en massiv bombe gikk av ved en føderal bygning i sentrum av Oklahoma City, delstatshovedstaden i Oklahoma. 168 mistet livet.

25.04.1998.  Verdens eldste mann Christian Mortensen (16.08.1882) fra Danmark/USA, ble 115 år og 252 dager gammel.

USA er fortsatt i steinalderen og bruker imperial måleenhet på det aller meste.
Årsaken var og er at Thomas Jefferson ikke likte franskmenn (noe som har gått i arv) og mente at metrisk måleenhet var for fransk!
Noen amerikanere insisterer på at deres bakstreverske system er det beste.

2001-09.  George W. Bush  (Republikaner) ble USAs 43. president.

11.09.2001. Terroristangrep i USA.
2003. USAs invasjon i Irak.
USA hadde støtte av nærmere 30 land bla. England, Danmark, Spania, Italia, Hellas, Australia.
(Russland, Frankrike og Tyskland støttet ikke invasjonen.)

Ca. 2005. Orkanen Katrina ødela New Orleans og drepte 1800 mennesker.

2008. Finanskrisen.

2008. Statsgjelden var på 10 tusen milliarder $.

2009-2016.  Barack Obama  (Demokrat) ble USAs 44de president.

21.06.2011. Besse Cooper (født 26.08.1896) fra USA overtok tittelen som verdens eldste menneske, etter Maria Gomes Valentim fra Brasil.

07.11.2012. President Obama  ble gjenvalgt.
Statsgjelden var nå på 16 tusen milliarder $ og den hadde øket med 50% under Obama.

2013. Statsgjelden var over 17 tusen milliarder $.

2013. Edward Snowden avslørte USAs masseovervåkning av tele- og datatrafikk.

2014. Gullbeholdningen i USA var 8 tusen tonn. Prisen var 1300 $/unse.

2016-2020.  Donald Trump  (Republikaner) ble USAs 45. president.

08.09.2017, Gjelden i USA passerte 20 tusen milliarder dollar (20 norske billioner eller 20 amerikanske trillioner).
Dette er et historisk høyt nivå. Rentekostnaden er 303 milliarder $/år.

