nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Nils Martins lille Quiz-mix

Det voksne burde vite som barn burde vite.

Hvor bred er Norge er på det smaleste?
Svar 1:
Svar 2:
Svar 3:
Hvem er kjent for å ha gjemt seg i en hule i Lillomarka?
Svar:
Hvorfor er Jorda varm innvendig?
Svar 1:
Svar 2:
Svar 3:

Hvilken sjakkbrikke kan bare gå på skrå?

Er sopp en plante?

Finnes det vekster som vokser på bakken som ikke er planter?
Ja.
Nei.
Hva er verdens største dyr?
Svar: