nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Liberalistene

 

Glade velgere.
Glade velgere.   [Foto Nils Martin Aslaksen]
Å fjerne arbeidsgiver-avgiften vil gjøre terskelen for å skape arbeidsplasser mye lavere, og den vil gi lavere kostnader for næringsdrivende.

Alle partier har til felles at de vil gjøre verden bedre. Men det er forskjellige metoder som en tror er bra. Noen vil at alt skal være offentlig og andre mener at alt skal være privat. Kanskje er det en kombinasjon som er det beste.

Frp (Fremskrittspartiet) står nærmest Liberalistene, men det er mange forskjeller.

Liberalistene vil at alt skal være privat.
Liberalistene vil avvikle alle skatter.
Liberalistene vil dekonstruere velferdsstaten.
– Private skoler.
– Private sykehus.
– Norge ut av EU og FN.
– Profesjonelt militær med vanlig ansettelse.
– Fjerning av dokumentavgift, formueskatt og NRK-lisens.
Liberalistene er imot alle lover som bryter retten til eget liv som f.eks. DLD, røykeloven, bioteknologiloven.
– Loven bør være enkel, forståelig og ikke minst objektiv, og ikke uklar, uforståelig og tvetydig.
– Det antas at under frihet vil velstanden øke for alle.
– Frihandel kan føre til at det ikke blir noe norsk landbruk.
– Næringene skal holde liv i folket, det er ikke folket som skal holde liv i næringene.
– Gullstandard gjør at pengeverdien ikke kan manipuleres (prisstigning og inflasjon).
– Filosofi er viktig fordi det gir et prinsipielt teoretisk grunnlag som ingen andre partier har.
– Virkeligheten er som den er, den gjør ingenting, og man må bare forholde seg til den.
Liberalistene vil ha gode konsekvenser med gode virkemidler. Andre partier vil det samme, men med dårlige virkemidler (skattetvang).
Liberalistene befinner seg til høyre i økonomisk frihet (null skatt).
Liberalistene er sosialliberale, slik den tradisjonelle venstresiden, med personlig frihet (abort, surrogati, ekteskap, homofili).
(Venstresiden i USA kalles f.eks. liberals fordi de er sosialliberale. Problemet er at de er for økonomisk skattetvang.
Og Republikanerne står for økonomisk frihet.)
De norske liberalistene står for den tredje vei, med økonomisk liberalisme fra høyresiden og sosialliberalisme fra venstresiden.
Liberalistene liker å si at de er på fredssiden. De tar det beste fra begge blokker, derav fargen lilla som er det beste fra blått og rødt.
– Fattigdom reduseres raskere med mer økonomisk frihet.
– For ikke mange tiår siden hadde ikke verdens rikeste tilgang til smarttelefon, dagens biler og måltid på Maemo. Rett og slett fordi verdiene og velstanden ikke eksisterte.
– Hvis en person øker sin inntekt og velstandsnivå f.eks. fra 200 til 350 tusen årlig har dette enormt mye større effekt for personen enn om en går fra 1 million til 1 milliard.
– Fattige har like mye bruk for frivillige løsninger og rett å bestemme mer over eget liv og inntekt som de rike.
– Store selskaper manøvrerer svært godt innenfor dagens høye skatter, avgifter og reguleringsbaserte samfunn, fordi det hindrer konkurranse fra mindre bedrifter.
– Velstand er dynamisk. (Kaka som skal fordeles vokser og blir større.)
Det er ikke slik at velstanden er konstant nullsumspill hvor noens store kakestykke gir mindre til andre.
– Verdier må skapes før de kan brukes.
– Kjernekraft. Partiet er det eneste som har et klart positivt standpunkt bygging av atomkraftverk i Norge så snart som mulig, helst basert på thoriumreaktor. Denne formen for kraftproduksjon er både sikker, ren og effektiv. Kjernekraft bidrar også til lavere CO₂-utslipp.
– Sikkerhetsnett? Det antas at økt velstand vil gi mindre behov for trygde- og stønadsordninger.
– Klima? Mange medlemmer støtter Klimarealistene.
Offisielt har partiet ikke noen mening og forsøker å unngå temaet.

Liberalistenes valgbod.
Liberalistenes valgbod på Karl Johan den 06.09.2019.   [Foto Nils Martin Aslaksen]

Stemmetillegg (forhåndskumulering). Partiene gir stemmetillegg til enkelte kandidater.
Disse står med uthevet skrift øverst på stemmeseddelen.

Personstemmer (kumulering) betyr at stemmegiveren kan gi et ekstra stemmetillegg ved å krysse av i ruten foran kandidaten.

Slenger er en personstemme til en kandidat på en annen liste.


Roald Ribe.
Roald Ribe, nestleder i Liberalistene, førstekandidat til Oslo bystyre og bydel St. Hanshaugen.   [Foto Nils Martin Aslaksen]

Penger-Friedman.
Fisk.
Kasparov.

