nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Koranen

Koranen blir også omtalt som Al-Kitab (boken), Al-furka (betydningen) og Al-dikhr (advarselen).

Koranen er den endelige gudegitte åpenbaringen sendt fra den ene sanne gud – den Allmektige Allah, til menneskeheten, gjennom profeten Muhammeds åpenbaringer slik han formidlet dem til sine tilhørere på Den arabiske halvøy, først i byen Mekka, senere i byen Medina, i tiden mellom 610 og frem til sin død i 632.

Koranen er ufeilbarlig og hevet over kritikk og er ikke gjenstand for verken korrektur eller debatt.
Den er et direkte diktat fra Allah til Muhammed, overbrakt av engelen Gabriel. Derfor er Koranen evig, hellig, perfekt og ufeilbarlig. Allah tar ikke feil, hans engler husker ikke feil, og hans profet kan ta et diktat.

I Koranen står det: «Dette er Skriften, – tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige.»  [002.002] [2.1N]

Beviset for at Koranen er sannheten er at ingen andre kan skrive noe tilsvarende. [052.034N]

Koranen består av 114 sura og og omtaler alt fra menneskets skapelse til dagliglivet, samfunnsstruktur og regjeringssystem. Koranen inneholder alt hva menneskeheten behøver å vite for å leve det korrekte liv.
Allah er allvitende og vet alt om det som har skjedd, det som skjer nå og hva som vil skje i fremtiden.

Koranen er Allahs ord, og ikke Muhammeds lære. Derfor er det ingen muslimer som kaller Islam for muhammedanismen.
Det er kun den arabiske originalen som er autoritativ.


Vold i Koranen

Det eksisterer en kløft mellom Islam og menneskerettigheter som andre religioner ikke er i nærheten av å ha.
Koranen  taler for å drepe ikke-troende, samt at det er barbariske straffer for bagatellmessige forbrytelser eller gjerninger som ikke skader noen.
Koranen skriver så mye hat mot ikke-muslimer at det må presiseres at det er lov å være snill mot vantro i  060.008N.
Dersom Allah har forbudt å drepe noen, skal man ikke gjøre det:  [17.33] [17.35N]. 
(Det er vanlig med forfalskede oversettelser der formuleringen «som Allah har forbudt» er utelatt.)  Det er ikke noe forbud mot å drepe vantro.
Vers med oppfordring til vold og drap: 
002.191 (2.187N),  004.091N008.012N008.065 (8.66N),  009.005N009.029N009.039N009.073 (9.74N),  047.004N.
Mer:  004.076N005.033 (5.37N),  005.051 (5.56N),  017.016 (17.17N),  018.029 (18.28N),  022.19-20 (22.20-21N),  040.70-72 (40.72-73N),  098.006 (98.5N).
Kvinner:  002.282N004.034 (4.38N).    Blodhevn:  002.178 (2.173N).   Religion:  003.085 (3.79N),  061.009N.  Brent hud:  004.056 (4.59N).  Tyveri:  005.038 (5.42N).   Aper og svin:  005.064 (5.60N) (5.65N).    Terror:  008.012N.   Avgudsdyrkere:  008.036-38N009.001N,  Dødelig sex: 024.002N.
Ikke-troende skal bekjempes på bakgrunn av religion, og ikke kun med bakgrunn i en krigssituasjon.
«Hvis noen ønsker seg noe annet enn Islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det kommende liv vil han være blant taperne.»  [003.085] (3.79N).
Noen muslimer hevder at Koranen er imot drap pga. vers  005.032 (5.35N): 
«Derfor har Vi pålagt Israels barn: Den som dreper et menneske, – uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten.»
Formuleringen «uten at det gjelder blodhevn» i den norske oversettelsen er bare diktet opp.
Det handler om at jødene (Israels barn) har forbud mot drap, med unntak av drap av mordere og av dem som driver med korrupsjon.
Så verset gjelder derfor ikke nødvendigvis for muslimer, fordi loven ikke er lik for alle.
Ingen steder i Koranen går det klart fram at det er galt å drepe ikke-troende i fredstid.

Muslimsk terror

Muslimer har mer legitimitet i sin primitive religion for å utføre terror.

Følgende koransitat hadde terroristene med i bagasjen den ellevte september:

«Gjør klar mot dem alt dere makter av stridskrefter og rytteri, så dere kan sette skrekk i Guds og deres fiender og andre i tillegg, som dere ikke vet om.» [8.62N] «Against them make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war, to strike terror into (the hearts of) the enemies, of Allah and your enemies, ...»  [008.060]

Sverdverset sure 2 vers 187 i norsk oversettelse: 
«Drep dem hvor dere påtreffer dem, og driv dem ut fra det sted (Mekka) som de har drevet dere ut fra. For prøvelser for troen og forfølgelse er verre enn drap. Men bekjemp dem ikke ved den hellige moské, før de angriper dere der. Men hvis de angriper, så drep dem. Det er de vantros lønn.»  [2.187N] og [9.5N].

