nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Mongolriket

Mongolriket eksisterte fra 1206 til 1368.
På slutten av 1200-tallet var Mongolriket verdens største sammenhengende imperium i areal.
Det strakte seg fra Korea i øst til Polen og Ungarn vest og fra Sibir i nord til India, Vietnam og Omanbukta i sør;
et område på 35 millioner km² som omfattet mer enn 100 millioner mennesker.

For 70 millioner år siden. Tarbosaurus var en var en kjøttetende dinosaur som levde i Mongolia og i Kina i slutten av krittperioden.
Tarbosaurus kan ha vært 13 m lang, 5 m høy med et hode på 1,5 m. Tarbosaurusen knuste maten med kjempetennene sine. Den kunne klippe et menneske i to i en eneste jafs.


100-tallet


Hunerne

100-tallet. Hunerne var et nomadisk folk som kom fra steppene nord for Kaspihavet.
Trolig hadde de haplogruppe Q som DNA-markør, samme som indianerne.
Deres fremste militære teknikk var som ridende bueskyttere.

100-tallet. Hunerne var kommet vestover fra Mongolia til Svartehavet, Hellas og Frankrike.
De bygde ikke nasjonalstater eller etablerte politiske systemer, men drev med plyndring.


300-tallet

376. Hunerne gikk over Volga og presset goterne til Krim. Overalt hvor de invaderte, krevde de gull og skatter fra makthaverne. Hunerriket ble et stort imperium over mesteparten av Europa nord for Donau og øst for Rhinen. Det var en løs statsdannelse med et overherredømme i form av krigsvante menn.


400-tallet

453. Hunerkongen Attila giftet seg med ei germansk jente Ildico. På bryllupsnatten sprengte han et blodkar i nesen og blødde ihjel. Etter at kongen døde gikk Hunerriket i oppløsning. Kanskje flyktet mange hunere til Skandinavia, fordi mange sør-skandinavere har haplogruppe Q i sine gener.

476. Vest-Romerrikets fall.

400-tallet. Tatarene bodde i de nordøstlige deler av Gobiørkenen.

800-tallet. Tatarene var en kinesisk betegnelse på et mongolsk nomadefolk.


1100-tallet

1162. Temüjin ble født.

1189. Den 27 år gamle Temüjin ble leder og tok navnet Djengis Khan.

Før 1200. Opprinnelig var tatarene en mongolsk stamme i øst Mongolia.


1200-tallet

1202. Tatarene ble undertvunget og assimilert av mongolene.
Etterhvert migrerte de vestover til Vest-Sibir og de russiske stepper.
Benevnelsen ble etterhvert overført til alle sentralasiatiske mongolske folkeslag.


Det mongolske riket

Det mongolske riket underla seg Kina, Sentral-Asia, Russland og helt vest til Polen og Ungarn.
Det var det nest største riket i historien etter Det britiske imperiet.

1206. Mongolia ble forent til ett rike med Djengis Khan som leder for de mongolske nomadestammene.

1209. Vest-Xia underkastet seg Djengis Khan som overhode.


Jin-dynastiet i Kina

På begynnelsen av 1200-tallet begynte presset fra mongolene å gjøre seg gjeldende.

1211. Jin-dynastiet ble invadert.

1214. Jin-keiseren, Xuan Zong, overga seg ikke, men flyttet hovedstaden til Kaifeng, for å komme lenger unna mongolene.

1215. Nord-Kina ble erobret.
Jin-hovedstaden Yanjing ble plyndret og brent.

18.08.1227. Djengis Khan døde, 60 år gammel, i nærheten av elven Jing. Tuluj ble regent.

1229. Ögedei Khan ble valgt til ny leder.

1234. Kaifeng ble tatt.


Khoresm

1220. Mongolene kom til Samarkand og Det kaspiske hav.

1221. Mongolene invaderte Khoresm. Over en million mennesker ble utslettet.

September 1227. Vest-Xia som ikke hadde villet være med på erobringen av Khoresm ble totalt utslettet.

1258. Bagdad ble erobret. Det ble slutten på abbasidekalifatet der.


«Den Gylne Horde» i Russland

1222. Mongolene trengte gjennom Kaukasus og inn i Russland.

1223. Slaget ved Kalka-elven var det første mongolske angrep på Kiev.
Mongolene møtte en Kiev-russisk styrke under ledelse av fyrstene Mstislav Mstislavitsj og Mstislav III.
Russerne var dårlig forberedt, og slaget endte med en storseier til mongolene.
Kievriket lå nå forsvarsløst, men av uklare årsaker trakk mongolene seg østover igjen.

1236. Mongolene invaderte Sør-Russland.
Etter invasjonen gikk Kievriket i oppløsning.

Høsten 1236. Volga-Bulgaria ble angrepet.
Etter et års kjemping måtte Volga-bulgarerne gi tapt.

16.12.1237. Det russiske fyrstedømmet Rjazan ble omringet, nedkjempet, plyndret og brent ned.

1238. Batu Khan erobret og brant Moskva.

04.02.1238. Vladimir ble beleiret, plyndret og brent.

04.03.1238. Slaget ved Sit. Jurij II av Vladimir, ble drept og hæren utryddet.

Sommeren 1238. Krim ble erobret.

Desember 1240. Kiev ble erobret.

1240. Mongolstaten «Den Gylne Horde» oppsto i deler av Russland, Ukraina og Kasakhstan. De dominerte Russland fra sin vestlige hovedstad Saraj.

09.04.1241. Slaget ved Liegnitz (dagens Legnica) i det vestlige Polen. Mongolene slo en polsk styrke under ledelse av Henrik II.

1241. Kraków og Breslau ble erobret.

11.12.1241. Ögedei Khan døde. Ögedeis kone, Töregene Khatun ble regent.

1242. Mongolene var i ferd med å herje Sentral-Europa.
Kraków i Polen og Dubrovnik ved Adriaterhavskysten i Kroatia var blitt angrepet og satt i brann.

