nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Noen andre partier

Alliansen søker å føre en politikk der de setter landets interesser først.

AP står for frihet, rettferdighet og fellesskap.

Demokratene er et parti med nasjonalistisk grunnsyn som betrakter verdikonservatisme og den solidariske velferdsmodellen som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn.

Feministisk initiativ vil at du skal ha like mye makt som andre til å påvirke ditt eget liv og samfunnet du lever i, uavhengig av kjønn, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

FrP jobber for en strengere innvandringspolitikk, trygg eldreomsorg, gode sykehus, lavere skatter og avgifter og bedre veier.

Hvis et parti lover å bruke mer skattepenger;
– kan de da samtidig redusere skatter, avgifter og bommer?

Folkeaksjonen nei til mer bompenger er et parti som jobber for å avskaffe bompenger som finansieringsmetode.

Helsepartiet løfter liv og helse høyere. Verdighet, omsorg og respekt må tilbake som det viktigste.

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Det er vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Frihet under ansvar.

KrF vil bygge et varmere samfunn hvor de slår ring om det som virkelig betyr noe for samfunnet.

Kystpartiet er et verdikonservativt sentrumsparti som vil verne om grunnloven og demokratiet.

Liberalistene kjemper for rett til eget liv, inntekt og eiendom.

MDG jobber for å skape lokalsamfunn som er bra for både mennesker og miljø.

NKP. Sosialisme, frihet og demokrati.

De kristne kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier.

Pensjonistpartiet. Hovedsaker fra staten har vært å knytte til helse og sykehuspolitikk.

Det norske piratpartiet har et åpent og fritt Internett som sin fanesak.

Rødt står sammen i kampen for rettferdighet, og mot kapitalisme.

Selvstendighetspartiet har som mål å fremme og bevare det norske folks interesser, kultur og identitet.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Og kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for sitt eget liv.

SV definerer seg som et sosialistisk, miljø- og fredsparti.

Venstre. Frihet og ansvar for hverandre.

Hjemmesitterpartiet er det største partiet med 40% oppslutning.Lenker

liberalistene.org

youtube.com Liberalistene.

liberaleren.no 

 

 

Partileder Ronny Skjæveland.