nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Ukrainas historie

Ukraina er det nest største landet i Europa med nesten 45 millioner innbyggere.

Kyiv er hovedstad og største by.

Landet har historisk vært underlagt ulike riker.


Istiden

For over ti tusen år siden. Den lille europeiske befolkningen overlevde istiden i tre områder: Den iberiske halvøy, Balkan/Italia og Ukraina.
I Ukraina var majoriteten haplogruppe R1a. På Balkan haplogruppe I. På Iberia haplogruppe R1b.    ☞ Samer.html 

4500 fvt. Cucuteni-kulturen i Vest-Ukraina og Romania varte til 3000 fvt.

2800 fvt. Jamna-kulturen (tidlig bronsealderkultur) holdt til i Øst-Ukraina.
2200 fvt. Kurgan-kulturen.

900 fvt. I jernalderen vandret flere ulike kulturer inn, som dakerne, kimmeriere, skyterne og sarmaterne.

750 fvt. Et skytisk kongerike eksisterte i Øst og Sør-Ukraina fram til 250 fvt.

500 fvt. Det var antikke greske kolonier i sør, på den nordøstlige kysten av Svartehavet. Bosetningene Tyras, Olbia og Tmutarakan.

500 fvt. Sredny Stog-kulturen holdt til i Øst-Ukraina.

100-tallet. Den proto-slaviske Kiev-kulturen varte til 600-tallet.
Kiev-kulturen i nord varte til det ble erobret av hunerne på 400 tallet.

200-tallet. Tsjernjakhov-kulturen var gotere som slo seg ned i regionen.

250-375 evt. Gotiske stammer innvandret og etablerte Tsjernjakhiv-kulturen. i et landområde som de kalte Oium.

325. Det første økumeniske konsilet i Nikea. Kristendommen begynte å påvirke deler av Ukraina særlig langs Svartehavet.

Slutten av 300-tallet. Hunerne fortrengte Tsjernjakhov-kulturen.

370. Østgoterne ble dominert av Hunerne.

454. Slaget ved Nedao. Østgoterne hjalp til med å nedkjempe hunerne og fikk overta området Pannonia, vest for Ukraina.

Med et maktvakuum etter slutten på hunernes og goternes styre begynte slaviske stammer, muligens fra Kiev-kulturen, å spre seg utover mye av det som i dag er Ukraina og Balkan.

500. Romerske og østromerske byer overtok de greske koloniene på svartehavskysten.

600-tallet. Khazarene etablerte kontroll over de østlige og sørlige delene av Ukraina.

På 600-tallet var dagens Ukraina kjerneområdet for Det storbulgarske rike med hovedstad i Fanagoria.

Mot slutten av 600-tallet flyttet de fleste bulgarske stammene.
Restene av deres statsdannelse ble absorbert av khazarene, en delvis nomadisk folkegruppe fra Sentral-Asia.

Khazarene grunnla et kongedømme i den sørøstlige delen av dagens Europa, nær det Kaspiske hav og Kaukasus, et rike som inkluderte de vestlige delene av dagens Kasakhstan, de østlige deler av dagens Ukraina, Aserbajdsjan, det sørlige Russland og Krim-halvøya.


800-tallet

Fra 800-tallet var Ukraina et kjerneområde for østslaverne.

800-tallet. Kiev ble erobret fra Khazarene av Oleg, en adelsmann fra Varjagene, og la grunnlaget for en lang periode med styre av Rurik-dynastiet. På denne tiden var det flere slaviske stammer i området som tilsvarer dagens Ukraina. Kiev lå i krysningspunktet for lønnsomme handelsruter og dets betydning som senter i Kievriket økte.

Fra midten av åttehundretallet. Skandinaviske vikinger dominerte vannveiene i det vestlige Russland og Ukraina.


Kievriket

880-tallet. Kievriket, den første østlaviske statsdannelsen, ble grunnlagt.
882. Hovedstaden ble flyttet fra Novgorod til Kiev.

Kiev ble raskt et rikt handelssentrum med kontroll over store deler av det vestlige Russland.

Kievriket omfattet deler av det som i dag er Russland, Ukraina, Hviterussland og Polen. Riket ble kalt Rus og var sentrert om byene Kiev og Novgorod. Den dominerende folkegruppen var østslavere, men herskerslekten var av skandinavisk avstamning.

980. Vladimir I «den store» ble storfyrste av Kiev.
Han var den sterkeste drivkraften i kristningen av Kievriket. Hans interesse for kristendommen ble vekket av hans farmor, prinsesse Olga.

