nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Koronakrisen

541. Justinian-pesten kom fra Egypt. 25 millioner døde.     ☞  Verden.html 

1918. Spanskesyken. 50 millioner døde.

1957. Asiasyken. 2 millioner døde. I Norge 837 døde.

1968. Hongkongsyken. 1 million i verden døde og 4-800 i Norge.

2005. SARS hadde høy dødelighet, men var mindre smittsom enn fryktet.

2005. Fugleinfluensaen.

2009. Svineinfluensaen.

2012. MERS hadde høy dødelighet, men var mindre smittsom enn fryktet.

2014. Ebola.

2016. Zika-viruset.


17.11.2019

Trolig smittet viruset fra dyr. De mest sannsynlige smittekildene er slanger, flaggermus, grevlinger eller rotter.

Første pasient kan ha vært tidlig som 17. november.


Desember 2019

Midten av desember 2019. De første tilfellene av korona-smitte mellom mennesker skjedde i Wuhan.
Mange av de smittede jobbet eller oppholdt seg på sjømatmarkedet i Wuhan, der levende og nylig slaktede dyr var til salgs.

Slutten av desember 2019. De første mistenkte smittetilfellene dukket opp.


Januar 2020

09.01.2020.Offentligheten ble første gang varslet om virusepidemien
da WHO bekreftet at det var oppstått et utbrudd i Kina.

Kina: Det første dødsfallet.

21.01.2020. USA: Den første pasienteten.

22.01.2020. Verden: 580 smittede.

23.01.2020. Episenteret Wuhan og flere byer i Hubei-provinsen ble stengt for inn- og utreise.


Februar 2020


Mars 2020

10.03.2020. Verden: 114243 tilfeller i 105 land. 4023 dødsfall totalt.
Land med flest tilfeller:
Kina: 80879 og 3139 døde.
Italia: 9172 og 464 døde.
Sør-Korea: 7513 og 54 døde.
Iran: 7161 og 237 døde.
Frankrike: 1412 og 30 døde.
Spania: 1204 og 28 døde.
USA: 754 og 26 døde.
Internasjonalt cruiseskip: 696 og 7 døde.
Japan: 514 og 9 døde.
Norge: 8 innleggelser.

16.03.2020.
Verden: 169 389 smittede og 6513 døde.
Norge: 1090 smittede og 3 døde.

17.03.2020.
Verden: 181 546 smittede og 7126 døde totalt.
Norge: 1333 smittede og 3 døde.

30.03.2020. Norske sykehus hadde 682 respiratorer.


April 2020


Mai 2020


Juni 2020


Smittefasen

Korona-viruset er mer smittsomt enn et influensavirus.

En person smittet med influensavirus smitter i gjennomsnitt 1-2 personer.
En person smittet med koronavirus smitter i gjennomsnitt 2-3 andre.

Folk anses å være mest smittsomme når de har åpenbare symptomer, som hoste og feber.

Viruset smitter som ved forkjølelse og influensa, ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:
– Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
– Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.
– Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre. som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.

Inkubasjonstid

Inkubasjonsfasen er vanligvis over en uke før en merker symptomer. Men kan variere mellom 0 og 14 dager.


Symptomer

Noen vil være bærere av viruset, men ikke bli syke.

De fleste utvikler bare milde symptomer.

Neste fase. De første dagene opplever de fleste feber. Det kan føre til muskelsmerter, utmattelse, frostanfall og svimmelhet. Generell uvelhet og diaré. De fleste viser tegn til bedring etter seks til syv dager.

I tidlig fase vil vanlige symptomer være vondt i hode, tørrhoste og rennende nese.
Hvis det forverrer seg kan en oppleve slimhoste og blodig opphostet slim.

Tredje fase oppstår rundt femte sykdomsdag. Tung pust og brystsmerter.
Akutt lungesvikt eller åndenød som krever oksygentilførsel kan forekomme i de verste tilfellene.

