nilsmartin.no

 nilsmartinno 


USA: Biden

I 1972 var Joe Biden senator for Delaware. Han ble gjenvalgt seks ganger.

1988. Presidentkandidat.

2008. Presidentkandidat.

2009-2017. Visepresident for Barack Obama.

2013. Kinabesøk, sammen med sønnen Hunter i «Air force 2».
Hensikten var å stoppe Kina i å bygge om korallrev i Sørkinahavet til befestede øyer. 
Kina hadde lovet Obama at øyene ikke ville bli militariserte.
Politisk ble dette nederlag for Obama. Kina ga blaffen!
Hunter inngikk en lukrativ forretningsavtale med Bohai Industrial Investment Fund. 
Pengene, 1 milliard $ fra den kinesiske stat, gikk til Hunters eget investerings firma Rosemount Seneca. 
I tillegg fikk Hunter 10% eierandel i Bohai, og et styreverv uten noen annen kvalifikasjon enn at han var visepresidentens sønn!
Kina ønsket kontroll over Sørkinahavet grunnet naturressurser som olje og gass. 
Kina har en moderne underjordisk ubåtbase på Hainan som huser en ubåtflåte med interkontinentale raketter (SSBN).
20.08.2020. Presidentkandidat. Joe Biden (77) ble valgt til Demokratenes presidentkandidat i Milwaukee i Wisconsin.
Andre nominerte var Bernie Sanders (78), Elizabeth Warren (70), Pete Buttigieg (37), samt tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg (77).
14.10.2020. Biden-skandalen.
New York Post publiserte en artikkel som handler om at daværende visepresident Joe Biden skal ha misbrukt sin posisjon til å gi sønnen Hunter Biden innflytelse og økonomisk fortjeneste i Kina og Ukraina.
🔗Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad – nypost.com
🔗Incriminating Biden Documents | Rudy Giuliani | Ep. 79 – youtube.com
Denne nyheten ble sensurert av massemedia (TV, Aviser, NRK, TV2, VG, Dagbladet, osv) og big-tech (Facebook, Twitter, Youtube og Google).

03.11.2020. Presidentvalg.

20.01.2021. Innsettelsesseremoni. President fram til 20.01.2024.


Biden-politikken

Biden blir uforutsigbar, fordi han er bare en sprellemann for mange åpne og skjulte krefter bak han.
Bare se hvem som har sponset og hjulpet han. Det er en underlig koalisjon av:
– Antifa. BigPharma. BLM. Hollywood. Kina. Oligarker. Silicon Valley. Soros. Wallstreet.
– Og en ekstrem venstreside med mange raringer: Clinton. Harris (visepresidenten). Obama. Pelosi. Waters. AOC. osv. osv.

Omfattende politisk korrupsjon, med bl.a. Kina og kommunistland. Det gjelder ikke bare Biden, men hele «sumpen» med mange Demokrater og sikkert også republikanere.
Massemedia og Bigtech med en helt vanvittig sensur.

Bidenpolitikken er venstreorientert og vil bestå av:
– Skatteøkning.
– Reguleringer.
– Offentlig pengebruk.
– Gratisgoder utdelt fra det offentlige.
– Økt statsgjeld.
– Gratis helsetjenester.
– Studiegjeld blir ettergitt (50 tusen $/student).
– Utjevning.
Innvandring.
– Åpne grenser for enda flere innvandrere som alle får adgang til offentlige tilbud innen skole og helse.
– Valgmannsystemet kan bli avskaffet.
Høyesterett kan få flere dommere.
– DC og Puerto Rico kan bli delstater, slik at partiet sikrer seg fire ekstra seter i Senatet.
– Filibuster-muligheten kan bli fjernet.
– Kritisk raseteori i skoler.
– Iran-avtalen kan bli gjenåpnet.
– Politiet avfinansieres.
Venstreorientert politikk skaper enda større problemer ift:
– Arbeidsløshet.
– Inflasjon.
– Kriminalitet.
– Forfall.
– Og politiske myndigheter mister tiltro.
Ideer som skaper gode samfunn preget av fred, harmoni og velstand, er de samme som USAs grunnleggende dokumenter var basert på:
– Individualisme.
– Rasjonalitet.
– Sekularitet.
– Rasjonell egoisme.
– Individuell frihet.
– Rettsstat.
– Næringsfrihet.
– Frihandel.
Disse verdiene har idag liten oppslutning. Derfor er det liten grunn til å være optimistisk.

Arbeidsledighet

🔗Could We See A NEW TEA PARTY EMERGE? | Rudy Giuliani | Ep. 109, 05.02.2021. – rumble.com


Ettpartistat

USA kan bli en nasjonal ettpartistat, etter mønster av California.


Fracking (utvinning av skiferolje og skifergass)

Biden var for fracking i valgkampen;
men vil forby nye felt på «jord eid av føderale myndigheter».

Venstresiden i partiet vil ha totalforbud. De peker på at fracking bruker enorme mengder vann og kan være skadelig for miljøet rundt, for ikke å snakke om mulige utslipp av den sterke klimagassen metan. Dessuten mener de at det forlenger den fossile tidsalderen.