Våren 989. Storfyrste Valdemar lot seg døpe i Chersonesus.
Med dette kom ortodoks kristendom fra Det bysantinske rike, til den øst-slaviske delen av verden, og ble offisiell religion i Kievriket.

1000-tallet. Kievriket var Europas største stat i utstrekning og var kjent i Vest-Europa som Rutenia.

1019. Jaroslav ble storfyrste av Kievriket.
– Lovboken Russkaja pravda utgitt, og kom til å prege rettsforståelsen i slaviske områder i mange hundre år fremover.
– Olav den hellige vokste opp ved Jaroslavs hoff i Kiev.

1100-tallet. Indre konflikter i Kievriket førte til at dets makt ble redusert.

1169. Kiev ble plyndret av de andre slaviske fyrstedømmene.


Mongolriket «Den Gylne Horde»

1236. Mongolene invaderte Sør-Russland.
Etter invasjonen gikk Kievriket i oppløsning.

Slutten av 1230-tallet. Etter mongolinvasjonen underla alle fyrstedømmene i det som er dagens Ukraina troskapsløfte til Mongolene.

1236. Mongolene invaderte Sør-Russland.
Kiev ble plyndret og Kievriket gikk i oppløsning.

1240. Mongolstaten «Den Gylne Horde» oppsto i deler av Russland, Ukraina og Kasakhstan. De dominerte Russland fra sin vestlige hovedstad Saraj.    ☞ Mongolriket.html 

1300-tallet. Litauen og Polen presset mongolene tilbake.

Områdene i det nordlige og nordvestlige Ukraina (inkludert Kiev) kom under litauisk kontroll, mens det vestlige Ukraina med det gamle fyrstedømmet Halytsj og byen Lvi ble polsk under navnet Galicja og Podole.

1386. Litauen og Polen ble personalunion.
Kiev ble innlemmet i det Litauiske riket.

1453. Det bysantinske riket gikk til grunne etter at osmanene hadde erobret Konstantinopel.
Moskvastaten overtok den gresk-ortodokse kirken etter Bysants.

1569 Lublinunionen. Ukraina gikk inn i det polske kongedømmet.

1654. Den polsk-russiske krig. Russerne fikk kontroll over Kiev og Ukraina.
Perejaslav-traktaten fastslo Ukrainas løsrivelse fra Det polsk-litauiske samveldet og gjorde landet til et russisk protektorat
Russlands fremvekst som en stormakt i Øst-Europa startet.
Livegenskapet ble innført.

1711. Peter den store forsøkte å invadere de osmanske provinsene i Romania.

1770-tallet. Krimhalvøya ble erobret av Katarina den store og innlemmet i Russland.

1793. Vest-Ukraina var underlagt Polen.

1806-12. Russisk-tyrkisk krig endte med russisk seier.
Russlands direkte og indirekte innflytelse på Balkan økte.

1817. Kaukasuskrigene begynte. Tsarens styrker presset sørover på den andre flanken av Svartehavet.

1853. Krimkrigen. En allianse av Frankrike, Storbritannia og Sardinia stanset Russland.

Fra «intet» ble en
verdenskrig utløst.

1914. 1ste verdenskrig.
Et attentatet på erkehertug Franz Ferdinand
eskalerte fra en begrenset konflikt
mellom Østerrike-Ungarn og Serbia,
til å bli en verdenskrig
som dro med alle stormaktene,
veltet tre av Europas store kongehus,
utløste den russiske revolusjon
og sådde frøene for fascismen,
Hitler og andre verdenskrig.

1917. Den russiske revolusjonen.

1917. Ukraina ble en autonom republikk under tysk beskyttelse.

22.01.1918. Et ukrainsk sentralråd utropte Ukraina som en selvstendig stat.

1919. Den ukrainske sovjetiske sosialistrepublikk.


Sovjetunionen

1922. Sovjetunionen ble opprettet.
Ukraina ble unionsrepublikk i Sovjetunionen fram til uavhengigheten i 1991.

1933. Holodomor var en politisk skapt hungersnød i Ukraina og Russland som følge av Stalins kollektiviseringspolitikk.


Andre verdenskrig

September 1939. Adolf Hitler angrep og invaderte Polen.
Sovjet var alliert med Nazi-Tyskland, helt til de selv ble angrepet i 1941.

September 1941. Tyskerne erobret Ukraina.
Ila. en uke fra 17 til 24/9-1941 ble en stor sovjetisk hær omringet og tilintetgjort ved Kiev. Det ble tatt 650 tusen sovjetiske krigsfanger.

September 1941. Ila. to dager, ble over 33 tusen jøder drept av nazistene ved Babin Jar.

