nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

WordPress

WordPress er et verktøy for å lage vevsider.

Det finnes tre muligheter for å benytte WordPress.

1. Enkelt og gratis  er å opprette en side på wordpress.com
Adressen blir mittdomene.wordpress.com
Anbefales ikke.

2. Enkelt og billig  er å installere Wordpress hos et vev-hotell.
De fleste vevhoteller har mulighet for å installere WP.
En må betale en liten årlig sum for domenenavnet og vev-hotellet.
Gratis å bruke.
Pris og kvalitet kan variere.
Anbefales.

3. Komplisert og gratis  er å kjøre vev-tjeneren på sin egen maskin.
Krever spesialiserte IT-kunnskaper for å konfigurere maskinen riktig og sikkert.
Anbefales ikke.

I dette dokumentet omtales alternativ 2.

 

 

Installeringen gjøres via kontrollpanelet for vevhotellet (Cpanel).
Det kan variere fra vev-hotell til vevhotell.
En bør forsøke å få installert siste versjon av PHP og siste versjon av WordPress.

Pålogging:  Etter installering kan en forsøke å logge seg på:
– Gå til  mittdomene.no/wp-admin  i en nettleser.
– Skriv inn brukernavn og passord.
– En kommer da til en kontrollpanel-side (dashboard) som heter «Velkommen til Wordpress».

Meny stripe:  Der vil en se horisontal meny stripe øverst.
– Til venstre er WP-ikonet.
– Deretter et hus (🏠) og domenenavnet.
– Klikker en på  🏠 domenenavnet  vises vev-siden slik den ser ut for de besøkende.
– Samtidig skifter hussymbolet til en palett (🎨).
– Et klikk til samme sted så kommer en tilbake til kontrollpaletten.
– For å oppdage flere muligheter kan en føre musen over hvert symbol.


🎨 
Kontroll-
 panelet.

Redigering:
I menyen til venstre, velg 🎨 → Utseende (Appearance) → Tema.
Det gir en oversikt over temaer som allerede er lagt inn.
(Flere temaer kan installeres om en klikker på «Legg til nytt».)
Velg et tema som du liker best.


🏠 
Hjemme-
  siden.

Sjekk utseende  ved å klikke på vev-adressen øverst til venstre i kontrollpanelet (🏠).
For å gå tilbake; klikk på samme sted (🎨).
Slik kan en veksle mellom å se vevsiden og redigeringssiden.


For å redigere nettstedet kan en i kontrollpanelet enten trykke på
«Tilpass hele nettstedet...»
eller velg
🎨 → Utseende → Rediger.
En kommer da til Utforming redigeringsverktøyet.

I venstremenyen kan en velge elementene en vil redigere.
Trykk på «Behandle alle maler» for å få en oversikt over alle.
På høyresiden er det en oversikt over hvem som har lagt til malen og om den er tilpasset.
404  vises når den besøkende går til en side som ikke finnes.
Da kan kan få en
Feilmelding nr. 404: Denne siden ble ikke funnet.
Arkiv  er en arkiv-mal.
Blank 
Blog  (Alternativ)
Hjemme 
(Forside-malen går foran dersom den finnes.)
Indeks  Reservemal.
Side  Viser alle statiske sider.
Søk  Mal for søkesiden.
Enkeltvis 
For å redigere sider kan en velge
🎨 → Sider → Alle sider.
eller
🎨 → Sider → Ny side.

Diverse justeringer

Tidssone og Dato- og tidsformater kan justeres fra 🎨 → Innstillinger → Generelt.
Tidssone: Oslo (Norsk tid inkludert sommertid).
Datoformat: Egendefinert: d.m.Y.   (Eksempel .)
Tidsformat: Egendefinert: Hi   (Eksempel .)
Og lagre endringene.

