nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Koranbrenning


Koranbrenning.
16.11.2019. Koranbrenning i Kristiansand.   SIAN   [bitchute.com]

Lørdag 16.11.2019. På forhånd hadde SIAN fått beskjed fra politiet om at bruk av åpen ild ikke ville bli akseptert.
– Bakgrunnen var sikkerhetsmessig vurdering fordi åpen ild ville være en risiko for SIAN, motdemonstranter og publikum.
– Det er fordi en slik markering er kontroversiell. Det er mye engasjement. Og derfor tillot politiet ikke åpen ild.

Bystyret i Kristiansand, ordføreren og politiske partier som Venstre og MDG var representert i motdemonstrasjonen.
– Det vitner om dårlig rolleforståelse og svake liberaldemokratiske antenner når politikere blander egne synspunkt i forvaltningen av ytringstilgang på kommunale fellesområder.

Frykt for vold kan ikke ha vetorett over enkelte borgeres ytringer i en liberal rettsstat.

Det er ikke ulovlig å brenne bøker i Norge!
Har norsk politi allerede innført islamsk lov, sharia?

Juridisk. Politiet brukte en lovparagraf som er ment brukt, etter 4 måneder lang sommer-vær, uten regn.

Det er ikke politiet som avgjør hva som er straffbart eller ikke.
Var det bruk av åpen ild som politiet mener er forbudt?
Eller var det å brenne en bok full av hatytringer og oppfordring til skjending og drap som politiet mener bør straffes?

Det var ingen åpenbar brannfare.
Lovanvendelsen var vikarierende.

Islams voldelige budskap ble materialisert gjennom fysiske angrep på Lars Thorsen og flere fra SIAN.
«Fredens religion» og de tolerante fikk vist hvor fredelig og tolerante de er.

Egentlig driver SIAN med voksenopplæring av politifolk og demonstranter.

Grunnen til at flere muslimer reagerte med vold og sinne, er at de er indoktrinert i Islam, og blitt lært opp til å bruke vold mot de som krenker profeten demmes.
Dette skjer i Norge i dag. Og det skjer i trossamfunn og på koranskoler som får offentlig finansiering.


Lenker

islam.no 


Ordliste

SIAN  –  Stopp islamiseringen av Norge.   sian.no
Se også:  SIAN 

 

 

Ytringsrettigheter.