nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Kristendomsordbok

Abraham  –  ble født i i Ur i Kaldea i Mesopotamia rundt 2000 fvt.
Isak var Abrahams sønn.
Se også:  Abraham  Adam  Barneofringer  GT  Isak  Jesus  Menneskeofring  Mesopotamia  NT  Islam.html  Historie.html 
Adam  –  ble kalt det første menneske.
Se også:  Adam  Adam og Eva  Abraham  Edens hage  Jesus  Kain  Lilith  Navlebeskuende krangel  Tigris  Historie.html 
Adam og Eva  –  er et konsept kommer fra Sumeriske tavler i gamle Mesopotamia.
Se også:  Adam og Eva  Adam  Edens hage  Navlebeskuende krangel  Historie.html   
Agape  –  er et kristent kjærlighetsbegrep. Det er en en betingelsesløs, tilgivende kjærlighet personifisert i Gud.
Se også:  Agape 
Alen  –  var et gammelt lengdemål på rundt ½ m, men varierer fra kontekst til kontekst.
I GT var en alen ca. ½ m.
I NT var en romersk alen ca. 0,45 m.
Se også:  Alen  Matematikk   ◯   Matematikkordbok.html  Fysikkordbok.html 
Agnostisisme  –  handler om hvorvidt en kan ha viten om eventuelle guders eksistens.
Se også:  Agnostisisme  Ateisme  Gud  Teisme  Tro  Vitenskap  Ateisme.html 
Alder  –  Det er utrolig er hvor gamle folk ble i 1. Mosebok.
Adam 930 år gammel.
Set ble 912 år.
Enos 905 år.
Kenan 910 år.
Mahalalel 859 år.
Jared 962 år.
Enok 365 år.
Metusalem 969 år.
Lamek 777 år.
Lameks sønn Noah ble 950 år.
Se også:  Alder  Metusalem  Aldring.html 
Allmektig  –  Hvis en er allmektig, kan en gjøre ting riktig med en gang.
Hva er da hensikten med å feile?
Er man ufeilbarlig, kan man ikke feile.
Se også:  Allmektig  Ufeilbarlig 
Altruisme  –  betyr at det er rett å ofre seg for andre, uten at det er til egen fordel.
Se også:  Altruisme  Kristendom.html  Egoisme.html  Filosofiordbok.html.
Anarkister  –  Kristne anarkister forutsetter anarkismen blir mulig etter at Jesus er kommet tilbake og fiendene hans er fjernet ihht. Luk 19:27.
Når Staten (Satan) er borte og Jesus har overtatt vil et lykkelig og statsløst utopia oppstå.
Se også:  Anarkister  Anarki  Anarkismen  Filosofiordbok.html  Liberalisme.html 
Andakt  –  kommer av det tyske verbet «andenken»; dvs. å tenke over ting.
Se også:  Andakt 
Andre mosebok  –  Eksodus er et epos som handler om:
– hvordan Israels barn slapp fri fra slaveriet i Egypt,
– Moses sitt lederskap,
– israelsfolkets ørkenvandring i 40 år før de kom til det lovede landet.
– hvordan Gud ga de ti budene til folket – via Moses.
Se også:  2 Mos  1. Mos  GT  Abraham  NT  Historie.html 
Anna  –  var mor til jomfru Maria og bestemor til Jesus.
Se også:  Anna  Jesus  Maria 
Apokryfe tekster  –  er tekster som er utelatt fra den bibelske kanon.
– Judas-evangeliet.
– Nag Hammadi-skriftene.
Se også:  Apokryfe 
Apologetikk  –  er rasjonell forsvarstale.
Kristen apologetikk går ut på å gi gode grunner for å akseptere gudstro som rasjonelt (eller i det minste ikke irrasjonelt).
Vise at den kristne guden passer overens med rasjonell gudstro.
Se også:  Apologetikk 
Apostlene  –  sitt sorti fra denne verden ble med et par unntak ordnet av øvrigheten.
Se også:  Apostlene  Jesus 
Arameisk  –  var språket som Jesus og disiplene snakket.
Se også:  Arameisk  Jesus  Mesopotamia   
Ararat  –  er det høyeste fjellet i Tyrkia, 5137 moh.
Se også:  Ararat  Syndfloden 
– Mor Lille manglet flygeegenskaper.
– Steinen kunne
heller ikke fly.
– Ergo var Mor
Lille en stein.
[Erasmus Montanus]
Arvesynd  –  I kristen teologi heter det at mennesket er født med arvesynd,
eller født «uten frykt for Gud», eller på nynorsk «utan otte for Gud».
Til dette er å si at mennesket nok er født med mangel på ærefrykt for mye rart,
bla. mangel på ærefrykt for ulike fantasifigurer som f.eks. Donald Duck, Snurre Sprett, gud og andre fantasifigurer. Og også mangel på tillit til selvsamme figurer.
Tillit og ærefrykt for disse figurene er noe som eventuelt vokser frem etterhvert som en påvirkes av omgivelsene.
Det er forholdsvis uproblematisk å si at mennesket er født uten y, men informasjonsverdien er veldig liten. Mennesket er ganske sikkert født uten mangt og meget, så det er ikke så vanskelig å spå om.
Problemet oppstår når en sier at mennesket er født med egenskapen x.
Lureriet oppstår når en sier at x  =  ikke y.
For å illustrere poenget kan en sette inn noen xyz-er.
Confessio Augustana (Den Augsburgske trosbekjennelsen fra 1530) sier:
Utsagn 2: x er født uten z. Dette utsagnet er med stor sannsynlighet sant.
Men så gjør CA et krumspring som ikke er logisk gyldig og definerer at:
Definisjon 1: mangel på z  =  y. Dette er en logisk feil.
Dermed blir det resultatet som en ønsker også feil, nemlig at:
Utsagn 1: x er født med y. (Usant).
xyz betyr (dersom vi setter inn fantasifigur for Gud):
x  =  mennesket,
y  =  arvesynd og
z  =  ærefrykt for en fantasifigur (En fantasifigur kan f.eks. være Donald Duck, Julenissen, Tor, Odin, Quetzalcoatl, Krishna eller Manitou).
Confessio Augustana bruker ordet Gud istedet for fantasifigur og da skjer det noe interessant. Da blir plutselig D1 gyldig og U1 sant av en eller annen merkelig grunn?
På denne måten forkrøples språket slik at ting betyr det motsatte av hva det virkelig betyr. Tvang er frihet. Grusomhet er kjærlighet. Slumpetreff er plan. Svik er troskap. Avslag er bønnhørelse. Død er liv. Hengemyr er klippegrunn. Løgn er sannhet. Sant er usant. Alt ettersom psykopaten ønsker og føler.
Det hele pakket inn i fint og overbevisende «dypt» språk som bare de mest innvidde kjenner betydningen av. Massene, de som betaler pengene til presteskapet, blir selvfølgelig lurt trill rundt.
Konklusjon. Confessio Augustana sier at x er født uten z og mener at det betyr nøyaktig det samme som at x er født med y. Dette er ikke en liten språklig omvei, men en grov logisk feil.
Se også:  Arvesynd  Barneoppdragelse  Bibelen  Confessio Augustana  Esekiel  Evangelisk-luthersk  Gud  Jesus  Kjærlighet  Paulus  Sannhet  Statskirken  Teologi  Tukt  Vold  Voldsteologi  Islam.html  Filosofiordbok.html  Arvesynd.html 
Asherah  –  (Ishtar, Astarte) var en gudinne som på et tidlig stadium trolig var kona til Jahve.
Hun var en fruktbarhetsgudinne og hadde mye til felles med grekernes Afrodite og romernes Venus.
Se også:  Asherah  Filosofiordbok.html.
Astronomi  –  Bibelen påstår at Gud har skapt universet og deretter påstår han at:
– at himmelen er en teltduk.   [Jes 40:22]
– at himmelen er en kuppel.   [1 Mos1]
– at stjerner sitter på en hvelving.
– at Månen lyser om natten. Sannheten er at Månen reflekterer lys.
– at Jorda er flat med 4 hjørner.   [Jesaja11:12]  [Åp.7:1]  [Luk 4:5]  [Mat 4:8]]
Sannheten er at Jorda er rund.
Se også:  Astronomi  Biologi   Flat jord  Matematikk  Sannhet 
Ateisme  –  er fravær av gudstro, eventuelt fornektelse av tro.
Se også:  Ateisme  Agnostisisme  Gud  Teisme  Tro  Vitenskap  Ateisme.html  Filosofiordbok.html 
Augustin  –  levde i overgangen mellom antikken og tidlig middelalder.
354. Augustin ble født i Nord-Afrika.
430. Død.
Se også:  Augustin  Arvesynd  Paulus  Universaliestriden  Historie.html 
Baal  –  var særlig en særlig aktiv fruktbarhetsgud dyrket av jødene.
Se også:  Baal 
Babels tårn  –  rakk helt opp til himmelen.
Etter at Noah hadde reddet seg fra den store flommen snakket alle mennesker samme språk. De kunne snakke sitt eget språk med hvem som helst og alltid bli forstått. Dette ga store fordeler fordi når man jobber sammen og forstår hverandre er det lettere å samarbeide og man får til mer.
Menneskene hadde funnet ut hvordan de kunne brenne leire til murstein, og bruke jordbek til bindemiddel. Slik kunne de lage store hus, murer, broer og nesten hva som helst.
De bestemte seg for å bygge en by med et tårn som rakk helt opp til himmelen. Da kan de holde seg samlet og bli mektige, slik at de slipper å reise rundt for å finne nytt land å dyrke.
Men gud likte ikke tårnet, fordi menneskene snart ville glemme han og ha nok med seg selv.
Gud steg derfor ned og forvirret menneskenes språk slik at den ene ikke skjønte hva den andre sa.
De ble sinte på hverandre og reiste vekk og byens innbyggere ble spredt over hele verden og snakket forskjellige språk. Byen ble tom og tårnet sto halvferdig.
– Tårnet var trolig en ziggurat. Det er en pyramide med trapper laget av steiner av brent leire med et tempel på toppen. I Mesopotamia har man funnet spor av ziggurater fra år 4000 fvt.
Se også:  Babels tårn  Babylon  Mesopotamia  Noah 
Babylon  –  var hovedstaden i det babylonske riket.
Babels (Babylons) tårn (tempeltårnet Etemenanki) var rundt 90 m høyt.
Historien om Babels tårn kan leses i 1. Mos 11.
Se også:  Babylon  Babels tårn  Mesopotamia  Noah 
Banneord  –  med religiøse referanser har vært vanligst.
Det er ord som f.eks: satan, helvete, faen og jævlig.
Se også:  Banneord  Rettskrivning.html 
Barn:
2. Mosebok 12:29: «Så skjedde det ved midnatts tid at Herren slo i hjel alle førstefødte i Egyptens land.»
2. Mosebok 26:29: «Du skal spise deres sønners kjøtt og deres døtres kjøtt.»
2. Mosebok 31:17: «Slå i hjel alle guttebarn, og alle kvinner som har hatt samleie med menn.»
2. Mosebok 21:18-21: «Foreldre skal steine sine barn dersom de strider imot religionen.»
Salmenes bok 137:9: «Lykkelig er den som knuser dine spedbarn mot klippen.»
1. Samuel 15:3: «Gå og slå Amalek og ødelegg alt de har, spar dem ingenting. Drep både menn, kvinner, barn og spedbarn, og oksene, sauene og eslene.»
Esaias 13:16: «Deres småbarn skal knuses for øynene deres. Deres hus skal plyndres, og deres kvinner skal voldtas.»
Ordspråkene 13:24: «Den som sparer sitt ris, hater sin sønn; men den som elsker ham, tukter ham tidlig.»
Ordspråkene 19:18: «Tukt din sønn, for det er ennu håp; men la dig ikke drive til å drepe ham!»
Ordspråkene 22:15: «Dårskap er bundet fast til den unges hjerte; tuktens ris driver den bort.»
Ordspråkene 23:13: «La ikke den unge være uten tukt! Når du slår ham med riset, skal han ikke dø.
Du slår ham med riset, men du frelser hans sjel fra dødsriket.»
Ordspråkene 29:15: «Ris og tukt gir visdom; men en gutt som er overlatt til sig selv, gjør sin mor skam.»
Efeserne 6: «fostre dem opp i Herrens tukt og formaning!»
Se også:  Barn  Barnedåp  Barneofringer  Kvinner 
Barnedåp  –  er nødvendig for å komme til himmelen. I tillegg må man tro på gud.   [Mrk 16:16]
Siden dåp er nødvendig inngangsbillett til himmelen, har kristne i flere århundrer diskutert hva som skjer med spedbarn som dør i krybben før de er blitt døpt.
Helt siden middelalderen har katolikker trodd at slike babyer endte opp i limbo; en slags mellomting mellom himmelen og helvete.
Se også:  Barnedåp  Barn  Dåp  Helvete 
Barneofringer  –  har trolig vært utbredt så sent som til det 6. århundre fvt.
Abrahams ofring av sin sønn Isak.   [1 Mos 22:1]
Jeftas datter.   [Dom 11:1]
I moselovene er barneofringer sidestilt med dyreofringer.   [2 Mos 13:1]  [2 Mos 22:29-30]  [Mika 6:7]  [Esk 20:25].
Alle førstefødte både av folk og fe skulle ofres til Herren.
Etterhvert ble det vanlig å «løse ut» førstefødte barn med dyre- eller pengeoffer.   [2 Mos 13:13]  [4 Mos 18:15].
Se også:  Barneofringer  Abraham  Barn  Menneskeofring 
Barneoppdragelse  –  «Den som sparer på riset, hater sin sønn, den som elsker ham, tukter ham tidlig.» [Salomos ordspråk 13:24]
Se også:  Barneoppdragelse  Barn  Kjærlighet  Tukt 
Bar mitzva  –  betyr «pliktens sønn» eller «budets sønn».
Jødiske gutter blir bar mitzva når de er 13 år gamle.
