nilsmartin.no

 nilsmartin.no 

 

 


CSS-ordbok

CSS  –  Stilsett (Cascading Stylesheets).
Se også:  CSS  HTML  JavaScript  Vevside  WWW  Internettordbok.html  CSS.html.

 

 

DHTML  –  Dynamisk HTML, er en samlebetegnelse hvor man med statisk HTML, CSS-skripting i kombinasjon med JavaScript og DOM lager interaktive og animerte websider.
Se også:  DHTML  JavaScript  HTMLordbok.html 
<div>  =  <span style="display: block;">
Se også:  div  span  CSS.html 
DOCTYPE  –  document type declaration er info om HTML-versjon.
Se også:  DOCTYPE   HTML  CSS.html 
DOM  –  Document Object Model er en struktur som nettleseren lager etter å ha lest et HTML-dokument.
Se også:  DOM  HTML  HTMLordbok.html  CSS.html 
DTD  –  Document type definition.
Se også:  DTD  HTML  CSS.html 
Fnutter  –  finnes av to typer;   '  enkelfnutt og  "  dobbelfnutt.
Se også:  Fnutter  Internettordbok.html 
Font  –  og skrifttype er nesten det samme.
Men font er skriftens tekniske format, (f.eks. Postscript og OpenType-format).
Skrifttypen (typeface) er skriftens form og kan finnes i forskjellige tekniske formater (fonter).
Font brukes unøyaktig om nesten all typografisk skrift.
Se også:  Font  Skrifttype  Skriftfamilie  CSS.html 
HTML  –  Hyper Text Markup Language.
Se også:  HTML  CSS  JavaScript  Vevside  W3C  WWW  Internettordbok.html  HTMLordbok.html  CSS.html  HTML.html 

 

 

 

 

JavaScript  –  er et skriptspråk som kan brukes til å programmere websider.
Se også:  JavaScript  CSS  HTML  SVG  Vevside  Javaskript.html  JavaskriptOrdbok.html  Internettordbok.html 
Kommentarer  –  er som i programmerinsspråk som Javaskript, PHP, C, C++ og Java.
// dobbelslash, kommenterer en linje..
/* Kommentarer for en blokk. */
Se også:  Kommentarer  Javaskript.html  CSS.html 
Lengdeenheter:
Relative enheter gir lengden i forhold til andre enheter og skalerer derfor bedre mellom ulike medier.
em – relativt til høyden av elementets font.
rem – relativt til rotelementet.
% – prosent.
px – pixel; avhenger av mediet. (1px = 1/96 av 1″.) For lavoppløselige medier er det en piksel. For høyoppløselige, f.eks. i utskrifter, kan det være flere piksler.
pt – point, (1/72″).
pc – pica (12 pt).
in – tomme (1″ = 96px = 2,54cm).
cm – centimeter.
mm – millimeter.
Absolutte enheter er faste og kan brukes på utskriftsmedier. De anbefales ikke brukt på skjerm fordi skjermer har stor variasjon.
Se også:  Lengdeenheter  CSS.html 
PHP  –  er et tjenerside-skriptspråk som kan brukes til å lage dynamiske og interaktive vev-sider.
Se også:  PHP  PHP.html  Internettordbok.html 
Plattformuavhengig  –  betyr at man kan utvikle og kompilere på en plattform.
Når programmet er ferdig kan det kjøres på andre plattformer uten at en trenger å gjøre endringer.
Se også:  Plattformuavhengig  HTMLordbok.html  Internettordbok.html 

 

 

Ren tekst  –  er tekst uten formatering.
Se også:  Ren tekst  Unicode  Internettordbok.html 
RFC  –  Request For Comments er et standarddokument.
Se også:  RFC  Webstandarder  Internettordbok.html 
Skriftfamilie  –  er en enhetlig stilmessig grunnmønster av et sett bokstaver, tall og tegn i flere varianter og skriftsorter.
De fleste skriftfamilier består av rett og kursiv og varierende skriftsorter (normal, mager, halvfet, smal halvfet, bred halvfet, fet og kombinasjoner).
Eksempler: Garamond, Baskerville, Bodoni, Gill, Helvetica, Memphis.
Se også:  Skriftfamilie  Font  Skrifttype  CSS.html 
Skrifttype  –  er en samling glyffer (tegnens og bokstavenes fysiske utseende).
Kalles også skriftfamilie, skiftsnitt, typesnitt (typeface). (Også skriftfont, fonttype, fontsnitt er brukt.)
Skrifttypen er skriftens form og kan finnes i forskjellige tekniske formater (fonter).
Proporsjonale skrifttyper har ulik bredde. (F.eks. i og m.) Verdana er designet for optimal leselighet i skjermmedier.
Antikva er skrifttyper med seriffer og ulik bredde.
Grotesk (sans serif) er skrifttyper uten seriffer.
Skrivemaskinskrifter (monospace) er skrifttyper med lik bredde, kan være en praktisk f.eks. i tekstbaserte tabeller. (Courier er mest kjent.)
Skrifttypensens stil kan være en måte å utheve teksten på. F.eks. kursiv (italic) heller mot høyre.
Skrifttypensens vekt kan være en annen måte å utheve teksten på. F.eks. fet (bold), som ikke er en skrifttypen-versjon, men tyngden av den.
Se også:  Skrifttype  Font  Skriftfamilie  CSS.html 
<span>  =  <div style="display: inline;">
Se også:  span  div  CSS.html 
SVG  –  Scalable Vector Graphics spesifiserer en todimensjonal vektorgrafikk for web.
Se også:  SVG  CSS  HTML  JavaScript  XML 

 

 

Unicode  –  er en universell tegnkoding med alle verdens bokstaver og tegn.
Se også:  Unicode  HTML  Internettordbok.html 
Vevside  –  Webside. Nettside. Nettsted. Hjemmeside.
Se også:   Vevside  CSS  HTML  JavaScript  WWW  HTMLordbok.html  CSS.html  Internettordbok.html 
Vevtjener  –  Webserver.
Se også:  Vevtjener  Internettordbok.html 
W3C  –  World Wide Web Consortium.
Se også:  W3C  WWW  CSS.html  Internettordbok.html 
Webstandarder  –  er anbefalinger, ikke standarder.
Se også:  Webstandarder  Internettordbok.html 
WWW  –  Verdensveven. World Wide Web.
Se også:  WWW  CSS  HTML  Vevside  W3C  HTMLordbok.html  CSS.html  Internettordbok.html 
XML  –  EXtensible Markup Language er en forenklet utgave av SGML.
Se også:  XML  Internettordbok.html 
Åpen kildekode  –  er åpen for innsyn fra alle, kan modifiseres av alle, kan gjenbrukes i annen programvare og fritt distribueres til andre.
Se også:  Åpen kildekode  Åpen standard  HTMLordbok.html  Internettordbok.html 
Åpen standard  –  er fritt tilgjengelig, fri bruk, avgiftsfri, plattformuavhengig.
Se også:  Åpen standard  Åpen kildekode  HTMLordbok.html  Internettordbok.html