nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Mongolriket

På slutten av 1200-tallet var Mongolriket verdens største sammenhengende imperium.
Det strakte seg fra Korea til Ungarn og fra Sibir til India;
et område på 35 millioner km² og omfattet mer enn 100 millioner mennesker.

1200-tallet

Mongolriket underla seg Kina, Sentral-Asia, Russland og helt vest til Polen og Ungarn.

«Den Gylne Horde» i Russland

1236. Mongolene invaderte Sør-Russland. Etter invasjonen gikk Kievriket i oppløsning.

1240. Mongolstaten «Den Gylne Horde» oppsto i deler av Russland, Ukraina og Kasakhstan. De dominerte Russland fra sin vestlige hovedstad Saraj.

1242. Bjarmene flyktet fra Djengis Khans fremrykkende hær og fikk slå seg ned i Malangen utenfor Tromsø.

Novgorod unnslapp direkte ødeleggelser. De veldige skog- og myrstrekningene i nord og øst gjorde det vanskelig å foreta masseangrep til hest. Novgorod var samtidig truet fra vest.


Yuan-dynastiet i Kina

1279. Yuan-dynastiet. Mongolene erobret hele Kina.

1279. Mongolene erobret Kina.

1279. Yuan-dynastiet forlenget Keiserkanalen.

1293. Sverige og Novgorodriket kriget om Karelen. Karelen ligger øst for Finland.

1294. Mongolriket var verdens største sammenhengende imperium. Det strakte seg fra Korea til Ungarn og fra Sibir til India; et område på 35 millioner km² og omfattet mer enn 100 millioner mennesker.

1294. Kublai Khan døde av sykdom 78 år gammel.
Mongolriket sprakk opp. Det oppsto fire separate khanater (riker):
– Den gylne horde i nordvest.
– Tsjagatai-khanatet i vest.
– Ilkhanatet i sørvest.
– Yuan-dynastiet i Beijing i øst.

1300-tallet

1300-tallet. Storfyrstedømmet Moskva ble gradvis den dominerende makten i Russland.

12.08.1323. Nöteborgstraktaten var en fredsavtale som avsluttet de svensk-novgorodske krigene som hadde vart i tredve år. Karelen ble delt. Sverige fikk Vest-Karelen, som på den tiden innbefattet nåtidens Finland. Viborg ble hovedstad i den svenske provinsen.

1380. Slaget ved Kulikovo ved Don. Russerne seiret over mongolene.

1389. Hovedstaden ble flyttet fra Vladimir til Moskva.

1352. Flere opprør i Sentral-Kina. Zhu Yuánzhang ble etterhvert den naturlige anfører.

1368. Mongolene ble fordrevet. Khanen Toghan Timur ble den siste mongolkeiser i Kina.
Yuan-dynastiet i Kina opphørte, men fortsatte som «Det nordlige Yuán» utenfor Kinas grenser.


Ming-dynastiet i Kina

1368. Ming-dynastiet.

1380. En kinesisk hær rykket inn i «Det nordlige Yuán».
70 tusen mongoler ble tatt til fange.
Mongolenes regjeringssete, palasset Karakorum, ble tilintetgjort.


Qing-dynastiet i Kina

1644. Qing-dynastiet. Mandsjuria erobret Kina. Herredømmet ble utvidet til Mongolia, Turkestan, Tibet og Burma.


1500-tallet

1500-tallet. Storfyrstedømmet omfattet nesten hele Russland. Republikken Novgorod inngikk i Russland.
1502. Mongolene ble fordrevet. Russland hadde da vært under mongolsk styre i 250 år. Under den mongolske okkupasjonen hadde russerne bygget ut et nettverk av veier, innført folketellinger, formalisert offentlige finanser og utviklet militærvesenet.

