nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Islams historie

Alt startet med Allah selv. Han er evig, allmektig og allvitende, uforgjengelig og fullkommen.

Koranen var før verden.

Så ble Verden skapt.

Allah skapte engler av åndelig materiale. Englene er bindeleddet mellom Allah og menneskene. De er sendebud og kan aldri handle i mot Allahs vilje. De overvåker alt livet på jorden og skal på dommens dag vitne om alt det som menneskene har gjort, godt eller ondt.

Allah skapte djinner av ild før han skapte dyr og mennesker.
Iblis var høvdingen for djinnene.

Allah kunngjorde at han ville skape mennesket av jord og leire, som alle andre skulle falle ned for og tilbe.

Da gjorde Iblis opprør.
Iblis ble kastet ut fra himmelen, og ble til Satan.
Han er Allahs fiende og menneskenes farlige frister.

Allah skapte jorden.

Allah skapte de første menneskene, men ikke i sitt bilde.
Mennesket ble laget av leire, men med Allahs ånd i seg blir mennesket innsatt som den aller fremste skapningen i verden, som Allahs visekonge.

Ikke noe av den skapte verden faller utenfor Allahs interesse, og hans vilje skal følges på alle livets områder enten det gjelder familieliv, samfunnsliv eller politikk.
Det er ikke noe som er «verdslig» i den forstand at det er overlatt til menneskenes selv å avgjøre hvordan livet skal leves. Menneskene må alltid søke etter Allahs vilje og underkaste seg den. De må gå lydighetens vei.

Allah var ikke trett og trengte ikke hvile etter sin seksdelte skapergjerning.

Den første muslimer var de første menneskene, Adam og Eva.

Alle mennesker er født som muslimer.

Syndefallet. Menneskene og etterkommerne syndet. De var ulydige og spiste forbuden frukt i Edens hage. Da Adam og Eva ble kastet ut av hagen angret de sin synd, ba til Allah om nåde og fikk tilgivelse. De hadde gjort sin aslama – sin omvendelse til Islam. Fra da av var de igjen sanne muslimer. Skylden gikk ikke i arv; kun det enkelte menneske kan bli skyldig og må vende om til Allah.

Rundt 2000 fvt. Abraham, levde 20 generasjoner etter Adam.
Fra Beer-Sjeba ble tjenestejenta Hagar og sønnen Ismael jaget ut i ørkenen.
Ismael blei senere stamfar til araberne.
Senere møttes Abraham og Ismael og sammen bygde de grunnvollen til Kaba.

1000 fvt. Jødenes kong David erobret en bosetting nedenfor Tempelhøyden, og gjorde den til hovedstad i det israelske riket.
Sønnen, kong Salomo, reiste Det første tempel på høyden, der han plasserte Paktens ark.

587–445 fvt. Jerusalem ble plyndret av babylonerne, og ­Salomos tempel lagt i ruiner.
Da perserne overvant babylonerne fikk jødene lov til å vende tilbake til Jerusalem, der de startet byggingen av ­Det andre tempel.

Ca. 500 fvt. Perserkrigene. Etter nederlaget fikk gresk kultur et oppsving.

63 fvt. Jerusalem kom under romersk kontroll.

37–4 fvt. Kong Herodes regjerte over Jerusalem. Han utvidet Det andre tempel betraktelig.

Ca. år 0. Jesus ble født.

70. Romerne slo ned et jødisk opprør. De brant ned Det andre tempel, og etterlot bare deler av støttemuren.

570. Muhammed ibn Abdallah ble født i Mekka.    ☞ Verdenshistorie.html.
Rundt år 600. De fleste araberne var polyteister. Men det fantes også jøder og kristne.
De fleste jødene bodde i Medina 400 km nord for Mekka. Noen nedstammet fra jøder som flyktet da tempelet i Jerusalem ble ødelagt.
Andre var arabere som hadde gått over til jødedommen.
Jødene var fullstendig integrert i det arabiske samfunnet og levde på samme måte.
Konfliktene i den førislamske perioden var stammebasert (ikke religiøs). Det var stammesamfunn. At nabostammen var jødisk, betydde ikke noe.
Krig og konflikt gikk om knappe ressurser, makt over brønner og mat. Det var ingen sentralmakt; enhver var avhengig av stammen sin.
Kristendommen var statsreligion i Austromerriket og Etiopia.
I Persia dominerte zoroastrismen, – men jødedommen var også viktig.
Araberne hadde ikke noen egen hellig skrift.
Araberne søkte ein ny religion, men de var stolte stammefolk og godtok verken kristendom eller jødedom.
De visste at Bysants prøvde å få makt over dem ved å innføre kristendommen, – og at Persia brukte jødedommen for å legge araberne under seg.
September 622. Hijraen, utvandringen fra Mekka til Medina ble tidspunktet for muslimenes tidsregning.
Jødene ville ikke godta Koranen som korrektiv til bibelen og Muhammed som profet.
Men religionsmotsetningene var ikke til hinder for alliansebygging, pga. trusler fra polyteistene i Mekka.

