nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Kristendomshistorie

10000 fvt. Jordbruk startet i Midt-Østen.

I oldtiden var det mange andre skapelsesberetninger som handlet om flere guder. Lange rollelister med guder som sloss, kranglet og lagde komplott mot hverandre, og som hogg hverandre i biter.
Jødene kvittet seg med denne rollelista; Det oppsto en radikal tanke;
at det bare finnes én gud, som er helt alene. Det eneste selskapet han har er en skapning som han med kjærlighet har skapt i sitt bilde.
Mennesket ble skapt i bildet til en skaper som nøt å skape bare for å skape.
Han skapte menneskene uten annen grunn enn kunstnerens glede ved å skape. Og han så at vi var gode.

Aller først var ‹El›, den vise olding og far i himmelen, en tidlig versjon av den senere Jehova, den evige gud.

4000 fvt. Da fantes bare ingenting  +  ordet, i tillegg til gud selv.

Den 06.10.3761 fvt. Elohim skapte alt av ingenting;
inkludert universet, himmelen og jorden.   [1. Mos]
Det som sees, har sitt opphav i det usynlige.   [Hebr 11:3]
Han forvandlet mørke til lys og skapte alt godt. Han ønsket sitt skaperverk alt vel og var glad i det han skapte.    [1. Peter 1:20]   [2. Timoteus 1:9]
På seks dagar snakket Gud fram universet. Det var ingen kamp eller råskap.
Med et åndedrag ble menneskene skapt i Guds bilde.
– Det at uka er oppdelt i 7 dager er en tradisjon fra babylonske astronomer.
Når jødene skapte sin religion var denne ukeinndelingen allerede en godt etablert tradisjon i hele Midt-Østen-området.
Skapelsesberetningen i Bibelen ble rett og slett skrevet slik at den passet med den allerede etablerte uka.

4000 fvt. Dyrene ble skapt først.
Så ble mennesket ble skapt. Både mann og kvinne ble skapt i guds eget bilde.    [1.Mos 1:27]

6000 fvt. Mennesket ble skapt en gang til.
‹El Sjaddai› (oversatt til Herren Gud = Den Hellige Ånd) (eller JHVH) skapte mannen (Adam) av jord og blåste livspust inn i nesen hans i Edens hage.    [1. Mos 2:7]
Litt senere skapte han kvinnen av mannens ribbein.    [1.Mos 2:22]
Han satte også grenser mellom godt og ondt.
Dyrene ble denne gang skapt etter menneskene.
(Originalhistorien kommer fra Sumererne.)

Adam og Eva levde i Edens hage.

Der hadde de kun en lov. Ikke rør Guds tre eller spise av fruktene på det.

En høytstående engel fikk det for seg at han også ville bli tilbedt slik Gud ble.

Han angrep det svakeste ledd, Eva, ved å la en slange (slik en buktaler) påstå at Guds påbud ikke var pålitelig. At Gud ikke snakket sant, men holdt tilbake viktig informasjon. Engelen (som i dag omtales som Satan Djevelen) påsto at både Eva og Adam ville selv bli som guder og kunne bestemme hva som var galt og rett. Og de brukte sin frie vilje til å se bort fra advarselen fra Gud om at de ville dø om de spiste av hans tre.

Utsiktene til evig liv for alle menneskene ble derved ødelagt siden de ble ufullkomne før de fikk barn. En egenskap alle arvet, slik man kan arve genfeiler, og andre sykdommer fra foreldre.

Først sønnen Kain, så sønnen Abel.

Kain slo Abel i hjel.

Så fikk Adam og Eva fikk enda en sønn.

Så giftet Kain og broren seg og fikk masse barn. Hvem giftet de seg med, hvem var foreldre til konene deres? Var ikke Adam og Eva de første menneskene likevel? Eller bedrev Kain og broren blodskam ved å gifte seg med sine egne søstre?

3500 fvt. Den sumeriske sivilisasjon oppsto.

2652 fvt. Syndfloden. 1656 år etter verdens skapelse.
Dinosaurene fikk ikke plass i Noas ark og druknet.
Det er det kreasjonistene forteller oss.     ☞ Syndfloden.html

I begynnelsen var JHVH en naturgud, en fruktbarhetsgud som var garantist for grøden.

2000 fvt. I den gamle byen Ur var innbyggertallet 65 tusen.

1800 fvt. Den babylonske sivilisasjon oppsto.

Rundt 1800 fvt. Abraham ble født i i Ur i Kaldea i Mesopotamia.
Abraham, levde 20 generasjonar etter Adam.