Se også:  Bar mitzva  Bat mitzva 
Bat mitzva  –  betyr «pliktens datter» eller «budets datter».
Jødiske piker bli bat mitzva ved fylte 12 år.
Se også:  Bat mitzva  Bar mitzva 
Batseba  –  var kona Uria.
Se også:  Batseba  David  Salomo 
Beelzebub  –  er djevelens tilnavn og betyr «fluenes herre».
Se også:  Beelzebub   👺  
Betlehem  –  er en palestinsk småby innesperret bak en 8 m høy mur som skal holde palestinere ute av Israel.
Ca. 1000 fvt. Kong David ble født i Betlehem.
4 fvt. Herodes døde.
Ca. 1 evt. Jesus ble født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge.
Se også:  Betlehem  Betlehemsstjernen  Herodes  Jesus  David  Maria 
Betlehemsstjernen  –  kan ha vært en sammenstilling mellom Jupiter, Saturn og Mars.
Det kan også ha vært en komet.
Se også:  Betlehemsstjernen  Abraham  Betlehem  Halleys komet  Herodes  Julestjernen  Tre vise menn 
Bevilgninger  –  I Norge bevilges penger direkte til majoritetskirken (Den norske kirke) over stats- og kommunebudsjettene, uten hensyn til kirkens medlemstall.
Se også:  Bevilgninger  Statskirken 
Bibelen  –  er overtroboka til et gammelt overtroisk arabisk ørkenfolk, som kalles jøder.
Se også:  Bibelen  Dødehavsrullene  Feil  Åpenbaringen  Filosofiordbok.html
Bildeforbud  –  Bibelen har vers som inneholder bildeforbud.   [2 Mos 20:4]
Se også:  Bildeforbud  Islamordbok.html 
Biologi  –  Bibelen påstår at Gud har skapt jorda og livet og deretter påstår han at:
– at gresshopper har 4 bein.   [3 Mos 11:20]
Sannheten er at gresshopper har 6 bein, hvorav 2 brukes til hopping, og alle seks brukes til å gå.)
– at det finnes dyr med 4 bein og vinger.   [3 Mos 11:20]
Sannheten er at alle dyr med vinger har seks eller to ben.
(Det finnes ikke dyr som har vinger og 4 bein.) (Insekter har 6 bein.)
– at harer tygger drøv. v [3 Mos 11:6]
– at snegler smelter.   [Salme 58:9]
– at flaggermus er fugler.   [3 Mos 11:19]  [5 Mos 14:18]
Sannheten er at flaggermus er pattedyr.
– at man ikke behøver å vaske hendene før man spiser.   [Mat 15]
– at hval er fisk.   [Jona 2:1-11]
Jesus sa det var en hval, ikke en fisk.
Bibelen inneholder den ene feilen etter den andre, som man kan forvente av et primitivt overtroisk ørkenfolk.
Se også:  Biologi  Astronomi   🐟  Flaggermus  Gresshopper  Insekter  Manna  Matematikk  Sannhet 
Blasfemi  –  betyr en spottende uttalelse som kan tilføye skade. Ordet er knyttet opp mot det religiøse.
Blasfemi er angrep på religion og religiøse institusjoner.
Blasfemi er ikke angrep på minoriteter.
1980. Statens filmkontroll forbød filmen «Life of Brian» i Norge på grunn av blasfemisk innhold.
Se også:  Blasfemi  Langt hår  Ytringsfriheten 
Blodet  –  gjør soning, fordi sjelen er i det.»   [3 Mos 17:11]
Se også:  Blodet  Sjelen 
Brød  –  Det står skrevet ett eller annet sted at mennesket lever ikke av brød alene.»   [Luk 4:4]
Se også:  Brød  Esekielbrød  Surdeig  Kostholdsordbok.html 
Bønn  –  er å teste gud.
Hver eneste gang man ber en bønn, tester man Gud.
Bønneforskning har ikke påvist at syke blir fortere friske enn andre.
Ingen har heller klart å påvise at en bønn til Gud er mer effektiv, enn for eksempel en bønn til Allah.
Se også:  Bønn  Gud  Gudetesting 
Confessio Augustana  –  Den Augsburgske trosbekjennelsen fra 1530.
Artikkel 17:
«Kristus ved verdens ende skal vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende».
Se også:  Confessio Augustana  Arvesynd  Evangelisk-luthersk  Arvesynd.html 
Chi Rho  –  er et kristent monogram satt sammen de to greske bokstavene chi og rho.
Det er de to første bokstavene i ordet «ΧΡΙΣΤΟΣ» (Kristus).
Se også:     
Debora  –  Dommer.
Hun er klok og leder hærer og endrer historien.
Se også:  Debora 
Deisme  –  er en tro på at skaperguden har trukket seg tilbake.
Dette til forskjell på teisme som tror at Skaperen kan gjøre inngrep i hverdagen vår.
Det er en tro på en skaper uten religion.
Deismen aksepterer det kosmologiske gudsbevis om den første beveger.
– At det må ha vært en kraft utenfor skaperverket som satte det hele i gang.   [Voltaire]
Deismen aksepterer det teleologiske gudsbevis om design og finjustering. Den finurlige oppbygningen av alt som eksisterer, kan ikke ha fremkommet ved tilfeldigheter.   [Voltaire]
Se også:  Deisme  Teisme  Panteisme 
Den kristne guden  –  har mange navn som er samlet til én gjennom en lang evolusjon.
Se også:  Den kristne guden  Gud.html
Dinosaurer  –  er ikke beskrevet i Bibelen.
Se også:   🦖   Bibelen   🦛   Biologiordbok.html 
Disseksjon  –  av døde var noe kirken tidligere ikke likte, fordi man trodde at sjelen ville få samme kroppen i det hinsidige.
Se også:  Disseksjon 
Dogmer  –  er trossetninger som ikke er gjenstand for bevis, og som det bygges videre på.
Eksempler på sannheter som er vedtatt som sanne, som det ikke finnes bevis for, og som det ventes at man skal tro?
a) Treenighetsdogmet (en vedtatt sannhet uten støtte i Guds ord).
b) At Jesus er evig (noe som følger av ovennevnte vedtatte sannhet, men uten støtte i Guds ord).
Se også:  Dogmer  Universaliestriden 
Djevelen  –  Ingen av Bibel-bøkene før 1. Krønikebok nevner djevelen.
Gud er ansvarlig for ondskap, ikke djevelen.   [Esaias 45:6-7]  og  [Amos 3:6]
«Og ikke én spurv faller til jorden uten at gud vil.»   [Mat 10:29]
Se også:   👺   Beelzebub  Bibelen  Lucifer   👹   
Dommedag  –  Stjernene skal falle ned når dommedag nærmer seg.   [Mrk 13]
Se også:  Dommedag  Dommer  Dommen  Endetiden  Fikentreet   ☆  
Dommen  –  skal alle under.
Se også:  Dommen  Dommer  Dommedag 
Dommer  –  Kristne må erkjenne eksistensen av og autoriteten til en dommer.
Det er gud som er dommeren og han meddeler sine vurderinger direkte til den enkelte.
Se også:  Dommer  Dommen  Dommedag 
Dua  –  til Noa med olivenkvisten i nebbet er blitt et internasjonalt symbol på fred og frihet.
Se også:   🕊   Noah  Syndfloden  Biologiordbok.html 
Dødehavsrullene  –  ble skrevet før 1000 fvt. og er de eldste avskriftene av den hebraiske Bibelen.
1947. Dødehavsrullene (fra ca. 100 fvt. til 50 evt.) ble funnet ved Qumran.
Se også:  Dødehavsrullene  Bibelen  Jesaja-boken  Historie.html 
Dåp  –  er en nødvendig del av inngangsbilletten til himmelen.
Se også:  Dåp  Barnedåp  Helvete 
Edens hage  –  Det var her gud skapte mennesket.
Først Adam.
Deretter ble Eva, den første kvinnen, skapt av mannens ribbein.   [1 Mos 2]
Se også:  Edens hage  Adam  Tigris  Historie.html 
Eiendom  –  Gud har i sin allmektighet skapt hele universet og alt som er inni.
Han gjør naturligvis akkurat hva som passer ham med sin eiendom uten at noen kan kalle ham ond for dette.
Akkurat som mennesker er i sin fulle rett til å gjøre med sin eiendom hva du ønsker uten å bli anklaget for tvang, er Gud i den samme rett når han gjør med sin eiendom uten å anklages for tvang.
Det er ikke mulig å tvinge sin egen eiendom.
Det er noe begrepsforvirra fjols, uten evne til å bruke hodet til å tenke med, tror.
Se også:  Eiendom 
Eksegese  –  er fortolking.
Eksegesen kan variere fordi det finnes ulike fortolkningsmetoder.
Eksegese kan være så mangt fordi det finnes forskjellige fortolkningsmetoder.
 –  En metode er å ta for seg en gitt åpenbaring som fortolkningen skal passe inn i. Det forutsetter at det finnes en åpenbart tolkningsnøkkel. Denne metoden er den mest subjektive.
 –  En annen metode er språk- og litteraturvitenskapelige metoder hvor en forsøker å avsløre budskapet teksten hadde da den ble skrevet. Denne metoden er den mest objektive.
Det subjektive kommer inn først og fremst når det som er avslørt skal gjøres forståelig for dagens lesere. Dette er et problem som alle som oversetter antikke tekster sliter med. Det har med hermeneutikk å gjøre.
Se også:  Eksegese 
El  –  er den vise olding og far i himmelen og stamfar til den senere JHVH.
Se også:  El  Hebraisk  Semittisk  Historie.html 
Eksorsisme  –  Djevleutdrivelse er en religiøs aktivitet.
Det er ingen anerkjent metode for å behandle psykisk lidelse.
Se også:  Eksorsisme  Heks 
Ekteskap  –  Den som praktiserer likekjønnet samliv ikke skal arve Guds rike.
Se også:  Ekteskap  Ekteskapsloven  Homofili  Hor  Konflikten  Liberale verdier  Moralen 
Ekteskapsloven  –  bruker ikke bibelvers som argumenter.
Se også:  Ekteskapsloven  Ekteskap 
Englene  –  kom ifb. med at de monoteistiske religionene oppsto.
Plutselig skal man bare ha én gud, og hva gjør man da med alle de overnaturlige skikkelsene?
Engler og demoner oppsto som en selvstendig kategori for å forklare de andre overnaturlige vesener folk kjente til.
Se også:  Englene  Lot 
Endetiden  –  Da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige». [2 Tim 3:2-4]
Folk skal også være «ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske».
Se også:  Endetiden  Dommedag 
Enhjørning er et fabeldyr som ser ut som en hest med et stort, frem­springende, spisst og snodd horn i pannen.
Enhjørningen  –  dukket opp i bibelen, trolig som en feiloversettelse av «villbøffel».   [Mos 23:22]  [Mos 24: 8]  [Mos 3:17]  [Job 39:9-12]
Neshorn ligner mest.
Se også:   🦄   Biologiordbok.html 
Eplet  –  er et kraftig symbol som går igjen i gresk mytologi, i eventyr og til og med i logoer til gigantbedrifter.
Se også:   🍏   Kostholdsordbok.html  Ordbok.html 
Profeten Esekiel som levde før 500 fvt. fikk en brødoppskrift direkte fra gud.
«Så skal du ta hvete og bygg og bønner og linser og hirse og spelt og legge dem i ett kar og bake deg brød av dem!»   [Esekiel 4:9]
Esekiel  –  levde før 500 fvt.
Esekielbrød er en brødoppskrift fra GT.
Se også:  Esekiel  Arvesynd  Esekielbrød 
Esekielbrød  –  er en brødoppskrift fra GT.
Se også:  Esekielbrød  Brød  Esekiel  Kostholdsordbok.html 
Etikk  –  er teori og studiet av moral.
Se også:  Etikk  Filosofiordbok.html
Evangeliene  ble alle til i det første århundret, mens de som var vitne til hendelsene fremdeles levde.
I så måte må beretningene være sanne eller oppdiktede, de kan ikke tilskrives dårlig husk.
Se også:  Evangeliene 
Evangelisk-luthersk kirke  –  har seks autoritative bekjennelsesdokumenter.
– Bibelen.
– Den apostoliske trosbekjennelse.
– Nikenske trosbekjennelse.
– Athanasianske trosbekjennelse.
– Confessio Augustana.
– Luthers lille katekisme.
Det er en del måter å ordlegge seg på i disse skriftene som fortoner seg merkelige for oss i dag. Tekstene må leses og forstås i sin historiske kontekst.
– Men slike forbehold opplyses det ikke om. Tekstene fremstår som om dette er ting Den norske kirke mener også i dag.
Det burde vært en fotnote som tar høyde for dette, slik at tekstene ikke blir misforstått,
Å fjerne disse tekstene vil skape så mye uro og usikkerhet at det er bedre å la det stå i sin historiske kontekst, og ikke prøve å benekte dette.
2007. Bekjennelsesskriftene var oppe til behandling på Kirkemøtet.
Se også:  Evangelisk-luthersk  Arvesynd  Confessio Augustana  Grunnloven  Statskirken  Arvesynd.html 
Evig liv  –  kan bli inndratt dersom livet misbrukes.
Se også:  Evig liv 
Evolusjon  –  Bibelen sier at dyrene formerer seg etter hvert sitt slag.
Selv om det finnes variasjoner innen hvert slag så forandrer de seg ikke til noe annet.
Se også:  Evolusjon  Biologiordbok.html 
Fakta  –  Hva skal man med fakta når man har vakre dikt og historier med mange budskap?
Se også:  Fakta  Filosofiordbok.html 
Fattigdom  –  er en gave fra Jesus.
Det er vanskelig for en rik å komme til himmelen.   [Mat 19:23]
Det er lettere for en kamel å gå gjennom nåløyet enn det er for en rik å gå inn i «Guds rike».   [Mat. 19:24]
Se også:  Fattigdom  Rikdom  Filosofiordbok.html 
Fikentreet  –  Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet man at sommeren er nær.   [Mrk 13]
Jesus forbannet fikentreet.   [Mrk 11]  og  [Mat 21]
Se også:  Fikentreet  Dommedag 
Feil  –  Kristne forsvarer bibelen med at selv om Bibelen tar feil om enkelte ting
betyr vel ikke det samme som at kristendommen som helhet er feil.