Permalenkeinnstillinger: kan justeres fra
🎨 → Innstillinger → Permalenker.
Trolig er det best med et mest mulig beskrivende navn, f.eks.
Innleggsnavn (/%postname%/)
eller
Egendefinert dato: /%day%/%monthnum%/%year%/
Og lagre endringene.
Caching plugin (utvidelse som bufrer filene slik at nettstedet går fortere):
Kan justeres fra
🎨 → Utvidelser → Legg til ny.
Søk på cache og finn f.eks. WP Super Cache.
Klikk på «Installer nå».
Gå til deretter til  🎨 → Utvidelser → Klikk på aktiver og autoppdatering.
Fjern inaktive utvidelser:
Kan gjøres fra
🎨 → Utvidelser → Aktiver eller Slett.
Fjern inaktive temaer:
Kan gjøres fra
🎨 → Utseende → Temaer → Klikk på tema og velg slett nederst til høyre.

Diverse justeringer i Cpanel

Logg inn på Cpanel og gå til WordPress-verktøy (WP Toolkit).

Søkemaskinindeksering (Search engine indexing) kan juseres med en bryter. Som regel ønsker en at søkemaskinene skal indeksere nettstedet.
Dette påvirker filen:
mittdomene.no/robots.txt

Aktiver automatisk https: (Force HTTPS Redirect)
En kan teste om den er virksom ved å gå til
http://mittdomene.no/
og se om den automatisk går til
https://mittdomene.no/
Den skal da vise en hengelås (🔒) som symbol på at forbindelsen er sikker og ikke kan avlyttes av en tredjeperson.
Hvis ikke kan den justeres i: Cpanel → Domains.
Dette påvirker en usynlig fil som heter:
mittdomene.no/.htaccess
(https er ikke nødvendig dersom en ikke har vevsider som krever sikkerhet, men er allikevel blitt standard.)

 


Lenker

🔗nb.wordpress.org.

🔗wordpress.org  er nettstedet for dugnaden og felleskapet.

🔗wordpress.com  er et av tusenvis av selskaper som tilbyr vevhotell-tjenester.

🔗facebook.com – wpnorge  er den offisielle WordPress Facebook-gruppen i Norge

 