I delstaten Pennsylvania jobber det 32 tusen mennesker i denne delen av økonomien.
Norske Equinor er med som operatør på det gigantiske Marcellus-feltet som strekker seg over flere delstater i USA.


Fredsprisen

Obama bombet syv
nasjoner med Nobels
fredspris i hånden.

Du kan stole på at Biden får fredsprisen.
På samme måte som Obama fikk fredsprisen fordi han ikke er Bush, vil Biden få fredsprisen fordi han ikke er Trump.
Om de starter noen kriger betyr ikke så mye.Hunter

Biden tok bestikkelser
fra Russland, Ukraina
og Kina, mens sønnen lagde pornofilmer
med mindreårige.

Bidens sønn har hatt store problemer.

Laptop, horer, svindel og kokain i Bidenfamilien som høyresiden fortalte om, nektet massemedia å skrive om.
Nå har Hunter Biden selv skrevet bok om det, sannheten kom på bordet til slutt, men ikke med medias hjelp.


Høyesterett

Høyesterett  utvides med flere dommere for at det skal bli lettere å innføre lover i strid med gjeldende konstitusjon.

Biden nektet å svare på dette i valgkampen.

På den annen side er det i tråd med Grunnloven at den lovgivende makt kan bestemme antall dommere i Høyesterett.
Antallet er blir endret flere ganger tidligere.


Inflasjon

Det brukes penger som Federal Reserve trykker.
Inflasjonen maskerer en dårlig økonomi.
Det ser ut som om det går bra, men er en boble som før eller siden sprekker.

$ vil neppe styrke seg på lang sikt. Normalt vil den synke pga. at seddelpressen går for fullt for å finansiere demokratenes mer, eller mindre, fornuftige tiltak.
Dollarkollaps er ikke umulig å tenke seg.
Realverdier, gull, sølv og edelmetaller vil styrke seg.
Sannsynligvis også kryptovaluta.


Innvandring

Innvandringspolitikken er tydelig forskjellig fra forgjengeren.

11 millioner illegale innvandrere får amnesti.

Anslagsvis lever det 30 millioner illegale i USA.
– Derfor vil Demokratene vil gjøre poststemmer til normalen og kaller krav om ID for rasistisk.

Mexico-muren. Byggingen er blitt stanset.


Iran

Atomavtalen blir gjenopptatt.


Kina

Kina får være i fred uten innblanding. Stikkord: Hong Kong. Sørkinahavet. Taiwan.

Kina har alt fått valuta for pengene gjennom at USA ikke har reagert på militarisering av korallrevene i Sørkinahavet.


Klima

Biden tror på menneskeskapte klimaendringer, og kaller det en av de største krisene.

«The Green New Deal» er plan for en total grønn omstilling av det amerikanske samfunnet.

USA blir innmeldt i Parisavtalen.

Parisavtalen vil føre til at arbeidsplasser i vesten flyttes til lavkostland,
som ikke behøver å bry seg med hverken «klima» eller «miljø» i de neste 10 år.
BigBusiness, BigFinance, BigPharma, Big-Tech osv. liker dette.


Korrupsjonsanklager

Biden kommer til å slite med korrupsjonsanklager.

Biden-familien har drevet med det de anklager Trump og hans advokat for:
De har solgt sin innflytelse til fremmede makter.

Hunter Biden tjente 80 tusen $/mnd på å sitte i styret for gasselskapet Burisma, en jobb han ikke hadde noen forutsetning for. Noe han selv har innrømmet.

Sjefene for Burisma slapp inn i Det hvite hus bakveien. Et klassisk eksempel på influence peddling/salg av innflytelse.

Biden kunne gjøre dette fordi mediene konsekvent har nektet å dekke hans og sønnens «forretninger».
Da Trump tok opp «affærene» og ba den nye presidenten Zelenskij undersøke, utløste Demokratene den første riksrettssaken mot Trump.


Kvinneidrett

Kvinneidrett vil dø ut pga. at Biden åpner opp for at folk som er født som menn, får delta som kvinner.


Medisinprisene

Medisinprisene vil nå gamle høyder.
F.eks. er prisen på livsviktig medisin, som insulin, blitt flere hundre prosent dyrere.


Minstelønn

Minstelønn på 15$/timen er et aktverdig mål;
– Åpne grenser vil bare føre til flere konkurser og mer ledighet.
– Grønt skifte ødelegger all økonomisk vekst med dyr og ustabil strøm som ikke erstatter fossilt innen transport.

Nato

Natos vil bli preget av en mer aggressiv USA-administrasjon.


Olje

Keystone-rørledningen  ble stoppet.

Oljeprisen vil gå opp, pga at:
– Skiferolje blir bygd ned,
– som fører til avhengighet av olje import fra Midtøsten.
– I tillegg vil det bli $-inflasjon pga. høy statsgjeld og at seddelpressen går for fullt for å finansiere demokratenes tiltak.