Spørsmålet er da; hvordan vet de hva som er feil og hva som er riktig?
Se også:  Feil  Bibelen 
Filosofi  –  studerer fundamentale egenskaper ved virkeligheten og ved mennesket.
Se også:  Filosofi   Filosofiordbok.html.
Filon fra Alexandria  –  levde samtidig med Jesus.
Se også:  Filon  Herodes  Jesus  Pilatus 
Finjustering  –  av naturlovene synes å være en betingelse for liv.
Se også:  Finjustering  Kreasjonisme  Gudsbevis.html  Virkeligheten.html 
Er 🐟  =  🐳?
[Jona 2:1-11]
Fisk  =  hval.   [Jona 2:1-11]
Se også:   🐟  Biologi   🐳   Biologiordbok.html 
Fiskene  –  var de første som blir skapt til levende sjeler (hebraisk: nepesh chaiyah) i betydningen en levende skapning.   [1 Mos 1:21]
Kristendommens tidligste symbol var ikke et kors, men en fisk.
Se også:   🐟   Biologiordbok.html 
Flaggermus  =  fugler.   [3 Mos 11:19]   [5 Mos 14:18].
Dette var noe gud sa til Moses.
Sannheten er at flaggermus er pattedyr.
Det kan bety at gud lyger?
Eller at han ikke har så mye greie på det han selv har skapt?
Eller så kan Gud være feilsitert?
Mener Gud fremdeles at flaggermus er fugler?
Se også:   🦇   Biologiordbok.html 
Flat jord  –  Flere ting tyder på at jorda er flat:
Treet var synlig over hele jorden.   [Dan 4:20]
Jorda er flat med 4 hjørner.   [Jesaja 11:12]  [Åp.7:1]  [Luk 4:5]  [Mat 4:8].
Sannheten er at Jorda er rund.
Se også:  Flat jord  Sannhet  Astronomi 
Flodhest  –  I Job 40:10-24 står det om et stort og mektig dyr, oversatt til flodhest.
Den strekker ut halen, stiv som et sedertre.
Flodhester har ikke en hale stiv som et sedertre.
Resten av beskrivelsen passer på en av de store dinosaurene.
Se også:   🦛    🦖   🐋  Biologiordbok.html
De umulige hånd i hånd med de utrolige får
til det umulige ved å gjøre det utrolige.
Flytte fjell  –  Våg å tro det umulige og man kan flytte fjell.   [Mat 7:20]
Se også:  Flytte fjell 

Fornuft  –  Bibelen oppfordrer de kristne til å tenke selv, og bruke sin fornuft.   [Rom 12:1]
Se også:  Fornuft  Bibelen  Sannhet 
Frelse  –  er å si ja til gud.
Se også:  Frelse 
Frelsesbudskapet  –  i GT hvor kun loven gjaldt.
Frelsesbudskapet i NT handler om nåde for synd.
Hele poenget skal ha vært å utvide muligheten til frelse.
Loven er ikke opphevet, men ingen behøver å leve under den.
Se også:  Frelsesbudskapet  Homofili  Jesus 
Frihet  –  handler om å bli en gjerningens gjører og ikke bare en glemsom hører.
Det handler om å høre Ordet og gjøre etter det.   [Jakob 1:25]
Da skal han bli lykkelig i sin gjerning.
Tro er til ingen nytte uten gjerninger.
Se også:  Frihet  Filosofiordbok.html 
Fri vilje  –  Kristnes definisjon av fri vilje er
at Gud har forutbestemt hva vi kommer til å gjøre.
Se også:  Fri vilje  Fri vilje.html
Første mosebok  –  inneholder noen av verdens best kjente fortellinger.
Adam og Eva, Kain og Abel, Noah og syndfloden, Josef med kjortelen og Abraham.
Se også:  1. Mos  2 Mos  GT  Abraham  NT  Historie.html 
Hvor mange kom til graven påskemorgen?
1   [Joh 20:1]
2   [Mat 21:1]
3   [Mrk 16:1]
4   [Luk. 24:10]
eller mange kvinner.
Første påskedag  –  var dagen da Jesus våkna fra døden.
Det var noen kvinner som fant grava tom.
De fikk beskjed fra en engel om at Jesus ikke var der lenger.
For kristne er dette den aller viktigste helligdagen.
Å regne ut når det er påske, er kjempevanskelig.
Den enkle varianten er: Første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.
Se også:  Første påskedag  Langfredag  Palmesøndag  Påske  Skjærtorsdag 
Gjengifte  –  kommer opp i temaet om skillsmisse.
Se også:  Gjengifte  David  Konflikten  Ekteskap  Liberale verdier  Skilsmisse 
Gresshopper  –  har 4 bein.   [3 Mos 11:20].
Dette var noe gud sa til Moses.
Sannheten er at gresshopper har 6 bein, hvorav 2 brukes til hopping, og alle seks brukes til å gå.
Det kan bety at gud lyger.
Eller at han ikke har så mye greie på det han selv har skapt.
Det stiller seg i et noe underlig lys at guden kjente så lite til anatomien at han ikke var i stand til å videreformidle annet enn åpenbare feil.
Eller så kan Gud være feilsitert.
Mener Gud fremdeles at gresshopper har 4 bein?
Selv i støvete araberstrøk kan en benytte seg av ørkensolens lys og ved selvsyn tydelig se at gresshopper tydelig forflytter seg vha. alle seks bein i alle andre tilfeller enn når de hopper, og det gjelder alle arter.
– Gresshoppesvermene i Bibelen var den åttende landeplage. De åt opp alle urter i landet og all frukt på trærne.   [2 Mos 10]
Se også:  Gresshopper  Biologi  Insekter 
Detaljer fra egen tid er overført til historiske hendelser.
GT  –  Det gamle testamente i bibelen.
– Kameler er omtalt som pakkdyr over tusen år før de ble introdusert.
– Mynter snakkes det om i tider lenge før disse ble tatt i bruk.
Det er åpenbart har man beskrevet detaljer i sin egen tid, men overført det til hendelser som skulle ha funnet sted i historien.
Ca. 1400 år fvt. Jødenes utreise fra faraos Egypt.
Se også:  GT  Abraham  Første mosebok  NT  Tanakh  Historie.html 
Grue kirke  –  ved prestegården ved Skulstad nordvest for Kirkenær på Finnskogen i Hedmark.
26.05.1822. Brannen i Grue kirke er den største brannkatastrofen i norsk historie.
Brannen var et tegn på Guds allmektighet og uransakelighet, som ville denne katastrofen, som en kjærlig handling.
Se også:  Grue kirke  Naturkatastrofer  Norge.html  Historie.html 
Grunnloven  –  §9, §21 og §44 krever at Kongen, kronprinsen og embedsmenn avlegger følgende «embetsed»:
«Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende!»
I 1981 ble det vedtatt en lov som gjør at folk som ikke tror på Gud, eller av andre årsaker, kan slippe å ta med den siste biten om «Gud den Almægtige og Alvidende».
2006. Gjønnes-utvalget leverte sin utredning om stat og kirke. Et forslag om å endre formuleringen slik at man ble stående igjen med en lovnad om å regjere landet i tråd med konstitusjonen og lovene ble nedstemt.
§16 «… Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten.»
Ett bestemt trossamfunn har særskilt forankring i Grunnloven, så lenge biskoper, proster og prester er statstjenestemenn.
§4 «Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion.»
Se også:  Grunnloven  Evangelisk-luthersk  Religionsfrihet  Statskirken  Søndagen 
Gud ga oss
blindtarmen,
hikke og hårtap.
Gud  –  er en tillært verbal adferd som kan sammenlignes med all annen adferd.
– Den kristne guden er allmektig, allvitende og allkjærlig.
Ordet «allmektig» må defineres slik at det ikke kolliderer med de andre to. Gud kan for eksempel ikke gjøre ting som er logisk umulig, som å lage en firkantet sirkel. Alt er ikke mulig, selv om man skulle ha all makt.
– Gud eksisterer på et åndelig, virkelighetsplan, frikoblet fra naturen og de fysiske lovene.
– I tillegg har gud menneskelige trekk som personlighet og bevissthet.
– Guden har skapt alt og alle, men er selv uskapt. Guden eksisterer fra evighet til evighet på det åndelige virkelighetsnivået, men kan også gripe inn i det fysiske på uforklarlige og paradoksale måter.
– Det er kun en Gud, Faderen Og en Herre, Jesus Kristus.
Gud er ikke et egennavn, men et substantiv.
Det står ikke gud i grunnteksten, det står: El, Elohim, Jahve, Allah, Baal, osv…
Dette er ikke navn på Gud, dette var opprinnelig ulike «guder» som ble dyrket på forskjellige plasser.
Se også:  Gud  Gudetesting  Guds kjærlighet  Gudstjeneste  Jahve  Jesus  Islamordbok.html  Gud.html.
Gudetesting  –  er å teste gud.
Gud kan testes ved teste hans ord nedskrevet i Bibelen.
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»    [Luk 4:12]
Boka kommer med mange påstander om verden; noen av dem er uvesentlige.
Det spiller ingen rolle hvor stor Arken var. Om det virkelig var plass til to individer av alle dyrene på jorda. Var plantene med?
Se også:  Gudetesting  Bibelen  Bønn  Gud  Syndfloden.html.
Guds kjærlighet  –  er betinget.
Se også:  Guds kjærlighet  Gud  Kjærlighet  Nestekjærlighet  Tukt  Barneoppdragelse 
Gudstjeneste  –  er det viktigste møtestedet for kristne.
Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse.
Den er et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud.
Se også:  Gudstjeneste  Gud 
Halleys komet  –  kommer stadig kommer tilbake.
12 fvt. Kometen viste seg.
66 evt. Kometen viste seg.
1301. Kometen ble sett av Giotto.
Se også:  Halleys komet  Julestjernen  Betlehemsstjernen   
Hanukká  –  er en jødisk lysfest.
Se også:  Hanukka 
Harer  –  tygger drøv.   [3 Mos 11:6].
Bibelen beskriver haren som et urent dyr.   [5 Mos 14:7,8,10,12-20]  
Se også:   🐰   Insekter  Biologiordbok.html 
Hebraisk  –  stammer fra semittisk.
900 fvt. Hebraiske navn oppsto. Mange navn har leddet «-el» som betyr «gud».
Navnet Daniel betyr «Gud er min dommer».
Elisabeth betyr «Guds løfte» eller «Gud har sverget».
Bibelhebraisk forsvant som talt språk for mer enn 2000 år siden.
Men for omtrent 100 år siden ble det revitalisert som et talt språk, og nå er det både det talte og skrevne språket til staten Israel.
Se også:  Hebraisk  El  Semittisk  Historie.html 
Heks  –  Trollkvinne.
«En trollkvinne skal du ikke la leve».   [2 Mos 22:18]
– Under hekseprosessene i middelalderen trodde de fleste som ble beskyldt for å være hekser selv at de var besatt, fordi så mange påsto det.
– En periode trodde folk at hekser dro til Bloksberg natten til Sankthans. De brente bål for å holde seg våkne og passe på.
Se også:   🧙   Eksorsisme  Sankthans  Historie.html 
Helvete  –  Jesus er Bibelens eneste helvetesprofet.
[Mat 5:29]  [Mat 5:30]  [Mat 10:28]  [Mat 23:15]  [Mat 23:33]  [Mak 9:43]  [Mak 9:45]  [Mak 9:47]  [Luk 12:5]  [Jak 3:6]
Det står ikke helvete i grunnteksten, det står Gehenna.
Gehenna var opprinnelig en dal der man ofret barn til Guden Molok.
Senere ble de som ikke var verdige en ordentlig begravelse, f.eks. kriminelle kastet i dalen.
Se også:  Helvete  Barnedåp  Dåp  Jesus  Nestekjærlighet  Molok  Osiris   👹   
Herodes  –  Kongen i Galilea var en marionett for romerne.
37 fvt. Kong Herodes regjerte over Jerusalem.
Han utvidet Det andre tempel betraktelig.
Herodes henrettet Johannes døperen.
4 fvt. Herodes døde.
Se også:  Herodes  Jesus  Johannes  Historie.html 
Hettitterriket  –  erobret Babylon i 1595 fvt.
Se også:  Hettitterriket  Historie.html 
Hitler  –  var kristen.
Han skrev i «Mein Kampf» at han vil gjøre guds arbeid med å forfølge jødene.
«Gud er med oss» sto det på tyske soldaters beltespenner.
Nazistenes første traktat ble skrevet i samarbeid med Vatikanet?
Den katolske kirke feiret den 20. april (Hitlers bursdag) hvert år så lenge «Det tredje rike» eksisterte.
Hitler sympatiserte med Den katolske kirke.
Fotsoldatene hans var enten katolikker eller lutheranere.
Se også:  Hitler 
Hodeskallestedet  –  ligger utenfor bymuren i Jerusalem.
Det er et berg som har fasong som en hodeskalle.
Se også:  Hodeskallestedet  Oljeberget 
Homofili  –  Det er dødsstraff for homoseksuelle.   [3 Mos 20:13]
Se også:  Homofili  Ekteskap  Frelsesbudskapet  Liberale verdier  Moralen 
Hor  –  betyr på vanlig norsk å ta betalt for seksuelle tenester.
Der var tempelhorer i jødenes tempel.
Horeyrket var ‹regulert› i GT-tid, med ‹faste priser›; to geitekillinger.
– Dersom man legger noe annet i det tolker man bibelen feil.
– Dersom bibelen mener noe annet, er bibelen oversatt feil.
Se også:  Hor  Ekteskap 
Horus  –  var sønnen til Osiris.
25. desember. Født av en jomfru.
Fikk gaver av tre konger.