‹El Sjaddai› inngikk en pakt med Abraham.    [1. Mosebok 17:1]
‹El Sjaddai› kan være den hellige ånd som gir kraft til kjødet.

‹El Elyon› er den høyeste guden. Prestekongen Melkisedek, kongen av Jerusalem, velsignet Abraham i navnet til Gud Den Høyeste. [1. Mosebok 14:18-20]

1595 fvt. Hettitterriket erobret Babylon.
De slo seg ikke ned der, men trakk seg tilbake langs Eufrat og etterlot Babylonia i kaos.

1400 fvt. Jødenes utreise fra faraos Egypt.

1300 fvt. Moses ble født i byen Avaris i Egypt.
Mosebøkene ble diktert til Moses.
Rundt 1250 fvt. Israelittene utvandret fra Egypt.
Moses ledet f.eks sitt folk i 40 år gjennom Sinai-ørkenen;  – i et landområde omtrent på størrelse med Østfold fylke.
Hvordan var det mulig for Moses å rote seg så grundig bort i et lite og oversiktlig ørkenområde?
Etter en 40 år lang ørkenvandring nådde de Kanaan, det lovede landet.
Rundt 1200 fvt. Israelittene, med Josva i spissen, erobret deler av Kanaan.

Omkring 1100 fvt. Bronsealderen gikk over til jernalderen.

Omkring 1000 fvt. Saul innførte kongedømmet.

Rundt 1000 fvt. Kamelen ble tatt i bruk som lastedyr i dette området.

1000 fvt. For 3000 år siden. De fem Mosebøkene, Guds egne ord, ble diktert til Moses.

Før 1000 fvt. Dødehavsrullene ble skrevet.

Før 1000 fvt. Jødenes kong David ble født i Betlehem.

1000 fvt. David erobret en bosetting nedenfor Tempelhøyden, og gjorde den til hovedstad i det israelske riket.
Han samlet de tolv stammene under sitt herredømme.

997 fvt. Kong David grunnla den jødiske nasjon, et kongerike som strakk seg fra Eufrats bredder til Middelhavets kyst. I Davids hovedstad var det like mye sølv som steiner. [1 Kong 10:27]

Israel var en politisk stormakt, under David og Salomo.

Salomo, yngste sønn av David og Batseba.
970-930 fvt. Salomos regjeringstid var preget av fred og økonomisk fremgang.

950 fvt. Salomos tempel ble bygd på Moriaberget (Tempelhøyden). vha. fønikisk ekspertise.   [1 Kong 6-7]

Hvis diameteren var ti alen så ville omkretsen vært noe mer 30 alen.
– En snor på 30 alen kan umulig nå rundt en sirkel med diameter på 10 alen.
Med den diameteren skulle omkretsen blitt nærmere 31½ alen.
Det er en bom på 1½ alen, som er en feil på godt over én meter.
– Jødene var et folk med lite kunnskaper om matte, og lite flinke med konstruksjoner, (f.eks. sammenlignet med egypterne).
– Eventuelt at gud som åpenbarte og inspirerte dette ikke var særlig flink med måling og tall, han heller.

(Noen kristne bortforklarer dette med at det er diameteren og høyden på 5 alen som er målt, altså; 10 + 5 + 10 + 5  =  30 alen.)

Ved byggingen templet lagde Hiram, en kunstner fra Tyrus, et sirkelformet hav av støpt metall som målte ti alen fra kant til kant. Høyden var fem alen, og omkretsen tretti alen.

Etter Salomos død ble landet delt i to selvstendige riker: Juda i sør og Israel i nord.

900 fvt. Hebraiske navn oppsto. Mange navn har leddet «-el» som betyr «gud».

Rundt 884 fvt. Urstaten Israel ble dannet i de nordre deler av Palestina. Staten hadde knapt 100000 innbyggere.
Juda var nabo i syd, med Jerusalem, hadde ca. 10000 mennesker i faste bosettinger.

I det 9. og 8. århundre fvt. vokste det Assyriske riket og la under seg enorme landområder i Midt-Østen. Bla. ble dvergstaten Israel innlemmet som provinsen Samaria. Erobringen var nådeløs og rundt 13500 jøder tvangsdeportert. Den assyriske erobringen førte til en stor tilstrømming av mennesker til Juda, og Jerusalem vokste fra 2000 til 15000 innbyggere.

720 fvt. Vanningsanlegg ble laget for å lede vann inn i byen i underjordiske kanaler.