Republikanerne

Republikanerne vil trolig ikke kunne vinne noe valg i nærmeste fremtid.
Pga. splittelse innad og pga. masse lover blir endret. F.eks. stemmerett til millioner av utenlandske borgere, valgmannsystemet, osv.
I mellomtiden går hyperglobalismen sin gang, ispedd en god del klimahysteri, mediepropaganda, identitetspolitikk og marxisme. Kina får servert verden på et sølvfat.


Senatet

Senatet kan bli utvidet ved at Puerto Rico og DC får delstat-status.

Det vil føre til at det kommer fire nye senatorer inn i Senatet, sannsynligvis fra Demokratene.

Dermed vil Demokratene være sikret flertall i Senatet.


Sensur

Ytringsfriheten er heldigvis for alle,
også de som bruker den til å torpedere
egen troverdighet.
  [NRK]

Det har vært en voldsom sensur, propaganda og aktivisme fra massemedia og sosiale medier, inkludert søkemaskiner.

Gjør et søk på Google: «Hunter Biden».
Gjør så det samme søket på duckduckgo.com
Ser du en forskjell?

Massemedia (de store avisene og TV-stajoner) og sosiale media (som bl.a. Google, YouTube, Twitter og Facebook) har unnlatt å fortelle nyheter til fordel Trump. Og de har dekket over Bidens korrupsjon.
Norske medier er bare et hodeløst ekko av de amerikanske. De er livredde for hånden som mater dem (statlig pressestøtte).


Skatt

Skatter og avgifter øker.
Statsgjelden er kjempestor fra før av. Det dreier seg om trillioner amerikanske $. (Det er litt mindre enn mange tror fordi amerikanske trillioner = norske billioner.)


Sosialliberalisme

Sen abort.

25.01.2021. Biden opphevet forbudet mot transpersoner i USAs væpnede styrker.
Transpersoner vil ikke lenger bli dimittert på bakgrunn av sin seksuelle identitet.


Statsgjeld

Under Obama økte statsgjelden fra 74,6% til 105,3% av BNP. (En økning på 30,7%.)
Aldri før eller etter har noe slikt skjedd i USA, heller ikke noe annet land har sett tilsvarende.
Gjelden økte også under Trump, men da steg BNP tilsvarende. Økningen var da 1,6% målt mot BNP.

18.01.2021. Gjelden var på 27,8 billioner $.


The Green New Deal

«The Green New Deal» er en plan for total grønn omstilling av hele samfunnet.
I presidentdebatten sa Biden at det ikke er hans plan. Som kanskje kan bety at Biden har sin egen «Bidens green deal»?


Utenriks

Utenriks:
– Paris avtalen.
– USA blir avhengig av energi-import.
– Høyere skatter.
– Arbeidsledighet.
– Medisin-prisene økes.
– Nord Stream 2-gassrørledningen til Tyskland er en geopolitisk seier til Putin.

Valglov

Valgloven vil bli forsøkt endret.

Poststemmer kan bli ny føderal norm, uten krav til identifikasjon eller kontroll.
Stemmesanking (ballot harvesting) vil bli tillatt, under slagordet «Alle stemmer teller».


Valgmannsystemet

Valgmannsystemet vil bli forsøkt endret, slik at små stater ikke får noen innflytelse.


Våpenlovene

Våpenlovene kan bli endret.


WHO

Trump meldte USA ut av Verdens helseorganisasjon, men Biden har trukket utmeldelsen.


Økonomien

Aksjemarkedet holdes oppe, ved å la seddelpressen gå.

Realøkonomien har store problemer, med stigende arbeidsledighet, inflasjon og økt gjeld for amerikanske husholdninger.

Biden-gjengen har omfavnet «New Monetary Theory» som bare er en ny maske for keynesianismen.
Det handler om den dårlige ideen om å bekjempe arbeidsledighet med pengetrykking.

Den offentlige pengebruken;
– i et land som fra før tynges av en enorm gjeldsbyrde –
skal opp til et nivå som ikke er sett siden andre verdenskrig.
1,9 billioner $ skal stimulere økonomien.

Det er fare for stagflasjon, ved at stigende priser forsøkes kjølt ned med renteheving.


Norge

Hva vil dette ha å si for Norge?

Hovedsakelig vil konsekvensen være ideologisk i første omgang.

Globalistene vil styrke seg, støttet av FN, EU, EØS, €rna og massemedia (løgnmedia).
Det nye skismaet i politikken blir globalisme versus nasjonalisme.
Globalisme blir en ny form for sosialisme
som på lang sikt fører til mer fattigdom, fordi produktiviteten går ned som følge av mere skatter og reguleringer.
Forhåpentligvis vil flere forstå hva som foregår, og kursen snudd i nasjonalistisk retning.

Bigtech vil nok spille en mindre rolle, selv om de har brukt vestlig pressefrihet og vokst seg alt for store og blitt søkkrike.
Det som engang var trivelige teknologibedrifter har nå blandet seg inn i politikken.
Globalistene sponses med milliardbeløp og det sensureres over en lav sko.
Heldigvis finnes Internett og dermed masse alternativer.