I noen tilfeller har koronaviruset ført til nyresvikt. Symptomer på dette er hyppige toalettbesøk, hevelser i bena og under øynene, høyt blodtrykk og/eller tretthet og svakhet.


Dødelighet

Dødeligheten er større enn influensa. Trolig er dødeligheten på 2,3%. Ti ganger så dødelig som et vanlig influensavirus.

Ser man bort fra underliggende sykdommer, som kreft, diabetes eller hjerte- og karsykdommer, er prosenten på så lav som 0,9%.


Immunitet

Dette er et nytt virus for menneskene. Ingen er i utgangspunktet immune.

Vanlig influensa-virus har folk variabel immunitet mot. Og mange er vaksinert mot influensa.


Vaksine

For sesonginfluensa kan det hurtig lages vaksiner mot.


Lenker

helsenorge.no

helsedirektoratet.no

fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

fhi.no/nettpub/coronavirus

who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

worldometers.info/coronavirus/

flightradar24.com


Ordliste

Aerosoler  –  er under 5 µm og så små at de kan henge i lufta i flere timer.
Se også:  Aerosoler   Luftsmitte  Dråpesmitte  Virus 
Asiasyken  –  (influensa) i 1957–1958, kan ha kostet mellom 1,5 og 4 millioner mennesker livet. Den var meget smittsom, men uten samme dødelighet som Korona.
Se også:  Asiasyken  Pandemi  Virus 
Alder  –  I Norge er gjennomsnittsalderen på de døde 84 år (fra 62 til 95 år).
Se også:  Alder  Barn 
Barn  –  blir mindre smittet og mindre syk.
Også yngre personer bli alvorlig syke, men det er uvanlig.
Se også:  Barn  Alder 
CCTV  –  China Central Television er kommunistpartiets sentrale TV-kanal, som sjelden kritiserer myndighetene.
Se også:  CCTV 
CDC  –  USAs senter for smittevernkontroll.
Se også:  CDC 
Chloroquine  –  er et anti-malaria-legemiddel.
Se også:  Chloroquine  Hydroxochloroquine  Malariamedisin 
covid-19  –  Corona virus disease 2019. Koronavirussykdom.
Se også:  covid-19  Dødelighet  Koronavirus  Malariamedisin 
Dråpesmitte  –  Korona-viruset smitter ved dråpesmitte.
Se også:  Dråpesmitte  Luftsmitte  Virus 
DSB  –  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Se også:  DSB 
Dødeligheten  –  (letaliteten) er trolig ti ganger større enn influensa.
Se også:  Dødelighet  covid-19  Koronavirus  Risikofaktorer  Risikogrupper 
Dørhåndtak  –  Å ta på et dørhåndtak er det samme som å ta noen i hånden.
Det fordrer umiddelbar håndvask etterpå.
Vær spesielt oppmerksom på det på vei ut av eksempelvis toaletter. Beste praksis er å ta på håndtaket med et papir på veien ut og så kaste det.
Se også:  Dørhåndtak  Håndvask 
Ebola  –  rammet Vest-Afrika i 2014–2015.
Viruset kom fra flaggermus via sjimpanse.
Se også:  Ebola  Spanskesyken  Virus 
Flokkimmunitet  –  oppstår når over 60% i en gruppe er vaksinert. Da mister bakterien eller viruset mulighet til å spre seg.
Den gir samfunnet store gevinster i mindre sykefravær og mindre behov for helsehjelp.
Se også:  Flokkimmunitet  Virus 
Folding@Home  –  er et lite dataprogram som en kan laste ned til sin egen datamaskin.
Se også:  Folding@Home  foldingathome.org 
Fugleinflunsa  –  kommer fra høner.
Se også:  Fugleinflunsa  Spanskesyken  Virus 
HIV-viruset  kommer fra sjimpanse.
Se også:  HIV 
Hydroksyklorokin  –  brukes til behandling av malaria og reumatologisk sykdom.