1242. Det kom bud om at Ögedei var død.
Mongolene trakk seg tilbake til Mongolia for å velge ny Stor-Kahn.

1242. Bjarmene flyktet vestover fra mongolske stammer og fikk slå seg ned i Malangen utenfor Tromsø.

Rundt 1250. De første gruppene av flyktninger kom fra Russland til Norge. De var blitt presset vestover av mongolske stammer.

Novgorod unnslapp direkte ødeleggelser. De veldige skog- og myrstrekningene i nord og øst gjorde det vanskelig å foreta masseangrep til hest. Novgorod var samtidig truet fra vest.

1251. Möngke ble Stor-khan.

1260. Kublai Khan overtok som Stor-khan etter Möngke.

1260. Slaget ved Ayn Jalut var mongolenes første tap på slagmarken.


Yuan-dynastiet i Kina

1267. Mongolene bygde sin egen hovedstad, Dadu, nord for Yanjing.

18.12.1271. Yuan-dynastiet ble etablert under ledelse av Kublai Khan.

1279. Yuan-dynastiet. Mongolene erobret hele Kina.

1279. Yuan-dynastiet forlenget Keiserkanalen.

1293. Sverige og Novgorodriket kriget om Karelen, øst for Finland.

1294. Mongolriket var verdens største sammenhengende imperium,
som strakte seg fra Korea til Ungarn og fra Sibir til India;
et område på 35 millioner km² og omfattet mer enn 100 millioner mennesker.

Den gylne hordes omfattet mesteparten av europeisk Russland fra Uralfjellene til Karpatene og langt inn i Sibir. I sør grenset Hordens land til Svartehavet, Kaukasus og territoriene til Ilkhanatet.

18.02.1294. Kublai Khan døde i Beijing, 78 år gammel.

1294. Mongolriket sprakk opp i fire khanater (riker):
– Den gylne horde i nordvest.
– Tsjagatai-khanatet i vest.
– Ilkhanatet i sørvest.
– Yuan-dynastiet i Beijing i øst.

1300-tallet

Mongolene hadde erobret resten av Kina, Korea, Tibet, Pakistan, Iran, mesteparten av Tyrkia, Kaukasus (Georgia, Armenia og Aserbajdsjan), mesteparten av det beboelige Russland, Ukraina og halve Polen.
På sitt mektigste gjorde mongolene streiftog inn i Vest-Europa, Egypt og Japan.

19.07.1333. Khanen Toghan Timur ble Yuan-keiser i Kina.

1368. Yuan-dynastiets sammenbrudd. Mongolene ble fordrevet fra Kina.
Khanen Toghan Timur ble den siste mongolkeiser i Kina.
1368. Yuan-dynastiet i Kina opphørte, men fortsatte som «Det nordlige Yuan» utenfor Kinas grenser.


Ming-dynastiet i Kina

1368. Ming-dynastiet.

1380. En kinesisk hær rykket inn i «Det nordlige Yuan».
70 tusen mongoler ble tatt til fange.
Mongolenes regjeringssete, palasset Karakorum, ble tilintetgjort.


Moskva

1300-tallet. Storfyrstedømmet Moskva ble gradvis den dominerende makten i Russland.

12.08.1323. Nöteborgstraktaten var en fredsavtale som avsluttet de svensk-novgorodske krigene som hadde vart i tredve år. Karelen ble delt. Sverige fikk Vest-Karelen, som på den tiden innbefattet nåtidens Finland. Viborg ble hovedstad i den svenske provinsen.

1380. Slaget ved Kulikovo ved Don. Russerne seiret over mongolene.

1389. Hovedstaden ble flyttet fra Vladimir til Moskva.


1400-tallet

1400-tallet. Moskva vokste.

1480. Den store konfrontasjonen ved elva Ugra. Ivan III vant den endelige seieren over mongolene.

Etter 1480. Storfyrstedømmet Moskva utviklet seg under Ivan IIIs ledelse til å bli den viktigste russiske statsdannelsen.


1500-tallet

1500-tallet. Storfyrstedømmet omfattet nesten hele Russland. Republikken Novgorod inngikk i Russland.
1502. Mongolene ble fordrevet. Russland hadde da vært under mongolsk styre i 250 år. Under den mongolske okkupasjonen hadde russerne bygget ut et nettverk av veier, innført folketellinger, formalisert offentlige finanser og utviklet militærvesenet.

1552. Kazan ble erobret av russerne.

1556. Astrakhan ble erobret av russerne.

1582. Sibir-khanatet ble erobret av russerne.


1600-tallet


Qing-dynastiet i Kina

1644. Qing-dynastiet. Mandsjuria erobret Kina. Herredømmet ble utvidet til Mongolia, Turkmenistan, Tibet og Burma.


1900-tallet

29.12.1911. Ytre Mongolia ble uavhengig.

1919. Mongolia ble underlagt Kina.

11.07.1921. Landet fikk selvstendighet fra Kina.
En revolusjonær motstand støttet av russerne førte til uavhengighet.
Et kommunistisk regime i nært samarbeid med Sovjetunionen ble innsatt.

1924. Mongolia ble verdens andre kommunistiske stat.

1930-32. Opprør mot regjeringen fordi det kollektiviserte husdyrholdet fratok folk eiendomsretten over privat eiendom.
Opprøret ble slått ned med sovjetisk hjelp.

1936. Sovjetiske tropper rykket inn.

1937. Den store utrenskningen for å nå målsettingen om et klasseløst og ateistisk samfunn.
Opposisjonelle, religiøse ledere og medlemmer av det gamle aristokratiet ble diskriminert og forfulgt.
Tusenvis av templer, klostre og andre religiøse bygninger ødelagt
30 tusen ble drept i et land med bare 700 tusen innbyggere.

