Diskusjoner 2

Filosofiske diskusjoner del 2. Om vitenskap.

Se  Diskusjoner2.pdf