nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Islams historie

Alt startet med Allah selv. Han er evig, allmektig og allvitende, uforgjengelig og fullkommen.

Koranen var før verden.

Så ble Verden skapt.

Allah skapte engler av åndelig materiale. Englene er bindeleddet mellom Allah og menneskene. De er sendebud og kan aldri handle i mot Allahs vilje. De overvåker alt livet på jorden og skal på dommens dag vitne om alt det som menneskene har gjort, godt eller ondt.

Allah skapte djinner av ild før han skapte dyr og mennesker.
Iblis var høvdingen for djinnene.

Allah kunngjorde at han ville skape mennesket av jord og leire, som alle andre skulle falle ned for og tilbe.

Da gjorde Iblis opprør.
Iblis ble kastet ut fra himmelen, og ble til Satan.
Han er Allahs fiende og menneskenes farlige frister.

Allah skapte jorden.

Allah skapte de første menneskene, men ikke i sitt bilde.
Mennesket ble laget av leire, men med Allahs ånd i seg blir mennesket innsatt som den aller fremste skapningen i verden, som Allahs visekonge.

Ikke noe av den skapte verden faller utenfor Allahs interesse, og hans vilje skal følges på alle livets områder enten det gjelder familieliv, samfunnsliv eller politikk.
Det er ikke noe som er «verdslig» i den forstand at det er overlatt til menneskenes selv å avgjøre hvordan livet skal leves. Menneskene må alltid søke etter Allahs vilje og underkaste seg den. De må gå lydighetens vei.

Allah var ikke trett og trengte ikke hvile etter sin seksdelte skapergjerning.

De første muslimer var de første menneskene, Adam og Eva.

Alle mennesker er født som muslimer.

Syndefallet. Menneskene og etterkommerne syndet. De var ulydige og spiste forbuden frukt i Edens hage. Da Adam og Eva ble kastet ut av hagen angret de sin synd, ba til Allah om nåde og fikk tilgivelse. De hadde gjort sin aslama – sin omvendelse til Islam. Fra da av var de igjen sanne muslimer. Skylden gikk ikke i arv; kun det enkelte menneske kan bli skyldig og må vende om til Allah.

Rundt 2000 fvt. Abraham, levde 20 generasjoner etter Adam.
Fra Beer-Sjeba ble tjenestejenta Hagar og sønnen Ismael jaget ut i ørkenen.
Ismael blei senere stamfar til araberne.
Senere møttes Abraham og Ismael og sammen bygde de grunnvollen til Kaba.

1000 fvt. Jødenes kong David erobret en bosetting nedenfor Tempelhøyden, og gjorde den til hovedstad i det israelske riket.
Sønnen, kong Salomo, reiste Det første tempel på høyden, der han plasserte Paktens ark.

587–445 fvt. Jerusalem ble plyndret av babylonerne, og ­Salomos tempel lagt i ruiner.
Da perserne overvant babylonerne fikk jødene lov til å vende tilbake til Jerusalem, der de startet byggingen av ­Det andre tempel.

Ca. 500 fvt. Perserkrigene. Etter nederlaget fikk gresk kultur et oppsving.

63 fvt. Jerusalem kom under romersk kontroll.

37–4 fvt. Kong Herodes regjerte over Jerusalem. Han utvidet Det andre tempel betraktelig.

Ca. år 0. Jesus ble født.