12.07.1943. Slaget ved Kursk var verdens største panserslag.

1944. Stalins deportasjon av krimtatarene.

1945. Ukraina var med i etableringen av FN.

1954. Krim ble gitt som gave til Ukraina.

26.04.1986. Tsjernobylulykken.

1991. Sovjetunionen ble oppløst.

01.12.1991. Ukraina meldte seg ut av Sovjet og erklærte seg som en selvstendig stat.
Leonid Kravtsjuk ble første president i det uavhengige Ukraina.
Krim ble en folkerettslig del av den suverene staten Ukraina.

1993. Hyperinflasjon (50%/mnd og 10 tusen %/år).

1994. Ukraina var verdens tredje største atommakt etter å ha arvet to tusen atomstridshoder etter Sovjetunionens oppløsning.
– Alle atomstridshodene ble transport til Russland mot at russerne, USA og Storbritannia lovet å respektere Ukrainas grenser.

1994. Budapestavtalen. Russland underskrev på å respektere Ukrainas uavhengighet, suverenitet og eksisterende grenser. 
Og å avstå fra bruk av makt, eller trusler mot Ukrainas
politiske uavhengighet. 
Og at ingen av Russlands våpen, skulle bli brukt mot Ukraina.

1997. Russland og Ukraina signerte en vennskaps- og samarbeidsavtale.
Russland fikk flåtebasen i Sevastopol.
Svartehavsflåten ble delt 80/20%.

27.07.2002. Su-27 krasj på flystevne i Lviv, Ukraina.

November 2004. Presidentvalg. Viktor Janukovitsj vant en knepen seier.
Oransjerevolusjonen. Beskyldninger om valgfusk førte til politisk krise. Omfattende nasjonale og internasjonale protester førte til at det ble krav om omvalg. Oransjerevolusjonen var en fredelig revolusjon.
26.12.2004. Omvalg. Opposisjonslederen Viktor Jusjtsjenko vant med god margin.

2008. NATO-toppmøte i București.
Det ble tatt initiativ til at Ukraina og Georgia kunne tas inn i Nato.

2010. Det bodde 2600 personer med bakgrunn fra Ukraina i Norge.

November 2013. Samarbeidsavtale med EU. Janukovitsj sa nei til en samarbeidsavtale med EU.
Maidan-revolusjonen. Demonstrasjoner, opptøyer og blodige gatekamper i protest mot at Janukovitsj ville styrke samarbeidet med Russland.
Der handlet om Ukraina skulle vende seg mot Russland eller EU i utenrikspolitikken.
Det underliggende problemet var nepotisme og korrupsjon.
22.02.2014. Janukovitsj ble avsatt av nasjonalforsamlingen og flyktet fra hovedstaden.
Olekandr Turtsjynov ble midlertidig statsoverhode.

18.03.2014. Russland annekterte Krim-halvøya.

25.05.2014. Presidentvalg. Petro Porosjenko ble president.

17.07.2014. MH17 skutt ned. Det sivile malaysiske passasjerflyet MH17 ble skutt ned over Ukraina av russiskstøttede opprørere med en russisk SAM-rakett plassert seks km sør fra byen Snizhne. Raketten av typen Buk type 9M38, var kort tid i forveien smuglet fra Russland.

2015. «Minsk II»-avtalen skulle gjøre slutt på krigen i Donbass.