Ble døpt som 30-åring.
Hadde 12 disipler.
Helbredet syke, blinde og demoniske.
Se også:  Horus  Oppstandelse  Osiris 
Er 🐳  =  🐟?
[Jona 2:1-11]
Hval  =  fisk.   [Jona 2:1-11]
Se også:   🐳   Biologi   🐟    🦛   Biologiordbok.html 
Når Jesus sier at rettferdige folk ikke behøver å vaske hendene før de spiser, er det selvfølgelig bare overtro, fordi bakterier bryr seg ikke om folk er rettferdige eller ikke.
Den virkelige skitten på hendene kan føre til virkelige sykdommer hvis man i den virkelige virkeligheten ikke vasker dem.
   [Mrk. 7]
Håndvask  –  bør utføres etter at en har vært ute, etter dobesøk og før en spiser.
Se også:   🤲   Biologiordbok.html 
Hår  –  Kvinner skal ha langt hår og at menn skal ha kort hår.   [Paulus]
Se også:  Hår  Loven  Islamordbok.html 
Individualisme  –  Jesus disipler går inn gjennom perleporten en og en.
(Det er ikke kollektivt medlemsskap til himmelriket.)
Se også:  Individualisme  Jesus 
Indre krig  –  Det er indre krig og strid ved at «kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet.»   [Gal. 5]
Det kan se ut som en krigsreligion der striden begynner innvendig.
Se også:  Indre krig 
Ingenting
Først var det bare ingenting, pluss Gud selv.
Den 06.10.3761 fvt. Elohim skapte alt av ingenting.   [1 Mos]
Verden ble skapt av Guds ord. Det som sees, har sitt opphav i det usynlige.   [Hebr 11:3]
Se også:  Ingenting  Filosofiordbok.html  Fysikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Historie.html 
Insekter  –  har 6 bein.
Se også:  Insekter  Biologi  Gresshopper  Manna  Biologiordbok.html   
INRI  –  er et akronym for Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum
(latin for «Jesus fra Nasaret, jødenes konge»).
[Joh 19:19] samt [Mat 27:37], [Mrk 15:26] og [Luk 23:38].
Se også:  INRI  Jesus 
Isak  –  sønn av Abraham.
Se også:  Isak  Abraham  Barneofringer  Menneskeofring  Historie.html 
Islam  –  og kristendom har mange likheter, men er allikevel svært forskjellige.
Hvis en stripper vekk religiøse forestillinger fra kristendommen, så sitter en igjen med ideer som har gjort vestlige samfunn levelige og fremgangsrike.
Gjør en det samme med Islam så sitter en igjen med en etikk og samfunnsform som ingen vil leve i.
Flyktninger strømmer til det kristne Vesten også fra sekulære islamske stater.
Se også:  Islam  Islamordbok.html 
Legg merke til
at Bibelen
aldri forsøker
å bevise gud.
– Å prøve på det
kan krenke han.
Jahve  –  JHVH eller ‹Jahve› eller ‹Jehova›, betyr «jeg er» og er en evig gud som eksisterer fra evighet til evighet.
Han skapte mennesket i Edens hage 6000 fvt.
Han står for sannhet og rettferdighet og satte grenser mellom godt og ondt.   [1 Mos 2]
Se også:  Jahve  Gud  Jesus  Historie.html 
Jebusittene  –  var et eldgammelt folk som levde bortenfor Dødehavets karrige bredder.
Se også:  Jebusittene 
Jehovas vitner  –  er et trossamfunn grunnlagt i USA i 1870.
Se også:  Jehovas vitner 
Jerusalem  –  er den viktigste byen for både jødedommen, kristendommen og islam.
Navnet «Jerusalem» betyr ironisk nok «Fredens by».
Gamlebyen dekker mindre enn 1 km².
Jerusalem ligger i veiskillet mellom Afrika, Asia og Europa.
Jerusalem og omegn har vært en evig slagmark.
Se også:  Jerusalem  Historie.html 
Jesabel  –  Dronning.
Se også:  Jesabel 
Jesaja-boken  –  ble funnet etter 2vk ved Dødehavet, dødehavsrullene, og datert til 200 fvt.
Denne er digitalisert og kan leses på nett. Det står det samme der som i bibelen.
Se også:  Jesaja-boken  Bibelen  Dødehavsrullene  Trær 
Jesus  –  Navnet kan tolkes som Ye-shua, som betyr «JHVH er frelse».
Jesus er etterkommer etter Abraham.
Jesus var jøde.
Se også:  Jesus  Abraham  Adam  Arvesynd  Apostlene  Arameisk  Betlehem  Betlehemsstjernen  Evangeliene  Frelsesbudskapet  Gud  GT  Helvete  Herodes  Individualisme  INRI  Jahve  Johannes  Jomfrufødsler  Jul  Kapernaum  Maria  NT  Ordet  Pilatus  Historie.html 
Johannes døperen  –  var en fetter av Jesus.
Han ble født seks måneder før Jesus.
Han bodde i ørkenen, gikk i en kappe av kamelhår og spiste gresshopper og honning.
Da han ble voksen, døpte han Jesus i en elv.
Herodes henrettet Johannes.
Sankthans feires et halvt år før julaften
til minne om bursdagen til Johannes.
Se også:  Johannes  Herodes  Jesus  Sankthans 
Jomfrufødsler  –  er aldri blitt dokumentert.
De fem aktuelle tilfelle i Bibelen, sorterer således innenfor mytologiens ramme.
Se også:  Jomfrufødsler  Jesus  Maria  Biologiordbok.html 
Jordbruk  –  startet med domestisering og kunstig seleksjon av planter og dyr i Midt-Østen 10000 år fvt.
Se også:  Jordbruk  Eiendom   🐱  Historie.html   
Josef  –  var mye eldre enn Maria og var trolig enkemann fra et tidligere ekteskap hvor han hadde flere barn.
Han var en tålmodig og snill mann.
Idag ville ingen menn trodd på Marias svangerskapsforklaring.
Se også:  Josef  Juleevangeliet  Jomfrufødsler  Jesus  Maria 
Josefus  –  var en jødisk aristokrat som ble født ikke lenge etter Jesu tid.
Se også:  Josefus 
Jubilee  –  Jubelårssystemet er en høytid der man hvert 50ende år avskriver gjeld og regulerer eiendomsforhold.
Hvert syvende år er avdragsfrie.
Se også:  Jubilee 
Judas Iskariot  –  er den hemmelege helten.
Uten han hadde det ikke vært en kristen kirke eller kristendom.
1978. Judasevangeliet ble funnet i Egypt.
Se også:  Judas  Lucifer   👹   
Jul  –  Jesus ble født rundt vintersolverv.
Kristne tror at det lille barnet som ble født av Maria var sønnen til Gud.
Jesus var dermed både Gud og menneske på en gang.
I år 325 bestemte et kirkemøte at fødselsdagen til Jesus var den 25te desember.
Se også:  Jul  Jesus  Julestjernen  Kristmesse  Historie.html 
Julestjernen  –  er bare dikta opp.
Julestjerna fins ikke. Den eksisterer bare i fantasien.
Det finnes ikke noe himmelfenomen i det relevante tidsrommet med de riktige egenskapene som samtidig kan bli tolket slik teksten krever.
Se også:  Julestjernen  Betlehemsstjernen  Halleys komet  Herodes  Jul  Juleevangeliet  Tre vise menn 
Juleevangeliet
er forskjellig
fra Mat og Luk.
Juleevangeliet  –  er mest sannsynlig rent oppspinn.
Ifølge spådommene skulle Messias være av Davids ætt, og Betlehem i Judea var kjent som Davids by.
Ifølge Matteus flyktet Josef og Maria fra hjembyen Betlehem, til Egypt for å unnslippe Herodes.
Først etter hjemkomsten slo de seg ned i Nasaret.
– Ifølge Lukas bodde de hele tiden i Nasaret, men måtte reise til Betlehem pga. en folketelling.
(Denne folketellingen til Augustus er forøvrig ukjent i Romerrikets historie.)
(Folketellingene foregikk nok heller ikke på den upraktiske måten at folket måtte reise til det stedet forfedrene kom fra.)
Moderne forskere mener at Jesus høyst sannsynlig ble født i Nasaret.
Sannsynligvis er derfor både juleevangeliet og Betlehemsstjernen rent oppspinn, og diktet opp i ettertid for å få det til å passe med spådommene.
Betlehemsstjernen har vi kun fra evangelisten Matteus.
I likhet med de andre evangelistene visste han ikke noe om Jesu fødsel.
Se også:  Juleevangeliet  Betlehem  Herodes  Jesus  Josef  Julestjernen  Betlehemsstjernen  David 
Julefeiringen  –  er ikke omtalt i bibelen.
Se også:  Julefeiringen  Julesangen  Julen.html 
Julesang  –  De aller fleste aner ikke hva ordene og innholdet i julesang-tekstene betyr.
– F.eks. sangen «Ti gleder seg Jerusalem»,
betyr ikke at jeg gleder meg for at «jeg rusla hjem».
– Et annet eksempel er
«Her kommer dine arme små»
som ikke handler om korte armer;
men om de stakkars og fattige små.
– «Kimer, I klokker», betyr ikke at man ringer med klokkene.
Sangen, skrevet i 1856 på dansk, betyr «Kim, dere klokker».
– Noen mener at det er bra med mystikk rundt julesanger.
Og at det viktige er at man går sammen rundt juletreet og synger sammen med storøyde barn.
Det er ikke så viktig å kunne teksten når man er små, men at toner, ord og stedet i stua, skaper julestemning.
Se også:  Julesang  Julefeiringen 
Jødedommen  –  Det er forskjell på jøder og jødedom.
Se også:  Jødedommen  Jøde  Jødene 
Jødene  –  forlangte at Jesus skulle korsfestes.
Pilatus sa han var uskyldig i Jesus blod.
Jødene sa la hans blod komme over oss og våre barn.
Romerne begikk handlingen.
Det hersker liten uenighet om hvem som slo inn naglene på Jesu kors.
Jesus ble drept på oppdrag av Jødene.
Jesus fremprovoserte sin egen død, fordi han trodde seg å inngå i Guds plan, om den nære apokalypse.
At han på korset lurte på hvorfor Gud hadde forlatt ham, kan tolkes dithen at det plutselig gikk opp for ham at han hadde tatt feil;
– et kjedelig sted å oppnå en slik selverkjennelse.
– Jødene trodde ikke at Jesus var verken Messias eller Guds sønn.
Se også:  Jødene  Pilatus  Jesus 
Jøder  –  er edomitter.
Edomittene er etterkommere fra Kain.
Disse er avkommet fra syndefallet da Eva paret seg med en demon i Edens hage.
Se også:  Jøder  Moses  Historie.html 
Jøder  –  er ikke et folkeslag, ei heller en rase eller en spesiell etnisk gruppe.
Jøder følger en trosretning, det er alt.
Se også:  Jøde  Jødedommen  Jødene  Jødedommen 
Kabbala  –  er jødisk mystikk.
Kabbala, betyr «tradisjon, overlevering», er ifølge Talmud den skjulte læren om Gud og skapelsen.
Se også:  Kabbala 
Josef Kaifas  –  var en jødisk øversteprest.
Se også:  Kaifas 
Kain  –  var en rampegutt.
Adam og Eva fikk først Kain.
Senere fikk de drapsofferet Abel.
Så giftet Kain og broren seg og fikk masse barn.
Hvem giftet de seg med, hvem var foreldre til konene deres?
Var ikke Adam og Eva de første menneskene likevel?
Eller bedrev Kain og broren blodskam ved å gifte seg med sine egne søstre?
Kain drepte Abel.
Se også:  Kain  Adam  Adam og Eva  GT  Historie.html 
Kapernaum  –  Jesus hadde sitt virke i Kapernaum, der han underviste i synagogen.
Se også:  Kapernaum  Jesus 
Kameler  –  omtales som pakkdyr i GT, over tusen år før de introduseres.
Se også:   🐫   Islamordbok.html  Biologiordbok.html 
Katolikkene  –  tror at vinen de drikker under nadverden er et symbol for Jesu blod,
men protestantene innbiller seg at vinen blir til blod i det de drikker vinen.
Se også:  Katolikk  Protestantismen 
Katter  –  holdt gnagere borte fra korn- og matlagre.
7000 fvt. Domestiseringen av katter startet.
Se også:   🐱  Jordbruk  Biologiordbok.html 
Kibbutz  –  er et lite sosialistisk lokalsamfunn der innbyggerne er likestilt, og deler all eiendom med hverandre, i tillegg til å samarbeide.
Se også:  Kibbutz 
Kirkeskatten  –  må gjøres avhengig av hvor mange medlemmer Den norske kirke har.
Færre medlemmer må føre til at kirken får mindre penger av staten.
1965. Kirken hadde 100% av folket som medlemmer.
2005. 3,94 millioner medlemmer i DNK.
2006. 3,87 millioner medlemmer.
2010. 3,84 millioner medlemmer.
2015. 71% var medlemmer.
2017. 3,74 millioner medlemmer.
Se også:  Kirkeskatten  Skatt  Skatt.html 
Kjærlighet  –  er like udefinert som skjønnhet og godhet.
Se også:  Kjærlighet  Nestekjærlighet  Tukt  Barneoppdragelse 
KKK  –  Ku-Klux-Klan.
Kristendommen kan assosieres med KKK.
KKK kan assosieres med kristendom.
Se også:  KKK  USAhistorie.html 
Klarhet  –  kan komme fra analyse.
Skapelsen var den første analysen.
Gud kalte fram lys, og skilte det ene fra det andre.
Hav der, land her. Den ene dagen hellig, de andre ikke.
Det er klarhet som vokser fram fra mørkt kaos i skapelsesberetningen.
Se også:  Klarhet 
Klagemuren  –  støtter opp om platået der kong Herodes gjenoppbygget tempelet.
Se også:  Klagemuren 
Klippedomen  –  er bygd over klippen al-Sakhrah, der profeten Muhammed steg til himmelen.