70. Romerne slo ned et jødisk opprør. De brant ned Det andre tempel, og etterlot bare deler av støttemuren.

570. Muhammed ibn Abdallah ble født i Mekka.    ☞ Verdenshistorie.html.
Rundt år 600. De fleste araberne var polyteister. Men det fantes også jøder og kristne.
De fleste jødene bodde i Medina 400 km nord for Mekka. Noen nedstammet fra jøder som flyktet da tempelet i Jerusalem ble ødelagt.
Andre var arabere som hadde gått over til jødedommen.
Jødene var fullstendig integrert i det arabiske samfunnet og levde på samme måte.
Konfliktene i den førislamske perioden var stammebasert (ikke religiøs). Det var stammesamfunn. At nabostammen var jødisk, betydde ikke noe.
Krig og konflikt gikk om knappe ressurser, makt over brønner og mat. Det var ingen sentralmakt; enhver var avhengig av stammen sin.
Kristendommen var statsreligion i Austromerriket og Etiopia.
I Persia dominerte zoroastrismen, – men jødedommen var også viktig.
Araberne hadde ikke noen egen hellig skrift.
Araberne søkte en ny religion, men de var stolte stammefolk og godtok verken kristendom eller jødedom.
De visste at Bysants prøvde å få makt over dem ved å innføre kristendommen, – og at Persia brukte jødedommen for å legge araberne under seg.
September 622. Hijraen, utvandringen fra Mekka til Medina ble tidspunktet for muslimenes tidsregning.
Jødene ville ikke godta Koranen som korrektiv til bibelen og Muhammed som profet.
Men religionsmotsetningene var ikke til hinder for alliansebygging, pga. trusler fra polyteistene i Mekka.

623. Den første militære kampanjen Muhammed ledet var mot den mektige Quraish-stammen i Mekka.
Muhammed som selv tilhørte denne stammen, beordret flere overfall mot dem. Det første angrepet, i starten av år 623, mislyktes.
Det andre, i mai- juni, kalt Caravan-raidet, ga Muhammed full kontroll over det viktigste handelsmarkedet i området.
Bare noen måneder senere, i august, invaderte han Libya, i oktober Kuwait, og i desember Dul Ashir.

Januar 624. Nakhla-raidet. Quraish-stammen ble overfalt.
Ingen ble drept, men noen ble truet på livet og holdt som fanger.
Det var på et vis «ikke-voldelig» slik koranen befaler.
Mars 624. Slaget ved Badr, innledet en åpen konflikt med jødene.
Våren 627. Massakren på den siste jødiske stammen, Banu Qurayzah.
Omkring 700 jøder ble drept.
Kvinner og barn ble solgt som slaver.
Konfliktene med jødene fikk muslimene til å legge om visse skikker de hadde fra jødedommen.
De begynte å faste under ramadan, og ikke jom kippur.
Qibla (bønneretningen) ble endret fra Jerusalem til Mekka.
Historien om Ismael og Isak ble laget for å rettferdiggjøre endringene.

629. Slaget ved oasen Khaybar 150 km fra Medina i dagens Saudi Arabia. 628 jøder ble massakrert.

632. Muhammed døde.

633. Mesopotamia (dagens Irak) ble erobret.

636. Syria ble erobret.

638. Jerusalem ble erobret.
Palestina ble erobret.

638. al-Aqsa-moskeen ble bygd på ­Tempelhøyden.

641. Egypt ble erobret.

642. Persia (dagens Iran) ble erobret.

711. Spania ble erobret.
En arabisk militærstyrke under ledelse av Tariq krysset Tariqs klippe (Jebel-al-Tariq, Gibraltarstredet).
I løpet av fem år var erobringen av Iberia (Spania og Portugal) fullført.

712. Nord-India ble erobret.
Den arabiske generalen Muhammed bin Qasim erobret Sindh og Multan i det sørlige Punjab.

718. Arabisk nederlag ved Konstantinopel.

732. Muslimene nådde langt inn i Frankrike før de ble stanset.

10.10.732. Slaget ved Poitiers i Frankrike, (også kalt slaget ved Tours).
En massiv muslimsk invasjonsarmé ledet av emir Abdul Rahman Al Ghafiqi kan ha bestått av opptil 200000 mann med kavaleri.
Frankernes hær, ledet av general Karl Martell, besto bare av en fjerdedel med kun fotsoldater med lettere rustning. De stilte seg opp i en falanks (firkantformasjon med skjold).
Maurerne (ibirske muslimer) angrep til hest væpnet med lanser og sverd, men klarte ikke å forsere den franske skjoldborgen.
Angriperne kjørte seg fast og ble hugget ned i en ren nedslaktning.
Abdul Rahman ble drept da han forsøkte å gjenopprette orden blant sine menn som hadde brutt inn i firkanten.
Dette stoppet den nordlige fremrykningen til islam fra den iberiske halvøy.
Kristendommen ble den regjerende trosretningen i Europa i en periode hvor islam kjørte over restene av de gamle romerske og persiske imperiene.