Hva med Trump?
Vi skylder han en stor takk, for at han har fått denne sumpen fram i lyset, slik at det er lettere å se hva dette handler om.

Nye partier. I Norge kommer flere av de gamle partiene til å forvitre og det dannes en hel skog av nye partier.
Ingen av dem forstår grunnproblemet, men noen av dem kan vokse pga. verdikonservatisme og innvandringsmotstand, dersom de de får en dyktig leder og organisator.
AP går rett i dass pga. at Høyre har overtatt politikken demmes. SP vokser nok på kort sikt.

Oljeprisen vil gå opp. I tillegg blir det $-inflasjon.
– Som følge av det kan kronekursen gå opp og amerikanske varer blir billigere.
🔗live.euronext.com
🔗Valutakurser – norges-bank.no
– På den annen side er store deler av oljefondet plassert i $ og USA er vår største låntaker.
Vi kan fort oppleve at store deler av oljeformuen forsvinner.

Lenker

🔗no.wikipedia.org

🔗snl.no


Ordliste

AOC  –  Alexandria Ocasio-Cortez (31) er ikke uklar med hva hun mener om avtroppende president Donald Trump.
🔗Dagsrevyen 02.02.2021 – tv.nrk.no
Se også:  AOC  Joe Biden  Valg2020.html 
Barack Hussein Obama  –  var president i 8 år, to perioder.
Bestefaren, Onyango Obama, konverterte fra katolisisme til islam og tok navnet Hussein.
August 1961. Født på Hawaii. Moren var antropolog Ann Dunham.
2008. Presidentvalg. Barack Obama ble valgt til president med klar margin.
Han fikk 69,5 M og McCain 59,9 M stemmer.
Dette var rekord i antall stemmer.
20.01.2009-20.01.2016.  Barack Obama  (Demokrat) ble USAs 44. president.
Han var den første svarte president,
Og var den første presidenten som skrev sine egne eposter.
07.11.2012. President Obama  ble gjenvalgt.
2012. Obama fikk 65,9 M stemmer og Romney fikk 60,9 M.
Under Obama ble skattebyrden økt, reguleringene intensivert, statens låneopptak (gjeld) doblet, offentlige tilbud styrket, og byråkratiet este ut.
Denne politikken hadde stor støtte fra hele makteliten: akademia, presse, byråkrati, filmindustri, mm.
Statsgjelden var på 16 tusen milliarder $, og økte med 50% under Obama.
2021. Obama bor i Washington halvannen km fra Det hvite hus.
Bok: «Dreams from my father», selvbiografi.
Se også:  Obama  Statsgjelden  USAs historie.html 
California  –  er blant de mest venstreorienterte delstatene i USA, som betyr høye skatter, avgifter, reguleringer, offentlige gratistilbud, og milde straffer for kriminelle.
Se også:  CA  USAhistorie.html 
Capitol  –  huser den føderale nasjonalforsamlingen (Kongressen).
Se også:  Capitol  Kongressen  Huset  Senatet  Valg2020.html  USAordbok.html 
Clinton-fondet.
Norge reduserte den årlige donasjon fra 20 til 4,2 millioner $,
– et betydelig fall. Hvorfor?

Kan det ha sammenheng med at den norske regjeringen hadde forventet å motta fordeler for sin sjenerøse donasjon?