31.03.2019. Presidentvalg. Volodymyr Zelenskyj ble president.

2020. Det bodde 7000 personer med bakgrunn fra Ukraina i Norge.


Ukraina-krigen

24.02.2022. Putin iverksatte en fullskala invasjon av Ukraina.
Les mer.


Lenker

🔗fn.no – Ukraina

🔗no.wikipedia – Ukraina


Ordliste

Antonov flyplass  –  i Hostomel 25 km utenfor sentrum av Kyiv.
Se også:  Antonov-flyplass  Hostomel  Kyiv  Ukraina-krigen.html 
Azov-regimentet  –  er en tidligere milits med mange nynazister i rekkene.
Se også:  Azov-regimentet  Ukraina-krigen.html 
Babin Jar  –  er et minnesmerke ved en ravine der over 33 tusen jøder ble drept av nazistene ila. to dager under 2vk.
Se også:  Babin Jar  Ukraina-krigen.html 
Bessarabia  –  er landskapet mellom Svartehavet og elvene Prut–Donau og Dnestr.
Tilhører Moldova og Ukraina.
1941. Romania stilte seg på tysk side og erobret tilbake Bessarabia.
1944. Romania tapte Bessarabia tilbake Russland.
1947. Forholdene fra før 1940 ble gjenopprettet.
Se også:  Bessarabia   🇲🇩    🇷🇴   Russland.html 
Burisma  –  er et ukrainsk gasselskap.
Se også:  Burisma  Ukraina-krigen.html  Biden.html 
Chersonesus  –  (Korsun på russisk) er en by innenfor bygrensen til Sevastopol.
422 fvt. Grunnlagt av greske kolonister.
Før 100. Chersonesus ble en del av Romerriket.
980. Byen ble erobret av Vladimir den store.
Våren 989. Storfyrste Valdemar lot seg døpe i Chersonesus. Med dette begynte kristningen russernes rike.
Se også:  Chersonesus  Krym  Sevastopol  Valdemar 
Den Gylne horde  –  Mongolstaten.
Se også:  Den Gylne horde  Tatarene  Mongolriket  Mongolriket.html 
Dnipro  –  (Дніпро) er en elv i Ukraina.
Se også:  Dnipro  Ukraina-krigen.html 
Donbas  –  er konfliktområdet øst i Ukraina; deler av Donetsk og Luhansk.
Se også:  Donbas  Donetsk  Luhansk  Ukraina-krigen.html 
Donetsk  –  (Донецьк), tidligere ukrainsk fylke. Utbryterrepublikk.
2014. Væpnede russiskvennlige separatister opprettet «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk.
21.02.2022. Russland anerkjente de to folkerepublikkene som uavhengige stater.
22.02.2022. Dagen etter ble anerkjennelsen ratifisert av Dumaen.
FNs sikkerhetsråd ga beskjed om at anerkjennelsen er brudd på folkeretten.
Se også:  Donetsk  Donbas  Kramatorsk  Luhansk  Ukraina-krigen.html 
Europa er mer
enn EU, men
uten EU er
Europa
ingenting.
EU  –  Et av formålene med opprettelsen av EU var å hindre krig i Europa.
EU er frihandel mellom deltagerne og en tollunion.
1957. EU ble opprettet.
1972. Danmark ble medlem.
1994. Finland og Sverige ble medlemmer.
Etter 2004, er nesten alle tidligere øst- og sentral-europeiske land kommet med i EU.
2013. Ukraina sa nei til en samarbeidsavtale med EU, som resulterte i Maidan-revolusjonen, annektering av Krym, ++.
Se også:  EU  Krym   🇺🇦   Ukraina-krigen.html 
FN  –  De forente nasjoner.
Sikkerhetsrådet: Kun fem land har vetorett: Russland, Kina, USA, UK og Frankrike.
Sikkerhetsrådet er handlingslammet når det er konflikter mellom vetomaktene.
Se også:  FN  FN.html  Ukraina-krigen.html 
Gardariket  –  lå i det nåværende Russland og Ukraina, omkring Novgorod og Kyiv.
Se også:  Gardariket  Novgorod  Norge.html  Russland.html 
Georgia  –  Areal 69 700 km².
1922. Sovjetunionen ble opprettet.
2003. «Fargerevolusjonen».
2008. NATO-toppmøte i București hvor det ble tatt initiativ til at Ukraina og Georgia kunne tas inn i Nato.
Sommeren 2008. Georgiakrigen.
Se også:   🇬🇪   🇷🇴    🇷🇺   🇺🇦   Russland.html  Ukraina-krigen.html 
Gokstadskipet  –  «Havørn», en kopi av Gokstadskipet, seilte i 1992 på de russiske elvene fra Finskebukta, via Ladoga, Novgorod, Kyiv, Svartehavet og til Istanbul.
Se også:  Gokstadskipet  Russland.html  Norge.html.