762 evt. Kalif al-Mansur flyttet den Abbasidske hovedstad fra Damaskus til den nyetablerte hovedstaden, Bagdad.

«Islams gullalder» startet. Spesielt fremtredende var utviklingen innen matematikk, kjemi, alkymi, kryptografi, astronomi, astrologi, automasjon, optikk og lys, vareforsikring, medisin og legevitenskap. Det ble utviklet bankinstrumenter som bl.a. veksler, og ingeniørene utviklet teknologier som kunne brukes i vannmøller og kompliserte vanningssystemer.

970. Universitet i Kairo ble grunnlagt.

Omkring år 1000. Det arabiske rike var stort og betydelig.

1000. India ble erobret med Mahmud al-Ghaznis plyndringstog.

1054. Pave Urban II i Roma bestemte at de kristne skulle gjenerobre den hellige byen Jerusalem fra sarasenerne (muslimene i Det hellige land og omliggende områder). Dermed var korstogene i gang.

1060-91. Normannernes okkupasjon av muslimske Sicilia.

Før 1095. Området som er dagens Israel var under muslimsk kontroll.
Kristne i dette området var i en lang periode blitt utsatt for trakassering, plyndring, tortur og drap utført av muslimer.
Det var forbudt å vise frem kors, pilegrimer ble korsfestet, munker ble drept, kirker ble ødelagt.
For å sikre at kristne skulle kunne dra trygt på pilegrimsferd til det hellige land, at kristne skulle kunne oppholde seg trygt der, og for at dette landet som var så viktig for kristendommen skulle være under kristne kontroll, satte pave Urban II i gang korstogene.

1095. Det første korstog.
Korstogene startet som et svar på det islamske angrepet på Europa.

Rundt år 1100. Den store filosofen al-Ghazali (1058-1111) ble betraktet som den største muslim etter Muhammed selv.
Han forfektet tro og selvoppofrelse og hevdet at Koranen skal forståes bokstavelig og uten forbehold. Han innførte en bokstavtro fortolkning av Koranen.
Han var eksplisitt motstander av fornuften og gjorde slutt på det nære forholdet mellom gresk filosofi og tidlig islam
Etter dette begynte hele systemet å rakne.
Å tenke selv, ble plutselig irrasjonelt og derfor ulovlig.
De greske filosofene hadde stor innflytelse i muslimske intellektuelle kretser, men ble forbudt.
Man skulle bare forholde seg til Koranen og Hadith.
Det ble innført dødsstraff for de som sympatiserte og etterlevde filosofiene fra de store greske tenkere på den tiden, og i tidene før al-Ghazali entret arenaen.
Forfallet begynte, og det var ingen som turde å opprettholde kunnskap, forskning og filosofi.
Dette har medført til at vesten har overtatt hegemoniet sammen med enkelte øst-Asiatiske stater.
Perserne var langt fremme innen matematikk, fysikk og astronomi. Men etter al-Ghazali tok de aldri opp tråden igjen.
22.07.1099. Kristne korsfarere inntok Jerusalem.
Befolkningen ble massakrert.

1163-1174. Amalric 1 var konge i Jerusalem. Han var far til tre som ledet Jerusalem. Sibylla, Baldwin 4 og Isabella 1.

1177. Slaget ved Montgisard.
Baldwin den spedalske og Raynald av Chatillon beseiret Saladin.

1187. Slaget ved Hattin i nærheten av Toberias vest for Genesaretsjøen i Israel.
Saladin vant og kunne erobre en stor del av Kongedømmet av Jerusalem med liten motstand.

1200-tallet. Koranen ble oversatt til europiske språk. De første biografiene om Muhammed kom.

1212. Maurerne ble drevet ut av Spania av en kristen koalisjon under Alfonso VIII av Castilla.

1220. Djengis Khan erobret store deler av det islamske riket.

1259. Hulegu bygget et observatorium i Maragha (i dagens Iran), hvor han samlet astronomer, ingeniører og andre vitenskapsmenn under ledelse av Nasir al-Din Tusi.

