nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Trekanter

Trekanter er mangekanter med bare tre kanter (hjørner), sammensatt av tre linjestykker. Kalles også triangel og trigon.

Ordet «triangel» og «trigon» vektlegger at figuren har tre vinkler. «Trekant» vektlegger antall sider og hjørner i figuren.

Trekanter kan deles inn i fire undertyper:
Likesidet.
Likebeint.
Rettvinklet.
Stumpvinklet.

Undertypene kan være projeksjoner av hverandre. Både vinklene og sidelengdene kan påvirkes ved projeksjon.
F.eks. kan skyggen av en likesidet trekant bli en rettvinklet trekant ved å holde en likesidede på en bestemt måte.


Trekanter finnes bare som begreper

Perfekte trekanter finnes bare i tankeverdenen.
Trekanter forutsetter at:
– det finnes uendelig tynne linjer.
– det finnes helt rette linjer.
– hjørnekantene er uendelig små.
Altså hvis en skulle tegne en perfekt trekant ville den ikke være synlig.
Virkelighetens trekanter vil avvike mer eller mindre fra det perfekte.

En observatør vil kunne si at en virkelig trekant har så mange essensielle egenskaper felles med en perfekt trekant at han vil påstå at den virkelige trekanten er identisk lik en tenkt perfekt trekant.

 


Ordliste

Begreper  –  er først og fremst redskap for tenkning.
Se også:  Begrep  Filosofiordbok.html  Begreper.html 
Enkant  –  (henagon) (monogon) har bare ett hjørne og én side hvor begge er null.
Den ligner på en mangekant hvor alle innervinklene er 0°. Sidene er null og hjørnene er sammenfaller.
Den vil se ut som et punkt.
Se også:  Enkant  Polygon  Tokant   △  
Firkanter  –  finnes av flere typer: 
▯   ▭   ▱   ◇. 
Se også:   □    △   Enkant  Tokant  Kant  Polygon    Matematikkordbok.html 
Kant  –  (hjørne) (corner) (vertex)
er en rett linje som møter en annen rett linje i et hjørne.
Se også:   ∠   Polygon   △  
Polygoner  –  er mangekanter.
Yttervinklene er alltid 360°.
Enkanter er en mangekanter hvor alle innervinklene er 0°. Sidene vil være null. De vil se ut som et punkt.
Tokanter er en mangekanter hvor den ene innervinklen er 180° og resten er 0°. De vil se ut som en linje.
Trekanter har tre kanter og tre sidelinjer. Hvis den ene vinkelen er 180° vil den se ut som en to-kant eller en linje.
Firkanter. Vinkelsummen er 360° både for inner og yttervinklene.
Femkanter. Vinkelsummen blir over 360°.
Mangekanter. Vinkelsummen går mot uendelig etter som antall kanter øker.
Med uendelig mange kanter vil den nærme seg en slags rund form.
Se også:  Polygon  Enkant   □   Kant   ◯    ☆   Tokant   △   Matematikkordbok.html 
Sirkler  –  kan sees på som en mangekanter med uendelig mange hjørner og hvor alle vinklene er like.
Se også:   ◯   Polygon  Fysikkordbok.html  Matematikkordbok.html 
Stjerner  –  er mangekanter.
Se også:   ☆   Polygon  Kristendomsordbok.html 
Tokant  –  har to sider og to hjørner hvor begge vinklene er begge 0°. Den vil se ut som en linje.
Den kan ligne på en stump trekant hvor den ene innervinklen er 180°.
Den kan også ligne på en mangekant hvor den ene innervinklen er 180° og resten er 0°.
Se også:  Tokant  Enkant  Polygon   △  
Trekanter  –  finnes av flere typer:
Likesidet. Likebeint. Rettvinklet. Stumpvinklet.
Trekanter har tre kanter og tre sidelinjer.
Hvis den ene vinkelen er 180° vil den se ut som en to-kant eller en linje.
Hvis alle vinkelene er 0° vil den se ut som en en-kant eller et punkt.
Se også:   △   Enkant   □   Tokant  Kant  Polygon    Matematikkordbok.html 

 

 

Ytringsrettigheter.