Det er en billig og trygg medisin.
Behandling av syke pasienter som har pusteproblemer for å hindre at de kommer på intensivavdelinger og blir sykere.
Se også:  Hydroksyklorokin  Chloroquine  Malariamedisin 
Håndvask  –  er et viktig forebyggende tiltak mot smitte.
Se også:  Håndvask  Dørhåndtak 
Influensa  –  kan være dødelig for noen.
En vanlig sesonginfluensa tar livet av:
60 000 mennesker i USA.
1000 i Norge.
Se også:  Influensa  Spanskesyken 
Inkubasjonstiden  –  er tiden som går fra en person blir smittet til sykdommen gir symptomer.
Se også:  Inkubasjonstiden  Virus 
Italia  –  oppdaget smitten på et sent tidspunkt, etter at viruset hadde spredd seg i befolkningen.
Det skjedde ved en tilfeldighet da flere alvorlige tilfeller dukket opp på sykehus samtidig.
Italia har en aldrende befolkning.
Kultur: Italia har en kultur der flere generasjoner ofte lever sammen, dette øker sårbarheten for den aldrende befolkningen.
Dødeligheten har vært oppe i nærmere 20%.
Se også:  Italia 
Justinian-pesten  –  kom fra Egypt i 541.
25 millioner døde.
Se også:  Justinian-pesten  Verden.html 
Karantene  –  i 14 dager etter at en har hatt nær kontakt med en syk person.
Nærkontakt er definert som kontakt med en som er syk med mindre enn 2 m avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt uansett kontaktens lengde.
Karantene innebærer at en oppholder seg i eget hjem eller egnet oppholdssted.
Utenfor oppholdssted eter det mange begrensninger.
Men det finnes eksempler på at folk er smittsom i opptil 37 dager.
Se også:  Karantene 
Kina  –  Influensa kommer alltid fra Kina.
Se også:  Kina  Spanskesyken  Wuhan 
Kopper  –  er en virussyksom.
500-700-tallet. Viruset kom til Europa med gjentatte epidemier i middelalderen.
>1700-tallet. 45 millioner mennesker døde bare i Europa som følge av koppeepidemiene.
Den gang fantes ingen behandling, men masse overtro.
Se også:  Kopper 
Koronavirus  –  er et smittsomt lungevirus.
Også kjent som coronavirus eller 2019-ncov eller Wuhan-virus eller Kinavirus.
SARS-CoV-2 er det medisinske navnet på viruset. Det er et SARS-lignende koronavirus.
Covid-19 (Corona virus disease 2019) er sykdommen.
Klare paralleller mellom Covid-19 og SARS gjør at det har SARS i navnet.
Viruset er et såkalt RNA-virus. Det betyr at genmaterialet består av RNA i stedet for DNA, og gjør at viruset sprer seg raskt og mutasjoner forekommer hyppigere.
Viruset smitter mellom mennesker via dråpesmitte, gjerne hosting og nysing. Det kan også sitte på overflater som dørhåndtak og gelendre.
Se også:  Koronavirus  covid-19  Dråpesmitte  Flokkimmunitet  Influensa  Inkubasjonstiden  Malariamedisin  Pandemi  Spanskesyken  Virus 
Liberalistene  –  foreslår å fjerne arbeidsgiveravgiften helt.
Se også:  Liberalistene 
Luftsmitte  –  forutsetter aerosoler.
Koronaviruset sprer seg ikke via luftsmitte, men via dråpesmitte.
Se også:  Luftsmitte  Aerosoler   Dråpesmitte  Virus 
Malariamedisin  –  Chloroquine og Hydroxochloroquine.
Se også:  Malariamedisin  Chloroquine  covid-19  Hydroxochloroquine  Koronavirus 
Menn  –  har høyere dødelighet.
Se også:  Menn 
MERS  –  Middle East respiratory syndrome tilhører koronavirusfamilien.
Viruset kom fra flaggermus via dromedarer.
Viruset er mer dødelig enn SARS.