1264. Beleiringen av Safed. Nitti tempelriddere mistet livet og åtti tatt til fange. De avslo å benekte Kristus og døde som martyrer for sin tro.

1290-1922. Det osmanske rike. Tyrkia ble basen for et nytt og større rike.

1453. Konstantinopel ble erobret. Sultan Muhammed 2.
Sofiakirken, kristenhetens flotteste byggverk, ble omgjort til moské og islam innført som den ledende religionen. Muhammed 2. lot kristne beholde noen av sine kirker slik at de kunne dyrke sin gud i fred.

1453. Tyrkerne underla seg raskt hele Balkan og Ungarn, i tillegg til områdene rundt Svartehavet, Midtøsten og Nord-Afrika.

1516–17. Osmanene erobret ­Jerusalem.
Sultan ­Suleiman 2. satte i gang flere imponerende byggeprosjekter. Mest iøynefallende er bymurene og portene inn til den gamle delen av byen.

1571. Slaget ved Lepanto.
Den italienske halvøy og dermed det sørlige Europa, ble forsvart mot tyrkerne.

På 1600-tallet. var Det osmanske rike på høyden av sin makt og omfattet Anatolia, Midtøsten, deler av Nord-Afrika, store deler av Sørøst-Europa og Kaukasus. Hovedsetet var i dagens Tyrkia.

12.09.1683. Osmanerne angrep Wien (habsburgernes hovedstad), men led et sviende nederlag da polakkenes kavaleri under ledelse av Jan Sobieski kom til unnsetning.    ☞ Verdenshistorie.html.

1774. Krig mot det osmanske rike endte med russisk seier.
Krigsbyttet var det sørlige Ukraina, det nordlige Kaukasus og Krimhalvøya.
Det stadig svakere osmanske rike gjorde at den russiske sydgrensen ble flyttet ned til Svartehavet.

1798. Napoleon erobret Egypt.

28.07.1914. Første verdenskrig startet.
Det osmanske riket var alliert med Tyskland og Østerrike-Ungarn.

Desember 1917. Allenby inntok Jerusalem.

Etter første verdenskrig gikk det mektige osmanske riket i oppløsning.

1923. Mustafa Kemal Atatürk utropte den tyrkiske republikken. Han gjorde Tyrkia til en sekulær stat med de militære som garanti for vestliggjøringen.

1948. Staten Israel ble opprettet.

1967. Etter seksdagerskrigen fikk Israel herredømme over hele ­Jerusalem. Muslimer fikk imidlertid kontroll over ­Tempelhøyden.

1979. Iran ble islamistisk.

Etter 1970. Den store innvandringen av muslimer til Europa og Nord-Amerika.

2006. Karikaturstriden.

Dommedagen. Alle skal stå til regnskap for hva de hadde gjort i livet.
Livet har en av to utganger; enten til paradis eller til helvete. Ingen kan vite hvem som mottar Allahs barmhjertighet, for Allah er fri.
Unntaket er de som dør i jihad (kamp for islam), de går rett til paradis.
Og de som ikke tror på Allah går rett til helvete.

 


Lenker

islam.no

no.wikipedia.org

rights.no HRS (Human Rights Service).

exmuslimsofnorway.com kjemper for likestilling, integrering, ytringsfrihet, menneskerettigheter, normalisering av frafall og kritikken av islam.
Ex-Muslims of Norway består av tidligere muslimer, ateister, fritenkere, humanister og agnostikere som tar et standpunkt for universelle rettigheter og sekularisme.

irn.no Islamsk råd.

vegardmartinsen.com Islam: den ellevte landeplage.

tv.nrk.no Debatten 03.09.2020.
En liten gruppe nordmenn krenker Islam og muslimer så mye de bare klarer. Og resultatet blir gatekamper, tåregass og angrep mot politiet. Er det det som er poenget med ytringsfriheten vår?

