nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Hunder

Hundens viktighet i samfunnet:
Hunder finnes i mange fasonger og størrelser og brukes til mange oppgaver.
– Arbeidshunder.
– Besøkshunder.
– Bombehunder.
– Brukshunder.
– Diabeteshunder.
– Elghunder.
– Epilepsihunder.
– Familiehunder.
– Fuglehunder.
– Førerhunder.
– Gjeterhunder.
– Jakthunder.
– Kabelhunder.
– Krefthunder.
– Lavinehunder.
– Lesehunder.
– Militærhunder.
– Narkohunder.
– Pengehunder.
– Politihunder.
– Redningshunder
– Råtehunder.
– Skadedyrhunder.
– Servicehunder.
– Vakthunder.

Det er over en ½ million hunder i Norge.

Hundens nesehule er tredve ganger større enn menneskers og har opptil tre hundre millioner reseptorer (mennesker har til sammenligning fem millioner). Det finnes ingen teknisk oppfinnelse som er så sensitiv for lukt at den kan måle seg med hundens nese.
Hørselen er også god.

Arbeidshunder er polarhunder, sledehunder og trekkhunder som er seige og utholdne med stor arbeidskapasitet.

Besøkshunder brukes til å besøke eldre på gamlehjem og dementavdelinger.
Det hender at mennesker uten språk begynner å snakke, minner og tanker kommer tilbake, gledestårer og smil og latter.

Bombehunder leter etter eksplosiver. De kan finne bomber som metallsøkere ikke kan finne.

Brukshunder brukes til å løse forskjellige oppgaver. F.eks. jakt-, trekk- og kløvhund.

Diabeteshunder er signalhunder som kan oppfatte hypoglykemisk krise (høyt eller lavt blodsukker).

Elghunder finner elgspor og irriterer og hemmer elgen fra å løpe slik at jegeren kommer på skuddhold; eller driver elgen inn mot post.

Epilepsihunder varsler om kommende anfall, demper fallet og henter hjelp om nødvendig.

Familiehunder har bare til oppgave å være til glede og hygge. Hunder kan ha en terapeutisk virkning på mennesker. Barn som vokser opp med hund kan lære seg å ta hensyn.

Fuglehunder brukes til jakt. F.eks. apporterende fuglehunder som gjør at jegeren slipper å gå ut i vann for å hente fuglen.
Stående fuglehunder peker mot fuglen slik at jegeren kan skyte.

Førerhunder gjør at blinde og svaksynte kan leve et mer selvstendig liv. Den kan bl.a. lede synshemmede i trafikken ved å markere fortauskanter, dører, trapper og andre hindringer.
Hunder har bare tapper i øyet for blått og gult og er derfor rød-grønn fargeblinde.
Hunden kan derfor ikke skille mellom rødt og grønt ved fotgjengeroverganger men venter til det er ledig.

Gjeterhunder er en fellesbetegnelse.
F.eks. border collie som gjeter sau med å true med blikket.
Vokterhunder plasseres i buskapen og forsvarer den både mot rovdyr og tyver. De angriper i flokk og jager inntrengere som ikke respekterer varslene.

Jakthunder. Et eksempel er Dachs med korte bein som opprinnelig var hihund og ble brukt til jakt på grevling og andre dyr som søker tilflukt i tuneller som f.eks. rev og kanin.
Men den er også en allrounder som egner seg til jakt på mange andre viltarter, f.eks. hare, rådyr, hjort og elg.
Mynder er anatomisk utrustet for høy fart og ble opprinnelig brukt til å jakte hare på store stepper.

Kabelhunder kan påvise brudd i kabler. Lukten kommer opp til overflaten når det er lekkasje i oljefylte kabler.

Krefthunder kan kjenne lukten av lungekreft i folks pust før det synes på røntgen. Prostakreft, blærekreft og nyrekreft kan luktes fra urin måneder før diagnose stilles av urolog. Magekreft kan oppdages ved å lukte på avføring.
Andre kreftformer kan luktes fra kroppslukt eller vevsprøver.

Lavinehunder er redningshunder som kan finne mennesker i snøskred.