Stiftelsen fungerer trolig som en front, for å selge tilgang til Clintons, enn som en organisasjon, med fokus på filantropi.
Selv om stiftelsen kan ha utført veldedig arbeid,
har dets større formål alltid vært å øke Clinton-merket, markedsføre Clintons på den høyt betalte talekretsen og tilby givere tilgang til Clintons og deres frodige nettverk av elite- og bedrifts­forbindelser.
En rekke land begynte å trekke seg ut,
så da måtte kanskje Norge følge etter…
Clinton-fondet   
Det er bånd mellom Dominion-ledelsen og Clinton Foundation og andre kjente politikere.
2015. Norge donerte 20 millioner $.
2020. Norge reduserte den årlige donasjon til 4,2 millioner $.
– En betydelig reduksjon! Hvorfor?
– Ingen medier våger å undersøke Norges enorme pengeoverføringer til dette fondet.
– Hvorfor har den norske regjeringen overført mellom en halv og en milliard kr til Clinton-fondet?
– Selv om fondet har gjort noen filantropiske tiltak, så har det store formålet hele tiden vært å fremme Clinton som merkevare, til markedsføring av Clinton som den mest betalte foredragsholderen, og sørge for at giverne får tilgang til Clintons og deres profilerte nettverk og forbindelser til storselskap og banker.
– F.eks. kan fondet fungere for å selge tilgang til Clintons i bytte mot f.eks. stillinger i FN eller Nato.
Se også:  Clinton-fondet  Hillary  Valg2020.html 
Delaware  –  Delstat.
1972. Joe Biden ble valgt inn som senator.
Se også:  DE  Biden  USAhistorie.html 
Det libertarianske partiet  –  eller Libertarian Party.
Se også:  lp  Jorgensen  Trump.html  Valg2020.html 
DoJ  –  Det amerikanska Justitiedepartementet.
Se også:  DoJ  Valg2020.html  USAordbok.html 
Dominion Voting Systems  –  Valg-tellemaskiner.
Se også:  Dominion  Soros  Valg2020.html 
Donald Trump  –  President.
Se også:  Trump  Joe Biden  POTUS  USAs historie.html  Valg2020.html  Trump.html 
Dow Jones  –  Aksjer.
Juli 2020. Dow Jones holder seg fortsatt over 30000.
Det kan tyde på at aksjeeierne tror på en god utvikling under Biden.
Lenk:  🔗aksjelive.e24.no
Se også:  Dow Jones 
Filibuster  –  er et verktøy for å hindre at et forslag blir vedtatt i Senatet.
Se også:  Filibuster  USAordbok.html 
Fracking  –  er en metode for å hente ut skifergass fra bergarter.
Fracking bruker enorme mengder vann og kan være skadelig for miljøet rundt, for ikke å snakke om mulige utslipp av den sterke klimagassen metan.
Trump er er for fracking. Biden er mot.
Se også:  Fracking  Trump.html  USAordbok.html 
FN  –  De forente nasjoner.
Se også:  FN  WHO  Trump.html  FN.html 
Fredsprisen  –  Nobel-komitéen gir prisen til dem de håper vil være snille og greie.
Se også:  Fredsprisen  USAordbok.html 
Fylker  –  (Counties.)
Ingen president har vunnet færre fylker enn Biden.
Se også:  Fylker  USAordbok.html 
George Soros  –  er Antifas største bidragsyter og den som gir mest penger til Black Lives Matter.
Se også:  Soros  Dominion 
Å stjæle presidentvalg er ikke noe nytt.
Clintons konspirasjons‐teori møtes med et skuldertrekk.
– Men hvis Trump sier noe lignende anklages han for å undergrave demokratiet.
Hillary Clinton  –   🔗tv.nrk.no
2016. Å snakke om stjælte presidentvalg er ikke noe nytt.   🔗usatoday.com   🔗independent.co.uk   🔗nypost.com   🔗businessinsider.com  
Se også:  Hillary  Clinton-fondet  Pelosi  Tulsi 
Hvorfor vil demokratene
at velgerne ikke trenger
å identifisere seg?
Hvorfor er det er greit
at illegale innvandrere
får stemme?
H.R. 1  –  For the People Act, skal utvide stemmerettighetene.
Se også:  HR1  Valglov 
Iran  –  er en islamsk republikk.
Sentrifuger fra SIEMENS i Tyskland ble levert til Iran.
2010. Cyberangrep med programmet Stuxnet angrep sentrifugene fra SIEMENS i Natanz.
Dataormen skrudde opp tempoet så høyt at rundt tusen sentrifuger gikk amok og ble ødelagt. Etterpå slettet ormen egne spor.
Stuxnet er en dataorm utviklet av Israel og Holland.
Natanz-anlegget, 25 mil fra Teheran, er dekket med 7,6 m betong som beskyttelse mot flyangrep.