2012. Oppsto i Saudi-Arabia.
Av 2494 tilfeller som er sporet siden 2012, er 858 døde. Det gir en dødelighet på hele 34%.
En stor andel ble smittet inne på sykehus.
MERS-smittespredningen (R0) kom raskt under 1.
MERS-viruset kan overleve på livløse overflater, som glass, metall eller plast, i opptil ni dager i strekk.
2015. Siste store utbrudd var i Sør-Korea.
Se også:  MERS  Spanskesyken  Virus 
NIAID  –  National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Det amerikanske smittevernsinstituttet.
Se også:  NIAID 
OSEBX  –  Oslo Stock Exchange Benchmark Index er Oslo Børs hovedaksjeindeks.
20.02.2020. 942,89.
04.03.2020. 858,59,
12.03.2020. 650,60.
Se også:  OSEBX   oslobors.no  
OUS  –  Oslo universitetssykehus.
Se også:  OUS 
Pandemi  –  Etymologisk betyr pan (alt) og demos (folk).
Det er en infeksjonssykdom som rammer folk over et omfattende geografisk område.
Pandemi er en epidemi som smitter raskt mellom mennesker og sprer seg over store deler av verden.
Høy smittsomhet og høy dødelighet er to faktorer som må til for å skape en alvorlig pandemi.
1918–1920. Spanskesyken var både svært smittsom og hadde nokså høy dødelighet.
1957–1958. Asiasyken.
1968–1970. Hongkongsyken.
2009. Svineinfluensaen var svært smittsom, men langt mindre dødelig enn fryktet.
2012. MERS hadde høy dødelighet, men var mindre smittsom enn fryktet. Det ble også gjort en innsats for å stanse den.
2005. SARS hadde høy dødelighet, men var mindre smittsom enn fryktet. Det ble også gjort en innsats for å stanse den.
Se også:  Pandemi  Asiasyken  Koronavirus  Spanskesyken  Virus 
Pangolin  –  ser ut som en stor grankongle. Kan ha vært en mellomvert mellom flaggermus og menneske.
Se også:  Pangolin 
Patogener  –  er bakterier, virus og andre ting man blir syk av.
Se også:  Patogener 
Politikere  –  vil vise at de er viktige og handlekraftige.
De vil gjøre ting slik at de i ettertid kan hevde – dersom det går galt – at de i forkant gjorde alt de kunne for å løse problemet.
Se også:  Politikere 
Resiliens  –  er samfunnets motstandsevne, tåleevne og evne til å gjenopprette sin funksjon.
Se også:  Resiliens 
Respirator  –  Covid19-syke pasienter har problemer med lungene, og da hjelper det ikke å bare håndventilere inn luft.
En respirator er knyttet til blant annet oppfølgingen av blodgassnivå og det å gi pasienten riktig oksygen i kontrollerte former.
30.03.2020. Norske sykehus hadde 682 respiratorer.
Se også:  Respirator 
Risikogrupper  –  Friske mennesker vil i liten grad bli syke av viruset. De fleste får en sub-klinisk infeksjon, som gjør at de ikke blir alvorlige syke.
Se også:  Risikogrupper  Risikofaktorer 
Risikofaktorer:
– Blodtrykk.
– Lungesykdom (astma). Korona smitter ikke lettere men gir økt risiko for forverring av kronisk lungesykdom. Årsaken er at korona angriper lungene, og når man har en svakhet i lungene fra før, fører dette til en ekstra belastning.
– Diabetes.
– Kreft.
– Hjertesykdom.
– Høy alder.
– Menn er mer utsatt enn kvinner.
Se også:  Risikofaktorer  Risikogrupper 
SARS  –  Severe acute respiratory syndrome tilhører koronavirusfamilien.
Viruset kommer fra flaggermus via desmerkatt.
November 2002. SARS oppsto i Sør-Kina.
Det spredte seg til Hongkong, Singapore, Taiwan, Vietnam og Canada.