Se også:  Klippedomen  Abraham  GT  NT  Tempelhøyden  Islamordbok.html 
Klokskap  –  Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.   [1. Kor]
Se også:  Klokskap  Visdom 
Koner  – 
David hadde trolig mer enn ti koner.
Salomo hadde mer enn tusen koner.
Se også:  Koner  David  Kvinner 
Skifter Gud mening
når folket gjør det?
Konflikten  –  mellom verdikonservative og verdiliberale går gjennom spørsmål som har med seksualitet og kjønn å gjøre.
– Kvinnelige prester, samboerskap, sex utenfor ekteskapet, skilsmisse, og homofili.
Se også:  Konflikten  Ekteskap  Liberale verdier  Skilsmisse  Gjengifte 
Kong David  –  Jødenes konge.
Før år 1000 fvt. Født i Betlehem.
David bekjempet fienden og erobret en bosetting nedenfor Tempelhøyden
og gjorde den til hovedstad i det israelske riket.
David samlet de tolv stammene under sitt herredømme.
997 fvt. David grunnla den jødiske nasjon.
Riket strakk seg fra Eufrats bredder til Middelhavets kyst.
I Davids hovedstad var det like mye sølv som steiner.   [1 Kong 10:27]
Israel var en politisk stormakt, under David og Salomo.
David hadde trolig mer enn ti koner.
Se også:  David  Batseba  Betlehem  Gjengifte  GT  Jesus  Juleevangeliet  Koner  Salomo  Sheriff-stjernen  Uria  Historie.html 
Koranen  –  er Allahs evige og ufeilbarlige ord.
Se også:  Koranen  Koranen.html  Islamordbok.html 
Korset  –  er et romersk torturinstrument.
Hvis Jesus hadde blitt hengt ville det vært en galge i flagget.
Se også:   †   Norge.html 
Kosthold  –  Frukt og grønt med korn og kjerner av alle slag var den første matloven Gud ga menneskene.   [1 Mos 1:29]
Se også:  Kosthold  Surdeig  Brød  Esekiel  Esekielbrød  Kosthold  Kostholdsordbok.html 
Kreasjonisme  =  religiøs antidarwinisme.
Se også:  Kreasjonisme  Finjustering  Teologi  Filosofiordbok.html.
Hva de kristne tror:
Gud, lot seg selv bli korsfestet slik at Gud kunne tilgi menneskene for alle de syndene de har begått siden en snakkende slange overtalte Eva til å få Adam til å spise ett eple han ikke skulle ha spist.
Kristen  –  For å kalle seg kristen er det nok at du tror at Jesus er Guds sønn, at han sto opp fra de døde etter å ha frelst menneskene fra helvete.
Se også:  Kristen  Helvete 
Kristendomsundervisningen  –  har spredt overtro og faktafeil i mange mannsaldre.
Se også:  Kristendomsundervisningen 
Kristi Himmelfartsdag  –  feirer at Jesus gjenoppsto fra de døde etter 40 dager.
Deretter forlot han Jorden og løftet seg opp i himmelen, og tok plass ved gud fars immaterielle høyre hånd, hvorfra han på samme måte skal komme tilbake «for å dømme levende og døde».
Det er et sentralt element i kristendommen og Den norske kirkes lære, i kristen tro og mytologi, innlemmet i Den Nikeiske og Apostoliske trosbekjennelse.
Uten Kristi himmelfart, ingen Kristi gjenkomst.
Uten Kristi gjenkomst, ikke noe liv etter døden, ingen Himmel for de salige, og fromme, ikke noe Helvete for hedenske og gudløse.
Den fysiske himmel er vanskelig å tro på. Var det troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, termosfæren eller eksosfæren Jesus dro til?
Idag er nok fastholdelsen ved noens trosartikler, omvendt proporsjonalt med den tid man bruker til å tenke på dem.
Se også:  Himmelfartsdag 
Kristne  –  tror på eventyr, tar feil av fiksjon og fakta, klarer ikke å holde seg til virkeligheten og sannheten, og mener til alt overmål at det de har lest i en bok som forlengst er avslørt som fiksjon, er Selve Sannheten. Følgelig er det å snakke sant om noe som skjer i den virkelige verden svært vanskelig for dem.
Se også:  Kristne 
Kristmesse  –  overtok for jul i mange land etter år 1000.
Se også:  Kristmesse  Jul 
Kristningen  –  kan ha vært et tilbakeskritt.
Religionsskiftet var ensbetydende med et kulturskifte.
Det var hele livsmåten som ble endret, ved at der den førkristne religionen var en integrert del av samfunnsformen, krevde kristendommen en ideologi som kunne underbygge sentralmakten.
Bøndenes, slektenes og bondetingets makt ble svekket.
Siden fulgte moselovenes beinharde justis som holdt seg til langt utover 17- og 1800 tallet.
Se også:  Kristningen 
Kvinner
1. Mosebok 3:16: «Kvinnen skal være den som føder, og det skal være smertefullt.»
«Kvinnen skal begjære sin mann, og mannen skal bestemme over henne.»
1. Mosebok 3:16: «Menn skal råde over kvinner.»
3. Mosebok 21:9: «Dersom prestens datter har sex utenfor ekteskapet skal hun brennes med ild.»
3. Mosebok 12:5: «Hvis en kvinne føder et jentebarn, skal hun innelåses i 66 dager for å bli renset.»
5. Mosebok 25:11-12: «Når to menn slåss og den enes hustru kommer i mellom, skal du hogge av hennes hånd, du skal ikke spare henne.»
1 Tim 2:11: «En kvinne skal ta imot læren i taushet; hun skal underordne seg.»
1 Timoteus 2:12: «Jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være en manns herre, hun skal være stille.»
Efeserne 5:22-24: «Hustruer skal være underlagt deres menn, som er underlagt Herren. Mannen er hustruens leder, likesom Jesus er kirkens leder. Men likesom kirken er underlagt Jesus, skal hustruene underlegges sine menn i alle ting.»
(«Alle ting» kan være alt fra voldtekt, konebanking og slaveri, osv.)
Det nye testamentet: Efeserne 5:22: «Hustruer skal underlegges sine menn.»
Se også:  Kvinner  Barn  Koner 
Kyros  –  var en perserkonge som lot jødene vende tilbake til Israel og dermed oppfylte et viktig profeti.   [Jesaja 45]
Se også:  Kyros 
Langfredag  –  døde Jesus.
Først ble han piska og fikk en krone på hodet som var laget av torner som stikker.
Så slo noen soldater spiker gjennom beina og hendene hans slik at han satt fast på et kors.
Til slutt døde han og ble lagt i en grav med en stein foran.
Se også:  Langfredag  Første påskedag  Palmesøndag  Påske  Skjærtorsdag 
Langt hår  –  «… det er en skam for en mann å ha langt hår», er Guds klare mening. [1 Kor 11:14]
Derfor kan den klassiske framstillingen av Jesus med langt hår være blasfemisk?
Se også:  Langt hår  Blasfemi 
Liberale verdier  –  I dag er det sekulære og sosialliberale verdier man skal leve livet sitt etter.
– Homofili skal aksepteres,
– man skal trekke på skuldrene av abort,
– applaudere innvandring,
– ikke røyke,
– drikke med måte,
– være miljøbevisst,
– spise sunt,
– ikke betale for sex,
– ikke spille nettpoker,
– ikke feste hele natta,
– men man skal ikke være alt for religiøs heller.
– Del fødselspermisjon, husarbeid og barnepass likt mellom ektefellene.
– Listen er lang, og voksende.
Se også:  Liberale verdier  Ekteskap  Homofili  Konflikten 
Lidelse  –  Jesus har fullført lidelseshistorien.
Se også:  Lidelse  Filosofiordbok.html 
Lilith  –  var Adams første kone.
Historien kom inn i gamle testamente ca. 800.
Det er grunnen til at den bare står i den jødiske.
Se også:  Lilith  Adam  Mesopotamia 
«Loven»  –  er GT og er laget for å skille mellom de som får frelse og de som ikke får det.
Jesus har ikke opphevet loven.
Årsaken til at Jesus kom var utelukkende å bringe nåden inn i frelsesverket, der hvor loven tidligere var den eneste vei.
Loven omhandler diett regler, mellom-menneskelige forhold, regler for påkledning, osv. Ingen av disse er spesielt relatert til frelse.
Frelse får man via en del andre ting.
Jesus ble sendt nettopp fordi ingen er istand til å vinne frelse ved gjerninger.
Hele poenget med bibelen er å oppnå evig liv.
Det påståes at de reglene bibelen bebuder gir evig liv om de overholdes.
Se også:  Loven  Toraen  GT  Sheriff-stjernen 
Lot  –  Abrahams nevø, bodde i Sodoma.
En kveld møtte han to engler ved byporten som han inviterte hjem.
Før de la seg kom byens menn og krevede at Lot skal gi dem englene «så vi får viljen vår med dem» eller «så vi kan ha sex med dem.» Mennenes intensjon var å voldta englene.
Lot ville heller at de jomfruelige døtrene hans skulle voldtas hvis de lot englene være.   [1 Mos 19:8]
Englene ba han flykte sammen med sin kone og to døtre.
Sodoma og Gomorra ble ødelagt. Gud straffet det syndefulle folket ved å la svovel og ild regne ned over dem.
Lot og hans døtre flyktet opp i fjellene hvor de søkte tilflukt i en hule.
Han ble skjenket full, noe som viser at han samtykte i å misbruke alkohol.
Mens han sov hadde de begge døtrene incestuøst seksuelt samvær med ham.
De ble begge gravide og fødte barn som var starten til slektene Moab og Ammon.
Incest er egentlig ikke incest i Bibelen. Det er bare en bekreftelse på at Guds rettferdighet kan overgå vår rettferdighet.
Trolig var det ikke ekte incest heller fordi han trolig ikke var far til sine «døtre».
Se også:  Lot  Englene  Sodoma 
Lucia  –  levde på øya Sicilia i Italia på slutten av 200-tallet.
Se også:  Lucia 
Lucifer  –  betyr morgenstjerne (Venus), men tolkes også som ‹Lysbringer›.
Lucifer er navnet på Satan før han «falt».
Lucifer var en gang den vakreste av erkeenglene. Han var pyntet med gevanter, diamanter og smaragder. Alle beundret ham. En sexappell som nådde ut til alle; folk var betatt av ham.
Ondskap kom med Lucifer.
Lucifer ble ærgjerrig på egne vegne.
Han begynte å yppe seg.
Han begynte å tenke: «Egentlig kan jeg være like bra som Gud.» Han fikk så mye hyllest at han tenkte at han var like bra.
Gud sa til ham direkte: «Lucifer, du er en hykler.» «Du later som du er noe bare fordi du er vakker. Jeg skapte deg vakker.» «Men du er ond inni deg.»
Se også:  Lucifer   👺    👹   
Lydia  –  var forretningskvinne og fremstilte farge til purpurklær.
Etter at hun ble kristen, lot hun Paulus og andre bruke huset som hovedkvarter.   [Apostelgjerningene 16]
Se også:  Lydia 
Løven  –  er et gammelt bibelsk symbol, bla. nevnt i første kongebok 10:18-20.
Se også:   🦁   Norge.html  Biologiordbok.html 
Løvhyttefesten  –  var til minne om Israels vandring i ødemarken, på vei fra Egypt til Israel.
Løvhyttene var midlertidige boliger en kort stund på vandringen.
Løvhyttefesten feires vanligvis i oktober.
Se også:  Løvhyttefesten 
Manna fra himmelen  –  er honningdugg fra insekter som legger seg som dugg på trærne.
Honningdugg er en blanding av sukker og andre plantekjemikalier, og utskilles fra tarmen fra mange sugende insekter som skjoldlus, plantesugere eller sikader, som et overskudd av næring som disse insektene selv ikke har bruk for til egen vekst og reproduksjon.   [2 Mos 16:14]
Insektene som produserer manna, har busker i slekten Tamarix som vertplante.
Se også:  Manna  Biologi  Insekter  Biologiordbok.html 
Ved påsketider i år -1 f.kr. Maria ble gravid.
Hennes forklaring var at hun mirakuløst var blitt åndelig befruktet av Engelen Gabriel, som skjenket henne «guds» enbårne Sønn.
Enkelte skeptikere mener at det kan være er en viss sannsynlighet for at dette var en kreativ løgn for å unngå å bli steinet til døde ved å ha hatt sex utenfor ekteskapet.
Det var vanlig med
«jomfrufødsler»
på den tiden.
Maria  –  var mor til Jesus.
Foreldrene hennes var Anna og Joakim.
Marias bebudelsesdag. Ved påsketider 1 evt, som kan ha vært år 6 evt. kom en engel til henne med budskapet om at hun var med barn.
Maria ble gravid uten å miste møydommen.
Rundt år null evt. fødte hun Jesus.
Maria fødte Jesus uten å miste møydommen. (Dette står ikke i bibelen, men er tidlig fastsatt som lære.)
Se også:  Maria  Anna  Betlehem  Jesus  Jomfrufødsler  Påske  Historie.html 
Maria Magdalena  –  har vært kalt den trettende apostelen.
Se også:  Maria Magdalena  Katolikk 
Markion  –  fra Sinope i Vesle-Asia.
Se også:  Markion  Paulus  Arvesynd  Augustin  Aquinas  Universaliestriden 
Luther spikret opp de 95 tesene på døra til kirken i Wittenberg.
Han fikk paven etter seg, ble lyst i bann og reformerte kristen­dommen.
Martin Luther  –  (1483-1546) gjorde kristendommen til et individualistisk prosjekt.
Enhver ble alene ansvarlig for sin egen sjels frelse.
Enhver skulle selv definere hvordan Gud er og hvordan han skulle dyrkes.
Moderne egoisme startet med Martin Luther.
Luther oversatte Bibelen fra latin til forståelig folkemål.
Hans opprør førte til at det ble dannet en helt ny kirke, den protestantiske kirke.