03.11.2020. Presidentvalg. Donald Trump  mot Joe Biden.
2021-2024.  Joe Biden????


Ordliste

Abraham Lincoln  –  President.
Ble kalt Honest Abe (Ærlige Abe) på folkemunne.
1809. Født.
1860. Presidentvalg. Republikanerne seiret med sin kandidat Abraham Lincoln.
1861. Lincoln (Republikaner) ble USAs 16de president.
Ledet landet gjennom Den amerikanske borgerkrigen. Bevarte unionen. Avsluttet slaveriet.
1861–1865. Den amerikanske borgerkrigen.
Gjenvalgt til president.
15.04.1865. Gikk i teateret der han ble skutt og drept i et attentat.
Se også:  Lincoln  Borgerkrigen  Presidenter  Slaveri 
Air Force One  –  Presidentflyet.
«Columbine II» var det aller første Air Force One, som ble tatt i bruk av president Dwight D. Eisenhower.
Se også:  Air Force One  Eisenhower 
Alabama  –  Delstat.
Hovedstad er Montgomery.
Se også:  AL  Stater 
Alaska  –  Delstat.
Hovedstad er Juneau.
1799. Alaska ble annektert.
1867. Alaska ble solgt til USA for 7,2 millioner $.
Se også:  AK  Aleuter  Stater 
Arkansas  –  Delstat.
Hovedstad er Little Rock.
Se også:  AR  Stater 
Andrew Jackson  –  President.
1829-37.  Andrew Jackson  (Demokrat) var USAs 7de president.
Er den første president som har overlevd en duell.
Han levde sine siste førti år med en kule i brystet.
Se også:  Andrew Jackson  Presidenter 
Andrew Johnson  –  President.
1865-69.  Andrew Johnson  (Demokrat) ble USAs 17de president.
1868. Stilt for riksrett ***og dømt av Representantenes Hus***. Men ble ikke avsatt av Senatet. Johnson ble ikke dømt av Senatet og kunne fortsette i Det Hvite Hus.
Se også:  Andrew Johnson  Presidenter 
Aleuter  –  er et folkeslag som opprinnelig er fra Aleutene i Alaska i USA og Russland. Det er beslektet med eskimoer og inuiter.
Se også:  Aleuter  Alaska 
Arizona  –  Delstat.
Hovedstad er Phoenix.
Se også:  AZ  Grand Canyon  Stater 
Barack Obama  –  President.
1961. Født.
2008. Presidetvalg. Barack Obama ble valgt til president med klar margin.
20.01.2009-20.01.2016.  Barack Obama  (Demokrat) var USAs 44. president.
07.11.2012. President Obama  ble gjenvalgt.
Statsgjelden var på 16 tusen milliarder $, og hadde økt med 50% under Obama.
Han var den første svarte president,
og den første presidenten som skrev sine egne eposter.
Se også:  Obama  Statsgjelden  Økonomisk vekst  Finanskrisen  Presidenter 
Benjamin Harrison  –  President.
1833. Født.
1889. Benjamin Harrison  fra Indianapolis ble USAs 23dje president.
1901. Død.
Farfaren William Henry Harrison var USAs 9de president.
Se også:  Benjamin Harrison  Presidenter  Harrison 
Bill Clinton  –  President.
1993-2001.  Bill Clinton  (Demokrat) ble USAs 42dre president.
07.01.1999. Stilt for riksrett. Dommen ble 45/55 mot/for avskjedigelse. Bill Clinton ble dermed sittende og fullførte sine to presidentperioder.
Se også:  Clinton  Presidenter 
Borgerkrigen  –  oppsto da elleve sørlige slavestater erklærte løsrivelse fra USA og dannet Amerikas konfødererte stater (Konføderasjonen).
Se også:  Borgerkrigen  Lincoln  Slaveri 
California  –  Delstat.
Hovedstad er Sacramento.
09.09.1850. California ble USAs 31. stat.
Se også:  CA  Stater 
Colorado  –  Delstat.
Hovedstad er Denver.
Se også:  CO  Stater 
Connecticut  –  Delstat.
Hovedstad er Hartford.
Se også:  CT  Stater 
Calvin Coolidge  –  President.
04.07.1872. Født i Plymouth i Vermont i USA.
1897. Fikk eget advokatfirma.
04.10.1905. Gift med Grace Anna Goodhue, som han fikk to sønner med.
1924. Calvin, den yngste sønnen, døde av blodforgiftning.
Guvernør i Massachusetts.
1921. Coolidge var visepresident under Harding.
02.08.1923-04.03.29. Calvin Coolidge  (Republikaner) ble USAs 30. president da Harding døde.
1924. Han ble gjenvalgt.
Mars 1929. Stilte ikke til gjenvalg og gikk av.
Hans tid som president var preget av:
      – Stor økonomisk vekst.
      – Nedbygging av staten.
      – Færre reguleringer.
      – Mindre byråkrati.
05.01.1933. Død i Northampton i Massachusetts.
Han var den presidenten som hadde flest kjæledyr, en dvergflodhest, to løveunger, et esel og seks hunder.
Se også:  Coolidge  Harding  Presidenter 
CBP  –  U.S. Customs and Border Protection. Toll- og grensemyndighetene.
Se også:  CBP  ICE 
Chester Alan Arthur  –  President.
1881-85.  Chester A. Arthur  (Republikaner) ble USAs 21. president.