1938. En enda hardere undertrykkelse.

1939. Japan angrep den nordøstlige delen av Mongolia, men ble nedkjempet av mongolske og russiske soldater.

1945. Jalta-avtalen mellom stormaktene fastslo at Mongolia skulle beholde status quo etter 2vks avslutning. Kina godtok å gi landet selvstendighet, og en folkeavstemning ble avholdt 20.10.1945.
Etter førti års kamp klarte mongolske folket endelig å oppnå selvstendighet.
Året etter anerkjente Kina Folkerepublikken Mongolia.

1945. Mongolia fikk internasjonal anerkjennelse.

1950-tallet. Jordbruket ble kollektivisert.

1952. Diktatoren Choibalsan døde og ble etterfulgt av Det mongolske folkets revolusjonære partis nye generalsekretær Tsedenbal.

1959. På ny startet en kampanje med tvungen kollektivisering, hvor dyrene ble tatt fra gjeterne med makt.

1950-årene. Utbygging av jernbanen.

1961. Landet ble medlem av FN, noe som lenge ble forhindret av Taiwans (Republikken Kina) veto. (Taiwan hadde Folkerepublikkens Kinas plass i FN fra 1949 til 1972).


1980-tallet

1989. Det kommunistiske systemet kollapset.


1990-tallet

1990. De første demokratiske valg ble gjennomført med flere politiske partier. Den første presidenten var Ochirbat. Regjeringen fjernet Stalinstatuen i Ulan Bator, (men statuen av Lenin fikk stå til 2013).

13.01.1992. Den første grunnloven ble vedtatt, og landet ble en uavhengig, demokratisk, parlamentarisk enhetsrepublikk.
Mongolia innførte en forfatning etter vestlig demokratisk modell med markedsøkonomi.
Det mongolske folkets revolusjonære parti ble for første gang et opposisjonsparti. etter å ha sittet med makten i 75 år.

Det gamle kommunistpartiet endret politisk profil ved å frasi seg marxisme-leninisme som ideologi til fordel for «vitenskapelig sosialisme».

1993. Privatisering av husdyrene og 22 millioner dyr ble overdratt til sine gjetere.

1993. Presidentvalg. Punsalmaagiyn Ochirbat (MNDP) ble president.

1996. MNDP-alliansen vant parlamentsvalget med rent flertall.
Mongolia fikk for første gang siden 1924 et ikke-kommunistisk styre.