2003. SARS døde ut. Over 8098 hadde blitt smittet, hvorav 774 døde i 37 land i løpet av åtte måneder.
Dødeligheten var på 9,6%.
Men fordi SARS var en så alvorlig sykdom, viste den seg nokså lett å spore. Syke personer ble identifisert og smittespredningen ble stanset.
SARS-viruset kan overleve på livløse overflater, som glass, metall eller plast, i opptil ni dager i strekk.
Se også:  SARS  Respirator  Spanskesyken  Virus 
Smitteappen  –  Det er ikke klart hvorvidt appen faktisk er fungerende til å forhindre smitte.
Se også:  Smitteappen 
Smittevernloven gjør at staten kan legge alle typer begrensinger på den enkeltes handlefrihet dersom begrunnelsen er å stoppe en farlig smitte i å spre seg i befolkningen.
Se også:  Smittevernloven 
Sosial distansering  –  handler om å holde avstand til folk.
Sosial distanse er det mest effektive virkemiddel mot viruset.
Smitten formidles innad i familiene og mellom folk som kjenner hverandre veldig godt, ikke gjennom tilfeldige møter.
Øst-asiatiske land sendte ikke smittede tilbake til familien, for å unngå å smitte resten.
Se også:  Sosial distansering  Virus 
Spanskesyken  –  var en verdensomspennende influensaepidemi (pandemi).
15.06.1918. Spanskesyken kom til Kristiania i Norge.
1918. På verdensbasis ble nesten halvparten syke og over 50 millioner døde.
Se også:  Spanskesyken  Virus  Spanskesyken.html 
Svartedauden  –  kom i to bølger.
Se også:  Svartedauden  Spanskesyken.html 
Svineinfluensa  –  var en virussykdom som smittet fra svin til mennesker.
Dødeligheten var 0,02%, som en vanlig sesonginfluensa.
2009. Utbruddet startet i Mexico.
Viruset ble først oppdaget i California i USA.
Se også:  Svineinfluensa  Spanskesyken  Virus 
Sykehjem  –  er steder hvor man får veldig mye hjelp,
– men ikke respiratorbehandling.
Se også:  Sykehjem 
Vaksine  –  inneholder en del av en uskadelig versjon av viruset, som sprøytes inn i kroppen og gjør at immunforsvaret gjenkjenner og er i stand til å hurtig angripe infeksjonen.
Se også:  Vaksine  Virus 
Vaksiner  –  kan redusere bruk av antibiotika.
Er man vaksinert og ikke blir syk, så trenger man heller ikke antibiotika.
Når mange i en gruppe er vaksinert mister bakterien eller viruset mulighet til å spre seg.
Se også:  Vaksiner  Virus 
Vitamin-C  –  Det finnes ikke belegg for at C-vitamin hjelper mot koronaviruset.
Se også:  Vitamin-C 
Vernehansker  –  Det viktigste, dersom det skal ha effekt, er hvordan en tar på seg hanskane.
Det er også viktig å ta de av på rett måte.
Se også:  Vernehansker  Virus 
Virus  –  er død masse, fett, protein og kjernesyre (RNA eller DNA), helt avhengig av en celle for å formere seg.
Se også:  Virus  Aerosoler   Asiasyken  Dråpesmitte  Luftsmitte  Ebola  Flokkimmunitet  Fugleinflunsa  Inkubasjonstiden  Influensa  Koronavirus  Luftsmitte  MERS  Pandemi  SARS  Smittevernloven  Sosial distansering  Spanskesyken  Svineinfluensa  Vaksine  Vaksiner  Vernehansker 
WHO  –  Verdens Helseorganisasjon.
Se også:  WHO 
Wuhan  –  er en by i Hubei-provinsen vest for Shanghai.
Byen har 11 millioner innbyggere.
Desember 2019. Koronaviruset ble oppdaget.
Se også:  Wuhan  Kina  Kina.html 
Zika-viruset  –  ble oppdaget i Afrika i 1947.
Se også:  Zika