Han var den presidenten med lengst kinnskjegg.
Se også:  Arthur  Presidenter 
DNC  –  Democratic National Committee.
Se også:  DNC  Esel  RNC 
Donald Trump  –  President.
1946. Født.
2016. Presidentvalg. Donald Trump vant.
20.01.2017-20.01.2020.  Donald Trump  (Republikaner) ble USAs 45te president.
03.11.2020. Presidentvalg. Donald Trump  mot Joe Biden.
2021-2024.  Joe Biden????
Se også:  Trump  Joe Biden  Presidenter  RNC 
Delaware  –  Delstat.
Hovedstad er Dover.
Se også:  DE  Stater 
Dwight D. Eisenhower  –  President.
1916. Gift med Mary Doud Eisenhower (1896–1979).
1942. General og sjef for landets styrker.
1944. Sjefen for de alliertes krigføring på vestfronten. Hadde ansvaret for invasjonen i Normandie.    ☞ 2vk.html
1953-61.  Dwight D. Eisenhower  (Republikaner) ble USAs 34. president.
1956. Gjenvalgt som USAs president.
Eisenhower tok i bruk «Columbine II», det aller første Air Force One.
Se også:  Eisenhower  Air Force One  Presidenter 
Elefant  –  er uoffisiell maskot for republikanerne.
Se også:  Elefant  Esel  GOP  RNC 
Esel  –  er det demokratiske partiets uoffisielle maskot.
Se også:  Esel  DNC  Elefant 
Finanskrisen  –  kom i 2008.
Se også:  Finanskrisen  Obama 
Filippinene  –  ble annektert av USA i 1898.
Se også:  Filippinene 
Florida  –  Delstat.
Hovedstad er Tallahassee.
2020. Presidentvalget: Trump vant 29 valgmenn.
Se også:  FL  Stater 
Forbudstiden  –  Fra 1920 til 1933 var det forbudt å omsette, transportere og produsere alkohol i USA.
Se også:  Forbudstiden 
Fracking  –  er en metode for utvinning av olje og gass fra skiferolje.
Det bores lange, horisontale brønner inn i svære lag av tett, oljeholdig skifer. For at oljen skal kunne flyte ut, blir brønnbanen sprengt (fracked) på et stort antall steder. Sand holder sprekkene åpne.
Skiferolje er storindustri i blant annet Pennsylvania.
Se også:  Fracking 
Franklin D. Roosevelt  –  President.
1921. Franklin D. Roosevelt fikk diagnosen poliomyelitt som 39-åring. Polio førte til at han ble lam i begge beina.
1933-45.  Franklin D. Roosevelt  (Demokrat) ble USAs 32. president.
Roosevelt vant gjenvalg hele tre ganger.
Se også:  Roosevelt  Presidenter 
Franklin Pierce  –  President.
1853-57. Franklin Pierce  (Demokrat) var USAs 14de president.
Se også:  Pierce  Presidenter 
Føderalstat  –  er en union av delstater.
Se også:  Føderalstat 
George Washington  –  var den første president i Amerikas forente stater.
22.02.1731. Født på plantasjen Popes Creek i Westmoreland i Bridges Creek i Westmoreland County, Virginia, Britisk Amerika.
1789. Valgt til president etter at den amerikanske grunnloven trådte ikraft.
1790–1797. George Washington  (Uavhengig) ble USAs første president.
1792. Gjenvalgt.
1798. Etter at hans andre periode var over, trakk han seg tilbake til Mount Vernon.
14.12.1799. Død i Mount Vernon i Virginia.
Se også:  Washington  Presidenter  
George Bush  –  President.
12.06.1924. Født i Milton, Massachusetts.
1989-93.  George Bush  (Republikaner) ble USAs 41. president.
Se også:  George Bush  George W. Bush  Presidenter 
George W. Bush  –  President.
06.07.1946. Født i New Haven, Connecticut.
2001-09.  George W. Bush  (Republikaner) var USAs 43. president.
Se også:  George W. Bush  George Bush  Presidenter 
Georgia  –  Delstat.
Hovedstad er Atlanta.
Se også:  GA  Stater 
Gerald Ford,  –  President.
1913. Født i Omaha, Nebraska.
1974-77.  Gerald Ford  (Republikaner) var USAs 38de president.
Se også:  Gerald Ford,  Presidenter 
GOP  –  Grand Old Party. Det store, gamle partiet. (Republikanerne).
Se også:  GOP  Elefant  RNC 
Gullstandarden  –  Før 1971 var verdien av $ knyttet til USAs gullbeholdning.
1952.  Gullbeholdningen i USA var 20 tusen tonn. Prisen var 35 $/unse.
1971.  Gullbeholdningen i USA var 8 tusen tonn. Prisen var 35$/unse.
15.08.1971.  Nixon skilte dollaren fra gullstandarden, fordi USA var i ferd med å gå tom for gull.
2014. Gullbeholdningen i USA var 8 tusen tonn. Prisen var 1300 $/unse.
Se også:  Gullstandarden  Økonomisk vekst 
Grand Canyon  –  er en dal i Arizona.
Se også:  Grand Canyon  Arizona 
Grover Cleveland  –  President.
04.03.1885-04.03.89.  Grover Cleveland  (Demokrat) ble USAs 22. president.
04.03.1893-04.03.1897.  Grover Cleveland  (Demokrat) ble USAs 24. president. (Han regnes som to presidenter.)