1500-tallet. Protestantismen brøt med Romerkirken.
Skjærsilden ble avskaffet.
Protestantismen var en overføring av makt fra kirken til det enkelte menneske.
Se også:  Luther  Arvesynd  Augustin  Heks  Paulus  Protestantismen  Universaliestriden 
Martyrdød  –  er når noen dreper eller blir drept i den hensikt å fremme religionen.
Se også:  Martyrdød 
Masada  –  ble bygd på en høyde der jødiske opprørere kjempet sitt siste slag mot den romerske hæren i år 73.
Se også:  Masada   
Masochisme  –  er ønskelig legemlig mishandling.
Se også:  Masochisme  Sadomasochisme  Skyld 
Mat  –  Kristne kan spise gris og skalldyr.
(I motsetning til jøder og muslimer.)
19.11.1966. Kjøttforbudet på fredager ble opphevet, etter at katolikkene hadde diktet opp dette 1000 år tidligere.
(Det står ingenting i bibelen om forbud mot kjøttspising «den femte dagen»).
Se også:  Mat 
Matematikk  –  Bibelen påstår at Gud har skapt universet og deretter påstår han at:
at π=3.   [2 Krøn 4:2]  [1 Kong 7:23].
Se også:  Matematikk  Astronomi  Biologi   Sannhet   ◯   Matematikkordbok.html 
Menneskeofring  –  var vanlig på 1200 talet fvt.
De ofret for å blidgjøre gud.
Tanken er at gud er like bestikkelig som menneskene selv.
Gud kan bestikkes med verdifulle gaver.
– Men menneskeofringer var også skremselshandlinger som presteskap brukte for å beholde makt over befolkningen.
Se også:  Menneskeofring  Abraham  Barneofringer  GT  Isak 
Mesopotamia  –  var landet mellom og rundt flodene» Eufrat og Tigris som i nåværende Irak, nordøstlige Syria og sørøstlige Tyrkia.
Se også:  Mesopotamia  Abraham  Arameisk  Babels tårn  Babylon  Lilith  Sumererne  Tigris  Historie.html 

Metafysikk  –  Kristendommen ga et metafysisk grunnlag for å forvente lovmessighet i naturen
– dvs. naturlover.
Mens mange kulturer og religioner hadde forklart naturfenomener med ulike guders humør og innfall, konkluderte kristne tenkere i middelalderen at en rasjonell, god og konsistent gud ville skape en verden styrt av lover, og at disse lovene kunne forstås ved bruk av fornuften.
Dette er selve grunnvollen i moderne vitenskap; Postulatet om evige og uforanderlige naturlover.
Gud var den ultimate årsaken (primærårsaken) og grunnlaget for all eksistens.
Gud er svaret på hvorfor noe skjer.
Naturlovene er (sekundærårsaker). Og svaret på hvordan noe skjer.
Kristen teologi ga grunn til å se naturstudier som en verdifull aktivitet.
Studier av naturens lovmessighet var en kilde til kunnskap om skaperen.
Og siden en allmektig gud sto fritt til å bestemme lovene naturen skulle følge, kunne disse ikke utledes fra filosofi alene;
– empiriske studier var nødvendig.
Kirken og kristendommen har på dette vis vært med på å danne selve grunnlaget for naturvitenskap.
Naturvitenskapens oppgave er å forklare hvordan, religionens er å forklare hvorfor.
Se også:  Metafysikk  Mirakler  Vitenskap 
Metusalem  –  ble 969 år.
Se også:  Metusalem  Alder 
Mirakler  –  er unntak fra naturlovene.
Trolig har ingen opplevd at naturlovene ikke gjelder.
De ble mest sannsynlig ikke brutt «før i tiden» heller.
Se også:  Mirakler  Metafysikk 
Mithra  –  er en indisk gud som har fødselsdag den 25te desember.
Se også:  Mithra  Julen.html 
Molok  –  representerer enhver «avgud» og menneskeskapt symbol som krever menneskeblod, enten det er staten, nasjonen, kirken, ideologien eller pengene som var senter for tilbedelsen.
Gehenna var opprinnelig en dal der man ofret barn til Molok.
Se også:  Molok  Helvete  Semittisk 
Moral  –  er praksis og handler om rett og galt i henhold til etikk.
Se også:  Moral  Filosofiordbok.html.
Moralen  –  kan være skadelig.
Depresjoner, narkotikabruk, selvmord, selv-destruktiv adferd, osv. kan ha sin årsak i en streng moral som stigmatiserer, kriminaliserer, sykeliggjør og stakkarsliggjør ting, som i seg selv ikke er skadelige. F.eks. av brudd på seksuelle tabuer. Sex før ekteskapet. Homofili. Prostitusjon.
Se også:  Moralen  Homofili  Liberale verdier  Ekteskap 
Mosebøkene  –  ble diktert til Moses før år 1000 fvt.
– De bygger på ulike historiske tradisjoner
– og ble nedtegnet mange hundreår etter Moses sin levetid.
Se også:  Mosebøkene  Jubilee  Moses  Historie.html 
Dersom Moseloven
ikke er opphevet,
hvorfor bryter kristne loven hele tiden?
Moseloven  –  Er Moseloven opphevet?
Paulus sier at de gamle lovene er opphevet.
Det betyr at kristne kan spise svinekjøtt.
De kan spiser reker.
De kan gå med klær av flere av stoffene rayon, polyester, bomull og ull på samme tid.
De kan ha fullskjegg.
Dersom loven ikke er opphevet, hvorfor bryter kristne loven hele tiden?
– Grunnen kan være at det tidligere var trikiner i svinekjøtt, slik at det kunne være farlig å spise det.
Nå er det imidlertid så god kontroll med griseoppdrett at det ikke lenger finnes trikiner i det.
– Noe som betyr at moderne viten og kunnskap kan oppheve lovene som Jesus sa gjelder for alltid.
Dersom kristne føler at de kan oppheve en lov, så må de også innse at samme privilegium gjelder for alle andre lover.
Se også:  Moseloven  Svinekjøtt 
Moses  –  ble født i byen Avaris i Egypt 1300 år fvt.
Se også:  Moses  Svinekjøtt  Jøder  Mosebøkene 
«Guds veier er uransakelige»,
er standardunnskyldningen når
fraværet av den gode snille
gud er helt åpenbar.
Naturkatastrofer  –  med store menneskelige lidelser.
Allehelgensdag 1755. Jordskjelvet i Lisboa etterfulgt av en tsunami.
26.05.1822. Brannen i Grue kirke er Norges største brannkatastrofe.
2004. Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia.
– Hvis det finnes en allmektig gud, er det denne guden som har forårsaket katastrofen, eller latt være å forhindre den?
– Hvis det finnes en kjærlig gud som gjerne ville ha forhindret katastrofen, men av den ene eller den andre grunn ikke kunne forhindre den, er denne guden en maktesløs og tafatt dott.
Se også:  Naturkatastrofer  Grue kirke  Historie.html 
Nemesis  –  er en slags karma-lov.
Se også:  Nemesis 
Neste  –  Min neste er min familie, venner, kolleger, klienter, damen bak meg i køen på butikken, mannen med motorstopp i veikanten, den narkomane som selger blader utenfor handlesenteret, min eldre nabo som sliter med trappene, osv. osv.
Jeg kan stille opp for disse, i forventning at de også stiller opp for meg dersom jeg trenger det.
– Min neste er ikke de millioner som lever i storbyen i Bangladesh. Jeg kan ikke hjelpe millioner i Bangladesh. Men jeg kan gjøre verden bare litt bedre ved å behandle min neste i tråd med nestekjærlighetsprinsippet.
Det er aldri opp til ett enkelt menneske å redde verden, men hvis hver og en av oss gjør hvert vårt lille, så vil verden som helhet bli bedre.
Å være god mot sin neste innebærer ikke å være raus på andres bekostning.
Se også:  Neste  Nestekjærlighet 
Nestekjærlighet  –  inkluderer å brenne onde mennesker i helvete til evig tid.
Se også:  Nestekjærlighet  Kjærlighet  Helvete  Neste 
Ninive  –  er nåværende Mosul.
Se også:  Ninive 
Noah  –  reddet dyrene og familien sin fra å drukne under den store flommen.
På den tiden fantes det bare ett språk som alle mennesker snakket.
Noahs sønner, Sem, Kam og Jafet, ble stamfedre til alle nålevende mennesker.
Det tok lang tid før det igjen myldret av mennesker og dyr på jorden.
Se også:  Noah  Babels tårn   🕊   Semitt  Syndfloden 
NT  –  Det nye testamentet ble opprinnelig skrevet på gresk ila. de første to hundreårene etter vår tidsregnings begynnelse.
200-tallet. De kristne tekstene ble oversatt til latin, som var hovedspråk i det vestromerske riket.
På 400-tallet. Bibelen ble oversatt til armensk.
Innen det første årtusen var NT oversatt til latin, gotisk, armensk og kirkeslavisk.
Alle oversettelsene ble gjort fra gresk, med et mulig unntak for den armenske.
– NT inneholder over 295 separate referanser til GT fordelt på ca. 352 vers.
– Gotisk er et utdødd germansk språk.
– Kirkeslavisk er betegnelsen for et språk som omkring år 860 ble brukt til en bibeloversettelse. Dette var den russisk-ortodokse kirkes språk og ble fram til 1800-tallet benyttet som skrift- og kulturspråk.
Se også:  NT  GT  Historie.html 
Nåde betyr
ufortjent
velvilje.
Nåden  –  er sentral i kristen tro.
Paulus sier «hvem jeg tror på.»   [Paulus andre brev til Timoteus 1:12]
Ikke hva jeg tror på.
Dette skiller kristendommen fra andre religioner.
Nåde handler om betingelsesløs kjærlighet og tilgivelse fra Gud.
Noen tror feilaktig at nåde er noe man får av Gud bare man oppfører seg skikkelig.
Det er denne innsikten og opplevelsen som fører til til troen.
Se også:  Nåden 
Objektivitet  –  betyr i overensstemmelse med virkeligheten.
Se også:  Objektivitet  Virkeligheten.html  Filosofiordbok.html 
Ordet  –  var først, deretter skapelsen.
Se også:  Ordet  Jesus  Historie.html 
Oversettelse  –  Fonologi og morfologi.
Se også:  Oversettelse 
Oljeberget  –  på østsiden av templets framside, er der Jesus ble korsfestet.
Se også:  Oljeberget 
Omskjæring  –  «Dere skal la forhuden skjæres av, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. I slekt etter slekt skal hvert guttebarn hos dere omskjæres når det er åtte dager gammelt.»   [1 Mos 17:10]
Se også:  Omskjæring 
Oppstandelse  –  Den egyptiske Osiris sto også opp etter døden.
– Balder i norrøn mytologi blir skutt med pil og sto opp igjen.
Se også:  Oppstandelse  Osiris 
Osiris  –  var en egyptisk frelser som kunne dømme folk til helvete eller himmelen.
Osiris sto opp etter døden.
Lignende historier: Attis. Dionysus. Krishna. Mithra.
Se også:  Osiris  Helvete  Horus  Oppstandelse 
Overlappende enighet  –  er temaer der man kan være enige, uten å dele begrunnelsen.   [Filosofen John Rawls]
Kristne som engasjerer seg politisk bør ikke slå folk i hodet med bibelvers og Jesu formaninger, men bruke allmenne argumenter, som det er mulig for andre å bli overbevist av.
Se også:  Overlappende enighet  Filosofiordbok.html 
Overvåkning  –  De ledende verdensreligionene har en totalovervåkende gud.
Gud og Jahve og Allah er en slags påvirkningsagent for overvåkningssamfunnet.
Hvis du tror på ham må du også tro at han ser alt, hører alt og vet alt.
Du har allerede akseptert tanken om at du alltid blir sett.
Det kan godt være at det er basisen i den manglende folkelige interessen for overvåkningssamfunnet.
Tross alt lever vi i en kristen kultur fremdeles, hvor vi har en statskirke og den statskirken sier at vi alle sammen blir sett, hele tiden.
Se også:  Overvåkning 
Panteisme  –  Gud er identisk med skaperverket.
(Gud ingen egen makt eller kraft eller vilje som befinner seg utenfor skaperverket.)
Gud er naturlovene, (han har ikke skapt naturlovene).
Gud er dermed ikke bare ånd, men også materie.
Skulle Gud ha vært universets skaper, måtte han ha eksistert før universet, og dermed være noe annet enn dette.
Se også:  Panteisme  Deisme  Teisme 
Paulus  –  var jøde og het opprinnelig Saul.
Saul ble født av velstående jødiske foreldre i Tarsus, en by i nåværende Sørøst-Tyrkia i en region som het Kilikia.
Se også:  Paulus  Arvesynd  Augustin  Markion  Aquinas  Universaliestriden 
Pave  –  Jesus forkynte aldri om noen pave.
Heller ikke at paven skulle bo i et palass og bæres på gulltrone.
Se også:  Pave 
Pontius Pilatus  –  var en romersk guvernør.
Se også:  Pilatus  Filon  Jesus  Jødene  Historie.html 
Pinse  –  kommer fra det greske ordet pentekoste, som betyr 50.
Det er fordi 1. pinsedag er en søndag 50 dager etter påske.
2dre pinsedag er en helligdag i Norge som betyr at mange har fri på en mandag.
Se også:  Pinse  Påske 
Placebo  –  stammer fra Salmenes bok 116:9 i bibelen:
«Placebo Domino in regione vivorum», som er latin og betyr «Jeg vil behage».
Det er begrenset hva slags effekt placeboeffekten kan ha.
Se også:  Placebo  Ordbok.html 
Protestantismen
er en kristen til-
pasning til nord-
europeeisk kultur.
Protestantismen  –  Det finnes tusenvis av retninger.
1500-tallet. Martin Luther brøt med Romerkirken.
Se også:  Protestantismen  Katolikk  Luther  Historie.html 
Pust  –  eller åndedrag er fremkalt av gud.
