nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Liberalistenes historie

384-322 fvt. Aristoteles.
– Metafysikk: Essens. Form eksisterer som en del av tingen. Virkeligheten er dynamisk og forandres kontinuerlig og lovmessig ihht. sine innebygde muligheter (Teleologi). Ting er det primære. Prosess er noe som skjer med ting. Årsaksloven.
– Epistemologi: Observasjoner er grunnlaget. Sanseinformasjon er slik den er; Tolkningen derimot kan være rett eller feil. Logikken er forankret i virkeligheten (metafysikk). Det innebærer bl.a. a selvmotsigelser er ugyldige.
– Etikk: Fornuften er en essensiell egenskap ved mennesker. Eudaimonisme.
– Politikk: Aristokrati.
– Estetikk: Kunst fremstiller virkeligheten slik den kunne være. Katarsis.

1600-tallet. Kirken. Adelen. Eneveldet. Jorden som sentrum. Dualisme. Føydalisme. Merkantilisme. Gamle oppfatninger, tradisjoner, folketro og religion.

1700-tallet. Opplysningstiden. Heliosentrisme. Ny oppdagelser. Reformasjonen. Fornuft. Humanisme. Kapitalisme.
Maktens tredeling (Montesquieu) mellom lovgivende (Stortinget), utøvende (Regjeringen) og dømmende (domstolene) makt.
Filosofi. Trosfrihet. Ytringsfrihet. Eiendomsrett. Konstitusjonell statsmakt. Frihandel. Politisk liberalisme (John Locke). Økonomisk liberalisme (Adam Smith).

1800-tallet. Sosialliberalismen oppsto i England (John Stuart Mill). (Tankefrihet. Ekteskap. Adopsjon. Stemmerett. Utdannelse.)

1845. Søren Jaabæk var Norges første liberalist. Han kjempet mot alt som kunne føre til offentlige kostnader, luksus og sentraldirigert embetsmannsvesen.

28.01.1884. Venstre ble stiftet som et sosialliberalt politisk parti.

1884. Parlamentarismen gjorde at maktfordelingsprinsippet ble satt til side.
Regjeringen (utøvende makt) ble avhengig av Stortinget (den lovgivende).

1905-1982. Ayn Rand.
Objektivismen er et altomfattende, integrert, sammenhengende og konsistent filosofisk system med standpunkter i alle filosofiens hovedgrener.
– Metafysikk: Virkeligheten består av ting som eksisterer uavhengig av noens bevissthet. Årsaksloven gjelder. Den fysiske virkelighet er harmonisk og i prinsippet forutsigbar. Identitetsloven. Fri vilje.
– Epistemologi: Essens. Virkeligheten er den samme for alle. Sansene gir gyldig og korrekt informasjon om virkeligheten. Begrepsteori.
– Etikk: Alt som fremmer menneskets liv som menneske er godt.
Alt som hindrer menneskets liv som menneske er ondt.
Eiendomsrett. Frihet. Tvang.
– Politikk: Alle mellommenneskelige forhold skal baseres på frivillighet. Individualisme. Kapitalisme. «Penger er roten til alt godt.»
– Estetikk: Kunstverk en selektiv gjenskapning av virkeligheten i overensstemmelse med kunstnerens fundamentale verdivurderinger.

Etter 1945. FN (menneskerettigheter). Fritt marked (Hayek). Rawls. Nozick (Minimalstat. Nattvekterstat. Minarkisme.).

Anarkokapitalisme (David Friedman).

1972. Venstre ble splittet pga. EU.
Det Liberale Folkepartiet ble dannet.

08.04.1973. Anders Langes Parti, til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep ble stiftet.
1973. Stortingsvalget. 5% ga fire stortingsmandater.

29.01.1977. Anders Langes Parti byttet navn til Fremskrittspartiet.

1988. Det Liberale Folkepartiet ble nedlagt.

21.01.1989. De Liberale – Europapartiet, ble stiftet.
Ved Stortingsvalget samme år fikk partiet 470 stemmer.
1991. Partiet skiftet navn til De Liberale.
1992. De Liberale endret navn til DLF (Det Liberale Folkepartiet) etter at partinavnet var blitt ledig.