Se også:  Grover Cleveland  Presidenter 
Harry S. Truman  –  President.
1884. Født.
1945-53.  Harry S. Truman  (Demokrat) ble USAs 33. president.
Mars 1947. Truman-doktrinen var et program for militær og økonomisk hjelp til lovlige regimer mot kommunistiske angrep eller undergravingsvirksomhet.
1972. Død
Se også:  Truman  Presidenter 
Hawaii  –  Delstat.
Hovedstad er Honolulu.
1898. USA annekterte Hawaii.
07.12.1941.  Japanerne angrep Pearl Harbor.    ☞ 2vk.html 
1974.  USA forsøkte å heve den sovjetiske ubåten K-129 som hadde havarert utenfor Hawaii.    ☞ Russland.html 
Se også:  HI  Stater 
Herbert Hoover  –  President.
1929-33. Herbert Hoover  (Republikaner) var USAs 31ste president.
Se også:  Herbert Hoover 
H L Hunley  –  var en 13 m lang ubåt.
Hunley ble den første ubåten i historien som senket et skip.
Se også:  Hunley 
ICE  –  U.S. Immigration and Customs Enforcement. Immigrasjonsmyndighetene.
Se også:  ICE  CBP 
Idaho  –  Delstat.
Hovedstad er Boise.
Se også:  ID  Stater 
Illinois  –  Delstat.
Hovedstad er Springfield.
Se også:  IL  Stater 
Indiana  –  Delstat.
Hovedstad er Indianapolis.
Se også:  IN  Stater 
Iowa  –  Delstat.
Hovedstad er Des Moines.
2020. Presidentvalget: Iowa har 6 valgmenn.
Se også:  IA  Stater 
IMF  –  Det internasjonale pengefond.
Se også:  IMF 
Iran–Contras-affæren  –  Irangate.
November 1986. Det ble avslørt at USA i hemmelighet hadde solgt våpen til Iran i bytte mot amerikanske gisler i Libanon.
Pengene fra våpensalget var blitt overført til opprørsstyrkene i Nicaragua (Contras).
Se også:  Iran–Contras-affæren  Reagan 
IRS  –  De amerikanske skattemyndighetene.
Se også:  IRS  
James Buchanan  –  fra Pennsylvania.
1857-61  James Buchanan  (Demokrat) ble USAs 15de president.
Var den eneste president som var ungkar.
Se også:  James Buchanan  Presidenter 
James A. Garfield  –  President.
1881. James A. Garfield  (Republikaner) ble USAs 20de president.
Se også:  James A. Garfield  Presidenter 
James Madison  –  (Demokratisk republikaner.)
1809-17.  James Madison  (Det demokratisk-republikanske parti) ble USAs 4de president.
Han var den første president til å bruke lange bukser.
Se også:  Madison  Presidenter 
James Monroe  –  President. (Demokratisk republikaner,)
1817-25.  James Monroe  (Det demokratisk-republikanske parti) var USAs 5te president.
Se også:  Monroe  Presidenter 
James K. Polk  –  President.
1845-49. James K. Polk (Demokrat) var USAs 11te president.
Se også:  Polk  Presidenter 
Jimmy Carter  –  President.
1977-81.  Jimmy Carter  (Demokrat) var USAs 39de president.
Se også:  Carter  Presidenter 
Joe Biden  –  Visepresident.
1942. Født.
2020. Joe Biden (77) ble valgt til Demokratenes presidentkandidat.
Andre nominerte var Bernie Sanders (78), Elizabeth Warren (70) og Pete Buttigieg (37). samt tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg (77).
03.11.2020. Presidentvalg.
2020-2024.  Donald Trump  eller Joe Biden?????
Se også:  Joe Biden  Trump  Presidenter 
John Adams  –  President.
1797-1801.  John Adams  (Føderalist) ble USAs 2dre president.
1826. Den dameglade og alkoholiserte kongressmannen endte med å ta sitt eget liv.
Se også:  Adams  Presidenter 
John F. Kennedy  –  President.
1917. Født i Massachusetts.
1961-63.  John F. Kennedy  (Demokrat) var USAs 35te president.
1962. Cubakrisen. Sovjet plasserte raketter på Cuba. USA truet med atomkrig.
22.11.1963. Drept i et attentat i Dallas, Texas.
Se også:  John F. Kennedy  LBJ  Presidenter  Robert Kennedy 
John Quincy Adams  –  var den 6. presidenten.
1825-29.  John Quincy Adams  (Det demokratisk-republikanske parti) ble USAs 6. president.
Han var den første president som ble fotografert.
Se også:  Quincy  Presidenter 
John Tyler  –  President.
1841-45. John Tyler (uavhengig) ble USAs 10de president.
Se også:  John Tyler  Presidenter 
Kansas  –  Delstat.
Hovedstad er Topeka.
Se også:  KS  Stater 
Kentucky  –  Delstat.
Hovedstad er Frankfort.
Se også:  KY  Stater 
Kjernekraftverk  –  verdens største produsert av kjernekraft.
20% av USAs strømforbruk dekkes av atomkraftverk.
Atomkraft er den mest effektive kilden til overflod av rimelig og klimanøytral energi.
Det er en langsiktig og bærekraftig måte å dempe verdens avhengighet av en begrenset ressurs som f.eks. fossilt brennstoff.
