Brochmann

HERR INGENIØR – HERR REALIST – HERR ARKITEKT – HERR BYGGMESTER.
Tar vi feil når vi antar at De sikkert ofte har undret Dem over at det ikke har latt seg gjøre å «bygge samfunnet» like solid som man bygger i stein og betong og jern?

Men har De tenkt over at forskjellen her er den at dere som byggmestere nøye kjenner og beregner det materiale som dere bygger med,
mens alle de som gir seg ut for å bygge samfunnet, slett ikke kjenner og forstår det materiale som de skal «bygge» med, og at dette kanskje er årsaken til at de forregner seg?

Det ville sikkert gå Dem like dårlig om De hadde like lite kjennskap til Deres materiale, som statsmenn har til samfunnsmaterialet?

Bygningsmennene i samfunnene forkaster hittil bestandig «hovedhjørnesteinen» i det Levende Samfunns byggverk. Vi håper derfor at
Dersom den realist De er, vil være med på å undersøke årsakene til alle kultursamfunn, i årtusener og inntil vår tid er falt sammen.

I vår tids arbeidsliv følger man det prinsipp å la alt arbeide av mer komplisert natur utføres av fagfolk, folk med spesialkunnskaper på vedkommende arbeidsområde.

Imidlertid, når det gjelder det ansvarsfulleste av alle verv i vårt samfunn, det å stå i spissen for selve samfunnets styre, da forlanges der ikke noen faglig innsikt hos dem som har ansvaret og avgjørelsen.
Som den realist De er har De sikkert undret Dem over dette?

[Bertram D. Brochmann]
[Samfunnsliv, 3/2009]

å løse dagens sosiale og økonomiske problemer er ikke et maktspørsmål.   [Bertram D. Brochmann]
[Samfunnsliv, 5/2000]

Ingen riktig samfunnspraksis er mulig så lenge teorien er feil.

 

 

 

 

 

 

Bertram Dybwad Brochmann (1881-1956) var stortingsmann, forfatter, folketaler, samfunnsrefser, forkynner og profet.

Han var leder av Samfunnspartiet i perioden 1933-1940 og redaktør av bladet Samfunnsliv og forfatter av ca. 40 bøker m.m.

FNs lydigebisk.
Trygve Lie som stormaktenes lydige bisk.   [Den plagsomme profeten]

Bok: «Den plagsomme profeten».
Om stortingsmannen, forfatteren, folketaleren, samfunnsrefseren, forkynneren og profeten Bertram Dybwad Brochmann (1881-1956) – og hans livsprosjekt «Logokratiet» av forfatter Knut Straume. Lanser Forlag.

Masteroppgave. Den plagsomme profeten : om Bertram Dybwad Brochmann og hans forsøk på å ny-orientere det norske folk mot «Logokratiet - det sanne, kristne demokrati».
Mikrohistorisk studie av motkulturelle tanker i Norge ca 1920-1950.
Forfatter Knut Straume. 2014. UiA (Universitet i Agder).
Lenk:  uia.brage.unit.no

Se  Brochmann.pdf