 

 


Noen andre partier

Hvis et parti lover å bruke mer skattepenger;
– kan de da samtidig redusere skatter, avgifter og bommer?

Folkeaksjonen nei til mer bompenger er et parti som jobber for å avskaffe bompenger som finansieringsmetode.

Politiet, myndigheter og ikke minst politikere har en lei tendens til å fokusere på handlinger uten ofre,
som kriminaliseres basert på moralisme og påstand om rett til å utøve formynderskap over fredelige mennesker.
Derfor må de stadig be om unnskyldning for handlinger som ethvert sunt voksent menneske selv burde vite er langt over kanten.


Det finnes et alternativ,
som ikke vil kjøpe din stemme med andres penger,
som ikke vil kjempe for eller støtte økt forbruk og gjeldsopptak i din kommune eller ditt fylke.
Som vil kritisere sløsing og uvettig pengebruk uavhengig av partifarge.
Din stemme teller mest hvis du gir den til det partiet som du er mest enig med.
– Tilhengere av de store partiene hevder stadig at stemmer på partier som ikke sikkert får mandat ikke betyr noe.
Det er helt feil, en stemme til den du er mest enig med er mest betydningsfull uansett mandater og representanter.
Den viser da hva du egentlig mener, og ikke hvilket flertall du anser som minst dårlig.
Forskjellen på et varmt og kaldt samfunn handler ikke om penger over statsbudsjettet.

I dagens samfunn er det en religiøs tro på at staten kan løse alle problemer;
og at forskjellen på det gode og onde er noen ‰ + – i statsbudsjettet.
Faren med å være et prinsipielt parti er at alt blir teori og ingenting blir omsatt i praktisk og troverdig politikk.

Liberalistene vil opprettholde prinsippene, men jobbe pragmatisk for forbedringer også innen dagens paradigme.


Alliansen søker å føre en politikk der de setter landets interesser først.

AP står for frihet, rettferdighet og fellesskap.

Demokratene er et parti med nasjonalistisk grunnsyn som betrakter verdikonservatisme og den solidariske velferdsmodellen som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn.

Feministisk initiativ vil at du skal ha like mye makt som andre til å påvirke ditt eget liv og samfunnet du lever i, uavhengig av kjønn, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

FrP jobber for en strengere innvandringspolitikk, trygg eldreomsorg, gode sykehus, lavere skatter og avgifter og bedre veier.

Helsepartiet løfter liv og helse høyere. Verdighet, omsorg og respekt må tilbake som det viktigste.

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Det er vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Frihet under ansvar.

KrF vil bygge et varmere samfunn hvor de slår ring om det som virkelig betyr noe for samfunnet.

Kystpartiet er et verdikonservativt sentrumsparti som vil verne om grunnloven og demokratiet.

Liberalistene kjemper for rett til eget liv, inntekt og eiendom.

MDG jobber for å skape lokalsamfunn som er bra for både mennesker og miljø.

NKP. Sosialisme, frihet og demokrati.

De kristne kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier.

Pensjonistpartiet. Hovedsaker fra staten har vært å knytte til helse og sykehuspolitikk.

Det norske piratpartiet har et åpent og fritt Internett som sin fanesak.

Rødt står sammen i kampen for rettferdighet, og mot kapitalisme.

Selvstendighetspartiet har som mål å fremme og bevare det norske folks interesser, kultur og identitet.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Og kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for sitt eget liv.

SV definerer seg som et sosialistisk, miljø- og fredsparti.

Venstre. Frihet og ansvar for hverandre.

Hjemmesitterpartiet er det største partiet.


Alle store partier lover bedre:
– Skole.
– Helsevesen.
– Eldreomsorg.
– Kollektivtrafikk.
– Osv, som de gjør foran hvert valg.

Det er åpenbart for alle at det er verdiløst valgflesk; ingen tar løftene på alvor;

Velgerne vet dette og bryr seg ikke noe om hva partiene sier på disse områdene.
Løftene kommer ikke til å bli holdt, og stort sett kommer det til å bli dårligere år for år.

Hvorfor?
Fordi velferdsstaten, innebærer at alle tilbudene skal være skattefinansiert. Dvs. er et system hvor insentivene bidrar til å svekke gode egenskaper.

Mer fundamentalt: Velferdsstaten er slik at den tar fra de produktive og gir til de mindre produktive.
Siden produksjon er velstand, vil velferdsstaten føre til at velstanden over tid blir lavere.


Liberalistene er det eneste partiet som skiller seg ut fra denne triste og grå massen.

Liberalistene vil ha skatte- og avgiftslettelse, deregulering og privatisering:
det skal være en selv som skal styre sitt liv, og ikke politikere og byråkrater.