1997. Presidentvalg. Ekskommunisten Natsagiyn Bagabandi vant.


2000-tallet

2001. Presidentvalg. Bagabandi ble gjenvalgt.

2005. Presidentvalg. Eksstatsminister Nambaryn Enkhbayar ble president.


Ordliste

Batu Khan  –  var Djengis Khan sønnesønn.
1205. Født i Mongolia.
Sønner:
   – Sartaq.
   – Toqoqan.
   – Andewan.
   – Ulagchi.
1227. Hersker.
1237. Batu Khan ledet felttoget i Russland.
1240. Mongolene erobret Kiev.
Grunnla «Den gylne horde».
1241. Europa var under angrep i Polen og Ungarn.
1241. Etter å ha hørt om Ögedeis død, dro han østover for å gjøre krav på arvefølgen.
1255. Død.
Se også:  Batu  Djengis  Dzjosjy  Ögedei 
Bjarmeland  –  ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina, tilsvarer dagens Karelen i Finland og Russland.
Se også:  Bjarmeland  Bjarmene  Samer  Karelen  Norge  Karelen.html 
Bjarmene  –  var et finsktalende folk fra Bjarmeland.
Se også:  Bjarmene  Bjarmeland  Karelen  Norge  Samer  Samer.html  Norge.html  Karelen.html 
Beijing  –  Hovedstad.
1214. Mongolene beleiret Jin-hovedstaden Zhongdu
1214. Jin-keiseren, Xuan Zong, overga seg ikke, men flyttet hovedstaden til Kaifeng for å komme lenger unna mongolene.
1215. Nord-Kina ble erobret.
Jin-hovedstaden Yanjing ble plyndret og brent.
1272. Kublai Khan bygde Trommetårnet i Beijing.
Se også:  Beijing  Dadu  Kina.html 
Choibalsan  –  er Mongolias fjerde største by.
1942. Grunnlagt av Horloogiin Choibalsan.
En statue av ham står foran Nasjonaluniversitetet.
Se også:  Choibalsan  Horloogiin Choibalsan 
Dadu  –  «Den store hovedstad», nord for Yanjing.
1267. Mongolene bygde sin egen hovedstad, Dadu.
1368. Mongolene ble jagd ut av Kina.
Se også:  Dadu  Beijing 
Den Gylne horde  –  Mongolstaten i Russland.
1222. Mongolene trengte gjennom Kaukasus og inn i Russland.
1223. Slaget ved Kalka-elven var det første mongolske angrep på Kiev.
1236. Mongolene invaderte Sør-Russland. Kievriket gikk i oppløsning.
Høsten 1236. Volga-Bulgaria ble angrepet.
16.12.1237. Det russiske fyrstedømmet Rjazan ble omringet, nedkjempet, plyndret og brent ned.
1238. Batu Khan erobret og brant Moskva.
04.02.1238. Vladimir ble beleiret, plyndret og brent.
04.03.1238. Slaget ved Sit. Jurij II av Vladimir, ble drept og hæren utryddet.
Sommeren 1238. Krim ble erobret.
Desember 1240. Kiev ble erobret.
1240. Mongolstaten «Den Gylne Horde» oppsto i deler av Russland, Ukraina og Kasakhstan. De dominerte Russland fra sin vestlige hovedstad Saraj.
1242. Mongolene trakk seg tilbake til Mongolia for å velge ny Stor-Kahn etter at Ögedei døde.
Novgorod unnslapp direkte ødeleggelser. De veldige skog- og myrstrekningene i nord og øst gjorde det vanskelig å foreta masseangrep til hest. Novgorod var samtidig truet fra vest.
1279. Mongolene erobret Kina.
1380. Slaget ved Kulikovo ved Don.
1502. Mongolene ble fordrevet fra Russland og Den gylne horde oppløst.
Se også:  Den Gylne horde  Tatarene  Mongolriket  Russland.html 
Solen gikk aldri ned over det britiske imperiet.
Det britiske imperiet  –  på 1700- og 1800-tallet var verdens største imperium.
1921. Imperiet dekket nærmere 37 millioner km² (35% av verdens totale landområde) og omfattet mer enn 458 millioner mennesker.
Se også:  Det britiske imperiet 
Djengis Khan  –  var khan (storfyrste) og «allhersker» over mongoler.
Rundt 1162. Temüjin Borjigin ble født ved elva Onon, øst for Bajkalsjøen. Faren Yesukai var nomadehøvding for Kiyad-stammen. Moren het Hoelun og kom fra stammen Olkunut.
1171. 9 år gammel, ble han forlovet med Børte Ujin (1161–1230†).
1171. Faren døde etter å ha blitt drept av en rivaliserende Tatar-stamme.
Familien ble utstøtt og måtte klare seg alene. Moren og de seks bara sto plutselig uten høvdingens beskyttende hånd. Den lille familien ble forlatt av klanen og overlatt til seg selv. Vanæret og desperate levde de i fattigdom og levde av jakt, fiske, sanking og spiste røtter, frukt og det de klarte å få tak i.
Temüjin og Kasar drepte halvbroren Bektair fordi han stjal mat fra familien.
1184. Giftet seg med Børte.
1184. Børte ble røvet og bortført i et raid av 300 menn fra Merkit-stammen.
For å få henne tilbake samlet Temüjin med tittelen Borjigin Khan et felttog.
1181. Dzjosjy var eldste sønn.
1183. Tjagatai var andre sønn med Børte.
1186. Ögedei var Djengis og Børtes tredje sønn.
1191. Tuluj var fjerde sønn med Børte.
1206. Djengis Khan («allherskeren») ble anerkjent som storfyrste (khan) over alle mongoler i et khuriltai.
1215. Nord-Kina ble erobret. Beijing falt.
1222. Mongolene trengte gjennom Kaukasus og inn i Russland.
1225. Det mongolske riket strakte seg fra Japanhavet til Det kaspiske hav.
18.08.1227. Djengis Khan døde, ca. 60 år gammel.
Djengis Khan ble begravet på et fjell i Khentii.
Se også:  Djengis  Dzjosjy  Güyük  Jassa  Kublai  Mongolriket  Möngke  Sibir  Tjagatai  Toghan Timur  Tuluj  Ögedei  Russland.html 
Dzjosjy  –  var eldste sønn av Djengis Khan.
1181. Født.
Sønner: Orda Khan og Batu Khan.
1226. Død.
Se også:  Dzjosjy  Batu  Djengis  Tjagatai  Tuluj 
Finland  –  ble en republikk 1919.
Se også:  Finland  Karelen  Russland.html 