701 fvt. Jerusalem ble omringet av den assyriske hæren. Kong Hiskia av Jerusalem ba en bønn til ‹Jahve Sebaot› hærskarenes gud. [Jesaja 37:16]

Riket var allerede før domsprofetenes tid blitt splittet i et nordrike (Israel) og et sørrike (Judea).

722 fvt. Nordriket ble hærtatt av assyrerne og hadde fra da av verken religiøs eller politisk betydning.

Før 700 fvt Jødene hadde flere guder. Arkeologiske utgravninger viser mange små amuletter, småfigurer som tyder på en kvinnelig gud som et fruktbarhetssymbol.

Etter 700 fvt. Skapelsesberetningen, monoteisme og troen på én gud kommer trolig etter denne tiden.

Etter det 7de århundrede fvt. De eldste myntene man kjenner kom fra Lilleasia.

639–609 fvt. Kong Josia forfremmet Jehova fra å være en liten stammegud til å bli en universell makt.

597 fvt. Jerusalem ble erobret av babylonerne under kong Nebukadnesar II. Den jødiske kong Jojakin ble avsatt.

Før 587 fvt. var Israelerne polyteister. Bare en liten minoritet tilba bare Jahve. Troen på en allmektig, skapende gud var fremdeles under utvikling.

587 fvt. Jødene gjorde opprør. Denne gang jevnet Nebukadnesar 2. hele Jerusalem med jorden. En liten del av den jødiske befolkningen, trolig rundt noen tusen av den jødiske elite, ble deportert til metropolen Babylon som gisler. Fangenskapet varte til 539 fvt. Spor etter fangenskapet finnes i Salmenes bok vers 137 og i profeten Daniels beretninger om kong Nebukadnesar [Daniel 4:33].

586 fvt. Det første tempelet ble fullstendig ødelagt av kong Nebukadnesar.

240 fvt. Qumran rullene er ikke originaler, men avskrifter av avskrifter.

Før år 0. Bibelhebraisk forsvant som talt språk.

63 fvt. Jerusalem kom under romersk kontroll.

37 fvt. Herodes, kongen i Galilea, var en marionett for romerne.
– Herodes utvidet Det andre tempel.
– Johannes døperen ble henrettet.
4 fvt. Herodes døde.

Palestina var ved starten av vår tidsregning et tradisjonsbundet jordbrukssamfunn.
Romerne hadde herredømme, men de lokale herskerne hadde stor grad av selvstendighet så lenge de regjerte i tråd med keiserens interesser.

Tidsregningen hopper fra år 1 fvt. til år 1 evt.
Tidsregningen vår startet.
År 0  finnes ikke, fordi man ikke kjente til 0 på den tiden.
Jesu fødsel ble derfor år 1, og ikke år 0.

Det var vanlig med
«jomfrufødsler»
på den tiden.

Ved påsketider 1 evt, som kan ha vært år 6 evt. Marias bebudelsesdag.
Det kom en engel til henne med budskapet om at hun var med barn.
Ved vintersolverv år 1 evt. fødte hun Jesus.
– Jesus ble født jøde, oppdratt som jøde, og var jøde helt frem til 30-års alderen.

19.08.14. Keiser Augustus (Oktavian) døde.

Pontius Pilatus var en romersk guvernør.

30 evt. Jesus døde på korset på forberedelsesdagen (fredag), var død hele lørdagen (sabbaten/hviledagen) og stod opp igjen på ukens første dag (søndag).
(Bibelen har lørdag som ukens siste dag, hviledagen.)

66 evt. Det jødiske opprøret begynte.

70 evt. Romerne slo hardt ned det jødiske opprøret. Romerne inntok Judea. De beleiret Jerusalem. Det endte i en grusom massakre hvor titusenvis av mennesker ble slaktet innenfor bymurene. Tempelet – det helligste stedet i Jødedommen, ble jevnet med jorden.
Skattene ble ført til Rom.
Det andre tempelet ble brent.

NT ble opprinnelig skrevet på gresk.

200-tallet. De kristne tekstene ble oversatt til latin, som var hovedspråk i det vestromerske riket.

07.03.321. Keiseren Konstatin utstedte et dekret som flyttet den kristne hviledagen fra lørdag til søndag.

354. Augustin ble født i Nord-Afrika.

På 400-tallet. Bibelen ble oversatt til armensk.

Våren 627. Massakren på den siste jødiske stammen, Banu Qurayzah. Omkring 700 jøder ble drept. Kvinner og barn ble solgt som slaver.

638. Muslimene erobret Jerusalem. Palestina ble erobret.

På 700-tallet fant den kristne verden ut at de skulle bruke Jesu Kristi fødsel som starttidspunkt for tidsregningen.