623. Den første militære kampanjen Muhammed ledet var mot den mektige Quraish-stammen i Mekka.
Muhammed som selv tilhørte denne stammen, beordret flere overfall mot dem. Det første angrepet, i starten av år 623, mislyktes.
Det andre, i mai- juni, kalt Caravan-raidet, ga Muhammed full kontroll over det viktigste handelsmarkedet i området.
Bare noen måneder senere, i august, invaderte han Libya, i oktober Kuwait, og i desember Dul Ashir.

Januar 624. Nakhla-raidet. Quraish-stammen ble overfalt.
Ingen ble drept, men noen ble truet på livet og holdt som fanger.
Det var på et vis «ikke-voldelig» slik koranen befaler.
Mars 624. Slaget ved Badr, innledet en åpen konflikt med jødene.
Våren 627. Massakren på den siste jødiske stammen, Banu Qurayzah.
Omkring 700 jøder ble drept.
Kvinner og barn ble solgt som slaver.
Konfliktene med jødene fikk muslimene til å legge om visse skikker de hadde fra jødedommen.
De begynte å faste under ramadan, og ikke jom kippur.
Qibla (bønneretningen) ble endret fra Jerusalem til Mekka.
Historien om Ismael og Isak ble laget for å rettferdiggjøre endringene.

629. Slaget ved oasen Khaybar 150 km fra Medina i dagens Saudi Arabia. 628 jøder ble massakrert.

632. Muhammed døde.

633. Mesopotamia (dagens Irak) ble erobret.

636. Syria ble erobret.

638. Jerusalem ble erobret.
Palestina ble erobret.

638. al-Aqsa-moskeen ble bygd på ­Tempelhøyden.

641. Egypt ble erobret.

642. Persia (dagens Iran) ble erobret.

711. Spania ble erobret.
En arabisk militærstyrke under ledelse av Tariq krysset Tariqs klippe (Jebel-al-Tariq, Gibraltarstredet).
I løpet av fem år var erobringen av Iberia (Spania og Portugal) fullført.

712. Nord-India ble erobret.
Den arabiske generalen Muhammed bin Qasim erobret Sindh og Multan i det sørlige Punjab.

718. Arabisk nederlag ved Konstantinopel.

732. Muslimene nådde langt inn i Frankrike før de ble stanset.

10.10.732. Slaget ved Poitiers i Frankrike, (også kalt slaget ved Tours).
En massiv muslimsk invasjonsarmé ledet av emir Abdul Rahman Al Ghafiqi kan ha bestått av opptil 200000 mann med kavaleri.
Frankernes hær, ledet av general Karl Martell, besto bare av en fjerdedel med kun fotsoldater med lettere rustning. De stilte seg opp i en falanks (firkantformasjon med skjold).
Maurerne (ibirske muslimer) angrep til hest væpnet med lanser og sverd, men klarte ikke å forsere den franske skjoldborgen.
Angriperne kjørte seg fast og ble hugget ned i en ren nedslaktning.
Abdul Rahman ble drept da han forsøkte å gjenopprette orden blant sine menn som hadde brutt inn i firkanten.
Dette stoppet den nordlige fremrykningen til islam fra den iberiske halvøy.
Kristendommen ble den regjerende trosretningen i Europa i en periode hvor islam kjørte over restene av de gamle romerske og persiske imperiene.

762 evt. Kalif al-Mansur flyttet den Abbasidske hovedstad fra Damaskus til den nyetablerte hovedstaden, Bagdad.

«Islams gullalder» startet. Spesielt fremtredende var utviklingen innen matematikk, kjemi, alkymi, kryptografi, astronomi, astrologi, automasjon, optikk og lys, vareforsikring, medisin og legevitenskap. Det ble utviklet bankinstrumenter som bl.a. veksler, og ingeniørene utviklet teknologier som kunne brukes i vannmøller og kompliserte vanningssystemer.

970. Universitet i Kairo ble grunnlagt.

Omkring år 1000. Det arabiske rike var stort og betydelig.

1000. India ble erobret med Mahmud al-Ghaznis plyndringstog.

1054. Pave Urban II i Roma bestemte at de kristne skulle gjenerobre den hellige byen Jerusalem fra sarasenerne (muslimene i Det hellige land og omliggende områder). Dermed var korstogene i gang.

1058-1111. Den store filosofen al-Ghazali ble betraktet som den største muslim etter Muhammed.
Al-Ghazali forfektet tro og selvoppofrelse og hevdet at Koranen skal forståes bokstavelig og uten forbehold. Han var eksplisitt motstander av fornuften og gjorde slutt på det nære forholdet mellom gresk filosofi og tidlig islam.

1060-91. Normannernes okkupasjon av muslimske Sicilia.

Før 1095. Området som er dagens Israel var under muslimsk kontroll.
Kristne i dette området var i en lang periode blitt utsatt for trakassering, plyndring, tortur og drap utført av muslimer.
Det var forbudt å vise frem kors, pilegrimer ble korsfestet, munker ble drept, kirker ble ødelagt.
For å sikre at kristne skulle kunne dra trygt på pilegrimsferd til det hellige land, at kristne skulle kunne oppholde seg trygt der, og for at dette landet som var så viktig for kristendommen skulle være under kristne kontroll, satte pave Urban II i gang korstogene.

