nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Islamordbok

Abraham  –  er Bibelens første detaljerte biografi.
Se også:  Abraham 
Ahmadiyya  –  (Ahmadiyya Muslim Jama'at) er en islamsk trosretning med menigheter i 210 land.
1889. Trossamfunnet ble etablert av Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908).
Se også:  Ahmadiyya 
Aisha  –  En av Muhammeds hustruer.
Se også:  Aisha  Muhammed 
Allah  –  er «guden» i bestemt form entall.
Ordet «Ilah» på arabisk er er ordet for «gud».
Se også:  Allah  Ilah  Islam 
Alkohol  –  Flere koranvers omhandler alkohol.
Kom ikke til bønnen når dere er drukne.   [4:46]
Se også:  Alkohol  Griser  Hunder 
Antisemittisme  –  Jødehat blant muslimer er et stort problem, som har vist seg vanskelig å ta fatt i.
Se også:  Antisemittisme 
Aper  –  [5:60N] [5:65N]
Se også:  Aper  Alkohol  Griser  Hunder 
Apostasi  –  Frafallenhet. Dødsstraff for å forlate Islam.
Koranen dømmer ikke frafalne fra islam til dødsstraff, straffen venter i det hinsidige.
Noen hadith-tekster gir konkrete retningslinjer: «Drep den som skifter religion».
I Hadith (volum 9, bok 89, nr. 271) er det dødsstraff for apostasi, samt for de som fikk dem til å gjøre det.
Liste over land som har dødsstraff for apostasi: Iran, Saudi Arabia, Nigeria, Qatar, Sudan, Mauritania, Afghanistan, Somalia, Yemen, Pakistan, Malaysia, pluss at det også praktiseres i Somalia.
Se også:  Apostasi  Dødsstraff 
Bigami  –  Dobbelekteskap.
Se også:  Bigami  Flerkoneri  Koner  Kvinner  Kvinnesyn  Likestilling  Tvangsekteskap 
Blasfemi  –  handler om ytringsfrihet.
Noen islamske land har dødsstraff for blasfemi.
1989. Irans religiøse leder ayatolla Khomeini utstedte en fatwa som innebar en dødsdom over Salman Rushdie for å ha begått blasfemi i romanen «Sataniske vers».
Februar 1989. Tre tusen muslimer var i ekstase og marsjerte på Karl Johan med krav om at Salman Rushdie måtte drepes.
Dødsdommen førte til at en rekke norske muslimer demonstrerte til støtte for dødsdommen i Oslos gater.
Denne dødsdommen var det første tegn som for alvor gjorde Vesten oppmerksom på at islam ikke bare var en religion som alle andre.
Se også:  Blasfemi  Dødsstraff  Forskjell 
Dhimmi  –  Semi-slave.
En dhimmi er en kafir som lever under islamsk styre.
Se også:  Dhimmi  Jizya 
Djinn  –  kommer egentlig av et arabisk ord for usynlige vesener.
Djinner har fri vilje og kan nekte å adlyde Allah.   [18:50]
Satan er en av djinnene.   [18:50]
Se også:  Djinn  Iblis 
Dødsstraff  –  (dsjinn) er påbudt i en del tilfeller.
– Apostasi. Frafall fra Islam, samt for de som fikk dem til å gjøre det. [Hadith (volum 9, bok 89, nr. 271)]
– Mord; dvs. overlagt drap på uskyldlige muslimer.
Når det gjelder mord er det forbehold at en muslim kan ikke dømmes til døden for et mord hvis den som er myrdet er en vantro.
– Utroskap for kvinner.
– Blasfemi. Noen islamske land har dødsstraff for blasfemi.
– Ulovlig samleie. [Hadith (f.eks. volum 8, bok 82, nr. 806, 809 og 813).]
Se også:  Dødsstraff  Apostasi  Blasfemi  Hadith  Utroskap 
Ekstremisme
Er det ekstremt å ville drepe homofile?
Over en tredjedel av muslimene mener det er ok.
Er det ekstremt å ville steine folk for utroskap?
Er det ekstremt med dødsstraff for konvertitter? Det er dødsstraff i Saudi-Arabia, Iran, Afghanistan, Pakistan Sudan, Somalia og Mauritania.
Se også:  Ekstremisme  Utroskap 
Englene  –  er avholdende.
Se også:  Englene  Djinn  Engler  Satan 
Engler  –  husker ikke feil.