Sverdverset i svensk oversettelse: 
«Döden dem varhelst I påträffen dem och driven dem ut från varje plats, från vilken de driva ut eder, ty frestelse är värre än dråp, men striden ej mot dem vid det fridlysta templet, med mindre de strida mot eder därstädes, och strida de mot eder, så döden dem! Sådan varder de otrognas lön.»  [2:192S]

Sverdverset i dansk oversettelse: 
«Dræb og slagt de vantro hvor end I finder dem.»  [2:192D]

Sverdverset i engelsk oversettelse: 
«And slay them wherever ye catch them, and turn them out from where they have Turned you out; for tumult and oppression are worse than slaughter; but fight them not at the Sacred Mosque, unless they (first) fight you there; but if they fight you, slay them. Such is the reward of those who suppress faith.»  [002.191]  [009.005].


Koranen taler for å ødelegge hele befolkningsgrupper dersom de ikke er muslimer:

«Når Vi vil utslette en by, sender Vi påbud til dens folk i vellevnet, som fortsetter i synd. Så blir Ordet realitet for byen, og Vi ødelegger den fullstendig.» [17.17N] «When We decide to destroy a population, We (first) send a definite order to those among them who are given the good things of this life and yet transgress; so that the word is proved true against them: then (it is) We destroy them utterly.»  [017.016]

Hvis Koranen skal forståes bokstavelig skal alle som ikke er muslimer myrdes. Muslimer skal heller ikke ta kristne eller jøder som venner, og det er beskrevet hvordan disse skal brenne i helvete.

Koranen forteller om hvilken tortur som venter ikke-troende i helvete:
«Si, ‹Sannheten kommer fra Herren! La den tro som vil, og den være vantro som vil! Vi har beredt en Ild for de urettferdige, som omslutter dem som et telt. Når de roper om vann, skal de få vann som smeltet kobber som skålder deres ansikter. For en forferdelig drikk! Og for en forferdelig rasteplass!›»  [18.28N].

«Say, ‹The truth is from your Lord›: Let him who will believe, and let him who will, reject (it): for the wrong-doers We have prepared a Fire whose (smoke and flames), like the walls and roof of a tent, will hem them in: if they implore relief they will be granted water like melted brass, that will scald their faces, how dreadful the drink! How uncomfortable a couch to recline on!»  [018.029]

Verset om blodhevn støtter hevn mot uskyldige parter.  [002.178] [2.173N].


Historikk

Alt startet med Allah selv. Han er evig, allmektig og allvitende, uforgjengelig og fullkommen.
Koranen var før verden.
Så ble Verden skapt.

Engler ble skapt av åndelig materiale. som bindeledd mellom Allah og menneskene.

Allah skapte djinner av ild.
Iblis ble kastet ut fra himmelen, og ble til Satan.
Allah skapte jorden.
Allah skapte de første menneskene.

September 622. Hijraen, utvandringen fra Mekka til Medina ble tidspunktet for muslimenes tidsregning.
Jødene ville ikke godta Koranen som korrektiv til bibelen og Muhammed som profet.

Rundt år 1100. al-Ghazali innførte bokstavtro tolkning av Koranen. De greske filosofene ble forbudt.
Man skulle bare forholde seg til Koranen og Hadith.

1200-tallet. Koranen ble oversatt til europiske språk.


Les Koranen

Les Koranen og legg merke til hva som skal skje med de som ikke er muslimer, (de ikke-troende, vantro):

Koranen på norsk: koranenpaanorsk.no  leskoranen.no  norskkoran.no

[N]  Den norske oversettelsen av Koranen ved Einar Berg er så dårlig at det minner om forfalskning.
Nummereringen er avvikende, meningsløse ord, mangel på kildehenvisninger og mangel på redegjørelse av ord som kan ha flere betydninger.
Amputasjon av fingre og halshugging er oversatt med en smekk på fingrene og et slag over nakken. (F.eks: 008.012N.)
Dersom noen hadde laget en bok hvor det stod «drep fargete mennesker» og «hvit er den eneste hudfarge som skal godtas» ville neppe så mange latt seg dupere av omfortolkninger.
Koranen på norsk: haugenbok.no og som lydbok:  lydbokforlaget.no.

bogmarkedet.dk «De skyggefulde haver. Den illustrerede koran».

no.wikipedia.org Koranen.

vegardmartinsen.com Islam: den ellevte landeplage.

answering-islam.org.