1095. Det første korstog.
Korstogene startet som et svar på det islamske angrepet på Europa.

Rundt år 1100. al-Ghazali ble sett på som den største islamske personligheten nest etter Muhammed selv.
Han innførte en bokstavtro fortolkning av Koranen, og etter dette begynte hele systemet å rakne.
Å tenke selv, ble plutselig irrasjonelt og derfor ulovlig.
De greske filosofene hadde stor innflytelse i muslimske intellektuelle kretser, men ble forbudt av al-Ghazali.
Man skulle bare forholde seg til Koranen og Hadith.
Det ble innført dødsstraff for de som sympatiserte og etterlevde filosofiene fra de store greske tenkere på den tiden, og i tidene før al-Ghazali entret arenaen.
Forfallet begynte, og det var ingen som turde å opprettholde kunnskap, forskning og filosofi.
Dette har medført til at vesten har overtatt hegemoniet sammen med enkelte øst-Asiatiske stater.
Perserne var langt fremme innen Matematikk, Fysikk og Astronomi. Men etter al-Ghazali tok de aldri opp tråden igjen.
22.07.1099. Kristne korsfarere inntok Jerusalem.
Befolkningen ble massakrert.

1163-1174. Amalric 1 var konge i Jerusalem. Han var far til tre som ledet Jerusalem. Sibylla, Baldwin 4 og Isabella 1.

1177. Slaget ved Montgisard.
Baldwin den spedalske og Raynald av Chatillon beseiret Saladin.

1187. Slaget ved Hattin i nærheten av Toberias vest for Genesaretsjøen i Israel.
Saladin vant og kunne erobre en stor del av Kongedømmet av Jerusalem med liten motstand.

1200-tallet. Koranen ble oversatt til europisk språk. De første biografiene om Muhammed kom.

1212. Maurerne ble drevet ut av Spania av en kristen koalisjon under Alfonso VIII av Castilla.

1220. Djengis Khan erobret store deler av det islamske riket.

1259. Hulegu bygget et observatorium i Maragha (i dagens Iran), hvor han samlet astronomer, ingeniører og andre vitenskapsmenn under ledelse av Nasir al-Din Tusi.

1264 Beleiringen av Safed. Nitti tempelriddere mistet livet og åtti tatt til fange. De avslo å benekte Kristus og døde som martyrer for sin tro.

1290-1922. Det osmanske rike. Tyrkia ble basen for et nytt og større rike.

1453. Konstantinopel ble erobret. Sultan Muhammed 2.
Sofiakirken, kristenhetens flotteste byggverk, ble omgjort til moské og islam innført som den ledende religionen. Muhammed 2. lot kristne beholde noen av sine kirker slik at de kunne dyrke sin gud i fred.

1453. Tyrkerne underla seg raskt hele Balkan og Ungarn, i tillegg til områdene rundt Svartehavet, Midtøsten og Nord-Afrika.

1516–17. Osmanene erobret ­Jerusalem.
Sultan ­Suleiman 2. satte i gang flere imponerende byggeprosjekter. Mest iøynefallende er bymurene og portene inn til den gamle delen av byen.

1571. Slaget ved Lepanto.
Den italienske halvøy og dermed det sørlige Europa, ble forsvart mot tyrkerne.

På 1600-tallet. var Det osmanske rike på høyden av sin makt og omfattet Anatolia, Midtøsten, deler av Nord-Afrika, store deler av Sørøst-Europa og Kaukasus. Hovedsetet var i dagens Tyrkia.

12.09.1683. Osmanerne angrep Wien (habsburgernes hovedstad), men led et sviende nederlag da polakkenes kavaleri under ledelse av Jan Sobieski kom til unnsetning.    ☞ Verdenshistorie.html.

1774. Krig mot det osmanske rike endte med russisk seier.
Krigsbyttet var det sørlige Ukraina, det nordlige Kaukasus og Krimhalvøya.
Det stadig svakere osmanske rike gjorde at den russiske sydgrensen ble flyttet ned til Svartehavet.

1798. Napoleon erobret Egypt.

28.07.1914. Første verdenskrig startet.
Det osmanske riket var alliert med Tyskland og Østerrike-Ungarn.

Desember 1917. Allenby inntok Jerusalem.

Etter første verdenskrig gikk det mektige osmanske riket i oppløsning.

1923. Mustafa Kemal Atatürk utropte den tyrkiske republikken. Han gjorde Tyrkia til en sekulær stat med de militære som garanti for vestliggjøringen.

1948. Staten Israel ble opprettet.

1967. Etter seksdagerskrigen fikk Israel herredømme over hele ­Jerusalem. Muslimer fikk imidlertid kontroll over ­Tempelhøyden.

1979. Iran ble islamistisk.

Etter 1970. Den store innvandringen av muslimer til Europa og Nord-Amerika.

Dommedagen. Alle skal stå til regnskap for hva de hadde gjort i livet.
Livet har en to utganger enten til paradis eller til helvete. Ingen som kan vite hvem som mottar Allahs barmhjertighet, for Allah er fri.
Unntaket er de som dør i jihad (kamp for islam) går rett til paradis.
Og de som ikke tror på Allah går rett til helvete.