Güyük Khan  –  var Ögedeis sønn.
1246-48. Khan.
1248-51. Oghui Qaimish, Güyüks kone, var regent.
Se også:  Güyük  Djengis  Kublai  Möngke  Toghan Timur  Ögedei 
Horloogiin Choibalsan  –  Det mongolske folkets revolusjonære partis generalsekretær (1895-1952).
Graven til Choibalsan finnes i et mausoleum i Ulan Bator.
Se også:  Horloogiin Choibalsan  Choibalsan 
Hunerne  –  vart nomadefolk uten skriftspråk og høyere statsliv, men med høyt utviklet bronse- og gullsmedkunst.
Fra begynnelsen kan de ha vært hjemmehørende i Mongolia.
100-tallet. Hunerne kom fra steppene nord for Kaspihavet.
Trolig hadde de haplogruppe Q som DNA-markør, samme som indianerne.
Deres fremste militære teknikk var som ridende bueskyttere.
100-tallet. Hunerne var kommet vestover til Svartehavet, Hellas og Frankrike.
De bygde ikke nasjonalstater eller etablerte politiske systemer, men drev med plyndring.
200-tallet. Nord-Kina.
300-tallet. De etablerte et kortvarig nord-kinesisk rike.
376. Hunerne gikk over Volga og presset goterne til Krim. Overalt hvor de invaderte, krevde de gull og skatter fra makthaverne.
453. Hunerkongen Attila giftet seg med Ildico, ei germansk jente. På bryllupsnatten sprengte han et blodkar i nesen og blødde ihjel.
Etter at kongen døde gikk Hunerriket i oppløsning.
Kanskje flyktet mange hunere til Skandinavia, fordi mange sør-skandinavere har haplogruppe Q i sine gener.
Se også:  Hunerne  Hunerriket  Kina 
Hunerriket  –  ble et stort imperium over mesteparten av Europa nord for Donau og øst for Rhinen. Det var en løs statsdannelse med et overherredømme i form av krigsvante menn.
100-tallet. Hunerne var kommet vestover fra Mongolia til Svartehavet, Hellas og Frankrike.
376. Hunerne gikk over Volga og presset goterne til Krim.
395. Hunerne angrep den østlige delen av Romerriket.
398. Hunerne forlot det østlige Romerriket.
434. Attila ble konge.
441. Fredsavtale med romerne.
443. Romerne avleverte ikke den avtalte mengde gull og det ble ny krig.
443. Slaget ved Chersonesos. Østromerne gikk på et militært nederlag.
443. Freden i Anatolius. Hunerne trakk seg tilbake til sine landområder med vogner fulle av plyndringsgods.
447. Hunerne angrep Østromerriket enda en gang.
27.01.447. Konstantinopel rammet av jordskjelv. Deler av byens forsvarsmur raste sammen.
Kun hastig oppbygging av murene forhindret hovedstaden fra å bli erobret.
449. Den tredje freden ble signert.
451. En invasjon av Gallia.
451. Slaget på De katalauniske marker. Romere og vestgotere hadde blitt allierte. Invasjonen ble stoppet.
452. Herjing i Nord-Italia.
453. Hunerkongen Attila døde.
453. Hunerriket gikk i oppløsning.
Se også:  Hunerriket  Hunerne  Kina 
Hulegu  –  var sønn av Tuluj .
1217. Født.
Brødrene var Möngke, Qutuqtu, Kublai, Arik Boke, Bujek, Mukha, Satukhtai, Sabukhtai.
1256. Grunnla Ilkhanatet.
08.02.1265 Død.
Se også:  Hulegu  Ilkhanatet  Kublai  Möngke  Tuluj  Ögedei 
Ilkhanatet  –  var mongolimperium i sørvest. Persia, Irak og Tyrkia.
1256. Ilkhanatet ble etablert under ledelse av Hulegu Khan.
Se også:  Ilkhanatet  Den Gylne horde  Hulegu  Khoresm  Tsjagatai-khanatet  Tyrkia  Yuan-dynastiet 
India  –  India og Bharat er likestilte offisielle navn på landet.
Se også:  India  Kina  India.html 
Jassa  –  var en skriftlig lov for alle mongoler.
Se også:  Jassa  Djengis 
Jin-dynastiet  –  i Kina.
1115. Jin-dynastiet ble grunnlagt i det nordlige Mandsjuria.
1211. Jin-dynastiet ble invadert.
1214. Mongolene beleiret Jin-hovedstaden Zhongdu
Jin-keiseren, Xuan Zong, overga seg ikke, og flyttet hovedstaden til Kaifeng for å komme lenger unna mongolene.
1215. Nord-Kina ble erobret.
Jin-hovedstaden Yanjing ble plyndret og brent.
1234. Kaifeng ble tatt.
Se også:  Jin  Kina.html 
Kaifeng  – 
960. Song-dynastiet. Kaifeng ble hovedstad.
1215. Nord-Kina ble erobret.
Jin-hovedstaden Yanjing ble plyndret og brent.
1214. Hovedstaden ble flyttet til Kaifeng.
Se også:  Kaifeng  Mongolriket.html  Kina.html 
Karakorum  –  var en teltby vest i Mongolia, grunnlagt av Djengis Khan.
1235–60. Mongolenes hovedstad.
1260. Kublai Khan hadde sin residens i Karakorum.
14.09.1368. Yuan-dynastiet brøt sammen. Mongolene ble fordrevet til sitt hjemland.
1380. Kineserne angrep. Karakorum ble tilintetgjort.
Se også:  Karakorum  Yuan-dynastiet 
Karelen  –  ligger øst for Finland, i Russland, ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina. Tilsvarer det som var Bjarmeland i historisk tid.
Se også:  Karelen  Bjarmeland  Finland  Karelen.html 
Khan  –  Khagan. Storfyrste.
Se også:  Khan  Djengis 
Kievriket  –  ble grunnlagt på 800-tallet i dagens Ukraina.
Se også:  Kievriket  Russland.html 
Kina  –  er verdens 4de største land med over av 9½ millioner km².
Se også:  Kina  Hunerne  India  Kina.html 
Kublai Khan  –  var Djengis Khans sønnesønn.
23.09.1215. Født på de mongolske stepper.
Möngke var en eldre bror.
1260. Kublai Khan overtok som mongolenes khan etter Möngke.
1260. Kublai Khan hadde residensen i Karakorum.
Sommerhovedstaden var sommerresidens i Shangdu.
1271. Yuan-dynastiet ble etablert under ledelse av Kublai Khan.