Se også:  Kjernekraftverk 
Kongressen  –  er den lovgivende nasjonalforsamlingen.
Kongressen består av to kamre, Senatet og Representantenes hus.
Senatet består av 100 senatorer, to fra hver delstat.
Representantenes hus har 435 seter fordelt etter folketall.
Tilsammen 535 seter i dette huset.
Kongressen har ansvar for lovgivning, beskatning og bevilgning.
Se også:  Kongressen  Representantenes hus  Mellomvalgene  Senatet  
Louisiana  –  Delstat.
Hovedstad er Baton Rouge.
1803. Louisiana-kjøpet. Det daværende Louisiana ble kjøpt av Frankrike for 100 millioner kr.
Dermed ble unionens territorium økt med 140%, som ga grunnlag for 13 nye stater.
Se også:  LA  Jefferson  Stater 
Lyndon B. Johnson  –  var en amerikansk politiker som representerte det demokratiske partiet.
1908. Født.
1937. Valgt inn i Kongressen.
1948.«Box 13»-skandalen»; Johnsons senatskampanje Texas. Valgjuks med ekstra falske stemmesedler.
20.01.1961. Visepresident under John F. Kennedy til 22.11.1963.
1963-69.  Lyndon B. Johnson  (Demokrat) ble USAs 36te president etter mordet på Kennedy.
22.01.1973. Fikk hjerteinfarkt og døde.
Se også:  LBJ  John F. Kennedy  Presidenter 
Maine  –  Delstat.
Hovedstad er Augusta.
Se også:  ME  Stater 
Maryland  –  Delstat.
Hovedstad er Annapolis.
Se også:  MD  Stater 
Massachusetts  –  Delstat.
Hovedstad er Boston.
Se også:  MA  Stater 
Michigan  –  Delstat.
Hovedstad er Lansing.
Se også:  MI  Stater 
Minnesota  –  Delstat.
Hovedstad er St. Paul.
Se også:  MN  Stater 
Mississippi  –  Delstat.
Hovedstad er Jackson.
Se også:  MS  Stater 
Missouri  –  Delstat.
Hovedstad er Jefferson City.
Se også:  MO  Stater 
Montana  –  Delstat.
Hovedstad er Helena.
Se også:  MT  Stater 
Maktfordeling  –  mellom lovgivende og utøvende makt.
Kongressen skal passe på at Presidenten ikke gjennomfører gale ting.
Se også:  Maktfordeling 
Martin van Buren  –  President.
1837-41.  Martin van Buren  (Demokrat) ble USAs 8de president.
Han var den presidenten med flest barn, hele femten i stykker.
Se også:  Buren  Presidenter 
Mellomvalgene  –  avholdes mellom to presidentvalg.
Hele Representantenes hus og en tredel av Senatet (36 plasser) velges annethvert år.
Representantenes hus har 435 plasser. Senatet har 100 plasser.
2012. Republikanerne fikk flertall i Representantenes hus med 234 mot 201 demokrater.
Se også:  Mellomvalgene  Kongressen  Representantenes hus  Senatet  
Millard Fillmore  –  President.
1850-53.  Millard Fillmore  (Whig) ble USAs 13de president.
Se også:  Fillmore  Presidenter 
NATO  –  er en forsvarsorganisasjon bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten, undertegnet 04.04.1949.
Fra begynnelsen besto NATO av 12 land; Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia og USA.
1952 Hellas og Tyrkia ble med.
1955. Forbundsrepublikken Tyskland (det gjenforente Tyskland fra 1990).
1982. Spania.
1999. Polen, Tsjekkia og Ungarn ble med.
2004. Sju land i Øst-Europa ble medlemmer: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia.
2009. Albania og Kroatia ble medlemmer. Dette var tredje utvidelse hvor tidligere Øst-blokkland ble med.
2009-14. Generalsekretær var Anders Fogh Rasmussen fra Danmark.
2014. Generalsekretær var Jens Stoltenberg fra Norge.
Se også:  NATO 
NRA  –  National Rifle Association.
Se også:  NRA 
Nebraska  –  Delstat.
Hovedstad er Lincoln.
Se også:  NE  Stater 
Nevada  –  Delstat.
Hovedstad er Carson City.
Lenk:  nv.gov 
Se også:  NV  Stater 
New Hampshire  –  Delstat.
Hovedstad er Concord.
Se også:  NH  Stater 
New Jersey  –  Delstat.
Hovedstad er Trenton.
Se også:  NJ  Stater 
New Mexico  –  Delstat.
Hovedstad er Santa Fe.
Se også:  NM  Stater 
New York  –  Delstat.
Hovedstad er Albany.
NYC  er den største byen i USA.
Se også:  NY  NYC  Stater 
NYC  –  New York City er den største byen i USA.
Se også:  NYC  NY 
Nord-Carolina  –  Delstat.
Hovedstad er Raleigh.
Se også:  NC  Stater 
Nord-Dakota  –  Delstat.
Hovedstad er Bismarck.
Se også:  ND  Stater 
Ohio  –  Delstat.
Hovedstad er Columbus.
2020. Presidentvalget: Ohio har 18 valgmenn.
Se også:  OH  Stater 
Oklahoma  –  Delstat.
Hovedstad er Oklahoma City.
19.04.1995.  Oklahoma-bomben gikk av ved en føderal bygning i sentrum av Oklahoma City. 168 mistet livet.