Koranen på norsk: koranenpaanorsk.no  leskoranen.no  norskkoran.no

 


Ordliste

Abraham  –  er Bibelens første detaljerte biografi.
Se også:  Abraham  Islamordbok.html 
Ahmadiyya  –  er en islamsk trosretning.
Se også:  Ahmadiyya  Islamordbok.html 
Aisha  –  En av Muhammeds hustruer.
Se også:  Aisha  Muhammed  Islamordbok.html 
Allah  –  er «guden» i bestemt form entall.
Se også:  Allah  Ilah  Islam  Islamordbok.html 
Alkohol  –  Flere koranvers omhandler alkohol.
Se også:  Alkohol  Griser  Hunder  Islamordbok.html 
Antisemittisme  –  Jødehat blant muslimer er et stort problem, som har vist seg vanskelig å ta fatt i.
Se også:  Antisemittisme  Islamordbok.html 
Aper  –  [5:60N] [5:65N]
Se også:  Aper  Alkohol  Griser  Hunder  Islamordbok.html 
Apostasi  –  Frafallenhet.
Se også:  Apostasi  Dødsstraff  Islamordbok.html 
Bigami  –  Dobbelekteskap.
Se også:  Bigami  Flerkoneri  Koner  Kvinner  Kvinnesyn  Likestilling  Tvangsekteskap  Islamordbok.html 
Blasfemi  –  handler om ytringsfrihet.
Se også:  Blasfemi  Dødsstraff  Forskjell  Ytringsfrihet  Islamordbok.html 
Dhimmi  –  er en kafir som lever under islamsk styre.
Se også:  Dhimmi  Jizya  Islamordbok.html 
Djinn  –  kommer egentlig av et arabisk ord for usynlige vesener.
Se også:  Djinn  Iblis  Satan  Islamordbok.html 
Dødsstraff  –  (dsjinn) er påbudt i en del tilfeller.
Se også:  Dødsstraff  Apostasi  Blasfemi  Hadith  Utroskap  Islamordbok.html 
Englene  –  er avholdende.
Se også:  Englene  Djinn  Engler  Satan  Islamordbok.html 
Engler  –  har ikke fri vilje, og må adlyde Allah.   [18:50] [16:50]
Se også:  Engler  Djinn  Englene  Gabriel  Islamordbok.html 
Fasten  –  Ramadan er fastemåneden.
Se også:  Fasten  Ramadan  Islamordbok.html 
Fiqh  –  er Islams rettsvitenskap.
Se også:  Fiqh  Islamordbok.html 
Flerkoneri  –  Polygami.
Se også:  Flerkoneri   Bigami  Koner  Muhammed  Steining  Tvangsekteskap   Islamordbok.html 
Forskjell  –  fra kristendom. Gudebegrep. Frelsesverk.
Se også:  Forskjell  Blasfemi  Utroskap  Islamordbok.html 
Fred  –  blir det når islam hersker over alt og alle.
Se også:  Fred  Jihad  Jizya  Islamordbok.html 
Fristerinner  –  er kvinner som avleder mannens konsentrasjon.
Se også:  Fristerinner  Kvinner  Islamordbok.html 
Gabriel  –  var en engel.
Se også:  Gabriel  Engler  Islamordbok.html 
Griser  –  [5:60N] [5:65N]
Se også:  Griser  Aper  Hunder  Spiseforskrifter  Islamordbok.html 
Hadith  –  er en samling tekster om Muhammeds liv og lære og er en viktig del av religionen.
Se også:  Hadith  Apostasi  Islamordbok.html 
Halal  –  er spesiell dyreslakting, som går ut på at strupen skjæres over slik at blodet renner ut.
Se også:  Halal  Islamordbok.html 
Halshugging  –  [47:4] [8:12].
Se også:  Halshugging  Koranen  Smekk  Islamordbok.html 
Hijra  –  er begynnelsen på islamsk tidsregning.
Se også:  Hijra  Muhammed  Islamordbok.html 
Homofili  –  Sharia innebærer dødsstraff for homofili.
Se også:  Homofili  Koranen  Terror  Islamordbok.html 
Hunder  –  regnes som urene.
Se også:  Hunder  Griser  Aper  Islamordbok.html 
Iblis  –  Satan.