De har ikke fri vilje, og må adlyde Allah.   [18:50] [16:50]
Allahs engler er strenge og hårde.   [66:6]
De fyrer opp helvete med stener og menneskekropper.   [2:22] [2:24N] [21:98] [72:15]
De slår ustoppelig de vantro i ansiktet og over ryggen   [8:52] [8:50N] [47:29] [47:27N] med jernklubber   [22:20].
Se også:  Engler  Djinn  Englene 
Fasten  –  Ramadan er fastemåneden. Det var i denne måneden at Muhammed fikk åpenbaringene som står i Koranen.
Se også:  Fasten  Ramadan 
Fiqh  –  er Islams rettsvitenskap.
Se også:  Fiqh 
Flerkoneri  –  Polygami.
Se også:  Flerkoneri   Bigami  Koner  Muhammed  Steining  Tvangsekteskap  
Forskjell  –  fra kristendom.
Islam deler ikke gudebegrep med jødisme eller kristendom.
Islam erkjenner ikke engang Jesu’ frelsesverk, som er hele fundamentet for kristendommen.
Det spiller ingen rolle hvor mange likheter man finner når selve grunnlaget er ulikt.
Se også:  Forskjell  Blasfemi  Utroskap 
Fred  –  blir det når islam hersker over alt og alle.
De kan ikke leve fredelig side om side med ikke-muslimer.
De muslimer som avviser vold er dårlige islamister, men gode mennesker.
Se også:  Fred  Jihad  Jizya 
Fristerinner  –  er kvinner som avleder mannens konsentrasjon.
Det er forskjellige regler for menn og kvinner i de samfunnsmessige delene av sharia.
Det er sammenheng mellom kvinnediskrimineringen i religiøs sammenheng og i samfunnet.
Se også:  Fristerinner  Kvinner 
Gabriel  –  var en engel.
Ca. 6 fvt. Gabriel gjorde Maria gravid.
Ca. 500 evt. Allah dikterte koranen for Muhammed. Budskapet kom via Gabriel.
Se også:  Gabriel 
Griser  –  [5:60N] [5:65N]
Se også:  Griser  Aper  Hunder  Spiseforskrifter 
Hadith  –  er en samling tekster om Muhammeds liv og lære og er en viktig del av religionen.
Se også:  Hadith  Apostasi 
Halal  –  er spesiell dyreslakting, som går ut på at dyret bedøves og så skjæres strupen over slik at blodet renner ut.
Denne slaktemetoden er forbudt etter norsk lov.
Se også:  Halal 
Halshugging  –  [47:4] [8:12].
I den norske oversettelsen av Koranen ved Einar Berg er amputasjon av fingre og halshugging oversatt med en smekk på fingrene og et slag over nakken.   [8:12N]
Se også:  Halshugging  Koranen  Smekk 
Hijra  –  er begynnelsen på islamsk tidsregning; som faller sammen med Muhammeds utvandring og eksil i Medina i 622.
622. Muhammeds utvandring og eksil i Medina.
Ordet «hijra» betyr reise på arabisk.
Se også:  Hijra  Muhammed 
Homofili  –  Vanligvis er noe over 3% av befolkningen homofile.
Sharia innebærer dødsstraff for homofili.
Falske anklager om utukt, herunder homofili straffes med åtti piskeslag.   [24:4]
Se også:  Homofili  Koranen  Terror 
Hunder  –  regnes som urene og muslimene tillater ikke hunder å komme inn husværet.
Se også:  Hunder  Griser  Aper 
Iblis  –  Satan.
Iblis var høvdingen for djinnene.
Allah kunngjorde at han ville skape mennesket av jord og leire, som alle andre skulle falle ned for og tilbe.
Da gjorde Iblis opprør.
Iblis ble kastet ut fra himmelen, og ble til Satan.
Han er Allahs fiende og menneskenes farlige frister.
Se også:  Iblis  Mennesker  Djinn  Englene  Engler 
Id  –  eller Eid ble første gang feiret av profeten da han seiret i slaget ved Bader.
Se også:  Id  Id al-Fitr  Fasten  Ramadan 
Id al-Fitr  –  er avslutningen på den muslimske fastemåneden.
Se også:  Id al-Fitr  Id  Fasten  Ramadan 
Ilah  –  er ordet for «gud» på arabisk.
Ordet «Allah» er «guden» i bestemt form entall.
Se også:  Ilah  Allah 
Ilkhanatet  –  var mongolimperium i sørvest. Persia, Irak og Tyrkia.