1994. «Dolkesjø». Fremskrittspartiets landsmøte på Bolkesjø, førte til en splittelse. Mange liberalister meldte seg ut. Noen etablerte FRIdemokratene 19.06.1994. Andre meldte seg inn i DLF.

DLF ble etterhvert konsekvent liberalistisk, i samsvar med prinsippet om laissez-faire-kapitalisme.
2001–2013. DLF var det eneste konsekvent liberalistiske alternativet i norsk partiflora.

2004. Liberalistisk Ungdom ble grunnlagt.

2009. Stortingsvalg.
DLF stilte lister i Oslo (170 stemmer), Hedmark (58 stemmer) og Rogaland (122 stemmer); tilsammen 350 stemmer.

2011. Kommunestyre- og fylkestingsvalg.
DLF stilte kun i Oslo. 247 stemmer (0,1%).

2013. Stortingsvalg.
DLF hadde liste i seks fylker: Akershus, Oppland, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag og Vest-Agder. Tilsammen 909 stemmer.

27.02.2014. Liberalistene et rykende ferskt parti, ble registrert i enhetsregisteret.

07.04.2014. Liberalistene. Stiftelsesmøte på Bjerke i Oslo. Vedtekter og prinsipprogram.
Liberalistene går inn for konsekvent liberalisme.
Staten skal tjene innbyggerne, og ikke omvendt.
Det eneste staten skal gjøre, er å beskytte individets rett til eget liv og å leve i fred.

05.10.2014. Liberalistene ble offisielt lansert.

2014. Liberalistisk Ungdom gikk over fra DLF til Liberalistene.

09.05.2015. Landsmøte. Medlemstall 350.

Juli 2015. Liberalistene Finnmark ble opprettet.
Liberalistene ble landsdekkende med fylkeslag i alle landets 19 fylker. 436 medlemmer.

August 2015. 600 medlemmer.

Mai 2015. Partiprogram (prinsipp- og valgprogram) ble lansert.

09.05.2015. Landsmøte på Aker Brygge i Oslo.

2015. Skolevalget i Oslo. 1,1% (151 stemmer).

2015. Kommune og fylkestingsvalg.
Det var 4 millioner stemmeberettigede og 60% valgdeltagelse.
Liberalistene-Oslo hadde 7 listekandidater. Ingen lister til bydelsutvalg. 458 stemmer (0,1%).

30.04.2016. Landsmøte i Karl Johans gate 47 (Domus Academica). 1162 medlemmer.

2016. Liberalistene ble offisielt registrert. 6100 underskrifter ble levert til Brønnøysundregistrene.

2017. DLF ble nedlagt.

Februar 2017. Over 2000 medlemmer.

29.04.2017. Landsmøte i Håndverkeren Kurs- og Konferansesenters festsal i Rosenkrantz gate 7.

2017. Skolevalget. 1,4% (2138 stemmer).

2017. Stortingsvalg.
Liberalistene stilte med lister i alle landets fylker. 5599 stemmer (0,2% ).
Ca. 650 stemmer i Oslo. For å få et mandat i Oslos bystyre kreves rundt 4 tusen stemmer.

2019. Medlemstallet var rundt femten hundre.

2019. Skolevalget. 1,0% (1467 stemmer).

Liberalistene.

2019. Kommune og fylkestingsvalg.
Dette var Liberalistenes første landsdekkende lokalvalg.
Fylkesvalget: Alle fylker var representert. 0,3% (6408 stemmer).
Kommunevalget: Liberalistene stilte i 39 kommuner. 0,2% (4525 stemmer).

Les mer…

08.02.2020. Årsmøtet i Liberalistene Oslo.   [liberaleren.no]

25-26.04.2020. Landsmøte i Liberalistene er utsatt pga. korona.

12-13.09.2020. Liberalistenes 6te landsmøte i Kanonhallen i Oslo.

April 2021. Liberalistenes 7de landsmøte.

12 og 13.09.2021. Stortings- og sametingsvalg.


Lenker

liberalistene.org

youtube.com Liberalistene.

liberaleren.no 

valg.no

 

 

Partileder Ronny Skjæveland.