860. Kirkeslavisk ble brukt til en bibeloversettelse.
– Det var den russisk-ortodokse kirkes språk og ble fram til 1800-tallet benyttet som skrift- og kulturspråk.

Før år 1000. NT var oversatt til latin, gotisk, armensk og kirkeslavisk.
Alle oversettelsene ble gjort fra gresk, med et mulig unntak for den armenske.

1054. Korstogene. Pave Urban II i Roma bestemte at de kristne skulle gjenerobre den hellige byen Jerusalem fra sarasenerne. Dermed var korstogene i gang.

22.07.1099. Kristne korsfarere inntok Jerusalem.
Befolkningen massakrert.

1146. Minst 100000 jøder ble drept i Fez i Marokko.

1187. Saladin gjenerobret Jerusalem.

1225. Thomas Aquinas ble født i Napoli.

1291. De siste korsfarere ble drevet ut av mamlukene.

1438. Gutenbergs boktrykkerkunst.

1500-tallet. I senmiddelalderen mente man at de fleste havnet i skjærsilden. Der måtte de renses for sine synder før de kunne tas opp i himmelen. For å redusere pinslene i skjærsilden, kunne de gjenlevende betale for at prestene holdt sjelemesser for den døde. Slik kom den døde raskere til himmelen. Man kunne også selv forhåndsbetale for slike messer. Kirken kontrollerte botssakrament og avlat, og kunne altså påvirke hvor langt oppholdet i skjærsilden skulle bli.

Oktober 1517. Martin Luthers hammerslag mot kirkedøra i Wittenberg.
– Luther gjorde kristendommen til et individualistisk prosjekt.
– Han oversatte Bibelen fra latin til forståelig folkemål.
– Skjærsilden ble avskaffet.
– Hans opprør førte til at det ble dannet en helt ny kirke, den protestantiske kirke.
– Protestantismen var en overføring av makt fra kirken til det enkelte menneske.

1516–17. Osmanene erobret ­Jerusalem.

1521. Riksdagen i Worms.

17.02.1600. Giordano Bruno ble brent på bål i Roma fordi han ikke trodde at jorda var universets midtpunkt.

1683. Trolldomslovene ble innført i Dansk og Norsk Lov.

1695. Ane Cathrine Frantsdatter ble brent i Kvæfjord i Troms. Hun var den siste som ble anklaget og drept av kirkens og øvrighetens representanter her i landet for hekseri.

Hvis det finnes en allmektig gud;
Er det denne guden som har forårsaket katastrofen, eller latt være å forhindre den?

1755. Jordskjelvet i Lisboa.

26.05.1822. Brannen i Grue kirke er den største brannkatastrofen i norsk historie.

1842. Trolldomslovene ble opphevet i Norge.

1884. Kirken var motstander av demokrati og parlamentarisme. Senere har kirken akseptert demokrati, menneskerettigheter, likestilling for kvinner og homofiles rettigheter.

1900-tallet. Bibelhebraisk ble revitalisert som talt språk, og er nå tale- og skrivespråk i Israel.

Desember 1917. Allenby inntok Jerusalem.

1947. Dødehavsrullene (fra ca. 100 fvt. til 50 evt.) ble funnet ved Qumran.

1948. Staten Israel ble opprettet. Israelerne fikk bare herredømme over den vestlige delen av ­Jerusalem. Den østlige bydelen med Tempelhøyden ­kom under ­jordansk kontroll.

1961. Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, ble ordinert av den liberale biskopen Kristian Schjelderup.

1967. Etter seksdagerskrigen fikk Israel herredømme over hele ­Jerusalem.

01.01.1973. Tidsregningsnormen ISO 8601 ble innført i de fleste europeiske land inkludert Norge.
Ukens første dag ble flyttet til mandag og hviledagen ble ukens siste dag.

1978. Judasevangeliet ble funnet i Egypt.

1980. Statens filmkontroll forbød filmen «Life of Brian» i Norge på grunn av blasfemisk innhold.

1996. Pave Paul II aksepterte darwinistisk evolusjon som prinsipp for utvikling av liv på jorda.
Den katolske kirke mener fremdeles at evolusjonen er styrt av gud, og gud kan gripe direkte inn i evolusjonsprosessen.

2004. Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia.

01.01.2017. Den norske kirke ble en selvstendig enhet, organisatorisk sett på linje med andre tros- og livssynssamfunn. DNK endret status fra å være en statlig enhet til å bli en selvstendig religiøs organisasjon.


Dommedag kan komme før en aner det.