Resultatet er at mennesket ble til en levende skapning.   [1 Mos 1:30  6:17  7:15  7:22]
Både dyr og mennesker har livsånde og derfor er levende skapninger.
Det er den fysiologiske vitalitet som finnes både hos mennesker og dyr.
Det er ikke belegg for at mennesker har sjelelige fortrinn framfor dyrene.
Se også:  Pust 
Påske  –  heter pesach på hebraisk, som betyr «forbigang».
Moses skal ved utvandringen fra Egypt ha oppfordret jødene til å smøre blod fra offerlam på dørstolpene. Derved skulle de bli spart når hevnens engel (antakelig Moses og hans «aktivister») dro gjennom landet for å ramme egypterne.
Mos. 12 og 13 skildrer hvordan Herren gikk gjennom Egypt for å befri jødene fra fangenskapet. Han gikk forbi husene deres, men slo i hjel de førstefødte hos egypterne.
Se også:  Påske  Langfredag  Første påskedag  Palmesøndag  Pinse  Skjærtorsdag  Historie.html 
Palmesøndag  –  red Jesus inn i byen Jerusalem på et esel.
De som så på, tok imot ham som en konge.
Derfor la de palmegreiner på bakken foran ham for å vise hvor stas det var.
Se også:  Palmesøndag  Første påskedag  Langfredag  Påske  Skjærtorsdag 
Regnbuen  –  ble satt på himmelen for at Jahve ikke skulle utrydde menneskene flere ganger.   [1 Mos 12]  [1 Mos 6]
Se også:   🌈   Syndfloden  Vann  Fysikkordbok.html 
Reinkarnasjon  –  Kristendommen lærer at på den ytterste dag skal alle mennesker, levende og døde stå opp og dømmes til enten evig salighet eller evig pine.
Kirken godtar ikke reinkarnasjon som verken prinsipp eller mulighet.
Se også:  Reinkarnasjon 
Religion  –  er oppfatninger som sprer seg fra menneske til menneske.
Se også:  Religion  Religionsfrihet  Filosofiordbok.html.
Religionsfrihet  –  handler om hva statens myndigheter ikke skal gjøre, for ikke å påtvinge borgerne en tro de ikke har.
Religionsfrihet betyr at alle kan tro på hvilken religion de vil; Og de som ikke har noen religion, skal få slippe å delta i disiplinen.
F.eks. da Grunnloven ble skrevet var det ikke religionsfrihet i Norge.
Som jøde eller jesuitt ble en kastet ut av landet; altså, statens myndigheter grep inn.
Se også:  Religionsfrihet  Grunnloven  Religion 
Rikdom  –  Kristendommens forholder seg ikke til rikdom som et resultat av tyveri.
Den rike kan ha blitt rik på ærlig måte, uten at det har gått ut over noen andre.
Den fattige trenger ikke være fattig fordi den rike er rik.
Det er ikke slik at den rike skylder den fattige noe.
– Det er ikke en sosialistisk virkelighetsforståelse som danner grunnlaget for kristen etikk.
Se også:  Rikdom  Fattigdom  Filosofiordbok.html 
Rosettasteinen  –  gjorde at de egyptiske hieroglyfene kunne tydes.
Se også:  Rosettasteinen  
Sadomasochismer  –  liker å påføre andre smerte, i tillegg til å bli påført smerte selv.
Se også:  Sadomasochisme  Masochisme 
Salome  –  er en bibelsk figur som dukker opp hos evangelistene Matteus og Markus.
Se også:  Salome 
Salomo  –  hadde 5000 hustruer.   [1 Kong 1–11]   [2 Krøn 1–9]
Se også:  Salomo  Batseba   ◯   Tempelhøyden  Historie.html 
Samaritan  –  Budskapet er at man skal hjelpe de som trenger det, uansett hvilken folkegruppe de tilhører.
Se også:  Samaritan 
Sankthans  –  feires et halvt år før julaften
til minne om bursdagen til Johannes – fetteren til Jesus.
– Sankthans kalles også jonsok. Det er norrønt og betyr «våkenatt for Jon». Jon er en forkortelse for Johannes.
– Mange brenner bål kvelden før sankthans. Lenge trodde noen at hekser dro til Bloksberg denne natta. Bålet skulle holde folk våkne slik at de kunne passe på.
Se også:  Sankthans  Heks  Johannes  Ordbok.html 

Sannhet  –  er nevnt mange ganger i bibelen, men er ikke definert.
Jesus sier at «jeg er veien, sannheten og livet».
Så om du studerer hans liv, budskap og virke vil du kunne forstå hva Gud betrakter som sannhet.
Se også:  Sannhet  Astronomi  Biologi   Flat jord  Fornuft  Matematikk  Filosofiordbok.html.
Sarasenerne  –  var muslimer i Det hellige land og omliggende områder.
Se også:  Sarasenerne  Historie.html 
Sarepta  –  var en fønikisk by i dagens Libanon.
Elia ble sendt til en enke i Sarepta i Sidon-landet.   [Luk 4:26]
Se også:  Sarepta  Sareptas krukke 
Sareptas krukke  –  Metaforen har opphav i GT hvor profeten Elia
bodde hos en enke i Sarepta, som hadde en melkrukke som aldri ble tom.   [1 Kong 17:14]
I dagligtalen benyttes det som et bilde på utømmelige kilder.
Se også:  Sareptas krukke  Sarepta 
Satan-figuren  –  ble importert fra den persiske kulturen og kom relativt sent inn i de bøkene som bibelen består av.
Den kristne guden har en enbåren sønn, blant dem er Satan [Job 1:6].
Se også:   👹    Beelzebub   👺   Helvete  Judas  Lucifer  Satanister  Historie.html 
Satanister  –  er kvartkristne som bare tror på den slemme gudsfiguren i kristendommen.
«Personlig kristne» tror på en treenig gud, Jesus og Den hellige ånd + satan.
«Upersonlig kristne» tror litt mindre, og de færreste «sløvkristne» tror på satan.
Se også:  Satanister  Lucifer   👹    Filosofiordbok.html.
Semitt  –  etterkommere etter Noahs sønn Sem.
Jødene er etterkommere etter Jafet, en annen av Noahs sønner.
Noahs sønner; Sem, Kam og Jafet, ble stamfedre til alle nålevende mennesker.
Se også:  Semitt  Noah  Historie.html 
Semittisk  –  er en språkfamilie som oppsto i Midtøsten og Nord- og Øst-Afrika.
Se også:  Semittisk  El  Hebraisk  Molok  Historie.html 
Septuaginta  –  er navnet på den greske oversettelse av GT.
Se også:  Septuaginta 
Shalom  –  sier jødene når de møter og forlater hverandre (tilsvarer ‹hei› og ‹ha’de›).
Shalom betyr fred på hebraisk.
En slik forankring i hverdagsspråket burde resultere i en effektiv fredspraksis.
Se også:  Shalom 
Sheriff-stjernen  –  i mange vestlige land har samme kontur som den femkantete Davidstjernen.
Se også:  Sheriff-stjernen  David 
Sion  –  er et annet navn på Jerusalem by.
Zion er et gammelt ord for sol.
Se også:  Sion 
950 fvt. Ved byggingen av Salomos tempel lagde Hiram, en kunstner fra Tyrus, et sirkelformet hav av støpt metall som målte ti alen fra kant til kant. Høyden var fem alen, og omkretsen målte tretti alen med målesnor. [2 Krøn 4:2] og [1 Kong 7:23]

Jødene var et folk med lite kunnskaper om matte, og lite flinke med konstruksjoner, (f.eks. sammenlignet med egypterne).

Eventuelt at gud som åpenbarte og inspirerte dette ikke var særlig flink med måling og tall, han heller.

(Noen kristne bortforklarer dette med at det er diameteren og høyden på 5 alen som er målt, altså; 10 + 5 + 10 + 5  =  30 alen.)

Sirkler  –  kan konstrueres ved å ta en snor festet til et fast punkt, og rotere. Da blir omkretsen delt på diameteren ≈ 3,14.
– Ved byggingen av Salomos tempel ble det laget et sirkelformet kum med diameter ti alen og omkrets på tretti alen.
En snor på 30 alen kan umulig nå rundt en sirkel med diameter på 10 alen.
Med den diameteren skulle omkretsen blitt i nærheten av 31½ alen.
Det er en bom på 1½ alen, som er en feil på godt over én meter.
Se også:   ◯   Alen  Matematikk  Salomo  Matematikkordbok.html 
Sjelen  –  ‹det indre mennesket›, dvs. sinn, tanke, følelse.
Sjel betyr liv. Sjel er kun vitalitet eller livskraft.
Sjelen kan dø.   [Mat 10:28]
Legemet er det fysiske, kroppslige, somatiske eller synlige mennesket.
En kropp pluss ånden er selve livsprinsippet, livet eller livsgnisten, som gjør mennesket til en levende sjel, skapning eller person.
Livsprinsippet eies av gud.
Sjelen sitter i blodet.   [3 Mos 17:11]
I Bibelen finnes det ikke belegg for en udødelig sjel, verken i NT eller GT. Det sies tvertimot at legeme og sjel er det samme, når det snakkes om legemets oppstandelse på den ytterste dag.
Kristendommen har således et ikke-dualistisk forhold mellom sjel og legeme.
Se også:  Sjelen  Blodet  Fiskene  Pust  Sjelens udødelighet  Stamceller  Ånd  Islam.html.
Sjelens udødelighet  –  er en gresk tanke og er kommet inn i kristendommen utenfra.
Se også:  Sjelens udødelighet  Sjelen  Fiskene  Pust  Ånd 
Hvorfor klarer ikke gud å spre sine velsignelser uten penger?
Skatt  –  Jesus understreker at jødene måtte betale skatt til den romerske keiser.
[Mat 22:21]  [Mrk 12:17]  [Lukas 20:25]  [Malakias 3:10]
Se også:  Skatt  Fiskene  Kirkeskatten  Pust  Ånd  Skatt.html 
Skilsmisse  –  Jesus sa at en bare kan skille seg hvis ektefellen har vært utro, og at du uansett ikke skal gifte deg på nytt igjen etterpå.   [[Mat 5:7]
Se også:  Skilsmisse  Konflikten  Liberale verdier 
Skjærtorsdag  –  var kvelden Jesus spiste sammen med vennene for siste gang før han ble arrestert.
I dag husker kristne på dette hver gang de får et stykke brød og litt vin i kirka – også kalt nattverd.
Samme kveld vasket Jesus føttene til vennene sine. Derfor heter det skjærtorsdag, fra det gamle, norske ordet skira, som betyr «ren».
Se også:  Skjærtorsdag  Første påskedag  Langfredag  Palmesøndag  Påske 
Skriftemålet  –  er en kristen praksis som består av at en person bekjenner sine synder for en prest (skriftefar).
Dette var noe den kristne makteliten innførte i det 12te århundre.
– Det står ingenting i bibelen om skriftemål.
Se også:  Skriftemålet 
I møtet mellom den
skruppelløse og den
«som vender det
andre kinnet til»
og «gir bort sitt
jordiske gods», er
det liten tvil om
hvem som overlever.
Skyld  –  er en opplevelse av at man er ufortjent til noe.
Det har sine røtter tilbake i jødisk-kristen tradisjon, og kanskje før det også.
– I vestlig kultur er det en lang tradisjon for selvpiskere og masochister.
– Det er blitt en mani i å finne ting å klandre seg selv og sine forfedre for.
– Tilsvarende samvittighetskvaler finnes ikke i andre kulturer. De kjemper sin egen sak, uten skrupler.
Se også:  Skyld  Masochisme 
Slanger  –  I første mosebok dukket det opp en slange som lokket Eva til å spise av Kunnskapens tre.
– Moses forvandlet staven sin til en slange for å vise Guds makt.
– Senere lagde han en bronseslange festet på en stav.
Når noen ble bitt av en giftslange, kunne de helbredes ved å se på bronseslangen.
Se også:  🐍   Biologiordbok.html 
Slaveri  –  Slavene skal være lydige mot sine herrer og rette seg etter dem uten å si dem imot «… for at de dermed kan være en pryd for sin frelsers lære».   [Tit 2:9-10]
Se også:  Slaveri 
Snegler  –  smelter.   [Salme 58:9].
Se også:  Snegler  Biologiordbok.html 
Sodoma og Gomorra  –  kan ha vært to førhistoriske byer ved sørenden av Dødehavet. Beliggenheten er usikker.
Årsaken kan ha vært jordskjelv og antennelse av olje og gass.
Lot bodde i Sodoma.
Sodoma ble ødelagt fordi sodomittene ville ha sex med englene.
Se også:  Sodoma  Lot  Historie.html 
Solen  –  har vært gud så langt en kan gå tilbake historisk.
Alle forsto at uten solen ville ikke avlingene vokse og livet på jorden ville ikke overleve. Dette synspunktet gjorde solen til det mest tilbedte objektet noen gang.
Se også:  Sola  Fysikkordbok.html  Historie.html 
Stamceller  –  I Norge er KrF mot stamcellebehandling.
Se også:  Stamceller  Sjelen  Biologiordbok.html  Islam.html.
Statskirken  –  kom med reformasjonen og var resultatet av kamp mellom kirken og kongen om makt og rikdom.
Se også:  Statskirken  Arvesynd  Ateisme  Bevilgninger  Bibelen  Evangelisk-luthersk  Grunnloven  Gud  Religion  Teologi  Tro  Voldsteologi  Filosofiordbok.html.
Stjernene  –  skal falle fra himmelen når dommedag nærmer seg.   [Mrk 13]  [Mat. 24]
Se også:   ☆   Dommedag 
Sumererne  –  Sumeriske skrifter er basis for bibelen.
Se også:  Sumererne  Mesopotamia  Historie.html 
Litt surdeig syrer
hele deigen.
[1 Kor 5:6]
Surdeig  –  er en blanding av mel og vann.
Surdeig er den opprinnelige måten for å få deigen til å heve seg.