2018. USA trakk seg ut av JCPOA-avtalen og gjeninnførte kraftige sanksjoner.
Det rammet også en private selskaper som samarbeidet med Iran.
02.07.2020. Eksplosjon og brann i et bygg over det kjernefysiske anriknigsanlegget i Natanz.
Iran mistet 80% av heksafluoridgassen, som trenges for å anrike uran.
04.01.2021. Det ble kjent at Iran anriker uran opp til 20%. Det er et brudd på avtalen.
2021. Biden kan komme til å gjenoppta atomavtalen.
Se også:  Iran  JCPoA  Islamordbok.html 
IRS  –  er det amerikanske ligningsvesenet.
Bidens administrasjon intensiverer innsatsen for å få inn mere skatt fra den produktive delen av befolkningen,
mens den samtidig oppfordrer til ulovlig innvandring, som bla. innebærer at flere vil få rett til å motta gratisgoder fra den amerikanske staten finansiert av skattebetalerne.
Se også:  IRS 
JCPoA-avtalen  –  (Joint Comprehensive Plan of Action) var en avtale stormaktene inngikk med Iran under Obama.
2015. Avtalen ble inngått med de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Tyskland og Frankrike.
2015. Avtalen satte grenser for anriking av uran, til maks 3,67%.
90% kreves for å produsere atomvåpen.
2018. Trump trakk USA ut av JCPoA, og innførte strenge økonomiske sanksjoner.
2021. Biden planlegger å gå tilbake til JCPoA, og oppheve sanksjoner i bytte mot at Iran vender tilbake til avtalen og oppfyller forpliktelsene.
Se også:  JCPoA  Iran  Trump.html 
Jo Jorgensen  –  fra Det libertarianske parti (Libertarian Party) stilte til valg i alle femti delstater.
🔗jo20.com 
Se også:  JoJ  Det libertarianske partiet  Trump  Biden  Valg2020.html 
«Biden har en anstendig og sympatisk framtoning og vil roe ned, samle og skape et stabilt Amerika.»
«Kynisme og taktikkeri er sånt republikanere driver med.»
[Norske USA-eksperter]
Joe Biden  –  President.
1942. Født i Scranton i Pennsylvania.
Ti år gammel flyttet familien til Delaware.
Utdannet jurist.
November 1972. 29 år gammel ble han valgt inn som senator fra delstaten Delaware,
og passerte tredveårs-aldersgrensen i månedene som gikk innen han ble tatt i ed i januar 1973.
Han ble gjenvalgt seks ganger.
1988. Biden hadde to hjerneblødninger og en blodpropp.
1988. Presidentkandidat.
Biden imponerte med storslåtte taler.
Men så viste det seg at han hadde plagiert John F. Kennedy, Robert Kennedy, Hubert Humphrey og britiske Neil Kinnock uten å kreditere disse.
Til alt overmål gjorde han Kinnocks historie om familie, barndom og oppvekst til sin egen, noe som var en gedigen løgn.
2008. Presidentkandidat.
2009-2017. Visepresident for Barack Obama.
2015. Sønnen Beau døde av hjernekreft.
2016. Bidens lønn var 350 tusen $.
2017. The Biden Cancer Initiative ble grunnlagt av Biden og hans fru Jill. Ingenting av innsamlede midler har gått til kreftforskning.
2017. Bidens lønn var 17 millioner $.
Hvor kom alle disse pengene fra?
20.08.2020. Presidentkandidat. Joe Biden (77) ble valgt til Demokratenes presidentkandidat i Milwaukee i Wisconsin.
Andre nominerte var Bernie Sanders (78), Elizabeth Warren (70) og Pete Buttigieg (37). samt tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg (77).
03.11.2020. Presidentvalg.
2021-2024. President.
Senator Joe Biden har flere store hus som ingen vanlig kongresslønn kan forklare.
Av en eller annen grunn spør ingen ham hvor pengene kommer fra.
Massemedia er lydige, akkurat som pressen i Russland.
25.03.2021. Bidens første pressekonferanse.
Noen tomme fraser om «unity» er alt som skal til for å overbevise Ekspertene om at Biden virkelig vil forene et land i oppløsning.
Lenker:  🔗no.wikipedia.org   🔗snl.no 
Se også:  Biden  AOC  DE  Trump  Harris  Lyspæra  POTUS  USAhistorie.html  Valg2020.html 
«Visepresidenten og presidenten har et godt forhold og en god personkjemi» og det ser ut som om de «genuint liker hverandre».
[Sofie Høgestøl, norsk USA-ekspert.]
– Spørsmål: Oppsto det rørende forholdet før eller etter nominasjons­valg­kampen der en aggressiv Harris sterkt antydet at Biden er både rasist og overgriper?