Holmgard  –  (Novgorod) i Gardarike.
Se også:  Holmgard  Gardariket  Novgorod  Russland.html 
Hostomel  –  er en by 30 km nordvest for Kyiv.
Byen huser den strategisk viktige militærflyplassen Antonov.
Se også:  Hostomel  Antonov-flyplass  Kyiv  Ukraina-krigen.html 
Hviterussland  –  er i en allianse med Russland.
1991. Hviterussland ble selvstendig.
President Aleksandr Lukasjenko er avhengig av russisk støtte.
2020. Et stort antall opposisjonelle ble satt bak lås og slå etter de store demonstrasjonene mot valget i Hviterussland.
Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, lever i eksil i Litauen.
Ektemannen Sergej Tikhanovskij ble i desember dømt til 18 års fengsel.
17.03.2022. Selv om russiske styrker har angrepet Ukraina fra hviterussisk territorium, har hviterussiske styrker så langt ikke rykket inn i nabolandet.
Se også:   🇧🇾    🇷🇺  Rutenia  SUS  Russland.html  Ukraina-krigen.html 
Irpen  –  Elv ord for Kyiv.
Se også:  Irpen  Ukraina-krigen.html 
Kaniv-demningen  –  ligger omtrent 100 km sør for Kyiv.
Se også:  Kaniv  Kyiv  Ukraina-krigen.html 
Kertsjstredet  –  leder inn til Azovhavet.
2018. En 19 km lang bro mellom den annekterte Krim-halvøya og Russland over Kertsjstredet var ferdig.
Russland har flere ganger brukt kontrollen over stredet til å stenge ukrainske skip ute.
2018. Russerne arresterte to marinefartøy og en slepebåt med et mannskap på 24 like utenfor stredet. Mannskap og båter ble satt fri ila. høsten 2019.
17.11.2019. Et av de tre ukrainske marinefartøyene som ble tatt i arrest av Russland i 2018 ble eskortert ut fra havna i Kertsj.
Se også:  Kertsjstredet  Ukraina-krigen.html 
Kharkiv  –  (Харків) er Ukrainas nest største by med nesten 1,5 millioner innbyggere og ligger nordøst i Ukraina, rundt fire mil fra Russegrensen.
Se også:  Kharkiv  Ukraina-krigen.html 
Kherson  –  er en by i Sør-Ukraina mellom Odesa og Krim-halvøya.
Byen huser flere skipsverft.
Se også:  Kherson  Zaporizjzja  Ukraina-krigen.html 
Kievriket  –  ble grunnlagt på 800-tallet i dagens Ukraina.
Se også:  Kievriket  Kyiv  Russland.html 
Korrupsjon  –    🔗fn.no – Korrupsjon
Se også:  Korrupsjon  Ukraina-krigen.html 
Kosakkene  –  var opprinnelig rutenske bønder som flyktet fra livegenskapet.
1621. Kosakkene deltok i slaget ved Khotyn, og i flere felttog mot Storfyrstedømmet Moskva.
Se også:  Kosakkene 
Kramatorsk  –  ligger i Donetsk.
Se også:  Kramatorsk  Donetsk  Ukraina-krigen.html 
Krymhalvøya  –  (Krimhalvøya).
På slutten av 900-tallet. Halvøya kom til Russland da Vladimir I Svjatoslavitsj kristnet Kievriket.
1856. Krimkrigen. En allianse av Frankrike, Storbritannia og Sardinia stanset en russisk fremmarsj.
1991. Sovjetunionen ble oppløst. Ukraina erklærte seg som en selvstendig stat.
Krim ble dermed folkerettslig en del av den suverene staten Ukraina.
1997. Russland og Ukraina signerte en vennskaps- og samarbeidsavtale.
Russland fikk flåtebasen i Sevastopol.
18.03.2014. Russland annekterte Krim-halvøya.
Se også:  Krym  EU  Kyiv   🇺🇦   Russland.html  Ukraina-krigen.html 
Krimkrigen  –  startet i 1853.
En allianse av Frankrike, Storbritannia og Sardinia ville stanse den russiske fremmarsj.
September 1856. Russland tapte Krimkrigen.
Se også:  Krimkrigen  Kyiv  Krimhalvøya  Russland.html 
Kursk  –  By.
12.07.1943. Slaget ved Kursk var verdens største panserslag.
Se også:  Kursk 
Kyiv  –  (Київ) (Kiev) er hovedstad og største by.
Se også:  Kyiv  Gardariket  Hostomel  Kievriket  Krimhalvøya  Krimkrigen  Ukraina  Russland.html  Ukraina-krigen.html 
Kyrillisk alfabet  –  А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я.
Se også:  Kyrillisk  Russland.html 