Se også:  Surdeig  Brød  Esekielbrød  Kosthold  Kostholdsordbok.html 
Svinekjøtt  –  Alle som spiser svinekjøtt, skal gå til grunne.   [Jes. 66:17].
Se også:  Svinekjøtt  Moseloven  Moses 
Syndfloden  –  var en stor verdensomspennende oversvømmelse av hele jorden.
Noahs Ark-historien i 1ste Mosebok og Koranen er plagiert fra Gilgamesj-eposet.
Se også:  Syndfloden  Ararat   🕊   Noah  Regnbuen  Vann  Islam.html  Syndfloden.html  Skipsordbok.html  Historie.html 
Sølibat  –  kom ikke på banen før i det fjerde århundre.
Se også:  Sølibat 
Hvis noen jobber
på søndag, skal
de utryddes av
sitt folk.
[2 Mos 31:14]
Å drepe søndags­arbeidere er en direkte Moselov som ikke bare myndighetene, men folket dvs. hvem som helst, kan utføre.
Søndagen  –  skal holdes hellig.
Hvis ikke skal en lide døden og utryddes.   [2 Mos 31:14]
Se også:  Søndagen  Grunnloven 
Tankesynd  –  Det er synd å ha syndige tanker.   [Mat 5:28]
Se også:  Tankesynd 
Tanakh  –  er jødenes bibel.
GT er en del av de kristnes bibel, men med store redigeringer fra Tanakh, slik at tolkningene av de ulike skriftene er forskjellige.
Se også:  Tanakh  GT  NT  Toraen 
Teisme  –  er gudetro.
Se også:  Teisme  Deisme  Panteisme  Filosofiordbok.html.
Tempelhøyden  –  Haram al-Sharif.
Her ligger restene etter Salomos tempel.
Her ville Abraham ofre sønnen Isak til gud.
Og det var her Muhammed steg opp til himmelen.
Se også:  Tempelhøyden  Abraham  Klippedomen  Islamordbok.html  Historie.html 
Religiøse prester kan sammenlignes med en rekke blinde menn som leier hverandre. Førstemann ser ingen ting, han som går i midten ser ingen ting, og han som går bakerst ser ikke noe han heller.
Teologi  –  er uvitenheten om naturlige årsaker, satt i system.
Faget befatter seg utelukkende med ubegripelige ting. Loven blir satt på hode, lys blir mørke, beviser anses som tvilsomme eller falske, umuligheter blir troverdige, fornuften en svikefull veileder og sunt vett blir galskap.
Teologi er en konstant fornærmelse mot menneskets fornuft.
Teologi er vitenskapen om kristendommen. Det er feil at teologi er læren om gud. Det eneste teologien kan si noe om er hvordan kristendommen ser på gud.
Deler av «bibelvitenskapen» kvalifiserer som vitenskap, som f.eks. språkstudier og teksthistoriske studier. Bibelvitenskapen er fullt på det rene med at Jesus ikke forkynte sin oppstandelse. Det er evangeliene som forkynner den.
Kirkens troslære har kommet i ettertid. Den troen som eksegesen forholder seg til er kirkens Kristus slik den kommer til uttrykk i Bibel, bekjennelsesskrifter og troslære.
Bare en oppdiktet gud trenger en teologi for å komme til syne.
Jødedommen, kristendommen og muhammedanismen har veldig mange ting felles og er farlige fordi de har evne til å frembringe tilhengere som i praksis dreper motstanderne.
Religionene ville aldri ha overlevd hvis de ikke hadde effektive måter å slå ned kritikk på, (f.eks. ved å drepe, latterliggjøre, ignorere motstandere.)
Det er bare dumme folk som tror at det er den samme Jahve/Gud/Allah som har startet disse tre religionene etter hverandre.
Se også:  Teologi  Ateisme  Arvesynd  Bibelen  Fornuft  Gud  Islam  Koranen  Kreasjonisme  Religion  Teisme  Vitenskap  Voldsteologi  Filosofiordbok.html.
Thomas Aquinas  –  levde i høymiddelalderen.
1225. Thomas Aquinas ble født i Aquino, en by like ved Napoli.
1275. Død.
Se også:  Aquinas  Arvesynd  Augustin  Paulus  Universaliestriden  Historie.html 
Tid  –  For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.   [2 Pet 3:8]
«For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt.»   [Salmenes bok 90:4]
Se også:  Tid  Fysikkordbok.html 
Tigris  –  har utspring i Edens hage.   [1 Mos]
Se også:  Tigris  Adam  Edens hage  Mesopotamia 
Tidsregning  –  Jødenes tidsregning starter med det de mente var tidspunktet for skapelsen, dvs. år 3761 fvt.
I Romerriket regnet man årstallet fra Romas grunnleggelse.
Den muslimske verden benytter Muhammeds utvandring fra Mekka i år 622 evt.
På 700-tallet fant den kristne verden ut at de skulle bruke Jesu Kristi fødsel som starttidspunkt for tidsregningen.
År null finnes ikke, fordi man ikke kjente til 0 på den tiden.
Jesu fødsel ble derfor år 1, og ikke år 0.
Det betyr også at tidsregningen hopper fra år 1 fvt. til år 1 evt.
Se også:  Tidsregning  Matematikkordbok.html  Historie.html 
Toraen  –  den jødiske hellige skriftsamlingen ble trolig skrevet 500 år fvt. i Babylon.
Toraen viser mer enn 300 ganger til at messias skal komme ned igjen på jorden.
Se også:  Toraen  Loven  Tanakh  GT  NT 
Tre vise menn  –  het Kaspar, Melchior og Baltasar.
Navnene er bare legender som har festet seg i manges bevissthet.
I Bibelen står det at det kom noen vise menn fra østen [Mat 2:1]. Ikke at det var tre stykker.
De fant den lille familien i et hus.   [Mat 2:11]   (Ikke i stallen.)
Etter at de vise menn hadde besøkt Maria, Josef og Jesus, så reiste den lille familien til Egypt.   [Mat 2:13] De reiste altså ikke hjem igjen til Nasaret eller til Jerusalem.
Se også:  Tre vise menn  Betlehemsstjernen  Julestjernen 
Triangeltallet  –  Disiplene fikk nøyaktig 153 fisker.   [Joh 21:4-6 og 11]
153 er det 17de triangeltallet.
Se også:  Triangeltall  Matematikkordbok.html 
Tro  –  er definert ved: tilliten til noe en ikke er istand til å bevise.
Tro er full visshet om det som håpes og overbevisning om ting som ikke sees.   [Hebr 11]
Se også:  Tro 
Trærne  –  klapper i hendene når det regner.   [Jesaja 55:8-13]
Se også:  Trær  Jesaja-boken  Biologiordbok.html 

Tukt  –  Den som elsker sin sønn, tukter ham tidlig.   [Salomos ordspråk 13:24]
Du slår ham med riset og frelser hans sjel fra dødsriket.   [Salomos ordspråk 23:13]
Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av.   [Hebreerbrevet 12:5]
Se også:  Tukt  Arvesynd  Barneoppdragelse  Kjærlighet 
Ufeilbarlig  –  Hvis en er ufeilbarlig kan man gjøre ting rett med en gang.
Hva er da hensikten med å feile?
Se også:  Ufeilbarlig  Allmektig 
Ukedager  –  Det at uka er oppdelt i 7 dager er ikke en tradisjon fra skapelsesberetningen i Bibelen, men fra babylonske astronomer.
Når jødene skapte sin religion var denne ukeinndelingen allerede en godt etablert tradisjon i hele Midt-Østen-området.
Skapelsesberetningen ble rett og slett skrevet slik at den passet med den allerede etablerte uka.
Flere ukedager heter fortsatt det samme som de opprinnelige babylonske ukedagsnavnene.
Babylonerne oppkalte ukedagene etter de 7 kjente bevegelige himmelobjektene som de klarte å observere med det blotte øye.
Det var sola (sunday/søndag), månen (monday/mandag), merkur, venus, mars, jupiter og saturn (saturday).
Både greske og romerske gudenavn er oppkalt etter de babylonske planetnavnene.
Se også:  Ukedager  Historie.html 
Unaturlig  –  Visse ting bannlyses fordi det er unaturlig.
Det er også unaturlig å klippe plenen.
Det samme er å gå til tannlegen.
Det er unaturlig å utføre mirakler.
Se også:  Unaturlig 
Universaliestriden  –  handlet om gud kunne være en, samtidig som han var tre.
Se også:  Universaliestriden  Dogmer  Arvesynd  Augustin  Paulus 
Universitetet  –  er vitenskapens høyborg.
Det er der samfunnet utdanner folk som nøkternt kan forholde seg til økonomien, Big Bang og årsakene til den franske revolusjonen.
– Men det er også der prester utdannes.
Se også:  Universitetet 
Uria  –  var hettitt og soldat i Davids hær og gift med Batseba.
Se også:  Uria  Batseba  David 
Vann  –  er rensende og livgivende i religiøs symbolikk.
Syndfloden er en renselse av verden og en fornyelse av menneskeslekten pga. menneskenes ondskap og dårlige oppførsel.
Se også:  Vann  Syndfloden  Fysikkordbok.html 
Virkelighet  –  kommer fra det som eksisterer og kan erkjennes av subjekter gjennom sansning.
Se også:  Virkelighet  Virkeligheten.html  Filosofiordbok.html.
Visdom  –  Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.   [1 Kor 1]
Se også:  Visdom  Klokskap 
Medisinsk behandling:
«Sykdom er Guds straff og noe man bare må lide seg igjennom».
«Å forsøke å lindre det er å unndra seg Guds straff».
Bedøvelse:
«Hvis Gud har gitt oss smerte må vi bare finne oss i det.»
Vitenskap  –  er en arbeidsmetode for å skape viten.
Kristendommen i det store og hele alltid har bekjempet vitenskap og spesielt bruken av vitenskap for å gjøre menneskers liv bedre.
– Enkelte kristne har bekjempet alt fra bruk av medisinsk behandling.
til bruk av bedøvelse under operasjoner.
– I dag fortsetter denne grunnholdningen i kampen mot nye metoder og nye teknikker i form av motstand mot forskning for å finne metoder for å bekjempe sykdommer.
– Grunnlaget for vitenskapen ligger i den før-kristne antikken. Det først var etter opplysningstiden, og bruddet med det kirkelige makthegemoniet, at moderne vitenskap skjøt fart i Europa.
– Det jødisk-kristne monoteistiske verdensbildet er en viktig forutsetning for vitenskapelig fremvekst og tro på et ordnet verdensbilde.
Se også:  Vitenskap  Metafysikk  Filosofiordbok.html.
Vitenskapelig belegg  –  er det mange som mener de ikke trenger for sin tro,
men likevel holder de høyt hevet alle påståtte vitenskapelige belegg for noe bibelsk,
og samtidig ignorerer eller bestrider vitenskapelige argumenter som er kritisk til det bibelske.
Se også:  Vitenskapelig belegg  
Vold  –  En voldshandling er å skade andres eiendom.
Det vesentlige om vold og tortur i NT er det Gud selv som skal ta seg av.
I NT er det få oppfordringer til vold. Et unntak er Lukas 19:27 hvor de kristne på dommedagen skal hogge ned Jesus sine fiender (sosialistene?).
Se også:  Vold  Filosofiordbok.html.
Voldsteologi  –  inndeler menneskene inn i de utvalgte og de forkastede.
Se også:  Voldsteologi  Filosofiordbok.html  Voldsteologi.html 
Yom kippur  –  er en av jødedommens mest hellige dager.
Det blir markert med et offer for å rense de truende for synder.
Se også:  Yom kippur 
Ytringsfriheten  –  sier at enhver har rett til å gi uttrykk for sine meninger uten å bli stoppet av staten eller å bli angrepet av en mobb.
Nasjonalstater har en legitim interesse av å straffe visse former for ytringer som oppfordrer til hat og vold, men de bør ikke beskytte folks tro og ideer mot kritikk.
Ytringsfriheten innebærer en rett til å fornærme.
Ytringsfriheten må vike for hensynet for trygghet fra terror.
Se også:  Ytringsfriheten  Ytringsfrihet.html 
Ære  –  tilhører gud.
De kristne ikke skal «rose seg» eller «søke ære» på andres bekostning.
Ære var et typisk kulturelt fenomen i samtiden.
Kristne oppfordres til ydmykhet istedet for ære.
Forskjeller i status mellom mennesker er ubetydelige. Det åpner for å integrere slaver, kvinner og ikke-jøder i kristne grupper.
Se også:  Ære 
Ånd  –  kommer fra det hebraiske neshama eller ruach og det greske pneuma.
Sjel kommer fra det hebraiske nephesh og det greske psyke.
Disse ordene er i bibelen oversatt med: pust, liv, menneske, vesen, hjerte, sinn, meg, person, vilje, folk, lyst, begjær, luft, ånd, lidenskap, følelse, appetitt, levende vesen, individ, osv.
Uttrykkene sjel og ånd brukes om hverandre.
Ofte står ånden for den livskraft som er gitt alt levende.
Derfor lærer Bibelen at også dyrene har ånd (ruach).
Et menneskes eller dyrs ånd blir aldri omtalt som et eget, separat vesen som ikke kan dø.
Se også:  Ånd  Fiskene  Pust  Sjelen 
Åndelighet  –  er et dårlig og diffust ord, som kan bety alt og ingenting.
Se også:  Åndelighet 
Å kvitte  –  seg med den kristne tro kan være vanskelig.
Kanskje mister man venner, omgangskrets, arbeid eller kjæreste.
Å slutte å være kristen kan innebære hardt arbeid og prisen kan være høy.
Kanskje er det ikke noen gevinst å høste på det personlige plan?
– Men det bør være en moralsk plikt å kvitte seg med den kristne tro.
Se også:  Å kvitte 
Å livet i ånden  –  er vel å leve i sin egen fantasiverden?
Se også:  Å leve livet i ånden 
Åpenbaringen  –  er siste bok i Bibelen.
Se også:  Åpenbaringen  Bibelen 

 

 

Ytringsrettigheter.