Kublai Khan ble Yuan-dynastiets første keiser.
1272. Bygde Trommetårnet i Beijing.
1274. Mislyktes i å erobre Japan.
1277. Song-riket ble erobret fra nord i 1277.
18.02.1294. Kublai Khan døde i Beijing, av sykdom, 78 år gammel.
Se også:  Kublai  Djengis  Güyük  Kina  Mongolriket  Möngke  Toghan Timur  Xanadu  Yuan-dynastiet  Ögedei  Russland.html  Kina.html 
Khoresm  –  (Khwarezm) var et persisk-islamsk rike med folk som snakket tyrkisk. Tilsvarer deler av dagens Usbekistan, Turkmenistan, Afghanistan og Iran.
1000-tallet. Khoresm ble dannet av muslimske Oghuz-tyrkere.
1100-tallet. Khiva ble hovedstad.
1218. Djengis Khan sendte en gruppe utsendinger til sjahen Muhammed II for å knytte diplomatiske forbindelser. Sjahen henrettet alle utsendingene.
1221. Mongolene invaderte Khoresm med en styrke på 200 tusen mann.
Hele befolkningen på 3 millioner muslimer ble utslettet.
1873. Russerne inntok området.
1920. Området ble omdannet til sovjetrepublikken Khoresm.
1924. Sovjetrepublikken Khoresm ble delt mellom Usbekistan og Turkmenistan.
Se også:  Khoresm  Ilkhanatet  Turkmenistan 
Khuriltai  –  var et rådsmøte for de mongolske høvdingene.
1206. Djengis Khan ble anerkjent som khan over alle mongoler.
Se også:  Khuriltai 
Lyngshesten  –  (nordlandshest) kan nedstamme fra lettbeinte steppehester brukt av mongolene i hæren til Djengis Khan på 1200-tallet.
Rasen er nøysom i kosten. Og den allsidig.
Se også:  Lyngshesten  Norge 
MNDP  –  Mongolias nasjonaldemokratiske parti.
1992. Fire opposisjonspartier gikk sammen i alliansen MNDP.
Se også:  MNDP  MPRP 
Mongolia  –  ble etablert av Djengis Khan i 1206.
1368. Yuan-dynastiets sammenbrudd.
Landets areal ble igjen begrenset til det området som utgjør dagens Mongolia.
1400-tallet. Mongolia ble underlagt kinesisk kontroll.
1600-tallet. Det ble et skille mellom Ytre og Indre Mongolia. Sistnevnte ansees som en del av selve Kina.
1639. Mongolias hovedstad ble Örgöö.
1644. Qing-dynastiet. Mandsjuria erobret Kina.
Herredømmet ble utvidet til Mongolia, Turkmenistan, Tibet og Burma.
1691. Mongolia ble erobret av de kinesiske mandsjuene (Qing-dynastiet 1644–1911) og administrativt inndelt i Ytre og Indre Mongolia.
mandsjuene var hardføre nomader fra det nordøstlige Kina (Mandsjuria).
De mongolske prinsene ble mandsjukeiserens vasaller.
1706. Mongolias hovedstad ble Ikh Khüree.
1800-tallet. Russisk innflytelse gjorde seg gjeldende i Ytre Mongolia.
Flere russiske handelssentre ble opprettet, og bofaste burjat-mongoler formidlet kulturkontakt.
1902. De mongolske områdene ble åpnet for kinesisk bosetting av frykt for russisk ekspansjon, og innflyttingen tok til.
29.12.1911. Ytre Mongolia ble uavhengig.
Landet ble deretter et russisk protektorat.
Indre Mongolia var fortsatt en del av Kina.
1911. Mongolias hovedstad ble Niislei Khüree.
1919. Mongolia ble underlagt Kina.
11.07.1921. Mongolia ble selvstendig fra Kina.
1924. Folkerepublikken Mongolia ble opprettet. Landet fikk et sovjetinspirert kommunistisk styre, og fungerte som en diktatorisk ettpartistat.
Mongolia ble verdens andre kommunistiske stat.
1924. Mongolias hovedstad ble Ulan Bator.
1930. Opprør mot kollektivisering av husdyrhold og frafall av privat eiendomsrett.
Opprøret ble slått ned med sovjetisk hjelp.
1937. Etter påtrykk fra Moskva begynte Den store utrenskningen, for å realisere et klasseløst ateistisk samfunn.
1939. Japan angrep den nordøstlige delen av Mongolia, men ble nedkjempet av mongolske og russiske soldater.
20.10.1945. Folkeavstemning. Folkerepublikken Mongolia.
1990. Revolusjon. Kommunistregimet falt.
1992. Ny demokratisk grunnlov. Markedsøkonomi.
1996. MNDP-alliansen vant parlamentsvalget med rent flertall.
Mongolia fikk for første gang siden 1924 et ikke-kommunistisk styre.
Se også:  Mongolia  Djengis  Mongolriket  Turkmenistan  Ulan Bator 
Mongolriket  –  underla seg Kina, Sentral-Asia, Russland og helt vest til Polen og Ungarn.
Våren 1206. Djengis Khan samlet de mongolske nomadestammene under en sentral ledelse.
1209. Vest-Xia underkastet seg Djengis Khan som overhode.
1211. Jin-dynastiet ble invadert.
1213. Djengis Khan hadde erobra Jin-Kina fram til den kinesiske muren.
1214. Jin-keiseren, Xuan Zong, overga seg ikke, og flyttet hovedstaden til Kaifeng.
1215. Nord-Kina ble erobret.
Jin-hovedstaden Yanjing ble plyndret og brent.
1219. Turkmenistan ble erobret.
1227. Djengis Khan døde.
1234. Kaifeng ble tatt.
1267. Mongolene bygde sin egen hovedstad, Dadu (den store hovedstad), nord for Yanjing.
I tillegg hadde keiseren sommerresidens i Shangdu.
18.12.1271. Yuan-dynastiet ble etablert under ledelse av Kublai Khan.
1294. Mongolriket var verdens største sammenhengende imperium,
som strakte seg fra Korea til Ungarn og fra Sibir til India.
1294. Kublai Khan døde.
1294. Mongolriket sprakk opp i fire riker: Den gylne horde i nordvest. Tsjagatai-khanatet i vest. Ilkhanatet i sørvest. Yuan-dynastiet i øst.
Se også:  Mongolriket  Den Gylne horde  Djengis  Kina  Kublai  Sibir  Xanadu  Yuan-dynastiet 
Moskva  –  er Russlands hovedstad.
1238. Mongolene brente ned Moskva.