Leonid Kravtsjuk  –  Tidligere ukrainsk president.
1991. Kravtsjuk ble det uavhengige Ukrainas første president.
Se også:  Kravtsjuk  Presidenter 
Leonid Kutsjma  –  Tidligere ukrainsk president som ledet Ukraina fra 1994-2005.
Juni 1994. Kutsjma ble president.
Høsten 1999. Gjenvalgt.
2004. Jusjtsjenko ble president.
Se også:  Kutsjma  Presidenter 
Luhansk  –  (Луганськ) Tidligere ukrainsk fylke. Utbryterrepublikk.
2014. Væpnede russiskvennlige separatister opprettet «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk.
21.02.2022. Russland anerkjente de to folkerepublikkene som uavhengige stater.
22.02.2022. Dagen etter ble anerkjennelsen ratifisert av Dumaen.
FNs sikkerhetsråd ga beskjed om at anerkjennelsen er brudd på folkeretten.
Se også:  Luhansk  Donetsk  Donbas  Ukraina-krigen.html 
Lukoil  –  er Russlands største oljeselskap, og det nest største børsnoterte oljeselskapet i verden.
Det er også Russlands største ikke-statlige selskap.
Se også:  Lukoil  Russland.html 
Lviv  –  (Львів) (Lwow) er en by som ligger i vest, 80 km fra polskegrensen. 730 tusen innbyggere.
1434. Lviv var polsk by til 1772.
1800-tallet. Byen gikk under navnet Lemberg.
1918. Polsk by til 1945 under navnet Lwów.
1941. Nazi-Tyskland kalte byen Lemberg.
Etter 1945. Sovjetisk by med navnet Lvov.
1991. Byen fikk navnet Lviv.
Se også:  Lviv  Ukraina-krigen.html 
Mariupol  –  (Маріуполь) er en havneby sør i Donbass.
Se også:  Mariupol  Ukraina-krigen.html 
Moldova  –  Bessarabia.
1991. Moldova ble en selvstendig stat.
Transdnjestr, som ligger langs Ukrainas vestlige grense er en russiskvennlig utbryterrepublikk.
Se også:   🇲🇩   Bessarabia   🇷🇴   Ukraina-krigen.html 
Mongolriket  –  underla seg Kina, Sentral-Asia, Russland og helt vest til Polen og Ungarn.
Se også:   🇲🇳   Mongolriket.html 
Mykolajiv  –  er en havneby ved Svartehavet i det sørlige Ukraina.
Se også:  Mykolajiv  Odesa  Ukraina-krigen.html 
Nasjonalsang  –  «Ennå er ikke Ukrainas ære og frihet død.»   🔗no.wikipedia.org
Se også:  Nasjonalsang   🇺🇦  
Nord Stream 1  –  er en rørledning til Tyskland gjennom Ukraina.
Se også:  Nord Stream 1  Nord Stream 2  Ukraina-krigen.html 
Nord Stream 2  –  er verdens lengste undersjøiske gassrørledning, 1230 km, fra Russland, via Østersjøen, til Nord-Tyskland.
Byggingen kostet over 90 milliarder kr.
Røret eies ev Gazprom, men har bare betalt halvparten av kostnadene.
22.02.2022. Rørledningen gikk over til å bli et stort stykke metall på bunnen av havet.
Se også:  Nord Stream 2   Burisma  Biden.html  Ukraina-krigen.html 
Novgorod  –  Holmgard.
Se også:  Novgorod  Holmgard  Gardariket  Russland.html 
Hvis man drar
rett nord fra
Odesa, havner
man i Vardø.
Odesa  –  (Одеса). By.
Se også:  Odesa  Mykolajiv  Ukraina-krigen.html 
Oransjerevolusjonen  –  i Ukraina blir også kalt Verdighetsrevolusjonen.
Se også:  Oransjerevolusjonen  Verdighetsmoral  Ukraina-krigen.html 
Petro Porosjenko  –  Tidligere president.
25.05.2014. Petro Porosjenko ble president.
Se også:  Porosjenko 
Poltava  –  er en by i det midtre Ukraina ved elven Vorskla.
1300-tallet. Området tilhørte Litauen.
1569. Kom under polsk styre gjennom unionen Polen-Litauen.
1648. Plyndret av en rutensk-polsk magnat.
1667. Overført til Det russiske keiserdømmet.
08.07.1709. Slaget ved Poltava i den store nordiske krigen. Karl XIIs hær ble nedkjempet.
Se også:  Poltava  Ukraina-krigen.html 
Presidenter:
1991. Leonid Kravtsjuk
1994. Leonid Kutsjma ble president.
1999. Leonid Kutsjma ble gjenvalgt.
2004. Presidentvalg. Viktor Janukovitsj vant.
Oransjerevolusjonen. Omvalg. Viktor Jusjtsjenko vant.
22.02.2014. Maidan-revolusjonen. Janukovitsj ble avsatt.