 


Lenker

islam.no

koranen.no

no.wikipedia.org

rights.no

irn.no Islamsk råd.

vegardmartinsen.com Islam: den ellevte landeplage.

tv.nrk.no Debatten 03.09.2020.
En liten gruppe nordmenn krenker Islam og muslimer så mye de bare klarer. Og resultatet blir gatekamper, tåregass og angrep mot politiet. Er det det som er poenget med ytringsfriheten vår?

 


Ordliste

Abraham  –  er Bibelens første detaljerte biografi.
Se også:  Abraham 
Aisha  –  En av Muhammeds hustruer.
Se også:  Aisha  Muhammed 
Allah  –  er «guden» i bestemt form entall.
Ordet «Ilah» på arabisk er er ordet for «gud».
Se også:  Allah  Ilah  Islam 
Alkohol  –  Flere koranvers omhandler alkohol.
Kom ikke til bønnen når dere er drukne. [4:46]
Se også:  Alkohol  Griser  Hunder 
Antisemittisme  –  Jødehat blant muslimer er et stort problem, som har vist seg vanskelig å ta fatt i.
Se også:  Antisemittisme 
Aper  –  [5:60N] [5:65N]
Se også:  Aper  Alkohol  Griser  Hunder 
Apostasi  –  Frafallenhet. Dødsstraff for å forlate Islam.
Koranen dømmer ikke frafalne fra islam til dødsstraff, straffen venter i det hinsidige.
Noen hadith-tekster gir konkrete retningslinjer: «Drep den som skifter religion».
I Hadith (volum 9, bok 89, nr. 271) er det dødsstraff for apostasi, samt for de som fikk dem til å gjøre det.
Liste over land som har dødsstraff for apostasi: Iran, Saudi Arabia, Nigeria, Qatar, Sudan, Mauritania, Afghanistan, Somalia, Yemen, Pakistan, Malaysia, pluss at det også praktiseres i Somalia.
Se også:  Apostasi  Dødsstraff 
Bigami  –  Dobbelekteskap.
Se også:  Bigami  Flerkoneri  Koner  Kvinner  Kvinnesyn  Likestilling  Tvangsekteskap 
Blasfemi  –  handler om ytringsfrihet.
Noen islamske land har dødsstraff for blasfemi.
1989. Irans religiøse leder ayatolla Khomeini utstedte en fatwa som innebar en dødsdom over Salman Rushdie for å ha begått blasfemi i romanen «Sataniske vers».
Februar 1989. Tre tusen muslimer var i ekstase og marsjerte på Karl Johan med krav om at Salman Rushdie måtte drepes.
Dødsdommen førte til at en rekke norske muslimer demonstrerte til støtte for dødsdommen i Oslos gater.
Denne dødsdommen var det første tegn som for alvor gjorde Vesten oppmerksom på at islam ikke bare var en religion som alle andre.
Se også:  Blasfemi  Dødsstraff  Forskjell 
Dhimmi  –  Semi-slave.
En dhimmi er en kafir som lever under islamsk styre.
Se også:  Dhimmi  Jizya 
Djinn  –  kommer egentlig av et arabisk ord for usynlige vesener.
Djinner har fri vilje og kan nekte å adlyde Allah. [18:50]
Satan er en av djinnene. [18:50]
Se også:  Djinn  Iblis 
Dødsstraff  –  (dsjinn) er påbudt i en del tilfeller.
– Apostasi. Frafall fra Islam, samt for de som fikk dem til å gjøre det. [Hadith (volum 9, bok 89, nr. 271).]
– Mord; dvs. overlagt drap på uskyldlige muslimer.
Når det gjelder mord er det forbehold at en muslim kan ikke dømmes til døden for et mord hvis den som er myrdet er en vantro.
– Utroskap for kvinner.
– Blasfemi. Noen islamske land har dødsstraff for blasfemi.
– Ulovlig samleie. [Hadith (f.eks. volum 8, bok 82, nr. 806, 809 og 813).]
Se også:  Dødsstraff  Apostasi  Blasfemi  Utroskap 
Ekstremisme
Er det ekstremt å ville drepe homofile?
Over en tredjedel av muslimene mener det er ok.
Er det ekstremt å ville steine folk for utroskap?
Er det ekstremt med dødsstraff for konvertitter? Det er dødsstraff i Saudi-Arabia, Iran, Afghanistan, Pakistan Sudan, Somalia og Mauritania.
Se også:  Ekstremisme  Utroskap 
Englene  –  er avholdende.
Se også:  Englene  Djinn  Engler  Satan 
Engler  –  husker ikke feil.
De har ikke fri vilje, og må adlyde Allah. [18:50] [16:50]
Allahs engler er strenge og hårde. [66:6]
De fyrer opp helvete med stener og menneskekropper [2:22] [2:24N] [21:98] [72:15]
De slår ustoppelig de vantro i ansiktet og over ryggen [8:52] [8:50N] [47:29] [47:27N] med jernklubber [22:20].
Se også:  Engler  Djinn  Englene 
Fasten  –  Ramadan er fastemåneden. Det var i denne måneden at Muhammed fikk åpenbaringene som står i Koranen.
Se også:  Fasten  Ramadan 
Fiqh  –  er Islams rettsvitenskap.
Se også:  Fiqh 
Flerkoneri  –  Polygami.