1300-tallet. Storfyrstedømmet Moskva ble gradvis den dominerende makten i Russland.
1327. Den russisk-ortodokse kirke flyttet hovedkvarteret fra Vladimir til Moskva.
1380. Slaget på Kulikovo-sletta.
1389. Hovedstaden ble flyttet fra Vladimir til Moskva.
1400-tallet. Moskva vokste.
1480. Ivan III vant den endelige seieren over mongolene.
1500-tallet. Storfyrstedømmet med senter rundt byen Moskva utviklet seg gradvis til Tsar-Russland.
Se også:  Moskva  Russland  Russland.html 
MPRP  –  Folkets revolusjonære parti, det reformerte kommunistpartiet.
Se også:  MPRP  MNDP 
Möngke Khan  –  var Djengis Khans sønnesønn.
1209. Født. Faren var Tuluj
01.07.1251. Ble Stor-khan etter Güyüks død.
11.08.1259. Død av dysenteri ved Diaoyu Shan i dagens Chongqing i Kina under et felttog. 
1260. Kublai overtok som Stor-khan etter Möngke.
Se også:  Möngke  Güyük  Djengis  Kublai  Toghan Timur  Tuluj  Ögedei 
Norge
1242. Bjarmene flyktet vestover fra mongolske stammer og fikk slå seg ned i Malangen utenfor Tromsø.
Rundt 1250. De første gruppene av flyktninger kom fra Russland til Norge. De var blitt presset vestover av mongolske stammer.
Se også:  Norge  Samer   Bjarmene  Bjarmeland  Karelen  Lyngshesten  Norge.html 
Russland  –  er verdens største land med et areal på over 17 millioner km².
Se også:  Russland  Russland.html 
Samer  –  er et folk som kommer fra et urhjem i Mellom-Øst-Europa.
Se også:  Samer   Bjarmene  Bjarmeland  Samer.html  Norge.html 
Sibir  –  dekker nesten ¾ av Russlands landareal og har ¼ av innbyggerne.
Se også:  Sibir  Mongolriket 
Tatarene  –  var opprinnelig en mongolsk stamme.
400-tallet. Tatarene bodde i de nordøstlige deler av Gobiørkenen.
800-tallet. Tatarene var en kinesisk betegnelse på et mongolsk nomadefolk.
Før 1200. Tatarene var en mongolsk stamme i øst-Mongolia.
1202. Tatarene ble tatt og assimilert av mongolene.
Grupper av tatarer migrerte vestover til Vest-Sibir og de russiske stepper.
Benevnelsen ble etterhvert overført til alle sentralasiatiske mongolske folkeslag.
1400-tallet. Alle tatarene ble muslimer.
Før 1940. Krim-tatarene var et muslimsk folk som før 2vk. dominerte på Krim.
1944. Krim hadde vært delvis okkupert av tyskerne i nesten tre år.
Mai 1944. Den røde armé gjenerobret halvøya.
18.05.1944. Tatarene ble deportert fra Krim til Usbekistan og Sentral-Asia. De ble beskyldt være landssvikere og for å ha samarbeidet med tyskerne.
I nyere tid brukes ordet kun om tyrkiske stammer, uten noen naturlig avgrensning.
2010. Tatarene teller i underkant av 7 millioner. De er bosatt i Russland, særlig i republikkene Tatarstan og Basjkortostan, og på den omstridte halvøya Krim.
Formen tartar betyr helvete og kommer at av at man antok at de hedenske mongolske og tyrkiske erobrerfolkene var sendt av djevelen og kom direkte fra helvete.
Se også:  Tatarene  Den Gylne horde  Mongolriket  Tartarus  Tatarstan  Tater  Tyrkia  Russland.html 
Tatarstan  –  ligger 800 km øst for Moskva.
1920. Tatariske autonome sosialistiske sovjetrepublikk (Tatariske ASSR) ble opprettet.
Våren 1994. Tatarstan inngikk en bilateral avtale om å slutte seg til den russiske statsdannelsen.
Hovedstad: Kasan.
Se også:  Tatarstan  Russland  Tatarene  Russland.html 
Tarbosaurus  –  var en tyrannosaurid (dvs. slektning av Tyrannosaurus rex i Nord-Amerika).
For 70 millioner år siden. Tarbosaurus var en var en kjøttetende dinosaur som levde i Mongolia og i Kina i slutten av krittperioden.
Tarbosaurus kan ha vært 13 m lang, 5 m høy med et hode på 1,5 m. Tarbosaurusen knuste maten med kjempetennene sine. Den kunne klippe et menneske i to i en eneste jafs.
1955. Tarbosaurus ble først beskrevet av en russisk paleontolog.
1950-tallet. Minst syv skjeletter ble funnet av russisk-mongolske ekspedisjoner i Gobi-ørkenen.
På slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet ble enda flere skjeletter funnet på mange av de samme lokalitetene av polsk-mongolske ekspedisjoner.
1965. Et eksemplar ble funnet i Nemegt, Gobiørkenen, Mongolia av en polsk-mongolsk ekspedisjon.
Se også:  Tarbosaurus 
Tartarus  –  er et ord fra gresk/latin som betyr helvete.
Se også:  Tartarus  Tatarene 
Tater  –  Ordet kom til norsk gjennom tysk før 1350.
Det ble brukt om fremmedfolk som kom til Norden fra et annet sted.
I det øvrige Europa brukes ikke ordet tater.
Tater kan komme fra tatar, fordi noen trodde de var russiske mongoler.
Tartar har en tilfeldig likhet med ordet tater, men har ingenting med det å gjøre.
Se også:  Tater  Tatarene  Romfolk.html 
Timur Lenk  –  (Tamerlan) betyr «den halte jernmand». Han var lam i høyre ben og høyre arm.
08.04.1336. Født i Shakrisazbs nær ved Samarkand i nåværende Usbekistan.
19.01.1405. Døde under et felttog mot Kina.
Se også:  Timur Lenk 
Tjagatai  –  var Djengis Khans  andre sønn med Børte.
1183. Født.
01.07.1242. Død.
Se også:  Tjagatai  Djengis  Dzjosjy  Tsjagatai-khanatet 
Toghan Timur Khan  –  ble født i 25.05.1320.
19.07.1333. Khanen Toghan Timur ble Yuan-keiser i Kina.
1368. Mongolene ble fordrevet fra Kina.
Toghan Timur Khan ble den siste mongolkeiser i Kina.