Se også:  OK  Stater 
Oregon  –  Delstat.
Hovedstad er Salem.
Se også:  OR  Stater 
Pennsylvania  –  Delstat.
Hovedstad er Harrisburg.
Se også:  PA  Stater 
Puerto Rico  –  er en øygruppe i Karibia, selvstyrt, men er et uinnlemmet territorium som tilhører USA.
Hovedstaden er San Juan.
25.07.1898. USA invaderte Puerto Rico under den spansk-amerikanske krigen.
1898. Da krigen var over, tok USA øya som krigsbytte fra Spania og øya ble amerikansk koloni.
Puerto Rico har ikke status som delstat, og har ikke stemmerett ved amerikanske valg.
Se også:  Puerto Rico  Stater 
Presidenter  –  i USA.
1789–1797.  George Washington  (Uavhengig) var USAs 1ste president.
1797-1801.  John Adams  (Føderalist) var USAs 2dre president.
1801-09.  Thomas Jefferson  (Det demokratisk-republikanske parti) var USAs 3dje president.
1809-17.  James Madison  (Det demokratisk-republikanske parti var USAs 4de president.
1817-25.  James Monroe  (Det demokratisk-republikanske parti) var USAs 5te president.
1825-29.  John Quincy Adams  (Det demokratisk-republikanske parti) var USAs 6. president.
1829-37.  Andrew Jackson  (Demokrat) var USAs 7de president.
1837-41.  Martin van Buren  (Demokrat) var USAs 8de president.
1841-41.  William H. Harrison  (Whig) var USAs 9de president.
1841-45.  John Tyler  (Whig) var USAs 10de president.
1845-49.  James K. Polk  (Demokrat) var USAs 11te president.
1849-50.  Zachary Taylor  (Whig) var USAs 12. president.
1850-53.  Millard Fillmore  (Whig) ble USAs 13de president.
1853-57. Franklin Pierce  (Demokrat) var USAs 14de president.
1857-61  James Buchanan  (Demokrat) var USAs 15de president.
1861–65.  Abraham Lincoln  (Republikaner) var USAs 16. president.
1865-69.  Andrew Johnson  (Demokrat) var USAs 17de president.
1869-77.  Ulysses S. Grant  (Republikaner) var USAs 18. president.
1877-81.  Rutherford Hayes  (Republikaner) var USAs 19de president.
1881.  James A. Garfield  (Republikaner var USAs 20. president.
1881-85.  Chester A. Arthur  (Republikaner) var USAs 21. president.
1885-89.  Grover Cleveland  (Demokrat) var USAs 22. president.
1889.  Benjamin Harrison  (Republikaner) var USAs 23. president.
1893-1897.  Grover Cleveland  (Demokrat) var USAs 24. president. (Han regnes som to presidenter.)
1897-1901.  William McKinley  (Republikaner) var USAs 25. president.
1901-09.  Theodore Roosevelt  (Republikaner) var USAs 26te president.
1909-13.  William H. Taft  (Republikaner) var USAs 27. president.
1913-21.  Woodrow Wilson  (Demokrat) var USAs 28. president.
1921-23.  Warren G. Harding  (Republikaner) var USAs 29. president.
1923-29.  Calvin Coolidge  (Republikaner) var USAs 30. president.
1929-33.  Herbert Hoover  (Republikaner) var USAs 31ste president.
1933-45.  Franklin D. Roosevelt  (Demokrat) var USAs 32. president.
1945-53.  Harry S. Truman  (Demokrat) var USAs 33. president.
1953-61.  Dwight D. Eisenhower  (Republikaner) var USAs 34. president.
1961-63.  John F. Kennedy  (Demokrat) var USAs 35. president.
1963-69.  Lyndon B. Johnson  (Demokrat) var USAs 36te president.
1969-74.  Richard B. Nixon  (Republikaner) var USAs 37. president.
1974-77.  Gerald Ford  (Republikaner) var USAs 38de president.
1977-81.  Jimmy Carter  (Demokrat) var USAs 39de president.
1981-89.  Ronald Reagan  (Republikaner) ble USAs 40de president.
1989-93.  George Bush  (Republikaner) var USAs 41. president.
1993-2001.  Bill Clinton  (Demokrat) var USAs 42. president.
2001-09.  George W. Bush  (Republikaner) var USAs 43. president.
2009-2016.  Barack Obama  (Demokrat) var USAs 44. president.
2016-2020.  Donald Trump  (Republikaner) var USAs 45. president.
2020-2024.  Donald Trump  (Republikaner) eller Joe Biden (Demokrat) ?????
Se også:  Presidenter  Lincoln  Andrew Jackson  Andrew Johnson  Obama  Clinton  Benjamin Harrison  Calvin Coolidge  Arthur  Trump  Eisenhower  Roosevelt  Pierce  Washington  George Bush  George W. Bush  Gerald Ford,  Grover Cleveland  Truman  Buchanan  Garfield  Madison  Monroe  Polk  Carter  Adams  John F. Kennedy  Quincy  Tyler  LBJ  Buren  Fillmore  Reagan  Theodore Roosevelt  Jefferson  Nixon  Hayes  Grant  Harding  William H. Taft  Harrison  McKinley  Woodrow Wilson  Zachary Taylor 
Representantenes hus  –  har 435 seter fordelt etter folketall.