Se også:  Iblis  Mennesker  Djinn  Englene  Engler  Islamordbok.html 
Id  –  eller Eid ble første gang feiret av profeten da han seiret i slaget ved Bader.
Se også:  Id  Id al-Fitr  Fasten  Ramadan  Islamordbok.html 
Id al-Fitr  –  er avslutningen på den muslimske fastemåneden.
Se også:  Id al-Fitr  Id  Fasten  Ramadan  Islamordbok.html 
Ilah  –  er ordet for «gud» på arabisk.
Ordet «Allah» er «guden» i bestemt form entall.
Se også:  Ilah  Allah  Islamordbok.html 
Ilkhanatet  –  var mongolimperiet som kontrollerte store deler av det islamske riket på 1200-tallet.
Se også:  Ilkhanatet  Mongolriket  Islamordbok.html 
India  –  ble erobret i 712 i nord og år 1000 i sør.
Se også:  India  India.html  Islamordbok.html 
IRN  –  Islamsk Råd Norge.   irn.no
Se også:  IRN  STL  Islamordbok.html 
Islam  –  er det som finnes i Koranen.
Se også:  Islam  Allah  Islamordbok.html 
Islamkritikere  –  kritiserer ulike former for vold.
Se også:  Islamkritikere  Islamordbok.html 
Islamofobi  –  er et ord laget for å signalisere at det å være kritisk til islam er å sammenligne med en mental sykdom.
Se også:  Islamofobi  Islamistene  Islamordbok.html 
Islamistene  –  Det store flertallet av islamister er moderate.
Se også:  Islamistene  Islamofobi  Radikal  Islamordbok.html 
Ismael  –  var sønn av Hagar og Abraham.
Se også:  Ismael  Islamordbok.html 
Ijtihad  –  er islams tapte tradisjon for selvstendig tenkning.
Se også:  Ijtihad  Islamordbok.html 
Jihad  –  betyr «å kjempe for Allahs sak».
Se også:  Jihad  Fred  Sufisme  Islamordbok.html 
Jomfruer  –  [78:33].
Se også:  Jomfruer  Kvinner  Koner  Kvinnesyn  Martyrdød  Paradis  Islamordbok.html 
Jizya  –  er en skatt for å få være i fred.
Se også:  Jizya  Dhimmi  Islamordbok.html 
Kaba  –  er en hellig stein i Mekka.
Se også:  Kaba  Islamordbok.html 
Kamel  –  er det eneste fremkomstmiddel som nevnes i Koranen og hadithsamlingene.
Se også:  Kamel  Hadith  Islamordbok.html 
Kafir  –  Vantro.
Se også:  Kafir  Jizya  Vantro  Islamordbok.html 
Kairo-erklæringen  –  var en erklæring vedtatt av 56 lands utenriksministre.
Se også:  Kairo-erklæringen  Menneskerettigheter  Islamordbok.html 
Koner  –  [4:34]
Se også:  Koner  Bigami  Flerkoneri  Kvinner  Kvinnesyn  Likestilling  Tvangsekteskap  Islamordbok.html 
Koranbrenning  –  Det er ikke ulovlig å brenne bøker i Norge.
Se også:  Koranbrenning  Koranbrenning.html  Islamordbok.html  Ytringsfrihet.html 
Koranen  –  er Allahs evige og ufeilbarlige ord.
Se også:  Koranen  Halshugging  Homofili  Koranen.html  Islamordbok.html 
Kunst  –  skal fremme Allahs ære.
Se også:  Kunst  Musikk  Islamordbok.html 
Kultur  –  En kulturkrets med over en milliard mennesker bidrar lite til utviklingen av vitenskap og kultur i vår tid.
Se også:  Kultur  Kulturrasisme  Islamordbok.html 
Kulturrasisme  –  er å skille (diskriminere) mellom to ideer og si at den ene er bedre enn den andre.
Se også:  Kulturrasisme  Kultur  Rasisme  Islamordbok.html 
Kvinner er bare halvparten så kloke som menn. [Hadith 3:826; 2:541]
Se også:  Kvinner  Fristerinner  Hadith  Jomfruer  Koner  Islamordbok.html 