Se også:  Flerkoneri   Bigami  Koner  Muhammed  Steining  Tvangsekteskap  
Forskjell  –  fra kristendom.
Islam deler ikke gudebegrep med jødisme eller kristendom.
Islam erkjenner ikke engang Jesu’ frelsesverk, som er hele fundamentet for kristendommen.
Det spiller ingen rolle hvor mange likheter man finner når selve grunnlaget er ulikt.
Se også:  Forskjell  Blasfemi  Utroskap 
Fred  –  blir det når islam hersker over alt og alle.
De kan ikke leve fredelig side om side med ikke-muslimer.
De muslimer som avviser vold er dårlige islamister, men gode mennesker.
Se også:  Fred  Jihad  Jizya 
Fristerinner  –  er kvinner som avleder mannens konsentrasjon.
Det er forskjellige regler for menn og kvinner i de samfunnsmessige delene av sharia.
Det er sammenheng mellom kvinnediskrimineringen i religiøs sammenheng og i samfunnet.
Se også:  Fristerinner  Kvinner 
Gabriel  –  var en engel.
Ca. 6 fvt. Gabriel gjorde Maria gravid.
Ca. 500 evt. Allah dikterte koranen for Muhammed. Budskapet kom via Gabriel.
Se også:  Gabriel 
Griser  –  [5:60N] [5:65N]
Se også:  Griser  Aper  Hunder  Spiseforskrifter 
Hadith  –  er en samling tekster om Muhammeds liv og lære og er en viktig del av religionen.
Se også:  Hadith  Apostasi 
Halal  –  er spesiell dyreslakting, som går ut på at dyret bedøves og så skjæres strupen over slik at blodet renner ut.
Denne slaktemetoden er forbudt etter norsk lov.
Se også:  Halal 
Halshugging  –  [47:4] [8:12].
I den norske oversettelsen av Koranen ved Einar Berg er amputasjon av fingre og halshugging oversatt med en smekk på fingrene og et slag over nakken. [8:12N]
Se også:  Halshugging  Koranen  Smekk 
Hijra  –  er begynnelsen på islamsk tidsregning; som faller sammen med Muhammeds utvandring og eksil i Medina i 622.
622. Muhammeds utvandring og eksil i Medina.
Ordet «hijra» betyr reise på arabisk.
Se også:  Hijra  Muhammed 
Homofili  –  Vanligvis er noe over 3% av befolkningen homofile.
Sharia innebærer dødsstraff for homofili.
Falske anklager om utukt, herunder homofili straffes med åtti piskeslag. [24:4]
Se også:  Homofili  Koranen  Terror 
Hunder  –  regnes som urene og muslimene tillater ikke hunder å komme inn husværet.
Se også:  Hunder  Griser  Aper 
Iblis  –  Satan.
Iblis var høvdingen for djinnene.
Allah kunngjorde at han ville skape mennesket av jord og leire, som alle andre skulle falle ned for og tilbe.
Da gjorde Iblis opprør.
Iblis ble kastet ut fra himmelen, og ble til Satan.
Han er Allahs fiende og menneskenes farlige frister.
Se også:  Iblis  Mennesker  Djinn  Englene  Engler 
Id  –  eller Eid ble første gang feiret av profeten da han seiret i slaget ved Bader.
Se også:  Id  Id al-Fitr  Fasten  Ramadan 
Id al-Fitr  –  er avslutningen på den muslimske fastemåneden.
Se også:  Id al-Fitr  Id  Fasten  Ramadan 
Ilah  –  er ordet for «gud» på arabisk.
Ordet «Allah» er «guden» i bestemt form entall.
Se også:  Ilah  Allah 
IRN  –  Islamsk Råd Norge er en paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn i Norge.
irn.no Islamsk råd.
Se også:  IRN  STL 
Islam  –  er det som finnes i Koranen.
Islam er en religiøs bevegelse som står for kollektivisme, irrasjonalitet, selvoppofrelse, diktatur og tvang.
Se også:  Islam  Allah 
Islamkritikere  –  kritiserer kvinnesyn, rasisme, pedofili, vold mot annerledes tenkende, vold mot frafalne, vold mot egne, slaveri, voldtekt og terror.
Altså en hel haug med ulike former for vold.
De fleste islamkritikere er motstandere av alle former for fysisk vold.
Se også:  Islamkritikere 
Islamofobi  –  er et ord laget for å signalisere at det å være kritisk til islam er å sammenligne med en mental sykdom.
Se også:  Islamofobi  Islamistene 
Islamistene  –  Det store flertallet av islamister er moderate. De driver ikke med terror eller går til angrep på jøder. De lever fredelige og rolige familieliv, og er stort sett høflige og snille og greie. Og de er gode naboer.
– Noen mener at kritikk av islamisme er islamofobi. De mener at det er rasistisk og hatefullt å skjære alle islamister over en kam.
– Andre mener at hva de moderate islamister måtte mene, føle og gjøre er revnende likegyldig for vurdering av islamismen som ideologi.