1368. Yuan-dynastiet i Kina opphørte, men fortsatte som «Det nordlige Yuan» utenfor Kinas grenser.
23.05.1370. Død. Sønnen overtok.
Se også:  Toghan Timur  Güyük Khan  Djengis  Kublai  Möngke  Yuan-dynastiet  Ögedei 
Tsjagatai-khanatet  –  i vest ble styrt av Tjagatai og hans etterfølgere.
01.07.1242. Tjagatai døde.
1340. Khanatet ble splittet i øst og vest.
1370. Vestkhanatet falt.
1687. Østkhanatet falt.
Se også:  Tsjagatai-khanatet  Den Gylne horde  Ilkhanatet  Tjagatai  Yuan-dynastiet 
Tuluj  –  var Djengis Khans fjerde sønn med Børte.
1191. Født.
1203. Giftet seg med Sorghaghtani Beki, niese av Ong Khan.
Barn:
1209. Möngke.
23.09.1215. Kublai.
1217. Hulegu.
– Qutuqtu.
– Arik Boke.
– Bujek.
– Mukha.
– Satukhtai.
– Sabukhtai.
1221. Tuluj ble sendt til Khoresm i Iran.
1227. Deltok i kampanjen mot Vest-Xia.
1227. Etter farens død var han sivil administrator inntil broren Ögedei ble valgt til ny khan i 1229.
1232. Død.
Se også:  Tuluj  Djengis  Hulegu  Kublai  Mongolriket  Möngke  Ögedei 
Turkmenistan  –  grenser til østkysten av Kaspihavet.
1219. Turkmenistan ble erobret og plyndret for de gamle kultursentrene Bukhara og Samarkand.
1644. Qing-dynastiet.
300 fvt. Aleksander den store erobret området
600. Araberne erobret regionen.
1200-tallet. Mongolene erobret området.
1894. Russland tok kontroll.
1924. Den turkmenske republikk i Sovjetunionen ble erklært, som en av 15 republikker.
Se også:  Turkmenistan  Khoresm  Mongolriket  Russland.html 
Tyrkerne  –  var mongolske nomader som kom via Bagdad til Lilleasia.
500-tallet. Tyrkere stammer fra et historisk nomadefolk som hersket over området fra Mongolia til Svartehavet.
1100-tallet. Mongolene og de nært beslektede tyrkiske folkegrupper bodde i Mongolia, Sibir og nordvest-Kina. Gruppene var delt opp i nomadiske stammer.
Sommeren 1243. Slaget ved Kösedağ på den armenske høysletta, øst i dagens Tyrkia.
Mongolene vant over de anatolske seldsjukkene. Seldsjukkriket i Anatolia ble oppløst.
Dette la grunnlaget for Ilkhanatet.
Tyrkisk tilhører den tyrko-tatariske språkfamilie.
Se også:  Tyrkerne  Ilkhanatet  Tatarene 
Ulan Bator  –  ble Mongolias hovedstad i 1924.
Se også:  Ulan Bator  Mongolia 
Uralfjellene  –  (sammen med Uralelven), regnes som grensen mellom Europa og Asia.
Se også:  Uralfjellene  Russland.html 
Xanadu  –  Shangdu var keiserens sommerresidens.
1260. Kublai Khan hadde residensen i Karakorum.
Sommerhovedstaden var i Shangdu (Xanadu).
1275. Marco Polo kom til Shangdu eller Xanadu.
Se også:  Xanadu  Kublai  Mongolriket 
Vest-Xia  –  (Xi Xia) eksisterte fra 1038 til 1227 i nordvest-Kina.
1209. Vest-Xia underkastet seg Djengis Khan som overhode.
1221. Vest-Xia ville hadde nektet å være med på erobringen av Khoresm.
1227. Hovedstaden Xingqing ble ødelagt av mongolene.
18.08.1227. Djengis Khan døde.
September 1227. Vest-Xia ble totalt utslettet.
Se også:  Xi Xia 
Yuan-dynastiet  –  i øst.
18.12.1271. Yuan-dynastiet ble etablert under ledelse av Kublai Khan.
1279. Mongolene erobret hele Kina.
1279. Yuan-dynastiet forlenget Keiserkanalen.
18.02.1294. Kublai Khan døde i Beijing, 78 år gammel.
1294. Mongolriket sprakk opp i fire khanater (riker):
   – Den gylne horde i nordvest.
   – Tsjagatai-khanatet i vest.
   – Ilkhanatet i sørvest.
   – Yuan-dynastiet i Beijing i øst.
19.07.1333. Khanen Toghan Timur ble Yuan-keiser i Kina.
14.09.1368. Yuan-dynastiets sammenbrudd. Yuan-dynastiet i Kina opphørte, men fortsatte som «Det nordlige Yuan» utenfor Kinas grenser.
1380. Kineserne angrep. Karakorum ble tilintetgjort.
Se også:  Yuan-dynastiet  Den Gylne horde  Ilkhanatet  Karakorum  Kublai  Mongolriket  Toghan Timur  Tsjagatai-khanatet 
Ögedei Khan  –  var Djengis Khan og Børtes tredje sønn.
1186. Født.
1204 Faren ga han Töregene, kona til en slått Merkit-leder.
1227. Djengis Khan døde.
1227-1229. Broren Tuluj var sivil administrator til ny khan ble valgt.
13.09.1229. Ögedei ble valgt til ny leder etter sin far.
Han arvet den østligste del av mongolriket, og var dermed også den øverste khan i det veldige Mongolriket, som var delt i 4 khanater.
Under hans ledelse fortsatte ekspansjonen i Kina.
1231-32. Militærkampanjer i Sichuan.
1233-34. Jinriket ble erobret.
Også den europeiske del av dagens Russland og Ukraina ble erobret og underlagt mongolene.
09.04.1241. Mongolene slo en polsk styrke under ledelse av Henrik II ved Liegnitz (dagens Legnica i det vestlige Polen).
Deretter trakk mongolene sydover og gjorde seg klar til å erobre Vest-Europa.
11.12.1241. Ögedei Khan døde. 
1241-46. Ögedeis kone, Töregene Khatun ble regent.
1242. Mongolene var i ferd med å herje Sentral-Europa.
Kraków i Polen og Dubrovnik ved Adriaterhavskysten i Kroatia var blitt angrepet og satt i brann. Mohi i Ungarn.
En fortropp på speidingsoppdrag ble slått tilbake like ved Wien.
1242. Nyheten om Ögedei Khans død gjorde at hæren valgte å returnere til Mongolia, for å ta del i valget av den nye khan.
Se også:  Ögedei  Batu  Djengis  Dzjosjy  Güyük  Kublai  Möngke  Toghan Timur  Tuluj 
Østersjøen  –  kalles også det Baltiske hav.
Se også:  Østersjøen  Finland  Karelen  Russland.html 

 


Lenker