Lenker

🔗tv.nrk.no – 1000 års tro. Kristendommens historie i Danmark.


Ordliste

Abraham  –  levde 20 generasjonar etter Adam.
Rundt 1800 fvt. Abraham ble født i i Ur i Kaldea i Mesopotamia.
Ca. 1800 fvt. Abraham dro ut fra byen Ur i det nåværende Sør-Irak til et land som gud skulle vise han. Gud skulle gjøre han til et stort folk som får sitt navn etter at Abrahams sønnesønn med tilnavnet Israel.
Jakobs tolv sønner ble stamfedre til Israels tolv stammer. Noen av de israelittiske stammene havnet i Egypt, der de ble slaver under faraoene. [1 Mos 12, 1–2]
Se også:  Abraham  Adam  GT  Isak  Jesus  Mesopotamia  NT  Kristendomsordbok.html 
Adam  –  ble kalt det første menneske.
6000 fvt. Mennesket ble skapt for andre gang.
‹El Sjaddai› (oversatt til Herren Gud = Den Hellige Ånd) (eller JHVH) skapte mannen (Adam) av jord og blåste livspust inn i nesen hans i Edens hage.    [1. Mos 2:7]
Litt senere skapte han kvinnen av mannens ribbein.    [1.Mos 2:22]
Adam og Eva levde i Edens hage.
Først sønnen Kain, så sønnen Abel.
Så fikk Adam og Eva fikk enda en sønn.
Se også:  Adam  Adam og Eva  Abraham  Edens hage  Jesus  Kain  Kristendomsordbok.html 
Adam og Eva  –  er et konsept kommer fra Sumeriske tavler i gamle Mesopotamia.
Se også:  Adam og Eva  Adam  Edens hage  Kristendomsordbok.html 
Alder  –  Det er utrolig er hvor gamle folk ble i 1. Mosebok.
Se også:  Alder  Aldring.html  Kristendomsordbok.html 
Andre mosebok  –  Eksodus.
Se også:  2 Mos  1. Mos  GT  Abraham  NT  Kristendomsordbok.html 
Augustin  –  levde i overgangen mellom antikken og tidlig middelalder.
354. Augustin ble født i Nord-Afrika.
430. Død.
Se også:  Augustin  Kristendomsordbok.html 
Bibelen  –  er overtroboka til et gammelt overtroisk arabisk ørkenfolk, som kalles jøder.
Se også:  Bibelen  Dødehavsrullene  GT  NT  Sumererne  Filosofiordbok.html
Dødehavsrullene  –  ble skrevet før 1000 fvt. og er de eldste avskriftene av den hebraiske Bibelen.
1947. Dødehavsrullene (fra ca. 100 fvt. til 50 evt.) ble funnet ved Qumran.
Se også:  Dødehavsrullene  Bibelen  Kristendomsordbok.html 
Edens hage  –  Gud skapte mennesket i Edens hage.
Se også:  Edens hage  Adam  Kristendomsordbok.html 
El  –  er den vise olding og far i himmelen og stamfar til den senere JHVH.
Se også:  El  Hebraisk  Semittisk  Kristendomsordbok.html 
Esekiel  –  levde før 500 fvt.
Se også:  Esekiel  Kristendomsordbok.html 
Første mosebok  –  inneholder noen av verdens best kjente fortellinger.
Se også:  1. Mos  2 Mos  GT  Abraham  NT  Kristendomsordbok.html 
GT  –  Detaljer fra egen tid er overført til historiske hendelser.
– Kameler er omtalt som pakkdyr over tusen år før de ble introdusert.
– Mynter snakkes det om i tider lenge før disse ble tatt i bruk.
Det er åpenbart har man beskrevet detaljer i sin egen tid, men overført det til hendelser som skulle ha funnet sted i historien.
Ca. 1400 fvt. Jødenes utreise fra faraos Egypt.
Se også:  GT  Abraham  Første mosebok  NT  Kristendomsordbok.html 
Grue kirke  –  ved prestegården ved Skulstad nordvest for Kirkenær på Finnskogen i Hedmark.
26.05.1822. Brannen i Grue kirke er den største brannkatastrofen i norsk historie.
Se også:  Grue kirke  Naturkatastrofer  Norge.html  Kristendomsordbok.html 
Hebraisk  –  stammer fra semittisk.
900 fvt. Hebraiske navn oppsto. Mange navn har leddet «-el» som betyr «gud».
Navnet Daniel betyr «Gud er min dommer».
Elisabeth betyr «Guds løfte» eller «Gud har sverget».
Bibelhebraisk forsvant som talt språk for mer enn 2000 år siden.
Men for omtrent 100 år siden ble det revitalisert som et talt språk, og nå er det både det talte og skrevne språket til staten Israel.