22.02.2014. Olekandr Turtsjynov ble midlertidig statsoverhode.
25.05.2014. Petro Porosjenko
31.03.2019. Volodymyr Zelenskyj 
Se også:  Presidenter  Kutsjma  Porosjenko  Zelenskyj  Janukovitsj  Viktor Jusjtsjenko 
Prypjat  –  er en elv som går fra Hviterussland, forbi byen Pripjat og videre ned til Tsjornobyl, før den renner ut elva Dnipro.
Se også:  Prypjat  Dnipro  Tsjornobyl  Ukraina-krigen.html 
Romania  –  ble med i Nato i 2004.
București er hovedstaden i Romania.
2008. NATO-toppmøte i București hvor det ble tatt initiativ til at Ukraina og Georgia kunne tas inn i Nato.
Se også:   🇷🇴   Bessarabia   🇬🇪    🇲🇩    🇷🇺   🇺🇦   Russland.html  Ukraina-krigen.html 
Den russiske
kulturen er
irrasjonell,
kollektivistisk
og nasjonalistisk.
Det russiske folk
har i lang tid
støttet diktaturer:
– tsarens diktatur,
– kommunismens diktatur,
– og nå Putin som tsar.
En russisk autokrat
som styrtes blir bare
erstattet med en ny. 
Russland  –  er verdens største land med et areal på over 17 millioner km².
Befolkningen er på over 140 millioner (verdens 9de).
– Filosofi styrer verdens utvikling. Fundamentale filosofiske ideer som er akseptert i befolkningen bestemmer den politiske utvikling. Hvem var ansvarlig for disse grunnideene? Hvem ga ideene en form og en begrunnelse, slik at de ble akseptert?
Se også:   🇷🇺   🇧🇾    🇷🇴    🇬🇪    🇲🇩    🇺🇦   Russland.html  Ukraina-krigen.html 
Rutenia  –  er brukt om den vest-ukrainske provinsen Karpato-Ukraina.
Landskapet ligger på sørvestsiden av Karpatene.
I perioden 1938–1939 var Rutenia selvstendig stat under navnet Karpato-Ruthenia.
Se også:  Rutenia  Russland  Ukraina  Russland.html  Ukraina-krigen.html 
SBU  –  Den ukrainske etterretningstjenesten.
Se også:  SBU  Ukraina-krigen.html 
Sevastopol  –  er en marinebase på Krym for Russlands svartehavsflåte.
1997. Vennskapsavtale mellom Russland og Ukraina. Den gamle sovjetiske Svartehavsflåten ble delt, slik at Russland fikk 80% og Ukraina 20%.
Ukraina ble gitt overherredømme over området, mens Russland fikk en forpaktningsavtale fram til 2017.
Avtalen er senere forlenget, under Janukovitsj, slik at russerne disponerer basen fram til 2042, i bytte mot lave gasspriser fra Russland.
Russland har årlig betalt 98 millioner $ til Ukraina for leie av flåtehavnen.
Se også:  Sevastopol  Chersonesus  Krym  Ukraina-krigen.html 
Slangeøya  –  (Zmiinyi) i Svartehavet sørvest for Ukraina.
Se også:  Slangeøya  Ukraina-krigen.html 
Solsikke  –  er Ukrainas nasjonalblomst.
Ukraina er verdens største eksportør av solsikkeolje.
Se også:   🌻   Biologiordbok.html  Kostholdsordbok.html 
SUS  –  Samveldet av uavhengige stater. (Commonwealth of Independent States.)
Se også:  SUS  Russland.html 
Sumy  –  ligger nordøst i Ukraina bare 30 km fra den russiske grensen.
Se også:  Sumy  Ukraina-krigen.html 
Syria  –  og Russland har vært allierte siden den syriske borgerkrigen brøt ut i 2011.
Se også:  Syria 
Tatarene  –  var opprinnelig en mongolsk stamme av tyrkisk opprinnelse.
Se også:  Tatarene  Den Gylne horde  Mongolriket  Ukraina  Mongolriket.html 
Trostjanets  –  er en by noen mil nordvest for Kharkiv.
Se også:  Trostjanets  Ukraina-krigen.html 
Tsjernihiv  –  er en by nord for Kyiv.
Se også:  Tsjernihiv  Ukraina-krigen.html 
Tsjernobylulykken  –  26.04.1986 var den alvorligste ulykken på et atomkraftverk.
Over hundre tusen mennesker måtte evakueres.
Se også:  Tsjornobyl  Prypjat  Ukraina  Russland.html  Ukraina-krigen.html 
Tsjetsjenia  –  er en republikk i den russiske føderasjonen beliggende i den nordlige del av Kaukasus.
Desember 1994. Den første Tsjetsjenia-krigen.
1999. Den andre Tsjetsjenia-krigen.