Kvinnesyn  –  Muslimer voldtar pga. sitt kvinnesyn.
Se også:  Kvinnesyn  Jomfruer  Kvinner  Islamordbok.html 
Leire  –  De første menneskene ble laget av leire.
Se også:  Leire  Islamordbok.html 
Likestilling  –  er umulig i Islam.
Se også:  Likestilling  Hadith  Koner  Islamordbok.html 
Læregrunnlaget  –  Islams læregrunnlag består av Koranen, Hadith og Muhammeds eksempel.
Se også:  Læregrunnlaget  Hadith  Islamordbok.html 
Martyrdød  –  er når noen dreper eller blir drept i den hensikt å fremme religionen.   [78:33]
Se også:  Martyrdød  Jomfruer  Islamordbok.html 
Medmenneskelighet  –  Det står ikke et eneste ord i Koranen om medmenneskelighet.
Se også:  Medmenneskelighet  Islamordbok.html 
Mekka-islam  –  er den «snille», moderate og liberale utgaven.
Se også:  Mekka-islam  Islamordbok.html 
Mennesker  –  har både kropp og ånd, men er ikke skapt i Guds bilde.
Se også:  Mennesker  Iblis  Islamordbok.html 
Menneskerettigheter  –  passer ikke sammen med islam.
Se også:  Menneskerettigheter  Kairo-erklæringen  Islamordbok.html 
Mongolriket  –  erobret store deler av det islamske riket på 1200-tallet.
Se også:  Mongolriket  Ilkhanatet  Islamordbok.html  Mongolriket.html 
Muhammed  –  er muslimenes forbilde.
Se også:  Muhammed  Aisha  Flerkoneri   Hijra  Jizya  Sunna  Islamordbok.html 
Musikk- eller sangtradisjon  –  finnes ikke i Islam.
Se også:  Musikk  Kunst  Islamordbok.html 
Muslim  –  betyr en som har underkastet seg Allah.
Se også:  Muslim  Islam  Muhammed  Islamordbok.html 
Muslimologi  –  bruker muslimer til å definere islam.
Se også:  Muslimologi  Islamordbok.html 
Niqab  –  består av et sjal som dekker håret og ansiktsslør som dekker hele ansiktet unntatt øynene.
Se også:  Niqab  Islamordbok.html 
Osmanerne  –  var tyrkere med muslimsk tro.
Se også:  Osmanerne  Osmanske rike  Islamordbok.html 
Osmanske rike  –  har navn etter rikets grunnlegger Osman.
Se også:  Osmanske rike  Osmanerne  Islamordbok.html 
Paradis  –  er en hage.
Se også:  Paradis  Jomfruer  Islamordbok.html 
Radikal  –  kommer fra det latinske ordet radis som betyr rot.
Se også:  Radikal  Islamistene  Islamordbok.html 
Ramadan  –  er den muslimske fastemåneden.
Se også:  Ramadan  Fasten  Id al-Fitr  Id  Islamordbok.html 
Rasisme  –  er diskriminering av medfødte egenskaper.
Se også:  Rasisme  Kulturrasisme  Islamordbok.html 
Renhet  –  Renhetsidealet omfatter ikke bare renselser når en ber, men også hvilken mat man spiser.
Se også:  Renhet  Spiseforskrifter  Islamordbok.html 
Salafisme  –  er en bokstavtro ortodoks fundamentalistisk bevegelse innen sunni-islam.
Se også:  Salafisme  Hadith  Islamordbok.html 
Satan  –  er en av djinnene.   [18:50]
Se også:  Satan  Djinn  Englene  Engler  Iblis  Shaytan  Islamordbok.html 
Selvmord  –  finnes ikke i sekulære ideologier.
Se også:  Selvmord  Islamordbok.html 
Sharia  –  innebærer slike ting som dødsstraff for homofili, blasfemi, frafall fra islam.
Se også:  Sharia  Islamordbok.html 
Shaytan  –  betyr ‹Slange›.
Se også:  Shaytan  Satan  Islamordbok.html 