Se også:  Hebraisk  El  Semittisk  Kristendomsordbok.html 
                🌝
              .
            . 
           .
         .
       .
      .
    .
   🧙
  🧹
🔥  
Heks  –  Trollkvinne.
1231. Inkvisisjonen var et korps av kjetterjegere som ble opprettet av pave Gregor 9. (1227-1241).
30.05.1431. I Frankrike ble Jeanne d’Arc brent på bål for hekseri.
1486. «Heksehammeren» (Malleus Maleficarum) var inkvisisjonens håndbok i heksejakt.
1537. «Djevelhorer skal brennes».
[Martin Luther var tilhenger av dødsstraff for hekser]
1614. Henrik Meråker ble halshugget.
1662. Klug-Anne ble brent i Stavanger.
12.10.1674. Finn-Kirsten var den siste som ble brent på bål i Trondheim.
1695. Ane Cathrine Frantsdatter ble brent i Kvæfjord i Troms. Hun var den siste som ble anklaget og drept av kirkens og øvrighetens representanter i Norge for hekseri.
1842. Trolldomslovene ble opphevet.
– En periode trodde folk at hekser dro til Bloksberg natten til Sankthans. De brente bål for å holde seg våkne og passe på.
Se også:  Heks  Luther  Kristendomsordbok.html 
Herodes  –  Kongen i Galilea var en marionett for romerne.
37 fvt. Kong Herodes regjerte over Jerusalem.
Han utvidet Det andre tempel betraktelig.
Herodes henrettet Johannes døperen.
4 fvt. Herodes døde.
Se også:  Herodes  Jesus  Kristendomsordbok.html 
Hettitterriket  –  erobret Babylon i 1595 fvt.
De slo seg ikke ned der, men trakk seg tilbake langs Eufrat og etterlot Babylonia i kaos.
Se også:  Hettitterriket  Kristendomsordbok.html 
Ingenting.
Først var det bare ingenting, pluss Gud selv.
Den 06.10.3761 fvt. Elohim skapte alt av ingenting.   [1. Mos]
Se også:  Ingenting  Filosofiordbok.html  Fysikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Kristendomsordbok.html 
Isak  –  sønn av Abraham.
Se også:  Isak  Abraham  Kristendomsordbok.html 
Jahve  –  eksisterer fra evighet til evighet.
Han skapte mennesket i Edens hage ca. 4000 fvt.
Se også:  Jahve  Jesus  Kristendomsordbok.html 
Jerusalem  –  og omegn har vært en evig slagmark.
Se også:  Jerusalem  Kristendomsordbok.html 
Jesus  –  er etterkommer etter Abraham.
Se også:  Jesus  Abraham  Adam  GT  Herodes  Jahve  Jul  Maria  NT  Ordet  Pilatus  Kristendomsordbok.html 
Jordbruk  –  startet med domestisering og kunstig seleksjon av planter og dyr i Midt-Østen 10000 fvt.
Palestina var ved starten av vår tidsregning et tradisjonsbundet jordbrukssamfunn.
Romerne hadde herredømme, men de lokale herskerne hadde stor grad av selvstendighet så lenge de regjerte i tråd med keiserens interesser.
Se også:  Jordbruk  Kristendomsordbok.html 
Jul  –  Fødselsdagen til Jesus ble fastsatt til den 25te desember på et kirkemøte i år 325.
Se også:  Jul  Jesus  Kristendomsordbok.html 
Jøder  –  er edomitter, etterkommere fra Kain.
Se også:  Jøder  Kain  Moses  Kristendomsordbok.html 
Kain  –  var en rampegutt som drepte broren sin.
Se også:  Kain  Adam  Adam og Eva  GT  Jøder  Kristendomsordbok.html 
Kong David  –  Jødenes konge ble født i Betlehem før 1000 fvt..
David bekjempet fienden og erobret en bosetting nedenfor Tempelhøyden
og gjorde den til hovedstad i det israelske riket.
David samlet de tolv stammene under sitt herredømme.
997 fvt. David grunnla den jødiske nasjon.
Riket strakk seg fra Eufrats bredder til Middelhavets kyst.
I Davids hovedstad var det like mye sølv som steiner.   [1 Kong 10:27]
Israel var en politisk stormakt, under David og Salomo.
Se også:  David  GT  Jesus  Salomo  Kristendomsordbok.html 
Maria  –  ble gravid på Marias bebudelsesdag ved påsketider i år 1 evt.
Ved vintersolverv år 1 evt. fødte hun Jesus.
Se også:  Maria  Jesus  Påske  Kristendomsordbok.html 