1256. Ilkhanatet ble etablert under ledelse av Hulegu Khan.
Se også:  Ilkhanatet  Mongolriket 
India
712. Nord-India ble erobret.
Den arabiske generalen Muhammed bin Qasim erobret Sindh og Multan i det sørlige Punjab.
1000. India ble erobret med Mahmud al-Ghaznis plyndringstog.
Se også:  India  India.html 
IRN  –  Islamsk Råd Norge er en paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn i Norge.
irn.no Islamsk råd.
Se også:  IRN  STL 
Islam  –  er det som finnes i Koranen.
Islam er en religiøs bevegelse som står for kollektivisme, irrasjonalitet, selvoppofrelse, diktatur og tvang.
Se også:  Islam  Allah 
Islamkritikere  –  kritiserer kvinnesyn, rasisme, pedofili, vold mot annerledes tenkende, vold mot frafalne, vold mot egne, slaveri, voldtekt og terror.
Altså en hel haug med ulike former for vold.
De fleste islamkritikere er motstandere av alle former for fysisk vold.
Se også:  Islamkritikere 
Islamofobi  –  er et ord laget for å signalisere at det å være kritisk til islam er å sammenligne med en mental sykdom.
Se også:  Islamofobi  Islamistene 
Islamistene  –  Det store flertallet av islamister er moderate. De driver ikke med terror eller går til angrep på jøder. De lever fredelige og rolige familieliv, og er stort sett høflige og snille og greie. Og de er gode naboer.
– Noen mener at kritikk av islamisme er islamofobi. De mener at det er rasistisk og hatefullt å skjære alle islamister over en kam.
– Andre mener at hva de moderate islamister måtte mene, føle og gjøre er revnende likegyldig for vurdering av islamismen som ideologi.
Om de fleste islamistene er moderate hjelper ikke det terrorofrene.
Historien har vist at det ikke er de moderate som styrer utviklingen, men de radikale ytterpunktene.
De ytterliggående setter standarden som det moderate flertallet dilter fårete etter.
Moderate islamister kan ikke legitimt brukes til å skjerme islamismen for kritikk.
Det er ikke islamofobi å være kritisk til islam, selv om det helt sikkert finnes mange moderate islamister også.
Det er ikke nazifobi å være kritisk til nazismen, selv om det helt sikkert finnes mange moderate nazister også.
Islamismen er anti-semittisk.
Islamismen er totalitær, med begrenset ytringsfrihet, trosfrihet og ideologisk frihet.
Radikal islam er den opprinnelige islam slik Muhammed preket.
Radikale muslimer er muslimer som ønsker å gå tilbake til røttene.
Se også:  Islamistene  Islamofobi  Radikal 
Ismael  –  var sønn av Hagar og Abraham.
Se også:  Ismael 
Ijtihad  –  er islams tapte tradisjon for selvstendig tenkning.
Se også:  Ijtihad 
Jihad  –  betyr «å kjempe for Allahs sak», ikke bare krig.
Å donere penger til spredning av islam, er jihad;
å skrive brev til en redaktør og påstå at islam er fredelig er også jihad.
Alle troende blir pålagt å drive med jihad av deres gud.
Lar man være, så er straffen Helvete.
Ifølge islamske grunntekster er islam ute etter islamsk fred, – det er når islam har tatt over hele verden. Verktøyet for å oppnå dette er jihad.
Se også:  Jihad  Fred  Sufisme 
Jomfruer  –  [78:33].
Se også:  Jomfruer  Kvinner  Koner  Kvinnesyn  Martyrdød  Paradis 
Jizya  –  er en skatt for å få være i fred.
Det startet med at Muhammed tok jødenes land og lot jødene arbeide der mot å betale Jizya-skatten, 50% av hva de tjente. Jødene levde på denne måten i en slag føydal-tilstand.
Etter hvert som islam med vold overtok kristne områder, fikk også kristne status som dhimmier.
Se også:  Jizya  Dhimmi 
Kaba  –  er en hellig stein i Mekka og er islams største helligdom.
Rundt 2000 fvt. Abraham og Ismael bygde grunnvollen til Kaba.
Se også:  Kaba 
Kamel  –  er det eneste fremkomstmiddel som nevnes i Koranen og hadithsamlingene (fortellinger om Muhammed).
Se også:  Kamel  Hadith 
Kafir  –  Vantro.
Se også:  Kafir  Jizya  Vantro 
Kairo-erklæringen  –  var en erklæring vedtatt av 56 lands utenriksministre.