Se også:  Representantenes hus  Kongressen  Senatet 
Richard B. Nixon  –  President.
1969-74.  Richard B. Nixon  (Republikaner) var USAs 37. president.
Han er presidenten som har behersket flest instrumenter, seks i tallet, inkludert klarinett og trekkspill.
Se også:  Nixon  Presidenter 
Rhode Island  –  Delstat.
Hovedstad er Providence.
Se også:  RI  Stater 
RINO  –  Republican In Name Only.
Se også:  RINO 
RNC  –  Republican National Committee.
Se også:  RNC  DNC  GOP  Elefant 
Robert Kennedy  –  Justisminister. Demokrat.
20.11.1925. Født i Brookline.
20.01.1961 – 03.09.1964. Justisminister i brorens og Lyndon B. Johnsons periode.
03.01.1965. Senator i New York.
06.06. 1968. Drept i Los Angeles i California.
Se også:  RFK  JFK  LBJ  Presidenter 
Ronald W. Reagan  –  President.
1981-89.  Ronald Reagan  (Republikaner) ble USAs 40de president.
Han var den første president som var skilt.
Ekskona var Jane Wyman i «Falcon Crest».
Se også:  Reagan  Iran–Contras-affæren  Presidenter 
Rutherford B. Hayes  –  President.
1877-81.  Rutherford Hayes  (Republikaner) var USAs 19de president.
Han var den første president til å bruke en telefon.
Se også:  Hayes  Presidenter 
Senatet  –  er en del av kongressen.
Senatet består av 100 senatorer, to fra hver delstat.
Se også:  Senatet   Kongressen  Representantenes hus 
Sentralbanken  –  Federal Reserve er den amerikanske sentralbanken.
1913.  Federal Reserve ble grunnlagt.
Se også:  Sentralbanken 
SCOTUS  –  Supreme Court of the United States. USAs høyesterett er den øverste føderale domstolen.
Lenk:  supremecourt.gov 
Se også:  SCOTUS 
Slaveriet.
1861–1865. Den amerikanske borgerkrigen.
Se også:  Slaveri  Lincoln  Borgerkrigen 
Snowden.
2013. Edward Snowden avslørte USAs masseovervåkning av tele- og datatrafikk.
Juni 2013. Den britiske avisa The Guardian begynte å publisere Snowdens avsløringen, mens amerikaneren selv søkte tilflukt på et hotellrom i Hongkong.
Se også:  Snowden 
Statsgjelden  –  ble nesten doblet under Obama.
2008. Statsgjelden var på 10 tusen milliarder $.
2013. Statsgjelden var 17,5 tusen milliarder $.
I forhold til BNP er dette nå ca 100%.
Dette kolossale låneopptaket er skjedd fordi president Obama (i langt større grad enn sine forgjengere) har ønsket å bruke mer penger enn han har hatt skatteinntekter.
Egentlig er det Kongressen som bevilger penger, men den gjør det på basis av presidentens budsjettforslag, og Kongressen har bare sluttet opp om presidentens lånefest;
republikanere er som praktisk talt alle konservative helt uten ryggrad og de har ikke vært i stand til å stå imot lysten til å kjøpe velgere ved å gi dem gratistilbud og andre goder fra det offentlige og å velte kostnadene over på fremtidige generasjoner.
Se også:  Statsgjelden 
Svarte  –  blir arrestert oftere fordi de er mer kriminelle.
3% av USAs befolkning (Svarte unge menn) utfører over 50% av alle mord i USA.
Det er selvsagt helt greit at de ble arrestert minst 10 ganger oftere enn hvite.
Se også:  Svarte  
Stater  –  Oversikt:
Alabama 
Alaska 
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
Florida 
Georgia 
Hawaii 
Idaho 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
NE 
Nevada 
NH 
New Jersey 
New York 
Nord-Carolina 
Nord-Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Rhode Island 
Sør-Carolina 
Sør-Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
WV 
Virginia 
Washington 
Wisconsin 
Wyoming 
Se også:  Stater  AL  AK  AZ  AR  CA  CO  CT  DE  FL  GA  HI  ID  IN  IA  KS  Y  LA  ME  MD  MA  MI  MN  NE  NV  NH  NJ  NY  NC  ND  OH  OK  OR  PA  RI  SC  SD  TN  TX  USA  UT  VT  WV  VA  WA  WI  WY 
Sør-Carolina  –  Delstat.
Hovedstad er Columbia.
Se også:  SC  Stater 
Sør-Dakota  –  Delstat.
Hovedstad er Pierre.
Se også:  SD  Stater 
Tennessee  –  Delstat.
Hovedstad er Nashville.
Se også:  TN  Stater 
Texas  –  Delstat.
Hovedstad er Austin.
2020. Presidentvalget: Trump vant 38 valgmenn.
Se også:  TX  Stater 
Theodore Roosevelt  –  President.
1901-09. Theodore Roosevelt  (Republikaner) var USAs 26te president.
1910. Theodore Roosevelt var den første presidentens som fløy da ha fikk en luftetur i et Wright Biplan, – et fly med to sett vinger.
Se også:  Theodore Roosevelt  Presidenter 
Thomas Jefferson  –  President.
Han var en fritenker og deist.