Martin Luther  –  var tilhenger av dødsstraff for hekser.
Se også:  Luther  Augustin  Heks  Protestantismen  Kristendomsordbok.html 
Mesopotamia  –  var landet mellom og rundt flodene» Eufrat og Tigris som i nåværende Irak, nordøstlige Syria og sørøstlige Tyrkia.
Se også:  Mesopotamia  Abraham  Sumererne  Kristendomsordbok.html 
Moses  –  ble født i byen Avaris i Egypt 1300 fvt.
Se også:  Moses  Jøder  Mosebøkene  Kristendomsordbok.html 
Mosebøkene  –  ble diktert til Moses før år 1000 fvt.
– De bygger på ulike historiske tradisjoner
– og ble nedtegnet mange hundreår etter Moses sin levetid.
Se også:  Mosebøkene  Moses  Kristendomsordbok.html 
Naturkatastrofer  –  med store menneskelige lidelser.
Allehelgensdag 1755. Jordskjelvet i Lisboa etterfulgt av en tsunami.
26.05.1822. Brannen i Grue kirke er Norges største brannkatastrofe.
2004. Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia.
Se også:  Naturkatastrofer  Grue kirke  Kristendomsordbok.html 
NT  –  Det nye testamentet ble opprinnelig skrevet på gresk ila. de første to hundreårene etter vår tidsregnings begynnelse.
200-tallet. De kristne tekstene ble oversatt til latin, som var hovedspråk i det vestromerske riket.
På 400-tallet. Bibelen ble oversatt til armensk.
Innen det første årtusen var NT oversatt til latin, gotisk, armensk og kirkeslavisk.
Alle oversettelsene ble gjort fra gresk, med et mulig unntak for den armenske.
– NT inneholder over 295 separate referanser til GT fordelt på ca. 352 vers.
– Gotisk er et utdødd germansk språk.
– Kirkeslavisk er betegnelsen for et språk som omkring år 860 ble brukt til en bibeloversettelse. Dette var den russisk-ortodokse kirkes språk og ble fram til 1800-tallet benyttet som skrift- og kulturspråk.
Se også:  NT  Bibelen  GT  Kristendomsordbok.html 
Ordet  –  var først, deretter skapelsen.
Se også:  Ordet  Jesus  Kristendomsordbok.html 
Pontius Pilatus  –  var en romersk guvernør.
Se også:  Pilatus  Jesus  Kristendomsordbok.html 
Protestantismen  –  Martin Luther brøt med Romerkirken på 1500-tallet.
Se også:  Protestantismen  Kristendomsordbok.html 
Påske  –  heter pesach på hebraisk, som betyr «forbigang».
Moses skal ved utvandringen fra Egypt ha oppfordret jødene til å smøre blod fra offerlam på dørstolpene. Derved skulle de bli spart når hevnens engel (antakelig Moses og hans «aktivister») dro gjennom landet for å ramme egypterne.
Mos. 12 og 13 skildrer hvordan Herren gikk gjennom Egypt for å befri jødene fra fangenskapet. Han gikk forbi husene deres, men slo i hjel de førstefødte hos egypterne.
Se også:  Påske  Kristendomsordbok.html 
Det er ikke funnet noen rester etter Salomos tempel.
Salomo  –  var yngste sønn av David og Batseba, og het opprinnelig Jeddidja.
Salomo arvet et stort rike som strakte seg fra Eufrat til Gaza.
970-930 fvt. Salomos regjeringstid var preget av fred og økonomisk fremgang.
De mange byggverk innebar skattlegging og tvangsarbeid.
Det første tempelet ble bygd på Moriaberget (Tempelhøyden). vha. fønikisk ekspertise.   [1 Kong 6-7]
Rehabeam var Salomos sønn.   [1 Krøn 3:10]
Etter Salomos død ble landet delt i to selvstendige riker: Juda i sør og Israel i nord.
Forfatterskap: Salomos ordspråk. Salomos høysang. Forkynnerens bok.
586 fvt. Det første tempelet ble fullstendig ødelagt av kong Nebukadnesar.
70 evt. Det andre tempelet ble brent av romerne.
Restene etter Salomos tempel ligger på Tempelhøyden.
Salomo omtales i Koranen som Suleiman, sønn av Dawud.
Se også:  Salomo  David  Kristendomsordbok.html 
Sarasenerne  –  var muslimer i Det hellige land og omliggende områder.
Se også:  Sarasenerne  Kristendomsordbok.html 