Se også:  Kairo-erklæringen  Menneskerettigheter 
Koner  –  [4:34]
Se også:  Koner  Bigami  Flerkoneri  Kvinner  Kvinnesyn  Likestilling  Tvangsekteskap 
Koranbrenning  –  Det er ikke ulovlig å brenne bøker i Norge.
Frykt for vold kan ikke ha vetorett over enkelte borgeres ytringer i en liberal rettsstat.
Se også:  Koranbrenning  Koranbrenning.html  Ytringsfrihet 
Koranen  –  er Allahs evige og ufeilbarlige ord.
Se også:  Koranen  Halshugging  Homofili  Koranen.html 
Kunst  –  skal fremme Allahs ære.
Men ingen har sett Allah og det er derfor forbudt å lage bilder som framstiller ham.
Mange moskeer er rikt utsmykket, men bare med kalligrafer (bokstavbilder). Framfor alt finnes det sitater fra Koranen.
Ellers er det utbredt å bruke geometriske mønstre.
De største moskeene i verden er praktfulle byggverk til ære for Allah.
Se også:  Kunst  Musikk 
Kultur  –  En kulturkrets med over en milliard mennesker bidrar lite til utviklingen av vitenskap og kultur i vår tid.
Det er et fravær av kultur- og kunstuttrykk som maleri, skulptur og musikk.
Har muslimer noe som minner om den ufattelige rike vestlige kirkemusikkarven?
Hvem er islams svar på Bach, Mozart, Beethoven eller Verdi?
Har de scenemusikk, scenedans, opera, ballett, musikal- eller teaterkultur?
Hvem er deres Shakespeare eller Ibsen?
Hvem er Deres store romanforfattere?
Se også:  Kultur  Kulturrasisme 
Kulturrasisme  –  er å skille (diskriminere) mellom to ideer og si at den ene er bedre enn den andre.
Se også:  Kulturrasisme  Kultur  Rasisme 
Kvinner
Muhammed sa at kvinner bare var halvparten så kloke som menn. [Hadith 3:826; 2:541]
Majoriteten i Helvete er kvinner. [Hadith 1:28,301; 2:161; 7:124]
Kvinner kan pantsettes.
Se også:  Kvinner  Fristerinner  Hadith  Jomfruer  Koner 
Kvinnesyn  –  Muslimer voldtar pga. sitt kvinnesyn, og at det i koranen står at de kan voldta kvinner som er urene,
Se også:  Kvinnesyn  Jomfruer  Kvinner 
Leire  –  De første menneskene ble laget av leire.
Se også:  Leire 
Likestilling  –  er umulig i Islam.
Koranen fastslår:
– at menn står over kvinner,
– gir menn rett til å piske sine koner.
Muslimske menn kan gifte seg med ikke-muslimske kvinner, men ikke omvendt.
Hadith inneholder også en rekke svært nedsettende utsagn om kvinner fra Muhammed.
Se også:  Likestilling  Hadith  Koner 
Læregrunnlaget  –  Islams læregrunnlag består av Koranen, Hadith og Muhammeds eksempel.
Se også:  Læregrunnlaget  Hadith 
Martyrdød  –  er når noen dreper eller blir drept i den hensikt å fremme religionen.   [78:33]
Se også:  Martyrdød  Jomfruer 
Medmenneskelighet  –  Det står ikke et eneste ord i Koranen om medmenneskelighet.
Se også:  Medmenneskelighet 
Mekka-islam  –  Islam kan deles i to deler: Mekka-islam og Medina-islam.
Den første retningen er den «snille» utgaven; den moderate og liberale.
Medina-islam er derimot fundamentalistisk og voldelig.
Se også:  Mekka-islam 
Mennesker  –  har både kropp og ånd.
Mennesket er ikke skapt i Guds bilde.
Mennesket er Guds forvalter (visekonge) over jorden.
Kroppen skal stå opp på dommens dag til et liv i Paradis eller til dom og fortapelse.
Se også:  Mennesker  Iblis 
Menneskerettigheter  –  passer ikke sammen med islam. Derfor har de laget sin egen erklæring; Kairo-erklæringen.
Se også:  Menneskerettigheter  Kairo-erklæringen 
Mongolriket  –  underla seg Kina, Sentral-Asia, Russland og helt vest til Polen og Ungarn.
1220. Djengis Khan erobret store deler av det islamske riket.
1259. Hulegu bygget et observatorium i Maragha (i dagens Iran), hvor han samlet astronomer, ingeniører og andre vitenskapsmenn under ledelse av Nasir al-Din Tusi.