Om de fleste islamistene er moderate hjelper ikke det terrorofrene.
Historien har vist at det ikke er de moderate som styrer utviklingen, men de radikale ytterpunktene.
De ytterliggående setter standarden som det moderate flertallet dilter fårete etter.
Moderate islamister kan ikke legitimt brukes til å skjerme islamismen for kritikk.
Det er ikke islamofobi å være kritisk til islam, selv om det helt sikkert finnes mange moderate islamister også.
Det er ikke nazifobi å være kritisk til nazismen, selv om det helt sikkert finnes mange moderate nazister også.
Islamismen er anti-semittisk.
Islamismen er totalitær, med begrenset ytringsfrihet, trosfrihet og ideologisk frihet.
Radikal islam er den opprinnelige islam slik Muhammed preket.
Radikale muslimer er muslimer som ønsker å gå tilbake til røttene.
Se også:  Islamistene  Islamofobi  Radikal 
Ismael  –  var sønn av Hagar og Abraham.
Se også:  Ismael 
Ijtihad  –  er islams tapte tradisjon for selvstendig tenkning.
Se også:  Ijtihad 
Jihad  –  betyr «å kjempe for Allahs sak», ikke bare krig.
Å donere penger til spredning av islam, er jihad;
å skrive brev til en redaktør og påstå at islam er fredelig er også jihad.
Alle troende blir pålagt å drive med jihad av deres gud.
Lar man være, så er straffen Helvete.
Ifølge islamske grunntekster er islam ute etter islamsk fred, – det er når islam har tatt over hele verden. Verktøyet for å oppnå dette er jihad.
Se også:  Jihad  Fred  Sufisme 
Jomfruer  –  [78:33]
Se også:  Jomfruer  Kvinner  Koner  Kvinnesyn  Martyrdød  Paradis 
Jizya  –  er en skatt for å få være i fred.
Det startet med at Muhammed tok jødenes land og lot jødene arbeide der mot å betale Jizya-skatten, 50% av hva de tjente. Jødene levde på denne måten i en slag føydal-tilstand.
Etter hvert som islam med vold overtok kristne områder, fikk også kristne status som dhimmier.
Se også:  Jizya  Dhimmi 
Kaba  –  er en hellig stein i Mekka og er islams største helligdom.
Rundt 2000 fvt. Abraham og Ismael bygde de grunnvollen til Kaba.
Se også:  Kaba 
Kamel  –  er det eneste fremkomstmiddel som nevnes i Koranen og hadithsamlingene (fortellinger om Muhammed).
Se også:  Kamel 
Kafir  –  Vantro.
Se også:  Kafir  Jizya  Vantro 
Kairo-erklæringen  –  var en erklæring vedtatt av 56 lands utenriksministre.
Se også:  Kairo-erklæringen  Menneskerettigheter 
Koner  –  [4:34]
Se også:  Koner  Bigami  Flerkoneri  Kvinner  Kvinnesyn  Likestilling  Tvangsekteskap 
Koranen  –  er Allahs evige og ufeilbarlige ord.
Se også:  Koranen  Halshugging  Homofili 
Kunst  –  skal fremme Allahs ære.
Men ingen har sett Allah og det er derfor forbudt å lage bilder som framstiller ham.
Mange moskeer er rikt utsmykket, men bare med kalligrafer (bokstavbilder). Framfor alt finnes det sitater fra Koranen.
Ellers er det utbredt å bruke geometriske mønstre.
De største moskeene i verden er praktfulle byggverk til ære for Allah.
Se også:  Kunst  Musikk 
Kultur  –  En kulturkrets med over en milliard mennesker bidrar lite til utviklingen av vitenskap og kultur i vår tid.
Det er et fravær av kultur- og kunstuttrykk som maleri, skulptur og musikk.
Har muslimer noe som minner om den ufattelige rike vestlige kirkemusikkarven?
Hvem er islams svar på Bach, Mozart, Beethoven eller Verdi?
Har de scenemusikk, scenedans, opera, ballett, musikal- eller teaterkultur?
Hvem er deres Shakespeare eller Ibsen?
Hvem er Deres store romanforfattere?
Se også:  Kultur  Kulturrasisme 
Kulturrasisme  –  er å skille (diskriminere) mellom to ideer og si at den ene er bedre enn den andre.
Se også:  Kulturrasisme  Kultur  Rasisme 
Kvinner
Muhammed sa at kvinner bare var halvparten så kloke som menn. [Hadith 3:826; 2:541]
Majoriteten i Helvete er kvinner. [Hadith 1:28,301; 2:161; 7:124]
Kvinner kan pantsettes.
Se også:  Kvinner  Fristerinner  Jomfruer  Koner 
Kvinnesyn  –  Muslimer voldtar pga. sitt kvinnesyn, og at det i koranen står at de kan voldta kvinner som er urene,
Se også:  Kvinnesyn  Jomfruer  Kvinner 
Leire  –  De første menneskene ble laget av leire.
Se også:  Leire 
Likestilling  –  er umulig i Islam.
Koranen fastslår:
– at menn står over kvinner,
– gir menn rett til å piske sine koner.
Muslimske menn kan gifte seg med ikke-muslimske kvinner, men ikke omvendt.
Hadith inneholder også en rekke svært nedsettende utsagn om kvinner fra Muhammed.
Se også:  Likestilling  Koner 
Læregrunnlaget  –  Islams læregrunnlag består av Koranen, Hadith og Muhammeds eksempel.
Se også:  Læregrunnlaget 
Martyrdød  –  er når noen dreper eller blir drept i den hensikt å fremme religionen. [78:33]
Se også:  Martyrdød  Jomfruer 
Medmenneskelighet  –  Det står ikke et eneste ord i Koranen om medmenneskelighet.
Se også:  Medmenneskelighet 
Mekka-islam  –  Islam kan deles i to deler: Mekka-islam og Medina-islam.
Den første retningen er den «snille» utgaven; den moderate og liberale.
Medina-islam er derimot fundamentalistisk og voldelig.
Se også:  Mekka-islam 
Mennesker  –  har både kropp og ånd.
Mennesket er ikke skapt i Guds bilde.
Mennesket er Guds forvalter (visekonge) over jorden.
Kroppen skal stå opp på dommens dag til et liv i Paradis eller til dom og fortapelse.
Se også:  Mennesker  Iblis 
Menneskerettigheter  –  passer ikke sammen med islam. Derfor har de laget sin egen erklæring; Kairo-erklæringen.
Se også:  Menneskerettigheter  Kairo-erklæringen 
Muhammed  –  Profeten Muhammed er muslimenes forbilde.
Se også:  Muhammed  Aisha  Flerkoneri   Hijra  Jizya  Sunna 
Musikk- eller sangtradisjon  –  finnes ikke i Islam.
Det synges ikke sanger i moskeen, bare til fest og bryllup.
Til fest og bryllup brukes sanger og musikkinstrumenter som avspeiler nasjonale og lokale tradisjoner.
Det som kommer nærmest en sangtradisjon, er den syngende og rytmiske framføringen av koransitater og av bønner til Allah.
Denne framføringsformen er med på å skape høytid og respekt for Allah.
Se også:  Musikk  Kunst 
Muslim  –  betyr en som har underkastet seg Allah.
Se også:  Muslim  Islam  Muhammed 
Muslimologi  –  bruker muslimer til å definere islam. Muslimologi avviser årsak og virkning.
Den islamske doktrinen er årsaken og muslimer er virkningen. Den islamske doktrinen fører til muslimer, muslimer fører ikke til den islamske doktrinen.
Se også:  Muslimologi 
Niqab  –  består av et sjal som dekker håret og ansiktsslør som dekker hele ansiktet unntatt øynene.
Se også:  Niqab 
Osmanerne  –  var tyrkere med muslimsk tro.
Se også:  Osmanerne  Osmanske rike 
Osmanske rike  –  har navn etter rikets grunnlegger Osman.
Det kalles iblant «Det ottomanske riket» eller imperiet.
Se også:  Osmanske rike  Osmanerne 
Paradis  –  Paradis er en hage med frisk natur, gode frukter, full av modne vinranker, idylliske elver og vannfall, store fjell av gull og sølv, og i stedet for steiner på bakken er det perler.
Og sist, men ikke minst, paradis har et overflod av kåte, våte og villige jomfruer.
Men denne spesifikke paradis-opplevelsen gjelder bare for de mannlige muslimene.
Se også:  Paradis  Jomfruer 
Radikal  –  kommer fra det latinske ordet radis som betyr rot.
Se også:  Radikal  Islamistene 
Ramadan  –  er den muslimske fastemåneden.
Se også:  Ramadan  Fasten  Id al-Fitr  Id 
Rasisme  –  er å bruke et individs eller en gruppes medfødte egenskaper som f.eks. hudfarge, etnisitet, seksualitet, alder, kjønn og handicap, og andre biologisk relaterte forhold mot dem.
Kanskje også IQ er delvis medfødt.
Islam er ikke rasistisk i denne betydning.
Muhammed sa f.eks. at alt muslimsk blod er likeverdig.
Kulturrasisme er noe annet.
Se også:  Rasisme  Kulturrasisme 
Renhet  –  Renhetsidealet omfatter ikke bare renselser når en ber, men også hvilken mat man spiser.
Se også:  Renhet  Spiseforskrifter 
Salafisme  –  er en ortodoks fundamentalistisk bevegelse innen sunni-islam.
Salafisme legger vekt på bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og Hadith, og ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
Se også:  Salafisme 
Satan  –  er en av djinnene. [18:50]
Satan er nevnt flere ganger i Koranen: 2.34, 7.11, 15.28-31, 17.61, 20.116, 38.71-74.
Det finnes ingen vers som sier at Satan var en engel.
Satan er intelligent, men sammenlignet Allah er han maktesløs.