Satan-figuren  –  ble importert fra den persiske kulturen og kom relativt sent inn i de bøkene som bibelen består av.
Se også:   👹    Kristendomsordbok.html 
Semitt  –  etterkommere etter Noahs sønn Sem.
Jødene er etterkommere etter Jafet, en annen av Noahs sønner.
Noahs sønner; Sem, Kam og Jafet, ble stamfedre til alle nålevende mennesker.
Se også:  Semitt  Kristendomsordbok.html 
Semittisk  –  er en språkfamilie som oppsto i Midtøsten og Nord- og Øst-Afrika.
Se også:  Semittisk  El  Hebraisk  Kristendomsordbok.html 
Sodoma og Gomorra  –  kan ha vært to førhistoriske byer ved sørenden av Dødehavet.
Se også:  Sodoma  Kristendomsordbok.html 
Solen  –  har vært gud så langt en kan gå tilbake historisk.
Alle forsto at uten solen ville ikke avlingene vokse og livet på jorden ville ikke overleve. Dette synspunktet gjorde solen til det mest tilbedte objektet noen gang.
Se også:    Kristendomsordbok.html 
Sumererne  –  6000 år gamle Sumeriske skrifter er basis for bibelen.
Sumererne fant opp bl.a;
hjulet, plogen, kunstig vanning, pottemakerens dreiehjul, seilfartøy med kjøl.
De var de første som bygget bygninger med buer i stein og flere etasjer.
De utviklet et juridisk system, matematikk, astronomi.
De utviklet kalenderens inndeling basert på 60-tallsystemet. (En time er 60 minutter, ett minutt er 60 sekunder.)
Sirkelen ble inndelt i 360°.
Rundt 3000 fvt. ble skriftkunsten oppfunnet. Sumererne skrev med kileskrift på leirtavler.
Se også:  Sumererne  Bibelen  Mesopotamia  Kristendomsordbok.html 
Syndfloden  –  var en stor verdensomspennende oversvømmelse av hele jorden.
Se også:  Syndfloden  Islam.html  Syndfloden.html  Kristendomsordbok.html 
Tempelhøyden  –  Restene etter Salomos tempel ligger på Tempelhøyden.
Her ville Abraham ofre sønnen Isak til gud.
Og det var her Muhammed steg opp til himmelen.
Se også:  Tempelhøyden  Abraham  Islamordbok.html  Kristendomsordbok.html 
Thomas Aquinas  –  levde i høymiddelalderen.
1225. Thomas Aquinas ble født i Aquino, en by like ved Napoli.
1275. Død.
Se også:  Aquinas  Augustin  Kristendomsordbok.html 
Tidsregning  –  Jødenes tidsregning starter med det de mente var tidspunktet for skapelsen, dvs. år 3761 fvt.
I Romerriket regnet man årstallet fra Romas grunnleggelse.
Den muslimske verden benytter Muhammeds utvandring fra Mekka i år 622 evt.
På 700-tallet fant den kristne verden ut at de skulle bruke Jesu Kristi fødsel som starttidspunkt for tidsregningen.
År null finnes ikke, fordi man ikke kjente til 0 på den tiden.
Jesu fødsel ble derfor år 1, og ikke år 0.
Det betyr også at tidsregningen hopper fra år 1 fvt. til år 1 evt.
Se også:  Tidsregning  Matematikkordbok.html  Kristendomsordbok.html 
Ukedager  –  Det at uka er oppdelt i 7 dager er ikke en tradisjon fra skapelsesberetningen i Bibelen, men fra babylonske astronomer.
Når jødene skapte sin religion var denne ukeinndelingen allerede en godt etablert tradisjon i hele Midt-Østen-området.
Skapelsesberetningen ble rett og slett skrevet slik at den passet med den allerede etablerte uka.
Flere ukedager heter fortsatt det samme som de opprinnelige babylonske ukedagsnavnene.
Babylonerne oppkalte ukedagene etter de 7 kjente bevegelige himmelobjektene som de klarte å observere med det blotte øye.
Det var sola (sunday/søndag), månen (monday/mandag), merkur, venus, mars, jupiter og saturn (saturday).
Både greske og romerske gudenavn er oppkalt etter de babylonske planetnavnene.
Se også:  Ukedager  Bibelen  Kristendomsordbok.html 
Voldsteologi  –  inndeler menneskene inn i de utvalgte og de forkastede.
Se også:  Voldsteologi   Filosofiordbok.html  Voldsteologi.html 

 

 

Ytringsrettigheter.