Se også:  Mongolriket  Ilkhanatet  Mongolriket.html 
Muhammed  –  Profeten Muhammed er muslimenes forbilde.
Se også:  Muhammed  Aisha  Flerkoneri   Hijra  Jizya  Sunna 
Musikk- eller sangtradisjon  –  finnes ikke i Islam.
Det synges ikke sanger i moskeen, bare til fest og bryllup.
Til fest og bryllup brukes sanger og musikkinstrumenter som avspeiler nasjonale og lokale tradisjoner.
Det som kommer nærmest en sangtradisjon, er den syngende og rytmiske framføringen av koransitater og av bønner til Allah.
Denne framføringsformen er med på å skape høytid og respekt for Allah.
Se også:  Musikk  Kunst 
Muslim  –  betyr en som har underkastet seg Allah.
Se også:  Muslim  Islam  Muhammed 
Muslimologi  –  bruker muslimer til å definere islam. Muslimologi avviser årsak og virkning.
Den islamske doktrinen er årsaken og muslimer er virkningen. Den islamske doktrinen fører til muslimer, muslimer fører ikke til den islamske doktrinen.
Se også:  Muslimologi 
Niqab  –  består av et sjal som dekker håret og ansiktsslør som dekker hele ansiktet unntatt øynene.
Se også:  Niqab 
Osmanerne  –  var tyrkere med muslimsk tro.
Se også:  Osmanerne  Osmanske rike 
Osmanske rike  –  har navn etter rikets grunnlegger Osman.
Det kalles iblant «Det ottomanske riket» eller imperiet.
Se også:  Osmanske rike  Osmanerne 
Paradis  –  Paradis er en hage med frisk natur, gode frukter, full av modne vinranker, idylliske elver og vannfall, store fjell av gull og sølv, og i stedet for steiner på bakken er det perler.
Og sist, men ikke minst, paradis har et overflod av kåte, våte og villige jomfruer.
Men denne spesifikke paradis-opplevelsen gjelder bare for de mannlige muslimene.
Se også:  Paradis  Jomfruer 
Radikal  –  kommer fra det latinske ordet radis som betyr rot.
Se også:  Radikal  Islamistene 
Ramadan  –  er den muslimske fastemåneden.
Se også:  Ramadan  Fasten  Id al-Fitr  Id 
Rasisme  –  er å bruke et individs eller en gruppes medfødte egenskaper som f.eks. hudfarge, etnisitet, seksualitet, alder, kjønn og handicap, og andre biologisk relaterte forhold mot dem.
Kanskje også IQ er delvis medfødt.
Islam er ikke rasistisk i denne betydning.
Muhammed sa f.eks. at alt muslimsk blod er likeverdig.
Kulturrasisme er noe annet.
Se også:  Rasisme  Kulturrasisme 
Renhet  –  Renhetsidealet omfatter ikke bare renselser når en ber, men også hvilken mat man spiser.
Se også:  Renhet  Spiseforskrifter 
Salafisme  –  er en ortodoks fundamentalistisk bevegelse innen sunni-islam.
Salafisme legger vekt på bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og Hadith, og ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
Se også:  Salafisme  Hadith 
Satan  –  er en av djinnene.   [18:50]
Satan er nevnt flere ganger i Koranen: 2.34, 7.11, 15.28-31, 17.61, 20.116, 38.71-74.
Det finnes ingen vers som sier at Satan var en engel.
Satan er intelligent, men sammenlignet Allah er han maktesløs.
Se også:  Satan  Djinn  Englene  Engler  Iblis  Shaytan 
Selvmord  –  finnes ikke i sekulære ideologier som f.eks. fascister, stalinister, maoister. Det er fordi de ikke har noen ide om paradis.
Se også:  Selvmord 
Sharia  –  innebærer slike ting som dødsstraff for homofili, blasfemi, frafall fra islam.
Sharia innebærer at kvinner har en underordnet stilling. (I arv får de halvparten av det menn får, deres vitnemål i retten er verd halvparten av en det en manns vitnemål er verd).
Islam sier også at Koranen er skrevet av guden selv, og den inneholder en rekke pålegg av typen «Drep de vantro hvor dere enn måtte finne dem».
Det er også en del av islam å akseptere at Koranen er skrevet av gud selv (og diktert til profeten Muhammed av erkeengelen Gabriel), og den skal forstås bokstavelig der det er mulig.
Se også:  Sharia 
Shaytan  –  betyr ‹Slange›.