Se også:  Satan  Djinn  Englene  Engler  Iblis  Shaytan 
Selvmord  –  finnes ikke i sekulære ideologier som f.eks. fascister, stalinister, maoister. Det er fordi de ikke har noen ide om paradis.
Se også:  Selvmord 
Sharia  –  innebærer slike ting som dødsstraff for homofili, blasfemi, frafall fra islam.
Sharia innebærer at kvinner har en underordnet stilling. (I arv får de halvparten av det menn får, deres vitnemål i retten er verd halvparten av en det en manns vitnemål er verd).
Islam sier også at Koranen er skrevet av guden selv, og den inneholder en rekke pålegg av typen «Drep de vantro hvor dere enn måtte finne dem».
Det er også en del av islam å akseptere at Koranen er skrevet av gud selv (og diktert til profeten Muhammed av erkeengelen Gabriel), og den skal forstås bokstavelig der det er mulig.
Se også:  Sharia 
Shaytan  –  betyr ‹Slange›.
Se også:  Shaytan  Satan 
SIAN  –  Stopp islamiseringen av Norge.   sian.no
Se også:  SIAN 
Sira  –  er Muhammads CV, profeten biografi.
Se også:  Sira 
Sjakk  –  Hadith inneholder forbud mot å spille sjakk.
Se også:  Sjakk 
Skatt  –  En viktig grunn til at de muslimske landene gikk tilbake var at så mange jøder og kristne konverterte til Islam at skatteinntektene gikk ned.
Se også:  Skatt 
Smekk  –  er definert som en handling som ikke er rettet mot ansiktet, ikke lager merker og ikke gjør direkte vondt. Det er mer ment som en symbolsk handling.
Se også:  Smekk  Halshugging 
Spiseforskrifter  –  Forbudet mot å spise:
– Svinekjøtt.
– Blodmat.
– Skalldyr.
– Drikke alkohol.
Se også:  Spiseforskrifter  Griser  Renhet 
Steining  –  som straff for utroskap.
Se også:  Steining  Flerkoneri  Tvangsekteskap  Utroskap 
STL  –  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er en dialogorganisasjon for alle norske tros- og livssynsorganisasjoner.
Se også:  STL  IRN 
Stormoskeen  –  i Kairouan i Tunisia er den 4de helligste i Islam.
Se også:  Stormoskeen 
Sufisme  –  Den inderlige fromhet.
Se også:  Sufisme  Jihad 
Sunna  –  er Muhammeds perfekte tolkning av Koranen og hans perfekte eksempel for alle muslimer.
Se også:  Sunna  Muhammed 
Sura  –  Kapitler.
Se også:  Sura 
Tafsir  –  Korantolkning.
Se også:  Tafsir 
Taqia  –  den lovlige løgn gir muslimer rett, noen vil også si plikt, til å lyve ovenfor vantro, hvis det tjener islams sak.
Se også:  Taqia 
Tempelhøyden  –  Haram al-Sharif.
Her ligger restene etter Salomos tempel.
Her ville Abraham ofre sønnen Isak til gud.
Og det var her Muhammed steg opp til himmelen.
Se også:  Tempelhøyden  Abraham 
Teokrati  –  er en regjeringsform hvor staten styres etter guddommelige lover som tolkes av profeter og religiøse ledere.
Se også:  Teokrati 
Terror  –  er en voldshandling hvor frykt er en vesentlig del.
Se også:  Terror 
Trosbekjennelsen  –  «Det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er Allahs sendebud».
Denne bekjennelsen gjentas hver dag på arabisk.
Se også:  Trosbekjennelsen 
Tvangsekteskap  –  har hjemmel i Islam.
Koranen verken tillater eller forbyr tvangsekteskap.
Se også:  Tvangsekteskap  Bigami  Flerkoneri  Koner  Steining 
Umma  –  Det muslimske trosfellesskapet.
Se også:  Umma 
Utdanning  –  oppmuntres i Koranen, uavhengig av kjønn.
Se også:  Utdanning 
Utroskap  –  Straffen for utroskap har vært endret flere ganger.
Opprinnelig var straffen kun husarrest [4:15].
Senere endret Muhammed dette til pisking, [24:2].
Umar, Muhammeds etterfølger, bragte inn steining.
Se også:  Utroskap  Dødsstraff  Ekstremisme  Forskjell  Steining 
Vantro  –  er agnostikerne, ateister, humanetikere, osv. som har forkastet kristendommen og derfor ikke hører til «bokens folk». De kommer i kategori med avgudsdyrkerne og skal drepes.
Kristne og jøder er religioner av mindre rang, som skal betale skatt til muslimene.
Se også:  Vantro  Kafir 
Wahhabisme  –  er en av de strengeste tolkningene av Islam.
Se også:  Wahhabisme  Salafisme 
Zakat  –  er den islamske almissen, 3%.
Se også:  Zakat 
Zakkuum  –  Helvetestreet. [44:43-46]
Se også:  Zakkuum 
Æresdrap  –  er en skikk som går tilbake til før-islamsk tid.
Det finnes ikke dekning i Koranen for æresdrap.
Se også:  Æresdrap