Se også:  Tsjetsjenia  Russland.html  Ukraina-krigen.html 
Tsjuhujiv  –  har drøyt 30 tusen innbyggere og ligger 37 km fra Kharkiv.
06.03.2022. Tsjuhujiv gjenerobret. De russiske styrkene ble påført store tap under søndagens kamper og to høytstående offiserer var blant de drepte.
Se også:  Tsjuhujiv  Ukraina-krigen.html 
Ukraina  –  betyr «landet på grensen».
I mange hundre år har det vært grenseland mellom Europa og Russland både geografisk og kulturelt, og preget av samspill og konfrontasjoner med naboene i øst og vest.
Ukraina er det nest største landet i Europa med nesten 45 millioner innbyggere.
Kyiv er hovedstad og største by.
Fra midten av åttehundretallet dominerte skandinaviske vikinger vannveiene i det vestlige Russland og Ukraina.
01.12.1991. Ukraina meldte seg ut av Sovjet.
Se også:   🇺🇦   EU  Krimhalvøya   🇬🇪    🇲🇩   Nasjonalsang   🇷🇴    🇷🇺  Rutenia  Tsjernobyl  Kyiv  Krimkrigen  Russland.html  Ukraina-krigen.html 
Ukrainske fly  –  Luftvåpenet består av aldrende MIG-29 og SU-27 fra sovjettiden.
Se også:  Ukrainske fly  Ukraina-krigen.html 
Valdemar  –  er et norrønt navn.
Etterhvert er det blitt slavifisert til Vladimir på russisk og Volodymyr på ukrainsk.
Storfyrste Vladimir I kan ha blitt kalt Valdemar i sin barndom. Han tilhørte en skandinavisk viking-ætt som hadde tatt makten over Novgorod og Kyiv langs den vannbaserte handelsruten mellom Østersjøen og Svartehavet.
Se også:  Valdemar  Chersonesus  Zelenskyj 
Vasylkiv  –  er en by 30 km sørvest for Kyiv.
Se også:  Vasylkiv  Il-76  Ukraina-krigen.html 
Verdighetsmoral  –  er moral som står i motsetning til umoral.
Verdighetsmoral er blitt typisk vestlig.
Vestlige ledere som George Bush, Barack Obama, Jens Stoltenberg og flere andre har vært opptatt av moral og verdighet.
Her råder tanken om at land og folk selv har suveren rett til å bestemme hvilke allianser de vil delta i, som for eksempel NATO.
Oransjerevolusjonen i Ukraina, blir også kalt Verdighetsrevolusjonen.
Verdigheten handler om at alle mennesker er likeverdige, uavhengig av sosial status, etnisk tilhørighet, politisk ståsted eller seksuell legning.
Se også:  Verdighetsmoral  Oransjerevolusjonen 
Verkhovna rada  –  Den lovgivende forsamling.
Se også:  Verkhovna rada 
Viktor Janukovitsj  –  Tidligere president.
November 2013. Janukovitsj sa nei til en samarbeidsavtale med EU.
2014. Tusenvis av ukrainere samlet seg i sentrum av Kiev, der de holdt stand i månedsvis i protest mot at Janukovitsj heller ville styrke samarbeidet med Russland.
Februar 2014. Maidan-revolusjonen.
22.02.2014. Etter en uke med blodige gatekamper tok demonstrantene kontroll i Kiev.
22.02.2014. Den russiskstøttede presidenten ble avsatt av nasjonalforsamlingen etter å ha flyktet fra hovedstaden.
2014. Putin okkuperte Krim.
Se også:  Janukovitsj  Presidenter  Ukraina-krigen.html 
Viktor Jusjtsjenko  –  Ukrainas president fra 2005 til 2010.
26.12.2004. Jusjtsjenko ble president etter omvalg.
Se også:  Viktor Jusjtsjenko  Presidenter 
Volodymyr Zelenskyj  –  (Володимир Зеленський.) Ekskomiker. Ukrainas president.
31.03.2019. Zelenskyj ble president.
Se også:  Volodymyr Zelenskyj  Presidenter  Valdemar 
Yuzhoukrainsk atomkraftverk  –  ligger 320 km sør for Kyiv
Se også:  Yuzhoukrainsk  Kyiv  Ukraina-krigen.html 
Zaporizjzja  –  er et kjernekraftverk som ligger sør i Ukraina ved elva Dnipro, 220 km nordøst for Kherson.
Atomkraftverket er Europas største, og omfatter seks av landets femten atomreaktorer, og står for ¼ av Ukrainas energiforsyning.
Se også:  Zaporizjzja  Dnipro  Kherson  Ukraina-krigen.html 
Zjytomyr  –  140 km vest for Kyiv.
Se også:  Zjytomyr  Ukraina-krigen.html 

 

 

Ytringsrettigheter.