Se også:  Shaytan  Satan 
SIAN  –  Stopp islamiseringen av Norge.
Se også:  SIAN  sian.no
Sira  –  er Muhammads CV, profeten biografi.
Se også:  Sira 
Sjakk  –  Hadith inneholder forbud mot å spille sjakk.
Se også:  Sjakk  Hadith  Sjakk 
Skatt  –  En viktig grunn til at de muslimske landene gikk tilbake var at så mange jøder og kristne konverterte til Islam at skatteinntektene gikk ned.
Se også:  Skatt 
Smekk  –  er definert som en handling som ikke er rettet mot ansiktet, ikke lager merker og ikke gjør direkte vondt. Det er mer ment som en symbolsk handling.
Se også:  Smekk  Halshugging 
Spiseforskrifter  –  Forbudet mot å spise:
– Svinekjøtt.
– Blodmat.
– Skalldyr.
– Drikke alkohol.
Se også:  Spiseforskrifter  Griser  Renhet 
Steining  –  som straff for utroskap.
Se også:  Steining  Flerkoneri  Tvangsekteskap  Utroskap 
STL  –  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er en dialogorganisasjon for alle norske tros- og livssynsorganisasjoner.
Se også:  STL  IRN 
Stormoskeen  –  i Kairouan i Tunisia er den 4de helligste i Islam.
Se også:  Stormoskeen 
Sufisme  –  Den inderlige fromhet.
Se også:  Sufisme  Jihad 
Sunna  –  er Muhammeds perfekte tolkning av Koranen og hans perfekte eksempel for alle muslimer.
Se også:  Sunna  Muhammed 
Sura  –  Kapitler.
Se også:  Sura 
Tafsir  –  Korantolkning.
Se også:  Tafsir 
Taqia  –  den lovlige løgn gir muslimer rett, noen vil også si plikt, til å lyve ovenfor vantro, hvis det tjener islams sak.
Se også:  Taqia 
Tempelhøyden  –  Haram al-Sharif.
Her ligger restene etter Salomos tempel.
Her ville Abraham ofre sønnen Isak til gud.
Og det var her Muhammed steg opp til himmelen.
Se også:  Tempelhøyden  Abraham 
Teokrati  –  er en regjeringsform hvor staten styres etter guddommelige lover som tolkes av profeter og religiøse ledere.
Se også:  Teokrati 
Terror  –  er en voldshandling hvor frykt er en vesentlig del.
Se også:  Terror 
Trosbekjennelsen  –  «Det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er Allahs sendebud».
Denne bekjennelsen gjentas hver dag på arabisk.
Se også:  Trosbekjennelsen 
Tvangsekteskap  –  har hjemmel i Islam.
Koranen verken tillater eller forbyr tvangsekteskap.
Se også:  Tvangsekteskap  Bigami  Flerkoneri  Koner  Steining 
Umma  –  Det muslimske trosfellesskapet.
Se også:  Umma 
Utdanning  –  oppmuntres i Koranen, uavhengig av kjønn.
Se også:  Utdanning 
Utroskap  –  Straffen for utroskap har vært endret flere ganger.
Opprinnelig var straffen kun husarrest.   [4:15]
Senere endret Muhammed dette til pisking.   [24:2]
Umar, Muhammeds etterfølger, bragte inn steining.
Se også:  Utroskap  Dødsstraff  Ekstremisme  Forskjell  Steining 
Vantro  –  er agnostikerne, ateister, humanetikere, osv. som har forkastet kristendommen og derfor ikke hører til «bokens folk». De kommer i kategori med avgudsdyrkerne og skal drepes.
Kristne og jøder er religioner av mindre rang, som skal betale skatt til muslimene.
Se også:  Vantro  Kafir 
Wahhabisme  –  er en av de strengeste tolkningene av Islam.
Se også:  Wahhabisme  Salafisme 
Ytringsfrihet  –  er retten til å gi uttrykk for de meninger en ønsker.
Se også:  Ytringsfrihet  Koranbrenning  Ytringsfrihet.html 
Zakat  –  er den islamske almissen, 3%.
Se også:  Zakat 
Zakkuum  –  Helvetestreet.   [44:43-46]
Se også:  Zakkuum 
Æresdrap  –  er en skikk som går tilbake til før-islamsk tid.
Det finnes ikke dekning i Koranen for æresdrap.
Se også:  Æresdrap 

Lenker

islam.no 

 

 

Ytringsrettigheter.