Forandringsbetingelser

Betingelsene for forandring kan deles i tre hoveddeler: kropp, følelser og tanker.

Se  Forandringsbetingelser.pdf