Diskusjoner3

Filosofiske diskusjoner del 3. Virkelighet og bevissthet.

Se  Diskusjoner3.pdf