 


Ordliste

Allah  –  er «guden» i bestemt form entall.
Se også:  Allah  Islam  Islamordbok.html 
Alkohol  –  Flere koranvers omhandler alkohol.
Kom ikke til bønnen når dere er drukne.   [4:46]
Se også:  Alkohol  Griser  Islamordbok.html 
Aper  –  [5:60N] [5:65N]
Se også:  Aper  Alkohol  Griser  Islamordbok.html 
Apostasi  –  Frafallenhet. Dødsstraff for å forlate Islam.
Koranen dømmer ikke frafalne fra islam til dødsstraff, straffen venter i det hinsidige.
Se også:  Apostasi  Dødsstraff  Islamordbok.html 
Blasfemi  –  handler om ytringsfrihet.
Se også:  Blasfemi  Dødsstraff  Ytringsfrihet  Islamordbok.html 
Djinn  –  er usynlige vesener.
Se også:  Djinn  Iblis  Islamordbok.html 
Dødsstraff  –  er påbudt i en del tilfeller.
– Apostasi.
– Mord.
– Utroskap for kvinner.
– Blasfemi.
– Ulovlig samleie.
Se også:  Dødsstraff  Apostasi  Blasfemi  Utroskap  Islamordbok.html 
Engler  –  husker ikke feil.
De har ikke fri vilje, og må adlyde Allah.   [18:50] [16:50]
Allahs engler er strenge og hårde.   [66:6]
De fyrer opp helvete med stener og menneskekropper.   [2:22] [2:24N] [21:98] [72:15]
De slår ustoppelig de vantro i ansiktet og over ryggen   [8:52] [8:50N] [47:29] [47:27N] med jernklubber.   [22:20].
Se også:  Engler  Djinn  Islamordbok.html 
Gabriel  –  var en engel.
Se også:  Gabriel  Islamordbok.html 
Griser  –  [5:60N] [5:65N]
Se også:  Griser  Aper  Islamordbok.html 
Halshugging  –  [47:4] [8:12].
Se også:  Halshugging  Koranen  Islamordbok.html 
Iblis  –  Satan.
Se også:  Iblis  Djinn  Engler  Islamordbok.html 
Islam  –  er det som finnes i Koranen.
Se også:  Islam  Allah  Islamordbok.html  Islam.html 
Jihad  –  betyr «å kjempe for Allahs sak».
Se også:  Jihad  Islamordbok.html 
Jomfruer  –  [78:33].
Se også:  Jomfruer  Koner  Islamordbok.html 
Kafir  –  Vantro.
Se også:  Kafir  Vantro  Islamordbok.html 
Koner  –  [4:34]
Se også:  Koner  Islamordbok.html 
Koranen  –  er Allahs evige og ufeilbarlige ord.
Se også:  Koranen  Halshugging  Islamordbok.html 
Koranbrenning  –  Det er ikke ulovlig å brenne bøker i Norge.
Se også:  Koranbrenning  Islamordbok.html  Ytringsfrihet.html 
Satan  –  er en av djinnene.   [18:50]
Satan er nevnt flere ganger i Koranen: 2.34, 7.11, 15.28-31, 17.61, 20.116, 38.71-74.
Det finnes ingen vers som sier at Satan var en engel.
Satan er intelligent, men sammenlignet Allah er han maktesløs.
Se også:  Satan  Djinn  Engler  Iblis  Islamordbok.html 
Steining  –  som straff for utroskap.
Se også:  Steining  Utroskap  Islamordbok.html 
Sura  –  Kapitler.
Se også:  Sura  Islamordbok.html 
Tafsir  –  Korantolkning.
Se også:  Tafsir  Islamordbok.html 
Terror  –  er en voldshandling hvor frykt er en vesentlig del.
Se også:  Terror  Islamordbok.html 
Utroskap  –  Straffen for utroskap har vært endret flere ganger.
Opprinnelig var straffen kun husarrest.   [4:15]
Senere endret Muhammed dette til pisking.   [24:2]
Umar, Muhammeds etterfølger, bragte inn steining.
Se også:  Utroskap  Dødsstraff  Steining  Islamordbok.html 
Vantro  –  er agnostikerne, ateister, humanetikere, osv.
Se også:  Vantro  Kafir  Islamordbok.html 
Ytringsfrihet  –  er retten til å gi uttrykk for de meninger en ønsker.
Se også:  Ytringsfrihet  Blasfemi  Ytringsfrihet.html  Islamordbok.html 
Zakkuum  –  Helvetestreet.   [44:43-46]
Se også:  Zakkuum  Islamordbok.html