Lesehunder er pedagogiske hunder som trent til å sitte eller ligge i ro ved siden av et barn som leser høyt. Det gjør at barnet finner en ro og konsentrasjon og opplever lesingen som positivt. Hunden ler ikke og gjør ikke narr av deg, men er der bare til stede for deg.

Livredningshunder redder folk fra drukning.

Militærhunder er en samlebetegnelse. Det kan være patruljehunder, kurérhunder, bombehunder som finner miner og veibomber under bakken eller varslingshunder som markerer når det er folk i nærheten. Eller finner spor etter folk.

Narkohunder kan søke på samlebånd i drift.

Pengehunder kan lukte penger. Brukes bla. av tolltjenesten og skatteetaten for å finne svarte penger.

Politihunder er en samlebetegnelse. Det kan være patruljehunder, narkohunder, bombehunder, eller som kan finne bevisgjenstander, blod, sed eller pågriper personer på spor.
Det er bedre med hund enn skytevåpen. Det å gå inn i en arm er ikke aggressivitet, men er lært inn med lek. Bjeffing er heller ikke aggressivitet.

Generelt tyder bjeffing og knurring at hunden er usikker og vil ha avstand.

Redningshunder er en fellesbetegnelse.
F.eks. Lavinehunder. Ruinhunder. Livredningshunder. Ettersøkshunder som finner folk i terrenget. Eldre som har gått seg bort.

Ruinhunder finner folk i ruiner og jordmasser. De er ofte små slik at de kommer seg dypt ned, hvor store hunder må vente til lukt kommer høyere opp.

Råtehunder kan finne sopp og råte i trestolper. F.eks. Statnett og Hafslund sjekker stolper i lav- og spenningsnettet med hund. Det både bedre, rimeligere og mer effektivt enn andre metoder.
Stolpene skal tåle vær og vind og ytre påkjenninger slik at montører kan klatre i mastene. Det viktig for sikkerhet og pålitelig strømtilførsel.

Servicehunder er hjelpehunder eller assistansehunder som gjør nyttige ting for funksjonshemmede, f.eks. å lukke opp dører, åpne skuffer, slå av og på lys, plukke opp ting som har falt på gulvet, ta av sokker, ta klær ut av vaskemaskinen, bære bagasje.

Skadedyrhunder finner skadedyr i bygninger.
Veggedyr har en karakteristisk lukt som hunder lett oppdager mye tidligere enn visuell inspeksjon.
Også skjeggkre kan oppdages av hundeneser.

Vakthunder kan passe på buskap, eiendom og gjenstander.


Å ha hund

Å ha hund krever:
1. Morsjon.
2. Disiplin. (Sosialisering.)
3. Godt stell. (Kos, kjærlighet, mat, varme, osv.)
 
I den rekkefølgen.

Morsjon er å gå en times tur hver dag for å få ut frustrasjon og gjør det lettere å disiplinere hunden.

Kos og kjærlighet er belønning for ønsket adferd.

Hunder skal være underdanige ovenfor alle mennesker.

Hvis hunden blir dominant vil den påvirke alt som foregår i huset, familien og kjærlighetslivet og verken hunden eller mennesket som eier hunden har det bra.

Udisiplinerte hunder kan være farlige og få raserianfall og endres fra søte kjæledegger til rasende farlige psykopater på et blunk. F.eks. ved at den provoseres ved at den forstyrres ved spising, at den føler seg truet, at den er territoriell, sjalusi, osv.

Hunder er tre ganger raskere enn mennesker. Hundebitt kan være alvorlig med dype sår fra bakteriefylte hjørnetenner.

«Rød sone»-hunder kan bite familiemedlemmer. Det er mulig å rehabilitere, men krever kunnskap, tid og ressurser.