I nesten ett år har det vært opptøyer, vold, trakassering, nedbrenninger og drap.
Kamala Harris har oppfordret til og finansiert opptøyer ved å oppmuntre til å donere til Minnesota Freedom Fund for å betale kausjon for plyndrerne!

🔗rumble.com Kamala Harris celebrated the BLM and Antifa riots on the late Show with Stephen Colbert in august 2020.

«But they're not gonna stop. They're not gonna stop. This is a movement, I'm telling you. They're not gonna stop. And everyone beware, because they're not gonna stop before election day in November, and they're not gonna stop after election day.»

🔗rumble.com Kamala Harris condemns riots after bailing out Black Lives Matter and Antifa thugs.

🔗msn.com Six videos of Democrats calling for violence confrontations active on Twitter.

Ingen av dem, eller partiet, har tatt avstand fra branner, plyndring, trakassering, vold og ødeleggelser.

🔗reuters.com Fact check.

Kamala Harris  –  Visepresident. Kristen baptist, med hinduisk familiebakgrunn.
1958. Moren kom til USA som innvandrer fra India.
Faren er afrikaner fra Jamaica.
20.10.1964. Kamala ble født i Oakland i California.
Moren hennes tok henne flere ganger med til India.
1994. Willie Brown.
Utdannet jurist fra Howard University i Washington D.C. og University of California.
2004. Statsadvokat i San Francisco.
2010. Valget til riksadvokat i California.
2010. Første svarte kvinnelige justisminister i California.
2014. Gift med advokaten Douglas Emhoff. Paret har ingen felles barn.
2017. Senator for Demokratene. Arbeidet med helsereform, strengere våpenlover og progressiv skattereform.
Januar 2019. Forsøke å bli Demokratenes presidentkandidat, men trakk seg i desember og støttet i stedet Bidens kandidatur.
11.08.2020. Harris ble visepresident-kandidat for Joe Biden.
07.10.2020. Visepresident-debatten mellom Pence og Harris i Salt Lake City, Utah.
20.01.2021. Harris ble den første kvinnelige visepresident i USAs historie.
Og også den første svarte og asiatiske visepresidenten.
Douglas Emhoff ble den første mannlige ektefellen til en visepresident.
Visepresidenten er også senatsleder med dobbeltstemme.
Se også:  Harris  Biden  IRS  Valg2020.html 
Keystone-rørledningen  –  skulle etter planene gå fra tjæresand-områdene i Alberta i Canada til oljeraffinerier i Texas.
Canada har enorme oljemengder i delstaten Alberta.
Problemet er at de mangler muligheter til å frakte oljen til markedene.
Å sende oljen til de gigantiske raffineriene i Texas kunne gitt Canada store eksportinntekter i størrelsesorden 100 milliarder $ årlig.
Rørledningen kunne ha fraktet 830 tusen fat olje daglig.
Rørledningen ville blitt 2735 km lang og kostet 8 milliarder $.
Rørledningen ble først vraket av Obama.
Donald Trump godkjente den.
2021. Rørledningen ble skrinlagt av Biden på sin første dag som president. Han har omtalt oljesandutvinningen som «veldig forurensende».
11 tusen arbeidsplasser blir borte og USA blir igjen avhengig av utenlandsk energi.
Se også:  Keystone 
Kina  –  er verdens 4de største land med over av 9½ millioner km².
Se også:  Kina  Parisavtalen  Kina.html 
Kjønn  –  blir mer uklart.
Tidligere var det bare to kjønn.
Nå blir det mange kjønn. Transgender.
Se også:  Kjønn 
Klima  –  Klimakampen handler om rasisme.
[Bidens klimarådgiver Gina McCarthy]
Se også:  Klima  Klima.html 
Kongressen  –  består av Senatet og Representantenes hus.
Se også:  Kongressen  Capitol  Representantenes hus  Mellomvalgene  Senatet  USAs historie.html  USAordbok.html 
Kritisk raseteori  –  handler om at rasisme er systemisk, er overalt og iboende alt.
Hvite er rasister uten å innse det, og de er blinde for rasismen fordi den tjener dem godt.
Derfor må alle vekkes og ta det store oppgjøret og bli woke.
Eksempel: 🔗Chicago-ordfører og demokratisk politiker Lori Lightfoot vil ikke å la seg intervjue av hvite journalister, men bare fargede – rumble.com
Se også:  Kritisk raseteori  Trump.html 
Lyspæra  –  ble oppfunnet av en neger, (ikke Thomas Edison)!
Var det Biden han mente når han sa at «vi velger fakta over sannhet»?
Eller er det for å trøste negere til å stemme på ham?   🔗breitbart.com 
Se også:  Lyspæra  Biden 
Mellomvalgene  –  avholdes mellom presidentvalg.
Se også:  Mellomvalgene  Kongressen  Representantenes hus  Senatet  USAs historie.html  USAordbok.html 
Minstelønn  –  15 $/time er et aktverdig formål.
Hvis en skal få til det må:
– Grensene lukkes. Åpne grenser vil bare føre til flere konkurser og mer ledighet.
– Tariffer mot land man har handelsunderskudd mot (Kina m.fl).
– Satsing på høyteknologi og en høyt verdiskapende sektor som løfter lavtlønnssegmentet.
– Grønt skifte ødelegger all økonomisk vekst med dyr og ustabil strøm som ikke erstatter fossilt innen transport.
Se også:  Minstelønn 
Nancy Pelosi  –  Speaker of the House. Demokrat fra California.
2016. I fire år dyrket Pelosi tvil om legitimiteten til president Trump.
«Our election was hijacked. There is no question.»   🔗washingtonexaminer.com
22.12.2020. Pelosi kjøpte 25 kjøpsopsjoner i Tesla til 500$ med utløpsdato 18.03.2022 på tilsammen 1 million $.    [nasdaq.com] 
22.12.2020. Kursen sluttet på 640$.
03.01.2021. Pelosi ble gjenvalgt som speaker i Representantenes hus.
25.01.2021. Joe Biden annonserte at 645 tusen føderale biler skulle erstattes med elektriske. I tillegg til mindre avgifter på elektriske biler.
Hvis vanlige folk gjør noe lignende så kalles det innsidehandel og de blir puttet i fengsel; men politikerne kan gjøre akkurat hva de vil åpenlyst, uten konsekvenser.
06.01.2021. Laptopen til Nancy Pelosi ble stjålet sammen med et dusin andre.
Her er et brev som skal være funnet på PCen:   🔗uploads.disquscdn.com
Brevet er trolig ikke ekte, men kunne kanskje vært det.
En video som viser at Pelosi er for opptøyer (når det ikke rammer henne selv). 🔗The Left Fears This Video – brighteon.com
Se også:  Pelosi  Hillary  Huset  Valg2020.html 
Oligarki  –  er et et fåmannsvelde av mektige personer.
Se også:  Oligarki  Valg2020.html  USAordbok.html 
«Vi må være forpliktet
til prinsippet om felles,
men differensiert ansvarsdeling.» [Xi]