 

 

Ordliste

Bjarmeland  –  ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina, tilsvarer dagens Karelen i Finland og Russland.
Se også:  Bjarmeland  Bjarmene  Samer  Karelen  Karelen.html 
Bjarmene  –  var et finsktalende folk fra Bjarmeland.
Se også:  Bjarmene  Bjarmeland  Samer  Samer.html  Norge.html  Karelen.html 
Den Gylne horde  –  Mongolstaten i Russland.
Se også:  Den Gylne horde  Tatarene  Mongolriket  Russland.html 
Djengis Khan  –  ble født rundt 1162.
1206. Djengis Khan ble anerkjent som storfyrste (khagan) over alle mongoler.
1215. Nord-Kina ble erobret. Beijing falt.
18.08.1227. Djengis Khan døde, ca. 60 år gammel.
Se også:  Djengis Khan  Kublai Khan  Mongolriket  Sibir  Russland.html 
Finland  –  ble en republikk 1919.
Se også:  Finland  Karelen  Russland.html 
India  –  India og Bharat er likestilte offisielle navn på landet.
Se også:  India  Kina  India.html 
Karelen  –  ligger øst for Finland, i Russland, ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina. Tilsvarer det som var Bjarmeland i historisk tid.
Se også:  Karelen  Bjarmeland  Finland  Karelen.html 
Kievriket  –  ble grunnlagt på 800-tallet i dagens Ukraina.
Se også:  Kievriket  Russland.html 
Kina  –  er verdens 4de største land med over av 9½ millioner km².
Se også:  Kina  India  Kina.html 
Kublai Khan  –  var Djengis Khans barnebarn.
1271. Yuán-dynastiet ble etablert under ledelse av Kublai Khan.
1294. Kublai Khan døde.
Se også:  Kublai Khan  Djengis Khan  Kina  Mongolriket  Russland.html 
Mongolriket  –  underla seg Kina, Sentral-Asia, Russland og helt vest til Polen og Ungarn.
1206. Djengis Khan samlet de mongolske nomadestammene under en sentral ledelse.
1209. Vest-Xià underkastet seg Djengis Khan som overhode.
1211. Jīn-dynastiet ble invadert.
1215. Nord-Kina ble erobret. Jīn-hovedstaden Yanjing (Beijing) ble plyndret og brent. Xuan Zong, Jīn-keiseren, flyttet hovedstaden til Kaifeng.
1227. Djengis Khan døde.
1234. Kaifeng ble tatt.
1267. Mongolene bygde sin egen hovedstad, Dadu (den store hovedstad), nord for Yanjing.
1271. Yuán-dynastiet ble etablert under ledelse av Kublai Khan.
1294. Mongolriket var verdens største sammenhengende imperium,
som strakte seg fra Korea til Ungarn og fra Sibir til India.
1294. Kublai Khan døde.
1294. Mongolriket sprakk opp i fire riker: Den gylne horde i nordvest. Tsjagatai-khanatet i vest. Ilkhanatet i sørvest. Yuan-dynastiet i øst.
Se også:  Mongolriket  Den Gylne horde  Djengis Khan  Kina  Kublai Khan  Sibir 
Moskva  –  er Russlands hovedstad.
1300-tallet. Storfyrstedømmet Moskva ble gradvis den dominerende makten i Russland.
1327. Den russisk-ortodokse kirke flyttet hovedkvarteret fra Vladimir til Moskva.
1389. Hovedstaden ble flyttet fra Vladimir til Moskva.
1400-tallet. Moskva vokste.
1480. Ivan III vant den endelige seieren over mongolene.
1500-tallet. Storfyrstedømmet med senter rundt byen Moskva utviklet seg gradvis til Tsar-Russland.
Se også:  Moskva  Russland  Russland.html 
Norge
Se også:  Norge  Norge.html 
Russland  –  er verdens største land med et areal på over 17 millioner km².
Se også:  Russland  Russland.html 
Samer  –  er et folk som kommer fra et urhjem i mellom-øst-europa.
Se også:  Samer   Bjarmene  Bjarmeland  Samer.html  Norge.html 
Sibir  –  dekker nesten ¾ av Russlands landareal.
Se også:  Sibir  Mongolriket 
Tatarene  –  var opprinnelig en mongolsk stamme av tyrkisk opprinnelse.
Formen tartar betyr helvete og kommer at av at man antok at de hedenske mongolske og tyrkiske erobrerfolkene var sendt av djevelen og kom direkte fra helvete.
Se også:  Tatarene  Den Gylne horde  Mongolriket  Tartarus  Russland.html 
Tartarus  –  er et ord fra gresk/latin som betyr helvete.
Se også:  Tartarus  Tatarene 
Uralfjellene  –  (sammen med Uralelven), regnes som grensen mellom Europa og Asia.
Se også:  Uralfjellene  Russland.html 
Østersjøen  –  kalles også det Baltiske hav.
Se også:  Østersjøen  Finland  Karelen  Russland.html