Partiet er det eneste som har forstått at velferdsstaten er et umoralsk og upraktisk system, og at den ikke er bærekraftig.

Partiet går inn for det eneste alternativet som kan gi stabile samfunn preget av fred, harmoni og velstand:
nemlig full individuell frihet.Historikk

1992. De Liberale endret navn til DLF (Det Liberale Folkepartiet).

2004. Liberalistisk Ungdom ble grunnlagt.

2009. Stortingsvalg.
DLF stilte lister i Oslo (170 stemmer), Hedmark (58 stemmer) og Rogaland (122 stemmer); tilsammen 350 stemmer.

2011. Kommunestyre- og fylkestingsvalg.
DLF stilte kun i Oslo. 247 stemmer (0,1%).

2013. Stortingsvalg.
DLF hadde liste i seks fylker: Akershus, Oppland, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag og Vest-Agder. Tilsammen 909 stemmer.

27.02.2014. Liberalistene ble registrert i enhetsregisteret.

07.04.2014. Liberalistene Stiftelsesmøte på Bjerke i Oslo. Vedtekter og prinsipprogram.
Liberalistene går inn for konsekvent liberalisme. Staten skal tjene innbyggerne, og ikke omvendt. Det eneste staten skal gjøre, er å beskytte individets rett til eget liv og å leve i fred.

05.10.2014. Liberalistene ble offisielt lansert.

09.05.2015. Landsmøte. Medlemstall 350.

2014. Liberalistisk Ungdom gikk over fra DLF til Liberalistene.

Juli 2015. Liberalistene Finnmark ble opprettet.
Liberalistene ble landsdekkende med fylkeslag i alle landets 19 fylker. 436 medlemmer.

August 2015. 600 medlemmer.

Mai 2015. Partiprogram ble lansert (prinsipprogram og valgprogram).

09.05.2015. Landsmøte på Aker Brygge i Oslo.

2015. Skolevalget i Oslo. 1,1% (151 stemmer).

2015. Kommune og fylkestingsvalg.
Det var 4 millioner stemmeberettigede og 60% valgdeltagelse.
Liberalistene-Oslo hadde 7 listekandidater. Ingen lister til bydelsutvalg. 458 stemmer (0,1%).

30.04.2016. Landsmøte i Karl Johans gate 47 (Domus Academica). 1162 medlemmer.

2016. Liberalistene ble offisielt registrert. 6100 underskrifter ble levert til Brønnøysundregistrene.

2017. DLF ble nedlagt.

Februar 2017. Over 2000 medlemmer.

29. april 2017. Landsmøte i Håndverkeren Kurs- og Konferansesenters festsal i Rosenkrantz gate 7.

2017. Skolevalget. 1,4% (2138 stemmer).

2017. Stortingsvalg.
Liberalistene stilte med lister i alle landets fylker. 5599 stemmer (0,2% ).
Ca. 650 stemmer i Oslo. For å få et mandat i Oslos bystyre kreves rundt 4 tusen stemmer.

2019. Medlemstallet var rundt femten hundre medlemmer.

2017. Skolevalget. 1,0% (1467 stemmer).

2019. Kommune og fylkestingsvalg.
Dette var Liberalistenes første landsdekkende lokalvalg.
Fylkesvalget: Alle fylker var representert.
Liberalistene (LIB) fikk 6408 stemmer (0,3 prosentpoeng) som var en fremgang på 0,26 prosentpoeng.

Fylke.
Troms og Finnmark på topp med 0,5%-poeng.

Kommunevalget: Liberalistene stilte i 39 kommuner (56%).
Liberalistene (LIB) fikk 4525 stemmer (0,2 prosentpoeng) som var en fremgang på 0,17 prosentpoeng.

Kommune.png.
Ringerike på topp med 1%-poeng.

Oslo er både kommune og fylke og har i tillegg valg til bydelene.
Liberalistene-Oslo stilte med full liste; 65 listekandidater til kommune & fylkesting, og hadde liste i 7 av 15 bydeler.
Fylkes- og kommunevalget: 812 stemmer (0,2%-poeng) en fremgang på 0,22%-poeng.
Bydelsutvalg: Resultat for alle 15 bydeler ble publisertpå kommunens nettsted den 20.09.2019.   oslo.kommune.no


01.01.2020. Kommunesammenslåing: 119 kommuner blir slått sammen til 47 kommuner.
Kommunevalget ble gjennomført som om sammenslåingene allerede var gjennomført.Lenker

liberalistene.org

youtube.com

valg.no

valgresultat.no

nrk.no

 

 

Folkeakademiet Grorud-Stovner.

liberalistene.org.
liberalistene.org
DuckDuckGo.
Javascript.
PHP.
host1.no.
Seamonkey surfeprogram.
Wayback: nilsmartin.no.
Valid CSS!