Ordliste

Buffre  –  (mellomlager) (Cache) brukes for at ting skal gå fortere.
– Det er buffre på tjenersiden,
– Men også i nettleseren er det buffre.
Det er fort gjort å bli lurt av når en utvikler sider.
F.eks. hvis en gjør endringer på siden så vises ikke, fordi det er bufferfilen som vises.
Da kan prøve å se siden på en annen nettleser eller på en annen enhet som f.eks. mobiltelefonen.
Eller vente noen tid så forsvinner bufferen av seg selv.
Det gjelder spesielt inkluderte filer som f.eks. css, iframe, mfl.
Se også:  Buffre 
WordPress er verdens ledende CMS for alle slags nettsteder.
CMS  –  Content Management innholdsstyringssystem brukes for å opprette og administrere hjemmesider.
WordPress er en CMS.
Se også:  CMS  WordPress  Internettordbok.html 
cPanel  –  et kontrollpanel for webhotell.
Det er en administrasjonsside for hele nettstedet.
Logg på ditt domene:
https://cpanel.mittdomene.no
– Når en skal redigere WordPress kan det gjøres fra Cpanel.
Imidlertid kan det være lurt å logge seg av Cpanel, og jobbe videre fra:
https://www.mittdomene.no/wp-admin
Se også:  cPanel  Vev-hotell 
CSS  –  Cascading Stylesheets, er stilsett som beskriver utseende på skrifter, tekster og mye annet.
Se også:  CSS  HTML  Internettordbok.html  CSSordbok.html 
Domene  –  er navnet og adressen på nettstedet f.eks. mittdomene.no.
I tillegg trenges et Vev-hotell; dvs. et sted hvor filene ligger.
Se også:  Domene  Vev-hotell  Internettordbok.html 
HTML  –  Hyper Text Markup Language er et markup-språk som beskriver innholdet i vev-sidene.
CSS  beskriver utseende på skrifter, tekster og mye annet.
Se også:  HTML  CSS  HTMLordbok.html  Internettordbok.html 
HTTPS  –  er en kryptert versjon av HTTP-protokollen for WWW-kommunikasjon.
Protokollen er symbolisert med et hengelås foran vev-adressen.
Se også:  HTTPS  Internettordbok.html 
index.php  –  Når en går til mittdomene.no er det siden mittdomene.no/index.php som vises.
Hvis det av en eller annen grunn har rotet seg inn en index.html fil på samme sted blir det et dilemma hvilken fil som skal vises.
I de fleste tilfeller vil index.html ha prioritet.
Da kan en forsøke å slette index.html filen.
Det kan en gjøre ved å gå inn i filbehandling og finne mappen som heter public_html (eller kanskje www)
og finn filen index.html og endre navnet til f.eks. xxxindex.html
Og slette den senere.
Filbehandling kan være litt risikabelt og uoversiktlig hvis en ikke er vant med den. Derfor kan det være lurt og bare endre navnet uten å slette filen i første omgang for å se om det har noen negative effekter.
– Den andre muligheten er å konfigurere vevtjeneren til å prioritere index.php.
Dette må gjøres av den som administrerer vev-tjeneren (ISPen).
Se også:  index.php  Validering 
ISP  –  Internet Service Provider. Internettleverandør.
Se også:  ISP  Internettordbok.html 
Nettleser  –  Surfeprogram. Vevleser. Web browser. User Agent.
Se også:  Nettleser  CSS  HTML  Internettordbok.html 
PHP  –  er programmeringsspråket som WordPress er laget i.
Se også:  PHP  WordPress  PHP-ordbok  Internettordbok.html 
Plugin  –  er utvidelser som legger til ekstra funksjonalitet og funksjoner på WordPress-hjemmesiden.
Se også:  Plugin 
SEO  –  Search Engine Optimisation, handler om søkemotoroptimalisering for å komme høyere opp på treff hos søkemotorer som f.eks. Google, DuckDuckGo, Brave, Searchpage, osv.
Se også:  SEO 
Det er få sider
som validerer.
– Men unntak finnes.
Eksempler:
🔗nilsmartin.no
🔗frittnorden.no
🔗fagrst.no
Validering  –  sjekker om nettsiden følger standarden.
Vanskeligheten med lage nettlesere er å korrigere for feil som blir gjort.
Hadde aller vev-sider validert ville det være lett å lage surfeprogrammer.
De aller fleste nettsider er stappfulle av feil.
Sjekk selv:
HTML-validering:  🔗validator.w3.org 
CSS-validering:  🔗jigsaw.w3.org 
Se også:  Validering  index.php 
🔗host1.no
er et eksempel
på vev-hotell,
som også ordner
med domenenavn.
Vev-hotell  –  er et sted der filene (innholdet) ligger.
I tillegg trenger en et domenenavn.
Domene og hotell kan være hos samme leverandør, men kan også være hos ulike leverandører. F.eks. domene hos domeneshop og web-hotell et annet sted.
Se også:  Vev-hotell  cPanel  Domene 
WordPress er
en CMS som
er laget i PHP.
WordPress  –  er et CMS-verktøy som er laget i PHP for utvikling av vev-sider.
2003. WordPress ble lansert. Den gang var det laget for bloggere.
Senere har det utviklet seg til mer generelle sider.
2023. WordPress er blitt det mest brukte publiseringsverktøyet for nettsider.
Det kan brukes til å lage nettsider for alle formål, inkludert hjemmesider for bedrifter, nettbutikker, digitale porteføljer, affiliate marketing og blogger.
Se også:  WordPress  CMS  PHP  Åpen kildekode 
Åpen kildekode  –  er åpen for innsyn, modifisering og distribusjon.
WordPress er et åpen kildekode CMS som lar enkelt kan opprette og administrere hjemmesider.
Se også:  Åpen kildekode  WordPress  CMS  Internettordbok.html