Alle dyr er like forpliktet
til felles ansvarsdeling,
men noen dyr har en
litt mer differensiert
ansvarsfølelse enn andre.
Parisavtalen  –  er en global klimaavtale.
Kina får tillatelse å øke sine allerede enorme utslipp med over 400%.
12.12.2015. Parisavtalen ble vedtatt i Paris.
USA var et av landene som forhandlet frem avtalen.
2015. USA ble med i Parisavtalen under Obama.
04.11.2016. Avtalen trådte formelt i kraft.
01.06.2017. Trump trakk USA ut av avtalen.
04.11.2020. USA var formelt ute av avtalen.
USA blir innmeldt i Parisavtalen under Biden.
20.01.2021. Biden meldte USA inn igjen med en executive order (som like kjapt kan fjernes igjen).
Se også:  Parisavtalen  Kina  Klimaordbok.html 
Pennsylvania  –  Delstat.
Biden vokste opp i byen Scranton.
Se også:  PA  USAs historie.html  Valg2020.html 
Plutokrati  –  Langsomt har det gått opp for mange om ikke flertallet, at USA ikke er et demokrati eller republikk, men et plutokrati ledet av den 1% rikeste delen av befolkningen.
Se også:  Plutokrati  USAordbok.html 
Poststemmer  –  (brevstemmer) avgjorde valget.
Se også:  Poststemmer  Valg2020.html 
POTUS  –  Presidenten i USA.
Se også:  POTUS  Trump  Biden  Valg2020.html  USAordbok.html 
quid pro quo  –  (latin) som betyr å bytte tjenester.
I jussen brukes det om ulovlig handel eller korrupsjon.
Se også:  quid pro quo 
Representantenes hus  –  har 435 seter fordelt etter folketall.
Se også:  Representantenes hus  Kongressen  Pelosi  Senatet  USAs historie.html  Valg2020.html  USAordbok.html 
Riksdags-brannen  –  i Tyskland var en falsk flagg-aksjon.
Se også:  Riksdags-brannen  Stormingen.html 
SCOTUS  –  USAs høyesterett.
Se også:  SCOTUS  USAs historie.html  Valg2020.html  USAordbok.html 
Seksuell identitet  –  I fengsler skal mannlige innsatte som identifiserer seg som kvinner behandles ut fra hva de sier at de er.
Se også:  Seksuell identitet  Transkvinner  Biden.html 
Senatet  –  har 100 seter fordelt mellom 50 demokrater og 50 republikanere.
Visepresident Kamala Harris har dobbeltstemme.
Se også:  Senatet  Kongressen  Representantenes hus  USAs historie.html  USAordbok.html 
Skiferolje  –  «Fracking»
Biden var for skiferolje i valgkampen;
men vil forby nye felt på «jord eid av føderale myndigheter».
(Venstresiden i partiet vil ha totalforbud.)
Se også:  Skiferolje 
SoMe  –  Sosiale medier.
Se også:  SoMe  Valg2020.html  USAordbok.html 
Stagflasjon  –  er inflasjon og økonomisk stagnasjon som f.eks. kan oppstå
ved at stigende priser forsøkes kjølt ned med renteheving.
Se også:  Stagflasjon 
Statsgjelden  –  ble nesten doblet under Obama.
Se også:  Statsgjelden  USAhistorie.html 
Tulsi Gabbard  –  er den eneste ærlige og redelige demokraten som setter sannhet over partilojalitet.
Hun er den eneste som virker å ha beina på jorda, selv om hun tar feil i nesten alt som har med økonomi å gjøre.
Hun har neppe noen fremtid i Demokratenes leir, fordi hun er patriot og ikke til salgs slik de andre.
Hun bommer på begge de to pilarene som holder Demokratene oppe; Crony capitalisme og identitetspolitikk.
Hun er dessuten motstander av militær intervensjon i andre land, noe som er «no go» for demokratene.
– Men dessverre er hun også agent for Russland, ifølge Hillary Clinton.  
🔗youtu.be Tulsi Gabbard gights back against Clinton.
🔗youtu.be Tulsi Gabbard challenges Kamala Harris.
🔗fee.org – New Domestic Terrorism Laws.
Og har forlatt politikken.
Hun burde vært republikaner.
Se også:  Tulsi  Hillary 
Transkvinner  –  kan delta i kvinneidrett.   [Bidens presidentordre]
Kvinnelige atleter går mot en usikker fremtid.
Se også:  Transkvinner  Seksuell identitet 
Valgloven  –  vil bli forsøkt endret.
Poststemmer kan bli ny føderal norm, uten krav til identifikasjon eller kontroll.
Stemmesanking (ballot harvesting) vil bli tillatt, under slagordet «Alle stemmer teller».
Se også:  Valglov  HR1 
WHO  –  Verdens Helseorganisasjon.
2021. Trump trakk USA ut fra WHO.
2021. Biden annulerte utmeldelsen.
Se også:  WHO  FN  FN.html  USAordbok.html 

 

 

Ytringsrettigheter.