Hundevettregler

– Gå ikke bort til en hund som står bundet alene.
– Ikke ta hundens leker.
– Ikke lek alene med en fremmed hund.
– Ikke forstyrr en hund som spiser eller sover.
– Hvis hunden tar maten eller leken din, skal du ikke forsøke å ta den tilbake.
– Gå rolig forbi ukjente hunder, uten å se på hunden.
– Hunder liker ikke å bli klappet på hodet.
– Ikke hils på førerhunder. Det forstyrrer hunden som er i arbeid.
(Om førerhunder blir angrepet kan konsekvensene bli traumatisk for hund og eier, og kostbart fordi det tar lang tid å trene opp en førerhund på nytt.)

Barn og hund. Hund er ikke farlig for barn, men barnet kan være farlig for hunden; f.eks. hvis et barn tar tak i øyekroken kan det bli farlig.
Mange barn bites, ikke fordi hundene er aggressive, men fordi de leser kroppsspråket feil.
Det er viktig å lære barnet å forstå hvilke situasjoner som kan være ubehagelige for hunden og dermed potensielt farlige for barnet.
Små barn og hund passer ikke sammen. Man bør ikke la små barn og hund være alene sammen.

Betydningen av hundesosialisering, at hunder kan løpe fritt i lek med hverandre er uvurderlig for både hund og menneske.


Hundehistorie

For over 40 millioner år siden. Hundedyr oppsto.

For 100 tusen år siden. Ulv og hund ble delt til to forskjellige underarter.

For mer enn 76 tusen år siden. Stamformen for ulv og tamhund kan ha oppstått.

Hunden er trolig det første dyret som ble domestisert.

For 40 tusen år siden. Gråulv er hundens nærmeste nålevende slektning, men er ikke stamfar til hunden.
De hadde trolig felles stamfar.

15 tusen år siden. Den første hund.

Hunder er underart av ulv (Canis lupus familiaris).
Nøyaktig avstamning er vanskelig å fastslå pga. hybridisering fram og tilbake over tusener av år. Trolig har tamhunden oppstått flere steder.

Før 7 tusen fvt. Det levde en felles stamform for tamhund og ulv.

Tamhunden var først en spisshund som ble tilpasset jordbruk, jakt og husdyrhold.

7 tusen fvt. Basenji.

5 tusen fvt. Varangerhunden var spisshund og er den eldste kjente forekomsten av tamhund i Norge.

3 tusen fvt. Akita. Husky. Malamute.

Før 1800-tallet. Hunder var stort sett arbeidshunder.

1800-tallet. Dagens hunderaser oppsto i England fordi folk fikk mer fritid.
Etterhvert ble det utviklet spesialhunder som kan snuse seg frem til det utroligste.

1873. Den aller første kennelklubben ble etablert i England.


Lenker

hundebitt.no 

PDF-bok: «After You Get Your Puppy». Dr. Ian Dunbar.   dogstardaily.com.


Ordliste

Covid-19  –  Corona virus disease 2019. Koronavirussykdom 2019.
Se også:  Covid-19  Korona.html 
Domestisering  –  er en genetisk prosess når en art blir tilpasset et liv i et menneskeskapt miljø.
Se også:  Domestisering 
Hunder  –  finnes i ulike raser. Eksempler:
– Beagle: Utseende: Kort sterk og kompakt kropp. Litt lav på beina. Hodet kraftig uten å være grovt, markert stopp og skvært snuteparti. Lange, lavt avsatte ører. Nøttebrune til mørkebrune øyne. Halen middels lang, høyt ansatt, høyt båret, men ikke over ryggen. Pels: Kort, kraftig, vannavstøtende. Farge: Hvit, svart, rød eller en kombinasjon.
– Irsk ulvehund har lang rygg, buet lend, dypt bryst, langt velformet hode med små rosenører, mørke øyne, lang hale buet mot spissen. Pelsen er hard, ruhåret, skjegget og buskede øyenbryn. Fargen er oftest mørk til lys grå, men også tigret, beige, rød, svart eller hvit.
Se også:  Hund  Katter  Koronahunder 
Islam  –  regner hunder som urene.
Se også:  Islam  Islamordbok.html 
Katter  –  mjauer.
Se også:  Katter  Hund 
Koronahunder  –  kan lukte covid-19 i armhulene.
Se også:  Koronahunder  Hund  Korona.html 

 

 

Ytringsrettigheter.