Han lagde sin egen versjon av Bibelen, der han tok ut de delene han ikke likte.
1801-09. Thomas Jefferson (Demokratisk republikaner) ble USAs 3dje president.
Se også:  Jefferson  LA  Presidenter 
TPP  –  Trans-Pacific Partnership. Frihandelsavtalen for Stillehavslandene.
2016. Avtalen ble inngått mellom stillehavslandene.
Se også:  TPP 
Ulysses S. Grant  –  President.
1869-77. Ulysses S. Grant  (Republikaner) ble USAs 18. president.
Se også:  Grant  Presidenter 
USA  –  Føderalstat.
Se også:  USA  Stater 
USPS  –  USAs postvesen.
Se også:  USPS 
Utah  –  Delstat.
Hovedstad er Salt Lake City.
Se også:  UT  Stater 
Valgsystemet  –  I det amerikanske valgsystemet tar vinneren alt. Det vil si at den kandidaten som får flertall i en stat, får alle statens valgmenn.
Se også:  Valgsystemet 
Vermont  –  Delstat.
Hovedstad er Montpelier.
Se også:  VT  Stater 
Vest-Virginia  –  Delstat.
Hovedstad er Charleston.
Se også:  WV  Stater 
Virginia  –  Delstat.
Hovedstad er Richmond.
Se også:  VA  Stater 
Våpen  –  USAs 2. grunnlovstillegg handler om folkets rett til å bære våpen, og slår fast at en velregulert milits er nødvendig for sikkerheten til en fri stat.
Se også:  Våpen 
Warren G. Harding  –  President.
1921-23. Warren G. Harding  (Republikaner) var USAs 29de president.
1921. Coolidge var visepresident under Harding.
Skattekutt.
Redusert offentlig sektor.
1923. Harding døde overraskende.
Se også:  Harding  Calvin Coolidge  Presidenter 
Washington  –  er en delstat i nordvest USA. oppkalt etter USAs første president.
Hovedstad er Olympia.
Se også:  WA  Stater  DC 
Washington D.C.  –  Washington District of Columbia er USAs forbundshovedstad.
Washington D.C. som er identisk med District of Columbia, og er et føderalt område er på 16x16 km, mellom Maryland og Virginia, men som ikke ligger i noen delstat.
1790. Distriktet ble opprettet som avstått land fra Maryland.
1800. Ble USAs hovedstad.
Fra 1963 kunne innbyggerne i D.C. stemme ved presidentvalg ihht. det 23. grunnlovstillegg.
Distriktet er kun representert i Kongressen av én delegat uten stemmerett i Representantenes hus, og har ikke representasjon i Senatet.
Se også:  DC  Stater  WA 
Wisconsin  –  Delstat.
Hovedstad er Madison.
xxx
xxx xxx
Se også:  WI  Stater 
WHO  –  Verdens helseorganisasjon.
14.06.1948. Kongressen lagde en egen lov om tilslutting til WHO.
2021. USA trakk seg ut fra WHO.
Se også:  WHO  FN.html 
William H. Taft  –  President.
1909-13. William H. Taft  (Republikaner) var USAs 27. president.
Han var den presidenten som la på seg mest i presidentperioden, hele 20 kg.
Se også:  Taft  Presidenter 
William H. Harrison  –  President.
1773. Født.
1841-41.  William H. Harrison  (Whig) ble USAs 9de president.
1841. Etter å ha holdt en lang innsettelsestale en kjølig marsdag fikk han lungebetennelse og døde etter 31 dager og satte rekord med det korteste presidentskapet.
Se også:  Harrison  Benjamin Harrison  Presidenter 
William McKinley  –  President.
1897-1901.  William McKinley  (Republikaner) ble USAs 25. president.
1901.  William McKinley  (Republikaner) ble gjenvalgt.
06.09.1901. Skutt og døde åtte dager senere.
Etter dette drapet fikk Secret Service ansvaret for presidentens sikkerhet.
Se også:  McKinley  Presidenter 
Woodrow Wilson  –  President.
Doktorgrad i historie.
1913-21. Woodrow Wilson  (Demokrat) var USAs 28de president.
Se også:  Woodrow Wilson  Presidenter 
Wyoming  –  Delstat.
Hovedstad er Cheyenne.
Se også:  WY  Stater 
Zachary Taylor  –  President.
1849-50.  Zachary Taylor  (Whig) ble USAs 12. president.
Se også:  Zachary Taylor  Presidenter 
Økonomisk vekst  –  blir redusert når staten legger hindringer i veien for verdiskapning gjennom skatter og avgifter og byråkrati.
Noen land har økonomisk vekst fordi de deregulerer og liberaliser, – dvs. øker friheten.
Land som har redusert vekst eller som har stagnasjon, er land som øker skatter og innfører reguleringer.
Kina som har liberalisert, har vekst.
EU-området, som i hovedsak har øket skatter og avgifter og reguleringer, har en mindre økonomisk vekst.
(Statlige reguleringer inkluderer manipulering av pengeverdien; en varig vekst kan man kun få dersom pengeverdien er stabil.)
Se også:  Økonomisk vekst  Gullstandarden 

 

 

Ytringsrettigheter.