SIAN  –  Stopp islamiseringen av Norge.   sian.no
Se også:  SIAN  Islamordbok.html 
Sira  –  er Muhammads CV, profeten biografi.
Se også:  Sira  Islamordbok.html 
Sjakk  –  Hadith inneholder forbud mot å spille sjakk.
Se også:  Sjakk  Hadith  Islamordbok.html  Sjakk.html 
Skatt  –  En viktig grunn til at de muslimske landene gikk tilbake var at så mange jøder og kristne konverterte til Islam at skatteinntektene gikk ned.
Se også:  Skatt  Islamordbok.html 
Smekk  –  er en handling som ikke er rettet mot ansiktet, ikke lager merker og ikke gjør direkte vondt. Det er mer ment som en symbolsk handling.
Se også:  Smekk  Halshugging  Islamordbok.html 
Spiseforskrifter  –  Det er forbud mot å spise svinekjøtt, blodmat, skalldyr og drikke alkohol.
Se også:  Spiseforskrifter  Griser  Renhet  Islamordbok.html 
Steining  –  som straff for utroskap.
Se også:  Steining  Flerkoneri  Tvangsekteskap  Utroskap  Islamordbok.html 
STL  –  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
Se også:  STL  IRN  Islamordbok.html 
Stormoskeen  –  i Kairouan i Tunisia er Islams 4de helligste.
Se også:  Stormoskeen  Islamordbok.html 
Sufisme  –  Den inderlige fromhet.
Se også:  Sufisme  Jihad  Islamordbok.html 
Sunna  –  er Muhammeds perfekte tolkning av Koranen og hans perfekte eksempel for alle muslimer.
Se også:  Sunna  Muhammed  Islamordbok.html 
Sura  –  Kapitler.
Se også:  Sura  Islamordbok.html 
Tafsir  –  Korantolkning.
Se også:  Tafsir  Islamordbok.html 
Taqia  –  den lovlige løgn.
Se også:  Taqia  Islamordbok.html 
Tempelhøyden  –  Haram al-Sharif.
Se også:  Tempelhøyden  Abraham  Islamordbok.html 
Teokrati  –  er en regjeringsform hvor staten styres av religiøse ledere.
Se også:  Teokrati  Islamordbok.html 
Terror  –  er en voldshandling hvor frykt er en vesentlig del.
Se også:  Terror  Islamordbok.html 
Trosbekjennelsen  –  «Det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er Allahs sendebud».
Se også:  Trosbekjennelsen  Islamordbok.html 
Tvangsekteskap  –  Koranen verken tillater eller forbyr tvangsekteskap.
Se også:  Tvangsekteskap  Bigami  Flerkoneri  Koner  Steining  Islamordbok.html 
Umma  –  Det muslimske trosfellesskapet.
Se også:  Umma  Islamordbok.html 
Utdanning  –  oppmuntres i Koranen, uavhengig av kjønn.
Se også:  Utdanning  Islamordbok.html 
Utroskap  –  Straffen for utroskap har vært endret flere ganger.
Se også:  Utroskap  Dødsstraff  Forskjell  Steining  Islamordbok.html 
Vantro  –  er agnostikerne, ateister, humanetikere, osv.
Se også:  Vantro  Kafir  Islamordbok.html 
Wahhabisme  –  er en av de strengeste tolkningene av Islam.
Se også:  Wahhabisme  Salafisme  Islamordbok.html 
Ytringsfrihet  –  er retten til å gi uttrykk for de meninger en ønsker.
Se også:  Ytringsfrihet  Blasfemi  Ytringsfrihet.html  Islamordbok.html 
Zakat  –  er den islamske almissen, 3%.
Se også:  Zakat  Islamordbok.html 
Zakkuum  –  Helvetestreet.   [44:43-46]
Se også:  Zakkuum  Islamordbok.html 
Æresdrap  –  er en skikk som går tilbake til før-islamsk tid.
Se også:  Æresdrap  Islamordbok.html 

 

Ytringsrettigheter.